Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Velika Borba Između Krista I Sotone - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Poglavlje 38.—Posljednja opomena

  “I poslije ovoga vidjeh drugoga anđela gdje silazi s neba, koji imaše oblast veliku; i zemlja se zasvijetli od slave njegove. I povika jakim glasom govoreći: pade, pade Babilon, grad veliki, i posta stan đavolima, i tamnica svakome duhu nečistome, i tamnica sviju ptica nečistih i mrskih; jer otrovnim vinom bluda svojega napoji sve narode. I Čuh glas drugi s neba koji govori: iziđite iz nje, narode moj, da se ne pomiješate u grijehe njezine i da vam ne naude zla njezina.” (Otkrivenje 18, 1. 2. 4.)VB 491.1

  Ovo mjesto u Pismu ukazuje na vrijeme kada treba da se ponovi vijest o padu Babilona, koju je objavljivao drugi anđeo (Otkrivenje 14, 8.), sa napomenama pokvarenosti koje su prodrle u razne vjerske zajednice koje sačinjavaju Babilon otkad je ova vijest prvi put objavljena u ljeto 1844. godine. Ovdje se opisuje strašno stanje na vjerskom polju. Sa svakim odbacivanjem istine postaje duh ljudi mračniji, a njihovo srce tvrđe, dok ne postanu otvoreni nevjernici. Usprkos opomenama koje je Bog dao, oni će nastaviti da preziru jednu od deset zapovijesti, dok ne budu dotle zavedeni da će progoniti one koji smatraju sve Božje zapovijesti svetima. Preziranje Božje riječi i njegovog naroda znači preziranje Krista. Kada crkve budu prihvatile spiritističko učenje, onda će biti otklonjene ograde koje su bile nametnute tjelesnom srcu, a vjeroispovijedanje će postati ogrtač koji će pokrivati najpodlije bezakonje. Vjera u spiritistička otkrivenja otvara vrata lažnim duhovima i đavolskim naukama, i tako će se u crkvama osjetiti utjecaj zlih anđela.VB 491.2

  O Babilonu, za vrijeme kad se o njemu govori u ovom proročanstvu, kaže se slijedeće: “Jer grijesi njezini dopriješe tja do neba, i Bog se opomenu nepravde njezine.” (Otkrivenje 18, 5.) Babilon je napunio mjeru svoje krivice, i propast će ga brzo snaći. Ali Gospod ima još svoj narod u Babilonu, i prije nego što Babilon bude pohođen Božjim sudovima, vjerni treba da budu pozvani da izađu iz njega, da se ne pomiješaju u grijehe njegove, i da im “ne naude zla njezina”. Zato je ovdje riječ o pokretu koji je predstavljen anđelom koji silazi s neba, rasvjetljava zemlju svojom slavom i objavljuje velikim glasom grijehe Babilona. U vezi sa njegovom viješću čuje se poziv: “Iziđite iz nje, narode moj!” Ovaj poziv, u vezi sa trećom anđeoskom viješću, sačinjava posljednju opomenu, koja će biti data stanovnicima zemlje.VB 491.3

  Strašan je svršetak kome svijet ide u susret. Sile zemaljske, koje se udružuju u borbi protiv Božjih zapovijesti, izdat će naredbu da se “svi mali i veliki, bogati i siromašni, slobodnjaci i robovi” (Otkrivenje 13, 16.) moraju prilagoditi običaju crkve svetkujući nedjelju. Svi koji se budu tome usprotivili bit će kažnjeni, a napokon će biti određeno da zaslužuju smrt. Sa druge strane, Božji zakon koji nalaže počivanje u Stvoriteljev dan odmora zahtijeva poslušnost i prijeti gnjevom protiv svih prijestupnika tog zakona.VB 492.1

  Kada se ovo pitanje Božjeg zakona jasno iznese ljudima, onda će svako tko bude gazio Božji zakon da bi poslušao ljudske naredbe primiti žig zvijerin. On prima znak vjernosti prema vlasti koju želi da sluša mjesto Boga. Opomena neba glasi: “Tko se god pokloni zvijeri i ikoni njezinoj, i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju, i on će piti od vina gnjeva Božjega, koje je nepomiješano utočeno u čašu gnjeva njegova.” (Otkrivenje 14, 9. 10.)VB 492.2

  Ali nikoga neće stići gnjev Božji prije nego što istina bude iznesena njegovom srcu i savjesti, i on je odbaci. Ima mnogo ljudi koji nikada nisu imali prilike da čuju naročite istine za ovo vrijeme. Obaveznost četvrte zapovijesti nije im nikada bila iznesena u pravoj svjetlosti. Bog koji čita svako srce i ispituje svaku pobudu neće ostaviti ni jednoga od onih koji traže poznanje istine da bude prevaren u pogledu ishoda borbe. Naredba neće biti narodu slijepo nametnuta. Svako će imati dovoljno svjetlosti da na osnovu zdravog razuma donese svoju odluku.VB 492.3

  Subota će biti probni kamen vjernosti, jer ona je tačka istine koja je naročito izložena napadima. Kada na ljude bude došla posljednja velika nevolja, onda će biti povučena granična linija između onih koji služe Bogu i onih koji mu ne služe. Dok će svetkovanje nedjelje, u suglasnosti sa zemaljskim zakonima, ali nasuprot četvrtoj zapovijesti, biti znak vjernosti onoj sili koja se protivi Bogu, dotle će svetkovanje prave subote, u suglasnosti sa Božjim zakonom, biti dokaz vjernosti Stvoritelju. Dok će jedna grupa ljudi, primanjem znaka pokornosti zemaljskim vlastima, primiti žig zvijerin, dotle će druga, izabravši znak vjernosti božanskom autoritetu, primiti Božji pečat.VB 492.4

  Ranije su oni koji su propovijedali istine treće anđeoske vijesti često smatrani samo izazivačima uzbune. Njihova predskazivanja da će u Sjedinjenim Državama zavladati vjerska netrpeljivost, da će se crkva i država sjediniti da progone one koji drže Božje zapovijesti, smatrana su kao neosnovana i smiješna. Tvrdi se da ta zemlja ne može da bude drugo nego što je bila: branilac vjerske slobode. Ali kada se o pitanju prinudnog svetkovanja nedjelje bude naveliko raspravljalo, vidjet će se da se približava događaj u koji se tako dugo sumnjalo i u koji se nije vjerovalo, a treća anđeoska vijest će proizvesti takav utisak kakav nije mogla ranije da ima.VB 493.1

  Bog je u sva vremena slao svoje sluge da žigošu grijeh, kako u svijetu tako i u crkvi. Ali narod želi da mu se govore mile stvari, jer mu čista i neizvještačena istina nije ugodna. Mnogi reformatori su u početku svoga rada odlučili da budu vrlo oprezni u žigosanju grijeha crkve i naroda. Oni su se nadali da će primjerom kršćanskog života vratiti narod biblijskoj nauci. Ali na njih je došao Božji Duh kao što je došao na Iliju, goneći ga da žigoše grijehe bezbožnog cara i otpalog naroda. Nisu se mogli uzdržati a da ne objavljuju jasne riječi Biblije — nauke koje su se u početku ustezali da propovijedaju ... Božji Duh ih je pokrenuo da revno objavljuju istinu i opasnost koja je prijetila dušama. Govorili su riječi koje im je Bog dao bez straha od posljedica, i narod je bio primoran da sluša opomene.VB 493.2

  Tako će se objavljivati i treća anđeoska vijest. Kada bude došlo vrijeme da se ona propovijeda sa najvećom silom, Bog će se poslužiti poniznim oruđima, i vodit će um onih koji se budu posvetili njegovoj službi. Propovjednici će biti više osposobljeni pomazanjem Svetoga Duha negoli obrazovanjem u školama. Ljudi vjere i molitve bit će podstreknuta da pođu sa svetom revnošću da propovijedaju riječi koje im Bog bude dao. Grijesi Babilona bit će razotkriveni. Strašne posljedice toga što su crkvene svetkovine nametane od strane građanskih vlasti, prodiranje spiritizma, tajni, ali brzi razvoj papske vlasti — sve će to biti raskrinkano. Ove svečane opomene će protresti narod. Hiljade i hiljade slušat će takve riječi kakve još nisu čuli. Sa čuđenjem će slušati svjedočanstvo da je Babilon crkva koja je pala zbog svojih zabluda i grijeha, i zbog odbacivanja istine koja joj je poslata sa neba. Kad se narod ‘bude obratio svojim ranijim učiteljima radoznalim pitanjem: Zar je to tako? tada će njihovi propovjednici pričati priče, govorit će im mile stvari da bi tako umirili njihovu zabrinutost i utišali njihovu probuđenu savjest. Ali, pošto će mnogi odbiti da se zadovolje samo autoritetom čovjeka i tražit će biblijsko načelo — “Ovako veli Gospod”, većina će propovjednika, kao i farizeji u staro doba kad je došao u pitanje njihov autoritet, gnjevno reći da je ova vijest od sotone, i pobunit će grešno mnoštvo da ruži i progoni one koji je objavljuju.VB 493.3

  Sotona se ljuti kad se borba proširuje na nova područja i pažnja naroda obraća na pogaženi Božji zakon. Sila koja prati vijest razgnjevit će one koji joj se protive. Svećenici će upotrebiti gotovo natprirodne napore da zaklone svjetlost da ne bi svijetlila njihovom stadu. Trudit će se svim sredstvima koja im stoje na raspolaganju da spriječe raspravljanje o svim važnim pitanjima. Crkva će se osloniti na jaku ruku građanske vlasti, i u tome će se katolici i protestanti sjediniti. Kada pokret za opće svetkovanje nedjelje bude smjeliji i odlučniji, onda će i zakon biti pozvan u pomoć protiv onih koji svetkuju subotu. Prijetit će im novčanim kaznama i zatvorom, a nekima će ponuditi utjecajna mjesta i položaje, kao i druge nagrade i preimućstva, da bi ih privoljeli da se odreknu svoje vjere. Ali njihov odlučni odgovor će glasiti: “Dokažite nam Božjom riječju našu zabludu.” Ovaj isti zahtjev je izrekao Luter kad se nalazio u sličnim prilikama. Oni koji budu dovedeni pred sudove odbranit će istinu jasnim izlaganjem, i neki od onih koji ih budu čuli bit će potaknuti da se odluče da drže sve Božje zapovijesti. Ovako će svjetlost doći do mnogo hiljada onih koji inače nikada ne bi doznali nešto o ovim istinama.VB 494.1

  Savjesna poslušnost prema Božjoj riječi smatrat će se bunom. Zaslijepljeni od sotone, roditelji će postupati strogo i surovo sa svojom djecom koja su vjerna Božjim zapovijestima; gospodari će mučiti svoje sluge koji drže Božje zapovijesti. Ljubav će ohladnjeti. Djeca će biti lišena nasljedstva i tjerana od kuće. Pavlove riječi: “A svi koji pobožno hoće da žive u Kristu Isusu, bit će gonjeni” (2. Timoteju 3, 12.), doslovno će se ispuniti. Pošto će se branioci istine protiviti da poštuju nedjelju umjesto subote, neki od njih bit će bačeni u zatvor, neki će biti prognani, a sa nekima će se postupati kao sa robovima. Ljudskom razumu se sve ovo sada čini nemogućim, ali kad se Božji Duh bude povukao od ljudi, i oni dođu pod vlast sotone koji mrzi božanske propise, dogodit će se čudnovate stvari. Srce može biti vrlo okrutno ako se od njega oduzme ljubav i strah Božji.VB 494.2

  Čim se bude približavala oluja, mnogi koji su vjerovali u treću anđeosku vijest, ali nisu bili posvećeni poslušnošću prema istini, napustit će svoje položaje i preći će u redove protivnika. Sjedinjujući se sa svijetom i učestvujući u njegovom duhu, počeli su da stvari posmatraju gotovo u istoj svjetlosti, a kad bude došlo iskušenje, bit će spremni da izaberu lakšu, popularniju stranu. Daroviti i riječiti ljudi, koji su se nekada radovali istini, upotrijebit će svoje sile da duše prevare i zavedu. Postat će najveći neprijatelji svoje nekadašnje braće. Kad oni koji drže subotu budu dovedeni pred sudove da odgovaraju zbog svoje vjere, ovi će otpadnici biti najbolje sotonino oružje da ih kleveta ju i optužuju, i da tako lažnim izvještajima i sumnjičenjima izazivaju gnjev vladara protiv njih.VB 495.1

  U ovo vrijeme progonstva bit će ispitana vjera Božjih slugu. Oni će vjerno objavljivati opomene, gledajući jedino na Boga i njegovu Riječ. Božji Duh koji djeluje na njihova srca, nagnat će ih da govore. Podstreknuta svetom revnošću i gonjeni silom Božjega Duha, poći će da izvrše određene dužnosti, ne gledajući na posljedice objavljivanja narodu Riječi koju im je Bog povjerio. Neće misliti na svoje zemaljske interese, niti će pokušavati da sačuvaju svoj ugled ili život. Ali kada na njih bude došla oluja protivljenja i poruge, neki će nadvladani strahom biti spremni da uz viknu: “Da smo znali kakve će biti posljedice naših riječi, mi bismo šutjeli.” Oni će biti okruženi teškoćama. Sotona će jurišati na njih groznim iskušenjima. Djelo koje su preduzeli izgledat će da nadmašuje njihove sposobnosti da ga izvrše. Prijetit će im opasnost da budu uništeni. Oduševljenje koje ih je krijepilo nestat će. Vratiti se neće moći. Tada, svjesni svoje nemoći, pribjeći će Svemogućemu tražeći snage. Sjećat će se da riječi koje su govorili nisu bile njihove, nego Onoga koji im je zapovjedio da objave opomenu. Bog je u njihova srca usadio istinu, i oni nisu mogli a da je ne objave.VB 495.2

  Ista iskušenja su preživjeli i Božji ljudi u prošlim vremenima. Viklif, Luter, Tindal, Bakster i Veslej zahtijevali su da se sve nauke moraju ispitati pomoću Biblije, i izjavili su da će se odreći svega što ona osuđuje. Protiv ovih ljudi bijesnilo je progonstvo neumoljivim gnjevom, pa ipak nisu prestali da propovijedaju istinu. Svaki odsjek crkvene historije odlikuje se razvojem neke naročite istine, koja je odgovarala potrebama Božjeg naroda u ono vrijeme. Svaka nova istina morala je sebi da krči put usprkos mržnji i protivljenju. Oni koji su primili blagoslov njenom svjetlošću, morali su proći kroz iskušenja i nevolje. Uvijek kada je to potrebno, Bog daje narodu naročitu istinu. Tko se usuđuje da spriječi njeno objavljivanje? On zapovijeda svojim slugama da objave svijetu posljednji poziv milosti. Oni mogu šutati samo po cijenu opasnosti za svoju vlastitu dušu. Božji vjesnici ne smiju nikada da misle na posljedice. Oni moraju da ispune svoju dužnost, a posljedice da prepuste Bogu.VB 495.3

  Kad bude nastalo žešće protivljenje, Božje sluge će biti ponovo zbunjene, jer će im se činiti da su oni izazvali ovu nevolju. Ali savjest i Božja riječ uvjerit će ih da je njihov postupak bio ispravan; a ako se iskušenja i dalje produže, bit će ipak ojačani da ih podnesu. Borba će biti odlučnija i oštrija, ali sa nevoljom će rasti i njihova vjera i hrabrost. Njihovo svjedočanstvo će biti: Mi se ne usuđujemo protiviti Božjoj riječi niti dijeliti Božji zakon na jedan bitni dio, i na drugi, beznačajni, da bismo tako zadobili naklonost svijeta. Gospod kome služimo može da nas oslobodi. Krist je nadvladao zemaljske sile; pa zar da se plašimo jednoga već pobijeđenog svijeta?VB 496.1

  Progonstvo u svojim raznim oblicima je odražaj jednog principa koji će postojati sve dok sotona bude postojao i dok kršćanstvo bude imalo životnu snagu. Nijedan čovjek ne može služiti Bogu a da ne izazove protiv sebe otpor četa tame. Zli anđeli jurišat će na njega uznemireni da on svojim utjecajem ne otme plijen iz njihovih ruku. Zli ljudi, pokarani njegovim primjerom, udružit će se sa zlim anđelima samo zato da bi ga primamljivim iskušenjima odvojili od Boga. Ako ovim sredstvima ne uspiju, tada će upotrijebiti silu da primoraju njegovu savjest.VB 496.2

  Ali dok se Isus nalazi u svetinji kao čovjekov posrednik, osjećat će se kod vladara i naroda utjecaj Svetoga Duha, koji zadržava gnjev. Sveti Duh još uvijek utječe u izvjesnoj mjeri na zemaljske zakone. Da nema ovih zakona, stanje svijeta bi bilo mnogo gore nego što je sada. Dok su mnogi vladari sotonina aktivna oruđa, Bog ima i svoja oruđa među vođama naroda. Neprijatelj inspirira svoje sluge da predlažu mjere koje će mnogo smetati Božjem djelu; ali državnici koji se boje Gospoda stoje pod utjecajem svetih anđela, da se takvim prijedlozima usprotive nepobitnim dokazima. Na ovaj način će nekoliko ljudi zadržati moćnu struju zla. Protivljenje neprijatelja istine bit će obuzdano da bi treća anđeoska vijest mogla izvršiti svoje djelo. Kada bude objavljena posljednja opomena, ona će na sebe privući pažnju ovih vodećih ljudi, kroz koje Gospod sada radi, i neki od njih će primiti ovu opomenu, te će stati uz Božji narod u vrijeme nevolje.VB 496.3

  Anđeo koji se pridružuje objavljivanju treće anđeoske vijesti rasvijetlit će cijelu zemlju svojom slavom. Ovdje je prorečeno djelo ogromnog obima i neobične sile. Adventni pokret od 1840-1844. godine bio je divno otkrivenje Božje moći; prva anđeoska vijest bila je odnesena do svake misionarske stanice na svijetu, i u nekim zemljama nastalo je takvo vjersko probuđenje kakvo se nije vidjelo ni u jednoj zemlji od vremena reformacije u šesnaestom vijeku, ali sve će to nadmašiti silan pokret u toku posljednje opomene trećeg anđela.VB 497.1

  Ovo djelo će biti slično onome za vrijeme Duhova. Kao što je “rani dažd” bio dat prilikom izlivanja Svetoga Duha u po-četku širenja evanđeoske vijesti, da izazove klijanje dragocjenog sjemena, tako će se “pozni dažd” izliti pri njenom svršetku, da žetva dozri. “Tada ćemo poznati Gospoda, i sve ćemo ga više poznavati; jer mu je izlazak uređen kao zora, i doći će nam kao dažd, kao pozni dažd koji natapa zemlju.” (Ozej 6, 3.) “I vi sinovi sionski, radujte se i veselite se Gospodu Bogu svojemu, jer će vam dati dažd na vrijeme, i spustit će vam dažd rani i pozni na vrijeme.” (Joel 2, 23.) “I bit će u posljednje dane, govori Gospod, izlit ću od duha svojega na svako tijelo.” “I bit će da će se svaki spasti koji prizove ime Gospodnje.” (Djela 2, 17. 21.)VB 497.2

  Veliko djelo evanđelja neće se završiti manjim otkrivenjem Božje sile od one koja je pratila njegov početak. Proročanstva koja su se ispunila u izlivanju ranog dažda u početku evanđelja opet će se ispuniti u poznom daždu pri njegovom završetku. To je vrijeme “odmaranja” kome se nadao apostol Petar kada je rekao: “Pokajte se, dakle, i obratite se, da se očistite od grijeha svojih, da dođu vremena odmaranja od lica Gospodnjega; i da pošalje naprijed obećanog vam Krista Isusa.” (Djela 3, 19. 20.)VB 497.3

  Božje sluge, ozarena lica svetim posvećenjem, žurit će iz mjesta u mjesto da objave vijest sa neba. Hiljade glasova, širom cijele zemlje, nosit će opomenu. Činit će se čuda, bolesni će ozdravljati, a znaci i čudesa pratit će vjerne. I sotona će činiti lažna čudesa; učinit će da i oganj padne s neba pred ljudima. (Otkrivenje 13, 13.) Na ovaj način će stanovnici zemlje biti prinuđeni da se odluče uz koga će se opredijeliti.VB 498.1

  Vijest se neće širiti toliko dokazivanjem koliko dubokim svjedočenjem Božjeg Duha. Dokazi su izneseni. Sjeme je posijano, a sada će niknuti i donijeti rod. Spisi koje su rasprostranili evanđeoski suradnici izvršili su svoj utjecaj, ali mnogi na koje je evanđeoska istina imala dubok utisak bili su spriječeni da istinu potpuno razumiju ili da je poslušaju. Zraci svjetlosti sada svuda prodiru, istina se pokazuje u svoj svojoj ja-snoći, a iskrena Božja djeca kidaju veze koje su ih do sada zadržavale. Porodične i crkvene veze ne mogu više da ih zadrže. Istina im je dragocjenija od svega drugog. Usprkos Sotoninim udruženim silama, koje će ustati protiv istine, velik je broj onih koji će stati na stranu Gospodnju.VB 498.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents