Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Geçmişten Sonsuzluğa - 2. Cilt - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bölüm 6—Krallığın Bölünmesi

  “Süleyman ataları ile uyudu, ve babası Davut'un Kenti'nde gömüldü. Yerine oğlu Rehavam kral oldu” (1.Krallar 11:43).2GS 52.1

  Rehavam tahta çıktıktan kısa bir süre sonra Şekem'e gitti, orada bütün oymaklar tarafından resmi bir şekilde tanınmayı umuyordu. “Bütün İsrailliler kendisini kral ilan etmek için orada toplanmışlardı” (2.Tarihler 10:1).2GS 52.2

  Orada olanlar arasında Nebat oğlu Yarovam'da vardı. Yarovam, Süleyman'ın krallık ettiği dönemde 'cesur bir yiğit' olarak tanınmıştı. Şilolu Peygamber Ahiya Yarovam'a, “On parçayı kendine al” demişti, “Çünkü İsrail'in Allahı Rab diyor ki: 'Ben, Süleyman'ın elinden krallığı alıp on oymağı sana vereceğim'” (1 .Krallar 11:28,31).2GS 52.3

  Rab habercisi aracılığıyla Yarovam'a krallığı bölmenin gerekliliğini açıkça söylemişti. “Çünkü Süleyman bana sırt çevirip Saydalılar'ın tanrıçası Aştoret'e, Moavlılar'ın ilahı Kemoş'a ve Ammonlıılar'ın ilahı Molek'e taptı. Kurallarıma, ilkelerime uyup gözümde doğru olanı yapan babası Davut gibi yollarımı izlemedi” (33.ayet).2GS 52.4

  Yarovam, Süleyman'ın yönetimi sona ermeden krallığın bölünmeyeceğini de öğrenmişti. “Ama buyruklarıma, kurallarıma bağlı kalan, seçtiğim kulum Davut'un hatırı için Süleyman'ın elinden bütün krallığı almayacağım. Yaşamı boyunca onu önder yapacağım. Ancak krallığı oğlunun elinden alıp on oymağı sana vereceğim” (34,35 ayetleri).2GS 52.5

  Süleyman, Allah'ın peygamberi tarafından bildirilen krize Rehavam'ı hazırlamak istediyse de, oğlunun zihnini iyilik için biçimlendirmeye gücü yetmedi. Rehavam'ın küçük yaşlardaki eğitimi çok ihmal edilmişti; Ammonlu bir kadın olan annesinin değişken karakterini miras alınıştı. Bir süre için Allah'a hizmet etmeye gayret gösterdiyse de en sonunda kendisini çocukluğundan beri kuşatan kötü etkiye teslim oldu. Rehavam'ın hataları ve en sonunda imandan dönüşü, Süleyman'ın putperest kadınlarla birleşmesinin korkutucu sonucudur.2GS 52.6

  Oymaklar, önceki yöneticilerinin baskıcı tedbirleri altında uzun süre keder verici acılarla yoğrulmuştu. Süleyman'ın imandan dönüşü sırasında sürdüğü müsrif yaşam, halkın ağır vergilerle ezilmesine ve ayak işlerine mahkum edilmesine neden olmuştu. Yeni yönetici taç giymeden önce oymakların ileri gelenleri, Süleyman'ın oğluna yaklaştılar. Onun bu yükleri hafifletmeyi amaçlayıp amaçlamadığını öğrenmek istediler. İsrailliler Yarovam'ı çağırttılar. Birlikte gidip Rehavam'a şöyle dediler: “Baban üzerimize ağır bir boyunduruk koydu. Ama babanın üzerimize yüklediği ağır yükü ve boyunduruğu hafifletirsen sana kul köle oluruz.”2GS 52.7

  Rehavam, “Üç gün sonra yine gelin” yanıtını verince halk yanından ayrıldı.2GS 53.1

  Kral Rehavam, babası Süleyman'a sağlığında danışmanlık yapan ihtiyarlara, “Bu halka nasıl yanıt vermemi öğütlersiniz?” diye sordu. İhtiyarlar, “Halka iyi davranır, onları hoşnut eder, olumlu yanıt verirsen, sana her zaman kul köle olurlar” diye karşılık verdiler | (2.Tarihler 10:3-7).2GS 53.2

  Bu yanıttan tatmin olmayan Rehavam, gençlik arkadaşlarına danıştı: “Siz ne yapmamı öğütlersiniz? 'Babanın üzerimize koyduğu boyunduruğu hafiflet' diyen bu halka nasıl bir yanıt verelim?” Genç adamlar, ona halka katı davranmasını, kişisel arzularına karışılmasına tahammül etmeyeceğini göstermesini öğütlediler.2GS 53.3

  Rehavam üstün yetkisini sergilemenin verdiği gururla, yaşlıların tavsiyelerini kulak arkası etti ve danışman olarak gençleri atadı. Yarovam'la bütün halk, kralın, “Üç gün sonra yine gelin” sözü üzerine, üçüncü gün Rehavam'ın yanına geldiler. İhtiyarların öğüdünü reddeden Kral Rehavam, gençlerin öğüdüne uyarak halka sert bir yanıt verdi: “Babamın size yüklediği boyunduruğu ben daha da ağırlaştıracağım. Babam sizi kırbaçla yola getirdiyse, ben sizi akreplerle yola getireceğim” (1.Krallar 12:12-14).2GS 53.4

  Rehavam ve deneyimsiz danışmanları, Allah'ın İsrail'le ilgili isteğini anlasalardı, halkın hükümetle ilgili reform kararlarına kulak verirlerdi. Ancak Şekem'deki toplantı sırasında, ellerine fırsat geçtiği halde, neden-sonuç ilişkisini kuramadılar ve böylece halk kalabalıkları üzerindeki etkilerinin zayıflamasına neden oldular. Süleyman'ın yönetimi sırasında başlatılan baskıyı devam ettirme kararlılığı, Allah'ın İsrail'le ilgili tasarısına tümüyle karşıydı ve insanlara, yöneticilerin içtenliğinden kuşkulanmaları için bol miktarda olanak tanıdı. Kral ve seçtiği danışmanlar, güç gösterisine yönelik bu akılsızca ve duygusuzca girişim sonucunda mevki ve yetki gururunu gözler önüne sermiş oldular.2GS 53.5

  Rab, Rehavam'ın çizdiği siyasetin gerçekleşmesine izin vermedi. Oymaklar arasında Süleyman'ın yönetiminin baskıcı tedbirleri binlerce kişinin ayaklanmasına yol açmıştı. Şimdi bu kişiler de Davut'un evine karşı isyan etmekten başka bir çareleri kalmadığını hissediyorlardı. Kralın kendilerini dinlemediğini görünce, bütün İsrailliler, “Yişay oğlu, Davut'la ne ilgimiz, ne de payımız var!” diye bağırdılar, “Ey İsrail halkı, haydi evimize dönelim! Davut'un soyu başının çaresine baksın.” Böylece herkes evine döndü (1.Krallar 12:16).2GS 54.1

  Rehavam'ın sert konuşmasının açtığı gediği onarmak olanaksızdı. Bu nedenle, İsrail'in on iki oymağı bölündü, Yahuda ve Benyamin oymakları Yahuda krallığının aşağı ve güney kısmını oluşturdular. On kuzey oymağı ise farklı bir yönetim oluşturdu, buna İsrail krallığı denildi ve yöneticiliğini Yeravam yaptı. Böylece krallığın bölünmesine ilişkin peygamberlik yerine gelmiş oldu (15.ayet).2GS 54.2

  Rehavam, on oymağın desteğini yitirdiğini görünce harekete geçti. Krallığındaki etkili kişilerden biri olan angaryacıbaşı Adoram aracılığıyla onlarla uzlaşmaya çalıştı. Ancak barış elçisi öyle bir muamele gördü ki halkın Rehavam'a karşı neler hissettiği açıkça anlaşıldı. Adoram'ı taşa tutup öldürdüler. Bunun üzerine Kral Rehavam, savaş arabasına atlayıp Yeruşalim'e kaçtı (18.ayet).2GS 54.3

  Süleyman oğlu Rehavam Yeruşalim'e varınca, İsrail oymaklarıyla savaşıp onları yeniden egemenliği altına almak amacıyla biitiin Yahuda ve Benyamin oymaklarından yüz seksen bin seçkin savaşçı topladı. Bu arada Allah adamı Şemaya'ya Allah şöyle, seslendi: “Süleyman oğlu Yahuda Kralı Rehavam'a, biitiin Yahudalılar'a, Benyaminliler'e ve orada yaşayan öteki insanlara şunu söyle: 'Rab diyor ki, İsrailli kardeşlerinize karşı savaşmayın. Herkes evine dönsün! Çünkü bu olayı ben düzenledim.'” Rab'bin bu sözlerini duyan halk O'nun buyruğuna uyup evine döndü (21-24 ayetleri).2GS 54.4

  Rehevam, yönetiminin başlangıcındaki bu üzücü deneyimden iiç yıl boyunca yarar sağlamaya çalıştı ve bunda başarılı oldu. Rehavam, Yeruşalim'de yaşadı ve savunma amacıyla Yahuda'daki kentleri onardı. Rehavam bu kentlerin surlarını güçlendirerek buralara komutanlar atadı; yiyecek, zeytinyağı, şarap depoladı. Her kent için kalkanlar, mızraklar sağladı. Kentleri 'iyice' güçlendirdi. Böylece Yahuda ve Benyamin bölgeleri onun denetimi altında kaldı (2.Tarihler 11:5,11,12). Ancak bu beş yıl boyunca süren Yahuda'nın zenginliğinin sırrı bu kararlarda yatmıyordu. Yahuda ve Benyamin oymaklarını avantajlı duruma getiren etken, Allah'ı Yüce Hakim olarak tanımalarıydı. Aralarına kuzey oymaklarından Allah korkusu olan çok sayıda insan katıldı. İsrail'in her oymağından Rab'be, İsrail'in Allah'ı'na yönelmeye yürekten kararlı olanlar ise, atalarının Allahı Rab'be kurban sunmak için kâhinlerle Levililer'in ardından Yeruşalim'e geldiler, Üç yıl Davut'la Süleyman'ın izinde yürüyen bu kişiler, Süleyman oğlu Rehavam'ı destekleyerek Yahuda Krallığı'nı güçlendirdiler (16, 17 ayetleri).2GS 54.5

  Rehavam'ın bu yolda yürümesi, geçmişin hatalarını örtmesini ve sağduyulu yönetimine yeniden güven duyulmasını sağladı. Ancak Kutsal Kitap, Süleyman'ın varisinin öyküsünün üzücü devamını ortaya koymaktadır. Rehavam, halkı Yahve'ye döndürme konusunda etkili olamadı. Kral her ne kadar dik başlı, kendine güvenen ve putperestliğe meyilli bir kişi olsa da, eğer Allah'a tümüyle güvenseydi, güçlü bir karaktere ve sağlam imana kavuşabilir, Allah'ın buyruklarına boyun eğerek yaşayabilirdi. Ancak zaman geçtikçe kral, mevkiinin gücüne ve yaptırdığı surlara güvenmeye başladı. Miras aldığı zayıflığa yavaş yavaş teslim oldu ve etkisini sonuçta tümüyle putperestlik lehine kullandı.2GS 55.1

  Rehavam krallığını pekiştirip güçlenince, İsrail halkıyla birlikte Rab'bin Yasası'na sırt çevirdi (2.Tarihler 12:1).2GS 55.2

  'İsrail halkıyla birlikte' sözleri ne denli üzücü ve anlamlıdır! Allah'ın çevredeki uluslara ışık tutmak için çağırdığı halk, güç Kaynaklarına sırt çevirerek çevrelerindeki uluslar gibi oldu. Süleyman'a olanlar Rehavam için de geçerliydi; kötü örnek birçoklarını yoldan çıkardı. Aynı gerçek günümüzde de geçerlidir; kendisini kötülüğe teslim edenler aynı sonuçları doğurmaktadırlar. Yanlış yapan kişi yalnızca kendisini etkilemez. Kimse sadece kendisi için yaşamaz. Kimse günahlarından ötürü tek başına mahvolmaz. Her yaşam, başkalarının yolunu aydınlatan, parlatan bir ışık, ya da ümitsizliğe ve yıkıma götüren karartıcı bir etkidir. İnsanları ya yukarıya, yani mutluluğa ve sonsuz yaşama, ya da aşağıya, yani kedere ve sonsuz ölüme doğru yöneltiriz. Eylemlerimizle çevremizdeki kötü güçlerin etkinliğe geçmesini sağlıyorsak, onların günahlarını da paylaşıyoruz.2GS 55.3

  Allah Yahuda'nın yöneticisinin sapkınlığının cezasız kalmasına izin vermedi. Rehavam'ın krallığının beşinci yılında Mısır Kralı Şişak Yeruşalim'e saldırdı. Çünkü Rehavam'la halk Rab'be ihanet etmişti. Şişak'ın bin iki yüz savaş arabası, altmış bin atlısı ve Mısır'dan onunla birlikte gelen sayısız askeri vardı. Şişak Yahuda'nın surlu kentlerini ele geçirerek Yeruşalim'e kadar geldi. Bu sırada Peygamber Şemaya, Rehavam'a ve Şişak yüzünden Yeruşalim'de toplanan Yahuda önderlerine gelip şöyle dedi: “Rab, 'Siz beni bıraktınız. Ben de sizi bırakıp Şişak'ın eline teslim ettim' diyor'” (2.Tarihler 12:2-5).2GS 56.1

  İnsanlar henüz Allah'ın yargılarını hor görecek derecede imandan sapmamışlardı. Şişak'ın işgalinde Allah'ın etkinliğini fark ettiler ve bir süre kendilerini alçalttılar. Rab'bin doğruluğunu tanıdılar.2GS 56.2

  İsrail önderleriyle kral alçakgönüllü bir tutum takınarak, “Rab adildir” dediler. Rab onların bu tutumunu görünce, Şemaya'ya şöyle dedi: “Madem alçakgönüllü bir tutum takındılar, onları yok etmeyeceğim; biraz da olsa onları huzura kavuşturacağım. Öfkemi Şişak aracılığıyla Yeruşalim üzerine boşaltmayacağım. Ama onları Şişak'a köle edeceğim. Öyle ki, bana hizmet etmekle öbür ulusların krallarına hizmet etmek arasındaki farkı anlayabilsinler.”2GS 56.3

  Mısır Kralı Şişak Yeruşalim'e saldırdığında, Süleyman'ın yaptırmış olduğu altın kalkanlar da içinde olmak üzere Rab'bin Tapınağı'nm ve sarayın bütün hazinelerini boşaltıp götürdü. Kral Rehavam bunların yerine tunç kalkanlar yaptırarak sarayın kapı muhafızlarının komutanlarına emanet etti. Kral Rab'bin Tapınağı'na her gittiğinde, muhafızlar bu kalkanları taşıyarak ona eşlik eder, sonra muhafız odasına götürürlerdi. Rehavam'ın alçakgönüllü bir tutum takınması üzerine Rab'bin öfkesi dindi, onu büsbütün yok etmekten vazgeçti. Hem Yahuda'da bazı iyi davranışlar da vardı (2 Tarihler 12:6-12).2GS 56.4

  Ne var ki, sıkıntıdan kurtulan ulus yine bolluğa kavuştu, birçokları korkularını unutarak putperestliğe kapıldı. Bunların arasında kral Rehavam'ın kendisi de vardı. Üzerine gelen felaket onu alçakgönüllü kıldıysa da, bu deneyimi yaşamında bir dönüm noktası haline getirmeyi başaramamıştı. Allah'ın vermeye çalıştığı dersi unutarak ulusu yargıya mahkum eden günahlara yeniden düştü. Rehavam, Rab'be yönelmeye yürekten kararlı olmadığı için kötülük yaptı... ve Rehoboam ataları ile uyudu ve, Davut Kenti'nde gömüldü. Rehavam'ın yerine oğlu Aviya kral oldu (2.Tarihler 12:14,16)2GS 56.5

  Rehavam'ın yönetiminin başlangıcında krallığın bölünmesiyle İsrail'in yüceliği söndü ve bir daha eski haline dönmedi. Sonraki yüzyıllarda Davut'un tahtı zaman zaman ahlaksal değeri ve ileri görüşü olan kişiler tarafından işgal edildi. Bu gibi kişilerin yönetimleri sayesinde Yahuda halkı üzerindeki bereketler çevredeki uluslara aktı. Yahve'nin adı zaman zaman her türlü sahte ilahın üzerinde yüceltildi, O'nun yasasına saygı gösterildi. Arada sırada güçlü peygamberler çıktılar, yöneticilere destek oldular ve halkı sadık kalmaları için teşvik ettiler. Ancak Rehavam tahta çıktığı zaman atılan kötülük tohumları bir daha asla tümüyle temizlenmedi. Eskiden Allah'ın çok sevilen halkı bazen o denli düştü ki putperestlerin alay konusu oldu.2GS 57.1

  Her şeye rağmen Allah, putperestliğe dalanların sapkınlığına sabırla katlanarak gücü sayesinde bölünmüş krallığı tamamen yok olmaktan kurtardı. Yıllar geçtikçe Allah'ın İsrail'le ilgili amaçları, Şeytan'ın güçleriyle harekete geçen insan düzenleri sayesinde saptırıldı. Ne var ki Allah, seçilmiş ulusun sürgüne gönderilmesi ve geri getirilmesi yoluyla iyilik tasarısını onlara açıklamaya devam etti.2GS 57.2

  Krallığın bölünmesi, Allah'ın sabrını ve sevecen merhametini ortaya koyan harika bir tarihin başlangıcıdır. Kötülüğün hem kalıtsal olan hem de bilerek ekilen sonuçlarından ötürü bir sıkıntı potasından geçmeleri gerekiyordu. Allah böylece halkını arıtarak iyi işler yapmakta gayretli ve kendisine ait pak bir ulus oluşturmayı amaçlamıştı.2GS 57.3

  “Senin gibisi yok, ya Rab, sen büyüksün, adın da büyüktür gücün sayesinde. Senden kim korkmaz, ey ulusların kralı? Bu sana yakışır. Ulusların bilgeleri arasında, bütün ülkelerinde senin gibisi yok. Ama gerçek Allah Rab'dir,... sonsuza dek kral O'dur” (Yeremya 10:6,7,10).2GS 57.4

  Putlara tapanlar, sahte ilahların kurtarmaktan aciz olduklarını sonunda öğreneceklerdi. “Yeri, göğü yaratmayan bu ilahlar, yerden de göğün altından da yok olacaklar” (11.ayet). İnsan yalnızca yaşayan Allah'a, her şeyin Yaratıcısına ve Hakimine bağımlı olarak esenliğe ve rahata kavuşabilir.2GS 57.5

  Azarlanan ve tövbe eden İsrail ile Yahuda, Ordular Rab'bi Yahve'yle, atalarının Allahıyla antlaşma ilişkilerini yenileme fırsatına kavuştular. O'nun adını şöyle ilan edeceklerdi:2GS 58.1

  Gücüyle yeryüzünü yaratan,
  Bilgeliğiyle dünyayı kuran,
  Aklıyla gökleri yayan Rab'dir.
  O gürleyince gökteki sular çağıldar,
  Yeryüzünün uçlarından bulutları yükseltir,
  Yağmurla birlikte şimşekler çaktırır,
  Ambarlarından rüzgar estirir.
  Hepsi budala, bilgisiz,
  Her kuyumcu yaptığı puttan utanacak.
  O putlar yapmacıktır,
  Soluk yoktur onlarda.
  Yararsız, alay edilesi nesnelerdir,
  Cezalandırılınca yok olacaklar.
  Yakup'un Payı onlara benzemez.
  Her şeye biçim veren O'dıır,
  O'nun mirasıdır İsrail oymağı,
  Her Şeye Egemen Yahve'dir adı. (Yeremya 10:12-16)
  2GS 58.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents