Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Educaţie - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Studierea și predarea Bibliei

  “Pleacă-ți inima la pricepere;” “umblă după ea ca după o comoară.”

  Isus a studiat Scripturile în copilărie, în tinerețe și în perioada Sa de maturitate. Copilaș fiind, Se afla zilnic la picioarele mamei Sale și era învățat din sulurile cu scrierile profeților. În tinerețe, dimineața devreme și apusul de soare îl găseau adesea singur pe coasta muntelui sau printre copacii pădurii, petrecând un ceas liniștit în rugăciune și în studiul Cuvântului lui Dumnezeu. În timpul lucrării Lui, cunoașterea intimă a Scripturilor mărturisește despre sârguința Sa în studierea lor. Și, de vreme ce a dobândit cunoștință, așa cum o putem dobândi și noi, puterea Sa minunată, atât mintală, cât și spirituală, este o mărturie pentru valoarea Bibliei ca mijloc de educație.Ed 185.1

  Tatăl nostru ceresc, oferind Cuvântul Său, nu i-a trecut cu vederea pe cei micuți. Unde, în tot ce au scris oamenii, mai poate fi găsit ceva care să aibă o asemenea înrâurire asupra inimii, ceva care să fie atât de bine structurat pentru a trezi interesul celor mici, așa cum sunt povestirile biblice?Ed 185.2

  În aceste povestiri simple pot fi descoperite cu claritate marile principii ale Legii lui Dumnezeu. Astfel, prin ilustrații cum nu există mai potrivite pentru puterea de înțelegere a copilului, părinții și copiii pot începe foarte de timpuriu să împlinească îndemnul lui Dumnezeu privind preceptele Sale: “Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula.” Deuteronom 6, 7.Ed 185.3

  Folosirea aplicațiilor intuitive, a tablelor de scris, a hărților și imaginilor va constitui un ajutor în explicarea acestor lecții și fixarea lor în memorie. Părinții și învățătorii ar trebui să caute neîncetat metode mai bune. Predarea Bibliei ar trebui să se bucure de atenția noastră cea mai înaltă, de folosirea unor metode optime și de cele mai hotărâte eforturi din partea noastră.Ed 186.1

  Creșterea și întărirea iubirii pentru studiul biblic depind mult de folosirea orei de închinare. Ceasurile de închinare de dimineață și de seară ar trebui să fie cele mai plăcute și mai folositoare din toată ziua. Să fie un lucru înțeles acela că aceste ore nu trebuie să fie tulburate de nici un fel de gânduri agitate și lipsă de bunătate; că părinții și copiii se strâng laolaltă pentru a se întâlni cu Isus și pentru a cere în cămin prezența îngerilor sfinți. Momentele de închinare să fie scurte și pline de viață, potrivite acelei ocazii, și variate din timp în timp. Toți să se unească în lectura Bibliei, să învețe și să repete adesea Legea lui Dumnezeu. Interesul copiilor va fi sporit, dacă li se va permite, din când în când, să aleagă ei pasajul care va fi lecturat. Menționați orice lucru care va sluji la ilustrarea înțelesului ei. Când perioada de închinare nu este astfel prelungită, cei mici să ia parte la rugăciune și să participe la cântare, chiar dacă aceasta nu înseamnă decât o singură strofă.Ed 186.2

  Pentru ca un asemenea serviciu divin să devină ceea ce ar trebui să fie, ar trebui să se acorde atenție pregătirii. Iar părinții ar trebui să-și facă zilnic timp pentru a studia Biblia cu copiii lor. Fără nici o îndoială că pentru a face acest lucru vor fi necesare efort, planificare și ceva sacrificii; străduința însă va fi răsplătită din belșug.Ed 186.3

  Ca pregătire pentru predarea preceptelor Sale, Dumnezeu poruncește ca acestea să fie ascunse în inimile părinților. “Și poruncile acestea, pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta”. El spune: “Să le întipărești în mintea copiilor tăi.” Deuteronom 6, 6.7. Trebuie ca noi înșine să arătăm interes față de Biblie, dacă vrem ca și copiii noștri să fie interesați de ea. Noi înșine trebuie s-o iubim, dacă vrem ca în ei să existe iubire pentru studierea ei. Educația dată lor nu va avea decât acea greutate a influenței date de propriul nostru exemplu și spirit.Ed 187.1

  Dumnezeu l-a chemat pe Avraam să fie un învățător al Cuvântului Său, l-a ales să fie tatăl unei națiuni mari, pentru că a văzut că Avraam avea să-și educe copiii și familia după principiile Legii lui Dumnezeu. Și ceea ce a dat putere învățăturii lui Avraam a fost influența propriei lui vieți. Familia sa numeroasă consta în mai bine de o mie de suflete, mulți dintre ei fiind capete de familie și, nu puțini, noi convertiți din rândul celor păgâni. O asemenea casă pretindea la cârma ei o mână fermă. Metodele slabe, șovăitoare, nu erau de ajuns. Dumnezeu a spus despre Avraam: “Căci Eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el.” Geneza 18, 19. Cu toate acestea, autoritatea lui era exercitată cu o asemenea înțelepciune și gingășie, încât câștiga inimile. Mărturia Străjerului divin este: “Știu că are să poruncească ... să țină Calea Domnului, făcând ce este drept și bine.” Geneza 18, 19. Iar influența lui Avraam s-a întins dincolo de casa sa. Oriunde își înălța cortul, ridica alături de acesta și un altar pentru jertfă și închinare. Când cortul era strâns, altarul rămânea; și mulți canaaniți rătăcitori, care Îl cunoscuseră pe Dumnezeu din viața lui Avraam, slujitorul Său, zăboveau la acel altar pentru a aduce jertfă înaintea lui Iehova.Ed 187.2

  Învățătura din Cuvântul lui Dumnezeu nu va fi mai puțin eficientă astăzi dacă va fi reflectată cu credincioșie de viața educatorului.Ed 187.3

  Nu este suficient să știi ce au gândit și ce au învățat alții despre Biblie. La judecată, toți vor da personal socoteală lui Dumnezeu și fiecare ar trebui să învețe singur acum ce este adevărul. Pentru un studiu eficient însă, trebuie provocat interesul copilului. Aceasta este o chestiune care nu trebuie pierdută din vedere, mai cu seamă de către acela care are de-a face cu copii și tineri care diferă foarte mult în ce privește dispoziția, educația și felul în care s-au obișnuit să gândească. Când îi învățăm pe copii despre Biblie, putem câștiga mult observând înclinația minții lor, lucrurile de care sunt interesați și stârnindu-le curiozitatea de a vedea ce are Biblia de spus despre ele. Cel care ne-a creat, cu aptitudinile noastre diferite, a oferit în Cuvântul Său câte ceva pentru fiecare. Când învățăceii văd că lecțiile Bibliei se aplică propriilor lor vieți, învățați-i să privească la aceasta ca fiind un consilier.Ed 188.1

  Mai învățați-i să aprecieze frumusețea ei de nespus. Multe cărți care nu au o valoare reală, cărți incitante și nesănătoase, sunt recomandate sau se permite măcar folosirea lor din pricina presupusei valori literare. De ce ne-am îndruma copiii să bea din aceste ape poluate când ei pot avea acces liber la izvoarele curate ale Cuvântului lui Dumnezeu? Biblia are o plinătate, o tărie și o profunzime a sensului inepuizabile. Încurajați-i pe copii și pe tineri să-i caute comorile — atât ale gândirii, cât și ale expresiei.Ed 188.2

  Pe măsură ce aceste lucruri prețioase le atrag mintea, inimile lor vor fi atinse de o putere liniștitoare, care îi îmblânzește. Ei vor fi atrași de Acela care li S-a descoperit în acest fel. Și sunt puțini cei care nu vor dori să cunoască mai multe despre lucrările și căile Sale.Ed 188.3

  Cel care studiază Biblia trebuie să fie învățat să o abordeze în spiritul unuia care vrea să învețe. Avem datoria de a-i cerceta paginile, nu căutând dovezi care să ne susțină părerile, ci în scopul de a afla ce spune Dumnezeu.Ed 189.1

  O adevărată cunoaștere a Bibliei nu poate fi dobândită decât cu ajutorul aceluiași Duh prin care a fost dat Cuvântul. Iar pentru a câștiga această cunoaștere trebuie să trăim conform ei. Avem datoria de a ne supune tuturor lucrurilor pe care le poruncește Cuvântul lui Dumnezeu. Putem pretinde tot ceea ce ne făgăduiește. Viața pe care o prescrie este viața pe care trebuie s-o trăim prin puterea sa. Biblia poate fi studiată în mod eficient numai când este abordată în acest fel.Ed 189.2

  Studiul Bibliei reclamă eforturile noastre cele mai sârguincioase și o gândire neobosită. După cum minerul sapă în căutarea comorii aurifere din pământ, cu tot atâta hotărâre și perseverență trebuie să căutăm comoara din Cuvântul lui Dumnezeu.Ed 189.3

  În studiul zilnic, metoda verset cu verset este adesea de cel mai mare ajutor. Studentul să ia un verset și să-și concentreze mintea în încercarea de a afla gândul pe care l-a pus Dumnezeu acolo pentru el și apoi să mediteze asupra lui până când și-l însușește. Un pasaj studiat astfel, până când semnificația lui este limpede, are o valoare mai mare decât perindarea prin mai multe capitole fără a avea în vedere vreun scop bine definit și fără a dobândi cunoștințe clare.Ed 189.4

  Una din cauzele principale ale lipsei de eficiență a intelectului și ale slăbiciunii morale este lipsa de concentrare în urmărirea scopurilor nobile. Ne mândrim cu distribuirea pe scară largă a literaturii; însă multiplicarea cărților, chiar și a acelora care nu sunt dăunătoare în ele însele, poate fi un rău categoric. Din cauza valurilor enorme de material care iese neîncetat de la tipar, tinerii și cei în vârstă își formează obiceiul de a citi în grabă și în mod superficial, iar mintea își pierde puterea de a gândi viguroasă și coerent. Mai mult, o mare parte a periodicelor și a cărților care, asemenea broaștelor Egiptului, au acoperit toată țara, nu sunt doar banale, fără rost și obositoare, dar și necurate și degradante. Efectul pe care-l au nu este numai acela de a îmbăta și ruina mintea, ci și de a strica și distruge sufletul. Mintea, care este leneșă și neorientată cade pradă ușoară răului. Ciupercile prind rădăcini pe organismele bolnave, lipsite de viață. Mintea leneșă este atelierul lui Satana. Mintea să fie îndrumată către idealuri înalte și sfinte, viața să aibă un țel nobil, un scop mistuitor și răul nu va găsi astfel un teren propice.Ed 189.5

  În aceste condiții, tinerii să fie învățați să studieze îndeaproape Cuvântul lui Dumnezeu. Primit în suflet, acesta se va dovedi o baricadă puternică împotriva ispitei. “Strâng Cuvântul Tău”, declară psalmistul, “în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” “După cuvântul buzelor Tale, mă feresc de calea celor asupritori.” Psalmii 119, 11; 17, 4.Ed 190.1

  Biblia se explică singură. Fiecare verset trebuie raportat la alt verset. Studentul ar trebui să învețe să privească Cuvântul ca un întreg și să vadă legătura dintre părțile lui. Ar trebui să dobândească o cunoaștere privind marea lui temă centrală, a scopului originar al lui Dumnezeu pentru lume, a nașterii marii lupte și a lucrării de răscumpărare. Ar trebui să priceapă natura celor două principii care se luptă pentru supremație și să învețe să le descopere lucrarea din rapoartele istoriei și profeției până la marele final. Ar trebui să vadă cum această luptă trece prin toate fazele experienței omenești; cum el însuși dă pe față, în fiecare împrejurare a vieții, una din cele două rațiuni antagoniste și cum, fie că vrea sau nu, el hotărăște chiar acum de care parte a controversei va fi găsit.Ed 190.2

  Fiecare parte a Bibliei este folositoare și dată de către Dumnezeu prin inspirație. Vechiul Testament nu ar trebui să se bucure de o atenție mai mică decât cea de care se bucură Noul Testament. Studiind Vechiul Testament, ar trebui să descoperim izvoare pline de viață acolo unde cititorul neatent nu vede decât pustiu.Ed 191.1

  Trebuie studiată în mod special cartea Apocalipsei, alături de cartea lui Daniel. Fiecare învățător care se teme de Dumnezeu să se gândească atent cât de bine trebuie să înțeleagă și să prezinte Evanghelia pe care Mântuitorul nostru a venit în persoană pentru a putea fi făcută cunoscută slujitorului Său Ioan — “Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând.” Apocalipsa 1, 1. Nimeni nu ar trebui să fie descurajat de studierea Apocalipsei din pricina simbolurilor ei aparent mistice. “Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată.” Iacov 1, 5.Ed 191.2

  “Ferice de cine citește, de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii și păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!” Apocalipsa 1, 3.Ed 191.3

  Când este trezită o dragoste adevărată pentru Biblie și studentul începe să-și dea seama cât de larg este câmpul ei și cât de prețioasă este comoara acesteia, el va dori să se folosească de fiecare ocazie pentru a se familiariza cu Cuvântul lui Dumnezeu. Studiul Bibliei nu va fi restrâns la vreun timp sau spațiu anume. Iar studiul ei neîncetat este unul din cele mai bune mijloace de cultivare a iubirii pentru Scripturi. Studentul să aibă tot timpul Biblia cu el. Când ți se ivește o ocazie, citește un text și meditează asupra lui. Când mergi pe străzi, când aștepți la gară, când ești în așteptare la o întâlnire, folosește-te de ocazie pentru a dobândi vreun gând prețios din tezaurul adevărului.Ed 191.4

  Marile puteri motivatoare ale sufletului sunt credința, speranța și dragostea; și la acestea face apel studiul biblic, atunci când este desfășurat așa cum se cuvine. Frumusețea exterioară a Bibliei, frumusețea imaginilor și a expresiei, toate acestea nu sunt decât cadrul pentru adevărata ei comoară — frumusețea sfințeniei. În raportul ei despre oamenii care au umblat cu Dumnezeu putem surprinde străluciri ale slavei Sale. În Cel “Minunat” Îl privim pe Acela față de care toată frumusețea cerului și a pământului nu este decât o slabă reflectare. “Și după ce voi fi înălțat de pe pământ,” a spus El, “voi atrage la Mine pe toți oamenii.” Ioan 12, 32. Pe măsură ce studentul Bibliei Îl privește pe Răscumpărător, în suflet se trezește puterea tainică a credinței, adorației și iubirii. Privirea este fixată asupra chipului lui Hristos, iar cel ce privește se aseamănă din ce în ce mai mult cu Cel pe care Îl adoră. Cuvintele apostolului Pavel devin limbajul sufletului: “Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu.... Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui.” Filipeni 3, 8-10.Ed 192.1

  Izvoarele de bucurie și pace cerească, odată eliberate în suflet de către cuvintele Inspirației, vor deveni un fluviu puternic de influență, pentru a-i binecuvânta pe toți cei ce vin în apropierea lui. Tinerii de astăzi, tinerii care cresc cu Biblia în mână, devin vasele și canalele energiei ei dătătoare de viață, și ce torente de binecuvântare se vor revărsa către lume! — influențe ale căror puteri de vindecare și mângâiere abia dacă le putem concepe — izvoare de apă vie, râuri care “țâșnesc în viață veșnică.”Ed 192.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents