Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Velika Borba Između Krista I Sotone - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Poglavlje 33.—Prva velika prijevara

  Još u samom početku ljudske historije sotona je počeo da ulaže svoje napore da bi prevario naš rod. Onaj koji je na nebu izazvao bunu želio je da navede i stanovnike zemlje da se udruže sa njime u borbi protiv Božje vladavine. Adam i Eva su bili potpuno sretni u poslušnosti prema Božjem zakonu, i ova činjenica bila je nepobitan dokaz protiv sotoninog tvrđenja na nebu da je Božji zakon nasilan i da se protivi sreći Božjih stvorenja. Osim toga sotonina zavist je bila izazvana kada je vidio lijepu domovinu koja je bila pripravljana za bezgrešan par. On je odlučio da prouzrokuje njihov pad da bi mogao, kad ih bude rastavio od Boga i podvrgnuo pod svoju vlast, da uzme zemlju u svoje vlasništvo i tu uspostavi svoie carstvo nasuprot Svevišnjemu.VB 432.1

  Da se sotona otkrio u svome pravom karakteru, on bi bio odmah odbijen, jer su Adam i Eva bili upozoreni na ovog opasnog neprijatelja. Ali on je potajno radio, prikrivajući svoju namjeru da bi što uspješnije postigao svoj cilj. Upotrebivši kao svoje oruđe zmiju, koja je tada bila jedno od najdivnijih stvorenja, obratio se Evi sa pitanjem: “Je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakoga drveta u vrtu?” 1. Mojsijeva 3, 1. Da se Eva uzdržala da stupi u razgovor sa kušačem, sigurno bi se sačuvala od sotonine zamke. Ali ona se usudila da stupi u vezu sa njim, i pala je kao žrtva njegovog lukavstva. Tako bivaju još i danas mnogi savladani. Oni sumnjaju i kritikuju Božje zahtjeve i, mjesto da slušaju božanske propise, prihvaćaju ljudska shvaćanja, iza kojih se kriju samo sotonini planovi.VB 432.2

  “A žena reče zmiji: mi jedemo roda sa svakog drveta u vrtu; samo roda sa onoga drveta usred vrta, kazao je Bog, ne jedite i ne dirajte u nj, da ne umrete. A zmija reče ženi: nećete vi umrijeti; nego zna Bog da će vam se u onaj dan kada okusite s njega otvoriti oči, pa čete postati kao bogovi i znati što je dobro što li zlo.” 1. Mojsijeva 3, 2-5. On je tvrdio da će oni postati kao Bog, da će biti obdareni većim znanjem nego ranije i osposobljeni za viši život. Eva je popustila iskušenju, a pod njenim utjecajem i Adam je bio naveden na grijeh. Oni su povjerovali riječima zmije da Bog nije mislio onako kako je rekao. Posumnjali su u svoga Stvoritelja i uobrazili da On ograničava njihovu slobodu i da prijestupom njegovog zakona mogu postići veću mudrost i viši položaj.VB 432.3

  Ali, da li je Adam poslije pada u grijeh doznao šta je smisao riječi: “Jer u koji dan okusiš s njega, umrijet ćeš”? 1. Mojsijeva 2, 17. Da li je njihovo značenje odgovaralo onome što je sotona naveo Adama da vjeruje: da će postići uzvišeni je stanje života? U tom slučaju, prijestup bi bio veliko dobro, a sotona bi se po-kazao kao dobrotvor našeg roda. Međutim, Adam je saznao da to nije bio smisao božanske osude. Bog je rekao da će zbog grijeha čovjek morati opet da se vrati u zemlju iz koje je uzet: “Jer si prah, i u prah ćeš se vratiti.” 1. Mojsijeva 3, 19. Sotonine riječi: “Nego zna Bog da će vam se ... otvoriti oči”, pokazale su se istinite jedino u onome: pošto Adam i Eva nisu ostali poslušni, otvorile su im se oči da uvide svoju ludost. Upoznali su zlo i okusili gorak plod svoga prijestupa.VB 433.1

  Usred vrta raslo je drvo života, čiji je rod imao silu da stalno obnavlja život. Da je Adam ostao poslušan Bogu, on bi i dalje uživao slobodan pristup tome drvetu i vječno bi živio. Ali kada je zgriješio, nije više smio da jede sa drveta života, i tako je postao podložan smrti. Božanska presuda: “Jer si prah, i u prah ćeš se vratiti”, ukazuje na potpuno gašenje života.VB 433.2

  Svojim prijestupom Adam je izgubio besmrtnost, koja mu je bila obećana pod uvjetom poslušnosti. On nije mogao prenijeti svome potomstvu ono što nije imao; a za pali rod ne bi bilo nade da nije Bog žrtvovanjem svoga Sina omogućio čovjeku besmrtnost. Dok “smrt uđe u sve ljude, jer svi sagriješiše,” dotle Krist “obasja život i neraspadljivost evanđeljem”. Rimljanima 5, 12.; 2. Timoteju 1, 10. Samo u Kristu se može postići besmrtnost. Isus je rekao: “Tko vjeruje Sina, ima život vječni; a tko ne vjeruje Sina, neće vidjeti života.” Ivan 3, 36. Svaki čovjek može dobiti ovaj neprocjenjiv blagoslov ako ispuni uvjete. Svi “koji ustrajući u dobrim djelima traže slavu, čast i neraspadljivost”, primit će “život vječni”. Rimljanima 2, 7.VB 433.3

  Jedino biće koje je obećalo Adamu život u neposlušnosti bio je veliki varalica. A zmijine riječi, upućene Evi u raju: “Nećete vi umrijeti”, bila je prva održana propovijed o besmrtnosti duše. Pa ipak ova izjava, koja se temelji jedino na sotoninom autoritetu, ponavlja se sa kršćanskih propovjedaonica i prihvaća od većine ljudskog roda isto tako brzo kao što je bila prihvaćena od naših praroditelja. Božanska presuda: “Koja duša zgriješi, ona će umrijeti” (Ezehijel 18, 20), tumači se kao da znači: Duša koja zgriješi, neće umrijeti, nego će vječno živjeti. Mi možemo samo da se čudimo neobičnoj zasljepljenosti, koja čini ljude tako lakovjernim prema riječima sotone, a tako nepovjerljivim prema Božjim riječima.VB 434.1

  Da je čovjeku poslije njegovog pada bio dozvoljen slobodan pristup drvetu života, on bi živio vječno, i tako bi grijeh postao besmrtan. Ali herubim sa plamenim mačem čuvao je “put ka drvetu života” (1. Mojsijeva 3, 24), i nitko od Adamove obitelji nije smio ni da prekorači tu granicu i uzme od roda koji daje život. Zato nema besmrtnog grešnika ...VB 434.2

  Ali poslije čovjekovog pada sotona je zapovjedio svojim anđelima da učine naročite napore da se rasprostrani vjerovanje u urođenu čovjekovu besmrtnost; i posto su naveli ljude da prihvate ovu zabludu, nastojali su da ih dovedu do zaključka da će grešnici živjeti u vječnom stradanju. Sada knez tame, preko svojih oruđa, predstavlja Boga kao tiranina punog osvete i tvrdi da On sve one koji mu nisu po volji baca u pakao, gdje oni moraju da podnose vječno Njegov gnjev; i dok oni trpe neizrecive muke i previjaju se od bola u vječnom ognju, njihov Stvoritelj gleda odozgo na njih sa zadovoljstvom.VB 434.3

  Na ovaj način zakleti neprijatelj pripisuje Stvoritelju i Dobrotvoru ljudskog roda one osobine koje on sam ima. Okrutnost je osobina sotone. Bog je ljubav; i sve što je stvorio bilo je čisto, sveto i savršeno, dok prvi veliki buntovnik nije donio grijeh. Sam sotona je neprijatelj koji čovjeka navodi na grijeh, i onda nastoji da ga uništi ako može. A kada je siguran u svoju žrtvu, raduje se propasti koju je prouzrokovao. Kad bi mu bilo dopušteno, on bi cio ljudski rod uhvatio u svoju mrežu. Da se nije umiješala božanska moć, nijedan sin ni kćer Adamova ne bi mu mogli uteći.VB 434.4

  I danas se sotona trudi da pobijedi ii ude kao što je pobijedio naše prve roditelje na taj način što je pokolebao njihovo povjerenje u Stvoritelja i podstakao ih da sumnjaju u mudrost njegove vladavine i pravednost njegovog zakona. Sotona i njegovi izaslanici prikazuju Boga gorim nego što su oni sami, samo da bi opravdali svoju vlastitu zloću i pobunu. Veliki varalica nastoji da svoj grozni i okrutni karakter podmetne našem nebeskom Ocu, a sam da se pokaže kao biće kome je zbacivanjem s neba učinjena velika nepravda jer nije htio da se pokori jednom tako nepravednom gospodaru. On ističe pred svijetom slobodu koju oni mogu da uživaju pod njegovom blagom vladavinom u suprotnosti sa ropstvom koje donose stroge naredbe Jehove. Na ovaj način uspijeva da odvrati duše od njihove vjernosti Bogu.VB 434.5

  Kako se svakom osjećaju ljubavi i milosrđa, kao i našem smislu za pravednost, suproti nauka da se mrtvi zli muče ognjem i sumporom u vječnom paklu, i da se zbog grijeha počinjenih u toku kratkog zemaljskog života moraju mučiti sve dotle dok Bog postoji! Pa ipak ova se nauka tako mnogo propovijedala i još danas je uče mnoge kršćanske vjeroispovijesti. Jedan ugledni doktor teologije je rekao: “Pogled na paklene muke uvijek će povećavati blaženstvo svetih. Gledajući druge, koji su iste prirode i rođeni pod istim okolnostima, gdje su bačeni u takvu strahotu, dok su oni tako visoko počašćeni, shvatit će koliko su sretni.” Jedan drugi je rekao: “Dok se odluka prokletstva bude vječno izvršavala nad sudovima gnjeva, dim njihovog mučenja će se vječno dizati u prisutnosti sudova milosti koji, umjesto da i sami suosjećaju sa ovim nesretnima, reći će: “Amen, Aleluja! Hvalite Gospoda!”VB 435.1

  Gdje se u Božjoj Riječi može naći takvo učenje? Zar će spaseni na nebu biti lišeni svih osjećanja saučešća i sažaljenja, pa čak i osjećanja obične čovječnosti? Zar će ona biti zamijenjena ravnodušnošću stojika ili okrutnošću divljaka? — Ne, ne! Ovo nije učenje Božje knjige! Oni koji su napisali citirane riječi mogu biti učeni, pa čak i iskreni ljudi, ali oni su prevareni sotonskom lažnom naukom. On ih podstrekava da izvrnu teške izraze Svetoga pisma i da riječima daju obilježje gorčine i zloće, što je svojstveno sotoni, a ne našem Stvoritelju. “Tako bio ja živ, govori Gospod, Gospod, nije mi milo da umre bezbožnik, nego da se vrati bezbožnik sa svoga puta i bude živ; vratite se, vratite se sa zlih puteva svojih, jer zašto da mrete?” Ezehijel 33, 11.VB 435.2

  Kakve bi koristi imao Bog ako prihvatimo da se on naslađuje gledajući vječne muke i da uživa u jecanju, vici i preklinjanju mučenih stvorenja, koja drži u vatri pakla? Zar bi ovi strašni jecaji mogli da budu muzika u ušima neizmjerne Ljubavi? Tvrdi se da se kažnjavanjem grešnika vječnom mukom pokazuje Božja mržnja prema grijehu koji je poremetio mir i red svemira. O, strašnog li bogohuljenja! Kao da Božja mržnja prema grijehu opravdava da se on ovjekovječi! Prema učenju ovih teologa, neprekidno mučenje, bez ikakve nade na milost, raspaljuje gnjev jadnih žrtava, a kako se taj gnjev izražava u kletvama i bogohuljenju, to one neprestano povećavaju teret svoje krivice. Božja slava ne postaje veća ovim neprekidnim, stalnim povećavanjem grijeha kroz beskonačne vjekove.VB 436.1

  Nemoguće je da opišemo zlo koje je prouzrokovano lažnom naukom o vječnim mukama. Vjera Biblije, puna ljubavi i dobrote, i bogata milosrđem, pomračena je sujevjerjem i zastrta užasom. Kad pomislimo kakvim je lažnim bojama sotona naslikao Božji karakter, zar da nas čudi što se ljudi boje i straše našega Stvoritelja koji je pun milosrđa, pa čak ga i mrze? Užasni pojmovi o Bogu, rašireni po svijetu učenjem sa propovjedaonica, stvorili su hiljade i čak milione sumnjalica i nevjernika.VB 436.2

  Učenje o vječnim mukama je jedna od lažnih nauka koje sačinjavaju vino mrzosti duhovnog Babilona, kojim on opija narode. (Otkrivenje 14, 8; 17, 2.) Kako su Kristovi propovjednici mogli da prihvate i propovijedaju ovu lažnu nauku sa posvećenog mjesta, zaista je tajna! Oni su je dobili iz Rima, kao i nedjelju. Istina, propovijedali su je istaknuti i dobri ljudi; ali svjetlost o ovom predmetu nije doprla do njih kao što je doprla do nas. Oni su bili odgovorni samo za svjetost koja je svijetlila u njihovo vrijeme; a mi smo odgovorni za svjetlost koja svijetli u našem vremenu. Ako se odvratimo od svjedočanstva Božje riječi i prihvatimo lažne nauke, zato što su tako učili i naši oci, onda padamo pod osudu izrečenu nad Babilonom; pijemo od vina njegove mrzosti.VB 436.3

  Veliki broj ljudi koji se bune protiv nauke o vječnim mukama padaju u drugu zabludu. Oni vide da Sveto pismo predstavlja Boga kao biće puno ljubavi i samilosti, i ne mogu da vjeruju da će On dopustiti da njegova stvorenja budu bačena u vječni oganj pakla. Ali vjerujući da je duša sama po sebi besmrtna, dolaze do zaključka da će na kraju svi ljudi biti spaseni. Mnogi smatraju da su prijetnje Biblije određene samo zato da strahom privole ljude na poslušnost, a ne da doslovno budu izvršene. Na ovaj način grešnik može da živi u sebičnim zadovoljstvima, da prezire Božje zahtjeve, pa ipak da očekuje da će na kraju biti milostivo primljen. Takva nauka koja uzdiže Božju milost a potcenjuje njegovu pravednost dopada se tjelesnom srcu i ohrabruje grešnike u njihovoj nepravdi.VB 436.4

  Da bi se pokazalo kako oni koji vjeruju u opće spasenje izvrću Bibliju da bi poduprli svoju kobnu nauku, dovoljno će biti da navedemo njihove vlastite izjave. Pri pogrebu jednog mladog čovjeka koji nije vjerovao, a koji je nesretnim slučajem poginuo, jedan univerzalistički svećenik izabrao je kao tekst iz Biblije izvještaj koji se odnosi na Davida: “Jer se utješi za Amnonom što pogibe.” 2. Samuelova 13, 39.VB 437.1

  “Cesto me pitaju”, rekao je govornik, “kakva će biti sudbina onih koji napuštaju ovaj život u grijesima, umiru možda u stanju pijanstva, odlaze u smrt sa crvenim mrljama zločina, koje nisu oprane sa njihovih haljina, ili poginu kao ovaj mladi čovjek, a koji nisu nikada prihvatili neku vjeru ili iskusili njen blagoslov. Mi smo zadovoljni sa Svetim pismom. Njegov odgovor rješava teški problem. Amnon je bio prekomjerno grešan; on se nije pokajao; on se opio, i kao pijan bio je ubijen. David je bio Božji prorok; on mora da je znao da li će na drugom svijetu Amnonu biti dobro ili zlo. Kakva su bila osjećanja njegovog srca? ,Potom zaželje car David otići k Apsalomu, jer se utješi za Amnonom što pogibe’. St. 39.VB 437.2

  Kakav zaključak možemo da izvedemo iz ovih riječi? Zar nije taj da vječne muke nisu činile dio njihovog vjerovanja? Tako vjerujemo i mi, i ovdje otkrivamo pobjedonosan dokaz u korist ugodnijih, prosvjećenijih i plemenitijih shvatanja o konačnoj općoj čistoti i miru. On se utješio što je njegov sin bio mrtav. A zašto? Jer je proročkim okom mogao da gleda u divnu budućnost i da vidi da će njegov sin, odvojen od svih iskušenja, oslobođen od ropstva i očišćen od pokvarenosti grijehe, a pošto se bude dovoljno očistio i prosvijetlio, biti primljen u skup uznesenih i sretnih duhova. Njegova je jedina utjeha bila što je njegov mili sin bio uzet iz sadašnjeg stanja grijeha i nevolja i otišao onamo gdje će se izlivati najuzvišeniji utjecaj Svetoga Duha u njegovu pomračenu dušu; gdje će se njegov duh razvijati pod utjecajem nebeske mudrosti i divnog zanosa besmrtne ljubavi, i na ovaj način, postavši svetim, moći će uživati mir i društvo nebeskih nasljednika.VB 437.3

  Želimo da nas razumijete da mi vjerujemo da blaženstvo neba ne zavisi ni od čega što možemo učiniti u ovome životu, niti od neke sadašnje promjene srca, niti od naše sadašnje vjere ili vjeroispovijesti.”VB 438.1

  Tako ovaj tobožnji Kristov propovjednik ponavlja laž koju je izrekla zmija u raju: “Nećete vi umrijeti... nego će vam se u onaj dan kad okusite s njega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi.” On tvrdi da će najveći grešnici — ubice i brakolomnici — biti spremni da poslije smrti uđu u besmrtno bla-ženstvo.VB 438.2

  A odakle ovaj izopačitelj Svetoga pisma izvodi svoj zaključak? Iz jedne jedine rečenice koja izražava Davidovu pokornost volji Proviđenja. Njegova duša “zaželje otići k Apsalomu, jer se utješi za Amnonom što pogibe”. Pošto je oštrina njegovog bola vremenom bila ublažena, njegove misli su se obratile od mrtvog sina ka živome, koji je pobjegao u tuđu zemlju iz straha pred pravednom kaznom zbog svoga zločina. I ovo je za njega dokaz da je bludni i pijani Amnon prenijet u mjesto blaženstva odmah poslije smrti, da bi se tamo očistio i pripremio za zajednicu sa bezgrešnim anđelima! Ovo je zaista ugodna priča, pogodna da zadovolji tjelesno srce! Ovo je sotonina nauka, i ona ima mnogo uspjeha. Zar da nas onda čudi što sa ovakvim učenjem raste i pokvarenost?VB 438.3

  Učenje ovog lažnog učitelja ilustruje učenje mnogih drugih. Iz danog teksta se odvoji nekoliko riječi Svetoga pisma, koje bi u mnogo slučajeva pokazale da je njihov smisao sasvim suprotan tumačenju koje im se daje; i ti odvojeni stihovi se izvrću i upotrebljavaju kao dokaz za nauku koja nije zasnovana na Božjoj riječi. Svjedočanstvo navedeno kao dokaz da je pijani Amnon na nebu je zaključak koji je u očiglednoj protivrječnosti sa jasnim i određenim izjavama Svetoga pisma da nijedan pijanica neće naslijediti Božje carstvo. (1. Korinćanima 6, 10.) Na ovaj način nevjernici i skeptici pretvaraju Božju istinu u laž, a mnogi, prevareni njihovim lažnim učenjem, uspavani su u kolijevci tjelesne sigurnosti.VB 438.4

  Kad bi bilo istina da duše svih ljudi u času smrti odlaze odmah na nebo, onda bismo radije željeli smrt nego život. Mnogi, zavedeni ovim vjerovanjem, učinili su kraj svome životu. Kad ih savladaju brige, teškoće i razočarenja, izgleda im lakše da prekinu slabu nit života i da se vinu u milinu vječnog svijeta.VB 438.5

  Bog je u svojoj Riječi dao jasne dokaze da će kazniti prijestupnike svoga zakona. Oni koji se tješe mišlju da je Bog i suviše milostiv da bi nad grešnikom izvršio svoju pravdu, treba samo da pogledaju na križ na Golgoti. Smrt bezgrešnoga Božjeg Sina svjedoči da je “plata za grijeh smrt”, i da svaki prijestup Božjeg zakona mora stići pravedna kazna. Krist koji nije imao grijeha uzeo je naše grijehe na sebe. On je podnio krivicu prijestupa, lišen je bio prisutnosti Očevog lica dok se njegovo srce nije slomilo i život njegov ugasio. Cijela ova žrtva je prinijeta da bi grešnik mogao biti otkupljen. Ni na jedan drugi način čovjek nije mogao biti oslobođen od kazne grijeha. Svaka duša koja odbija da ima udjela u tako skupo kupljenom pomirenju mora sama lično da snosi krivicu i kaznu za svoj prijestup.VB 439.1

  Da vidimo šta nas dalje uči Biblija o grešnicima i nepokajanima, koje ovaj univerzalista premješta na’ nebo kao svete i sretne anđele.VB 439.2

  “Ja ću žednome dati iz izvora žive vode za badava.” Otkrivenje 21, 6. Ovo obećanje važi samo za one koji su žedni. Samo oni koji osjećaju potrebu za vodom života, i traže je po svaku cijenu, dobit će je. “Koji pobijedi, dobit će sve, i bit ću mu Bog, i on će biti moj sin.” Otkrivenje 21, 7. I ovdje su također postavljeni uvjeti. Da bismo naslijedili sve, moramo se protiviti grijehu i pobijediti ga.VB 439.3

  Gospod kaže preko proroka Izaije: “Recite pravedniku da će mu dobro biti.. . Teško bezbožniku! zlo će mu biti, jer će mu se naplatiti ruke njegove.” Izaija 3, 10. 11. “Neka grešnik sto puta čini zlo i odgađa mu se”, kaže propovjednik, “ja ipak znam da će biti dobro onima koji se boje Boga, koji se boje lica njegova; a bezbožniku neće biti dobro.” Propovjednik 8, 12. 13. A Pavao svjedoči da grešnik sam sebi sabira “gnjev za dan gnjeva, u koji će se pokazati pravedni sud Boga, koji će dati svakome po djelima njegovim”; “a onima koji se usprkos suprote istini, a pokoravaju se nepravdi, nemilost i gnjev.” Rimljanima 2, 5. 6. 8.VB 439.4

  “Nijedan bludnik, ili nečist, ili tvrdica, koji je idolopoklonik, neće imati udjela u carstvu Krista i Boga.” Efežanima 5, 5. “Mir imajte sa svima i težite za svetošću, jer bez ovoga nitko neće vidjeti Gospoda.” Jevrejima 12, 14. “Blago onima koji tvore zapovijesti njegove da im bude vlast na drvo života i da uđu na vrata u grad. A napolju su psi, i vračari, i bludnici, i krvnici, i idolopoklonici, svaki koji ljubi i čini laž.” Otkrivenje 22, 14. 15.VB 439.5

  Bog je objavio ljudima svoj karakter i postupak sa grijehom; “Gospod, Gospod, Bog milostiv, žalostiv, spor na gnjev i obilan milosrđem i istinom. Koji čuva milost tisućama, prašta bezakonja i nepravde i grijehe, koji ne pravda krivoga.” 2. Mojsijeva 24, 6. 7. “Gospod će bezbožnike sve istrijebiti.” “A bezakonika će nestati sasvim; natražje će se bezbožničko zatrti.” Psalam 145, 20; 37, 38. Vlast i autoritet božanske vladavine bit će upotrebljeni da uguše pobunu* ali ipak će svi sudovi pravde biti u potpunoj suglasnosti sa karakterom Boga, koji je milostiv, pun strpljenja i dobrote.VB 440.1

  Bog ne prinuđava ničiju volju ili shvatanje. On ne voli ropsku poslušnost. On želi da ga stvorenja njegovih ruku ljube, jer je dostojan ljubavi. On hoće da ga slušaju, zato što cijene njegovu mudrost, pravednost i velikodušnost. I svi koji pravilno shvaćaju njegove osobine, ljubit će ga jer su ljepotom njegovog karaktera bili privučeni k njemu.VB 440.2

  Načela ljubaznosti, milosrđa i ljubavi, kako ih je naš Spasitelj učio i pokazao u svome životu, slika su Božje volje i Njegovog karaktera. Krist je rekao da on ne propovijeda ništa drugo nego što je primio od svoga Oca. Načela božanske vladavine u potpunom su skladu sa Spasiteljevim nalogom: “Ljubite neprijatelje svoje.” Bog vrši svoju pravdu nad zlima za dobro svemira, pa čak i za dobro onih nad kojima se vrše njegovi sudovi. On bi ih rado usrećio kad bi to mogao učiniti u skladu sa zakonima svoje vladavine i pravdom svoga karaktera. On ih okružava znacima svoje ljubavi. Pruža im poznanje svoga zakona i prati ih ponudama svoje milosti. Ali oni preziru njegovu ljubav, gaze njegov zakon i odbacuju njegovu milost. Neprestano primaju njegove darove, ali sramote svoga Darodavca. Mrze Boga jer znaju da se on gnuša na njihove grijehe. Gospod dugo trpi njihovu izopačenost, ali jednom će sigurno doći čas kada se mora riješiti njihova sudbina. Hoće li on tada ove buntovnike privezati za sebe? Hoće li ih primorati da čine njegovu volju?VB 440.3

  Oni koji su izabrali sotonu za svoga vođu i dozvolili da ih on nadvlada nisu spremni da stupe u Božju prisutnost. Oholost, prijevara, razvrat i okrutnost ukorijenili su se u njihovom karakteru. Zar oni mogu ići u nebo da vječno žive sa onima koje su na zemlji mrzili i prezirali? Istina neće nikada biti ugodna varalici; krotost neće nikada zadovoljiti ohole i ponosite; čistota ne godi bludniku, a nesebična ljubav nije privlačna sebičnome. Kakvu bi radost moglo pružiti nebo onima koji su potpuno obuzeti zemaljskim i sebičnim pobudama.VB 441.1

  Kad bi oni koji su svoj život proveli u buni protiv Boga bili iznenada preseljeni na nebo da posmatra ju visoko i sveto stanje savršenosti koje tamo uvijek vlada; kad bi vidjeli da je svaka duša ispunjena ljubavlju i svako lice odsjajuje radošću; da se divna muzika u melodičnim zvucima diže u čast Bogu i Jagnjetu, a sa lica Onoga koji sjedi na prijestolu neprestano izlazi i izliva se rijeka svjetlosti na otkupljene — zar bi se oni čija su srca ispunjena mržnjom prema Bogu, prema istini i svetosti mogli pomiješati sa nebeskim četama i pridružiti se njihovom slavopoju? Zar bi mogli podnijeti slavu Božju i Jagnjetovu? — Ne, ne! Godine milosti bile su im poklonjene da razviju svoj karakter za nebo, ali oni se nikada nisu trudili da ljube čistotu. Nikada nisu učili nebeski jezik — a sada je prekasno. Bun-tovnički život prema Bogu načinio ih je nesposobnim za nebo. Njegova čistota, svetost i mir bili bi za njih samo muka, a Bažja slava oganj koji proždire. Oni bi željeli da pobjegnu sa svog svetog mjesta. Rado bi primili uništenje samo da bi se mogli sakriti pred licem Onoga koji je umro da ih spase. Sudbina grešnika zapečaćena je njihovim ličnim izborom. Njihovo isključenje sa neba je njihova hotimična odluka, a od strane Boga pravedna i milosrdna.VB 441.2

  Kao nekada vode potopa, tako oganj velikog dana objavljuje Božju presudu da su, grešnici nepopravljivi. Oni ne žele da se potčine božanskom autoritetu. Njihova se volja navikla na protivljenje, i kad je njihov život pri kraju, suviše je kasno da se tok njihovih misli upravi u suprotnom pravcu, suviše je kasno da se od prijestupa okrenu poslušnosti i od mržnje ka ljubavi.VB 441.3

  Time što je ostavio u životu Kaina kao ubicu, Bog je dao svijetu primjer šta bi se dogodilo kad bi grešniku bilo dopušteno da živi neprekidno u neobuzdanoj pokvarenosti. Utjecajem Kainove nauke i njegovog primjera, hiljade njegovih potomaka bilo je navedeno na grijeh, dok “nevaljalstvo ljudsko nije postalo veliko na zemlji, i sve misli srca njihova bile su svagda samo zle”. “A zemlja se pokvari pred Bogom, i napuni se zemlja bezakonja”. 1. Mojsijeva 6, 5. 11.VB 441.4

  Iz milosti prema svijetu, Bog je u Nojevo vrijeme uništio njegove pokvarene stanovnike. Iz milosti je uništio bezbožne stanovnike Sodome. Prevarljivom sotoninom moći prijestupnici zadobivaju saučešće i divljenje, i tako stalno navode druge na bunu. Tako je bilo u danima Kaina i Noja, kao i u vrijeme Abrahama i Lota. Tako je i u našim danima. Samo iz milosti prema svemiru će Bog na kraju uništiti one koji odbacuju njegovu milost.VB 442.1

  “Jer je plata za grijeh smrt, a dar Božji je život vječni u Kristu Isusu Gospodu našemu.” Rimljanima 6, 23. Dok je život nasljedstvo pravednika, smrt je plata grešnicima. Mojsije je rekao Izraelu: “Gle, iznesoh danas preda te život i dobro, smrt i zlo”. 5, Mojsijeva 30, 15. Smrt spomenuta u ovome stihu nije ona koja je izrečena nad Adamom, koju svi ljudi podnose kao kaznu zbog njegovog prijestupa, nego je to “druga smrt”, koja se ističe kao suprotnost vječnom životu.VB 442.2

  Kao posljedica Adamovog grijeha, smrt je prešla na cio ljudski rod. Svi bez razlike odlaze u grob. A zahvaljući planu spasenja, svi će izaći iz svojih grobova. Jer “će biti uskrsnuće mrtvima, i pravednicima i grešnicima”. Djela 24, 15. “Jer kako po Adamu svi umiru, tako će i po Kristu svi oživjeti.” 1. Korinćanima 15, 22. Ali između dvije klase uskrslih bit će vidljiva razlika. “Jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božjega, i izići će koji su činili dobro u uskrsenje života, a koji su činili zlo u uskrsenje suda.” Ivan 5, 28. 29. Oni koji se budu našli dostojni uskrsenja života bit će “blaženi i sveti”. “Nad njima druga smrt nema oblasti.” (Otkrivenje 20, 6.) Ali oni koji nisu pokajanjem i vjerom primili oproštenje morat će da prime kaznu za prijestup, “platu za grijeh”. Oni će trpjeti kaznu, različitu po trajanju i jačini, “prema djelima svojim”, koja će se konačno završiti u drugoj smrti. Pošto je Bogu nemoguće, u suglasnosti sa njegovom pravdom i milošću, da spase grešnika sa njegovim grijesima, On ga lišava života koji je ovaj izgubio zbog svoga prijestupa i za koji se pokazao nedostojan. Jedan nadahnuti pisac kaže: “Još malo, pa neće biti bezbožnika; pogledat ćeš na mjesto njegovo, a njega nema.” Psalam 37, 10. A drugi opet kaže: “I bit će kao da ih nije bilo.” Abdija 16. Pokriveni sramotom, oni će potonuti, bez nade, u vječni zaborav.VB 442.3

  Tako će grijeh konačno biti uništen sa svim patnjama i strahotama koje je prouzrokovao. Psalmista kaže: “Rasrdio si se i ubio bezbožnika, ime si im šatro do vijeka, za svagda ... pogibe spomen njihov.” Psalam 9, 5. 6. Ivan, u Otkrivenju, gledajući blaženu vječnost čuje sveopći slavopoj, koji nije poremećen nikakvim neskladom. Sva stvorenja na nebu i na zemlji slave Boga. (Otkrivenje 5, 13.) Neće biti izgubljenih duša koje bi hulile na Boga savijajući se u vječnim mukama, niti bijednih stvorenja u paklu, koja bi svoje bolne uzvike pomiješala sa pjesmama spašenih.VB 443.1

  Na velikoj zabludi o urođenoj besmrtnosti zasniva se nauka o svjesnom stanju mrtvih poslije smrti, — nauka koja se, kao i ona o vječnim mukama, protivi učenju Svetoga pisma, logici, razumu i našim osjećanjima čovječnosti. Prema vjerovanju koje je rašireno u narodu, spašeni na nebu su upoznati sa svime što se događa na zemlji, a osobito sa životom prijatelja koje su ostavili za sobom. Ali kako bi mrtvima moglo biti izvor radosti saznanje da njihovi mili na zemlji pate, da griješe, da podnose boli, razočaranja i životne brige? Koliko bi nebeske sreće mogli da uživaju oni koji bi stalno lebdjeli nad svojim prijateljima na zemlji? A kako je užasno vjerovanje da se duša nepokajanog, čim dah napusti tijelo, predaje paklenom ognju! Kakav užasan strah mora da trpe oni koji vide svoje prijatelje kako nepripremljeni odlaze u grob da bi ušli u vječnost bola i grijeha! Ove mučne misli otjerale su mnoge u ludilo.VB 443.2

  Šta kaže Sveto pismo o ovim stvarima? David kaže da čovjek nije u svjesnom stanju za vrijeme smrti: “Iziđe iz njega duh, i vrati se u zemlju svoju: taj dan propadnu sve pomisli njegove.” Psalam 146, 4. Salamun svjedoči isto: “Jer živi znaju da će umrijeti, a mrtvi ne znaju ništa, niti im ima plate, jer im se spomen zaboravio. I ljubavi njihove, i mržnje njihove, i zavisti njihove nestalo je; i više nemaju dijela ni u čemu što biva pod suncem.” “Jer nema rada, ni mišljenja, ni znanja, ni mudrosti u grobu u koji ideš.” Propovjednik 9, 5. 6. 10.VB 443.3

  Kad je caru Ezekiji na njegovu molbu bio produžen život za petnaest godina, zahvalni car je hvalio Boga za njegovu milost. U svojoj zahvalnoj pjesmi on nam kaže razlog zašto se tako raduje: “Jer neće grob tebe slaviti, neće te smrt hvaliti, i koji siđu u grob ne nadaju se tvojoj istini. Živi, živi, oni će te slaviti kao ja danas: otac će sinovima javljati istinu tvoju.” Izaija 38, 18. 19. U narodu rasprostranjeno vjerovanje uči da se mrtvi pravednici nalaze na nebu gdje u blaženstvu slave Boga besmrtnim jezikom. Ali Ezekija nije vidio u smrti takvu divnu mogućnost. Sa njegovim riječima se slaže svjedočanstvo Psalmiste: “Jer mrtvi ne spominju tebe; u grobu tko će te sla-viti? Neće te mrtvi hvaliti, Gospode, niti oni koji siđu onamo gdje se muči.” Psalam 6, 5; 115, 17.VB 443.4

  Petar je na dan Duhova rekao o patrijarhu Davidu “da umrije, i ukopan bi, i grob je njegov među nama do ovoga dana”. “Jer David ne iziđe na nebesa.” Djela 2, 29. 34. Činjenica da David ostaje u grobu sve do uskrsenja dokazuje da pravednici ne idu na nebo u času smrti. Samo uskrsenjem, i zahvaljujući Kristovom uskrsenju, moći će David konačno sjesti s desne strane Bogu.VB 444.1

  Pavao je rekao: “Jer ako mrtvi ne ustaju, ni Krist ne usta. A ako Krist ne usta, uzalud vjera vaša: još ste u grijesima svojim. Dakle i oni koji pomriješe u Kristu, izgiboše.” 1. Korinćanima 15, 16-18. Da su za vrijeme četiri hiljade godina pravednici išli u nebo odmah u času smrti, kako bi Pavao mogao reći da ako nema uskrsenja, onda i “oni koji pomriješe u Kristu, izgiboše”? Tada uskrsenje uopće ne bi bilo potrebno.VB 444.2

  Mučenik Tindal je rekao o stanju mrtvih: “Ja otvoreno priznajem da nisam uvjeren da oni već žive u slavi u kojoj živi Krist ili u kojoj su izabrani anđeli Božji. To nije moja vjera. Jer ako bi pravedni već bili na nebu, onda ja smatram da bi propovijedanje o uskrsenju tijela bilo bez svrhe.” (Predgovor Novom zavjetu, 1534.)VB 444.3

  Nepobitna je činjenica da je nada u vječno blaženstvo u trenutku smrti dovela do općeg zanemarivanja biblijske nauke o uskrsnuću. Ovo je primijetio i Dr. Adam Klarke, koji je rekao: “Izgleda da su prvi kršćani smatrali nauku o uskrsenju mnogo važnijom nego što je mi smatramo danas! Zašto je to tako? Apostoli su je neprestano naglašavali i njime pođsticali Božju djecu na marljivost, poslušnost i radosnu revnost. A njihovi sljedbenici u današnjem vremenu rijetko je spominju! Tako su propovijedali apostoli, i tako su vjerovali prvi kršćani; tako propovijedamo i mi, i tako vjeruju i naši slušaoci. U Evanđelju nema ni jedne nauke koja je jače istaknuta; a nema nijedne nauke u sadašnjem sistemu propovijedanja koja je toliko zanemarena!” Tumačenje Novoga zavjeta; 1. Korinćanima 15.VB 444.4

  Ovo stanje se produžilo dok slavna istina o uskrsenu nije sasvim potamnjela i gotovo sasvim se izgubila iz vida u kršćanskom svijetu. Tako jedan istaknuti vjerski pisac, u svojim primjedbama o Pavlovim riječima u 1. Solunjanima 4, 13-18, kaže: “Zbog praktičnog cilja utjehe, nauka o blaženoj besmrt-nosti pravednika zamjenjuje sumnjivu nauku o drugom Kristovom dolasku. U trenutku naše smrti dolazi Gospod po nas. To je ono što mi treba da čekamo i za čim treba da težimo. Mrtvi su već ušli u slavu. Oni ne čekaju na trubu da prime svoj sud i blaženstvo.”VB 445.1

  Međutim, kada je Isus trebao da ostavi svoje učenike, On im nije kazao da će oni skoro doći k njemu: “Idem da vam pripravim mjesto”, — rekao je On. “I kad otidem i pripravim vam mjesto, opet ću doći, i uzet ću vas k sebi da i vi budete gdje sam i ja.” Ivan 14, 2-3. A Pavao dalje govori da će “sam Gospod sa zapoviješću, s glasom arhanđelovim i s trubom Božjom sići s neba; i mrtvi u Kristu uskrsnut će najprije; a potom mi živi, koji smo ostali, zajedno s njima bit ćemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.” I onda dodaje: “Tako utješavajte jedan drugoga ovim riječima.” 1. Solunjanima 4, 16-18. Kako je velika razlika između ovih riječi utjehe i onih navedenih od strane propovjednika univerzaliste. Onaj je tješio žalosne prijatelje uvjeravanjima da je umrli, ma koliko bio grešan, čim je izdahnuo bio primljen među anđele. Pavao upućuje svoju braću na budući Kristov dolazak, kada će okovi groba biti razbijeni, i kada će “mrtvi u Kristu” ustati na vječni život.VB 445.2

  Prije nego itko može da stupi u stanove blaženih, njegov slučaj mora biti ispitan, a njegov karakter i njegova djela moraju doći na ispit pred Boga. Svima će se suditi prema izvještaju napisanom u knjigama, i svako će primiti platu prema djelima svojim. Ovaj se sud ne vrši u času smrti. Obratimo pažnju na Pavlove riječi: “Jer je postavio dan u koji će suditi vasionome svijetu po pravdi preko Čovjeka koga odredi, i dade svima vjeru uskrsnuvši ga iz mrtvih.” Djela 17, 31. Ovdje apostol jasno kaže da je za sud svijetu određen jedan dan, koji je tada bio događaj budućnosti.VB 445.3

  Juda upućuje na isto vrijeme: “I anđele koji ne držaše svojega starješinstva nego ostaviše svoj stan čuva u vječnim oko-vima pod mrakom za sud velikog dana”, a zatim navodi riječi Enoha: “Gle, ide Gospod s hiljadama svetih anđela svojih da učini sud svima.” Juda 6. 14. 15. Ivan kaže da je vidio “mrtvace male i velike gdje stoje pred Bogom, i knjige se otvoriše. I sud primiše mrtvaci, kao što je napisano u knjigama, po djelima svojim”. Otkrivenje 20, 12.VB 446.1

  Ali, ako mrtvi već uživaju blaženstva neba ili se previjaju u ognju pakla, zašto je potreban budući sud? Nauka Božje riječi o ovim važnim pitanjima nije ni nejasna niti protivrječna. Nju mogu razumjeti i neuki ljudi. Ali koja iskrena duša može da vidi iole mudrosti i pravednosti u raširenom vjerovanju o nagrađivanju odmah poslije smrti? Hoće li pravednici poslije ispitivanja njihovog slučaja na sudu primiti pohvalu: “Dobro, slugo dobri i vjerni!... uđi u radost gospodara svojega”, (Matej 25, 21), ako se nalaze u njegovoj prisutnosti možda već mnogo vjekova? Hoće li grešnici biti pozvani sa mjesta gdje se muče da prime presudu Sudije cijele zemlje: “Idite od mene prokleti u oganj vječni?” (Matej 25, 41.) Kakvog li strašnog ruganja! Sramne li optužbe protiv mudrosti i pravednosti Božje!VB 446.2

  Teorija o besmrtnosti duše je jedna od onih lažnih nauka koju je Rim uzeo od neznaboštva i unio u kršćansku vjeru. Martin Luter je stavlja u grupu “čudovišnih izmišljotina, koje sačinjavaju blato dekretalija”. (Petavel, Pitanje besmrtnosti, str. 255). U svojim primjedbama o Salamunovim riječima u Pro-povjedniku, da mrtvi ništa ne znaju, reformator kaže: “Ovo je još jedan dokaz da su mrtvi besvjesni. Tamo, kaže Salamun, nema rada, ni mišljenja, ni znanja ,ni mudrosti. Salamun vjeruje da mrtvi spavaju i da uopće ništa ne znaju. Oni tamo leže ne računajući ni dane ni godine. Ali kada se probude, izgledat će im kao da su spavali jedva jedan trenutak.” (Luter, “Izlaganje Salamunove knjige Propovjednik”, str. 152.)VB 446.3

  Nigdje u Svetom pismu ne piše da pravednici primaju svoju nagradu ili grešnici kaznu u trenutku smrti. Patrijarsi i proroci nisu ostavili ovakvo tvrđenje. Krist i njegovi apostoli nisu o tome dali nikakav nagovještaj. Biblija jasno uči da mrtvi ne idu neposredno u nebo, nego da oni spavaju do uskrsnuća (1. Solunjanima 4, 14; O Jobu 14, 10-12.) Istoga dana kada se prekine srebrno uže i čaša se zlatna razbije (Propovjednik 12, 6), prestaju sve misli čovjekove. Oni koji silaze u grob su u miru. Oni ne znaju više ni o čemu što se događa pod suncem. (O Jobu 14, 21.) Blaženog li mira za umrle pravednike! Za njih je vrijeme, bilo kratko ili dugo, samo jedan trenutak. Oni spavaju, i Božja truba će ih probuditi u slavnu besmrtnost. “Jer će zatru-biti, i mrtvi će ustati neraspadljivi... A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost, i ovo1 se smrtno obuče u besmrtnost, onda će se zbiti ona riječ što je napisana: pobjeda proždrije smrt. Gdje ti je, smrti žalac?” “Gdje ti je grobe, pobjeda?” (1. Korinćanima 15, 52-55.) Kada umrli pravednici budu pozvani iz svog dubokog sna. nastavit će da misle upravo tamo gdje su njihove misli bile prekinute. Posljednje osjećanje bio je smrtni strah, posljednja misao da podliježu sili groba. Kad budu uskrsli iz groba, njihova prva radosna misao bit će izražena u pobjedonosnom uskliku: “Gdje ti je, smrti, žalac? Gdje ti je, grobe, pobjeda?-” 1. Korinćanima 15, 55.VB 446.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents