Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Výchova - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  4. kapitola — Vzťah výchovy k vykúpeniu

  ...aby priviedol na svetlo poznanie slávy Božej
  na tvári Ježiša Krista.
  .“ 2. Korinťanom 4,6.
  VYCH 24.1

  Človek sa hriechom odlúčil od Boha. Bez plánu vykúpenia by ho čakala len večná oddelenosť a temnota nekonečnej noci. Spoločenstvo s Bohom je znovu umožnené len Spasiteľovou obeťou. Osobne sa k jeho prítomnosti nemôžeme ani priblížiť, vo svojom hriechu sa na jeho tvár nemôžeme ani len pozrieť, môžeme však na neho hľadieť a mať s ním spoločenstvo v Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Poznanie Božej slávy je zjavené „na tvári Ježiša Krista“. Boh „v Kristovi zmieril svet so sebou“. 2. Korinťanom 4,6; 5,19.VYCH 24.2

  Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami... Syn, plný milosti a pravdy. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí.Ján 1,14.4. Cena nášho vykúpenia – Kristov život a jeho smrť – sú pre nás nielen zasľúbením a zárukou života, nielen prostriedkom, ktorý nám znovu otvoril poklady múdrosti, ale sú aj oveľa väčším a vyšším zjavením jeho charakteru, než aké poznal i svätý pár v Edene.VYCH 24.3

  A kým Kristus otvára nebesia človeku, život, ktorý udeľuje, otvára srdce človeka nebesiam. Hriech nás od Boha nielen oddeľuje, ale aj ničí v duši človeka túžbu po Bohu a schopnosť spoznať ho. Kristovým poslaním je odstrániť celé toto dielo zla. On má moc oživiť a obnoviť hriechom ochromené schopnosti duše, zatemnenú myseľ a zvrátenú vôľu. Otvára bohatstvá vesmíru a udeľuje nám schopnosť vnímať ich a privlastňovať si ich.VYCH 24.4

  Kristus je „svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet“. Ján 1,9. Práve tak ako každá ľudská bytosť prijíma život prostredníctvom Krista, rovnako každá ľudská duša prijíma aj lúč božského svetla. V každom srdci je nielen intelektuálna, ale aj duchovná sila: vnímanie toho, čo je správne a túžba po tom, čo je dobré. Proti týmto princípom však pôsobí protichodná sila. Následky jedenia zo stromu poznania dobra a zla sú zrejmé zo skúseností každého človeka. Už v jeho prirodzenosti je sklon k zlému, sila, ktorej sám nemôže odolať. Ak má proti tejto sile obstáť a dosiahnuť ten ideál, ktorý v hĺbke duše uznáva ako najvyššiu hodnotu, môže nájsť pomoc len v jedinej sile, a tou je Kristus. Spolupráca s touto silou je najväčšou potrebou človeka a práve toto má byť aj najvyšším cieľom každého výchovného snaženia.VYCH 24.5

  Pravý učiteľ nie je spokojný, ak jeho študenti dosahujú priemerné výsledky. Vedie ich na tú najvyššiu úroveň, na akú sa môžu dostať. Nestačí mu, že im odovzdáva len technické vedomosti, že z nich robí obratných účtovníkov, šikovných umelcov a úspešných obchodníkov. Jeho ambíciou je nadchnúť ich pre ideály a zásady pravdy, poslušnosti, úcty, nezávislosti a čistoty – pre zásady v prospech stability a povznesenia spoločnosti. Túži po tom, aby si zo všetkého najviac osvojili veľkú úlohu ľudského života – nesebeckú službu.VYCH 25.1

  Tieto zásady sa stávajú živou silou pri utváraní charakteru človeka vtedy, keď sa osobne zoznámi s Kristom a prijíma jeho múdrosť za svojho vodcu a jeho moc za silu svojho srdca a života. Týmto spojením študent čerpá z prameňa múdrosti, nadobúda schopnosť uvedomovať si tie najvznešenejšie ideály, má možnosti najvyššieho vzdelania pre život na tomto svete. A výchovou, ktorú tu získava, vydáva sa na cestu, ktorej súčasťou je večnosť.VYCH 25.2

  Dielo výchovy a dielo vykúpenia sú v najvyššom zmysle slova dielom jediným, pretože ako vo výchove, tak aj vo vykúpení „nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus“. „Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť.1. Korinťanom 3,11; Kološanom 1,19.VYCH 25.3

  Pravá výchova i v zmenených podmienkach zodpovedá Stvoriteľovmu plánu edenskej školy. Adam a Eva prijímali pokyny priamym spojením s Bohom a my vidíme „poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista“. 2. Korinťanom 4,6.VYCH 26.1

  Veľké princípy výchovy sa nezmenili. „Pevné sú na večné veky“, (Žalm 111,8) pretože sú to princípy Božieho charakteru. Prvoradým úsilím a nemenným cieľom učiteľa by preto malo byť pomáhať študentovi pri ich chápaní a pri budovaní takého vzťahu s Kristom, ktorý by z nich urobil prevládajúcu silu života. Takýto učiteľ je skutočným Kristovým a Božím spolupracovníkom.VYCH 26.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents