Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Velika Borba Između Krista I Sotone - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Poglavlje 17.—Preteče jutra

  Jedna od najsvečanijih i najslavnijih istina u Bibliji je istina o drugom dolasku Spasitelja, koji će doći da dovrši veliko djelo otkupljenja. Obećanje o dolasku Onoga, koji je “uskrsnuće i život”, koji će “prognane opet dovesti kući”, pruža Božjem putničkom narodu, koji mora tako dugo putovati “dolinom sjena smrtnoga”, skupocjenu i blaženu nadu. Nauka o drugom dolasku je glavna nauka Svetog pisma. Počevši od dana kada su naši prvi roditelji žalosna srca napustili Edem, djeca vjere su čekala na dolazak Obećanoga koji će slomiti silu neprijatelja i opet ih vratiti u izgubljeni raj. Sveti ljudi prošlih vjekova gledali su u slavnom dolasku Mesije ispunjenje svoje nade. Enoh, sedmi čovjek od Adama, “koji je tri stotine godina živio jednako po volji Božjoj”, imao je tu čast da iz daleka posmatra dolazak Osloboditelja. “Gle”, rekao je on, “ide Gospod s hiljadam svetih anđela svojih da učini sud svima.” Juda 14, 15. Patrijarh Job, usred noći svojih muka, uskliknuo je s nepokolebljivim pouzdanjem: “Ali znam da je živ moj Iskupitelj, na posljedak će stati nad prahom. I ako se ova koža moja: i raščini, opet ću u tijelu svom vidjeti Boga. Ja isti vidjet ću ga, i oči moje gledat će ga, a ne drugi.” O Jobu 19, 25-27.VB 246.1

  Kristov dolazak, kojim će biti uspostavljeno carstvo pravde, nadahnuo je svete pisce najuzvišenijim i najoduševljenijim riječima. Pjesnici i proroci pisali su o tome riječima prožetim nebeskim žarom. Psalmista je pjevao o sili i veličanstvu izra,elskog Cara: “Sa Siona, koji je vrh krasote, javlja se Bog. Ide Bog naš, i ne muči; pred njim je oganj koji proždire, oko njega je bura velika. Doziva nebo ozgo i zemlju, da sudi narodu svojemu...” “Neka se vesele nebesa, i zemlja se raduje; nek pljeska more i što je u njemu... pred licem Gospodnjim, jer ide, jer ide da sudi zemlji. Sudit će vasilienoj po pravdi, i narodima po istini svojoj.” Psalam 50, 2-4; 96, 11-13.VB 246.2

  Prorok Izaija j|e uskliknuo: “Probudite se pjevajte koji stanujete u prahu; jer je tvoja rosa, rosa na travi, i zemlja će izmetnuti mrtve.” “I uništit će smrt zauvijek, i utrt će Gospod Gospod suze sa svakog lica, i sramotu naroda svojega ukinut će sa sve zemlje, jer Gospod reče. I reći će se u ono vrijeme: gle, ovo je Bog naš, njega čekasmo-, i spasit će nas; ovo je Gospod, njega čkasmo; radovat ćemo se i veselit ćemo se za spasenje njegovo.” Izaija 26, 19; 25, 8-9.VB 247.1

  I Habakuk, ushićen jednom svetom vizijom, opisuje Kristov dolazak: “Bog dođe od Temana, i Svetac s gore Farana, slava njegova pokri nebesa, i zemlja se napuni hvale njegove. Svjetlost mu bješe kao sunce, zraci izlažahu mu iz ruku, i ondje bješe sakrivena sila njegova.. Stade, i izmjeri zemlju, pogleda, i razmetnu narode, raspadoše se vječne gore; slegoše se humovi vječni; putovi su mu vječni... Pojezdio si na konjima svojim i na kolima svojim za spasenje... Vidješe te gore i uzdrhtaše... bezdana pusti glas svoj, u vis podiže ruke svoje. Sunce i mjesec stadoše u stanu svom, idoše prema svjetlosti tvoje strijele, prema sijevanju sjajnoga koplja tvojega. Izašao si na spasenje narodu svojemu, na spasenje s Pomazanikom svojim.” Habakuk 3, 3-13.VB 247.2

  Uoči svog rastanka sa učenicima, Spasitelj ih tješi obećanjem o svom povratku: “Neka se ne plaši srce vaše... U kući Oca mojega ima mnogo stanova... Idem da vam pripravim mjesto. I kad odem i pripravim vam mjesto, opet ću doći, i uzet ću vas k sebi.” Ivan 14, 1-3.VB 247.3

  “Kad dođe Sin čovječji u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, onda će sjesti na prijestolu slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi.” Matej 25, 31. 32.VB 247.4

  Anđeli koji su se javili učenicima na Maslinskoj gori poslije Kristovog uznesenja, ponovili su im obećanje o njegovom povratku: “Ovaj Isus koji se od vas uze na nebo, tako će doći kao što vidjeste da ide na nebo.” Djela 1,11. Apostol Pa,vao, nadahnut Svetim Duhom, svjedoči: “Jer će sam Gospod sa zapoviješću, s glasom arhanđelovim, i s trubom Božjom sići s neba.” 1. Solunjanima 4, 16. Prorok sa Patmosa veli: “Evo, ide s oblacima, i ugledat će ga svako oko.” Otkrivenje 1, 7.VB 247.5

  Od njegovog slavnog dolaska zavisi “uspostavljanje svega onoga o čemu svjedoči Bog ustima sviju svetih proroka svojih od postanja svijeta” Tada će biti slomljena vlast grijeha“carstvo ovoga svijeta” postat će “carstvo Gospoda našega i Krista njegova, i carovat će uvijek vijeka”. “Javit će se slava Gospođnja, i svako 6e je tijelo vidjeti.” Gospod Bog učinit će da nikne pravda i pohvala pred svim narodima.” “U ono će vrijeme Gospod nad vojskama biti slavna kruna i dičan vijenac ostatku naroda svojega.” Djela 3, 21; Otkrivenje 11, 15; Izaija 40, 5; 61, 11; 28, 5.VB 247.6

  Tada će tako dugo očekivano Mesijino carstvo mira biti uspostavljeno pod cijelim nebom. “Jer će Gospod utješiti Sion, utješit će sve razvaline njegove, i pustinju njegovu učinit će da bude kao Edem i pustoš njegova kao vrt Gospodnji.” “Slava libanska dat će joj se i krasota karmelska i saronska.” “Neće se više zvati ostavljena, niti će se zemlja tvoja zvati pustoš, nego ćeš se zvati milina moja i zemlja tvoja udata.” “I kao što se raduje ženik nevjesti, tako će se tebi radovati Bog tvoj.” Izaija 51, 3; 35, 2; 62, 4. 5.VB 248.1

  Kristov dolazak bio je u svim vjekovima blažena nada njegovih vjernih učenika. Obećanje koje je Spasitelj dao; na rastanku na Maslinskoj gori da će opet doći, rasvetljavalo je učenicima budućnost, ispunjavalo je njihova srca radošću i nadom koju nikakva žalost nije mogla potisnuti ni progonstvo pomračiti. Usred stradanja i progonstva, “javljanje slave velikog Boga i Spasitelja našega Isusa Krista” bila je “blažena nada”. Kad su. Solunjani oplakivali gubitak1 svojih dragih, koji su se nadali da će ostati živi do Kristovog povratka, apostol Pavao ih je tješio govoreći im o uskrsnuću koje će pratiti Kristov povratak. Tada će mrtvi u Kristu uskrsnuti i zajedno sa živim bit će uzeti na susret Kristu na nebo. “Tako”, rekao1 je Pavao, “utješavajte jedan drugoga ovim riječima.” 1. Solunjanima 4, 16-18.VB 248.2

  Na stjenovitom Patmosu omiljeni učenik čuo je obećanje: “Doći ću skoro”!, i njegov odgovor, pun čežnje, izražava molitvu Božje crkve kroz sve vjekove: “Da dođi, Gospođe Isuse!” Otkrivenje 22, 20.VB 248.3

  Iz dubine tamnica, sa lomača i gubilišta, gdje su sveti i mučenici svjedočili za istinu, odjekuje u svim vjekovima isti uzvik vjere i nade. Uvjeren u Kristovo uskrsnuće, i prema tome i u svoje vlastito uskrsnuće u vrijeme njegovog dolaska, jedan od ovih kršćana veli da su “oni prezirali smrt i uzdigli se iznad nje”.236Daniel Taylor, The Reign of Christ on Earth, str. 33. Bili su voljni da siđu u grob, da bi mogli izaći iz njega slobodni u času uskrsnuća. Očekivali su “dolazak Gospoda na oblacima u slavi njegovog Oca”, kada će nastupiti “vrijeme carstva pravednih”. Valdežani su gajili istu vjeru. Viklif je očekivao pojavljenje Otkupitelja kao nadu crkve.237Ibid, str. 132-134.VB 248.4

  Luter je govorio: “Ja sam uvjeren da neće proći ni tri vijeka dok ne dođe dan suda. Bog ne želi i ne može više da trpi ovaj pokvareni svijet. Približava se veliki dan, u kome će se ukinuti carstvo mržnje.”238Ibid, str. 158. 134.VB 249.1

  Ovaj ostarjeli svijet nije daleko od svog svršetka”, rekao je Melanhton. Kalvin je molio kršćane “da ne budu neodlučni i d'a od srca čeznu za danom Kristovog dolaska kao najsvetijim događajem” i izjavio je da cijela porodica vjernih ima oči upravljene na taj dan. “Moramo da smo željni Krista, da ga tražimo, da o njemu razmišljamo do dolaska onog velikog dana”, rekao je on, “kad će Gospod potpuno otkriti slavu svog carstva.”239Ibid, str. 158. 134.VB 249.2

  “Nije li se naš Gospod Spasitelj uznio na nebo u našem tijelu,” govorio je Noks, škotsik reformator, “i zar neće opet doći? Mi znamo da će on opet doći, i to vrlo brzo.” Ridli i Latimer, koji su položili svoje živote za istinu, gledali su u vjeri na Kristov dolazak. Ridli je pisao: “Svijet bez sumnje — ja u to vjerujem, i zato govorim — ide svome kraju. Uzviknimo zajedno s Ivanom, Kristovim slugom: ‘Dođi skoro, Isuse!’”240Ibid, str. 151. 145.VB 249.3

  “Misao o Gospodnjem dolasku”, rekao je Bakster, “neobično mi je dragocjena i mila,”241Richard Baxter, Works, vol. 17, str. 555. “Djelo vjere i odlika njegovih svetih jeste da vole njegov dolazak i očekuju blaženu nadu<” Ako je smrt posljednji neprijatelj koji će biti uništen u času uskrsnuća, onda možemo da razumijemoi zašto vjerni treba da čeznu i da se mole za Kristov dolazak kad će biti izvojevana ova potpuna i konačna pobjeda.”242Ibid, vol. XVII, str. 500. “To je dan koji svi vjerni treba da očekuju i za kojim treba da čeznu kao za ostvarenjem cijelog svog otkupljenja i ispunjenjem svih svojih želja i težnji.” “Ubrzaj, o Gospode, ovaj blagoslovljeni dan!”243Ibid, vol. XVII, str. 182. 183. Ovo je bila nada apostolske crkve, crkve pustmj.e i reformatora.VB 249.4

  Proročanstvo govori ne samo o načinu i cilju Kristovog dolaska vteć daje i znake po kojima se može znati da je taj događaj blizu. Isus je rekao: “Bit će znaci u suncu, u mjesecu i u zvijezdama.” Luka 21, 25. “Sunce će pomrčati i mjesec svoju svjetlost izgubiti. I zvijezde će s neba spasti, i sile nebeske pokrenuti se. I tada će ugledati Sina čovječjega gdje ide na oblacima sa silom i slavom velikom.” Marko 13, 24-26. Ivan opisuje u Otkrivenju prve znakove koji će prethoditi Kristovom dolasku: “Zatrese se zemlja vrlo i sunce posta crno kao vreća od kostrijeti, i mjesec posta kao krv.” Otkrivenje 6, 12.VB 249.5

  Ovi znaci pokazali su se prije početka devetnaestog vijeka. Kao ispunjenje ovog proročanstva, 1755. godine poslije Krista desio se najstrašniji zemljotres koji je ikada zabilježen. Iako je poznat kao potres u Lisabonu, om se osjetio u velikom dijelu Evrope, Afrike i Amerike. Osjetio se na Grenlandu, Antilima, na otoku Maderi, u Norveškoj, Švedskoj, Velikoj Britaniji i Irskoj. Obuhvatio je površinu više od šest miliona kvadratnih kilometara. U Africi se potres osjetio gotovo isto toliko snažno kao u Evropi. Veliki dio Alžira je bio razoren; a nedaleko od Maroka bio je uništen jedan gradić koji je brojao osam do deset tisuća stanovnika. Veliki talas pokrio je obalu Španije i Afrike, poplavivši gradove i prouzrokovavši veliku pustoš.VB 250.1

  U Španiji i Portugaliji potres je bio najjači. Tvrdi se da je u Kadisu nabujali talas dosegao visinu od osamnaest metara. “Neke od najviših planina u Portugaliji potresle su se takoreći do temelja; na nekima od njih otvorili su se vrhovi i zatim su se raspukli i raskomadali na čudan način, pri čemu su ogromni komadi stijena bačeni u susjedne doline. Priča se da su iz tih planina izbijali i plameni jezici.”244Sir Charles Lyell, Principles of Geology, str. 495.VB 250.2

  U Lisabonu “se najprije čula podzemna tutnjava, i odmah poslije toga je jak udar srušio veći dio zgrade. Za šest minuta poginulo je šezdest hiljada ljudi. More se ponovo povuklo, ostavivši za sobom suhu pješčanu obalu, a zatim se vratilo i podiglo preko petnaest metara iznad svoje obične visine”. “Pored drugih neobičnih događaja koji su se desili u Lisabonu za vrijeme katastrofe, pominje sa iščezavanje novog keja, sagrađenog od samog mramora, koji je stajao velike svote novaca. Veliki broj ljudi sakupio se na ovom keju kao na sigurnom mjestu, da bi bio izvan ruševina koje su padale; ali iznenada je kej potonuo sa svim ljudima, i nijedno mrtvo tijelo nije isplivalo na površinu.”245Ibid, str. 495.VB 250.3

  “Udar potresa izazvao je rušenje svih crkava i samostana, većih javnih zgrada, kao i više od četvrtine privatnih kuća. Oko dva sata poslije potresa u raznim dijelovima grada izbio je požar koji je skoro tri dana bijesnila takvom žestinom da je grad bio potpuno opustošen. Zemljotres se desio na dan jednog praznika, kada su crkve i samostani bili puni naroda; i vrlo se malo ljudi spasilo.”246Encyclopedia Americana, art. “Lisbon”. Strah naroda bio je neopisiv. Nitko nije plakao; nesreća je ugušila suze. Ljudi su trčali amo tamo, izbezumljeni od straha i užasa, udarajući se u lice i grudi, vičući: ‘Mizerikordia!’ — ‘došao je kraj svijeta!’ Majke su za-boravile na svoju dj^cu i trčale ulicama sa raspećem u ruci. Na nesreću, mnogi od njih tražili su sklonište u crkvama; uzalud je bio izložen sakramenat; uzalud su nesretni ljudi grlili oltare, svete slike; svećenici i narod pokopani su zajedno u ruševinama.” Računa se da je tog kobnog dana poginulo oko devedeset hiljada ljudi.VB 250.4

  Poslije dvadeset i pet godina pojavio se drugi znak spomenut u proročanstvu — pomračenje sunca i mjeseca... Ovaj je znak bio to upadljiviji što je vrijeme njegovog pojavljivanja bilo jasnije određeno. U svom razgovoru sa učenicima na Maslinskoj gori, pošto je opisao dugo vrijeme nevolje za vjerne — hiljadu dvjesta i šezdeset godina papske prevlasti, za koje je kazao da će se skratiti, — Spasitelj spominje neke događaje koji će prethoditi njegovom dolasku i određuje vrijeme kada će se pojaviti prvi od tih znakova: “Ali u te dane, poslije te nevolje, sunce će pomračiti i mjesec svoju svjetlost izgubiti.” Marko 13, 24. Hiljadu dvjesta i šezdeset dana ili godina završava se 1798. godine. Oko četvrt vijeka ranije progonstva su gotovo sasvim prestala. Nakon progonstava, prema Kristovim riječima, sunce treba da pomrča. Ovo proročanstvo se ispunilo 19. svibnja 1780. godine.VB 251.1

  “Skoro usamljen među fenomenima ove vrste stoji tajanstveni i do danas nerazjašnjen mračni dan, 19. svibanj 1780. godine, — nerazjašnjivo pomračenje cijelog vidljivog neba i atmosfere u Novoj Engleskoj.”247R. M. Devens, Our Firstcentury, str. 89.VB 251.2

  Jedan očevidac koji se nalazio u državi Masačusets opisuje taj događaj na slijedeći način:VB 251.3

  “Sunce je ujutro izašlo sjajno, ali uskoro je počelo da gubi svoj sjaj. Pojavili su se gusti oblaci, ispresijecani munjama; na-stala je grmljavina, i počela je padati sitna kiša. Oko devet sati oblaci su postali svjetliji i dobili su bakreni izgled; i zemlja, stijene, drveće, zgrade, voda i ljudi izgledali su sasvim drukčije na tom čudnovatom, tajanstvenom svijetlu. Nekoliko minuta kasnije pokrio je težak crni oblak cio nebeski svod. osim uske crte na horizontu; tama je postala tako gusta kao što je obično oko devet sati uveče u letnje doba...VB 251.4

  “Strah, zebnja i užas postepeno su obuzimali ljude. Žene su stajale na vratima posmatrajući mračni predio; ljudi su se vraćali sa poljskih radova; tesar je odlagao svoj alat, kovač napuštao svoju kovačnicu, a trgovac svoj sto. Škole su se raspuštale, djeca su drhteći bježala kućama. Putnici su se sklanjali u prve kuće na koje su nailazili na putu. ‘Šta će se desiti?’ to pitanje je lebdjelo na svim usnama i u svim srcima. Izgledalo je kao da će izbiti oluja, ili kao da je došao kraj svih stvari.VB 251.5

  Svijeće su bile zapaljene; vatra na ognjištu je plamsala kao za vrijeme jesenje noći kad nema mjeseca. Kokosi su otišle na sjedala; goveda su se sakupila i mukala na izlazu iz pasišta; žabe su kreketale; ptice su pjevale svoje večernje pjesme, a slijepi miševi lepršali naokolo. Ljudi su znali da još nije nastupila noć...VB 252.1

  Dr. Natanael Viteker, propovjednik crkve u Salemu:, držao je propovijed u kojoj je naglasio da je tama natprirodna. Na mnogim drugim mjestima održavali su se sastanci. Na tim sastancima čitali su se biblijski stihovi, iz kojih se moglo vidjeti da se tama tog mračnog dana podudara s biblijskim proroštvima... Tama je bila najgušća nešto poslije jedanaest sati.”248The Essex Antiquarian, April, 1899. vol. III, No. 4. str. 53. 54. U većini mjesta tama je bila tako gusta preko cijelog dana da se nisu mogle vidjeti kazaljke na satu, niti se moglo ručati, niti obavljati bilo kakav kućni posao bez svjetlosti svijeće.VB 252.2

  Tama je obuhvatala neobično veliko prostranstvo. Dopirala je do Falmuta na istoku, i na zapadu je dosezala do vanjskih dijelova Konektikuta i Albane; na jugu se mogla posmatrati uzduž cijele morske obale, a na sjever se pružala dokle se protežu američka naselja.”249William Gordon, History of the Rise, Progress, and Esteblishement of the Independence of U.S.A., vol. III, str. 57.VB 252.3

  Poslije guste tame tog dana, jedan ili dva sata prije večeri, sa djelomično jasnog neba pojavilo se sunce, koje je još! uvijek bilo zamračeno gustom maglom. “Poslije zalaska sunca oblaci su opet pokrili nebo, i naglo je nastupila tama.” Tama ove noći bila je isto tako neobična i strašna kao i ona preko dana; iako je mjesec bio pun, nikakav predmet nije se mogao vidjeti bez vještačkog svijetla koje, posmatrano sa susjednih kuća ili drugih udaljenih mjesta, naziralo se kao kroz neku vrstu egipatske tame, koju nisu mogli probiti svjetlosni zraci.250Isaiah Thomas, American Oracle of Liberty, vol. 10, No. 472. Jedan očevidac piše: “Ne mogu se osloboditi pomisli da kad bi se svako svijetlo tijelo u ‘svemiru obavilo neprobojnom tamom ili prestalo postojati, ni tada tama ne bi mogla biti gušća.”251Letter by Dr. Sannel Tenney, of Exter, New Hampshire, December 1785. Iako je u devet sati uveče izašao pun mjesec, ipak to nije nimalo utjecalo da rastjera samrtni mrak.” Poslije ponoći tama se raspršila, i kad se mjesec pokazao, izgledao je kao krv.VB 252.4

  Devetnaesti svibanj 1780. godine poznat je u historiji kao “mračni dan”. Od Mojsijevog vremena nije zabilježen slučaj da jle bila tama tako gusta, na takvom prostranstvu i da je tako dugo trajala. Opis ovog događaja, kako nam ga prikazuju očevici, samo je odjek Gospodnjih riječi, koje nam je objavio prorok Joel dvije hiljade i pet stotina godina prije njihovog ispunjenja: “Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv, prije nego dođe veliki i strasni dan Gospodnji.” Joel 2, 31.VB 252.5

  Krist je opomenuo svoj narod da pazi na obilježja njegovog dolaska i da se raduje kada bude vidio znake svog Cara koji dolazi. “Kad se počne ovo zbivati”, rekao je on, “gledajte i podignite glave svoje; jer se približuje izbavljenje vaše.” Isus je obratio pažnju svojih učenika na drveće u polju koje je počelo da pupi, i rekao je: “Kad vidite da već potjerao u, sami znate da je blizu ljeto. Tako i vi kad vidite ovo da se zbiva, znajte da je blizu carstvo Božje.” Luka 21, 28. 30. 31. Ali kada je duh poniznosti i pobožnosti u crkvi ustupio mjesto oholosti i formalizmu, tada je ohladnjela ljubav prema Kristu i vjera u njegov dolazak. Prožeti svjetskim duhom i željom za uživanjem, oni koji su tvrdili da su Božji narod postali su slijepi za Spasiteljevu nauku koja se odnosi na znake njegovog dolaska. Zanemarili su nauku o njegovom drugom dolasku; biblijski stihovi o Kristovom dolasku bili su zamračeni pogrešnim tumačenjima, dok napokon nisu bili potpuno zanemareni i zaboravljeni. Takav je bio slučaj sa crkvama u Americi. Sloboda i udobnost koju su svi uživali, težnja za bogatstvom i raskoši koja je izazvala opasnu strast za novcem, nezasita težnja za popularnošću i moći koja je svakome izgledala dostižna — sve je to nagnalo ljude da usredsrede svoje interese i nađe na stvari ovoga života i da svečani dan kada će doći kraj sadašnjem toku događaja odlažu za daleku budućnost.VB 253.1

  Kada je Spasitelj svojim sljedbenicima pokazao znake svoga povratka, prorekao je i opći otpad koji će se desiti neposredno prije njegovog povratka. Bit će kao u Nojevo> vrijeme, pokazat će se živo zanimanje za stvari ovoga svijeta i želja za uživanjem: ljudi će kupovati, prodavati, saditi, zidati, udavati se i ženiti, zaboravljajući na Boga i na budući život. Spasiteljeva opomena onima koji žive u tim danima glasi: “Ali se čuvajte da kako vaša srca ne otežaju žderanjem i pijanstvom i brigama ovoga svijeta, i da vam ovaj dan ne dođe iznenada.” “Stražite, dakle, jednako i molite se Bogu da biste se udostojili u^eći od svega ovoga što će se zbiti, i stati pred sinom čovječjim ” Luka 21, 34. 36.VB 253.2

  U Otkrivenju Spasiteli slijedećim riječima opisuje stanje crkve u posljednjim danima: “Imaš ime da si živ, a mrtav si.” Otkrivenje 3, 1. Onima koji ne žele da napuste svoje stanje ravnodušnosti dana j|e ova opomena: “Ako li ne uzastražiš, doći ću na tebe kao lupež, i nećeš čuti u koji ću čas doći na tebe.” Otkrivenje 3, 3.VB 253.3

  Ljudi treba da budu upozoreni na opasnost koja im prijeti: oni se moraju probuditi da bi se pripremili za svečane događaje koji su u vezi sa svršetkom vremena milosti. Prorok Božji izjavljuje: “Jer će dan Gospodnji biti velik i vrlo strašan, i tko će ga podnijeti?” “Tko će moći opstati kad se pokaže onaj čije su “oči čiste da ne može gledati zla.” Onima koji viču: “Bože moj, poznajemo te, a ipak prestupaju njegov zavjet i idu za drugim bogovima, kriju bezakonje u svom srcu i ljube put nepravde — takvima će dan Gospodnji biti “tama a ne svjetlo; i tama bez svjetlosti”. (Joel 2, 11; Habakuk 1, 13; Ozej 8, 2. 1; Psalam 16, 4; Amos 5, 20.) “I u to ću vrijeme”, veli Gospod, “razgledati Jeruzalem sa žiscima, i pohodit ću ljude koji leže na svojoj droždini, koji govore u srcu svom: Gospod ne čini ni dobro ni zlo.” Sofonija 1, 12. “I pohodit ću vasiljenu za zloću, i bezbožnike za bezakonje”, i ukinut ću razmetanje oholih, i ponos silnih oborit ću. “Izaija 13, 11. “Ni srebro njihovo ni zlato njihovo neće ih moći izbaviti”, “blago će se njihovo* razgrabiti i kuće njihove opustošiti.” Sofonija 1, 18. 13.VB 254.1

  Prorok Jeremija, gledajući na to strašno vrijeme, uskliknuo je: “Jao utroba, jao utroba! boli me u srcu; srce mi bije, ne mogu mučati, jer glas trubni čuješ, dušo moja, viku ubojnu. Pogibao na pogibao oglašuje se” Jeremija 4, 19. 20.VB 254.2

  “Taj je dan, dan kada će biti gnjev; dan kada će biti tuga i muka; dan, ‘kada će biti pustošenje i zatiranje; dan, kada će biti mrak i tama; dan, kada će biti oblak i magla; dan, kada će biti trubljenje i poklič na tvrde gradove.” Sofonija 1, 15. 16.VB 254.3

  “Evo, ide dan Gospodnji ljuti s gnjevom i jarošću da obrati zemlju u pustoš, i grešnike da istrijebi iz nje.” Izaija 13, 9.VB 254.4

  Upućujući naš pogled na ovaj dan, strašniji od svih dana, Božja riječ nas poziva najsvečanijim riječima da se probudimo iz svog duhovnog mrtvila i da u kajanju i poniznosti tražimo Božje lice: “Trubite u trubu na Sionu, i vičite na svetoj gori mojoj, neka drhću svi stanovnici zemaljski, jer ide dan Gospodnji, jer je blizu.”VB 254.5

  “Naredite post, proglasite svetkovinu. Saberite narod, posvetite sabor, skupite starce, saberite djecu i koja sisaju; ženik neka iziđe iz svoje klijeti i nevjesta iz ložnice svoje. Između trijema i oltara neka plaču svećenici, sluge Gospodnje.” “Obratite se k meni svim srcem svojim i posteći i plačući i tužeći. I razderite srca svoja a ne haljine svoje, i obratite s ka Gospodu Bogu svojemu, jer je milostiv i žalostiv, spor na gnjev i obilan milosrđem i kaje se oda zla.” Joel 2, 1; 2, 15-17. 12. 13.VB 254.6

  Velika reforma treba da se sprovede da bi se pripremio jedan narod koji će moći da se održi na dan Božji. Bog je vidio da mnogi koji se nazivaju njegovom djecom nisu spremni za vječnost; i u svojoj milosti om im šalje vijest opomene da ih probudi iz njihovog mrtvila i pripremi za Kristov dolazak.VB 255.1

  Ova se opomena nalazi u 14. glavi Otkrivenja. Ovdje je navedena trostruka anđeoska vijest, koju objavljuju nebeska bića. Neposredno zatim dolazi Sin čovječji, “da požnje žito zemaljsko”. Prva vijest objavljuje čas suda. Prorok vidi anđela gdje leti “posred neba, koji imaše vječno evanđelje da objavi onima koji žive na zemlji, i svakome plemenu i jeziku i koljenu i narodu. I govoraše velikim glasom; bojte se Boga i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova; i poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene.” Otkrivenje 14, 6. 7.VB 255.2

  Ova vijest sačinjava dio “vječnog evanđelja”. Propovijedanje evanđelja nije povjereno anđelima, nego ljudima. Nebeski anđeli upravljaju tim djelom; oni vode veliki pokret namijenjen da donese spasenje ljudskom rodu, ali samo propovijedanje obavljaju sluge Boga živoga na zemlji.VB 255.3

  Ovu opomenu trebalo je da objave svijetu vjerni ljudi, koji su bili poslušni uputstvima Svetog Duha i poukama njegove Riječi. Ovi ljudi su pazili na “najpouzdaniju proročku riječ”, koju apostol Petar upoređuje sa “svetiljkom koja svijetli u tamnome mjestu, dok se dan ne pojavi i danica se ne rodi u srcima vašim.” 2. Petrova 1, 19. Oni su tražili poznavanje Boga više nego sve zakopano blago, i cijenili su ga više nego sve srebro i zlato. Priče 3, 14. Njima je Gospod otkrio velike stvari o carstvu Božjem. “Tajna je Gospodnja u onih koji ga se boje, i zavjet svoj javlja im.” Psalam 25, 14.VB 255.4

  Nisu učeni teolozi imali poznanje o toj istini, niti su je oni propovijedali. Da su bili vjerni stražari, da su marljivo i sa molitvom proučavali Pismo, oni bi poznali vrijeme noći; kroz proročku riječ upoznali bi događaje koji treba da se zbudu. Ali oni to nisu učinili, i zbog njihove ravnodušnosti vijest je povjerena poniznijim ljudima. Isus je rekao “Hodite dok vidjelo imate da vas tama ne obuzme.” Ivan 12, 35. Oni koji se odvrate od vidjela koje im je Beg dao, ili koji zanemare da ga traže dok im je na dohvatu, bit će ostavljeni u tami. Isus izjavljuje: “Tko ide za mnom, neće hoditi po tami, nego će imati vidjelo života.” Ivan 8, 12. Tko iskreno traži volju Božju i živi po svjetlosti koju ima, primit će još veću svijetlost; toj duši bit će poslata zvijezda osobitog sjaja da je vodi u svaku istinu.VB 255.5

  U vrijeme prvog Kristovog dolaska svećenici i književnici svetog grada, kojima je b:o povjeren sveti zalog Božjih proročanstava, mogli su prepoznati znake vremena i propovijedati dolazak obećanog Mesije. Prorok Mihej je označio mjesto Kristovog rođenja, a Danijel je objavio vrijeme kad će se Mesija pojaviti. Mihej 5, 2; Danijel 9, 25. Bog je ta proroštva povjerio jevrejskim vođama. Oni se nisu mogli opravdati što nisu znali i što nisu objavili narodu da je dolazak Mesijin pred vratima. Njihovo neznanje je bilo posljedica grešne nemarnosti. Jevreji su podizali spomenike ubijenim prorocima, a svojim ugađanjem velikim ljudima ovoga svijeta davali su počast slugama sotone. Obuzeti svojim častoljubljem i borbama za položaj i vlast, sasvim su izgubili iz viđa Božju čast, koju im je ponudio Car neba.VB 256.1

  Sa dubokim poštovanjem i velikim zanimanjem izraelske vođe trebalo je da proučavaju mjesto, vrijeme i okolnosti najvećeg događaja u historiji svijeta — dolazak Sina Božjeg na spasenje čovjeka. Sav narod trebalo je da bude budan i da čeka da prvi poželi dobrodošlicu Otkupitelju svijeta. Ali šta vidimo? U Betlehemu su dva umorna putnika, počevši od nazaratskih brežuljaka, cijelom dužinom uske ulice sve do istoč-nog kraja grada, uzalud tražila odmor i prenoćište. Nijedna vrata se nisu otvorila da ih prime. Napokon su našli utočište u bijednom zaklonu namijenjenom stoci, i tu se rodio Spasitelj svijeta.VB 256.2

  Anđeli su vidjeli slavu koju je Sin Božji dijelio sa Ocem na nebu prije postanja svijeta, i oni su sa živim interesiranjem očekivali njegov dolazak na zemlju, gledajući u njemu najradosniji događaj za sve narode. Četa anđela bila je određena da objavi dolazak Mesije onima koji su se pripremili da tu vijest prime i da je radosno objave stanovnicima zemaljskim. Krist se toliko ponizio da je uzeo na sebe ljudsku prirodu; trebalo je da na sebe uzme neizmjernu težinu stradanja i da svoju dušu položi u otkup za grijeh; ipak, anđeli su željeli da Sin Svevišnjega, i pored svoga poniženja dođe u krilo ljudske po-rodice sa dostojanstvom i slavom koja odgovara njegovom položaju. Hoće li se zemaljski velikaši sakupiti u Jeruzalemu da poždrave i njegov dolazak? Hoće li ga legije anđela predstaviti narodu koji ga je čekao?VB 256.3

  Jedan anđeo je posjetio zemlju da vidi da li se ljudi pripremaju da dočekaju Isusa. Ali nije primijetio nikakav znak očekivanja, nije čuo nikakav glas hvale i slave zato što je dolazak Mesije bio pred vratima. Anđeo je neko vrijeme lebdio iznad izabranog grada i iznad hrama gdje se vjekovima otkrivala Božja prisutnost, ali i tu je vladala ista ravnodušnost. Svećenici, u svojoj raskoši i oholosti, prinosili su u hramu oskvrnjene žrtve. Farizeji su držali narodu glasne govore i izgovarali hvalisave molitve. Ni u carskim palatama, ni na skupovima filozofa, ni u školama rabina — nigdje nitko nije mario za događaj koji je nebo ispunio radošću i pjesmama hvale što će se Spasitelj čovječanstva uskoro pojaviti na zemlji. Nigdje se nije mogao primijetiti nikakav znak da se očekuje Kristov dolazak; nitko se nije spremao da primi Kneza života. Iznenađen, nebeski vjesnik se upravo spremao da se sa sramotnim izvještajem vrati na nebo, kad najednom opazi grupu pastira, koji su noću čuvali svoja stada i koji su, posmatrajući zvjezdano nebo, pričali o proročanstvima o Mesiji koji treba da dođe na zemlju i čeznuli za dolaskom Otkupitelja svijeta. To su bili ljudi koji su bili spremni da prime vijest sa neba. Iznenada pojavio im se anđeo i objavio im radosnu vijest. Ravnica je bila poplavljena nebeskom slavom; tada se pojavilo mnoštvo anđela, i, kao da je radost bila suviše velika da bi je mogao objaviti samo jedan nebeski vjesnik, mnoštvo glasova zapjevalo je pjesmu koju će jednog dana pjevati izabrani iz svih naroda: “Slava na visini Bogu, i na zemlij mir, među ljudima dobra volja.” Luka 2, 14.VB 257.1

  Kolike pouke sadrži ova divna historija o Betlehemu. Koliki je to ukor za našu nevjernost, oholost i sebičnost! Kolika je to opomena da se čuvamo da ne bismo zbog svoje ravnodušnosti bili nesposobni da razlikujemo znake ovog vremena i da tako ne poznamo dan svoga pohođenja!VB 257.2

  Nebeski vjesnici nisu samo na judejskim brežuljcima među skromnim pastirima našli ljude koji su čekali dolazak Mes je. I među neznabošcima bilo je takvih koji su čekali Mesiju. To su bili filozofi sa istoka, mudri, bogati i plemeniti ljudi. Ovi mudraci su proučavali prirodu i prepoznali su Boga u njegovim djelima. U jevrejskim spisima su pronašli proročanstvo’ o “zvijezdi koja će izaći od Jakova”, i nestrpljivo su očekivali dolazak onoga koji treba da bude ne sama “utjeha Izraela” nego i “svjetlost koja obasjava neznabošce” i “spasenje svim narodima do kraja zemlje.” Luka 2, 25. 32; Djela 13, 47. Oni su tražili svjetlost, i svjetlost sa nebeskog prijestola obasjala je put njihovim koracima. Dok su svećenici i rabini Jeruzalema, povlašteni čuvari i tumači istine, utonuli u tamu, nebo je poslalo zvijezdu da vodi ove strance na mjesto rođenja novorođenog Cara.VB 257.3

  Isto tako će se Krist “pojaviti drugi put,” ali ne radi grijeha, “već na spasenje onima koji ga čekaju”. Kako vijest o Spasiteljevom rođenju, tako i vijest o Kristovom drugom dolasku nije bila povjerena religioznim vođama naroda. Oni su prekinuli vezu sa Bogom, i odbili su nebesku svjetlost: zato se ne ubrajaju u broj onih o kojima piše apostol Pavao: “Ali vi, braćo, niste u tami da vas dan kao lupež zastane. Jer ste vi svi sinovi vidjela i sinovi dana: nismo sinovi noći niti tame.” 1. Solunjanima 5, 4. 5.VB 258.1

  Stražari na zidovima Siona trebali su prvi da prihvate radosnu vijest o dolasku Spasitelja; trebali su prvi da objave njegov dolazak i da opomenu narod da se pripremi za njegov dolazak. Ali oni su živjeli u ravnodušnosti, sanjali su o miru i sigurnosti, a narod je spavao u svojim grijesima. Isus je vidio svoju crkvu kao nerodnu smokvu, pokrivenu obilnim lišćem, ali bez dragocjenog roda. U njoj je bio oblik pobožnosti, vanjsko držanje vjere, ali nedostajala je istinita poniznost, pokajanje i vjera, bez čega nema prave službe Bogu. Mjesto rodova Božjeg Duha, tu se ispoljavao duh oholosti, formalizma, prazne slave, sebičnosti i nasilja. Crkva koja se sve više udaljavala od Boga zatvorila je oči pred znacima vremena. Bog nije nju napustio; nije on odstupio od svoje vjernosti, nego je ona odstupila od njega i odvojila se od njegove ljubavi. Pošto ona nije ispunila date uvjete, Bog nije mogao da ispuni ni obećanja koja joj je dao.VB 258.2

  Neminovne posljedice moraju doći kad se ne cijeni vidjelo i prednosti koje Bog pruža. Čim crkva prestane da živi u vidjelu, čim zanemari da prihvati svaki zrak svjetlosti i ispuni svaku dužnost, religija se neizbježno svodi na formalizam, i duh prave pobožnosti nestaje. Ova istina se više puta obistinila u crkvenoj historiji. Bog traži od svog naroda djela vjere i poslušnosti, koja odgovaraju primljenim blagoslovima i prednostima. Poslušnost iziskuje žrtve i križ; to je razlog zašto mnogi tobožnji kršćani nisu voljni da Drime vidjelo koje im nebo šalje i, kao nekada Jevreji, ne mogu poznati vrijeme svog pohođenja. (Luka 19, 44.) Zbog njihove oholosti i njihovog nevjerstva, Bog ih je napustio i otkrio je svoju istinu onima koji, kao betlehemski pastiri i mudraci sa Istoka, paze na svaki zračak vidjla koji im je dat.VB 258.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents