Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Educaţie - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pregătirea

  “Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat.”

  Primul învățător al copilului este mama. În perioada în care este cel mai impresionabil și se dezvoltă în cel mai rapid ritm, educația lui se află într-o mare măsură în mâinile ei. Ea este prima care are ocazia de a-i modela caracterul pentru bine sau pentru rău. Ea ar trebui să înțeleagă valoarea șansei pe care o are și, mai presus de oricare alt profesor, ar trebui să fie pricepută să o folosească pentru cel mai înalt folos. Cu toate acestea, educației ei i se acordă mai puțină atenție decât pregătirii oricărui alt învățător. Cea a cărei influență în educație este cea mai puternică și mai bogată în consecințe este persoana pentru al cărei ajutor se depune cel mai mic efort sistematic.Ed 275.1

  Cei în grija cărora este încredințat copilașul sunt prea adesea neștiutori în ce privește nevoile sale fizice; ei știu prea puțin despre legile sănătății sau despre principiile dezvoltării. Și nu sunt mai bine pregătiți nici pentru a-l îngriji în vederea creșterii sale mintale și spirituale. Se poate ca aceștia să aibă calitățile necesare conducerii unor afaceri sau de a străluci în societate; se poate să fie autorii unor realizări demne de laudă pe tărâm literar sau științific; dar despre educația unui copil au puține cunoștințe. În principal, din cauza acestei lipse și mai ales din aceea a neglijării de timpuriu a dezvoltării fizice, rasa umană are o rată atât de mare a mortalității infantile; iar dintre cei care ajung la maturitate sunt atât de mulți pentru care viața nu este decât o povară.Ed 275.2

  Taților și, de asemenea, mamelor le revine responsabilitatea pentru educarea timpurie a copilului ca și pentru cea de mai târziu, iar cerința pregătirii aprofundate a ambilor părinți este de extremă urgență. Înainte să-și asume statutul de tată și mamă, bărbații și femeile ar trebui să se familiarizeze cu legile dezvoltării fizice — cu fiziologia și igiena, cu consecințele influențelor prenatale, cu legile eredității, îmbrăcămintea, exercițiul fizic și tratarea bolilor; ei ar trebui, de asemenea, să înțeleagă legile dezvoltării intelectuale și ale educației morale.Ed 276.1

  Cel Infinit a considerat că această lucrare a educației este atât de importantă, încât au fost trimiși mesageri de la tronul Său la o femeie care avea să devină mamă pentru a răspunde la întrebarea “ce va trebui să păzim cu privire la copil și ce va fi de făcut?” (Judecători 13, 12) și pentru a instrui un tată în legătură cu educația unui fiu ce fusese făgăduit.Ed 276.2

  Educația nu va împlini niciodată ceea ce ar putea și ar trebui până când nu este recunoscută pe deplin importanța lucrării părinților și până când aceștia nu dobândesc o pregătire pentru responsabilitățile ei sacre.Ed 276.3

  Necesitatea unor cursuri pregătitoare pentru învățător este universal recunoscută; puțini recunosc însă care este pregătirea cea mai importantă. Cel care apreciază responsabilitatea pe care o presupune educarea tineretului își va da seama că numai instruirea în sfera științifică și literară nu poate fi de ajuns. Învățătorul ar trebui să aibă o educație mai cuprinzătoare, decât cea care poate fi câștigată prin studierea cărților. Ar trebui să aibă nu numai o minte puternică, dar și un orizont larg; ar trebui să fie sincer, deschis, dar să aibă și un suflet mare.Ed 276.4

  Numai Acela care a creat mintea și i-a stabilit legile îi poate înțelege perfect nevoile sau dirija dezvoltarea. Principiile de educație, pe care le-a dat El, sunt singurul ghid sigur. O însușire esențială pentru fiecare învățător este cunoașterea acestor principii și o asemenea acceptare a lor, încât acestea să devină o putere stăpânitoare în propria sa viață.Ed 276.5

  Experiența în viața practică este indispensabilă. Calitățile esențiale sunt ordinea, meticulozitatea, punctualitatea, stăpânirea de sine, un temperament senin, o constanță a dispoziției, jertfirea de sine, integritatea caracterului și politețea.Ed 277.1

  Pentru că pretutindeni în jurul tinerilor sunt caractere de joasă speță și multe falsuri, se face simțită o mare nevoie ca vorbele învățătorului, atitudinea și comportamentul său să-l reprezinte pe cel elevat și adevărat. Copiii percep cu rapiditate când este vorba doar de paradă sau de orice altă slăbiciune ori defect. Învățătorul nu poate câștiga respectul elevilor săi în nici un alt fel decât prin descoperirea în propriul său caracter a principiilor pe care caută să-i învețe. Numai făcând acest lucru în contactul zilnic pe care-l are cu ei poate avea o influență trainică pentru bine asupra lor.Ed 277.2

  Pentru aproape orice calitate care contribuie la succesul său, învățătorul este într-o mare măsură dependent de vigoarea fizică. Cu cât îi este mai bună sănătatea, cu atât mai bună va fi lucrarea sa.Ed 277.3

  Responsabilitățile sale sunt atât de obositoare, încât se cere un efort deosebit din partea sa pentru a-și păstra puterea și prospețimea. Adesea, îi obosește și inima, și mintea, aceasta având ca efect tendința către depresie, răceală sau iritabilitate. Datoria sa nu este doar de a ține piept unor astfel de stări, ci și de a evita cauza producerii lor. El trebuie să-și păstreze inima curată, plină de gingășie, încredere și compasiune. Pentru a putea fi întotdeauna ferm, calm și voios, trebuie să-și păstreze tăria creierului și a nervilor.Ed 277.4

  De vreme ce în lucrarea sa calitatea este cu mult mai importantă decât cantitatea, el ar trebui să se păzească de munca în exces — de faptul de a încerca să facă prea mult în sfera datoriei sale; de acceptarea altor responsabilități care l-ar împiedica să-și mai împlinească lucrarea și de angajarea în distracții și plăceri sociale, care sunt mai degrabă epuizante decât regeneratoare.Ed 278.1

  Exercițiul fizic în aer liber, mai ales prin muncă folositoare, este unul dintre cele mai bune mijloace de recreere a trupului și a minții; iar exemplul învățătorului va stârni în elevii săi interesul și respectul pentru munca manuală.Ed 278.2

  Învățătorul ar trebui să respecte cu scrupulozitate, în orice domeniu, principiile sănătății. El ar trebui să facă acest lucru, având în vedere nu numai influența lor asupra propriei sale utilități, dar și din pricina înrâuririi pe care o au acestea asupra elevilor săi. Ar trebui să fie cumpătat în toate lucrurile și un exemplu în alimentație, îmbrăcăminte, muncă și recreere.Ed 278.3

  Sănătatea fizică și integritatea caracterului ar trebui să fie combinate cu o mare destoinicie literară. Cu cât învățătorul are mai multe cunoștințe adevărate, cu atât mai bună va fi lucrarea sa. Sala de clasă nu este un loc pentru o muncă de suprafață. Nici un învățător care este mulțumit cu o cunoaștere superficială nu va atinge un grad înalt de eficiență.Ed 278.4

  Însă utilitatea învățătorului nu depinde atât de mult de cantitatea efectivă a informațiilor pe care le deține, cât de standardul la care aspiră. Adevăratul dascăl nu este mulțumit cu o gândire ștearsă, cu o minte leneșă sau o memorie slabă. El caută neîncetat realizări mai înalte și metode mai bune. Viața sa este marcată de o creștere continuă. În lucrarea unui astfel de învățător există o prospețime și o putere înviorătoare care îi trezește și îi inspiră pe elevii săi.Ed 278.5

  Învățătorul trebuie să fie competent pentru munca sa. Trebuie să posede înțelepciunea și tactul pe care-l pretinde lucrul cu mintea altora. Oricât de înalte ar fi cunoștințele sale științifice, oricât de bune înzestrările sale în alte domenii, dacă nu dobândește respectul și încrederea elevilor săi, eforturile lui se vor dovedi inutile.Ed 278.6

  Este nevoie de învățători care să vadă cu rapiditate și să se folosească de orice prilej pentru a înfăptui binele; care să îmbine entuziasmul cu demnitatea adevărată, care să fie stăpâni pe situație și “în stare să-i învețe pe toți”, care să inspire idei, să descătușeze energia și să insufle curaj și viață.Ed 279.1

  Se poate ca avantajele de care a dispus un învățător să fi fost limitate, astfel încât să nu aibă o destoinicie literară la nivelul celei vrednice de dorit; chiar și așa, dacă are o adevărată cunoaștere a naturii umane, o adevărată dragoste pentru munca sa și dacă apreciază în mod corect importanța ei; dacă este hotărât să se perfecționeze și dispus să muncească în mod hotărât și perseverent, va înțelege care sunt nevoile elevilor săi și, prin spiritul lui progresist și plin de înțelegere, îi va inspira să-l urmeze în timp ce el caută să-i conducă înainte și în sus.Ed 279.2

  Copiii și tinerii aflați în grija învățătorului se deosebesc foarte mult în privința dispoziției, obiceiurilor și educației. Unii nu au țeluri hotărâte sau principii stabilite. Au nevoie să fie treziți ca să-și vadă responsabilitățile și posibilitățile. Puțini copii au fost educați corect în cămin. Unii au fost răsfățații familiei. Întreaga lor pregătire a fost superficială. Întrucât li s-a îngăduit să-și urmeze înclinațiile firești și să evite responsabilitățile și poverile, le lipsește stabilitatea, perseverența și tăgăduirea de sine. Aceștia privesc adesea orice act de disciplină ca fiind o constrângere inutilă. Alții au fost criticați și descurajați. Restricțiile arbitrare și asprimea au dezvoltat în ei spiritul de încăpățânare și sfidare. Lucrarea de remodelare a acestor caractere deformate trebuie să fie împlinită în cele mai multe cazuri de către învățător. Pentru a face aceasta cu succes, el trebuie să aibă compasiunea și înțelegerea care îl vor ajuta să descopere cauza defectelor și greșelilor care se manifestă la elevii săi. Trebuie să posede, de asemenea, tactul și îndemânarea, răbdarea și fermitatea care îl vor face în stare să dea fiecăruia ajutorul de care este nevoie — celui șovăitor și iubitor de tihnă, o asemenea încurajare și sprijin, încât să-l stimuleze la străduințe personale; celui demoralizat, compasiunea și aprecierea care îi vor da încredere și îl vor inspira astfel să depună eforturi.Ed 279.3

  Adesea, învățătorii nu reușesc să fie suficient de sociabili cu elevii lor. Ei manifestă prea puțină compasiune și gingășie și prea mult din demnitatea judecătorului neînduplecat. Câtă vreme este adevărat că învățătorul trebuie să fie ferm, hotărât, el nu trebuie să fie critic sau dictatorial. A fi aspru și mustrător, a sta izolat de elevii săi sau a-i trata cu indiferență înseamnă să închidă căile prin care îi poate influența pentru bine.Ed 280.1

  Învățătorul să nu dea pe față, în nici un fel de împrejurări, un tratament preferențial. A-l favoriza pe elevul cuceritor și atrăgător și a fi critic, nerăbdător, cu cel care are cea mai mare nevoie de încurajare și ajutor înseamnă a dovedi o concepție total greșită în privința lucrării învățătorului. Prin modul în care îi tratează pe cei greșiți și dificili este pus la încercare caracterul și se dovedește dacă învățătorul este cu adevărat apt pentru poziția pe care o ocupă.Ed 280.2

  Mare este responsabilitatea acelora care își asumă călăuzirea unui suflet omenesc. Tatăl și mama adevărată consideră că li s-a încredințat o răspundere de care nu pot fi niciodată cu totul eliberați. Viața copilului, din prima până în ultima zi, simte puterea acelei legături care îl leagă de inima părintelui; faptele, cuvintele, însăși privirea părintelui continuă să modeleze copilul pentru bine sau pentru rău. Învățătorul este și el părtaș la această responsabilitate și are nevoie să-și dea seama neîncetat de sfințenia ei și să nu piardă din vedere scopul lucrării sale. El nu are doar datoria de a se achita de sarcinile zilnice, de a le face pe plac șefilor lui sau de a menține bunul nume al școlii; el trebuie să aibă în vedere binele cel mai înalt al fiecăruia dintre elevii săi, îndatoririle pe care viața le va pune asupra lor, slujirea de care este nevoie și pregătirea cerută. Lucrarea pe care o înfăptuiește zi de zi va răsfrânge asupra elevilor săi, și prin ei asupra altora, o influență care nu va înceta să se extindă și să se întărească până la sfârșitul timpului. El trebuie să fie confruntat cu roadele lucrării sale în acea zi măreață în care fiecare cuvânt sau faptă va fi descoperită înaintea lui Dumnezeu.Ed 280.3

  Învățătorul care își dă seama de acest lucru nu va simți că munca lui este completă când termină rutina zilnică a examinărilor și elevii nu mai sunt, pentru un timp, sub grija lui directă. Îi va purta în inima sa pe acești copii și tineri. Preocuparea și efortul său constant va fi acela de a descoperi cum să le asigure standardul cel mai nobil de perfecționare.Ed 281.1

  Cel care își dă seama de ocaziile și privilegiile lucrării sale nu va îngădui ca vreun lucru să stea în calea străduinței hotărâte de autoperfecționare. Nu va cruța nici un efort pentru a atinge standardul cel mai înalt de profesionalism. El se va strădui să fie tot ceea ce dorește ca elevii săi să devină.Ed 281.2

  Cu cât sentimentul responsabilității este mai adânc și cu cât efortul de autoperfecționare este mai hotărât, cu atât învățătorul va percepe mai clar și va regreta mai profund defectele care împiedică utilitatea sa. Contemplând însemnătatea lucrării sale, dificultățile și posibilitățile ei, inima lui va striga adesea: “Cine este de-ajuns pentru aceste lucruri?”.Ed 281.3

  Dragă învățătorule, în timp ce te gândești la nevoia ta de tărie și călăuzire — nevoie pe care nu o poate satisface nici o sursă omenească — te rog, cugetă la făgăduințele Celui care este Sfetnicul minunat.Ed 282.1

  “Iată”, spune El, “ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni n-o poate închide.” Apocalipsa 3, 8.Ed 282.2

  “Cheamă-Mă, și-ți voi răspunde.” “Te voi învăța și-ți voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta.” Ieremia 33, 3; Psalmii 32, 8.Ed 282.3

  “Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.” Matei 28, 20.Ed 282.4

  În scopul celei mai înalte pregătiri pentru lucrarea ta, îți supun atenției cuvintele, viața și metodele Prințului învățătorilor. Te îndemn să nu-L pierzi din vedere. În El se află adevăratul tău ideal. Contemplă-l și zăbovește asupra lui până când Duhul Învățătorului divin va pune stăpânire pe inima și viața ta.Ed 282.5

  Privind “cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului”, ești schimbat “în același chip al Lui.” 2 Corinteni 3, 18.Ed 282.6

  Acesta este secretul puterii tale asupra elevilor tăi. Reflectă-L pe El.Ed 282.7

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents