Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Velika Borba Između Krista I Sotone - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Poglavlje 24.—U svetinji nad svetinjama

  Predmet svetinje bio je ključ koji je otvorio tajnu razočaranja 1844. godine. On je otvorio pogled na niz istina, povezanih, i skladnih, koje su pokazivale da je Božja ruka vodila veliki adventni pokret i, objasnivši položaj i zadatak Božjeg naroda, odredila mu njegove sadašnje dužnosti. Kao što su se Isusovi učenici obradovali poslije strašne noći duševnog bola i razačaranja kad su vidjeli Gospoda, tako su se sada radovali i oni koji su u vjeri očekivali njegov drugi dolazak. Oni su očekivali da će Isus doći u slavi da nagradi svoje sluge. Pošto su se prevarili u svojim nadama, izgubili su Isusa iz vida i uzviknuli su kao Marija na grobu: “Uzeše Gospoda iz groba i ne znamo gdje ga metnuše.” Sada su opet posmatrali u svetinji nad svetinjama njega, svoga milostivog Poglavara svećeničkog, koji će se uskoro pojaviti kao njihov Car i Osloboditelj. Svjetlost iz svetinje rasvijetlila je prošlost, sadašnjost i budućnost. Znali su da ih je vodio Bog svojim nepogrešivim proviđenjem. Mada oni sami nisu razumjeli, kao ni prvi učenici, vijest koju su objavljivali, ona je ipak u svakom pogledu bila ispravna. Svojim objavljivanjem te vijesti ispunili su Božju namjeru, i njihov rad za Gospoda nije bio uzaludan. Nanovo rođeni po velikoj milosti “za živ nad”, radovali su se “radošću neiskazanom i proslavljenom.” (1. Petr. 1, 3. 8.)VB 344.1

  Ali Danijelovo proročanstvo 8, 14: “Do dvije tisuće i tri stotine dana i noći, onda će se svetinja očistiti”, i prva anđeoska vijest: “Bojte se Boga, i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova” (Otkrivenje 14, 7), upućivali su na Kristovu službu u svetinji nad svetinjama nebeske svetinje, na istražni sud, a ne na Kristov dolazak radi spasenja svoga naroda i uništenja bezbožnika. Greška se nije nalazila u izračunavanju proročkih vremenskih odsjeka, nego u događaju koji je trebalo da se dogodi na kraju 2300 dana. Zbog ove greške vjerni su doživjeli razočaranje, ali sve to bilo je prorečeno u proročanstvu. Sve što su po Pismu mogli očekivati ispunilo se u ono vrijeme. U isto vrijeme kada su oni jadikovali zbog svojih neispunjenih nada, desio se događaj koji je prorečen u ovoj vijesti, a koji se morao dogoditi prije nego što Gospod može doći da nagradi svoje sluge.VB 344.2

  Krist je došao, ali ne na zemlju, kako su oni to očekivali, nego kako je to bilo objavljeno u predslici, u svetinju nad svetinjama Božjega hrama na nebu. Prorok Danijel ga vidi kako u to vrijeme dolazi pred Starca. “Vidjeh u utvarama noćnim, i gle, kao Sin čovječji iđaše sa oblacima nebeskim, i dođe” — ne na zemlju — već “do Starca i stade pred njim.” Danijel 7, 13. Ovaj dolazak opisuje nam i prorok Malahija: “I iznenada će doći u crkvu svoju Gospod, kojega vi tražite, i anđeo zavjetni, kojega, vi želite, evo doći će, veli Gospod nad vojskama.” Malahija 3, 1.. Dolazak Gospodnji u njegov hram bio je njegovom narodu nešto iznenadno, neočekivano. Nisu ga tražili tamo; očekivali su da će doći na zemlju “u ognju plamenom, koji će dati osvetu onima koji ne poznaju Boga i ne slušaju evanđelja ...” (2. Solunjanima 1, 8.)VB 345.1

  Ali narod nije još bio spreman da sretne svoga Gospoda. Za. njegovu pripremu moralo se izvršiti još jedno djelo. Morao je primiti svjetlost koja će njegove misli upraviti na Božji hram na nebu, i ako bude u vjeri slijedio svoga Poglavara svećeničkog u njegovoj službi, onda će mu biti otkrivene nove dužnosti. Crkvi je trebalo da bude data još jedna vijest opomene i pouke.VB 345.2

  Prorok veli: “Ali tko će podnijeti dan dolaska njegova? I tko će se održati, kad se on pokaže? Jer je on kao oganj livčev i kao cijeđ bjeljarski. I sjedit će kao onaj koji lije i čisti srebro, i očistit će sinove Levijeve, i pretopit će ih kao zlato i srebro, i oni će prinositi Gospodu prinose u pravdi.” Malahija 3, 2. 3. Oni koji budu živjeli na zemlji u vrijeme kada se Kristovo posredovanje gore u svetinji bude završilo, morat će stajati pred svetim Bogom bez posrednika. Njihove haljine će morati biti čiste, a njihov karakter očišćen od grijeha kropljenjem krvlju. Božjom milošću i svojim marljivim nastojanjem moraju biti pobjednici u borbi sa zlom. Dok se na nebu vrši istražni sud i dok se grijesi pokajanih vjernih uklanjaju iz svetinje, u Božjem narodu na zemlji mora da se obavi naročito djelo čišćenja, odstra-njivanje grijeha. Ovo djelo je jasnije opisano u vijestima Otkrivenja 14. glave.VB 345.3

  Kad ovo djelo bude dovršeno, Kristovi sljedbenici bit će spremni za njegov dolazak. Tada “ugodan će biti Gospodu prinos Judin i jeruzalemski kao u staro vrijeme”. (Malahija 3, 4.) Tada će crkva koju će Gospod prilikom svoga dolaska uzeti k sebi biti “slavna crkva, koja nema mane ni mrštine, ili takoga čega”. (Efežanima 5, 27.) Ona će se onda pojaviti “kao zora, lijepa kao mjesec, čista kao sunce, strašna kao vojska sa zastavama”. (Pjesma nad pjesmama 6, 9.)VB 346.1

  Osim Gospodnjeg dolaska u njegov hram, prorok Malahija proriče i njegov drugi dolazak da izvrši sud ovim riječima: “I doći ću k vama na sud, i bio ću brz svjedok protiv vračara i protiv preljubočinaca, i protiv onih koji se kunu krivo, i protiv onih koji zakidaju najam najamniku, i udovici i siroti i došljaku krivo čine i ne boje se mene, veli Gospod nad vojskama.” Malahija 3, 5. Juda upućuje na isti prizor kada kaže: “Gle, ide Gospod sa hiljadama svetih anđela svojih da učini sud svima, i da pokara sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela kojima bezbožnost činiše, i za sve ružne riječi njihove koje bezbožni grešnici govoraše na nj.” Juda 14, 13. Ovaj dolazak i dolazak Gospodnji u njegov hram dva su određena i sasvim različita događaja.VB 346.2

  Dolazak Krista kao našega Poglavara svećeničkog u svetinju nad svetinjama da očisti svetinju, predskazan u Danijelu 8, 14; dolazak Sina čovječjega k Starcu, opisan u Danijelu 7, 13; i dolazak Gospodnji u njegov hram, prorečen u Malahiji — sve to su opisi jednog istog događaja; taj događaj predstavljen je i ženikovim dolaskom na svadbu, kao što je to opisao Krist u priči o deset djevojaka u Matej 25 glavi.VB 346.3

  U ljeto i jesen 1844. godine objavljivala se vijest: “Eto ženika gdje ide!” Tada su se pojavile dvije grupe ljudi, predstavljene mudrim i ludim djevojkama — prva grupa, koja je sa radošću očekivala dolazak Gospodnji i ozbiljno se pripremala da .ga dočeka, i druga grupa, koja se pod utjecajem straha, gonjena nagonom, zadovoljila teorijom istine, ali joj je nedostajalo Božje milosti. U priči, kad je ženik došao, “gotove uđoše s njim na svadbu”. Ovdje pomenuti ženikov dolazak dogodio se prije svadbe. Svadba predstavlja Kristovo preuzimanje njegovog carstva. Sveti grad, Novi Jeruzalem, koji je glavni grad carstva, nazvan je “nevjesta, Jagnjetova žena”. Anđeo je rekao Ivanu: “Hodi da ti pokažem nevjestu, Jagnjetovu ženu!” “I odvede me u duhu”, kaže prorok, “i pokaza mi grad veliki, sveti Jeruzalem, gdje silazi s neba od Boga.” Otkrivenje 21, 9. 10. Prema tome očigledno je da nevjesta predstavlja sveti grad, a djevojke koje izlaze ženiku na susret predstavljaju crkvu. Prema Otkrivenju, Božja djeca će biti gosti na večeri svadbe Jagnjetove. (Otkrivenje 19, 9.) Ako su gosti, ne mogu biti u isto vrijeme predstavljeni kao nevjesta. Krist će, kako nam to iznosi prorok Danijel, primiti od Starca “vlast, slavu i carstvo”. On će primiti Novi Jeruzalem, glavni grad svoga carstva, koji će biti “kao nevjesta ukrašena mužu svojemu”. (Danijel 7, 14; Otkrivenje 21, 2.) Pošto bude primio carstvo, doći će u svojoj slavi kao “car nad carevima i gospodar nad gospodarima” na spasenje svome narodu, koji će “sjesti za trpezu s Abrahamom i Izakom i Jakobom u carstvu nebeskom” (Matej 8, 11; Luka 22, 30) da uzme učešća u večeri svadbe Jagnjetove.VB 346.4

  Vijest: “Eto ženika gdje ide!”, koja se objavljivala u ljeto 1844. godine, dala je povoda hiljadama da očekuju neposredni Kristov dolazak. U određeno vrijeme ženik je došao, ali ne na zemlju, kako je to očekivao njegov narod, nego k Starcu na nebu, na svadbu, da preuzme svoje carstvo. “Gotove uđoše s njim na svadbu, i zatvoriše se vrata.” Nije trebalo da budu lično pri-sutni na svadbi, jer se ona obavlja na nebu, dok se oni još nalaze na zemlji. Kristovi sljedbenici treba da “čekaju gospodara svojega kad se vrati sa svadbe ...” (Luka 12, 36.) Ali oni moraju razumjeti njegovo djelo i slijediti ga vjerom kad stupi pred Boga. U tom smislu može se o njima reći da su ušli na svadbu.VB 347.1

  U priči ušle su na svadbu one djevojke koje su imale ulja u sudovima sa žišcima. Oni koji su pored poznavanja istine iz Svetoga pisma imali i Duha i milost Božju; koji su u noći svoga gorkog iskušenja strpljivo čekali i u Bibliji tražili jasnije vidjelo, razumjeli su istinu u pogledu svetinje na nebu i promjenu u Spasiteljevoj službi, i vjerom su ga slijedili u njegovom djelu u nebeskoj svetinji. Svi koji kroz svjedočanstvo Svetoga pisma prihvate ove istine i slijede Isusa Krista vjerom kad stupa pred Boga da obavi posljednje posredovanje i da poslije toga primi svoje carstvo — svi ovi prikazani su kao da idu na svadbu.VB 347.2

  U priči u Mateju 22. glavi pomenuta je ista slika svadbe, i jasno je prikazano da će se istražni sud održati prije svadbe. Prije svadbe dolazi car da vidi goste (Matej 22, 11.) — da li su svi obučeni u svadbeno ruho, u čiste haljine, čist karakter, i da li “su oprali svoje haljine i ubijelili ih u krvi Jagnjetovoj”. (Otkrivenje 7, 14.) Onaj koji ne bude obučen u takvu haljinu, bit će izbačen napolje, a oni koji prilikom ispitivanja budu pronađeni da imaju svadbeno ruho, bit će primljeni od Boga i smatrani dostojni da uzmu učešća u njegovom carstvu i da dijele s njime prijesto. Ovo djelo ispitivanja karaktera, odlučivanja tko je spreman za Božje carstvo, jeste istražni sud, kojim se završava Kristovo djelo u nebeskoj svetinji.VB 347.3

  Kada bude dovršeno djelo istraživanja, kada budu ispitani i riješeni slučajevi onih koji su se kroz sve vjekove priznavali Kristovim sljedbenicima, tada, nikako prije, bit će završeno djelo ispitivanja, i vrata milosti će se zatvoriti. Tako nas ova kratka rečenica: “I gotove uđoše s njim na svadbu, i zatvoriše se vrata” vodi preko posljednje Spasiteljeve službe do vremena kada će biti dovršeno veliko djelo spasenja čovječanstva.VB 348.1

  U službi zemaljske svetinje koja je, kako smo vidjeli, simbol službe u nebeskoj svetinji, završila se služba u prvome odjeljenju kada je poglavar svećenički na Dan očišćenja ušao u svetinju nad svetinjama. Bog je zapovjedio: “A nitko da ne bude u šatoru od sastanka kad on uđe da čini očišćenje u svetinji, dokle ne izađe.” 3. Mojsijeva 16, 17. Tako je Krist, kada je ušao u svetinju nad svetinjama da izvrši posljednje djelo pomirenja, prestao sa službom u prvom odjeljenju. Ali kada se svršila služba u prvome odjeljenju, otpočela je služba u drugome odjeljenju. Kada je poglavar svećenički u simboličkoj službi na Dan očišćenja napustio prvo odjeljenje svetinje, ušao je u drugo odjeljenje pred Boga da prinese krv žrtve za grijeh za sve Izraelce koji su se zaista pokajali za svoje grijehe. Tako je Krist završio samo prvi dio svoje službe kao naš posrednik da bi započeo drugi dio, opravdavajući nas još uvijek pred Ocem svojom krvlju.VB 348.2

  Ovaj predmet adventisti nisu razumjeli 1844. godine. Poštoje prošlo vrijeme u koje je Spasitelj bio očekivan, oni su i dalje vjerovali da je njegov dolazak blizu; smatrali su da je za njih nastupio kritičan momenat i da je pred Bogom završeno Kristovo posredovanje za čovjeka. Činilo im se da Biblija uči da će se vrijeme milosti završiti prije stvarnog dolaska Gospodnjeg na nebeskim oblacima. To im se činilo da proizlazi iz onih stihova u Svetome pismu koji upućuju na vrijeme kada će ljudi tražiti, kucati i zvati pred vratima milosti, ali im se neće otvoriti. Sada su se pitali ne označuje li vrijeme u koje su očekivali Kristov dolazak početak novog vremenskog odsjeka, koje neposredno ima da prethodi njegovom dolasku. Pošto su objavili opomenu o sudu, smatrali su da su učinili svoju dužnost prema svijetu, i tako im je pao sa duše teret u pogledu spasavanja grešnika, a bogohulno ismjehivanje od strane griješnika izgledalo im je kao još jedan dokaz da se Božji Duh povukao od onih koji su odbacili njegovu milost. Sve to učvrstilo ih je u vjeri da je vrijeme milosti završeno, ili, kako su se oni izražavali, da su “vrata milosti zatvorena”.VB 348.3

  Ali, sa istraživanjem pitanja svetinje pojavilo se i veće vidjelo. Sada su uvidjeli da su bili u pravu kada su vjerovali da svršetak 2300 dana i noći u 1844. godini označava važan datum. Ali, iako je istina da su se zatvorila vrata nade i milosti, kroz koja su ljudi 1800 godina imali pristup Bogu, otvorila su se druga vrata, i ljudima je ponuđen oproštaj grijeha Kristovim posredovanjem u svetinji nad svetinjama. Jedan dio Kristove službe je završen, ali samo zato da učini mjesta drugome. Još uvijek su postojala jedna “otvorena vrata” u nebesku svetinju, gdje Krist vrši službu u korist grešnika.VB 349.1

  Sada se razumjelo značenje onih Kristovih riječi u Otkrivenju koje su upućene crkvi upravo u ovo vrijeme: “Tako govori Sveti i Istiniti, koji ima ključ Davidov, koji otvori i nitko ne zatvori, koji zatvori i nitko ne otvori. Znam tvoja djela; gle, dadoh pred tobom vrata otvorena, i nitko ih ne može zatvoriti.” Otkrivenje 3, 7. 8.VB 349.2

  Svi koji su vjerom slijedili Krista u velikom djelu pomirenja primit će blagodati ovog njegovog posredovanja u njihovu korist; dok oni koji odbacuju vidjelo koje je dato o ovome djelu neće od njega imati nikakve koristi. Jevreji koji su odbacili dato vidjelo prilikom prvog Kristovog dolaska i odbili da vjeruju u njega kao u Spasitelja svijeta, nisu mogli kroz njega dobiti oproštenje. Kad je Isus poslije svoga uznesenja ušao svojom vlastitom krvlju u svetinju, da bi na svoje učenike izlio blagoslov svog posredovanja, Jevreji su bili ostavljeni u potpunoj tami da i dalje nastave sa svojim beskorisnim žrtvama i prinosima. Služba u slici i simbolu bila je završena. Ona vrata kroz koja su ljudi ranije imali pristup Bogu nisu više bila otvorena. Jevreji su odbili da traže Gospoda na jedini način kako su ga tada mogli naći, to jest preko službe u nebeskoj svetinji. Zato nisu ni našli vezu sa Bogom. Za njih su vrata bila zatvorena. Nisu upoznali Krista kao pravu žrtvu i jedinog posrednika kod Boga; zato nisu: ni mogli biti učesnici blagodati njegovog posredovanja.VB 349.3

  Stanje nevjernih Jevreja prikazuje stanje mnogih bezbrižnih i nevjernih, koji se nalaze među onima koji tvrde da su kršćani, a koji hotimice neće da znaju o službi našega milostivoga Poglavara svećeničkog. Kada je u simboličkoj službi poglavar svećenički ulazio u svetinju nad svetinjama, tražilo se od svih Izraelaca da se skupe oko svetinje i da tako na najsvečaniji način ponize svoje duše pred Gospodom da bi dobili oproštenje grijeha i da ne bi bili isključeni iz zbora vjernih. Koliko je važnije da mi na ovaj pravi Dan očišćenja razumijemo službu našeg Poglavara svećeničkog i znamo kakve dužnosti se od nas traže.VB 350.1

  Ljudi ne mogu nekažnjeno odbacivati opomene koje im Bog, šalje u svojoj milosti. U Nojevo vrijeme nebo je svijetu poslalo vijest, i njegovo je spasenje zavisilo od toga kako će primiti tu vijest. Ali pošto su oni odbacili ovu opomenu, Duh Božji se povukao od onog grešnog pokoljenja, i ono je propalo u potopu.. U Abrahamovo vrijeme prestala je milost za grešne stanovnike Sodoma. Osim Lota, njegove žene i dviju kćeri, svi su ostali uništeni ognjem koji je pao sa neba. Tako je bilo i u Kristovim danima. Božji Sin je rekao nevjernim Jevrejima onoga pokoljenja: “Eto će vam se ostaviti vaša kuća pusta.” Matej 23, 38. Gledajući u posljednje dane, ta ista neizmjerna Sila je izjavila o onima Roji “ljubavi istine ne primiše da bi se spasli“: “Zato će im. Bog poslati silu prijevare, da vjeruju laži; da prime sud svi koji ne vjerovaše istini, nego volješe nepravdu.” 2. Solunjanima 2, 10-12. Pošto su odbacili nauku njegove Riječi, Bog im je oduzeo svoga Duha i prepustio ih prijevarama koje su njima drage..VB 350.2

  Ali Krist još uvijek posreduje u korist čovjeka, i svjetlost će biti data onima koji je budu tražili. Mada adventisti u početku nisu ovo razumjeli, to im je ipak kasnije postalo jasno kada su počeli da razumijevaju stihove u Pismu koji su određivali njihov pravi stav.VB 350.3

  Po isteku utvrđenog vremena, 1844. godine, nastalo je vrijeme velike nevolje za one koji su se još uvijek držali adventne vjere. Njihova jedina pomoć koja ih je učvrstila u njihovom pravom stavu, bila je svjetlost koja je njihovu pažnju svratila na nebesku svetinju. Neki su se odrekli svoga vjerovanja u svoje ranije računanje proročkog vremenskog odsjeka i pripisivali su onaj moćni utjecaj Svetoga Duha, koji je pratio adventni pokret, ljudskoj ili sotonskoj sili. Drugi su nepokolebljivo vjerovali da ih je Bog vodio u njihovom prošlom iskustvu; i dok su čekali, stražili i molili se da bi doznali Božju volju, vidjeli su da je njihov Poglavar svećenički otpočeo drugi dio službe i, prateći ga u vjeri, mogli su da razumiju konačni zadatak crkve. Sada su jasno razumjeli prvu i drugu anđeosku vijest, i tako su bili spremni da prihvate i objave svijetu svečanu opomenu trećeanđeoske vijesti iz Otkrivenja 14. glave.VB 350.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents