Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Geçmişten Sonsuzluğa - 2. Cilt - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bölüm 57—Reform

  Yahudalılar Allah'ın yasasına uymak için biitiin halkın önünde ciddi bir ant içmişlerdi. Ne var ki Ezra'nın ve Nehemya'nın bir şüre için geri çekilmeleri yüzünden birçokları Rab'be sırt çevirdi. Nehemya Pers'e geri dönmüştü. Kudüs'ten uzak olduğu sırada ulusu saptırmaya yönelik kötülükler içeri sızdı. Putperestler yalnızca kentte bir dayanak edinmekle kalmayıp varlıklarıyla tapınağın çevresini de kirlettiler. Başkahin Eliyaşiv ile İsrail'in düşmanı olan Ammonlu Toviya arasında uluslar arası evlilik yoluyla bir dostluk kurulmuştu. Kutsal olmayan bu ittifak nedeniyle Eliyaşiv Toviya'nın tapmağa bağlı bir konutu kullanmasına izin verdi. Bu konut o zamana kadar halkın ondalıkları ve sunuları için bir depo gibi kullanılıyordu.2GS 395.1

  Ammonluların ve Moavlıların İsrail'e yönelik hainlikleri ve zalimlikleri yüzünden Allah Musa'ya bu grupların halktan tümiiyle uzak tutulması gerektiğini buyurmuştu (Bkz. Tesniye23:3-6). Başkahin bu sözii hiçe sayarak Allah evinin odasında depolanan sunuları oradan çıkararak mimli ırka yer açmıştı. Allah'a karşı O'nun düşmanına iyilik yapmaktan daha biiyük bir saygısızlık olamazdı.2GS 395.2

  Pers'ten dönen Nehemya bu bayağılığı öğrendi ve adamı oradan çıkarmak için girişimde bulundu; şöyle yazmıştır: “Buna çok canım sıkıldı. Toviya'nın biitiin eşyalarını odadan attım. Odaları temizlemeleri için buyruk verdim. Allah Tapınağı'nın eşyalarını, tahıl sunularını, günnüğü yine oraya koydurdum.”2GS 395.3

  Yalnız tapınak kirletilmekle kalmamış, sunular da yanlış kullanılmıştı. Bu da halkın cömert davranmasına engel oluyordu. Gayretlerini ve hararetlerini yitirmişlerdi, ondalıklarını isteksizce veriyorlardı. Rab'bin evinin hazinesi daralmıştı; ezgi söyleyenlerin ve tapınak hizmetindeki diğer görevlilerin çoğu yeterli destek olmadığından Allah'ın işini bırakmış ve başka yerlerde çalışmaya gitmişlerdi.2GS 395.4

  Nehemya bu yolsuzlukları düzeltmeye koyuldu. Rab'bin evindeki hizmetleri bırakanları toparlayarak geri döndürdü. Bu girişimler halkın güvenini artırdı. Biitiin Yahuda halkı buğdayın, yeni şarabın, zeytinyağının ondalığını yine ambarlara getirmeye başladı. Güvenilir insanlar hazineden sorumlu kılındı; görevleri hazineyi kardeşleri arasında eşit bir şekilde bölüştürmekti.2GS 395.5

  Putperestlerle ilişkinin başka bir sonucu, gerçek Allah'a bağlı olanları tüm diğer uluslardan ayıran işaret olan Sept gününün çiğnenmesiydi. Nehemya çevredeki uluslardan imansız tacirlerin Kudüs'e geldiğini ve Sept gününde İsraillileri ticarete sürüklediğini öğrendi. Bazı kişiler Sept ilkesinden ödün vermiyorlar, ama diğerleri bunu çiğneyerek imansızlarla birlikte vicdanı zayıf olanları etkiliyorlardı. Sept gününü açıkça çiğneyen çok kişi vardı. “O günlerde Yahuda'da bazı adamların Şabat Günü masarada üzüm çiğnediklerini gördüm. Bazıları da demet demet tahıllarını eşeklere yüklüyor, şarap, üzüm, incir ve çeşitli yüklerle birlikte Şabat Günü Yeruşalim'e getiriyorlardı. Şabat Günü bunları sattıkları için onları azarladım. Yeruşalim'de yaşayan Surlular balık ve çeşitli mallar getirip Şabat Günü kentte Yahudalılar'a satıyorlardı.”2GS 396.1

  Yöneticiler yetkilerini kullansalardı, olaylar bu noktaya gelmezdi; ancak çıkarcılık yüzünden Allahsızlığa prim verdiler. Nehemya görevlerini ihmal ettikleri için onları korkusuzca azarladı. “Yaptığınız kötülüğe bakın!” dedim, “Şabat Günü'ne saygısızlık ediyorsunuz. Atalarınız da aynı şeyi yapmadı mı? Bu yüzden Allahımız başımıza ve bu kente bela yağdırmadı mı? Siz Şabat Günü'ne saygısızlık ederek Allah'ın öfkesini İsrail'e karşı alevlendiriyorsunuz.” “Şabat'tan önceki akşam Yeruşalim kapılarına gölge düşünce, kapıların kapatılması ve Şabat sona erinceye kadar açılmaması için buyruk verdim. Şabat Günü kente yük sokulmasın diye bazı adamlarımı kapılara yerleştirdim”.2GS 396.2

  Tüccarlarla çeşitli eşya satıcıları bir iki kez geceyi Yeruşalim'in dışında geçirdiler; vatandaşlar ya da çevre halklarıyla alışveriş yapma umudunu taşıyorlardı. Nehemya buna devam ettikleri takdirde cezalandırılacaklarını söyledi. Onları uyardım: “Niçin surun dibinde geceliyorsunuz? Bir daha yaparsanız size karşı zor kullanacağım.” Bir daha Şabat Günü gelmediler.2GS 396.3

  Ayrıca kapıları korumaları için Levilileri yönlendirdi; onların sıradan insanlardan daha büyük bir saygı gördüklerini biliyordu. Allah'ın hizmetiyle yakından bağlantılı oldukları için O'nun yasasına uyulması için daha çok gayret gösterebilirlerdi.2GS 396.4

  Nehemya gözlerini putperestlerle evlilik ve dostluk nedeniyle İsrail'i tehdit eden tehlikeye çevirdi: “Ayrıca o günlerde Aşdotlu, Ammonlu, Moavlı kadınlarla evlenmiş Yahudiler gördüm. Çocuklarının yarısı Aşdot dilini ya da öbür halkların dilini konuşuyor, Yahudice bilmiyorlardı.”2GS 396.5

  Yasadışı nitelikteki bu ilişkiler İsrail'de büyük karışıklığa yol açıyordu; çünkü bunlara girişen bazı kişiler yüksek konumda oturan ve halka örnek olması gereken yöneticilerdi. Nehemya bu kötülüğün devam etmesi durumunda ulusu nasıl bir yıkımın beklediğini düşünüyordu. Süleyman'ın durumuna işaret ederek halka ulusların arasında böyle bir kral çıkmadığını, Allah'ın ona ne büyük bilgelik verdiğini hatırlattı. Ne var ki putperest kadınlar Süleyman'ın gönlünü Allah'tan çalmışlardı. Bu ve bunun gibi olaylar İsrail'i yozlaşmaya itmişti. Nehemya, “şimdi de siz yabancı kadınlarla evlenerek Allahımız'a ihanet ediyorsunuz. Yaptığınız bu büyük kötülüğe göz mü yumalım?” diye sordu ve ekledi, “Yabancılara kız verip kız almayacaksınız.”2GS 397.1

  Halka Allah'ın buyruklarını, uyarılarını ve bu günah yüzünden İsrail'in geçmişte maruz kaldığı korkutucu yargıları anlattı. İnsanların vicdanları sızlamaya başlamıştı. Allah'ın öfkesini geri çevirerek onayını ve bereketini harekete geçiren bir reform etkinliği başladı.2GS 397.2

  İmansız karıları için yalvarışta bulunan, onlardan ayrılamayacaklarını söyleyen yüksek rütbeli bazı kişiler vardı. Ancak hiçbir ayrım yapılmadı, rütbe ve konuma bakılmadı. Putperestlerle bağlarını koparmayı reddeden kahinler ve yöneticiler derhal Rab'bin hizmetinden alındı. Başkahinin bir torunu Sanballat'la evlenmişti, bu nedenle sadece görevden alınmakla kalmayıp İsrail'den dışlandı. Nehemya şöyle dua etti: “Ey Allahım, onları anımsa; çünkü kâhinliği lekelediler, kâhinlerle ve Levililer'le yaptığın antlaşmayı bozdular.”2GS 397.3

  Allah'ın güvenilir hizmetkarı bu zorlu görev için kim bilir ne kadar acı çekti. Birbirine karşıt unsurlar arasında sürekli bir çatışma vardı; yalnızca oruç, alçakgönüllülük ve dua yoluyla ilerleme kaydedilebildi.2GS 397.4

  Putperestlerle evlenen birçokları onlarla birlikte sürülmüşler, topluluktan dışlananlar da Samiriyelileıe katılmışlardı. Bir süre sonra da tümüyle birleşmişlerdi. Bu ittifakı pekiştirmeyi amaçlayan Samiriyeliler Yahudi inancına ve geleneklerine daha çok uyum sağlamayı vaat etmişler, Kudüs'teki tapınağın karşısına, Gerizim dağının tepesine bir tapmak dikmişlerdi. Yahudiliğin ve putperestliğin karışımından oluşan bir dinleri vardı. Allah'ın halkı olduklarına ilişkin iddiaları iki ulus arasında kuşaktan kuşağa sürüp giden bir çekişme ve düşmanlık zemini oluşturuyordu.2GS 397.5

  Günümüzdeki reform etkinliği, günahı mazur görmeyecek ve Allah'ın saygınlığını temize çıkarmaktan korkmayacak Ezra ve Nehemya gibi kişilere ihtiyaç duymaktadır. Bu görevin yükünü taşıyanlar yanlış yapıldığını gördüklerinde sessiz kalmayacaklar, sahte bir hoşgörü kisvesiyle kötülüğü örtmeye çalışmayacaklardır. Allah'ın insanlar arasında ayrım gözetmediğini, birkaç kişiyi cezalandırmanın birçoklarına merhamet göstermek anlamına geldiğini hatırlayacaklardır. Ayrıca, kötülüğü azarlayanlarda Mesih'in ruhunun ortaya konulacağını göreceklerdir.2GS 398.1

  Ezra ve Nehemya üstlendikleri görev sırasında kendilerini Allah'ın huzurunda alçaltmışlar, hem kendi günahları hem de halkın günahları için af dilemişlerdir. Sabırla emek vermişler, dua etmişler ve sıkıntıya katlanmışlardır. İmansızların düşmanlığı ve kisveli dostların gizli karşıtlığı Allah'ın hizmetkarlarının yükünü on kat artırmıştır. Bu hainler Rab'bin düşmanlarına, O'nun halkına karşı savaşırken kullanılacak gereçler sağlamıştır. Böylelerinin kötü tutkuları ve isyancı iradeleri Allah'ın açık ilkelerine karşıt olmuştur.2GS 398.2

  Nehemya'nın çabalarına eşlik eden başarı dua, iman, bilgelik ve kararlı eylem aracılığıyla neler başarılabileceği gözler önüne serilmektedir. Nehemya bir kahin değildi; peygamber değildi, yüksek bir unvan taşımıyordu. Nehemya önemli bir dönemde Allah'ın ortaya çıkardığı bir reformcudur. Onun hedefi halkı Allah'la barıştırmaktı. Bu hedefe ulaşmak için büyük bir tasarı oluşturmuş ve bütün enerjisini kullanmıştır. Gayretini sarsılmaz bir dürüstlükle birleştirmiştir. Kötülüğe ve doğruluğun düşmanlığına karşı koyarken halkın gayret ve cesaret gösterebilmesi için büyük bir kararlılık sergilemiştir. Halk Nehemya'nın sadakatini, vatanseverliğini ve Allah'a yönelik derin sevgisini takdir etti. Bundan ötürü onun önderliğini içten bir gönüllülükle izledi.2GS 398.3

  Allah vergisi bir görevde çalışkanlık gerçek inancın önemli bir parçasıdır. İnsanlar koşulları Allah'ın gereçleri haline getirerek O'nun isteğini gerçekleştirmeyi hedeflemelidirler. Doğru zamanda alınacak gecikmesiz ve uygun bir karar görkemli zaferlere kapı açacak, ihmal ve gecikme ise başarısızlık ve Allah'a saygısızlıkla sonuçlanacaktır. Gerçeğin davasını yürüten önderler gayret göstermezlerse, kayıtsız ve hedefsiz davranırlarsa kilise de kayıtsız, tembel ve zevk delisi olacaktır. Ancak Allah'a hizmet etmek için kutsal bir hedef duygusuyla dolu olurlarsa, topluluk da umut ve hevesle birleşecektir.2GS 398.4

  Allah'ın sözü keskin ve çarpıcı karşıtlıklarla doludur. Günah ve kutsallık yan yana geçmekte, birini kabullenip diğerinden sakınmamıza olanak tanınmaktadır. Sanballat'la Toviya'nın nefretini, sahtekarlığını ve hainliğini tanımlayan sayfalar Ezra'yla Nehemya'nın soyluluğunu, adanmışlığın ve özverilerini tanımlayan sayfaları da tanımlamaktadır. Biz seçmekte özgürüz. Allah'ın buyruklarını çiğnemenin korkutucu sonuçları bereketle sonuçlanan söz dinlemenin karşısında yer almaktadır. Hangi sonuçları yaşayacağımız bizlerin seçimine bağlıdır.2GS 399.1

  Sürgünden dönenlerin, Zerubbabil'in, Ezra'nın ve Nehemya'nın önderliği altında sürdürdüğü onarım ve reform etkinliği, dünya tarihinin son günlerindeki ruhsal onarım etkinliğini resmetmektedir. İsrail halkından kalanlar, düşmanlarının saldırılarına açık, cılız insanlardı. Ancak Allah, onları kullanarak yeryüzünde kendi yasasını devam ettirmeyi tasarlıyordu. Onlar gerçek tapınmanın savunucuları ve kutsal ilkelerin tutucularıydı. Tapmağı ve Kudüs surlarını yaparken çeşitli deneyimler yaşadılar; güçlü bir düşmanlıkla karşılaştılar. Bu görevde taşman yükler çok ağırdı; ancak sarsılmaz bir güven, ruhsal bir alçakgönüllülük ve Allah'a sıkı bir bağlılık içinde yaşadılar. Allah'ın gerçeğinin galip geleceğine inanıyorlardı. Nehemya da tıpkı Kral Hizkiya gibi Rab'be çok bağlıydı, O'nun yolundan ayrılmadı, Rab'bin Musa'ya vermiş olduğu buyrukları yerine getirdi. Rab onunla birlikteydi. Yaptığı her işte başarılı oldu.” (2.Krallar 18:6,7).2GS 399.2

  Nehemya'nın günlerinde yürütülen ruhsal reform bir simgeydi ve Yeşaya'nm şu sözleri buna işaret ediyordu: “O zaman eski yıkıntıları yeniden inşa edecek, çoktan viraneye dönmüş yerleri yeniden kuracak, kuşaklar boyu yıkık kalmış kentleri onaracaklar. Halkınız eski yıkıntıları onaracak, geçmiş kuşakların temelleri üzerine yeni yapılar dikeceksiniz. 'Duvardaki gedikleri onaran, sokakları oturulacak hale getiren' denecek sizlere” (Yeşaya 61:4; 58:12).2GS 399.3

  Peygamber burada gerçekten ve doğruluktan kopmanın yaşandığı bir dönemde Allah'ın egemenliğinin temelini oluşturan ilkeler için mücadele veren insanları tanımlamaktadır. Bu insanlar Allah'ın yasasındaki gediği - seçilmiş olanların korunmaları için— Allah'ın onların çevresine ördüğü duvarı, yani adalet, gerçek ve paklık ilkelerini yeniden oluşturmaktadırlar.2GS 399.4

  Peygamber kusursuz bir anlayışla duvarı yapan bu azınlığın etkinliğine dikkat çekmektedir: “Kutsal günümde dilediğinizi yapmaz, Şabat Günü'nü çiğnemezseniz, Şabat Günü'ne 'Zevkli', Rab'bin kutsal gününe 'Onurlu' derseniz, kendi yolunuzdan gitmez, keyfinize bakmayıp boş konulara dalmaz, O günü yüceltirseniz, Rab'den zevk alırsınız. O zaman sizi yeryüzünün yüksek yerlerine çıkarır, atanız Yakup'un mirasıyla doyururum” (Yeşaya 58:13,14).2GS 400.1

  Son günlerde her tanrısal kurumun onarılması gerekecektir. Sept günü insan tarafından değiştirildiği zaman açılan gedik onarılacaktır. Allah'ın halkı Allah'ın yasasının kalıcı reformun temeli olduğunu gösterecek, dördüncü buyruktaki Sept günü yaratılışın anısı olarak kalacak ve Allah'ın gücüne tanıklık edecektir. Bu halk on buyruğun bütün ilkelerine uymanın gereğini keskin çizgilerle vurgulayacaktır. Mesih'in sevgisiyle yönetilenler, yıkık yerleri yapmak için O'nunla işbirliğine gireceklerdir. “Halkınız eski yıkıntıları onaracak, geçmiş kuşakların temelleri üzerine yeni yapılar dikeceksiniz. 'Duvardaki gedikleri onaran, sokakları oturulacak hale getiren' denecek sizlere” (12.ayet).2GS 400.2

  Bu bölüm Nehemya 13’ dayanmaktadır.

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents