Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Velika Borba Između Krista I Sotone - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Poglavlje 40.—Božji narod oslobođen

  Kada zaštita ljudskih zakona bude uskraćena onima koji poštuju Božje zapovijesti, pojavit će se istovremeno u raznim zemljama pokret za njihovo uništenje. Kada se vrijeme označeno u naredbi bude približilo, ljudi će se zavjeriti da istrijebe omraženu sektu. Odlučit će da preko noći izvrše odlučni napad, koji će zauvijek ušutkati glas neslaganja i prijekora.VB 516.1

  Božji narod — neki u tamničkim ćelijama, a drugi sakriveni u usamljenim skloništima po šumama i gorama — još uvijek vapi za Božjom zaštitom, dok se svuda grupe oružanih ljudi, podstrekavane od četa zlih anđela, pripremaju za smrtonosno djelo. I upravo sada, u času krajnje opasnosti, umiješat će se Bog Izraelov da izbavi svoje izabrane. Gospod je rekao: “Pjevat ćete kao noću uoči praznika, i veselit ćete se od srca kao onaj koji ide... na goru Gospodnju, k stijeni Izraelovoj. I Gospod će pustiti da se čuje slava glasa njegova, i pokazat će kako maše rukom svojom s ljutim gnjevom i plamenom ognjenim koji proždire, s raspom i sa silnijem daždom i s gradom.” Izaija 30, 29. 30.VB 516.2

  Sa usklicima pobjede, sa ruganjem i proklinjanjem polaze čete zlikovaca da se bace na svoj plijen; ali, gle, na zemlju pada gusti mrak, tamniji od najtamnije noći. Tada se preko cijelog neba pojavljuje duga, odsjajujući slavom sa Božjeg prijestola, i kao da okružuje svaku grupu onih koji se mole. Razbješnjele gomile odjednom se zaustavljaju. Njihovi podrugljivi uzvici umukoše. Oni zaboravljaju na svoje žrtve. Sa strašnim predosjećajem gledaju u simbol Božjega zavjeta i žele da se što prije uklone od njegovog silnog sjaja.VB 516.3

  Božji narod čuje jasan, zvučan glas, koji kaže: “Pogledajte!” Podigavši oči prema nebu, oni vide dugu obećanja. Crni, prijeteći oblaci, koji su prekrivali nebeski svod rastavljaju se i kao nekada Stjepan, oni gledaju netremice u nebo i vide Božju slavu i Sina čovječjega gdje sjedi na svome prijestolu. Na njegovoj Božanskoj pojavi primjećuju tragove njegovog poniženja, a sa njegovih usana čuju molbu koju upućuje svome Ocu pred svetim anđelima: “Hoću da i oni koje si mi dao budu sa mnom gdje sam ja.” Ivan 17, 24. I opet se čuje zvučan, pobjedonosan glas, koji govori: “Evo ih! dolaze! sveti, nevini i čisti. Oni su održali riječ moga trpljenja; oni će živjeti među anđelima”, a blijede drhtave usne onih koji su se čvrsto držali svoje vjere izgovaraju uzvik pobjede.VB 516.4

  Upravo je ponoć kada Bog otkriva svoju moć da oslobodi svoj narod. Sunce se pojavljuje u svom punom sjaju. Znaci i čudesa redaju se brzo jedno za drugim. Grešnici gledaju sa strahom i zaprepaštenjem na ove prizore, dok pravednici sa svečanom radošću posmatraju znake svoga oslobođenja. U prirodi izgleda kao da je sve izvan svoga reda. Rijeke prestaju da teku. Mračni, teški oblaci penju se i sudaraju. Usred gnjevnog neba vidi se jedno mjesto neopisive slave, odakle dolazi Božji glas kao glas mnogih voda, govoreći: “Svrši se!” Otkrivenje 16, 17.VB 517.1

  Ovaj glas potresa nebesa i zemlju. Događa se strašan zemljotres, kakav “nikad ne bi otkako su ljudi na zemlji, toliko tresenje, tako veliko”. (Otkrivenje 16, 17. 18.) Izgleda kao da se nebo otvorilo i zatvorilo. Slava sa Božjeg prijestola čini se da odsijeva kao munja. Gore se tresu kao trska na vjetru, a odva-ljene stijene padaju na sve strane. Čuje se tutnjava bure koja dolazi. More udara pomamno. Čuje se urlanje oluje kao glas demona kada kreću na uništavanje. Cijela zemlja se diže i nadima kao morski valovi. Njena površina puca. Izgleda da njeni temelji popuštaju. Planinski lanci tonu. Nastanjeni otoci iščezavaju. Morske luke koje su po zlu postale kao Sodoma nestaju u razbješnjelim valovima. Babilon veliki spomenu se pred Bogom “da mu da čašu vina ljutoga gnjeva svojega”. (Otkrivenje 16, 19. 20.) Strašan grad, “veliki kao glava”, dovršava ovo razaranje. (Stih 20). Najponosniji gradovi na zemlji postaju gomila ruševina. Raskošne palate, na koje su velikani ovoga svijeta rasipali svoja bogatstva da se proslave, raspadaju se pred njihovim očima. Zidovi tamnica se ruše, a Božji narod, koji [je zbog svoje vjere bio tamo zatvoren, oslobođen je.VB 517.2

  Grobovi se otvaraju, i “mnogi od onih koji spavaju u prahu zemaljskom ustaju, jedni za život vječni, a drugi na sramotu i prijekor vječni”. (Danijel 12, 2.) Svi koji su umrli sa vjerom u treću anđeosku vijest izlaze proslavljeni iz svojih grobova, da čuju zavjet Božjeg mira, zajedno sa onima koji drže njegov zakon. A i oni “koji ga probodoše” (Otkrivenje 1, 7), kao i oni koji su se rugali Kristovim samrtnim mukama i ismijavali ga, i najogorčeniji protivnici njegove istine i njegovog naroda ustaju da ga vide u njegovoj slavi i da vide počasti koje će se dati vjernima i poslušnima.VB 518.1

  Gusti oblaci još pokrivaju nebo, ali tu i tamo probija sunce kao Jehovino oko osvete. Razjarene munje paraju nebo uvijajući zemlju u plameni ogrtač. Iznad strašne tutnjave gromova, tajanstveni i strašni glasovi objavljuju sudbinu grešnika. Svi neće razumjeti izgovorene riječi, ali lažni učitelji će ih dobro razumjeti. Oni koji su do maločas bili još tako bezbrižni, tako hvalisavi i prkosni, koji su likovali u svojoj okrutnosti prema narodu koji drži Božje zapovijesti, sada su preneraženi, savladani i drhte od straha. Njihova kuknjava se čuje iznad huke elemenata. Demoni priznaju Kristovo božanstvo i drhću pred njegovom moći, dok ljudi preklinju za milost i od straha puze po prahu.VB 518.2

  Proroci su u staro doba uskliknuli kada su u svetom viđenju posmatrali dan Gospodnji: “Ridajte, jer je blizu dan Gospodnji; doći će kao pustoš od Svemogućega.” Izaija 13, 6. “Uđi u stijenu i sakrij se u prah od straha Gospodnjega i od slave veličanstva njegova. Ponosite oči čovječje ponizit će se, i visina ljudska ugnut će se, a Gospod će sam biti uzvišen u onaj dan. Jer će doći dan Gospoda nad vojskama na sve ohole i ponosite i na svakoga koji se podiže, te će biti poniženi.” “Tada će baciti čovjek idole svoje srebrne i idole svoje zlatne, koje načini sebi da im se klanja, krticama i slijepim miševima, i ulazit će u rasjeline kamene i u pećine kamene od straha Gospodnjega i od slave veličanstva njegova, kad ustane da potre zemlju.” Izaija 2, 10-12. 20. 21.VB 518.3

  Kroz pukotinu u oblacima blista zvijezda čiji je sjaj četvorostruko jači zbog tame koja je okružuje. Ona vjernima obećava nadu i radost, a prijestupnicima Božjeg zakona strogost i gnjev. Oni koji su za Krista sve žrtvovali sada su sigurni, skriveni kao u sjenci Gospodnjoj. Oni su okušani, i pred svijetom i protivnicima istine dokazali su svoju vjernost prema Onome koji je umro za njih. Divno preobraženje se dogodilo na onima koji su do same smrti sačuvali svoju čistotu. Oni su iznenada oslobođeni od mračnog i strašnog gnjeva ljudi pretvorenih u demone. Njihova lica, nedavno još blijeda, zabrinuta i iscrpljena, sada su ozarena divljenjem, vjerom i ljubavlju. Njihovi glasovi se podižu u radosnoj i pobjedonosnoj pjesmi: “Bog nam je utočište i sila, pomoćnik koji se u nevoljama brzo nalazi. Zato se nećemo bojati ako bi se i zemlja uskolebala, i gore se prevalile u srce morima. Neka buči i kipi voda njihova; nek se planine tresu od vala njihovih.” Psalam 46, 1-3.VB 518.4

  Dok se ove riječi svetog povjerenja dižu ka Bogu, oblaci se povlače i ukazuje se zvjezdano nebo u neizrecivoj ljepoti na-suprot mračnom i gnjevnom svodu na objema stranama. Slava nebeskoga grada blista kroz otvorena vrata. Tada se na nebu pojavljuje ruka koja drži dvije sastavljene ploče. Prorok kaže: “I nebesa oglasiše pravdu njegovu, jer je taj sudija Bog.” Psalam 50, 6. Ovaj sveti zakon, Božja pravda, koji je usred grmljavine i plamena objavljen sa Sinaja da bude vodič života, sada se otkriva ljudima kao mjerilo suda. Ruka otvara ploče, i vide se propisi Deset zapovijesti, kao da su pisani plamenim perom. Riječi su tako jasne da ih svi mogu čitati. Sjećanje se budi, tama nevjerovanja i krivovjerstva iščezava iz svakog srca, a deset kratkih, razumljivih, značajnih Božjih riječi stoji pred očima svih stanovnika zemlje.VB 519.1

  Nemoguće je opisati strah i očajanje onih koji su gazili svete Božje propise. Gospod im je dao svoj zakon; oni su mogli sa njime da usporede svoj karakter i upoznaju svoje grijehe dok je još bilo prilike za pokajanje i popravljanje. Ali oni su, da bi stekli naklonost svijeta, uklonili njegove propise i učili druge da ih prestupaju. Nastojali su da prisile Božji narod da oskvrni njegovu subotu. Sada su oni osuđeni onim zakonom koji su prezirali. Sa strašnom sigurnošću uviđaju da nemaju nikakvog opravdanja. Sami su izabrali kome će služiti i kome će se klanjati. “Tada ćete se obratiti, i vidjet ćete razliku između pra-vednika i bezbožnika, između onoga koji služi Bogu i onoga koji mu ne služi.” Malahija 3, 18.VB 519.2

  Neprijatelji Božjeg zakona, od svećenika pa sve do najmanjeg među njima, imaju sada novi pojam o istini i dužnosti. Suviše kasno uviđaju da je subota četvrte zapovijesti pečat živoga Boga. Suviše kasno postaju svjesni prave prirode svog lažnog dana odmora i pjeskovitog tla na kome su zidali. Sada im je jasno da su se borili protiv Boga. Vjerski učitelji su vodili duše u propast tvrdeći da ih vode vratima raja. Ne ranije, nego tek na dan konačnog obračuna moći će shvatiti kako je velika odgovornost ljudi u svetoj službi i kako su strašne posljedice njihove nevjernosti. Samo u vječnosti moći ćemo pravilno da procijenimo gubitak ma i jedne jedine duše. Strašna će biti sudbina onoga kome će Bog reći: “Idi od mene, zli slugo!”VB 519.3

  Božji glas čuje se sa neba, objavljujući dan i čas Kristovog dolaska i proglašava vječni zavjet sa svojim narodom. Kao udarci najjačeg groma prolamaju se njegove riječi nad zemljom. Božji Izrael stoji i sluša sa očima uprtim gore. Njihova lica su rasvijetljena njegovom slavom i sijaju kao lice Mojsijevo kada je silazio sa Sinaja. Grešnici ne mogu u njih gledati. I kada bude izrečen blagoslov nad onima koji su poštovali Gospoda svetkovanjem njegove subote, čuje se snažan uzvik pobjede.VB 520.1

  Ubrzo se na istoku pojavljuje mali crni oblak, veličine kao pola čovječjeg dlana. To je oblak koji okružava Spasitelja i koji iz daleka izgleda kao da je uvijen u mrak. Božji narod zna da je to znak Sina čovječjega. U svečanoj tišini oni netremice gledaju u njega kako se približava zemlji i postaje sve jasniji i ljepši, dok ne postane kao veliki bijeli oblak, čija je osnovica nalik na oganj koji proždire, a nad kojim lebdi duga zavjeta. Isus ide naprijed kao moćni pobjednik. On sada ne dolazi kao čovjek patnje, da ispije gorku čašu sramote i muka, nego kao pobjednik na nebu i na zemlji, da sudi živima i mrtvima. “Vjeran i istinit, i sudi po pravdi svojoj.” “I vojske nebeske prate ga.” Otkrivenje 19, 11. 14. Sa himnama nebeskih melodija, sveti anđeli, ogromno i nebrojeno mnoštvo, prate ga na njegovom putu. Nebeski svod izgleda kao da je prepun bića koja svijetle, “deset hiljada po deset hiljada, i hiljade hiljada”. Nijedno ljudsko pero ne može da opiše ovaj prizor; nijedan um smrtnoga čovjeka nije sposoban da shvati njegovu slavu. “Slava njegova pokri nebesa, i zemlja se napuni hvale njegove. Svjetlost mu bijaše kao sunce.” Habakuk 3, 3. 4. Kad živi oblak dođe bliže, svako oko vidi Kneza života. Trnov vijenac ne ruži više njegovu uzvišenu glavu; na njegovom svetom čelu počiva dijadem slave. Njegovo lice svijetli jače od blistavog podnevnog sunca. “I ima na haljini, na bedru svome, ime napisano: Car nad carevima L Gospodar nad gospodarima.” Otkrivenje 19, 16.VB 520.2

  Pred njegovom prisutnošću “sva su lica poblijedjela”. One koji su odbacili Božju milost obuzima strah vječnog očajanja. Srce se rastopi, koljena udaraju jedno o drugo ... i lica su svima, pocrnjela.” Jeremija 30, 6; Nahum 2, 10. Pravednici uzvikuju drhćući: “I tko može opstati?” Pjesma anđela prestaje, i nastaje vrijeme svečane tišine. Tada se čuje Isusov glas koji govori: “Dosta ti je moja blagodat.” Lica pravednika se ozaruju, i radost ispunjava svako srce, a anđeli približavajući se sve više zemlji opet počinju da pjevaju sve glasnije i glasnije.VB 521.1

  Car nad carevima se spušta na oblaku, okružen ognjenim plamenom. Nebesa se uvijaju kao svitak, zemlja drhti pred Njim, a sve gore i otoci se pokreću sa svoga mjesta. “Ide Bog naš, i ne šuti; pred njim je oganj koji proždire, oko njega je bura velika. Doziva nebo ozgo i zemlju, da sudi narodu svome.” Psalam 50, 3. 4.VB 521.2

  “I carevi zemaljski i bol jari, i bogati i vojvode, i silni, i i svaki rob, i svaki slobodnjak sakriše se po pećinama i kamenjarima gorskim; i govorahu gorama i kamenju; padnite na nas i sakrijte, nas od lica Onoga što sjedi na prijestolu i od gnjeva Jagnjetova. Jer dođe veliki dan gnjeva njegova, i tko može ostati?” Otkrivenje 6, 15-17.VB 521.3

  Podrugljivo ismije van je je prestalo. Ušutjele su usne koje su lagale. Umukla je zveka oružja i ratna vika” u graji, i odi-jelo u krv uvaljano”. (Izaija 9, 5.) Ništa se sada ne čuje osim glas molitve i jauk plača i naricanja. Sa usana onih koji su se malo prije rugali otima se uzvik: “Jer dođe veliki dan gnjeva njegova, i tko može ostati?” Grešnici više vole da na njih padnu gorske stijene nego da sretnu lice Onoga koga su prezirali i odbacili.VB 521.4

  Oni poznaju taj glas koji prodire do ušiju mrtvih. Koliko^ puta ih je njegov blagi i nježni glas pozivao na pokajanje! Koliko puta su ga čuli u dirljivim molbama prijatelja, brata, Otkupitelja! Onima koji su odbacili njegovu milost neće biti nijedan drugi glas tako težak i pun osude kao onaj koji je tako dugo preklinjao: “Vratite se, vratite se sa zlih puteva svojih, jer zašto da mrete?” Ezehijel 33, 11. 9. O, kad bi to njima bio glas. tuđinca! Isus kaže: “Što zvah, ali ne htjeste, pružah ruku svoju, ali nitko ne mari, nego odbaciste svaki savjet moj i karanja mojega ne htjeste primiti.” Priče 1, 24. 25. Ovaj glas budi sjećanja koja bi oni htjeli rado da izbrišu — prezrene opomene, odbijene pozive i necijenjena preimućstva.VB 521.5

  Tu su oni koji su se rugali Kristu u njegovom poniženju. Sa neodoljivom snagom dolaze im na pamet riječi Mučenika kada je na zaklinjanje poglavara svećeničkog svečano izjavio: “Odsele ćete vidjeti Sina čovječjega gdje sjedi s desne strane Sile, i ide na oblacima nebeskim.” Matej 26, 64. Sada ga oni .gledaju u njegovoj slavi, i još će ga vidjeti kada sjedi sa desne strane Veličine.VB 522.1

  Oni koji su se rugali njegovim riječima da je Božji Sin, sada su nijemi. Tu je oholi Herod koji se podsmijevao njegovom carskom imenu i zapovjedio vojnicima koji su se rugali da ga krunišu za cara. Tu su oni isti ljudi koji su bezbožničkim rukama navukli na njega crvenu haljinu, na njegovo sveto čelo stavili trnjev vijenac, a u njegove ruke podrugljivu palicu, i koji su se pred njim klanjali izgovarajući bogohulne riječi. Ljudi koji su udarali i pljuvali Cara života sada se kriju od njegovog prodirućeg pogleda i žele da pobjegnu od velike slave njegove prisutnosti. Oni koji su njegove ruke i noge prikovali klinovima, i vojnik koji je probo njegova rebra; gledaju ove znake sa strahom i grižnjom savjesti.VB 522.2

  Sa užasnom jasnoćom sjećaju se svećenici i starješine događaja na Golgoti. Sa jezom i užasom sjećaju se kako su sotonskom radošću vrtjeli glavama i dobacivali mu: “Drugima pomože, a sebi ne može pomoći. Ako je car Izraelov, neka siđe sad s križa, pa ćemo ga vjerovati. On se uzdao u Boga: neka mu pomogne sad, ako mu je po volji.” Matej 27, 42. 43.VB 522.3

  Živo se sjećaju Spasiteljeve priče o vinogradarima koji su odbili da predaju svome gospodaru rod vinograda, koji su zlostavljali njegove sluge i njegovog Sina ubili. Sjećaju se također i riječi koje su sami izgovorili: Gospodar vinograda “zločince će zlom smrti pomoriti”. (Matej 21, 41.) U grijehu i kazni tih nevjernih ljudi svećenici i starješine vide svoj vlastiti postupak i svoju ličnu pravednu osudu. I sada se čuje uzvik samrtnog straha. Glasnije od uzvika: “Raspni ga! Raspni ga!” koji je od-zvanjao ulicama Jeruzalema, odjekuje strašan i očajnički jauk: “On je Sin Božji! On je pravi Mesija!” Oni gledaju da pobjegnu od prisutnosti Cara nad carevima. Uzalud pokušavaju da se sakriju u dubokim pećinama zemlje, koje su se stvorile uslijed poremećaja elemenata u prirodi.VB 522.4

  U životu svih onih koji odbacuju istinu ima trenutaka kada se savjest probudi, kada sjećanje iznosi mučne uspomene života punog licemjerstva, a dušu muči uzaludno kajanje. Ali šta je to sve prema grižnji savjesti onoga dana, kada “dođe čega se bojite”, kada “pogibao vaša kao oluja dođe”. (Priče 1, 27.) Oni koji su odlučili da ubiju Krista i njegov vjeran narod, sada vide slavu koja je na njima. Usred svoje strahote oni čuju glasove svetih u radosnom slavopoju: “Gle, ovo je Bog naš, njega čekasmo, i spasit će nas.” Izaija 25, 9.VB 523.1

  Usred ljuljanja zemlje, sijevanja munja i tutnjave gromova glas Božjega Sina poziva svete koji spavaju. On baca pogled na grobove pravednika i tada, podižući svoje ruke prema nebu, uzvikuje: “Probudite se, probudite se, probudite se, vi koji spavate u prahu, i ustanite!” Po cijeloj zemlji mrtvi će čuti ovaj glas, i oni koji ga čuju oživjet će. I cijela zemlja odzvanja od koraka ogromnog mnoštva iz svakog plemena, koljena, jezika i naroda. Oni dolaze iz tamnice smrti, obučeni besmrtnom slavom, kličući: “Gdje ti je, smrti, žalac? Gdje ti je, pakle, pobjeda?” 1. Kor. 15, 55. A živi pravednici i uskrsli sveti sjedinjuju svoje glasove u dug, radostan poklič pobjede.VB 523.2

  Svi izlaze iz svojih grobova isti po rastu kao kad su bili sahranjeni. Adam, koji stoji u sredini uskrslog mnoštva, naročito je visok i veličanstvenog izgleda, po rastu samo malo niži od Božjega Sina. Njegov stas pokazuje upadljivu suprotnost prema ljudima kasnijih pokoljenja; tu se vidi koliko se ljudski rod degenerirao. Ali svi ustaju u svježini i snazi vječne mladosti. U početku čovjek je bio stvoren po Božjem obličju, ne samo po karakteru nego i po obliku i izgledu. Grijeh je izopačio božansku sliku u čovjeku i skoro je izbrisao. Ali Krist je došao da opet uspostavi ono što je izgubljeno. On će preobraziti naše poniženo tijelo i učinit će ga sličnim svome proslavljenom tijelu. Smrtno, propadljivo tijelo, lišeno ljepote, nekada opoganjeno grijehom postaje savršeno, lijepo i besmrtno. Sve mane i nedostaci su ostali u grobu. Pošto će imati pristup ka drvetu života u za dugo izgubljenome Edemu, otkupljeni će rasti do pune visine ljudskoga roda u njegovoj prvobitnoj slavi. Posljednji preostali tragovi prokletstva grijeha bit će uklonjeni, a Kristovi vjerni će se pojaviti u slavi Gospoda, našega Boga, po duhu, duši i tijelu odsjajujući savršenu sliku svoga Gospoda. O divnoga li otkupljenja o kome se mnogo govorilo, koje se dugo očekivalo, mnogo željelo, ali nikada potpuno razumjelo!VB 523.3

  Živi pravednici su “ujedanput, u trenuću oka” preobraženi. Na Božji glas oni su proslavljeni; sada su postali besmrtni i sa uskrslim svetima su uzeti u susret Gospodu na nebo. Anđeli sakupljaju “izabrane svoje od četiri vjetra, od kraja zemlje do kraja neba”. (Marko 13, 27.) Malu djecu sveti anđeli odnose u naručje njihovim majkama. Prijatelji koje je smrt dugo rastavljala, opet su sjedinjeni da se više ne rastanu, i sa pjesmama radosti penju se zajedno u Božji grad.VB 524.1

  Sa svake strane kola od oblaka nalaze se krila, a pod njima su živi točkovi, i čim se kola krenu, točkovi viču: “Svet”, i krila, dok se okreću, viču: “Svet”, i pratnja anđela viče: “Svet”, svet, svet je Gospod Bog Svedržitelj!” I dok se kola kreću ka Novome Jeruzalemu, izbavljeni kliču: “Aleluja!”VB 524.2

  Prije ulaska u sveti grad Spasitelj daje svojim sljedbenicima pobjednička odlikovanja i odijeva ih znacima njihovog carskog dostojanstva. Sjajni redovi su postavljeni u obliku otvorenog četverokuta oko Njihovog cara, čiji je veličanstveni stas mnogo viši od stasa svetih i anđela, a lice mu zrači neiskazanom ljubavlju. Svaki je pogled ovog nebrojenog mnoštva spasenih uprt u Njega; svako oko gleda slavu Onoga “koji bješe nagrđen u licu mimo svakoga čovjeka i u stasu mimo sinove čovječje.” (Izaija 52, 14.) Na glave pobjednika Isus stavlja svojom vlastitom desnicom krunu slave. Za svakog ima jedna kruna, koja nosi njegovo lično “novo ime” (Otkrivenje 2, 17), i natpis: “Svet Gospodu!” Svakoj ruci se daje pobjednička palma i blistava harfa. A onda, na znak anđela koji daje ton, svaka ruka vješto udara u žice harfe izmamljujući iz njih slatku muziku, bogate melodične akorde. Svako srce podrhtava od neizrecive miline, svaki glas se podiže u pjesmi zahvalnost: “Onome koji nas ljubi i umi nas od grijeha naših krvlju svojom; i učini nas careve i svećenike Bogu i Ocu svome, tome slava i država u vijek vijeka, Amen!” Otkrivenje 1, 5. 6.VB 524.3

  Pred spasenima stoji sveti grad. Isus širom otvara biserna vrata, i narod koji je održao istinu ulazi u njega. Tamo oni vide Božji raj, Adamovu domovinu dok još nije zgriješio. Tada se čuje glas divniji od svake glazbe koju je ikada čulo smrtno uho: “Vaša borba je završena!” “Hodite, blagosloveni Oca mojega, primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja svijeta.”VB 524.4

  Sada se ispunjava Spasiteljeva molitva za svoje učenike: “Hoću da i oni koje si mi dao budu sa mnom gdje sam ja.” Krist predstavlja Ocu otkupljene svojom krvlju, “bez grijeha i bez mane... pred slavom svojom u radosti” i govori “Evo mene i djece koju si mi dao.” “One koje si mi dao sačuvah!” O, divne li spasonosne ljubavi! O kakve li radosti kada vječni Otac, gleda-jući otkupljene, bude opet vidio svoje obličje, kada bude vidio da je uklonjena neskladnost koju je grijeh prouzrokovao, njegovo prokletstvo izbrisano, i čovjek opet doveden u potpuni sklad sa Bogom!VB 525.1

  Sa neizrecivom ljubavlju Isus pozdravlja svoje vjerne u “radosti njihovog Gospodara”. Spasiteljeva radost je u tome što u carstvu slave1 vidi duše koje su spasene njegovim stradanjem i poniženjem. A otkupljeni će učestvovati u njegovoj radosti kada među spasenima ugledaju one koje su svojim molitvama, svojim radom i požrtvovanom ljubavlju zadobili za Krista. Sakupljeni oko velikog bijelog prijestola, njihova će srca biti ispunjena neiskazanom radošću kada budu ugledali one koje su zadobili za Krista i kada budu vidjeli da su oni zadobili druge, a ovi opet druge, tako da su svi dovedeni u luku mira da tu polože svoje krune pred Isusove noge i da ga slave u beskrajna vremena vječnosti.VB 525.2

  Kad spaseni budu pozdravljeni dobrodošlicom u Božjem gradu, zrakom se prolama radostan uzvik ushićenja i slavljenja Boga. Sada se susreću prvi i drugi Adam. Božji Sin stoji sa raširenim rukama da dočeka oca našeg roda — biće koje je On stvorio, koje je sagriješilo protiv svoga Stvoritelja, i zbog čijeg grijeha Spasitelj nosi znake raspeća. Kada Adam ugleda tragove strašnih klinova, on ne pada na grudi svoga Gospoda, nego se ponizno baca pred njegove noge kličući: “Dostojno, dostojno je Jagnje što je zaklano!” Spasitelj ga nježno podiže i poziva ga da opet baci svoj pogled na Edem iz kojega je tako dugo bio izagnan.VB 525.3

  Poslije njegovog izgnanstva iz Edema, Adamov život na zemlji bio je ispunjen tugom. Svaki uveli list, svaka prinešena žrtva, svako nesavršenstvo u prirodi koja je nekad bila tako lijepa, svaka mrlja u čovjekovom karakteru podsjećala ga je stalno na njegov grijeh. Strašan je bio bol kajanja kada je vidio kako se bezakonje umnožava, i kada je na svoje opomene dobijao kao odgovor samo prebacivanje da je on prouzrokovao grijeh. Sa strpljivom poniznošću podnosio je, skoro hiljadu godina, kaznu svoga prijestupa. Iskreno se kajao za svoj grijeh i uzdao se u zasluge obećanog Spasitelja, i tako je umro u nadi ha uskrsenje. Božji Sin je otkupio čovjekov neuspjeh i pad, i sada Adam, kroz djelo očišćenja, opet dobiva svoju prvu vlast.VB 525.4

  Izvan sebe od radosti, on posmatra drveće koje mu je nekada pružalo radost — isto drveće sa kojega je brao rod u da-nima svoje nevinosti i sreće. Vidi loze koje su njegovale njegove vlastite ruke, isto cvijeće koje je nekada sa ljubavlju gajio. Njegov duh shvaća svu stvarnost prizora. Razumije da je ovo zbilja obnovljeni Edem, samo sada još mnogo ljepši nego kada je bio iz njega izagnan. Spasitelj ga vodi drvetu života, uzabira divan plod i nudi mu da jede. On gleda oko sebe i vidi mnoštvo iz svoje spasene porodice u Božjem raju. Tada polaže svoju sjajnu krunu pred Isusove noge i, bacivši se na njegove grudi, zagrli Otkupitelja. Uzima u ruke zlatnu harfu i nebeskim svodom odjekuje pobjedonosna pjesma: “Dostojno, dostojno, dostojno je Jagnje što je zaklano, i opet živi!” Adamova porodica prihvaća melodiju i, polažući svoje krune pred Spasiteljeve noge, svi se klanjaju pred Njim dajući mu slavu.VB 526.1

  Ovo ponovno sjedinjenje posmatraju anđeli koji su plakali kada je Adam pao i radovali se kada se Isus, poslije svoga uskrsnuća, uznio na nebo, otvorivši izlaz iz groba svima koji će vjerovati u Njega. Sada oni vide djelo spasenja dovršeno i sjedinjuju svoje glasove u pjesmi zahvalnosti.VB 526.2

  Na kristalnome moru pred prijestolom — na tom staklenom moru, koje tako odsjajuje slavom Božjom da izgleda kao da je pomiješano ognjem — stoji sakupljeno mnoštvo onih “što pobijediše zvijer i ikonu njezinu, i žig njezin, i broj imena njezina”. Sto četrdeset i četiri hiljade, koji su otkupljeni od ljudi, stoje na gori Sionu sa Jagnjetom, “imajući harfe Božje”, i kao glas mnogih voda, kao glas velike grmljavine čuje se “glas svirača harfi kad udaraju u harfe svoje”. “I pjevahu novu pjesmu” pred prijestolom, pjesmu koju nitko ne može naučiti, osim onih sto i četrdeset i četiri hiljade. To je pjesma Mojsijeva i Jagnjetova, pjesma oslobođenja. Nitko osim onih sto i četrdeset i četiri hiljade ne može naučiti tu pjesmu, jer je to pjesma njihovog iskustva — takvoga iskustva kakvog nijedna druga grupa nije nikada imala. “Oni idu za Jagnjetom kud god ono pođe.” Uzeti sa zemlje između živih, oni se računaju kao “prvenci Bogu i Jagnjetu”. (Otkrivenje 15, 2. 3; 14, 1-5.) “Ovo su koji dođoše od nevolje velike”; oni su pretrpjeli vrijeme nevolje kakvo nikada nije bilo na zemlji otkako je ljudi; pretrpjeli su strah Jakovljevih muka. Za vrijeme posljednjeg izlijevanja Božjih sudova bili su bez Posrednika. Ali oni su oslobođeni, jer “opraše haljine svoje i ubijeliše haljine svoje u krvi Jagnjetovoj”. “I u njihovim ustima ne nađe se prijevara, jer su bez mane pred Bogom.” (Otkrivenje 14, 5.) “Zato su pred prijestolom Božjim i služe mu dan i noć u crkvi njegovoj; i Onaj što sjedi na prijestolu uselit će se u njih.” Oni su vidjeli zemlju opustošenu glađu, kugom i suncem koje je silnom žegom peklo ljude, a i sami su pretrpjeli patnje, glad i žeđ. Ali “više neće ogladnjeti ni ožednjeti, i neće na njih pasti sunce, niti kakva vrućina. Jer Jagnje, koje je nasred prijestola, past će ih, i uputit će ih na izvore žive vode; i Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih.” Otkrivenje 7, 14-17.VB 526.3

  U sva vremena su Spasiteljevi izabranici bili odgajani i poučavani u školi nevolja. Oni su na zemlji hodili uskom stazom. Očistili su se u peći nevolje. Radi Isusa su podnosili napade, mržnju i klevete. Išli su za njim kroz žestoke borbe; podnosili su samoodricanje i preživljavali gorka razočaranja. Iz svog vlastitog mučnog iskustva upoznali su zlo grijeha, njegovu moć i njegove kobne posljedice i sa odvratnošću su gledali na nj. Svijest o neizmjernoj žrtvi koja je prinesena za njihovo ozdravljenje čini ih malim u njihovim vlastitim očima i ispunjava njihova srca zahvalnošću i hvalom koju oni koji nisu nikada zgriješili ne mogu razumjeti. Oni mnogo ljube jer im je mnogo oprošteno. Pošto su bili učesnici Kristovih muka, sada mogu da učestvuju u njegovoj slavi.VB 527.1

  Božji nasljednici su došli iz zatvora, sa lomača, iz šupa, podzemnih pećina, sa gubilišta, sa planina, iz pustinja, i morskih dubina. Na zemlji su hodili “u sirotinji, u nevolji, u sramoti”. Milioni su sišli u grob žigosani sramotom, zato što su se odlučno protivili da popuste obmanjivim zahtjevima sotone. Ljudski sudovi su ih ubrajali u najgore zločince. Ali sada je “sudija Bog”. (Psalam 50, 6.) Sada su zemaljske presude oborene. “Sramotu naroda svojega ukinut će.” Izaija 25, 8. “I oni će se prozvati narod sveti, iskupljenici Gospodnji.” Izaija 62, 12. On je odredio da im da “nakit mjesto pepela, ulje radosti mjesto žalosti, odijelo za pohvalu mjesto duha tužnoga”. (Izaija 61, 3.) Oni nisu više bijedni, mučeni, rasuti i ugnjetavani. Od sada će uvijek biti sa Gospodom. Sada stoje pred prijestolom, odjeveni u skupocjene haljine, kakve nikada nisu nosili ni najugledniji ljudi na zemlji. Ukrašeni su divnim krunama, kakve nisu nikada stavljene na čela zemaljskih vladara. Dani bola i plača za uvijek su prošli. Car slave je obrisao suze sa svih lica; uklonjen je svaki uzrok bola. Pod lelujavim palminim granama odjekuju sada jasne, milozvučne i skladne pjesme zahvalnosti. Svi glasovi prihvaćaju melodiju, i uskoro pod nebeskim svodom zaori himna: “Spasenje Bogu našemu, koji sjedi na prijestolu, i Jagnjetu!” A svi nebeski stanovnici odgovaraju u zboru: “Amen, blagoslov i slava i premudrost i hvala i čast i sila i jačina Bogu našemu u vijek vijeka!” Otkrivenje 7, 10. 12.VB 527.2

  U ovome životu samo počinjemo razumijevati divno djelo .spasenja. Našim ograničenim razumom možemo najpažljivije posmatrati sramotu i slavu, život i smrt, pravednost i milost koje su se susrele na križu, pa ipak ni najvećim naporom naših duševnih snaga ne možemo shvatiti njegovo potpuno značenje. Dužinu i širinu, visinu i dubinu spasonosne ljubavi čovjek može samo donekle razumjeti. Plan spasenja neće otkupljeni potpuno shvatiti ni onda kada budu gledali kao što su viđeni, i kada budu poznali kao što su poznati; kroz vječna vremena njihovom zadivljenom i ushićenom duhu neprestano će se otkrivati nove istine. Iako je došao kraj zemaljskim brigama, patnjama i iskušenjima, i iako su svi uzroci za njih uklonjeni, Božji narod će uvijek imati jasno i pravo razumijevanje o visokoj cijeni koja je plaćena za njihovo otkupljenje.VB 528.1

  Kristov križ će biti glavni predmet proučavanja i pjesma otkupljenih kroz svu vječnost. U proslavljenom Kristu gledat će raspetog Krista. Nikada neće zaboraviti da je Onaj čija je moć stvorila i održava nebrojene svjetove u svemiru; Božji dragi Sin, Veličanstvo neba, onaj kome su se klanjali herubimi i svijetli serafimi, — ponizio sebe da bi podigao palog čovjeka; da je uzeo na sebe krivicu i sramotu grijeha, i podnio da se Očevo lice sakrilo od njega, dok bol za jednim izgubljenim svijetom nije slomila njegovo srce na križu na Golgoti. Saznanje da je Onaj koji je stvorio sve svjetove i koji je Sudac svih ljudi, napustio svoju slavu i ponizio se iz ljubavi prema čovjeku, uvijek će pobuđivati čuđenje i divljenje svemira. Kada spaseni budu vidjeli svoga Izbavitelja i kad na njegovom licu ugledaju vječnu slavu Očevu; kada budu gledali njegov prijesto, koji je osnovan od vječnosti, i kad pomisle na to da njegovom carstvu nema kraja, oduševljeno će zapjevati pjesmu: “Dostojno, dostojno je Jagnje koje je zaklano, te nas je pomirilo sa Bogom svojom dragocjenom krvlju!”VB 528.2

  Tajna križa objašnjava sve druge tajne. U svjetlosti koja sija sa Golgote, Božje osobine koje su nas ispunjavale strahom i poštovanjem izgledat će tako lijepe i privlačne. Milost, nježnost i očinska ljubav sjedinjene su sa svetošću, pravednošću i istinom. Posmatrajući veličanstvo njegovog visokog i uzvišenog prijestola, vidimo njegov karakter u njegovoj najnježnijoj ljubavi i shvaćamo, kao nikada ranije, značaj ovog dragog oslovljavanja: “Oče naš!”VB 529.1

  Vidjet će se da Onaj koji je neizmjeran u mudrosti nije mogao da načini nijedan drugi plan za naše spasenje osim da žrtvuje svoga Sina.^Nagrada za ovu žrtvu jest radost što će zemlju naslijediti otkupljena, sveta, sretna i besmrtna bića. Posljedica borbe našega Spasitelja sa silama tame je radost otkupljenih, koja odjekuje u Božju slavu kroz svu vječnost. Vrijednost samo jedne ljudske duše je tako velika da je Otac dobio zadovoljenje za plaćenu cijenu a i sam Krist je zadovoljan gledajući plodove svoje velike žrtve.VB 529.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents