Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Velika Borba Između Krista I Sotone - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Poglavlje 41.—Zemlja opustošena

  “Jer grijesi njezini dopriješe do zemlje, i Bog se opomenu nepravde njezine... Kojom čašom zahvati vama, zahvatite joj po dvaput onoliko. Koliko se proslavi i nasladi, toliko joj podajte muka i žalosti; jer govori u srcu svojemu: sjedim kao carica, i nisam udovica, i žalosti neću vidjeti. Zato će u jedan dan doći zla njezina: smrt i plač, i glad, i sažet će se ognjem; jer je jak Gospod Bog koji joj sudi. I zaplakat će i zajaukati za njom carevi zemaljski koji sa njom blud provodiše i bjesniše,... govoreći: jaoh! jaoh! grade veliki Babilone, grade tvrdi, jer u jedan čas dođe sud tvoj!”VB 530.1

  “Trgovci zemaljski”, koji se “obogatiše od bogatstva slasti njezine”, “trgovci koji se ovim tovarima obogatiše od nje stat će izdaleka od straha mučenja njezina, plačući i jaučući i govoreći: jaoh! jaoh! grade veliki, obučeni u svilu i porfiru i skerlet, i nakićeni zlatom i kamenjem dragim i biserom; jer u jedan čas pogibe toliko bogatstvo!” Otkrivenje 18, 5-10. 3. 15-17.VB 530.2

  Ovo su sudovi koji padaju na Babilon na dan Božjeg gnjeva. On je napunio mjeru svoje nepravde; njegovo vrijeme je došlo; on je sazreo za uništenje.VB 530.3

  Kada Božji glas oslobodi njegov narod od ropstva, tada nastaje veliko probuđenje kod onih koji su izgubili sve u velikoj borbi života. Dok je trajalo vrijeme milosti bili su zaslijepljeni Sotoninim obmanama i opravdavali su svoj život grijeha. Bogati su se ponosili svojim bogatstvom pred onima koji su bili siromašni i bijedni; ali oni su stekli svoje bogatstvo prestupanjem Božjeg zakona. Propustili su da nahrane gladne, da obuku gole, da postupaj u pravedno i da ljube milosrđe. Stalno su nastojali da se uzvise i da postignu naročito poštovanje kod svojih bližnjih. Sada su lišeni svega što ih je činilo velikim i stoje bijedni i nemoćni. Sa strahom gledaju na uništenje svojih idola, koje su više cijenili nego svog Stvoritelja. Oni su svoje duše prodali za zemaljska bogatstva i radosti, i nisu se trudili da se obogate u Bogu. Posljedica toga je da je njihov život promašen; njihova uživanja pretvorena su u gorčinu, a njihovo blago u trulost. Dobici njihovog cijelog života iščezli su u jednom trenutku. Bogati jadikuju što su razorene njihove raskošne kuće i rastureno njihovo srebro i zlato. Ali njihovo jadikovanje je ušutkano zbog straha da će i sami propasti sa svojim idolima.VB 530.4

  Grešnici osjećaju žalost, ali ne zbog zanemarivanja svojih dužnosti prema Bogu i bližnjima, već zato što je Bog pobijedio. Jadikuju zbog posljedica koje su nastale, a ne kaju se zbog svojih grijeha. Upotrebili bi svako sredstvo da pobijede, samo kada bi mogli.VB 531.1

  Svijet vidi upravo one kojima se rugao i ismjehivao, i koje je htio da uništi, kako nepovrijeđeni prolaze kroz epidemije, orkane i zemljotrese. Onaj koji je prijestupnicima svoga zakona oganj koji proždire, svome je narodu sigurni zaklon.VB 531.2

  Propovjednik koji je napustio istinu da bi stekao naklonost ljudi, sada uočava karakter i utjecaj svoga učenja. Sad mu je jasno da ga je pratilo oko Svemogućega kada je stajao na propovjedaonici, hodao ulicama i kada je u raznim okolnostima dolazio u vezu sa ljudima. Svaki pokret duše, svaki napisani redak, svaka izgovorena riječ, svaki postupak koji je ljude uspavljivao u zaklonu laži — sve je to bilo posijano sjeme; a sada u jadnim izgubljenim dušama oko sebe gleda žetvu.VB 531.3

  Gospod kaže: “Jer liječe rane kćeri naroda mojega ovlaš govoreći: mir, mir, a mira nema.” “Jer žalostiste lažju srce pravedniku kojega ja ne ožalostih, i krijepiste ruke bezbožniku da se ne vrati sa svoga zloga puta da se sačuva u životu.” Jeremija 8, 11; Ezehijel 13, 22.VB 531.4

  “Teško pastirima koji potiru i razmeću stado paše moje ... Evo, ja ću vas obići za zloću djela vaših.” “Ridajte, pastiri, i vičite i valjajte se po prahu, glavari stadu, jer se navršiše vaši dani da budete poklani, i da se razaspete ... I neće biti utočišta pastirima, ni izbavljenja glavarima od stada.” Jeremija 23, 1. 2; 25, 34. 35.VB 531.5

  Propovjednici i narod vide da nisu imali pravilan odnos prema Bogu. Uviđaju da su se bunili protiv Tvorca svih dobrih i pravičnih zakona. Uklanjanje božanskih propisa dalo je povoda hiljadama zala: svađi, mržnji, nepravednosti, tako da je zemlja postala jedno ogromno poprište sukoba, baruština pokvarenosti. To je slika koja se sada pruža pred onima koji su odbacili istinu i izabrali laž. Nijedan jezik ne može izraziti čežnju koju neposlušni i nevjerni osjećaju za onim što su zauvijek izgubili — za vječnim životom. Ljudi koje je svijet obožavao zbog njihovih sposobnosti i rječitosti sada vide sve ovo u pravoj svjetlosti. Uviđaju šta su prestupanjem izgubili i, padajući pred noge onih čiju su vrijednost prezirali i ismijavali, priznaju da ih je Bog ljubio.VB 531.6

  Narod uviđa da je bio obmanut. Jedni druge optužuju da su ih vodili u propast; ali svi se sjedinjuju u najogorčenijem proklinjanju propovjednika. Nevjerni pastiri su proricali samo mile stvari. Oni su svoje slušaoce pođsticali da odbace Božji zakon i da progone one koji su ga htjeli držati. Sada, u svome očajanju, ovi učitelji priznaju pred svijetom svoju prijevaru. Narod pun gnjeva viče: “Mi smo izgubljeni, a vi ste uzrok našoj propasti!” Oni ustaju protiv svojih lažnih pastira. Upravo oni koji su im se nekada najviše divili, izgovorit će protiv njih najstrašnije kletve. Iste ruke koje su ih nekada krunisale lovori-kama, podignut će se da ih unište. Mačevi koji su trebali da pobiju Božji narod, sada su upotrebljeni protiv njegovih neprijatelja. Na sve strane nastaje sukob i krvoproliće.VB 532.1

  “Proći će graja do kraja zemlje, jer raspru ima Gospod s narodima, sudi se sa svakim tijelom, bezbožnike će dati pod mač.” Jeremija 25, 31. Šest hiljada godina traje velika borba. Božji Sin i njegovi nebeski vjesnici bili su u sukobu sa silom zla da bi opomenuli, prosvijetlili i spasili sinove čovječje. Sada je pala konačna odluka za sve; grešnici su se sasvim sjedinili sa sotonom u njegovoj borbi protiv Boga. Došlo je vrijeme da Bog opravda autoritet svoga pogaženog zakona. Sada se ne vodi borba samo sa sotonom nego i sa ljudima. “Raspru ima Gospod s narodima”, “bezbožnike će dati pod mač”.VB 532.2

  Znak oslobođenja je stavljen na one “koji uzdišu i ridaju radi svih gadova što se čine”. Sada izlazi anđeo smrti koji je u Ezehijelovoj utvari predstavljen kao ljudi sa smrtnim oružjem u ruci, kojima je zapovijeđeno: “Starce i mladiće, i djevojke i djecu i žene pobijte da se istrijebe; ali na kome god bude znak, k njemu ne pristupajte; i počnite od moje svetinje.” Prorok kaže: “I počeše od starješina što bjehu pred domom.” Ezehijel 9, 1-6. Uništenje počinje od onih koji su se izdavali za duhovne čuvare naroda. Lažni čuvari su prvi koji će pasti. Nikoga neće sažaljevati ili poštedjeti. Ljudi, žene, djevojke i djeca — svi će izginuti.VB 532.3

  “Jer, gle, Gospod izlazi iz mjesta svojega da pohodi stanovnike zemaljske za bezakonje njihovo; i zemlja će otkriti krvi svoje, niti će više pokrivati pobijenih svojih.” Izaija 26, 21. “A ovo će biti zlo kojim će Gospod udariti sve narode koji bi vojevali na Jeruzalem: tijelo će svakom posahnuti dok još stoji na nogu, i oči će svakom posahnuti u rupama svojim, i jezik će svakom posahnuti u ustima. I u to će vrijeme biti velika smetnja među njima od Gospoda, i hvatat će jedan drugoga ;za ruku, i ruka će se jednoga podignuti na ruku drugoga.” Zaharija 14, 12. 13. U užasnoj borbi, raspaljeni svojim strastima i uslijed strašnog izlivanja Božjeg nepomiješanog gnjeva, padat će zli stanovnici zemlje — svećenici, starješine i narod, bogati i siromašni, veliki i mali. “I u onaj će dan biti od kraja do kraja zemlje pobijeni od Gospoda, neće biti oplakani, niti će se pokupiti i pogrepsti.” Jeremija 25, 33.VB 533.1

  O Kristovom dolasku grešnici će biti istrijebljeni sa lica zemlje — ubijeni duhom usta njegovih i uništeni slavom njegovog dolaska. Krist će povesti svoj narod u Božji grad, i zemlja će ostati bez svojih stanovnika. “Gle, Gospod će isprazniti zemlju i opustiti je, prevmut će je i rasi jat će stanovnike njezine.” “Sasvim će se isprazniti zemlja, i sasvim će se oplijeniti. Jer Gospod reče ovu riječ.” “Jer se zemlja oskvrni pod stanovnicima svojim, jer prestupiše zakone, izmijeniše uredbe, raskidoše zavjet vječni. Zato će prokletstvo proždrijeti zemlju, i zatrt će se stanovnici njezini; zato će izgorjeti stanovnici zemaljski.” Izaija 24, 1. 3. 5. 6.VB 533.2

  Cijela zemlja poprima izgled ogoljele pustinje. Ruševine gradova i sela razorenih od zemljotresa, iščupano drveće, stijene izbačene iz mora ili odvaljene od brda leže razbacane po površini zemlje, dok ogromni bezdani obilježavaju mjesta gdje su stajale gore.VB 533.3

  I sada počinje događaj koji je simbolički bio predstavljen posljednjom svečanom službom na Dan očišćenja. Pošto je služba u svetinji nad svetinjama bila dovršena, a grijesi Izraela uklonjeni iz svetinje krvlju žrtve za grijeh, doveden je bio živi jarac pred Gospoda i, u prisustvu naroda, poglavar svećenički je ispovjedio nad njime “sva bezakonja sinova Izraelovih i sve prijestupe njihove u svim grijesima njihovim” (3. Mojsijeva 16, 21), i prenio ih na glavu živoga jarca. Isto tako kada bude dovršeno djelo pomirenja u nebeskoj svetinji, u prisutnosti Boga, svetih anđela i mnoštva otkupljenih, grijesi Božjeg naroda bit će prenijeti na sotonu. On će biti proglašen odgovornim za sva zla na koja ih je naveo. I kao što je živi jarac bio odveden u pustinju, tako će i sotona biti prognan na opustošenu zemlju, nenastanjenu i golu pustinju.VB 533.4

  Pisac Otkrivenja proriče sotonino progonstvo kao i stanje kaosa i pustoši u kome će biti zemlja, i kaže da će ovo stanje trajati hiljadu godina. Poslije opisivanja Gospodnjeg drugog dolaska i propasti grešnika, proročanstvo nastavlja: “I vidjeh anđela gdje silazi s neba, koji imaše ključ od bezdana i verige velike u ruci svojoj. I uhvati aždahu, staru zmiju, koja je đavo i sotona, i sveza je na hiljadu godina, i u bezdan baci je, i zatvori je, i zapečati nad njom, da više ne prelašćuje naroda, dok se ne navrši hiljadu godina; i potom valja da bude odriješena na malo vremena.” Otkrivenje 20, 1-3.VB 534.1

  Da izraz “bezdan” označava zemlju u stanju zbrke i tame, potvrđuju druga mjesta u Svetom pismu. U pogledu stanja zemlje “u početku”, biblijski izvještaj kaže da ona “bješe bez obličja i pusta, i bješe tama nad bezdanom”. (1. Mojsijeva 1, 2.) Proročanstvo nas uči da će se zemlja, bar djelimično, vratiti u takvo stanje. Gledajući unaprijed na veliki Božji dan, prorok Jeremija kaže: “Pogledah na zemlju, a gle, bez obličja je i pusta; i na nebo, a svjetlosti njegove nema. Pogledah na gore, a gle, tresu se i svi humovi drmaju se. Pogledah, a gle, nema čovjeka, i sve ptice nebeske odletjele. Pogledah, a gle, Karmel je pustinja, i svi gradovi njegovi oboreni.” Jeremija 4, 23-26.VB 534.2

  Tu će biti stan sotone i njegovih zlih anđela za vrijeme hiljadu godina. Ograničen samo na zemlju, on neće imati pristupa na druge svjetove da kuša i uznemirava one koji nikada nisu zgriješili. U ovom smislu je on svezan; nema više nikoga nad kime bi mogao vladati. Njemu je potpuno nemoguće da vara i upropašćuje, što je vjekovima bila njegova jedina radost.VB 534.3

  Prorok Izaija, gledajući dan sotoninog pada, uzvikuje: “Kako pade s neba, zvijezdo Danice, kćeri zorina! Kako se obori na zemlju, koji si gazio narode! A govorio si u srcu svom: izaći ću na nebo, više zvijezda Božjih podignut ću prijesto svoj ... Izjednačit ću se s Višnjim. A ti se u pakao svrže, u dubinu grobnu. Koji te vide pogledat će na te, i gledat će te govoreći: to li je onaj koji je tresao zemlju, koji je drmao carstva, koji je vasiljenu obraćao u pustinju i gradove njezine raskopao, koji roblje svoje nije otpuštao kući?” Izaija 14, 12-17.VB 534.4

  Šest hiljada godina tresla se zemlja od sotoninih pobuna. On je onaj “koji je vasiljenu obraćao u pustinju i gradove njezi-ne raskopavao”. I on “roblje svoje nije otpuštao kući”. Šest hiljada godina je njegova tamnica primala Božji narod, i on bi ga zauvijek držao u zarobljeništvu da Krist nije razbio njihove okove i oslobodio sužnje.VB 535.1

  Cak i grešnici su sada izvan sotonine moći. Sam sa svojim zlim anđelima, sotona može da konstatira posljedice prokletstva koje je grijeh donio “Svi carevi naroda, da, svi, leže slavno, svaki u svom grobu. A ti se izbaci iz groba svojega, kao gadna grana ... Nećeš se združiti s njima pogrebom, jer si zemlju svoju zatro, narod si svoj ubio.” Izaija 14, 18-20.VB 535.2

  Hiljadu godina će sotona lutati tamo amo po pustoj zemlji da posmatra posljedice svoje pobune protiv Božjeg zakona. On će za ovo vrijeme mnogo patiti. Od svoga pada, njegov život neprestane aktivnosti nije mu pružao vremena za razmišljanje. Ali sada, on je lišen svoje sile, i ostavljen je da razmišlja o ulozi koju je imao otkako se prvi put pobunio protiv vladavine neba, i da sa strahom i drhtanjem gleda u strašnu budućnost kad bude morao da ispašta zbog sveg zla što je počinio i da bude kažnjen za sve grijehe koje je prouzrokovao.VB 535.3

  Božjem narodu će sotonino ropstvo donijeti radost i veselje. Prorok kaže: “I kad te smiri Gospod od truda tvojega i od muke i od ljutoga ropstva u kom si robovao, tada ćeš izvoditi ovu priču o caru babilonskome (ovo se odnosi na sotonu), i reći ćeš: kako nesta nastojnika? ... Slomi Gospod štap bezbožnicima, palicu vladaocima, koja je ljuto bila narode bez prestanka, i gnjevno vladala nad narodima, i gonila nemilice.” Izaija 14, 3-6.VB 535.4

  Za vrijeme ovih hiljadu godina između prvog i drugog uskrsnuća održava se sud nad grešnicima. Apostol Pavao upozorava na ovaj sud kao na događaj koji se odigrava poslije Kristovog ponovnog dolaska. “Ne sudite ništa prije vremena, dokle Gospod ne dođe, koji će iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i objavit će savjete srdačne.” 1. Korinćanima 4, 5. Danijel kaže da kad starješina dana dođe, dat će sud svecima Višnjega”. (Danijel 7, 22.) U ovo vrijeme pravednici će vladati kao carevi i svećenici Bogu. Ivan kaže u Otkrivenju: “I vidjeh prijestole, i sjeđahu na njima, i dade im se sud ... I bit će svećenici Bogu i Kristu, i carovat će s njim hiljadu godina.” Otkrivenje 20, 4. 6. U ovo će vrijeme, kako je prorekao Pavao, “sveti suditi svijetu”. (1. Korinćanima 6, 2.) Zajedno sa Kristom oni će suditi grešnicima Upoređujući njihova djela sa knjigom zakona, Biblijom, i odlučit će svaki slučaj prema djelima koja su učinili u tijelu. Tada će kazna koju grešnici moraju da iskuse biti odmjerena prema njihovim djelima i upisana pored njihovog imena u knjigu smrti.VB 535.5

  Krist i njegov narod sudit će također sotoni i njegovim zlim anđelima. Pavao kaže: “Ne znate li da ćemo anđelima suditi?” 1. Korinćanima 6, 3. A apostol Juda izjavljuje: “I anđele koji ne držaše svoga starješinstva, nego ostaviše svoj stan čuva, u vječnim okovima pod mrakom za sud velikoga dana.” Juda 6.VB 536.1

  Na kraju hiljadu godina bit će drugo uskrsnuće. Tada će grešnici uskrsnuti iz mrtvih i pojavit će se pred Bogom da prime izrečenu presudu. Tako pisac Otkrivenja, pošto je opisao uskrsnuće pravednika, kaže: “A ostali mrtvaci ne oživješe, dokle se ne svrši hiljadu godina.” Otkrivenje 20, 5. A Izaija kaže u po-gledu grešnika: “I skupit će se kao što se skupljaju sužnji u jamu, i bit će zatvoreni u tamnicu, i poslije mnogo vremena bit će pohođeni.” Izaija 24, 22.VB 536.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents