Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Velika Borba Između Krista I Sotone - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Poglavlje 37.—Biblija naša zaštita

  “Zakon i svjedočanstvo tražite. Ako li tko ne govori tako, njemu nema zore.” Izaija 8, 20. Božji narod je upućen na Sveto pismo kao zaštitu protiv utjecaja lažnih učitelja i zavodljivih sila duhova tame. Sotona primjenjuje svako lukavstvo da ljude spriječi da steknu znanje iz Biblije, jer njeno jasno učenje otkriva njegove obmane. Svako oživljavanje Božjeg djela podstiče kneza zla na veću aktivnost. On sada ulaže posljednje napore za završnu borbu protiv Krista i njegovih sljedbenika. Uskoro će se pred nama pokazati posljednja velika prijevara. Antikrist će pred našim očima činiti čudesa. Ono što će on imitirati bit će toliko slično istinskome da će biti nemoguće razlikovati jedno od drugoga, osim pomoću Svetoga pisma. Svjedočanstvima Pisma mora da se ispita svako tvrđenje i svako učinjeno čudo.VB 482.1

  Oni koji se trude da drže Božje zapovijesti bit će omrznuti i ismijavani. Oni mogu samo u Bogu da opstanu. Da bi mogli da izdrže iskušenja koja će doći, moraju da razumiju Božju volju onako kako je otkrivena u njegovoj Riječi. Oni mogu Boga da poštuju samo onda ako imaju pravilno shvaćanje o njegovom karakteru, o njegovoj vladavini i o njegovim namjerama, i ako žive u suglasnosti sa njima. Samo oni koji su svoje duše ojačali istinama Biblije moći će da podnesu posljednju veliku borbu. Svaki pojedinac će stajati pred pitanjem: hoću li većma slušati Boga ili čovjeka? Odlučan čas je sada pred vratima. Da li su naše noge utemeljene na stijeni nepromjenljive Božje riječi? Jesmo li spremni da čvrsto stanemo u odbranu Božjih zapovijesti i vjere Isusove?VB 482.2

  Prije svoga raspeća Spasitelj je rekao svojim učenicima da će biti ubijen i da će uskrsnuti iz groba; anđeli su bili prisutni da bi njegove riječi utisnuli u srca i duše učenika. Ali učenici su očekivali oslobođenje od rimskog jarma i nisu mogli podnijeti pomisao da će Onaj u koga su polagali sve svoje nade morati da pretrpi tako sramnu smrt. Riječi na koje je trebalo da se podsjete izgubile su se iz njihovog sjećanja, i vrijeme iskušenja našlo ih je nespremne. Isusova smrt je tako potpuno razorila njihove nade kao da im On nije nikada na nju ukazao. Tako je i nama u proročanstvima otkrivena budućnost isto tako jasno kao što je bila otkrivena učenicima Kristovim riječima. Događaji koji su u vezi sa svršetkom vremena milosti i sa djelom pripremanja za vrijeme nevolje jasno su nam izneseni. Ali hiljade njih nemaju razumijevanja za ove važne istine kao da im nisu nikada bile otkrivene. Sotona budno pazi da bi otklonio od njih svaki utjecaj koji bi mogao da ih urazumi na spasenje; tako će ih vrijeme nevolje naći nespremne.VB 482.3

  Kada Bog šalje svijetu tako važne opomene da su predstavljene anđelima koji lete posred neba i objavljuju ih, onda on zahtijeva od svakog razumnog bića da budno pazi na vijest. Strašni sudovi koji će biti izrečeni protiv onih koji se klanjaju zvijeri i njenoj slici (Otkrivenje 14, 9-11.), treba sve da podstreknu na marljivo proučavanje proročanstava da bi doznali šta je žig zvijerin i kako mogu izbjeći da ga prime. Ali većina ljudi odvraćaju uši da ne čuju istinu i obraćaju se ka pričama. Apostol Pavao je rekao za posljednje dane: “Jer će doći vrijeme kad zdrave nauke neće slušati.” 2. Timoteju 4, 3. To je vrijeme već došlo. Ljudi ne žele biblijsku istinu jer se ona suprotstavlja željama grešnog srca, koje ljubi svijet, a sotona im pruža obmane koje oni vole.VB 483.1

  Ali Bog će imati na zemlji svoj narod, koji će paziti na Bibliju, i samo na Bibliju, kao mjerilo svih nauka i temelj svake reforme. Ni mišljenja učenih ljudi, ni tvrđenja nauke, ni vjerske dogme ili odluke crkvenih sabora, tako mnogobrojne i suprotne kao i crkve koje ih zastupaju, niti glas većine — ni jedno od ovoga, niti sve zajedno, ne može se smatrati dokazom za ili protiv ma koje tačke vjere. Prije nego što primimo ma koju nauku ili propis, treba da se uvjerimo da ih podupire ono jasno: “Tako govori Gospod.”VB 483.2

  Sotona stalno nastoji da obrati pažnju na čovjeka mjesto na Boga. On zavodi ljude da gledaju na biskupe, svećenike i profesore teologije kao na svoje vođe, umjesto da istražuju Sveto pismo da bi sami za sebe doznali svoju dužnost. Tada, upravljajući razumom ovih vođa, on može po svojoj volji da utječe na narod.VB 483.3

  Kada je Krist došao da propovijeda Riječ života, običan narod ga je rado slušao, pa čak i mnogi svećenici i starješine su ga vjerovali. Ali poglavar svećenički i vođe naroda odlučili su da prezru i odbace njegovu nauku. Iako im je propao sav trud da nađu protiv njega razloge za optužbu, iako su osjećali utjecaj božanske sile i mudrosti kojom su bile nadahnute njegove riječi, ipak su podlegli svojim predrasudama; odbacili su najjasnije dokaze njegove mesijanske službe, jer bi inače bili primorani da postanu njegovi učenici. Ovi Isusovi protivnici su bili ljudi koje je narod od djetinjstva bio naučen da poštuje i bezuslovno da se klanja njihovom autoritetu. “Kako to”, pitali su oni, “da naše starješine i mudri književnici ne vjeruju Isusa? Zar ga ovi pobožni ljudi ne bi primili kad bi on stvarno bio Krist?” Samo utjecaj ovakvih učitelja zaveo je jevrejski narod da odbaci svoga Otkupitelja.VB 484.1

  Duh koji je pokretao ove svećenike i starješine prožima još uvijek mnoge koji se hvale svojom pobožnošću. Oni odbijaju da ispituju svjedočanstvo Svetoga pisma o naročitim istinama za ovo vrijeme. Oni ukazuju na svoju mnogobrojnost, bogatstvo i ugled, a sa omalovažavanjem gledaju na mali broj branilaca istine kao na neznatne, siromašne i neugledne ljude, koji imaju vjeru koja ih rastavlja od svijeta.VB 484.2

  Krist je unaprijed vidio da oholo prisvajanje vlasti koje su pokazivali književnici i farizeji neće prestati sa rasijavanjem Jevreja. Svojim proročkim pogledom gledao je uzdizanje ljudske vlasti, koja će htjeti da vlada nad savješću, što je za crkvu u svim vremenima bilo strašno prokletstvo. Njegova teška optužba protiv književnika i farizeja, kao i njegove opomene narodu da ne ide za ovim slijepim vođama, zabilježene su kao sav-jet budućim pokoljenjima.VB 484.3

  Rimska crkva ograničava pravo tumačenja Svetoga pisma samo na svećenstvo. Oslanjajući se na to da je samo crkva sposobna da tumači Božju riječ, ona oduzima Bibliju običnom narodu. Iako je reformacija dala svima Sveto pismo, ipak ovo samovoljno načelo, koje potječe od Rima, zadržava mnoge od protestanata da proučavaju Sveto pismo za sebe. Od njih se traži da njegovo učenje prihvate onako kako ga crkva tumači. Hilja-de je onih koji se ne usuđuju da prihvate bilo šta što je protivno njihovom vjerovanju ili utvrđenom učenju njihove crkve, ma kako bilo jasno izneseno u Svetome pismu.VB 484.4

  Lako je Biblija puna opomena protiv lažnih učitelja, ipak su mnogi spremni da povjere spasenje svojih duša svećenstvu. Danas ima hiljade kršćana po imenu koji ne mogu da navedu nikakav drugi razlog za svoje vjerovanje, osim da su tako naučeni od svojih vjerskih vođa. Oni prolaze kraj Spasiteljeve nauke ne obraćajući nikakvu pažnju na nju, a imaju bezuslovno povjerenje u riječi svojih svećenika. A da li su oni nepogrešivi? Kako možemo svoje duše da povjerimo njihovome vodstvu, osim ako iz Božje riječi doznamo da su oni stvarno nosioci vidjela? Nedostatak moralne hrabrosti da skrenu sa ugažene staze svijeta zavodi mnoge da idu stopama učenih ljudi. Pošto ne vole da sami istražuju, bit će konačno uhvaćeni u mreže zabluda. Oni vide da je istina za ovo vrijeme jasno iznijeta u Bibliji i osjećaju moć Svetoga Duha koji prati njeno propovijedanje, pa ipak dopuštaju, zbog protivljenja svećenstva, da budu odvojeni od svjetlosti. Iako su razum i savjest osvjedočeni, ipak se ove zaslijepljene duše ne usuđuju da misle drukčije nego što misle njihove duhovne vođe, i svoje lično mišljenje, svoje vječno dobro žrtvuju nevjerstvu, oholosti i predrasudama drugih.VB 485.1

  Mnogo je načina kojima se sotona služi da pomoću ljudskog utjecaja veže svoje robove. On zadržava hiljade njih vezujući ih finim vezama ljubavi prema neprijateljima Kristovog križa. Ma kakva da je ova veza, bilo da je roditeljska, sinovska, bračna ili prijateljska, posljedice su iste. Protivnici istine upotrebljavaju svoju silu da bi vladali nad savješću, a duše držane pod njihovom vlašću nemaju dovoljno hrabrosti ili samostalnosti da slušaju svoje lično osjećanje dužnosti.VB 485.2

  Istina i pravo proslavljanje Boga su nerazdvojni. Nemoguće je da čovjek, koji se drži Svetog pisma, poštuje Boga na pogrešan način. Mnogi tvrde da nije važno šta netko vjeruje, samo ako je njegov život ispravan. Ali život se formira onim što vjerujemo. Ako su istina i vidjelo nama na dohvatu, a mi zanemarujemo da ih slušamo i razumijemo, onda ih stvarno odbacujemo. Mi biramo radije tamu nego svjetlost.VB 485.3

  “Neki se put čini čovjeku prav, a kraj mu je put ka smrti.” Priče 16, 25. Neznanje ne opravdava zabludu ili grijeh kad nam je data svaka prilika da upoznamo Božju volju. Čovjek putuje i dolazi do mjesta gdje se razilaze putevi, ali putokaz mu pokazuje kuda vodi svaki od njih. Ako on ne mari za putokaz i pođe putem koji mu se čini pravim, ipak će se ma kako bio iskren, zacijelo naći na pogrešnom putu.VB 485.4

  Bog nam je dao svoju Riječ da bismo se upoznali sa njenim učenjem i sami doznali šta On traži od nas. Kada je jedan književnik pristupio Isusu sa pitanjem: “Šta ću činiti da dobijem život vječni?” Spasitelj ga je uputio na Pismo riječima: “Šta je napisano u zakonu? Kako čitaš?” Luka 10, 25. 26. Neznanje neće opravdati ni staro ni mlado, niti će ih osloboditi od kazne koju prijestup Božjeg zakona povlači sa sobom, jer imaju vjernu sliku ovog zakona, njegovih načela i zahtjeva. Nije dovoljno da imamo dobre namjere; nije dovoljno da činimo ono što se smatra ispravnim ili što onaj koji propovijeda kaže da je pravo. U pitanju je spasenje naše duše, i zato svako mora za sebe da istražuje Sveto pismo. Ma koliko bilo jako naše uvjerenje, ma koliko bili sigurni da onaj koji propovijeda zna šta je istina, to sve ne smije da bude naš temelj. Mi imamo kartu na kojoj su označeni svi putokazi na putu ka nebu, i ne treba ništa da nagađamo ili pretpostavljamo.VB 486.1

  Prva i najveća dužnost svakog razumnog bića je da sazna iz Svetog pisma šta je istina, i onda da živi po toj svjetlosti i druge da hrabri da i oni pođu njegovim primjerom. Mi treba iz dana u dan da Bibliju marljivo proučavamo, da se udubljujemo u svaku njenu misao i upoređujemo stih sa stihom. Božjom pomoću mi moramo sami da formiramo svoje mišljenje, jer ćemo pred Bogom odgovarati sami za sebe.VB 486.2

  Najjasnije otkrivene istine u Bibliji zavili su učeni ljudi u sumnju i tamu. Gradeći se da imaju veliku mudrost, oni uče da Sveto pismo ima mistično, tajanstveno i duhovno značenje koje nije jasno izraženo našim jezikom. Ovi ljudi su lažni učitelji. Ovakvim ljudima je Isus rekao: “Ne znate Pisma ni sile Božje.” Marko 12, 24. Jezik Biblije treba da se tumači prema njegovom očevidnom značenju, osim ako su upotrebljeni neki simboli ili slike. Krist je dao obećanje: “Tko hoće njegovu volju tvoriti, razumjet će je li ova nauka od Boga.” Ivan 7, 17. Kada bi ljudi htjeli da prime Bibliju onako kako ona glasi, kada ne bi bilo lažnih učitelja da zavode i zbunjuju njihove misli, izvršilo bi se djelo koje bi anđele obradovalo, a hiljade i hiljade onih koji lutaju u zabludama došli bi u Kristovo stado.VB 486.3

  Mi treba pri proučavanju Biblije da upotrebimo sve svoje duhovne snage i napregnemo razum da bismo shvatili duboke nebeske stvari, koliko je to moguće smrtnim ljudima. Ali ne smijemo zaboraviti da su djetinja poslušnost i pokornost istinska obilježja učenika. Biblijske teškoće ne mogu se nikada savladati na isti način kojim se služimo pri ispitivanju filozofskih problema. Mi se ne smijemo upustiti u proučavanje Biblije sa onim samopouzdanjem sa kojim mnogi prilaze proučavanju u oblasti nauke, nego sa molitvom i povjerenjem u Boga, i sa iskrenom željom da upoznamo njegovu volju. Moramo doći sa poniznim i poslušnim duhom da bismo postigli poznanje velikog “JA SAM”. U protivnom slučaju, zli duhovi će tako zaslijepiti naš razum i otvrdnuti naše srce da istina neće moći da učini na nas nikakav utisak.VB 486.4

  Mnogi dijelovi Svetoga pisma koje učeni ljudi smatraju tajnom ili prelaze preko njih kao preko nečeg beznačajnog, puni su utjehe i pouka za onoga koji ih poučava u Kristovoj školi. Jedan od razloga zašto mnogi teolozi nemaju jasnije shvaćanje o Božjoj riječi jeste što zatvaraju oči pred istinama koje ne žele da sprovode u svome životu. Razumijevanje biblijskih istina ne zavisi toliko od intelektualne moći onoga koji proučava koliko od iskrenosti namjera i ozbiljne želje za pravednošću.VB 488.1

  Biblija se nikada ne smije proučavati bez molitve. Samo Sveti Duh nam može pomoći da shvatimo važnost onih stvari koje se lako mogu razumjeti i da nas sačuva od izvrtanja onih tačaka istine koje se teško shvaćaju. Služba je nebeskih anđela da pripreme naša srca da bismo razumjeli Božju riječ, tako da budemo oduševljeni njenom ljepotom, opomenuti njenim savjetima, ohrabreni i ojačani obećanjima koja se u njoj nalaze. Molba psalmiste: “Otvori oči moje da bih vidio čudesa zakona tvojega” (Psalam 119, 18.), treba da bude i naša molba. Iskušenja često izgledaju neodoljiva zato što se zanemaruje molitva i proučavanje Biblije, i što se onaj koji je podvrgnut kušanju ne može odmah sjetiti Božjih obećanja, da bi dočekao sotonu biblijskim oružjem. Ali, anđeli su stalno oko onih koji su voljni da budu poučeni u božanskim stvarima i, u času velike potrebe, oni će ih podsjetiti upravo na one istine koje su im potrebne. Tako “kada neprijatelj navali kao rijeka, Duh će Gospodnji podignuti zastavu suprot njemu”. Izaija 59, 19.VB 488.2

  Isus je obećao svojim učenicima: “A utješitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu i napomenut će vam sve što vam rekoh.” Ivan 14, 26. Ali Kristova nauka mora ranije da se utisne u naše sjećanje da bi nas Božji Duh mogao u času opasnosti podsjetiti na nju. “U srce svoje zatvorio sam riječ tvoju”, rekao je David, “da ti ne griješim.” Psalam 119, 11.VB 488.3

  Svi koji cijene svoje vječno dobro treba da se čuvaju da ne padnu u sumnju. Napadi će biti upravljeni na osnovne stubove istine. Nemoguće je da ostanemo pošteđeni od ruganja, mudrolija, i lažnih primamljivih nauka modernog nevjerstva. Sotona podešava svoja iskušenja svim staležima. Na neobrazovane napada ruganjem i ismjehavanjem, dok protiv obrazovanih istupa sa naučnim primjedbama i filozofskim umovanjem, jednako proračunatim da izazove nepovjerenje ili preziranje Svetoga pisma. Cak se i omladina koja ima malo iskustva, usuđuje da sumnja u osnovna načela kršćanstva. I ovo nevjerovanje mladih, ma koliko bilo površno, ima svoj utjecaj. Mnogi su na ovaj način tako zavedeni da se rugaju vjerovanju svojih roditelja i preziru Duh milosti. (Jevrejima 10, 29.) Mnogi životi onih koji su obećavali da će biti Bogu na čast i svijetu na blagoslov uništeni su zatrovanim dahom bezbožnosti. Svi koji se uzdaju u hvalisave zaključke ljudskog razuma i uobražavaju da mogu protumačiti božanske tajne, i bez pomoći Božje mudrosti saznati istinu, zapleli su se u mrežu sotonskih zamki.VB 489.1

  Mi živimo u najsvečanijem odsjeku historije ovoga svijeta. Sudbina ljudi koji su prepunili zemlju treba uskoro da se odluči. Naše vlastito buduće dobro, a također i spasenje drugih duša, zavisi od puta kojim ćemo sada poći. Potrebno je da nas vodi Duh istine. Svaki Kristov sljedbenik treba ozbiljno da se pita: “Gospode, šta hoćeš da činim?” Mi treba da se ponizimo pred Bogom u postu i molitvi, i da mnogo razmišljamo o njegovoj Riječi, a naročito o događajima na sudu. Sada treba da tražimo duboka i živa iskustva sa Bogom. Ne smijemo da izgubimo nijedan trenutak. Oko nas se zbivaju događaji od najveće važnosti; mi se nalazimo na sotoninom začaranom tlu. Ne spavajte, Božji stražari! Neprijatelj je blizu i vreba, spreman svakoga trenutka da skoči na vas i učini vas svojim plijenom, samo ako klonete i zadrijemate.VB 489.2

  Mnogi su obmanuti u pogledu svoga stvarnog položaja pred Bogom. Oni su zadovoljni sobom što nisu učinili zla djela, a za-boravljaju na dobra i plemenita djela koja Bog traži od njih, a koja su zanemarili da učine. Nije dovoljno da su oni drveta u Božjem vrtu. Bog očekuje od njih da donesu rod. On ih čini odgovornima za sva dobra koja su njegovom milošću mogli da učine a nisu učinili. Oni su upisani u nebeskim knjigama kao oni koji zemlji smetaju. Ali čak i slučaj ovih ljudi nije sasvim bez nade. Za one koji ne cijene Božju ljubav i zloupotrebljavaju njegovu milost, srce Ljubavi koje dugo trpi još uvijek se moli. “Zato govori: ustani ti koji spavaš, i uskrsni iz mrtvih, i obasjat će te Krist. Gledajte, dakle, da uredno živite, ne kao nemudri, nego kao mudri, pazite na vrijeme, jer su dani zli.” Efežanima 5, 14-16.VB 489.3

  Kad dođe vrijeme probe, pokazat će se oni koji su prihvatili Božju riječ kao svoje pravilo života. U ljeto se ne vidi razlika između zimzelenog i drugog drveća; ali kad dođu zimske oluje, zimzeleno drveće ostaje nepromijenjeno, dok drugo drveće gubi svoje lišće. Tako se i sada tobožnji kršćani ne mogu da razlikuju od pravih kršćana, ali vrijeme je upravo pred nama kada će se razlika pokazati. Neka se podignu protivnici, neka se vjerski fanatizam i netrpeljivost opet raspale, neka nastanu progonstva, — polukršćani i licemjeri će se pokolebati i odreći svoje vjere, ali pravi kršćani će stajati čvrsto kao stijena, sa jačom vjerom i svjetlijom nadom nego u danima blagostanja.VB 490.1

  Psalmista kaže: “Razmišljam o tvojim otkrivenjima.” “Od zapovijesti tvojih postadoh razuman; toga radi mrzim na svaki put lažni.” Psalam 119, 99. 104.VB 490.2

  “Blago čovjeku koji nađe mudrost.” “Jer će biti kao drvo usađeno kraj vode, i koje niz potok pušta žile svoje, koje ne osjeća kad dođe pripeka, nego mu se list zeleni, i sušne godine ne brine se i ne prestaje rađati rod.” Priče 3, 13; Jeremija 17, 8.VB 490.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents