Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Velika Borba Između Krista I Sotone - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Poglavlje 34.—Spiritizam

  Služba svetih anđela, kako je prikazana u Svetom pismu, veoma je utješna i dragocjena istina za svakog Kristovog sljedbenika. Ali biblijska nauka o ovom predmetu izopačena je i pomračena zabludama opće raširenog vjerovanja. Nauka o prirodnoj besmrtnosti, uzajmijena od mnogobožačke filozofije i uvedena u kršćansku vjeru za vrijeme mraka velikog otpada, zamijenila je istinu koju Sveto pismo tako jasno uči, a to je da “mrtvi ne znaju ništa”. Hiljade njih vjeruju da su duhovi umrlih oni “službeni duhovi koji su poslani na službu onima koji će naslijediti spasenje”. A ovo se protivi nauci Svetoga pisma koje uči da su nebeski anđeli postojali i bili povezani sa historijom čovječanstva prije smrti ijednog ljudskog bića.VB 448.1

  Nauka o čovjekovoj svjesnosti za vrijeme smrti, naročito vjerovanje da se duhovi umrlih vraćaju da bi služili živima, pripravila je put modernom spiritizmu. Ako se mrtvi nalaze u prisutnosti Boga i svetih anđela, i imaju daleko više znanja nego što su imali ranije, zašto se ne bi vratili na zemlju da prosvjetljuju i poučavaju žive? Ako duhovi umrlih, kao što uče ugledni teolozi, lebde nad svojim prijateljima na zemlji, zašto im ne bi bilo dozvoljeno da se sa njima druže, da ih opominju da ne griješe i da ih tješe u nevoljama? Kako mogu oni koji vjeruju da je čovjek za vrijeme smrti svjestan da odbijaju ono što im dolazi kao božansko vidjelo od strane ovih proslavljenih bića? Evo jednog sredstva koje se smatra svetim, a kojim se sotona služi da bi postigao svoje ciljeve. Pali anđeli, koji izvršavaju njegove zapovijesti, javljaju se kao vjesnici iz svijeta duhova. Tvrdeći da žive dovodi u vezu sa mrtvima, knez zla vrši na njih koban utjecaj.VB 448.2

  On ima moć da pred ljudima imitira lik njihovih preminulih prijatelja. Imitacija je savršena: isti izgled, riječi, glas — sve se oponaša sa izvanrednom tačnošću. Mnogi su utješeni uvjeravanjem da njihovi mili uživaju blaženstvo neba i, ne shvatajući opasnost, slušaju “lažne duhove i nauke đavolske” (1. Timoteju 4, 1).VB 448.3

  Kada su navedeni da vjeruju da se mrtvi stvarno vraćaju i razgovaraju sa njima, sotona čini da im se pojave oni koji su nespremni otišli u grob. Oni tvrde da su sretni na nebu, i da tamo čak zauzimaju visoke položaje. Na ovaj način širi se zabluda da nema razlike između pravednih i grešnika. Tobožnji posjetioci iz duhovnog svijeta daju katkada opomene i upozorenja koja se pokažu tačna. Ali, kada zadobiju povjerenje, oni iznose takve nauke koje direktno potkopavaju vjeru u Sveto pismo. Pod izgovorom da se mnogo interesiraju za blagostanje svojih prijatelja na zemlji, zavode ih na najopasnije zablude. Činjenica da oni kažu neke istine, i da nekada proreknu i buduće događaje, daje njihovim tvrđenjima izgled vjerodostojnosti, i veliki broj ljudi prihvata njihovo lažno učenje tako brzo, i vjeruje tako slijepo, kao da su to najsvetije biblijske istine. Božji zakon se odbacuje, Duh milosti se prezire, a krv zavjeta se smatra kao nešto nesveto. Duhovi poriču Kristovo božanstvo, pa čak i samog Stvoritelja izjednačuju sa sobom. Na ovaj način veliki buntovnik, pod novom maskom, nastavlja protiv Boga svoju bunu, koja je otpočela na nebu i koja traje skoro šest hiljada godina na zemlji.VB 449.1

  Mnogi pokušavaju da spiritističke pojave objasne kao prijevare i vješte čarolije samog medijuma. Ali, iako je istina da se trikovi mađioničarske vještine često podmeću kao istinite pojave, bilo je i pravih manifestacija jedne natprirodne sile. Tajanstveno kucanje, kojim je otpočeo moderni spiritizam, nije bilo proizvod ljudske obmane i vještine, nego neposredno djelo zlih anđela, koji su na ovaj način uveli jedno od najuspješnijih obmana koje upropašćuju dušu. Mnogi će se uhvatiti u zamku vjerujući da je spiritizam samo jedna ljudska obmana. Kada se budu suočavali sa pojavama koje će morati da smatraju natprirodnima, bit će prevareni i prinuđeni da ih prihvate kao veliku Božju silu.VB 449.2

  Ovi ljudi ne mare za svjedočanstvo Svetoga pisma o čudesima koja čine sotona i njegovi anđeli. Sotoninom moći su faraonovi čarobnjaci imitirali Božje djelo. Pavao svjedoči da će pred drugi Kristov dolazak biti sličnih otkrivenja sotonine sile. Gospodnjem dolasku će prethoditi “djelovanje sotonino sa svakom silom i znacima i lažnim čudesima, i sa svakom prijevarom nepravde”. (2. Solunjanima 2, 9.) A apostol Ivan, opisujući čudotvornu silu koja će se pojaviti u posljednjim danima, kaže: “I učini čudesa velika, i učini da i oganj silazi s neba na zemlju pred ljudima. I vara one koji žive na zemlji znacima koji joj biše dani da čini.” Otkrivenje 13, 13. 14. Ovdje nije riječ o običnim prijevarama. Ljudi će biti prevareni stvarnim čudesima, koja će sotonska oruđa moći da čine, a ne koja izgleda da čine.VB 449.3

  Knez tame, koji toliko vremena posvećuje sve snage svoje velike inteligencije djelu prijevare, spretno prilagođava svoja iskušenja ljudima svih staleža i položaja. Obrazovanima predstavlja spiritizam u njegovim finijim i intelektualnim vidovima, i tako mu uspijeva da mnoge uvuče u svoju zamku. Mudrost koju daje spiritizam, po riječima apostola Jakova, ne “dolazi odozgo”, nego je “zemaljska, ljudska, đavolska”. (Jakov 3, 15.) Ovo, međutim, veliki varalica vješto krije uvijek kada to može uspješno da posluži njegovom cilju. Onaj koji je imao silu da se pojavi u pustinji kušanja pred Kristom, ogrnut sjajem nebeskog serafima, pojavljuje se i ljudima u najprivlačnijem vidu kao anđeo svjetlosti. On laska razumu otkrivajući mu uzvišene predmete, oduševljava ljudsku maši,u veličanstvenim prizorima i osvaja osjećanja svojim rječitim opisima ljubavi i dobrote. On daje mašti uzvišen polet, i podstiče ljude da imaju tako visoko mišljenje svojoj vlastitoj mudrosti da u svojim srcima preziru Vječnoga. Ovo moćno biće, koje je imalo silu da odvede Otkupitelja svijeta na najvišu goru i da mu pokaže sva zemaljska carstva i njihovu slavu, iznijet će i ljudima svoja iskušenja, kojima će izopačiti razum svima onima koji nisu pod zaštitom božanske sile.VB 450.1

  Sotona sada obmanjuje ljude laskanjem kao što je obmanuo Evu u Edemu; budi u njima želju da traže zabranjeno znanje podstrekava u njima častoljubivu težnju za samouzvišenjem. Popuštanje ovim zlim željama prouzrokovalo je njegov pad, a sada nastoji da time prouzrokuje i propast ljudi. “Pa ćete postati kao bogovi”, izjavljuje on, “i znati šta je dobro što li zlo”. (1. Mojs. 3, 5.) Spiritizam uči “da je čovjek biće napretka i da mu je određeno da se neprestano, od rođenja pa sve do vječnosti, približava Božanstvu.” I dalje: “Svako razumno biće sudit će samo sebi, a ne drugo.” “Sud će biti pravedan, jer je to vlastiti sud. .. Prijesto je u tebi samome.” Jedan spiritistički učitelj je rekao kada se ova “duhovna svijest” probudila u njemu: “Svi moji bližnji su polubogovi koji nisu pali.” A jedan drugi je izjavio: “Svako pravedno i savršeno biće je Krist.”VB 450.2

  Tako je sotona na mjesto pravde i savršenstva vječnoga Boga, pravog predmeta poštovanja; i na mjesto savršene pravednosti Božjeg zakona, pravog mjerila ljudskih ideala, postavio grešnu i nestalnu ljudsku prirodu, kao jedini predmet poštovanja, jedino pravilo suda i mjerilo karaktera. To je napredak, ali ne unaprijed, nego unazad.VB 451.1

  Zakon je naše intelektualne i duhovne prirode da se mi mijenjamo onim što posmatramo. Naš um je prožet onim čime se bavi. Mi postajemo slični onome što smo navikli da volimo i poštujemo. Čovjek se nikada neće uzdići više nego što je njegovo shvatanje o čistoti, dobroti i istini. Ako je njegovo “ja” njegov najviši ideal, on neće nikada postići nešto uzvišeni je. Naprotiv, on će padati sve niže i niže. Samo Božja milost ima silu da čovjeka uzdigne. Prepušten sam sebi, on će neminovno padati sve dublje.VB 451.2

  Ljudima koji popuštaju svojim strastima, koji su željni uživanja, tjelesnima, spiritizam se javlja u manje prefinjenom vidu nego onima koji su obrazovani i kulturni; u njegovim grubljim oblicima oni nalaze upravo ono što odgovara njihovim sklonostima. Sotona proučava svaki znak slabosti ljudske prirode, vodi računa o grijesima koje je svaki pojedinac sklon da čini, i onda se trudi da ne propusti nijedne prilike da zadovolji njihove sklonosti ka zlu. On navodi ljude da pretjeruju u onome što je samo po sebi dozvoljeno, i da neumjerenošću oslabe svoju fizičku, duševnu i moralnu snagu. On je uništio i još uništava hiljade njih putem zadovoljavanja niskih strasti, kojima čini ljudsku prirodu grubom. I kao vrhunac svog djela, on tvrdi preko duhova da “pravo znanje uzdiže čovjeka iznad svih zakona”; da je “sve što postoji dobro”; da “Bog nikoga ne osuđuje”; i da su “svi grijesi koje činimo nevini”. Kada su ljudi ovako zavedeni da vjeruju da je želja najviši zakon, da sloboda znači razuzdanost, i da čovjek ima samo sebi da polaže račun, treba li se onda čuditi što svuda vlada tolika pokvarenost i moralna izopačenost? Mnogi požudno prihvataju nauku koja im daje slobodu da ugađaju sklonostima svoga telesnoga srca. Uzde samosavlađivanja prepuštaju se požudama, duhovne i duševne snage se potčinjavaju životinjskim nagonima, a sotona likujući uvlači u svoju mrežu hiljade onih koji kažu da su Kristovi sljedbenici.VB 451.3

  Ali nitko ne bi trebalo da bude zaveden lažnim tvrđenjima spiritizma. Bog je dao svijetu dovoljno svjetlosti da može da otkrije zamke. Kao što smo već vidjeli, teorija koja čini stvarni temelj spiritizma je u protivrječnosti sa jasnim tvrđenjima Svetoga pisma. Biblija uči da mrtvi ništa ne znaju; da su njihove misli prestale; da oni nemaju udjela ni u čemu što se događa pod suncem niti išta znaju o radostima i nevoljama onih koji su im najmiliji na svijetu.VB 452.1

  Štaviše, Bog je izričito zabranio svaku tobožnju vezu sa duhovima preminulih. Među Jevrejima su postojali ljudi koji su tvrdili, kao i spiritisti danas, da održavaju vezu sa mrtvima. Ali “duhovi pogađački” (Djela 16, 16.), kako su nazvani ovi posjetioci sa drugoga svijeta, nazivaju se u Bibliji “duhovi đavolski”. (Uporedi 4. Mojsijeva 25, 1-3; Psalam 106, 28; 1. Korinćanima 10, 20; Otkrivenje 16, 14.) Gospod je kazao da je gad i zabranio pod smrtnom kaznom održavanje veze sa ovakvim duhovima. (3. Mojsijeva 19, 31; 20, 27.) Već samo ime “vraćanje” izaziva danas preziranje. Tvrđenje da ljudi mogu da stupe u vezu sa zlim duhovima smatra se kao priča mračnog srednjeg vijeka. Ali spiritizam, koji broji stotine hiljada, pa čak i milione pristalica; koji je prodro u naučne krugove; koji se uvukao u crkve i naišao na naklonost u zakonodavnim tijelima, pa čak i u kraljevskim dvorovima, — ova silna obmana samo je oživljavanje, u novom ruhu, onog u staro doba osuđenog i zabranjenog vračarstva.VB 452.2

  Kad ne bismo imali drugih dokaza o pravom karakteru spiritizma, za kršćane trebalo bi da je dosta što ovi duhovi ne prave razliku između pravde i grijeha, između najčistijih i najplemenitijih Kristovih apostola i veoma pokvarenih sotoninih slugu. Time što sotona najniže ljude uzdiže kao da su na nebu, i daje im tamo počasna mjesta, on kaže svijetu: “Nije važno koliko ste zli, nije važno da li vjerujete u Boga i Bibliju ili ne. Živite kako hoćete. Nebo je vaša domovina.” Učitelji spiritizma, u stvari, tvrde: “Tko god čini zlo, po volji je Gospodu, i takvi su mu mili; ili gdje je Bog koji sudi?” Malahija 2, 17. Božja Riječ kaže: “Teško onima koji zlo zovu dobro, a dobro zlo, koji prave od mraka svjetlost, a od svjetlosti mrak.” Izaija 5, 20.VB 452.3

  Ovi lažni duhovi javljaju se u obliku “apostola” koji protivrječe onome što su pisali apostoli nadahnuti Svetim Duhom dok su bili na zemlji. Oni poriču božansko porijeklo Biblije, i tako ruše temelj nade kršćanina i gase svjetlost koja pokazuje put u nebo. Sotona čini da svijet vjeruje da je Biblija samo jedna bajka ili knjiga koja odgovara dobu djetinjstva ljudskog roda, ali na koju sada treba drukčije gledati, ili je potpuno odbaciti kao zastarjelu. A kao zamjenu za Božju Riječ, on ističe spiritističke pojave. To je sredstvo koje je potpuno pod njegovom kontrolom. Ovim sredstvom on može postići da svijet vjeruje u ono što on hoće. Knjigu koja treba da osudi njega i njegove sljedbenike, odbacuje; a Spasitelja svijeta prikazuje kao običnog čovjeka. Kao što je rimska straža, koja je čuvala Isusov grob, proširila lažne glasove, kako su je naučili svećenici i starješine da bi pobili njegovo uskrsenje, tako i pristalice spiritističkih pojava pokušavaju da dokažu da u životu našeg Spasitelja nema ničega čudesnog. Pošto su tako Isusa stavili u pozadinu, oni skreću pažnju na svoja vlastita čudesa tvrdeći da ona daleko nadmašuju Kristova djela.VB 452.4

  Istina je da spiritizam danas mijenja svoj oblik i, prikrivajući neke svoje najgrublje crte, poprima kršćansko ruho. Ali njegove izjave sa govornice i preko štampe su se objavljivale mnogo godina, i u njima je otkriven njegov pravi karakter. Ovo učenje ne može se poreći ni sakriti.VB 453.1

  Cak i u svome današnjem obliku, daleko od toga da bi bio manje opasan nego ranije, on je, u stvari, još opasniji jer je prepredeniji. Dok se ranije odricao Krista i Biblije, sada izjavljuje da oboje prihvaća. Ali Biblija se tumači na takav način koji se sviđa nepreporođenom srcu, a njene svečane i važne istine se smatraju bezvrijednim. Ljubav se ističe kao glavna Božja osobina, ali ona se prikazuje kao raznježena sentimentalnost, koja ne pravi razliku između dobra i zla. Božja pravednost, njegovo gnušanje na grijeh, zahtjevi njegovog svetog zakona — sve se to smatra nevažnim. Narod se uči da Deset zapovijesti smatra mrt-vim slovom. Privlačne i očaravajuće priče djeluju na čula i navode ljude da odbace Bibliju kao temelj svoje vjere. Krista se i sada odriču kao i nekada. Ali sotona je toliko ljudima zaslijepio oči da ne primjećuju prijevare.VB 453.2

  Malo je njih koji imaju pravi pojam o zavodničkoj moći spiritizma i o opasnosti koja prijeti onima koji dolaze pod njegov utjecaj. Mnogi se bave njime samo da bi zadovoljili svoju radoznalost. Oni, u stvari, ne vjeruju u njega, i sa užasom bi odstupili natrag pri pomisli da bi mogli pasti pod vlast duhova. Ali oni se usuđuju stupiti na zabranjeni teren, a moćni neprijatelj vrši nad njima svoju moć i protiv njihove volje. Ako se samo jedanput potčine njegovom utjecaju, on ih zarobljava. Nemoguće je da se svojom vlastitom snagom otrgnu od njegovog zavodljivog i primamljivog čaranja. Ništa osim Božje sile, darovane kao odgovor na ozbiljnu molitvu vjere, ne može da oslobodi ove duše uhvaćene u zamku.VB 453.3

  Svi oni koji popuštaju grešnim sklonostima ili svjesno gaje neki poznati grijeh, navlače na sebe sotonina iskušenja. Oni se odvajaju od Boga i od zaštite njegovih anđela; i kada im sotona iznosi svoje obmane, oni su bez odbrane i postaju lako njegov plijen. Oni koji se na ovaj način predaju njegovoj sili ni ne slute gdje će završiti. Pošto ih savlada, kušač će ih upotrebiti kao svoja oruđa da bi i druge namamio u propast.VB 454.1

  Prorok Izaija kaže: “I ako vam reku: pitajte vračare i gatare, koji šapću i mrmljaju, recite: ne treba li narod da pita Boga svojega? ili će pitati mrtve mjesto živih? Zakon i svjedočanstvo tražite. Ako li tko ne govori tako, njemu nema zore.” Izaija 8, 19. 20. Da su ljudi htjeli da prihvate u Svetom pismu tako jasno iznesenu istinu o čovječjoj prirodi i o stanju mrtvih, oni bi u tvrđenjima i pojavama spiritizma vidjeli djelovanje sotone sa njegovom silom, znacima i lažnim čudesima. Ali umjesto da odbace lažnu slobodu, tako dragu tjelesnom srcu, i da se odreknu grijeha koji im je omilio, mnogi zatvaraju oči pred svjetlošću i, ne mareći za opomene, i dalje tako čine, dok sotona plete svoje mreže oko njih, te oni postaju njegov plijen. “Jer ljubavi istine ne primiše da bi se spasli”, zato “će im Bog poslati silu prijevare da vjeruju laži”. 2. Solunjanima 2, 10. 11.VB 454.2

  Oni koji su ustali protiv učenja spiritizma napadaju ne samo ljude nego i sotonu i njegove anđele. Oni su se upustili u borbu sa vlastima i silama tame ispod neba. Sotona neće ustupiti ni stope svoga terena, osim ako bude potisnut silom nebeskih vjesnika. Božji narod treba da bude sposoban da mu se odupre kao naš Spasitelj riječima: “Pisano je.” Sotona može i danas, kao i u Isusovo vrijeme, da citira mjesta iz Svetog pisma, i on izopačava njegovo učenje da bi podupro svoje obmane. Oni koji žele u ovo vrijeme opasnosti čvrsto da stoje, moraju lično dobro razumjeti svjedočanstvo Svetoga pisma.VB 454.3

  Mnogi će se suočiti sa đavolskim duhovima koji će im se pojaviti u obliku njihovih dragih rođaka i prijatelja, objavi jujući im najopasnije zablude. Ovi posjetioci će utjecati na naša najnježnija osjećanja i činit će čudesa da bi poduprli svoja tvrđenja. Moramo biti spremni da im se suprotstavimo biblijskom istinom — da mrtvi ništa ne znaju i da su oni koji se tako javljaju đavolski duhovi.VB 454.4

  Upravo pred nama je “čas iskušenja koji će doći na sav vasioni svijet da iskuša one koji žive na zemlji”. Otkrivenje 3, 10. Svi oni čija vjera nije čvrsto utemeljena na Božjoj Riječi, bit će prevareni i nadvladani. Sotona radi “sa svakom prijevarom nepravde” da bi sinove čovječje potčinio svojoj vlasti, i nje-gove će se prijevare sve više povećavati. Ali on može svoj cilj da postigne samo onda ako čovjek dobrovoljno pristane na njegova iskušenja. Oni koji ozbiljno traže poznanje istine i bore se da poslušnošću očiste svoje duše, i čine sve što je u njihovoj moći da se pripreme za borbu, naći će u Bogu istine sigurnu zaštitu. “Jer si održao riječ trpljenja mojega, i ja ću tebe sačuvati” (Otkrivenje 3, 10.) jeste Spasitelj evo obećanje. On će prije poslati sve anđele sa neba da zaštiti njegov narod nego što će dopustiti sotoni da nadvlada i jednu dušu koja se u Njega uzda.VB 455.1

  Prorok Izaija iznosi strašnu obmanu koja će doći na grešnike i koja će učiniti da se osjećaju sigurnim od osude Božjeg suda: “Uhvatismo vjeru sa smrću i ugovorismo s grobom; kad zađe bič kao povodanj, neće nas dohvatiti, jer od laži načinismo sebi utočište i za prijevaru zaklonismo se.” Izaija 28, 15.VB 455.2

  U ovu grupu ljudi ubrajaju se oni koji se u svojoj tvrdoglavoj nepokajanosti tješe uvjeravanjem da za grešnika neće biti kazne, da će svi ljudi, ma kako bili pokvareni, otići na nebo gdje će biti kao Božji anđeli. Ali još sigurnijima se smatraju oni koji čine zavjet sa smrću i ugovor sa grobom, koji odbacuju istine koje je nebo predvidjelo kao zaštitu za pravednike u danima nevolje, a traže utočište u lažima koje im sotona pruža u vidu primamljive obmane spiritizma.VB 455.3

  Više nego zapanjujuća je zasljepljenost ljudi našeg naraštaja. Hiljade odbacuju Božju Riječ kao nedostojnu vjerovanja, a sa velikim povjerenjem prihvaćaju sotonine prijevare. Skeptici i rugači napadaju kao vjerske fanatike one koji se bore za vjeru proroka i apostola, i nalaze zadovoljstvo u ismjehivanju svečanih izjava Svetoga pisma o Kristu, planu spasenja i sudu koji će pohoditi sve one koji odbacuju istinu. Oni pokazuju duboko sažaljenje prema onima koji su po njihovom mišljenju tako ograničeni, slabi i praznovjerni da mogu priznati Božja prava i biti poslušni zahtjevima njegovog zakona. Oni pokazuju takvu sigurnost kao da su zaista sklopili zavjet sa smrću i sa grobom, kao da su podigli neprelaznu, neprobojnu ogradu između sebe i Božje osvete. Ništa ne može da probudi njihov strah. Oni su se tako potpuno predali kušaču, tako su se tijesno sjedinili sa njime i toliko ispunili njegovim duhom da nemaju snage ni želje da se otrgnu iz njegove zamke.VB 455.4

  Sotona se dugo pripremao za svoj posljednji napor da obmane svijet. On je postavio temelj svome radu obećanjem koje je dao Evi u Edemu: “Nećete vi umrijeti, nego će vam se u onaj dan kad okusite s njega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro što li zlo.” 1. Mojsijeva 3, 4. 5. Malo po malo je pripravio put za svoje najveće djelo prijevare u razvoju spiritizma. Još nije postigao potpuno ostvarenje svojih namjera; ali će ih ostvariti u posljednjem ostatku vremena. Prorok kaže: “I vidjeh... tri nečista duha kao žabe. Jer su ovo duhovi đavolski koji čine čudesa i izlaze carevima svega vasionoga svijeta da ih skupe na boj za onaj veliki dan Boga svedržitelja.” (Otkrivenje 16, 13. 14.) Izuzev onih koje će Božja sila vjerom u njegovu Riječ sačuvati, cio svijet će biti uvučen u ovu prijevaru. Narod uljuljan u kobnu sigurnost probudit će se tek onda kada se na nj bude počeo izlivati Božji gnjev.VB 456.1

  Gospod kaže: “I izvršit ću sud po pravilu i pravdu po mjerilima; i grad će potrti lažno utočište, i voda će potopiti zaklon. I vjera vaša sa smrću uništit će se, i ugovor vaš sa grobom neće ostati; a kad zađe bič kao povodanj, potlačit će vas.” Izaija 28, 17. 18.VB 456.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents