Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Velika Borba Između Krista I Sotone - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Poglavlje 20.—Jedno veliko vjersko probudjenje

  Proročanstvo koje nalazimo u 14. glavi Otkrivenja predskazuje pojavu jednog vjerskog probuđenja kao rezultat propovijedanja vijesti o skorom Kristovom dolasku. Ivan vidi anđela “gdje leti posred neba, koji imaše vječno evanđelje da objavi onima koji žive na zemlji, i svakome plemenu i jeziku i koljenu i narodu”. On je “velikim glasom” objavljivao vijest: “Bojte se Boga, i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova; i poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene.” Otkrivenje 14, 6. 7.VB 290.1

  Značajna je činj(enica da je jedan anđeo oruđe kome je povjerena ova vijest opomene. Božanska mudrost je htjela da čistotom, slavom i silom jednog nebeskog vjesnika prikaže uzvišeni karakter djela koje treba da se obavi i silu i slavu koja će ga pratiti. A let anđela “posred neba”, “veliki glas”, kojim se vijest propovijeda, i njeno širenje među svima “koji žive na zemlji” — “svakome plemenu i jeziku i koljenu i narodu” — pokazuje brzinu širenja pokreta i njegovu svjetsku rasprostranjenost.VB 290.2

  Sama vijest ukazuje na vrijeme kada će ovaj pokret nastati. Kaže se da je ona dio “vječnog evanđelja”, i da objavljuje početak suda. Vijest spasenja propovijedala se u svim vremenima, ali ova vijest je dio evanđelja koje treba da se objavljuje samo u posljednjim danima, jer je samo tada moglo biti istina da je došao čas suda. Proročanstva iznose niz događaja koji se odigravaju do početka suda. Ovo je naročito tačno što se tiče knjige proroka Danijela. Ali onaj dio svoga proročanstva koji se odnosi na posljednje vrijeme, Danijel je morao zatvoriti i zapečatiti “do posljednjeg vremena”. Tek kada nastupi to vrijeme, moći će biti objavljena vijest o sudit, koja se temelji na ispunjenju ovog proročanstva. Ali u ovo po,sljednje vrijeme, veli prorok, “mnogi će pretraživati, i znanje će se umnožiti”. Danijel 12, 4.VB 290.3

  Apostol Pavao opominjao je crkvu da Kristov dolazak ne očekuje u njegove dane: “Jer neće doći (Kristov dan) dok ne dođe najprije otpad, i ne pokaže se Čovjek bezakonja, sin pogibli.” 2. Solunjanima 2, 3. Tek poslije velikog otpada i dugog vladanja “čovjeka bezakonja”, možemo očekivati dola-zak našega Gospoda. “Čovjek bezakonja”, nazvan i “tajna bezakonja”, “sin pogibli” i “bezakonik”, predstavlja papstvo, koje će, kako je rečeno u proročanstvu, imati prevlast 1260 godina. Ovo vrijeme se završilo 1798. godine. Kristov dolazak nije mogao biti prije ove godine. Pavlova opomena obuhvata cijeli kršćanski period do 1798. godine. Tek poslije ove godine trebala se propovijedati vijest o Kristovom drugom dolasku.VB 291.1

  Takva vijest nije nikada objavljivana u prošlosti. Kao što smo vidjeli, Pavao je nije propovijedao; on je svoju braću upućivao na dolazak Gospodnji u dalekoj budućnosti. Reformatori je takođe nisu propovijedali. Martin Luter je očekivao sud otprilike trista godina poslije svoga vremena. Ali od godine 1798. otpečaćena je Danijelova knjiga, razumijevanje proročanstva se povećalo, i mnogi su objavljivali svečanu vijest o skorom sudu.VB 291.2

  Kao i velika reformacija u šesnaestom vijeku, i adventni pokret se pojavio istovremeno u raznim kršćanskim zemljama. U Evropi, kao i u Americi, ljudi vjere i molitve počeli su proučavati proročanstva i, proučavajući nadahnute izvještaje Božje riječi, pronašli su uvjerljive dokaze da je blizu svršetak svih stvari. U raznim zemljama pojavile su se usamljene grupe kršćana koj,e su proučavanjem Svetoga pisma stekle uvjerenje da je Spasiteljev dolazak blizu.VB 291.3

  Godine 1821, tri godine nakon što je Miler razjasnio proročanstva koja upućuju na vrijeme suda, počeo je Dr. Josip Volf, “misionar cijeloga svijeta”, objavljivati skori dolazak Gospodnji. Volf je bio rodom iz Njemačke, jevrejskog porijekla. Njegov otac bio je rabin. Još u ranoj mladosti se Josip Volf osvjedočio u istinitost kršćanske vjere. Odlučan i veoma jakog istraživačkog duha, on je u svojoj roditeljskoj kući, gdje su se svakodnevno sastajali pobožni Jevreji, sa velikim interesovanjem slušao razgovore koje su oni vodili o nadama i očekivanjima svoga naroda, o slavi Mesijinog dolaska i o uspostavljanju izraelskog carstva, čuvši jednog dana kako spominju Isusa iz Nazareta, dječak je upitao tko je on. Odgovorili su mu da je to bio čovjek vrlo velikog dara, ali pošto je tvrdio da je Mesija, jevrejski sud ga je osudio na smrt. “Zašto”, upitao je Josip, “zašto je Jeruzalem, .razoren i zašto smo mi u ropstvu?” — “Ah, ah!” odgovorio je njegov otac, “zato sto su Jevreji ubijali proroke,” Dječaku najednom sinu misao: “Možda je Isus iz Nazareta bio prorok, a Jevreji su ga ubili iako je bio nevin.” Ovo osjećanje je bilo tako jako da je, i protiv zabrane da uđe u kršćansku crkvu, ipak često stajao pred vratima da bi čuo propovijed.VB 291.4

  Kada je imao tek sedam godina, hvalio se svome starome susjedu, kršćaninu, budućom slavom Izraela prilikom dolaska Mesije, našto mu je starac ljubazno rekao: “Dragi dečko, reći ću ti tko je pravi Mesija: to je Isus iz Nazareta... koga su tvoji preci razapeli na križ, kao što su u davnoj prošlosti poubijali proroke. Pođi kući i pročitaj 53. glavu proroka Izaije, i uvjerit ćeš se da je Isus Krist sin Božji.” Dječak je odmah bio uvjeren da je to istina. Otišao je kući i pročitao tu glavu čudeći se kako su se ti stihovi potpuno ispunili na Isusu iz Nazareta. Da li su riječi ovoga kršćanina istinite? Dječak je zamolio svoga oca da mu protumači ovo proročanstvo, ali ovaj mu je odvratio sa tako mračnim šutanjem da se on nije više nikada usudio da spomene ovaj predmet. Ovo je, međutim, samo povećalo njegovu želju da što više sazna o kršćanskoj vjeri.VB 292.1

  Saznanje koje je tražio bilo je od njega u njegovom jevrejskom domu brižljivo sakrivano; ali kada je imao tek jedanaest godina, napustio je očinski dom i krenuo u svijet da stekne obrazovanje i da izabere vjeru i zanimanje. Za neko vrijeme našao je sklonište kod svojih rođaka, ali uskoro su ga oni otjerali kao otpadnika, i tako, sam i bez sredstava, morao je da sebi probija put među tuđincima. Putovao je iz mjesta u mjesto, a u isto vrijeme je marljivo učio i sam se izdržavao dajući čar sove jevrejskog jezika. Pod utjecajem jednog katoličkog učitelja primio je rimsku vjeru i odlučio je da bude misionar u svom vlastitom narodu. U tu svrhu pošao je poslije nekoliko godina u školu propagande u Rimu da tamo nastavi svoje studije. Ovdje je zbog svoje navike da nezavisno misli i otvorena govori navukao na sebe prigovor da je heretik. Otvoreno je napadao zloupotrebe crkve i zahtijevao reformu. Iako je u po-četku naišao na naklonost papskih dostojanstvenika, ipak je poslije nekog vremena morao otići iz Rima. Pod nadzorom crkvo išao je od mjesta do mjesta, dok se nisu uvjerili da ga nikada neće privoljeti da se podvrgne jarmu Rima. Napokon je proglašen za nepopravljivog, i onda mu je ostavljeno na volju da ide kuda hoće. Krenuo je u Englesku i, primivši protestantsku vjeru, stupio je u anglikansku crkvu. Poslije dvogodišnjeg studiranja otpočeo je, 1821. godine, svoju misiju.VB 292.2

  Pošto je Volf prihvatio veliku istinu o prvom dolasku Krista, koji “prezren bješe i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima”, vidio je da proročanstva sa istom jasnoćom opisuju i njegov drugi dolazak u sili i slavi. I dok je svoj narod upućivao na Isusa iz Nazareta kao na obećanog Mesiju, i na njegov prvi dolazak u poniženju, kao na žrtvu za grijeh ljudi, istovremenu im je ukazivao i na njegov drugi dolazak kao Cara i Osloboditelja.VB 293.1

  Govorio je: “Isus iz Nazareta, pravi Mesija, čije su ruke i noge bile probodene, koji je vođen kao jagnje na klanje, koji je bio poznat kao čovjek bola i patnje, koji j,e došao prvi put kada se skiptar i palica vladalačka oduzela od Jude, doći će po drugi put na oblacima nebeskim sa trubom arhanđela, ‘i noge ce njegove u taj dan stati na gori Maslinskoj’. A ona vlast nad stvorenjima, koja je nekada bila data Adamu, i koju je on izgubio (1. Mojsijeva 1, 26; 3, 17), bit će data Isusu. On će biti Car nad svom zemljom. Prestat će jadikovanje i uzdisanje svib stvorenja, a čut će se pjesme slave i hvale.., ‘jer će doći Sin čovječji u slavi Oca svojega sa anđelima svojim’,... i ‘mrtvi u Kristu uskrsnut će najprije’. (Matej 16, 27; 1. Solunjanima 4, 16; 1. Korinćanima 15, 23.) To je ono što mi kršćani nazivamo prvim usksnućem. Tada će i životinjsko carstvo promijeniti svoju prirodu, (Izaija 11, 6-9) i bit će podložno Isusu (Psalam 8.). Vladat će sveopći mir. Gospod će opet pogledati na zemlju i reći će: ‘Gle, sve je veoma dobro!’”VB 293.2

  Volf je vjerovao da je dolazak Gospodnji blizu. Njegovo tumačenje proročkih vremena razlikovalo se samo za nekoliko godina od vremena kada je Miler očekivao veliko ispunjenje. Onima koji su na osnovu onoga mjesta: “A o danu tome i o času nitko ne zna”, pokušavali da dokažu da ljudi u pogledu blizine Kristovog dolaska ne mogu ništa znati, odgovorio je Volf: “Zar je naš Gospod rekao da dan i čas neće nikada biti poznat? Zar nam nije dao znake vremena da možemo znati bar približavanje njegovog dolaska, kao što se može znati po smokvi, na kojoj pupi lišće, da je blizu ljeto? (Matej 24, 32.) Zar da nikada ne doznamo za ovo vrijeme, mada nas On sam opominje ne samo da čitamo proroka Danijela nego da ga i razumijemo. A upravo u Danijelu stoji da će te riječi biti zapečaćene sve do posljednjeg vremena (što je bio slučaj u njegovo vrijeme), da će “mnogi pretraživati” (jevrejski izraz za proučavanje i razmišljanje o vremenu) i “znanje će se umnožiti”u pogledu tog vremena. (Danijel 12, 4.) Uostalom, sa ovim Spasitelj nije htio reći da približavanje vremena neće biti poznato, nego da određeni “dan” i “čas” nitko ne zna. On kaže da ce se dosta znati po znacima vremena, da bi nas podstrekao da se pripremimo za njegov dolazak, kao što je Noje pripremio kovčeg.” 266Wolff, Researches and Missionary Labors, str. 404. 405.VB 293.3

  O uobičajenom tumačenju i izvrtanju Svetoga pisma, Volf je pisao: “Veći dio kršćanske crkve udaljio se od jasnog smisla Svetoga pisma i okrenuo se varkama budističke nauke, koja uči da će se buduća sreća ljudskog roda sastojati u neprekidnom kretanju tamo amo u zraku. Oni misle kad čitaju riječ Jevreji, da pod tim treba razumjeti neznabošce; a kad čitaju Jeruzalem, to znači crkva; kad piše zemlja, to znači nebo; a da pod Gospodnjim dolaskom treba razumjeti napredak misionarskih društava; a ići na goru Gospodnju, kući Boga Jakovljeva, da to znači ići na neki veliki sabor metodista.”267Journal of the Rev. J. Wolff, str. 96.VB 294.1

  U toku dvadeset i četiri godine, od 1821. do 1845. godine Volf je putovao po svijetu. U Africi je posjetio Egipat i Etio,piju; u Aziji je proputovao Palestinu, Siriju, Perziju, Buha.ru i Indiju. Posjetio je i Sjedinjene Države, pošto je prethodno na putu za Ameriku propovijedao na otoku Sv. Jeleni. U kolovozu 1837. godine stigao je u Njujork; nakon što je govorio u ovom gradu, propovijedao je u Filadelfiji i Baltimoru, a onda je oti-šao u Vašington. “Ovdje mi je”, kaže, “na prijedlog bivšeg predsjednika Džona Kvinsi Adamsa jednoglasno stavljena na raspoloženje kongresna sala za jedno predavanje koje sam održao jedne subote počašćen posjetom svih članova kongresa, episkopa iz Virdžinije, kao i svećenstva i građana Vašingtona. Ista čast ukazana mi je i od članova vlade u Nju Džersiju i Pensilvaniji, u čijoj sam prisutnosti držao predavanja o svojim istraživanjima u Aziji i o ličnoj vladavini Isusa Krista.”268Ibid, str. 398. 399.VB 294.2

  Dr. Volf je putovao po neciviliziranim zemljama, bez zaštite bilo koje evropske vlasti, i tamo je pretrpio mnoge nevolje i bio okružen bezbrojnim opasnostima. Dobivao je batine po tabanima, trpio je glad, prodavan je kao’ rob i tri puta osuđivan na smrt. Bio je napadan od razbojnika, i više puta je skoro umro od žeđi. Jednom mu je opljačkano sve što je imao, i morao je pješke da putuje stotine kilometara kroz planine, dok ga je snijeg šibao po licu, a gole noge postale su neosjetljive zbog hodanja po smrznutoj zemlji.VB 294.3

  Kada su mu savjetovali da ne ide bez oružja među divlja i neprijateljska plemena, odgovorio je da je naoružan dobrim oružjem: “molitvom, revnovanjem za Krista i pouzdanjem u njegovu pomoć”. “Ja sam”, reče, “naoružan u srcu ljubavlju prema Bogu i bližnjima, a u svojoj ruci imam Bibliju.” Sa bobom je uvijek nosio Bibliju na jevrejskom i engleskom jeziku. O jednom svom kasnijem putu rekao je: “U svojoj ruci držao sam otvorenu Bibliju... Osjećao sam da se moja snaga nalazi u toj knjizi, i da će me njena sila sačuvati.” Na taj način održao se u svom radu sve dok vijest o sudu nije bila objavljena velikom dijelu zemaljske kugle. Među Jevrejima, Turcima, Perzijancima, Hindusima i mnogim drugim narodima i plemenima širio je Božju riječ na ovim raznim jezicima, i svuda je objavljivao Mesijino carstvo koje dolazi.VB 295.1

  Na svojim putovanjima u Buhari našao je nauku o dolasku Gospodnjem usred jednog udaljenog i usamljenog naroda. On kaže: “Arapi u Jemenu imaju knjigu zvanu “Seera”, koja sadrži vijest o Kristovom dolasku i njegovom carstvu u slavi, i oni očekuju da će se 1840. godine desiti veliki događaji.” “U Jemenu... sam bio šest dana sa sinovima Rahabovim. Oni n,e piju vino, ne sade vinograde, ne siju žito, stanuju u šatorima i opominju se riječi Jonadaba, sina Rehabova. (Jeremija 35, 6-7) Kod njih se nalaze i djeca Izraelova iz plemena Danova... koji zajedno sa sinovima Rehabovim očekuju dolazak Mesije na oblacima nebeskim.”VB 295.2

  Sličnu vjeru našao je i jedan drugi misionar u Tatarskoj. Jedan tatarski svećenik upitao je jednog misionara kada će Kris; po drugi put doći. Kada je misionar odgovorio da o tome ništa ne zna, svećenik se vrlo začudio takvom neznanju čovjeka koji tvrdi da je učitelj Biblije, i rekao je da će po njegovom ličnom vjerovanju, zasnovanom na proročanstvu, Krist doći oko 1844. godine.VB 295.3

  U Engleskoj se već 1826. godine počela propovijedati ad,ventna vijest. Ovdje pokret nije dobio tako određen oblik kao u Americi. Tačno vrijeme Kristovog dolaska nije bilo tako općenito propovijedano, ali je objavljivana velika istina o Kristovom dolasku u sili i slavi, i to ne samo među desidentima i nonkonformistima. Mourant Brok, jedan engleski književnik, tvrdi da je oko sedam stotina propovjednika anglikanske crkve objaljivalo ovu vijest evanđelja o carstvu. Vijest koja j.s upućivala na godinu 1844. kao na vrijeme Kristovog dolaska objavljivala se u Velikoj Britaniji. Štampani spisi o adventnom pokretu širili su se iz Sjedinjenih Država na sve strane. U Engleskoj su preštampavane knjige i časopisi, a godine 1842. Robert Vinter, dođeni Englez, koji je adventnu nadu prihvatio u Americi, vratio se u svoj zavičaj da objavljuje dolazak Gospodnji. Mnogi su se sjedinili s njime u ovome djelu, i vijest O sudu se objavljivala u raznim dijelovima Engleske.VB 295.4

  U južnoj Americi našao je Lakunca, španjolski jezuita, usred neznanja i prijevare svećenstva, put do Svetoga pisma, I tako je primio istinu o skorom Kristovom dolasku. Podstreknut da saopći istinu, a želeći da izbjegne crkvene kazne, objavljivao je svoje poglede pod imenom “Rabi Ben — Ezra”, pred-stavljajući se kao obraćeni Jevrejin. Lakunca je živio u osamnaestom vijeku, ali tek oko 1825. godine njegova knjiga, pošto je dospjela u London, prevedena je na engleski jezik. Njeno izdavanje poslužilo je da u Engleskoj poveća probuđeno interesiranje za dolazak Gospodnji.VB 296.1

  Ovu nauku propovijedao je u Njemačkoj u osamnaestom vijeku Bengel, biskup luteranske crkve i čuveni biblijski naučenjak i kritičar. Poslije svog školovanja, Bengel se posvetio studiju teologije, kojoj ga je privlačio njegov po prirodi pobožan duh, produbljen njegovim obrazovanjem i disciplinom u ranoj mladosti. Kao i drugi ozbiljni mladi ljudi prije i poslije njega, i on je morao da se bori protiv sumnji i teškoća religiozne prirode. U svojim spisima spominje, sa puno osjećanja, “mnoge strijele koje su probadale njegovo’ srce i činile njegovu mladost teško podnošljivom.” Kad je postao član crkvenog vijeća u Virtembergu, borio se za stvar vjerske slobode. “Mada je crkvi priznavao sva prava i preimućstva, tražio je da se dozvoli da istupe iz državne crkve svi oni koji iz razloga savjesti to žele. Dobre posljedice ovoga postupka i danas se još osjećaju u njegovoj domovini.VB 296.2

  Kad je jednom spremao propovijed za adventnu nedjelju iz Otkrivenja 21. glave, iznenada mu je zasijala svjetlost o drugom Kristovom dolasku. Proročanstva iz Otkrivenja postala su mu jasnija nego ikada ranije. Saznanje o ogromnoj važnosti i neizmjernoj slavi prizora koje su proroci opisali, toliko ga je uzbudilo da je bio prinuđen da za neko vrijeme prekine proučavanje ovoga predmeta. Ali na propovjedaonici mu se opet pojavila ista slika u svoj svojoj sili i jasnoći. Od toga vremena posvetio se proučavanju proročanstava, osobito onih u Otkrivenju, i uskoro se uvjerio da ona upućuju na Kristov dolazak koji nije daleko. Datum koji je on ustanovio kao vrijeme drugog Kristovog dolaska razlikovao se samo za nekoliko godina od onoga koji je kasnije prihvatio Miler.VB 296.3

  Bengel ovi spisi su se proširili po cijelom kršćanskom svijetu. U njegovoj državi, Virtembergu, a donekle i u drugim dijelovima Njemačke, bili su već prilično prihvaćeni njegovi pogledi o proročanstvima. Pokret se poslije njegove smrti i dalje širio, i adventna vijest se čula u Njemačkoj u isto vrijeme kad je i u drugim zemljama skrenula na sebe pažnju. Još ranije su neki vjerni otišli u Rusiju, i ondje osnovali kolonije, i vjera u skori Kristov dolazak još uvijek se čuva u njemačkim crkvama ove zemlje.VB 297.1

  U Francuskoj i Švicarskoj je takođe zasjalo vidjelo. U Zenevi, gdje su Farel i Kalvin raširili istinu reformacije, propovijedao je Gosen vijest o drugom Kristovom dolasku. Dok je još studirao na univerzitetu, na Gosena je utjecao duh raci,onalizma, koji je u drugoj polovini osamnaestog i u početku devetnaestog vijeka vladao u cijeloj Evropi, i kad je stupio u propovjedničku službu bio je ne samo neupućen u pravu vjeru nego je i naginjao sumnji. U svojoj mladosti rado je studirao proročanstva. Čitajući Rolenovu “Historiju staroga vijeka”, nj,egova je pažnja bila skrenuta na drugu glavu Danijelovu. Bio je iznenađen čudnovatom tačnošću kojom su se proročanstva ispunila, kako se to vidjelo iz prikaza ovog historičara. Tu se nalazilo svjedočanstvo o božanskom nadahnuću Svetoga pisma, koje mu je u raznim opasnostima kasnijih godina služilo kao lenger. Više se nije mogao zadovoljiti naukom racionalizma i, proučavajući Bibliju i tražeći jasnije vidjelo, stekao je poslije nekog vremena čvrstu vjeru.VB 297.2

  Kad je nastavio da proučava proročanstva, uvjerio se da je dolazak Gospodnji blizu. Pod utiskom svečanosti i važnosti ove velike istine, želio je da je iznese pred narod. Ali vjerovanje, rašireno u narodu, da su Danijelova proročanstva tajna, i da se ne mogu razumjeti, bilo je velika smetnja u ostvareni u njegove namjere. Napokon je odlučio — kao što je prije njega učinio Farel kada je Zenevi donio evanđelje — da počne sa djecom preko koje se nadao da će privući i roditelje.VB 297.3

  Govoreći kasnije o svojoj namjeri u ovom pothvatu, rekao je: “Želio bih da to razumijemo ne zbog toga što su ove pouke od malog značaja nego, naprotiv, zbog toga što su vrlo važne. Htio sam da ih pripremim u ovom tako razumljivom obliku i da se pomoću njih obratim djeci. Htio sam da me čuju, a bojao sam se da me neće čuti ako se obratim najprije odraslima.” “Zato sam odlučio da se približim najmanjima. Pokupio sam kao slušaoce samo djecu. Ako se njihov broj bude povećao, ako se vidi da slušaju, da im se dopada, da ih privlači, da razumiju predmet i mogu da ga objasne, onda ću biti siguran da ću uskoro imati i drugi krug slušalaca, jer će odrasli uvidjeti da se isplati sjesti i proučavati istinu, Ako tako bude, onda je uspjeh siguran.”VB 297.4

  Trud je bio uspješan. Kada se Gosen obraćao djeci, dolazili su i stariji ljudi da ga slušaju. Galerije njegove crkve bile su pune pažljivih slušalaca. Među njima bilo je učenih i uglednih, kao i stranaca koji su posjetili Ženevu; i preko njih je vijest odnesena u druge krajeve.VB 298.1

  Ohrabren ovim uspjehom, Gosen je štampao svoje pouke u nadi da će u crkvenim općinama, gdje se govori francuski, podstaći proučavanje proročkih knjiga. On kaže: “Objaviti pouke koje se daju djeci znači kazati odraslima, koji zanemaruju takve knjige, pod lažnim izgovorom da su nerazumljive: Kako mogu biti nerazumljive, kada ih razumiju vaša djeca?” “Veoma želim”, dodaje on, “da poznavanje proročanstava po mogućnosti učinim općim u našim crkvenim općinama.” “Čini mi se da nema proučavanja koje bi bolje odgovaralo potrebama našeg vremena. Njime se moramo pripremati za predstojeću nevolju i čekati na Isusa Krista.”VB 298.2

  Iako je Gosen bio jedan od najistaknutijih i najomiljenijih propovjednika na francuskom jeziku, ipak je poslije nekog vremena bio razriješen svoje dužnosti, a kao razlog navedeno je to što je prilikom svoga poučavanja omladine upotrebljavao Bibliju mjesto crkvenog katekizisa, jedne dosadne i racionalističke knjige, koja je gotovo bez ikakve pozitivne vjere. Kasnije je postao profesor u jednoj teološkoj školi, dok je nedjeljom nastavio svoj rad sa djecom poučavajući ih o Svetome pismu. Njegova djela o proročanstvima probudila su veliko interesiranje. Sa nastavničke katedre, štampom i svojim najomiljenijim zanimanjem kao učitelj djece vršio je kroz dugi niz godina jak utjecaj, i bio je oruđe kojim je pažnja mnogih ljudi bila skrenuta na proučavanje proročanstava koja su pokazivala da je dolazak Gospodnji blizu.VB 298.3

  I u Skandinaviji se propovijedala vijest o Kristovom drugom dolasku i probudila je veliko interesovanje. Mnogi su bili pokrenuti iz svoje bezbrižne sigurnosti da priznaju svoje grijehe i napuste ih, i da u Kristovo ime potraže oproštenje. Ali, svećenstvo državne crkve suprotstavilo se pokretu, i njegovim utjecajem neki koji su propovijedali vijest bili su bačeni u zatvor. U mnogim mjestima gdje su propovjednici skorog Kri-stovog dolaska na ovaj način bili ušutkani, Bog je odlučio da objavi vijest na jedan neobičan način preko djece. Pošto su bila još maloljetna, državni zakoni ih nisu mogli ograničavati, i ona su mogla nesmetano da govore.VB 298.4

  Pokret se širionaročito među nižim staležima. U skromnim stanovima radnika sakupljao se narod da čuje opomene. Djecapropovjednici i sama su bila većinom stanovnici kućeraka. Neka od njih nisu bila starija od šest do osam godina, i dok je njihov život dokazivao da ljube Spasitelja i da žele da budu poslušni svetim Božjim propisima, njihov je opći izgled dokazivao samo običan razum djece njihovog uzrasta, i ništa više od običnih dječjih sposobnosti. Ali kad su stajala pred ljudima bilo je očigledno da su bila pokretana utjecajem koji je nadvisivao njihove prirodne sposobnosti. Njihov glas i cijelo njihovo biće se promijenilo, i sa svečanom silom objavljivali su vijest o sudu, služeći se pri tome tačno riječima Svetoga pisma: “Bojte se Boga i podajte mu slavu, jer dođe čas suda nje-gova.” Korila su grijehe naroda, osuđujući ne samo razvrat i poroke nego i želju, za svjetskim životom i nevjerstvo, i opominjala su svoje slušaoce da se pokaju da bi izbjegli budući gnjev.VB 299.1

  Narod ih je dršćući slušao. Božji Duh govorio je njihovim srcima. Mnogi su bili pokrenuti da sa novom i dubljom revnošću proučavaju Sveto pismo-, Neumjereni i nemoralni su otpočeli nov život; drugi su se odrekli svojih nečasnih navika, i izvršeno je tako neobično djelo da su i sami propovjednici državne crkve morali priznati da je sa ovim pokretom Božja ruka.VB 299.2

  Božja je volja bila da se glas o Spasiteljevom dolasku proširi u Skandinavskim zemljama, a kada su njegove sluge bile ušutkane, Bog je izlio svoga Duha na djecu da bi se djelo dovršilo. Kad se Isus, praćen od radosnog naroda, koji mu je radosnim uzvicima i mašući palmovim granama klicao kao sinu Davidovu, približavao Jeruzalemu, zavidljivi farizeji su tražili da zapovjedi narodu da šuti, Ali Isus im je odgovorio da je sve to ispunjenje proročanstva, i ako oni ušute, kamenje će progovoriti. Narod zaplašen prijetnjama svećenika i starješina, prestao je da iskazuje svoju radost kada je Isus prolazio kroz vrata Jeruzalema, ali djeca su u predvorju hrama nastavila da kliču i pjevaju mašući palmovim granama: “Hosana sinu Davidovu!” Kada su mu farizeji gnjevno rekli: “Čuješ li šta ona govore?” Isus je odgovorio: “Da, zar niste nikad čitali: Iz usta male djece i koja sisaju načinio si sebi hvalu?” (Matej 21, 8-16.) Kao što je Bog u vrijeme prvog Kristovog dolaska radio preko djece, tako se isto njima poslužio da objavi vijest o drugom Kristovom dolasku. Božja riječ da će vijest o Spasiteljevom dolasku biti objavljena narodima, plemenima i jezicima, ispunila se.VB 299.3

  Vilijamu Mileru i njegovim suradnicima bio je dat zadatak da propovijedaju adventnu vijest u Americi. Ova zemlja postala je središte velikog adventnog pokreta. Ovdje se proročanstvo O prvoj anđeoskoj vijesti neposredno ispunilo. Milerov! spisi I spisi njegovih suradnika bili su odnijeti u najudaljenije zemlje. Gdje god su došli misionari, bila je objavljena i radosna vijest o skorom Kristovom dolasku. Na sve strane širila se vijest vječnoga evanđelja: “Bojte se Boga i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova.”VB 300.1

  Svjedočanstvo proročanstva koje je upućivalo, kako je tada izgledalo, na Kristov dolazak u proljeće 1844. godine učinilo je dubok utisak na savremenike. Kako se vijest širila iz države u državu, tako je svuda nastajalo veliko probuđenje. Mnogi su bili osvjedočeni da su dokazi, zasnovani na proročkom računanju vremena ispravni i, napuštajući svoja lična mišljenja, radosno su prihvatali istinu. Neki propovjednici odbacili su svoje uskogrudne poglede i osjećanja, odrekli su se svojih plata i svojih crkava i sjedinili su se u objavljivanju Isusovog ponovnog dolaska. Ali bilo je srazmjerno malo propovjednika koji su prihvatili ovu vijest, zato je ona većim dijelom bila povjerena poniznim laicima. Zemljoradnici su napuštali svoja polja, zanatlije svoje radionice, trgovci svoju robu, činovnici svoje -položaje; ipak je broj radnika bio nedovoljan u odnosu prema djelu koje je trebalo da se izvrši. Stanje u kome se nalazila bezbožna crkva, u svijetu utonulom u zlu, tištalo je duše vjernih stražara, i oni su dragovoljno podnosili nevolje, patnje i oskudicu da bi mogli pozvati ljude na pokajanje i spasenje., Iako im se sotona protivio, djelo je ipak stalno napredovalo, a istinu o Kristovom ponovnom dolasku prihvatile su mnoge hiljade.VB 300.2

  Svuda se objavljivala ozbiljna vijest koja je opominjala grešnike, svjetske ljude kao i članove raznih crkava da izbjegnu budući gnjev. Kao Ivan Krstitelj, Kristov preteča, propovjednici su položili sjekiru na korijen drvetu, tražeći od svih da donesu prave plodove pokajanja. Njihovi dirljivi pozivi bili su upadljiva suprotnost prema uvjeravanjima o miru i sigurnosti koja su se čula sa propovjedaonica zvaničnih crkava. Gdje god se vijest propovijedala, narod se bio pokrenuo. Jednostavno i neposredno svjedočanstvo Svetoga pisma, praćeno silom Svetoga Duha, bilo je tako silno da je malo tko mogao da mu se usprotivi. Kršćani po imenu bili su pokrenuti iz svoje lažne sigurnosti. Uvidjeli su svoj otpad od vjere, svoju ljubav prema svijetu i nevjerstvo, svoju ohohlost i sebičnost. Mnogi su tražili Gospoda sa pokajanjem i poniznošću. Sklonost koju su pokazivali prema zemaljskim stvarima, sada su upravili ka nebu. Na njima je počivao Božji Duh, i smjerna i ponizna srca sjedinila su se u pokliku: “Bojt,e se Boga i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova!”VB 300.3

  Grešnici su plačući pitali: “Šta nam valja činiti da se spasimo?” Oni čiji život nije bio pošten nastojali su da poprave svoju nepravdu. Svi koji su u Kristu našli mir, čeznuli su za tim da i druge vide kao dionike svojih blagoslova. Srca roditelja obraćala su se djeci, a srca djece svojim roditeljima. Ograde oholosti i nepristupačnosti bile su uklonjene. Čula su se iskrena priznanja, a članovi obitelji trudili su se oko spasenja onih koji su im bili najbliži i najmiliji. Često su se čule ozbiljne molitve za druge. Svuda su se duše u velikom strahu borile sa Bogom, Mnogi su se molili cijelu noć za osvjedočenje da su im grijesi oprošteni, ili za obraćenje svojih rođaka i susjeda.VB 301.1

  Ljudi svih slojeva hrlili su na skupove adventista., Bogati i siromašni, veliki i mali htjeli su iz raznih uzroka da čuju nauku o Kristovom dolasku. Gospod je obuzdavao duh otpora kada su njegove sluge iznosile osnove svoje vjere. Često je oruđe bilo slabo, ali je Duh Božji davao istini silu. Na ovim skupovima osjećala se prisutnost svetih anđela, i svakog dana su se mnogi priključivali vjernima. Kada su bili ponavljani dokazi o skorom Kristovom dolasku, veliko mnoštvoje slušalo, mirno i bez daha, svečane riječi. Izgledalo je da su se nebo i zemlja približili. Božju moć osjećali su mladi i stari, i oni srednjih godina. Ljudi su se vraćali kući sa pjesmom hvale na usnama, i radostan glas odzvanjao je kroz tihi noćni zrak. Nitko od onih koji su prisustvovali ovim skupovima ne može zaboraviti one tako značajne prizore.VB 301.2

  Objavljivanje određenog vremena Kristovog dolaska izazvalo je veliki otpor mnogih iz svih staleža, počevši od propovjednika sa propovjedaonice, pa sve do najokorjelijeg grešnika. Ispunile su se riječi proročanstva: “I ovo znajte najprije da će u posljednje dane doći rugači koji će živjeti po svojim željama, i govoriti: gdje je obećanje dolaska njegova? Jer otkako oci pomriješe, sve stoji tako od početka stvorenja .” (2. Petrova 3, 3. 4.) Mnogi koji su tvrdili da ljube svoga Spasitelja izjavili su da nemaju nikakvog prigovora nauci o njegovom drugom dolasku, nego da su samo protiv određenog vremena. Ali Božje oko, koje sve vidi, vidjelo je što je u nijhovim srcima. Oni nisu željeli ništa čuti o tome da će Krist doći da sudi svijetu po pravdi. Oni su bili nevjerne sluge. Njihova djela ne bi mogla podnijeti Božji pogled koji ispituje srca, i zato su se bojali da se susretnu sa svojim Gospodom. Kao i Jevreji u vrijeme prvog Kristovog dolaska, ni oni nisu bili spremni da pozdrave Krista. Nisu samo odbijali da slušaju jasne dokaze iz Pisma nego su se i rugali onima koji su čekali Gospoda. Sotona i njegovi anđeli klicali su od veselja i rugali su se Kristu i svetim anđelima što narod koji se smatra njegovim ima prema Njemu tako malo ljubavi i ne želi njegov dolazak.VB 301.3

  “A o danu tome i času nitko ne zna”, glasio je najčešće isticani dokaz protivnika adventne vijesti. Ovo mjesto glasi: “A o danu tome i o času nitko ne zna, ni anđeli nebeski, do Otac moj sam.” Matej 24, 36. Oni koji su čekali svoga Gospoda iznijeli su razumljivo i tačno tumačenje ovoga mjesta u Bibliji, tako da se očevidno odmah pokazalo kakoprotivnici iskrivljuju taj stih. Ove je riječi Krist izgovorio u onom važnom razgovoru sa svojim učenicima na Maslinskoj gori kada je posljednji put izašao iz hrama. Učenici su ga pitali: “Kakav je znak tvojega dolaska i posljetka vijeka?” Isus im je naveo izvjesne znakove i rekao: “Tako vi kad vidite sve ovo, znajte da je blizu kod vrata.” Matej 24, 3. 33. Jedna Spasiteljeva izjava ne smije biti tako prikazana da pobija drugu. Iako nitko ne zna dan ni čas njegovog dolaska, ipak se od nas traži da znamo kada je dolazak blizu. Isus zatim kaže da će hotimično zanemarivanje njegovih opomena o vremenu njegovog skorog dolaska biti isto tako kobno kao što je bilo neznanje prepotopnog svijeta o dolasku potopa. Kristova priča u istoj glavi, koja pokazuje razliku između vjernog sluge i nevjernog, te iznosi osudu nad onim koji je u svome srcu rekao: “Neće moj gospodar još za dugo doći”, ističe kako će Krist, kad bude došao, suditi svima i platiti onima koji straže i objavljuju njegov dolazak, a kako onima koji ga poriču. “Blago tome sluzi kojega došavši gospodar njegov nađe da izvršuje tako.” Matej 24, 42-51. “Ako li ne uzastražiš, doći ću na tebe kao lupež, i nećeš čuti u koji ću čas doći na tebe.” Otkrivenje 3, 3.VB 302.1

  Pavao govori o onim ljudima kojima će dolazak Gospodnji biti neočekivan. “Jer sami znate jamačno da će dan Gospodnji doći kao lupež po noći. Jer kad reku: mir je i nema se šta bojati, onda će iznenada napasti na nih pogibao... i neće uteći.” A za one koji su cijenili Gospodnju opomenu, dodaje: “Ali, vi, braćo, niste u tami da vas dan kao lupež zastane. Jer ste vi svi sinovi vidjela i sinovi dana: nismo noći niti tame.” 1. Solunjanima 5, 2-5.VB 303.1

  Iz ovoga se jasno vidi da Biblija ne opravdava da čovjek ostaje u neznanju u pogledu blizine Kristovog dolaska. Ali oni koji samo traže izgovor da bi odbacili istinu zatvorili su uši ovom razjašnjenju, i drski rugači, kao i tobožnji propovjednici Isusa Krista, nastavljaju da ponavljaju: “A o danu teme času nitko ne zna.” Kada se narod probudio i počeo da traži put spasenja, vjerski učitelji stali su između njega i istine, pokušavajući da njegovo strahovanje umire lažnim tumačenjima Božje riječi. Nevjerni stražari priključili su se djelu velikog varalice i vikali su: “Mir! Mir!” kad Bog nije govorio: Mir! Kao i farizeji u danima Krista, mnogi su odbijali da uđu u nebesko carstvo i spriječavali su onima koji su htjeli ući. Iz njihovih ruku tražit će se krv ovih duša.VB 303.2

  Najponizniji i najpobožniji članovi crkava bili su obično prvi koji su primili vijest. Oni koji su lično proučavali Bibliju morali su neminovno vidjeti koliko je uobičajeno mišljenje o proročanstvima bilo protivno Pismu. Gdje god narod nije bio zaveden utjecajem svećenstva, i gdje je sam za sebe istraživao Božju riječ, bilo je dovoljno samo usporediti adventnu nauku sa Svetim pismom da bi se vidjelo njeno božansko porijeklo.VB 303.3

  Mnogi su bili prognani od svoje nevjerne braće. Neki su odlučili da ne priznaju javno svoju nadu da bi zadržali svoj položaj u crkvi; drugi su, međutim, osjećali da im vjernost prema Bogu ne dopušta da sakrivaju istinu koju im je Bog povjerio. Mnogi su bili isključeni iz crkve samo zato što su izrazili svoju vjeru u Spasiteljev dolazak. Onima koji su podnijeli kušanje svoje vjere, bile su dragocjene prorokove riječi: “Braća vaša, koja mrze na vas i izgone vas imena mojega radi, govore: Neka se pokaže slava Gospodnja. I pokazat će se na vašu radost, a oni će se posramiti.” Izaija 66, 5.VB 303.4

  Božji anđeli pratili su sa najvećim interesiranjem uspjeh opomene. Kada su crkve odbacile vijest, anđeli su se od njih tužno okrenuli. Ali bilo j,e još mnogo pojedinaca koji nisu bili iskušani u pogledu vjere u Kristov dolazak. Mnogi, zavedeni od supruge ili supruga, od roditelja ili djece, vjerovali su da je grijeh i slušati takvu “heretičku” nauku, koju propovijedaju andventisti. Anđelima je naređeno da brižno paze na te duše; jer je trebalo da nova svjetlost sa Božjeg prijestola obasja njihovu stazu.VB 303.5

  Sa neizrecivom čežnjom čekali su svi koji su primili vijest na dolazak svoga Spasitelja. To vrijeme, u koje su očekivali da će mu poći u susret, bilo je pred vratima. Ovom času približavali su se mirno i svečano. Bili su u slatkoj zajednici sa Bogom — zalogom mira, koji će im u budućoj slavi biti dat u dio. Nitko od onih tko je lično iskusio ovu nadu i ovo pouzdanje ne može zaboraviti one divne časove očekivanja. Već nekoliko nedjelja prije očekivanog vremena, većina je prekinula sve zemaljske poslove. Iskreni vjerni su ispitivali brižljivo svaku misao i svaku želju svoga srca, kao da se nalaze na svojoj samrtnoj postelji, i da kroz nekoliko sati, za sve na zemlji moraju zaklopiti oči. Nisu se šile “haljine ujnesenja” (Vidi Hist. dodatak), ali svi su osjećali potrebu unutrašnjeg osvjedočenja da su spremni da sretnu Spasitelja; njihove bijele haljine bile su čistota duše, karakter očišćen u Kristovoj krvi pomirenja. O, kada bi Božji narod imao sada isti duh koji ispituje svoja srca, istu ozbiljnu i odlučnu vjeru! Kada bi nastavio na ovaj način da hodi ponizno pred Gospodom i da! šalje svoje molbe ka prijestolu milosti, imao bi mnogo drago,cjenila iskustvo nego što ih ima. Malo je molitava, malo je iskrenog osvjedočenja o ličnoj grešnosti, a nedostatak žive vjere lišava mnoge obilne milosti koju je naš Otkupitelj spreman da da.VB 304.1

  Bog je htio da iskuša svoj narod. Njegova ruka je pokrila jednu grešku u računanju proročkog vremena. Adventisti nisu otkrili grešku niti su je otkrili njihovi učeni protivnici. Ovi su govorili: “Vaše računanje proročkog vremena je ispravno. Neki veliki događaj odigrat će se u najskorije vrijeme; ali to nije ono što proriče Miler; to je obraćenje svijeta, a ne drugi Kristov dolazak”., (Vidi Hist. dodatak.)VB 304.2

  Vrijeme očekivanja je prošlo, a Krist nije došao da oslobodi svoj narod. Oni koji su iskrenom vjerom i srdačnom ljubavlju očekivali svoga Spasitelja doživjeli su gorko razočarenje. Ali Božja namjera je bila postignuta. On je iskušao srca onih koji su tvrdili da čekaju na njegov dolazak. Medu ovima bilo je mnogo njih koji nisu bili podstreknut nikakvim višim pobudama već samo strahom. Njihova vjera nije utjecala ni na njihova srca ni na njihov život. Kada se očekivani događaj nije ispunio, ovi ljudi su govorili da nisu razočarani; oni zapravo nikada nisu ni vjerovali da će Krist doći. Oni su bili među prvima koji su se rugali bolu iskrenih vjernih.VB 304.3

  Ali Isus i sve nebeske vojske gledali su sa ljubavlju i saučešćem na iskušane i razočarane vjerne. Kada bi se podigao nevidljivi veo koji dijeli vidljivi svijet od nevidljivoga, tada bi se mogli vidjeti anđeli kako se približavaju ovim nepokolebljivim dušama i kako ih štite od strijela sotoninih.VB 305.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents