Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Educaţie - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Tainele Bibliei

  “Poți spune tu că poți pătrunde adâncurile lui Dumnezeu?”

  Cuvântul lui Dumnezeu, asemenea caracterului Autorului său, prezintă taine care nu pot fi niciodată înțelese pe deplin de către ființele mărginite. Nu-l putem descoperi pe Dumnezeu căutându-L. Pentru mințile cele mai puternice și mai educate, ca și pentru cele mai slabe și mai ignorante, această Ființă sfântă trebuie să rămână învăluită în mister. Însă cu toate că “norii și negura Îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Său de domnie.” Psalmii 97, 2. Putem înțelege modul în care procedează cu noi într-atât, încât să ne dăm seama de nemărginita Sa milă, unită cu puterea Sa infinită. Putem înțelege scopurile Sale după cât suntem în stare; dincolo de aceasta însă, putem avea încredere în mâna atotputernică și în inima care este plină de dragoste.Ed 169.1

  Cuvântul lui Dumnezeu, asemenea caracterului Autorului său, prezintă taine care nu vor putea fi niciodată înțelese pe deplin de către ființele limitate. Dar Dumnezeu a dat în Scripturi destule dovezi despre autoritatea lor divină. Propria Sa existență, caracterul Său, credincioșia Cuvântului Său sunt întemeiate printr-o mărturie care face apel la rațiunea noastră; și această mărturie se găsește din abundență. Este adevărat, El nu a îndepărtat posibilitatea de a ne îndoi; credința trebuie să se sprijine pe mărturii, nu pe demonstrații; cei care doresc să se îndoiască au această ocazie; dar cei ce vor să cunoască adevărul vor găsi o bază solidă pentru credință.Ed 169.2

  Nu avem nici un motiv să ne îndoim de Cuvântul lui Dumnezeu din pricina faptului că nu putem înțelege tainele providenței Sale. În lumea naturală suntem în permanență înconjurați de minuni care se află dincolo de priceperea noastră. Ar trebui atunci să ne arătăm surprinderea când descoperim și în lumea spirituală taine pe care nu le putem evalua? Dificultatea stă numai și numai în slăbiciunea și îngustimea minții omenești.Ed 170.1

  Misterele Bibliei, atât de departe de a constitui un argument împotriva ei, sunt printre cele mai puternice dovezi ale inspirației sale divine. Dacă nu ar conține nici un raport despre Dumnezeu, în afară de cele pe care le-am putea înțelege, dacă măreția și splendoarea ei ar putea fi pătrunse de mintea limitată, atunci Biblia nu ar fi, ca acum, purtătoarea dovezilor cât se poate de clare ale inspirației sale. Măreția temelor ei ar trebui să inspire credință în ea ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu.Ed 170.2

  Biblia desfășoară adevărul cu o simplitate și o putere de adaptare la nevoile și dorințele fierbinți ale inimii omenești, care au uluit și fermecat mințile cele mai cultivate, cât și pe cele necultivate, umile, dezvăluindu-le în mod clar calea vieții. “Cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească.” Isaia 35, 8. Nici un copil nu trebuie să greșească drumul. Nici măcar un căutător care tremură de grijă nu trebuie să nu poată umbla în lumină curată și sfântă. Cu toate acestea, adevărurile expuse cu cea mai mare simplitate se ocupă de temele cele mai elevate, cu o mare rază de acțiune, infinit superioare puterii omenești de înțelegere — mistere care acoperă slava Sa, mistere care copleșesc mintea în cercetarea ei, în timp ce îi inspiră respect și credință cercetătorului sincer al adevărului. Cu cât vom studia mai mult Biblia, cu atât se va adânci mai mult convingerea noastră că acesta este Cuvântul Dumnezeului Celui Viu, iar rațiunea omenească se va pleca înaintea măreției descoperirii divine.Ed 170.3

  Dumnezeu intenționează ca înaintea cercetătorului sincer adevărurile Cuvântului Său să se desfășoare neîncetat. Câtă vreme “lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru”, “lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri.” Deuteronom 29, 29. Ideea că anumite porțiuni din Biblie nu pot fi înțelese a făcut ca unele din cele mai importante adevăruri să fie neglijate. Trebuie să fie scos în evidență și adesea repetat faptul că tainele Bibliei nu sunt taine, pentru că Dumnezeu a căutat să ascundă adevărul, ci pentru că ignoranța sau propriile noastre slăbiciuni ne fac incapabili de a înțelege sau de a ne însuși adevărul. Limitarea nu se află în scopul urmărit de El, ci în capacitatea noastră. Chiar din acele pasaje din Scriptură, care sunt adesea trecute cu vederea ca fiind imposibil de priceput, Dumnezeu dorește ca noi să înțelegem oricât de mult este capabilă mintea noastră. “Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, ... pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” 2 Timotei 3, 16.17.Ed 170.4

  Oricărei minți omenești îi este cu neputință să epuizeze chiar și un singur adevăr sau făgăduință a Bibliei. Un om surprinde slava dintr-un punct de vedere, altul din altă perspectivă; cu toate acestea, nu putem observa decât sclipiri fugare. Strălucirea deplină se află dincolo de raza noastră vizuală.Ed 171.1

  Când contemplăm lucrurile mărețe ale Cuvântului lui Dumnezeu, privim într-o fântână care se lărgește și se adâncește sub privirile noastre. Lărgimea și adâncimea lui depășesc cunoașterea noastră. În timp ce privim, orizontul ni se mărește; înaintea noastră se desfășoară o mare nesfârșită, fără nici un țărm.Ed 171.2

  Un asemenea studiu are puterea de a da viață. Mintea și inima primesc puteri noi, o nouă viață.Ed 171.3

  Această experiență este cea mai înaltă dovadă a faptului că originea Bibliei este divină. Primim Cuvântul lui Dumnezeu ca hrană pentru suflet prin aceeași dovadă grație căreia primim pâine ca hrană pentru trup. Pâinea acoperă nevoile naturii noastre fizice; știm din experiență că aceasta contribuie la producerea sângelui, a oaselor și a creierului. Aplicați același test pentru Biblie; când principiile ei au devenit efectiv elemente ale caracterului nostru, care a fost rezultatul? Ce schimbări au survenit în viață? “Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” 2 Corinteni 5, 17. În puterea ei, bărbați și femei au rupt lanțurile obiceiului păcătos. Au renunțat la egoism. Cei ce vorbeau murdar au devenit respectuoși, bețivii și-au păstrat mințile treze, cei destrăbălați au devenit curați. Suflete care au purtat asemănarea cu Satana au fost preschimbate după chipul lui Dumnezeu. Această schimbare în sine este o minune a minunilor. Schimbarea pe care o produce Cuvântul este una dintre cele mai mari taine ale lumii. Nu o putem pricepe; nu suntem în stare decât să credem, așa cum declară Scripturile, că “Hristos în voi, nădejdea slavei.” Coloseni 1, 27.Ed 171.4

  Cunoașterea acestei taine oferă cheia pentru toate celelalte. Ea deschide sufletului comorile universului, posibilitățile unei dezvoltări nemărginite.Ed 172.1

  Și această dezvoltare este câștigată prin dezvăluirea neîncetată înaintea noastră a caracterului lui Dumnezeu — slava și taina cuvântului scris. Dacă ne-ar fi cu putință să atingem o înțelegere completă a lui Dumnezeu și a Cuvântului Său, nu ar mai fi pentru noi nici o descoperire viitoare a adevărului, nici o cunoaștere ulterioară, perspectiva nici unei dezvoltări. Dumnezeu ar înceta să fie Ființa Supremă, iar omul ar înceta să mai facă pași înainte. Slavă Domnului, nu este așa. Întrucât Dumnezeu este infinit și în El se găsesc toate comorile înțelepciunii, vom putea cerceta mereu și mereu, veșnic, și cu toate acestea fără a epuiza bogățiile înțelepciunii Sale, bunătatea și puterea Sa.Ed 172.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents