Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mod En Bedre Fremtid - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 28—Regnskabets time

  Profeten Daniel siger: “Da så jeg dette: Troner blev stillet frem og en gammel af dage tog sæde; hans klæder var hvide som sne, og håret på hans hoved var rent som uld. Hans trone var flammer af ild, dens hjul var luende ild. En flod af ild strømmede frem og løb ud foran ham. Tusind, ja tusinder tjente ham, ti tusind, ja titusinder stod foran ham. Retten blev sat, bøgerne blev åbnet.”1Dan 7,9-10.MBF 385.1

  I et syn så profeten den store, højtidelige dag, da alle menneskers liv og karakter skal undersøges af al jordens Dommer, “når han gengælder mennesket, hvad det har gjort.” Den gamle af dage er Gud Fader. Som salmisten siger: “Før bjergene fødtes, før jorden og verden blev til, fra evighed til evighed er du Gud.”2Sl 90,2.Ham, alt levendes ophav og al lovs udspring er det, der skal føre forsæde i dommen. Og titusinder af hellige engle er tjenere og vidner ved den høje domstol.MBF 385.2

  “I nattesynerne så jeg dette: Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn; han kom hen til den gamle af dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham; alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå, hans kongerige skal ikke gå til grunde.”3Dan 7,13-14.Det er ikke Kristi andet komme til jorden, som beskrives her. Han kommer til den gamle af dage i himlen for at modtage herredømme og ære og kongerige, som vil blive givet ham ved afslutningen af hans gerning som mellemmand. Det er dette komme og ikke hans genkomst til jorden, som profetien forudsagde ville finde sted ved slutningen af de 2.300 dage i 1844. Ledsaget af himmelske engle går vor store Ypperstepræst ind i det Allerhelligste og træder frem for Gud for at begynde på den sidste del af sin tjeneste for menneskene — at foretage den undersøgende retshandling og gøre soning for alle, der viser sig at være berettigede til dens goder.MBF 385.3

  I den symbolske tjeneste var det kun dem, der var kommet frem for Gud med bekendelse og anger, og hvis synder var overført til helligdommen ved syndofrets blod, der havde del i tjenesten på forsoningsdagen. Således også ved den sidste store og undersøgende retshandling, hvor kun de mennesker, der har bekendt sig til at være Guds børn, vil få deres sag taget op til bedømmelse. Dommen over de gudløse er en sag for sig og vil finde sted på et senere tidspunkt. “For nu er det tiden, da dommen tager sin begyndelse, og den begynder med Guds hus; men når den begynder med os, hvilken ende vil det så ikke tage med dem, der er ulydige mod Guds evangelium?”41 Pet 4,17.MBF 386.1

  Det er bøgerne i himlen, hvori menneskers navn og gerninger er indskrevet, der er afgørende for dommen. Daniel siger: “Retten blev sat, bøgerne blev åbnet.” Åbenbaringens forfatter beskriver den samme begivenhed og tilføjer: “Og en anden bog blev åbnet, det er livets bog, og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det, der stod skrevet i bøgerne.”5Åb 20,12.MBF 386.2

  Livets bog indeholder navnene på alle dem, der på et eller andet tidspunkt er begyndt at tjene Gud. Jesus sagde til sine disciple: “Glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene.”6Luk 10,20.Paulus omtaler sine trofaste medarbejdere som dem, “hvis navne står i livets bog.”7Fil 4,3.Og idet Daniel ser frem til “en trængselstid, der ikke har været magen til,” siger han, at Guds folk vil blive frelst, “alle der er indskrevet i bogen.” Åbenbaringens forfatter siger, at “kun de, der står indskrevet i livets bog, Lammets bog,” kommer ind i Guds stad.8Dan 12,1; Åb 21,27.MBF 386.3

  Der bliver “skrevet en bog, for at Herren skulle erindre dem, der frygter ham og agter hans navn.”9Mal 3,16.De ord, de har udtalt i tro, og deres kærlige gerninger bliver registreret i himlen. Nehemias henviser til dette med ordene: “Husk mig også for dette, min Gud, og glem ikke de fromme gerninger, jeg har gjort for min Guds hus og tjenesten dér!”10Neh 13,14.Alle retfærdige gerninger bliver indskrevet i Guds erindringsbog. Der føres nøje regnskab med hver fristelse, som blev modstået, det onde, der blev overvundet og de kærlige, medfølende ord, som blev sagt. Hver selvopofrelse, hver lidelse og sorg, der er udholdt for Kristi skyld, er nedtegnet. Salmisten siger: “Du fører bog over min elendighed, mine tårer er samlet i din lædersæk, de står i din bog.”11Sl 56,9.MBF 386.4

  Der føres også regnskab over menneskenes synder. “For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt.” “På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes,” sagde Jesus.12Præd 12,14; Matt 12,36-37.Menneskenes hemmelige planer og motiver står nøjagtigt opført; for Gud “skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbare, hvad hjerterne vil.”131 Kor 4,5.“Se, det står optegnet hos mig, … jeres synd og jeres fædres synd, siger Herren.”14Es 65,6-7.MBF 387.1

  Hvert eneste menneskes gerninger bliver gennemgået af Gud og indført under betegnelsen troskab eller troløshed. Ud for den enkeltes navn i himlens bøger bliver alle forkerte ord og selviske handlinger, alle uopfyldte pligter og hemmelige synder og alle snedige forsøg på at føre andre bag lyset opført med pinlig nøjagtighed.MBF 387.2

  Himmelske advarsler, der ikke er blevet ænset, forspildte øjeblikke, god eller dårlig indflydelse og dens vidtrækkende følger — alt bliver nedskrevet af den engel, der fører regnskab.MBF 387.3

  Ud fra Guds lov vil menneskers liv og karakter blive bedømt. Den vise mand siger: “Frygt Gud og hold hans bud, det skal alle mennesker! For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt.”15Præd 12,13-14.Apostlen Jakob formaner sine brødre: “I skal tale og handle som mennesker, der vil blive dømt efter frihedens lov.”16Jak 2,12.MBF 387.4

  De, der bliver “agtet værdige” ved denne domshandling, får del i de retfærdiges opstandelse. Jesus sagde: “De, der findes værdige til at komme med i den anden verden og i opstandelsen fra de døde, … er som engle; de er Guds børn, så sandt de er opstandelsens børn.”17Luk 20,35-36.Og videre siger han: “Alle de, der er i gravene, skal … gå ud af dem — de, der har øvet det gode, for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde, for at opstå til dom.”18Joh 5,29.De retfærdige døde vil ikke blive oprejst, før den dom, der betegner dem som værdige til at “opstå til liv,” er afsagt. Derfor er de ikke personligt til stede, når deres livs regnskab bliver gennemgået og deres sag afgjort.MBF 387.5

  Jesus er deres forsvarer og fører deres sag for Gud. “Hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige.”191 Joh 2,1.“For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os.” “Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem.”20Hebr 9,24;7,25.MBF 388.1

  Når bøgerne åbnes, ser Gud, hvorledes alle de mennesker, der har troet på Jesus, har levet. Vor Talsmand begynder med dem, der først levede på jorden. Derefter gennemgår han regnskabet for alle følgende generationer og slutter med de levende. Hvert eneste navn bliver nævnt, og hver enkelts sag bliver nøje undersøgt. Nogle bliver godkendt, andre forkastet. Hvis der står opført synder, der ikke er angret og tilgivet, bliver navnene på den, der har begået disse synder, slettet af livets bog, og de gode gerninger, de har gjort, bliver slettet af erindringsbogen. Herren sagde til Moses: “Den, der har syndet mod mig, ham vil jeg slette af min bog.”212 Mos 32,33.Om det tilfælde, hvor “den retfærdige vender sig fra sin retfærdighed og øver uret,” siger profeten Ezekiel, at “ingen af de retfærdige gerninger, han har øvet huskes.”22Ez 18,24.MBF 388.2

  Alle, som i sandhed har angret deres synder og i tro påberåbt sig Kristi blod som deres sonoffer, har fået tilgivelse indført ud for deres navne i himlens bøger. De har fået del i Kristi retfærdighed, og deres karakter er fundet i overensstemmelse med Guds lov. Derfor bliver deres synder udslettet, og de bliver agtet værdige til evigt liv. Ved profeten Esajas siger Herren: “Det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser, for min egen skyld husker jeg ikke på dine synder.”23Es 43,25.Og Jesus sagde: “Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, men vedkende mig hans navn over for min fader og hans engle.” “Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlene.”24Åb 3,5; Matt 10,32-33.MBF 388.3

  Den store interesse, som mennesker udviser for afgørelser ved de jordiske domstole, er kun en skygge af den interesse, der tilkendegives i den himmelske retssal, når navnene i livets bog kommer til bedømmelse for jordens Dommer. Den guddommelige Talsmand beder om, at alle, der har vundet sejr ved troen på hans blod, må få tilgivelse for deres synder, komme tilbage til deres hjem i Edens Have — blive kronet som hans medarvinger og få del i “det tidligere herredømme.”25Mika 4,8.Med ihærdige anstrengelser for at friste og bedrage menneskene har Satan forsøgt at krydse Guds plan med menneskets skabelse. Men nu beder Kristus om, at denne plan må blive gennemført, som om mennesket aldrig havde syndet. Han beder ikke alene om, at hans folk må blive tilgivet og retfærdiggjort, men at det må få del i hans herlighed og sidde på hans trone.MBF 388.4

  Mens Jesus går i forbøn for dem, der har taget imod hans nåde, anklager Satan dem for at være syndere. Den store bedrager har prøvet på at gøre dem mistroiske, svække deres tillid til Gud, skille dem fra hans kærlighed og få dem til at overtræde hans lov. Nu peger han på deres livs historie, deres karaktermangler, den manglende lighed med Kristus, hvilket har bragt deres frelser vanære, og alle de synder, han har fristet dem til at begå, og derfor hævder han, at de er hans undersåtter.MBF 389.1

  Jesus undskylder ikke deres synder, men henviser til deres anger og tro. Han hævder, at de bør tilgives og løfter sine sårede hænder op for Faderen og de hellige engle og siger: “Jeg kender dem ved navn. Jeg har tegnet dem i mine hænder.” “Mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd, et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud.”26Sl 51,19.Og til sit folks anklager siger han:MBF 389.2

  “Herren irettesætter dig, Satan; Herren, som har udvalgt Jerusalem, irettesætter dig. Denne mand er jo et stykke brænde, der er trukket ud af ilden.”27Zak 3,2.MBF 389.3

  Kristus vil iføre sine trofaste sin egen retfærdighed. Han vil “føre kirken frem for sin herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri.”28Ef 5,27.Deres navne står i livets bog, og der står om dem: “De skal vandre med mig i hvide klæder, for det er de værdige til.”29Åb 3,4.MBF 389.4

  Således vil følgende løfte fra den nye pagt blive fuldstændigt opfyldt: “Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd.” “I de dage og til den tid, siger Herren, skal man søge Israels skyld, men den er der ikke, og Judas synder, men de findes ikke.”30Jer 31,34;50,20.“På den dag bliver Herrens spire til herlighed og ære, og landets frugt bliver til stolthed og pryd for Israels overlevende. De, der er til rest i Zion, de, der bliver tilbage i Jerusalem, skal kaldes hellige, alle i Jerusalem, der er indskrevet til livet.”31Es 4,2-3.MBF 389.5

  Retsundersøgelsen skal være afsluttet og synderne udslettet inden Herrens genkomst. Da de døde skal dømmes ud fra det, der står i bøgerne, kan menneskenes synder umuligt blive udslettet, før deres liv er bedømt ud fra denne undersøgelse. Men Peter siger tydeligt, at de troendes synder vil blive udslettet, før “de tider kommer fra Herren, da vi kan ånde frit, og han skal sende den Salvede, som var forud bestemt for jer, og det er Jesus.”32ApG 3,19-20.Når retsundersøgelsen slutter, kommer Kristus — og han har sin løn med sig for at gengælde enhver, som hans gerning er.MBF 389.6

  I den symbolske tjeneste kom ypperstepræsten ud og velsignede menigheden, når han havde skaffet Israel soning. Kristus kommer også frem, når han har afsluttet sin formidlingstjeneste, “Ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham,”33Hebr 9,28.for at velsigne sit ventende folk og skænke dem evigt liv. Som præsten bekendte synderne over Azazels buks hoved, når han fjernede dem fra helligdommen, vil Kristus lægge alle de frelstes synder på Satan, syndens ophavsmand. Azazels buk, som bar Israels synder, blev sendt ud “i ørkenen.”343 Mos 16,22.På lignende måde skal Satan, der bærer skylden for alle de synder, han har fået Guds børn til at begå, i tusind år holdes fanget på jorden, som vil være øde og ubeboet. Til sidst kommer han til at lide syndens fulde straf i den ild, der skal tilintetgøre de gudløse. Således bliver den store forløsningsplan fuldbyrdet ved syndens endelige udslettelse og befrielsen af alle, der har været villige til at afstå fra det onde.MBF 390.1

  På det fastsatte tidspunkt, nemlig ved afslutningen af de 2300 dage i 1844, begyndte retsundersøgelsen og syndernes udslettelse. Alle, som har bekendt Kristi navn, skal have deres sag omhyggeligt bedømt. Både de levende og de døde skal dømmes ud fra det, der står skrevet i bøgerne — efter deres gerninger.MBF 390.2

  Synder, der ikke er angret og forsaget, vil ikke blive tilgivet; de vil ikke blive slettet af bøgerne, men vidne mod synderen på Guds store dag. Enten de er begået ved dag eller ved nat, ligger de blottede og åbne foran ham, som vi står til regnskab over for. Guds engle har set hver eneste synd og ført nøje regnskab over dem. Mennesker kan benægte synden og skjule den for far, mor, ægtefælle, børn og medarbejdere. Måske har kun den skyldige selv nogen anelse om fejlen — men de himmelske væsener ser alt tydeligt. Hverken nattens mørke eller det mest udspekulerede bedrag kan skjule en eneste tanke for Den Evige. Herren har et nøjagtigt regnskab over alle falske regnskaber og alle uærlige forretninger. Han lader sig ikke føre bag lyset af tilsyneladende fromhed. Han tager ikke fejl i sin bedømmelse af karakteren. Mennesker kan lade sig narre af dem, der er fordærvede, men Gud gennemskuer alle forklædninger og ser ind i hjerterne.MBF 390.3

  Hvilken alvorsfuld tanke! Hver dag, der går over i evigheden, bidrager til beretningen i himlens bøger. Hvad der er sagt og gjort, kan aldrig kaldes tilbage. Engle har nedskrevet både godt og ondt. Selv den stærkeste kan ikke udslette beretningen om en eneste dag. Vore gerninger, vore ord, ja, selv vort lønligste motiv har alle indflydelse på vor skæbne til frelse eller fortabelse. Selv det, vi har glemt, vil enten retfærdiggøre eller fordømme os.MBF 391.1

  Karakteren vises med samme usvigelige nøjagtighed, som en fotografs plade gengiver ansigtstrækkene. Og dog bekymrer mennesker sig kun lidt eller slet ikke om det, de himmelske væsener får at se. Hvis det slør, der skiller den synlige og den usynlige verden, kunne trækkes til side, og menneskenes børn kunne se englen nedskrive hvert ord og hver handling, hvor mange ord ville ikke forblive usagt og hvor mange gerninger ladet ugjorte!MBF 391.2

  I dommen vil det nøje blive undersøgt, hvordan menneskene har brugt hvert eneste talent. Hvordan har vi brugt den kapital, himlen har lånt os? Vil Herren ved sit komme få sin ejendom tilbage med renter? Har vi udviklet håndens, hjertets og hjernens evner til Guds ære og verdens velsignelse?MBF 391.3

  Hvordan har vi brugt vor tid, vor pen, vor stemme, vore penge, vor indflydelse? Hvad har vi gjort for Kristus i de fattiges, de lidendes, de forældreløses og enkernes skikkelse? Gud har betroet os sit hellige ord. Hvordan har vi forvaltet det lys og den sandhed, som blev skænket os for at give mennesker visdom til at blive frelst? At bekende sig til at tro på Kristus har ingen værdi i sig selv; kun den kærlighed, der viser sig i gerning, bliver regnet for ægte. I himlens øjne er det kun kærlighed, der giver en handling værdi. Alt, hvad der er gjort af kærlighed vil blive godkendt og belønnet af Gud, uanset hvor ubetydeligt det ser ud i menneskers øjne.MBF 391.4

  Menneskers skjulte egoisme afsløres i himlens bøger. Uopfyldte pligter over for andre er nedskrevet sammen med glemsomhed over for Frelserens krav. Det vil fremgå, hvor ofte Satan fik den tid, de tanker og den styrke, som tilhørte Kristus. Det er en sørgelig rapport, englene bringer til himlen. Intelligente mennesker, der bekender sig til at være Kristi efterfølgere, er optaget af at skaffe sig jordiske ejendomme eller af at nyde verdslige glæder. Penge, tid og kræfter bruges til forfængelighed og nydelser, mens kun få øjeblikke bruges til bøn, bibellæsning, sjælelig ydmygelse og syndsbekendelse. Satan finder på utallige snedige planer for at aflede vore tanker fra netop de ting, vi burde være optaget af. Han hader de store sandheder, som leder vore tanker til vor mægtige Mellemmand og hans offer for os. Han ved, at det er altafgørende for ham at lede tankerne bort fra Jesus og hans sandhed.MBF 391.5

  De, der ønsker at få del i velsignelserne fra Frelserens formidlingstjeneste, bør ikke tillade noget som helst at hindre dem i at opnå fuldkommen hellighed i i ærefrygt for Gud. Den kostbare tid bør bruges til seriøst og fromt studium i stedet for til forlystelser, forfængelighed eller til at tjene penge.MBF 392.1

  Guds folk bør have en klar forståelse af emnerne helligdommen og den undersøgende retshandling. Alle behøver personligt kendskab til deres store Ypperstepræsts stilling og gerning. Uden dette kendskab vil det ikke være dem muligt at udvise den tro, som er helt nødvendig i denne tid, eller at udfylde den plads, som Gud ønsker, de skal udfylde. Hvert menneske har en sjæl, der vil blive frelst eller gå fortabt, og en sag, der skal behandles ved Guds domstol. Hver eneste af os skal møde den store Dommer ansigt til ansigt. Derfor er det så uhyre vigtigt, at alle ofte tænker på det højtidelige øjeblik, når retten bliver sat og bøgerne lukket op, og hvert menneske med Daniel ved dagenes ende må møde sin skæbne.MBF 392.2

  Alle, der har fået forståelse af disse emner, skal aflægge vidnesbyrd om de store sandheder, Gud har betroet dem. Helligdommen i himlen er selve midtpunktet for Kristi tjeneste for mennesker. Den angår hvert eneste menneske, som lever på jorden. Den giver indblik i forløsningsplanen, fører os til selve afslutningen af tiden og viser os den sejrrige udgang af kampen mellem retfærdighed og synd. Det er af den største betydning, at alle sætter sig grundigt ind i disse spørgsmål, så de kan svare enhver, der måtte bede dem redegøre for grundlaget for det håb, de har.MBF 392.3

  Kristi mellemkomst for mennesker i den himmelske helligdom har lige så stor betydning for frelsesplanen som hans død på korset. Ved sin død påbegyndte han den gerning, som han efter sin opstandelse steg op for at fuldende i himlen. I troen må vi gå ind bag forhænget, “hvor Jesus gik ind som en forløber for os.”35Hebr 6,20.Der tilbagekastes lyset fra Golgatas kors. Der kan vi få en dybere indsigt i forløsningens mysterier. Menneskets frelse er tilvejebragt ved en umådelig omkostning for himlen. Det offer, som er bragt, opfylder Guds lovs strengeste krav. Jesus har åbnet vejen til Faderens trone. Takket være hans mellemkomst kan alle, der kommer til ham i tro, få deres oprigtige ønske lagt frem for Gud.MBF 392.4

  “Den, der vil skjule sine overtrædelser, går det ikke godt, men den, der bekender dem og holder op med dem, finder barmhjertighed.”36Ordsp 28,13.Hvis de mennesker, der skjuler og undskylder deres synder, kunne se, hvordan Satan jubler, og hvordan han håner Kristus og de hellige engle på grund af deres adfærd, ville de skynde sig at bekende og ophøre dermed. Satan prøver at få kontrol over hele sindet, og han ved, at det vil lykkes, hvis mennesker hæger om disse fejl. Derfor prøver han hele tiden på at få Kristi efterfølgere til at tro på den bestikkende usandhed, at det er umuligt for dem at vinde sejr. Men Jesus løfter sine sårede hænder i forbøn for dem og siger til alle, der ønsker at følge ham: “Min nåde er dig nok,”372 Kor 12,9.“Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.”38Matt 11,29-30.Lad ingen tro, at deres fejl ikke kan rettes. Gud vil give dem tro og nåde til at overvinde dem.MBF 392.5

  Vi lever nu i tiden for den store forsoningsdag. Mens ypperstepræsten i den symbolske tjeneste skaffede Israel soning, skulle hele folket omvende sig og ydmyge deres sjæle for Herren, for ikke at blive udelukket af menigheden. På lignende måde bør alle, der ønsker, at deres navne skal blive stående i livets bog, benytte den korte tid, der er tilbage af nådetiden, til at ydmyge sig for Gud med oprigtig anger over synden. Det kræver dyb og ærlig selvransagelse. Den letsindige overfladiskhed, som findes hos mange bekendende kristne, må ophøre. Det er en hård kamp at undertvinge onde tilbøjeligheder. Hver enkelt må selv berede sig. Vi frelses ikke i grupper. Den enes renhed og gudhengivenhed kan ikke afhjælpe den andens mangel på disse egenskaber. Skønt alle folkeslag skal fremstilles for Guds domstol, vil han gennemgå hvert enkelt menneskes sag så nøje og grundigt, som om der ikke fandtes andre på hele jorden. Hver enkelt skal findes uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri.MBF 393.1

  De begivenheder, der er knyttet til forsoningstjenestens afslutning, er meget højtidelige, og store interesser står på spil. Nu afsiges der dom i den himmelske helligdom. Denne domstol har arbejdet i mange år. Snart — ingen ved hvor snart — vil den nå til de levendes sag. I Guds ærefrygtindgydende nærværelse vil vort liv blive gennemgået. Nu er det mere påkrævet end nogen sinde, at hver eneste giver agt på Frelserens formaning: “Tag jer i agt, hold jer vågne!”39Mark 13,33.“Hvis du ikke våger, kommer jeg som en tyv, og du ved ikke, i hvilken time jeg kommer over dig.”40Åb 3,3.MBF 393.2

  Når retsundersøgelsen er afsluttet, er alles skæbne afgjort til liv eller død. Prøvetiden afsluttes, ganske kort før Herren kommer i himlens skyer. Idet Kristus ser frem til denne tid, siger han i Åbenbaringen: “Lad den, der øver uret, stadig øve uret, den, der er tilsølet, stadig søle sig til, den retfærdige stadig øve retfærdighed, og den, der er hellig, stadig helliges.” “Ja, jeg kommer snart, og med mig min løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er.”41Åb 22,11-12.MBF 393.3

  De retfærdige og de gudløse lever stadig på jorden i deres dødelige tilstand — mennesker vil plante og bygge, spise og drikke fuldstændigt uvidende om, at den endelige, uigenkaldelige afgørelse er truffet i den himmelske helligdom. Da Noa før syndfloden var gået ind i arken, lukkede Gud ham inde og de gudløse ude; men i syv dage fortsatte menneskene deres sorgløse liv og spottede advarslerne om den kommende dom uden at vide, at deres skæbne var beseglet. “Sådan skal også Menneskesønnens komme være,” siger Frelseren.42Matt 24,39.Stille, ubemærket som tyven om natten, kommer den afgørende time, da hvert eneste menneskes skæbne er beseglet — den endelige tilbagekaldelse af nådens tilbud til syndige mennesker.MBF 394.1

  “Våg derfor! … Lad ham ikke finde jer sovende, når han pludselig kommer.”43Mark 13,35-36.De mennesker, der bliver trætte af at våge og retter opmærksomheden mod denne verden, er i en meget farlig situation. Mens forretningsmanden er optaget af tjene penge, mens den forlystelsessyge morer sig og mens den forfængelige pynter sig — udtaler jordens Dommer måske denne dom: “Du er vejet på vægten og fundet for let.”44Dan 5,27.MBF 394.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents