Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Velika Borba Između Krista I Sotone - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Poglavlje 26.—Potreba reforme

  Prorok Izaija je prorekao reformu subote koja treba da se izvrši u posljednjim danima: “Ovakvo veli Gospod: pazite na sud, i tvorite pravdu, jer će skoro doći spasenje moje, i pravda će se moja objaviti. Blago čovjeku koji tako čini, i sinu čovječjemu koji se drži toga, čuvajući subotu da je ne oskvrni, i čuvajući ruku svoju da ne učini zla.” “A tuđine koji pristanu uz Gospoda da mu služe i da ljube ime Gospodnje, da mu budu sluge, koji god drže subotu da je ne oskvrne i drže zavjet moj, njih ću dovesti na svetu goru svoju i razveselit ću ih u domu svojem molitvenom; žrtve njihove paljenice i druge žrtve bit će ugodne na oltaru mom, jer će se dom moj zvati dom molitve svim narodima.” Izaija 56, 1. 2. 6. 7.VB 367.1

  Ove riječi se odnose na kršćansko doba, kao što se to vidi iz ovih riječi: Gospod Gospod govori, koji sabira prognanike Izraelove: još ću mu sabrati osim onih koji su sabrani.” Izaija 56, 8. Ovdje se objavljuje prikupljanje mnogobožaca pomoću evanđelja. Nad onima koji će tada poštovati subotu, izriče se blagoslov. Tako se obaveza četvrte zapovijesti proteže preko vremena Kristovog razapinjanja na križ, njegovog uskrsnuća i uznesenja; ona obuhvaća vrijeme kada njegove sluge treba da propovijedaju radosnu vijest svima narodima.VB 367.2

  Preko istog proroka Gospod zapovijeda: “Sveži svjedočanstvo, zapečati zakon mojim učenicima.” Izaija 8, 16. Pečat Božjeg zakona se nalazi u četvrtoj zapovijesti. Samo ova zapovijest, od svih deset, iznosi, osim imena, i titulu zakonodavca. Ona ga označava kao Stvoritelja neba i zemlje, i time pokazuje da samo On ima pravo na proslavljanje i obožavanje. Osim ove zapovijesti, nema ništa u Dekalogu što bi pokazivalo čijim autoritetom je dan ovaj zakon. Kada je papska moć promijenila subotu, skinut je i pečat sa zakona. Kristovi učenici su pozvani da ga opet uspostave time što će subotu uzdignuti na njeno pravo mjesto, kao dan uspomene^ na Stvoritelja i znak njegovog autoriteta.VB 367.3

  “Zakon i svjedočanstvo tražite.” Ima mnogo nauka i teorija, ali Božji zakon je jedino nepogrešivo mjerilo po kome treba da se prosuđuju sva mišljenja, nauke i teorije. Prorok veli: “Ako li tko ne govori tako, njemu nema zore.” (Izaija 8,20.)VB 368.1

  Zatim je data zapovijest: “Viči iz grla, ne usteži se, podigni glas svoj kao truba, i objavi narodu mojemu bezakonja njegova i domu Jakovljevu grijehe njihove.” Izaija 58, 1. To nije bezbožni svijet, nego su to oni koje Bog naziva “moj narod”, a koji će zbog svojih prijestupa biti kažnjeni. On kaže dalje: “Premda me svaki dan traže i radi su znati putove moje, kao narod koji tvori pravdu i ne ostavlja suda Boga svojega; ištu od mene sudove pravedne, žele približiti se Bogu.” Izaija 58, 2. Ovdje se govori o ljudima koji misle da su pravedni i koji pokazuju na izgled veliko interesiranje za Božju službu; ali ozbiljan i svečan ukor od Onoga koji ispituje srca dokazuje im da oni gaze Božje propise.VB 368.2

  Prorok ovako ukazuje na naredbu koja je bila zanemarena: “I tvoji će sazidati stare pustoline, i podignut će temelje koji će stajati od koljena do koljena, i prozvat će se: koji sazida razvaline i opravi putove za naselje. Ako odvratiš nogu svoju od subote da ne činiš što je tebi drago na moj sveti dan, i ako prozoveš subotu milinom, sveti dan Gospodnji slavnim, i budeš ga slavio ne idući svojim putovima i ne čineći što je tebi drago, ni govoreći prazne riječi, tada ćeš se veseliti u Gospodu.” Izaija 58, 12-14. Ovo proročanstvo se odnosi i na današnje vrijeme. Kada je papska vlast promijenila subotu, onda je u Božjem zakonu nastala pukotina. Ali došlo je vrijeme kada ova božanska ustanova treba da bude obnovljena. Pukotina treba da se opravi i stari temelji da se podignu.VB 368.3

  Adam je u svojoj nevinosti, u edemskom vrtu, svetkovao subotu, posvećenu Stvoriteljevim odmorom i blagoslovom; svetkovao ju je i onda kada je zbog svoga pada, koji je gorko oplakao, bio istjeran iz svoje sretne domovine. Svipatrijarsi — od Abela pa do pravednoga Noja, Abrahama i Jakova — svetkovali su subotu. Kada je izabrani narod bio u egipatskom ropstvu, mnogi su izgubili poznanje Božjeg zakona zbog idolopoklonstva koje je tamo vladalo. Ali kada je oslobodio Izraela, Gospod je objavio svoj zakon na veličanstveni način pred sakupljenim narodom da bi svi saznali njegovu volju, bojali ga se i bili mu uvijek poslušni.VB 368.4

  Otada pa sve do danas sačuvano je na zemlji poznanje o božanskom zakonu, i subota kao četvrta zapovijest se svetkovala. Iako je “čovjeku bezakonja” uspjelo da pogazi Božji sveti dan, ipak su i za vrijeme papske prevlasti vjerne duše na skrivenim mjestima svetkovale subotu. Od vremena reformacije, u svakom pokoljenju bilo je ljudi koji su je svetkovali. I pored čestih poruga i progonstava, uvijek je bilo ljudi koji su svjedočili o vječnosti Božjeg zakona i o svečanoj obavezi prema suboti kao uspomeni na stvaranje.VB 369.1

  Ove istine, prikazane u Otkrivenju 14. glavi u vezi sa “vječnim evanđeljem”, bit će obilježje Kristove crkve u vrijeme njegovog dolaska. Kao posljedica objavljivanja trostruke vijesti pojavljuje se narod za koji se kaže: “Ovdje je trpljenje svetih, koji drže zapovijesti Božje i vjeru Isusovu.” A ova vijest je posljednja koja treba da se objavi prije Gospodnjeg dolaska. Odmah poslije njenog objavljivanja prorok je vidio kako Sin čovječji dolazi u slavi da prikupi žetvu svijeta.VB 369.2

  Svi koji su prihvatili svjetlost o svetinji i nepromjenljivosti Božjeg zakona, bili su ispunjeni radošću i čuđenjem kada su vidjeli ljepotu i suglasnost istina koje su im postale jasne. Željeli su da svjetlost koja im je izgledala tako dragocjena obasja i druge kršćane. Pouzdano su vjerovali da će je i oni radosno prihvatiti. Ali istine po kojima su se razlikovali od svijeta nisu bile drage mnogima koji su se smatrali Kristovim sljedbeni-cima. Biti poslušan četvrtoj zapovijesti tražilo je žrtvu od koje se većina ustezala.VB 369.3

  Kada su iznijeti zahtjevi o suboti, mnogi su o njima prosuđivali sa svjetskog gledišta i govorili: “Mi smo uvijek svetkovali nedjelju, svetkovali su je i naši očevi; i mnogi dobri i pobožni ljudi su umrli blaženom smrću svetkujući nedjelju. Ako su oni bili u pravu, onda smo i mi. Svetkovanje ovog novog dana odmora dovelo bi nas u sukob sa svijetom, i mi ne bismo mogli utjecati na njega. Šta može učiniti mala grupa onih koji svetkuju sedmi dan nasuprot cijelom svijetu koji svetkuje nedjelju?” Sličnim izgovorima pokušavali su i Jevreji da opravdaju svoje odbacivanje Krista. Bog je primio njihove očeve koji su prinosili žrtve; pa zašto se ne bi mogla spasiti djeca ako idu istim putem? Isto tako u Luterovo vrijeme, pristalice Rima su tvrdili da su vjerni kršćani umirali u katoličkoj vjeri, i da je stoga ova vjera dovoljna za spasenje. Ovakvo shvatanje je velika prepreka svakom napretku u vjeri i životu.VB 369.4

  Mnogi su tvrdili da je svetkovanje nedjelje utvrđena dogma i veoma rasprostranjen običaj crkve mnogih vjekova. Ali na-suprot tom tvrđenju može se dokazati da su subota i njeno svetkovanje mnogo stariji, što više, stari kao i sam svijet, i potvrđeni od Boga i anđela. Kada su položeni temelji zemlje, i kada su pjevale zajedno sve zvijezde jutarnje i svi sinovi Božji klicali od radosti, onda su položeni temelji subote. (O Jobu 38, 6. 7; 1. Mosjijeva 2, 1-3.) Zato ova ustanova ima prava na naše poštovanje. Nju nije uspostavio ljudski autoritet, i ona se ne temelji na ljudskim predanjima; nju je Vječni osnovao i naredio svojom vječnom riječju.VB 370.1

  Kada je pažnja ljudi bila skrenuta na reformu subote, popularni propovjednici izvrtali su Božju Riječ i tumačili je na takav način kako bi što uspješnije umirili probuđene savjesti. Oni koji nisu sami istraživali Sveto pismo zadovoljavali su se mišljenjem koje se slagalo sa njihovim željama. Mnogi su pokušavali da pobiju istinu raznim tvrđenjima, lukavošću, predanjima otaca i autoritetom crkve. Ali njeni branitelji uzeli su u ruke Bibliju da bi dokazali važnost četvrte zapovijesti. Krotki ljudi, naoružani samo Božjom Riječju, oduprli su se napadajima učenih ljudi koji su, izenađeni i gnjevni, uvidjeli da je sva njihova dovitljivost nemoćna nasuprot jednostavnom i iskrenom tumačenju ljudi, koji su bolje poznavali Sveto pismo nego ljudsku filozofiju.VB 370.2

  Nemajući pogodne biblijske dokaze, mnogi koji su zaboravili da su isti prigovori izneseni protiv Krista i njegovih učenika, sa neumornom istrajnošću su postavljali pitanje: “Zašto naši veliki ljudi ne razumiju ovo pitanje subote? Malo njih vjeruju kao vi. Ne može biti da vi imate pravo, a svi učeni ljudi svijeta da su u zabludi.”VB 370.3

  Da bi se pobili takvi dokazi, bilo je samo potrebno navesti učenje Svetoga pisma i ukazati na to kako je Gospod u svim vremenima postupao sa svojim narodom. Bog radi preko onih koji čuju njegov glas i koji su mu poslušni, i po potrebi iznose i neprijatne istine, i ne boje se da kore opće grijehe. Razlog zašto Bog češće ne uzima učene i ugledne ljude za vođe reformatorskih pokreta je taj što se oni uzdaju u svoje dogme, teorije i teološke sisteme, i ne osjećaju potrebu da ih Bog poučava. Samo su oni sposobni da razumiju i objasne Sveto pismo koji imaju ličnu vezu sa Izvorom mudrosti. Ponekad su ljudi manjeg školskog obrazovanja pozvani da propovijedaju istinu, ne zato što nisu učeni, nego zato što se ne oslanjaju odviše na sebe i dopuštaju da ih Bog poučava. Oni uče u Kristovoj školi, i njihova poniznost i poslušnost čine ih velikima. Pošto im je Bog povjerio poznavanje svoje istine, ukazuje im takvu čast prema kojoj zemaljske časti i veličine nisu ništa.VB 370.4

  Većina adventista odbacila je istine o svetinji i Božjem zakonu, mnogi su izgubili povjerenje u adventni pokret i prihvatili pogrešna i protivrječna mišljenja o proročanstvima koja se odnose na ovo djelo. Neki su pali u zabludu te su ponovo utvrđivali vrijeme drugog Kristovog dolaska. Vidjelo koje je sada obasjavalo pitanje svetinje moglo im je pokazati da nijedno proročko vrijeme ne dopire do drugog Kristovog dolaska, i da nije prorečeno tačno vrijeme ovog događaja. Ali, odvrativši se od vidjela, nastavili su i dalje da utvrđuju vrijeme Gospodnjeg dolaska, i svaki put su se razočarali.VB 371.1

  Kada je crkva u Solunu prihvatila pogrešna mišljenja o Kristovom ponovnom dolasku, apostol Pavao im je savjetovao da svoje nade i očekivanja pažljivo ispitaju prema Božjoj Riječi. Uputio ih je na proročanstva o događajima koji treba da se dogode prije Kristovog dolaska, i pokazao im je da nemaju razloga da očekuju Spasitelja u svoje vrijeme. “Da vas nitko ne prevari nikakvim načinom!” (2. Solunjanima 2, 3), glasila je i njegova opomena. Ako bi gajili očekivanja koja nemaju biblijskog temelja, to bi ih navelo na pogrešan put. Razočaranje bi ih izložilo ruganju nevjernih; izložili bi se opasnosti da se obeshrabre i da padnu u iskušenje da posumnjaju u osnovne istine koje se odnose na njihovo spasenje. Apostolova opomena Solunjanima sadrži važnu pouku za one koji žive u posljednjim danima. Mnogi adventisti su vjerovali da ne mogu biti marljivi i revni u djelu pripremanja ako svoju vjeru ne uprave na određeno vrijeme ponovnog Kristovog dolaska. Ali ako su se njihove nade stalno uzbuđivale, samo zato da bi ponovo bile uništene, njihova je vjera time pretrpjela takav udar da je bilo skoro nemoguće da na njih utječu velike istine proročanstava.VB 371.2

  Propovijedanje određenog vremena za sud u vrijeme prve anđeoske vijesti bilo je po Božjoj naredbi. Neosporno ostaje računanje proročkog vremena, koje je bilo temelj ove vijesti, a koje određuje svršetak 2300 dana u jesen 1844. godine. Uzastopni pokušaj da se pronađu novi datumi za početak i svršetak proročkog vremena, kao i neosnovana tvrđenja koja su bila potrebna da bi se potvrdio ovakav stav, ne samo da skreću misli od sadašnje istine nego i izlažu preziru svaki pokušaj da se objasne proročanstva. Sto se god češće određuje datum za ponovni dolazak, i što se širem krugu takva nauka propovijeda, to toliko bolje odgovara Sotoninim ciljevima. Jer kada prođe vrijeme, on izlaže potsmjehu i preziru pristalice tog dolaska, i tako nanosi sramotu velikom adventnom pokretu od 1843. i 1844. godine. Oni koji istra ju u ovim zabludama najposlije će utvralti datum Kristovog dolaska koji će biti i suviše daleko u buduć-nosti. Na taj način bit će zavedeni da se oslanjaju na lažnu sigurnost, i mnogi će tek onda uvidjeti da su u zabludi kad sve bude prekasno.VB 371.3

  Historija starog Izraela je najbolja ilustracija iskustava kroz koja su prošli adventisti. Bog je vodio svoj narod u adventnom pokretu kao što je vodio i Izraelce iz Egipta. U velikom razočaranju okušana je njihova vjera, kao što je bila okušana vjera Jevreja kod Crvenog mora. Da su se i dalje povjerili ruci koja ih je vodila u njihovim prošlim iskustvima, vidjeli bi Božje spasenje. Da su svi koji su zajednički radili u pokretu go-dine 1844. prihvatili treću anđeosku vijest i objavljivali je silom Svetoga Duha, Gospod bi moćno djelovao preko njih, i val svjetlosti poplavio bi svijet. Stanovnici zemlje bi bili opomenuti već prije mnogo godina, djelo bi bilo dovršeno, i Krist bi već došao da izbavi svoj narod.VB 372.1

  Božja volja nije bila da Izrael luta četrdeset godina po pustinji; On ga je htio pravo dovesti u Hanansku zemlju i tamo ga nastaniti kao svoj sveti i sretni narod. Ali mi vidimo “da ne mogoše ući za nevjerstvo”. (Jevrejima 3, 19.) Zbog svog nevjerstva i stalnog otpadan ja izginuli su u pustinji, a drugi su bili podignuti da uđu u obećanu zemlju. Tako isto nije bila Božja volja da se ponovni Kristov dolazak toliko odugovlači i da njegov narod toliko godina ostane na ovome svijetu punom grijeha i nevolja. Ali nevjerstvo ih je rastavilo od Boga. Kad su odbili da izvrše djelo koje im je povjereno, drugi su bili pozvani da propovijedaju ovu vijest. Iz milosrđa prema svijetu Krist odlaže svoj dolazak da bi grešnici imali priliku da čuju opomenu i da u njemu nađu utočište prije nego što se bude izlio Božji gnjev.VB 372.2

  Danas kao i nekada, objavljivanje istine koja žigoše grijehe i zablude svoga vremena izaziva otpor. “Jer svaki koji čini zlo, mrzi na svjetlost i ne ide k svjetlosti, da ne pokara ju djela njegovih.” Ivan 3, 20. Mnogi kad vide da svoja tvrđenja ne mogu da opravdaju Svetim pismom, odlučuju da ih po svaku cijenu brane i zlobno napadaju karakter i pobude onih koji ustaju u odbranu nepopularnih istina. Ovako je bilo u sva vremena. Ilija je bio optužen da zavodi Izraelce; Jeremija, da ih izdaje; Pavao, da skvrni hram. Od onoga vremena pa sve do danas oni koji su htjeli da ostanu vjerni istini žigosani su kao buntovnici, krivovjerci i otpadnici. Mnogi koji imaju suviše slabu vjeru da bi mogli prihvatiti sigurnu proročku riječ, lako povjeruju optužbi protiv onih koji se usuđuju da žigošu narodne grijehe. Taj duh će stalno rasti. Biblija nas jasno uči da se približava vrijeme kada će državni zakoni doći u takvu suprotnost sa Božjim zakonima da će svatko tko bude htio držati sve Božje propise morati biti spreman da pretrpi sramotu i kaznu kao zločinac.VB 373.1

  A šta je s obzirom na sve ovo dužnost glasnika istine? Zar da zaključi da se istina ne smije propovijedati, samo zato što je često njeno jedino djelovanje da ljude podstiče da izbjegavaju njene zahtjeve ili da im se odupru? Ne, nema prava da zadržava svjedočanstvo Božje Riječi zato što ona izaziva protivljenje, kao što to nisu smjeli da čine ni raniji reformatori. Priznanje vjere koju su posvjedočili mučenici i sveti bilo je od koristi kasnijim pokoljenjima. Živi primjeri svetosti i nepokolebljive čestitosti sačuvani su da uliju hrabrost u one koji su sada pozvani da ustanu kao svjedoci za Gospoda. Oni nisu primili milost i istinu samo za sebe nego da preko njih i zemlja bude rasvijetljena poznanjem Boga. Da li je Bog u ovome naraštaju dao vidjelo svojim slugama? — Onda neka oni dozvole da ono svijetli svijetu.VB 373.2

  U staro vrijeme Gospod je rekao jednome koji je govorio u njegovo ime: “Ali dom Izraelov neće te poslušati, jer neće mene da poslušaju.” Ali, on je rekao i ovo: “Nego im kaži riječi moje, poslušali ili ne poslušali.” Ezehijel 3, 7; 2, 7. Na Božje sluge u našem vremenu odnosi se ova zapovijest: “Viči iz grla, ne usteži se, podigni glas svoj kao truba, i objavi narodu mojemu bezakonja njegova i domu Jakovljevu grijehe njihove.” Izaija 58, 1.VB 373.3

  Koliko god mu dozvoljavaju prilike, svaki koji je upoznao svjetlost istine nalazi se pod istom svečanom i strašnom odgovornošću kao što je to bio Izraelov prorok kome je bila upućena Gospodnja riječ: “Tebe, sine čovječji, tebe postavih stražarem domu Izraelovu; slušaj dakle riječi iz mojih usta i opominji ih od mene. Kad rečem bezbožniku: bezbožniče, poginut ćeš; a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se prođe puta svojega, taj će bezbožnik poginuti za svoje bezakonje, ali ću krv njegovu iskati iz tvoje ruke. Ako li ti opomeneš bezbožnika da se vrati sa svoga puta, a on se ne vrati sa svoga puta, on će poginuti za svoje bezakonje, a ti ćeš sačuvati dušu svoju.” Ezehijel 33, 7-9.VB 374.1

  Ono što najviše smeta prihvaćanju i širenju istine jeste činjenica da je ono skopčano sa neugodnostima i ruganjem. To je jedini dokaz protiv istine koju njeni branioci nisu mogli nikada opovrgnuti. Ali to ne smeta pravim Kristovim sljedbenicima. Oni ne čekaju da istina postane popularna. Uvjereni u svoju dužnost, oni svi jesno primaju na sebe križ i misle sa apostolom Pavlom da “naša laka sadašnja briga donosi nam vječnu i od svega pretežniju slavu” (2. Korinćanima 4, 17), i zato drže kao jedan od starih proroka “sramotu Kristovu za veće bogatstvo od svega blaga misirskoga.” (Jevrejima 11, 26.)VB 374.2

  Ma kakvo bilo njihovo vjerovanje, sluge su svijeta oni koji postupaju u vjerskim stvarima po svjetskoj mudrosti a ne po pravim načelima. Mi treba da biramo ono što je pravo zato što je pravo, a posljedice prepustimo Bogu. Za svoje velike reforme svijet ima da zahvali ljudima od načela, vjere i hrabrosti. I u naše vrijeme će djelo reforme voditi ovakvi ljudi.VB 374.3

  Tako govori Gospod: “Poslušajte me koji znate pravdu, narode, kojemu je u srcu zakon moj. Ne bojte se ruženja ljudskoga i od huljenja njihova ne plašite se. Jer će ih moljac izjesti kao haljinu, i kao vunu izjest će ih crv; a pravda moja ostaje do Vijeka, i spasenje moje od koljena na koljeno.” Izaija 51, 7. 8.VB 374.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents