Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Výchova - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  25. kapitola — Výchova a charakter

  Istotou tvojich čias... bude múdrosť a poznanie..“ Izaiáš 33,6.VYCH 195.1

  Pravé vzdelanie nepohŕda výsledkami vedeckých výskumov ani teoretickými poznatkami, ale viac ako informácie si cení schopnosti, viac ako silu a moc dobrotu a viac ako intelektuálne poznatky charakter. Svet síce potrebuje osobnosti s veľkým intelektom, no nie na úkor ušľachtilého charakteru, ale takých, ktorých schopnosti sú pod kontrolou pevných zásad.VYCH 195.2

  Počiatok múdrosti je: ...získavaj si múdrosť.“ „Jazyk múdrych dáva dobré poznanie.Príslovia 4,7.5; 15,2. Pravé vzdelanie udeľuje túto múdrosť. Učí nás, ako čo najlepšie používať nielen jednu, ale všetky naše schopnosti a poznatky. Pokrýva tak celý okruh našich povinností – k sebe, k svetu a k Bohu.VYCH 195.3

  Budovanie charakteru je tá najdôležitejšia práca, ktorá bola zverená ľudským bytostiam a jej usilovné štúdium nebolo nikdy také dôležité ako práve teraz. Žiadna predchádzajúca generácia nebola povolaná stretnúť sa s takými závažnými a spornými otázkami, nikdy predtým nemuseli mladí muži a ženy čeliť takým veľkým nebezpečenstvám, akým čelia dnes.VYCH 195.4

  Aký je v súčasnosti trend podávaného vzdelávania? Na akú pohnútku sa najčastejšie apeluje? Na sebavyvyšovanie. Väčšina poskytovaného vzdelávania je v úplnom rozpore so svojím označením. Pri pravom vzdelávaní strácajú svoj vplyv kliatby nášho sveta, ako sebecká ctižiadosť, túžba po moci a pohŕdanie právami a potrebami ľudstva. Boží plán života má miesto pre každú ľudskú bytosť. Každý má maximálne zveľaďovať svoj talent, a ak to robí, či už je jeho darov málo alebo veľa, prináša mu to právo na česť. V Božom pláne niet miesta pre sebeckú rivalitu. „Ale sú aj nerozumní, keď sa podľa seba merajú a k sebe samým sa prirovnávajú.2. Korinťanom 10,12. Všetko, čo robíme, máme robiť „z moci, ktorú dáva Boh“. 1. Petra 4,11. Má sa to konať „z duše, ako Pánovi a nie ako ľuďom, vediac, že od Pána dostanete odmenou dedičstvo, veď Pánu Kristu slúžite“. Kološanom 3,23.24. Vzácna je služba vykonaná a vzdelanie získané pri zachovaní týchto zásad. Aká odlišná je však väčšina dnes poskytovaného vzdelávania! Od najranejších detských liet je to výzva na súperenie, ktoré podporuje sebectvo, koreň všetkého zla.VYCH 195.5

  Boj o nadvládu v mnohých prípadoch nivočí zdravie a marí užitočnosť človeka. Rivalita vedie k nečestnosti a vyzdvihovaním ctižiadosti a nespokojnosti, strpčuje život a zapĺňa svet búrlivými duchmi, ktorí sú pre spoločnosť ustavičnou hrozbou.VYCH 196.1

  Nebezpečenstvo sa však nevzťahuje len na metódy. Nachádza sa tiež v predmetoch štúdia.VYCH 196.2

  Aké sú to diela, ku ktorým počas najvnímavejších rokov života privádzajú mládež, aby sa nimi obšírne zaoberala? Z akých žriedel ju učia piť pri štúdiu jazyka a literatúry? Zo studníc pohanstva, z prameňov napájaných skazenosťou bezbožnosti. Nabádajú ich študovať autorov, u ktorých niet pochýb, že sú bezohľadní k zásadám mravnosti.VYCH 196.3

  U koľkých je pôvab a krása jazyka zamaskovaním toho, čo by vo svojej skutočnej deformovanosti čitateľa len odpudilo.VYCH 196.4

  Mnohí autori románov lákajú svojich čitateľov na príjemné rojčenie o vzdušných zámkoch. Týchto síce nemožno otvorene obviňovať z nemravnosti, ale ich dielo je vskutku priam nabité zlom. Okrádajú tisíce a tisíce ľudí o čas, energiu a sebadisciplínu, ktorú si vyžadujú vážne životné problémy.VYCH 196.5

  Aj štúdium vedy väčšinou so sebou prináša rovnaké nebezpečenstvá. Evolúcia a s ňou súvisiace omyly sa vyučujú od škôlok až po univerzity. Štúdium, ktoré by malo poskytovať Božie poznatky, je natoľko zmiešané s ľudskými špekuláciami a teóriami, že smeruje k úplnému neverectvu.VYCH 196.6

  Pôsobenie „vyššej kritiky“ svojimi rozbormi, dohadmi a rekonštrukciami len pustoší vieru v Bibliu ako Božie zjavenie a olupuje Božie slovo o jeho moc viesť, povznášať a inšpirovať ľudské životy.VYCH 197.1

  Keď mládež ide do sveta, kde na každom kroku číha hriech – honba za peniazmi, zábavy, pôžitky, vystatovačnosť, prepych, výstrednosť, podvody, rozkrádanie a ničenie – s akým učením sa tam stretne?VYCH 197.2

  Špiritizmus tvrdí, že ľudia sú nepadlými polobohmi; že „každá myseľ bude súdiť samu seba“; že „pravé poznanie kladie človeka nad každý zákon“; že „všetky spáchané hriechy sú nevinné“, pretože „všetko, čo je, je správne“ a „Boh nikoho nezatracuje“. Najhoršie ľudské bytosti minulosti predstavuje tak, že sú nad iné vyvýšené v nebi. Všetkým ľuďom sa tým vyhlasuje: „Nezáleží na tom, čo robíte, žite si, ako sa vám páči, nebesia sú vaším domovom.“ Davy sú zvádzané uveriť, že najvyšším zákonom je túžba, že sloboda spočíva v bezuzdnosti a že človek je zodpovedný len sám sebe.VYCH 197.3

  Ak sa takéto učenie podáva od začiatku života, kedy je podnet najsilnejší a požiadavka sebaovládania a čistoty najnaliehavejšia, kde zostali strážcovia cnosti? Čo má uchrániť svet, aby sa nestal druhou Sodomou?VYCH 197.4

  Anarchia sa snaží zmiesť všetky zákony, nielen Božie, ale aj ľudské. Koncentrovanie majetku a moci, rozsiahle obohacovanie niekoľkých na úkor mnohých, nepokoje a krviprelievania, celosvetové šírenie rovnakých učení, aké viedli k Francúzskej revolúcii – to všetko hrozí rozvrátiť celý svet.VYCH 197.5

  Takýmto vplyvom má čeliť dnešná mládež. Obstáť uprostred týchto otrasov si vyžaduje pevný charakter.VYCH 197.6

  Pravý základ budovania charakteru je v každej generácii a v každej krajine rovnaký. Boží zákon: „Milovať budeš, Pána svojho Boha, z celého svojho srdca... a svojho blížneho ako seba samého!“ (Lukáš 10,27) veľký princíp, ktorý sa prejavil v charaktere a živote nášho Spasiteľa, je jediným vzorom a jediným spoľahlivým vodcom.VYCH 197.7

  On bude istotou jeho čias, bohatstvom spásy, múdrosťou a poznaním“ (Izaiáš 33,6) – tou múdrosťou a poznaním, ktoré môže poskytnúť len Božie slovo.VYCH 198.1

  Slová o poslušnosti jeho prikázaniam sú teraz práve také pravdivé ako vtedy, keď boli povedané Izraelovi: „Lebo to bude vašou múdrosťou a rozumnosťou v očiach národov.5. Mojžišova 4,6.VYCH 198.2

  To je jediná ochrana nedotknuteľnosti osobnosti, čistoty domova, prosperity spoločnosti a stability národa. Uprostred chaosu, nebezpečenstiev a protirečivých tvrdení zostáva jediné bezpečné a spoľahlivé pravidlo – konať to, čo hovorí Boh. „Zákon Hospodinov je dokonalý“, „nariadenia sú správne“, a „Ten, kto to činí, nepohne sa na veky“. Žalm 19,8; 15,5.VYCH 198.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents