Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Výchova - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  15. kapitola — Princípy a metódy obchodovania

  Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne..“ Príslovia 10,9.VYCH 117.1

  Niet žiadneho odvetvia legálneho obchodovania, pre ktoré by Biblia neposkytovala prípravu. Jej zásady usilovnosti, poctivosti, hospodárnosti, striedmosti a čistoty sú tajomstvom pravého úspechu. Tieto, tak ako sú uvedené v knihe Prísloví, predstavujú pokladnicu praktickej múdrosti. Kde môže obchodník, remeselník či manažér nájsť pre seba či svojich zamestnancov lepšie ponaučenia než tie, ktoré sa nachádzajú v slovách múdreho muža:VYCH 117.2

  Videl si muža zručného vo svojej práci? Pred kráľa sa postaví, nepostaví sa pred obyčajných ľudí.Príslovia 22,29.VYCH 117.3

  Pri každej drine býva zisk, ale kde sú len reči, tam je nedostatok.Príslovia 14,23.VYCH 117.4

  Duša lenivca je plná túžob, ale bezvýsledných.“ „Schudobnie pijan i ten, čo sa objedá, a ospanlivosť odieva do handier.Príslovia 13,4; 23,21.VYCH 117.5

  Vyzrádza tajnosti, kto klebetí, kade sa len hne, preto sa so strešteným rapotačom nepusť do reči!Príslovia 20,19.VYCH 117.6

  Zdržanlivý v rečiach má rozum,“ „ale každý blázon sa zamieša do škriepky.Príslovia 17,27; 20,3.VYCH 117.7

  Nekráčaj po ceste zlých;“ „či môže niekto kráčať po žeravom uhlí a nepopáliť si nohy?Príslovia 4,14; 6,28.VYCH 117.8

  Kto chodí s múdrymi, bude múdry.“ (Príslovia 13,20)VYCH 117.9

  Sú priatelia, ktorí sú oddanejší ako brat.“ (Príslovia 18,24)VYCH 117.10

  Sféra našich vzájomných záväzkov je pokrytá týmto Kristovým slovom: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.Matúš 7,12.VYCH 117.11

  Mnohí by sa vyhli finančnému krachu, keby dbali na dôrazné a časté varovania, ktoré sa nachádzajú v Písme:VYCH 117.12

  Toho, kto chce rýchlo zbohatnúť, trest neminie.Príslovia 28,20.VYCH 118.1

  Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.Príslovia 13,11.VYCH 118.2

  Kto získava poklady lživým jazykom, ženie sa za vánkom a za osídlom smrti.Príslovia 21,6.VYCH 118.3

  Dlžník je otrokom veriteľa.Príslovia 22,7.VYCH 118.4

  Kto sa zaručuje za iného, tomu sa zle povodí, kto však nenávidí ručiteľstvo, je bezpečný.Príslovia 11,15.VYCH 118.5

  Nepresunuj prastarú medzu a nevnikaj na pole sirôt! Lebo ich zástanca je mocný, On povedie ich spor proti tebe.“ „Kto utláča chudobného, len mu pridáva, kto dáva bohatému, len mu uberá.Príslovia 23,10.11; 22,16.VYCH 118.6

  Kto kope jamu, padne do nej, kameň sa privalí na toho, kto ho váľa.Príslovia 26,27.VYCH 118.7

  S týmito princípmi sa viaže prospech spoločnosti i svetských a náboženských združení. Tieto princípy chránia majetok i život. Svet vďačí Božiemu zákonu za všetko, čo umožnilo dôveru a spoluprácu.VYCH 118.8

  Žalmistove slová: „Pre mňa je lepší zákon Tvojich úst ako tisíce zlata, striebra“ (Žalm 119,72) vyjadrujú absolútnu pravdu, ktorá sa uznáva v obchodnom svete. I v tomto veku bezohľadného získavania peňazí stále všeobecne platí, že pre mladého človeka predstavuje bezúhonnosť, usilovnosť, striedmosť, čistota a šetrnosť lepší kapitál než akákoľvek suma peňazí.VYCH 118.9

  No aj medzi tými, čo uznávajú, že Biblia je zdrojom týchto cenných vlastností, je len málo takých, čo sú od tohto zdroja závislí.VYCH 118.10

  Základom obchodnej bezúhonnosti a pravého úspechu je uznanie Božieho vlastníctva. Stvoriteľ všetkých vecí je pôvodným majiteľom a všetko, čo máme, nám zveril, aby sme to používali podľa jeho smerníc.VYCH 118.11

  Je to záväzok platný pre každého človeka. Či to uznávame, alebo nie, sme správcovia, ktorých Boh vybavil schopnosťami a umiestnil vo svete, aby sme konali ním určené dielo.VYCH 118.12

  Každému človeku je daná „jeho práca“, (Marek 13,34) na ktorú ho určujú jeho schopnosti, práca, ktorej ovocím bude najväčšie dobro pre neho samého i pre jeho blížnych a najväčšia česť bude patriť Bohu.VYCH 119.1

  Naše zamestnanie je súčasťou veľkého Božieho plánu a ak sa vykonáva v súlade s jeho vôľou, je on sám zodpovedný za jeho výsledky. Sme „spolupracovníci Boží“ (1. Korinťanom 3,9) a našou úlohou je, aby sme slúžili v súlade s jeho smernicami. Vtedy niet dôvodov obávať sa. Usilovnosť, vernosť, starostlivosť, šetrnosť a prezieravosť sú schopnosti, ktoré treba rozvinúť na najvyššiu mieru. Napokon však bude závisieť nie od úspešného výsledku našich snáh, ale od Božieho zasľúbenia. Slovo, ktoré živilo na pustatine izraelský národ a udržiavalo Eliáša v čase hladu, je dnes rovnako mocné. „Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť?... Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť, a všetko toto vám bude pridané.Matúš 6,31-33.VYCH 119.2

  Ten, ktorý ľuďom dáva schopnosť získať bohatstvo, spojil s týmto darom aj určitý záväzok. Zo všetkého, čo nadobúdame, žiada istú časť. Desiatok je Pánov. „Všetky desiatky z pôdy, z obilia zeme i z ovocia stromov...“ „všetky desiatky hovädzieho dobytka, oviec a kôz... každé desiate je zasvätené Pánovi.3. Mojžišova 27,30.32. Sľub, ktorý dal Jákob pri Bételi, ukazuje rozsah našej povinnosti. „A zo všetkého, čo mi dáš,“ povedal, „odovzdám ti desiatky.1. Mojžišova 28,22.VYCH 119.3

  Prineste celý desiatok do zásobárne“ (Malachiáš 3,10) je Boží rozkaz. Nie je to výzva na vďačnosť či štedrosť. Je to jednoducho otázka cti. Desiatok je Pánov a on nás zaväzuje, aby sme mu vrátili, čo mu patrí.VYCH 119.4

  Od šafárov sa požaduje, aby každý bol nájdený verný.1. Korinťanom 4,2. Ak je čestnosť základným princípom obchodného života, nemali by sme uznať svoj záväzok voči Bohu – záväzok, ktorému sú podriadené všetky ostatné?VYCH 119.5

  Svojím správcovstvom sa zaväzujeme nielen voči Bohu, ale i voči človeku. Za všetky dary života vďačí každá ľudská bytosť len nekonečnej láske svojho Vykupiteľa. Potrava, odev a prístrešie, telo, myseľ a duša, všetko je vykúpené jeho krvou. Takto postaveným záväzkom vďačnosti a služby nás Kristus previazal s našimi blížnymi. Vyzýva nás: „Navzájom si slúžte v láske!Galaťanom 5,13. „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.Matúš 25,40.VYCH 120.1

  Pavel vyhlasuje: „Dlžníkom som Grékom aj Negrékom, múdrym aj nerozumným.Rimanom 1,14. Tak sme aj my. Všetkým, čím bol náš život požehnaný nad iné, sme zaviazaní pomôcť každej ľudskej bytosti, ktorej môžeme byť prospešní.VYCH 120.2

  Tieto pravdy platia pre komôrku aj pre učtáreň. Statky, s ktorými zaobchádzame, nie sú naše vlastné a nikdy by sme to nemali stratiť zo zreteľa. Sme len správcovia a od plnenia nášho záväzku k Bo-hu a k človeku závisí blaho našich spolublížnych i náš vlastný údel pre tento i budúci život.VYCH 120.3

  Niekto priam rozhadzuje, a predsa mu stále pribúda, druhý zasa šetrí väčšmi, než sa sluší, a vždy má nedostatok.“ „Púšťaj svoj chlieb po vode a po mnohých dňoch ho zasa nájdeš.“ „Duša z požehnania sa vytučí, a ten, kto zvlažuje, bude i sám zvlažený.Príslovia 11,24; Kazateľ 11,1; Príslovia 11,25.VYCH 120.4

  Nenamáhaj sa zbohatnúť... Len čo si mihol okom na bohatstvo, už ho niet. Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám.Príslovia 23,4.5.VYCH 120.5

  Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.Lukáš 6,38.VYCH 120.6

  Cti Pána svojím majetkom a prinášaj mu prvotiny z každej svojej úrody a naplnia sa zbožím tvoje stodoly a tvoje lisy budú muštom pretekať.Príslovia 3,9.10.VYCH 120.7

  Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte – hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť. A pohrozím kvôli vám žráčovi, že vám nepokazí plody zeme a vinič na poli vám nebude neplodný – hovorí Pán zástupov. I budú vás blahoslaviť všetky národy, lebo vy budete bohumilá krajina – hovorí Pán zástupov.Malachiáš 3,10-12.VYCH 121.1

  Ak budete kráčať podľa mojich ustanovení a zachováte moje príkazy a budete konať podľa nich, tak vám dám dážď v príhodný čas, zem vydá svoju úrodu a záhradné stromy uštedria svoje ovocie. Vtedy sa mlatba pretiahne u vás až do vinobrania a oberačka hrozna potrvá až do siatia. Budete jesť svoj chlieb dosýta a budete bývať bezpeční v krajine. Dám pokoj krajine, keď budete odpočívať, nik vás neprestraší. Divé zvery vyženiem z krajiny a nijaký meč nevnikne do vašej krajiny.3. Mojžišova 26,3-6.VYCH 121.2

  Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!“ „Blažený, kto pamätá na bedára; v deň nešťastia ho vyslobodí Pán. Pán ho bude chrániť, zachová ho nažive, urobí ho šťastným na zemi a nevydá ho nepriateľovi na pospas.“ „Požičiava Pánovi, kto sa nad chudákom zľutúva, a on mu jeho dobrodenie odplatí.Izaiáš 1,17; Žalm 41,1.2; Príslovia 19,17.VYCH 121.3

  Kto takto investuje, ukladá si dvojitý poklad. Okrem toho múdro zveľadeného, čo musí napokon opustiť, zhromažďuje si bohatstvo aj pre večnosť – poklad charakteru, ktorý je tým najcennejším vlastníctvom zeme i neba.VYCH 121.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents