Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mod En Bedre Fremtid - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 36—Den forestående kamp

  Lige fra begyndelsen af den store strid i himlen har det været Satans hensigt at omstyrte Guds lov. Det var med dette for øje, han begyndte sit oprør mod Skaberen, og siden han blev nedstyrtet fra himlen, har han fortsat den samme kamp på jorden. At bedrage menneskene og få dem til at overtræde Guds lov er det mål, han stadig forfølger. Hvad enten dette mål nås ved at forkaste hele loven eller kun én af dens forskrifter, vil det endelige resultat blive det samme. Den, som “fejler blot på ét punkt,” viser foragt for hele loven; hans indflydelse og eksempel er og bliver overtrædelsen; han “er blevet skyldig i dem alle.”1Jak 2,10.MBF 469.1

  I sine forsøg på at vække foragt for de guddommelige love har Satan forvansket Bibelens lære, og vildfarelser indgår i troen hos tusinder, der bekender sig til at tro på Skriften. Den sidste store konflikt mellem sandhed og vildfarelse er kun den endelige styrkeprøve i den langvarige strid om Guds lov. Denne kamp er ved at begynde — en kamp mellem menneskers love og Jahves bud, mellem Bibelens religion og myters og traditioners religion.MBF 469.2

  De kræfter, der skal samles i denne kamp mod sandhed og retfærdighed, er nu i fuld gang. Guds hellige ord, der er blevet bevaret for os under så mange lidelser og så meget blod, værdsættes kun lidt. Bibelen er inden for alles rækkevidde, men det er kun få, der virkelig vedkender sig den som en vejleder for livet. Vantroen breder sig i en forfærdende grad, ikke blot i verden, men også inden for kirken. Mange fornægter selve den kristne tros grundlæggende principper. De store kendsgerninger vedrørende skabelsen, som de fremstilles af de inspirerede skribenter: menneskets fald, forsoningen og Guds lovs evige gyldighed afvises enten helt eller delvist af en stor del af verdens bekendende kristne. Tusinder, som roser sig af deres klogskab og frigjorthed, anser det for et tegn på svaghed at tro ubetinget på Bibelen. De mener, det viser en overlegen begavelse og lærdom at fremsætte smålig kritik af Skriften, og at bortforklare dens mest betydningsfulde sandheder eller sige, at de kun har en åndelig betydning. Mange præster lærer deres menighed og mange lærere deres elever, at Guds lov er ændret eller ophævet. Det anses for latterligt og foragteligt at tro, at dens krav stadig gælder og skal adlydes bogstaveligt.MBF 469.3

  Ved at forkaste sandheden forkaster mennesker sandhedens ophavsmand. Ved at træde Guds lov under fode fornægter de Lovgiverens myndighed. Man kan lige så godt skabe sig en afgud af falske lærdomme og teorier som af træ eller sten. Ved at fremstille et falsk billede af Guds væsen får Satan mennesker til at opfatte hans personlighed helt forkert. Mange mennesker har sat et filosofisk afgudsbillede på Jahves trone, mens den levende Gud, som han er åbenbaret i sit ord, i Kristus og i skaberværket, kun dyrkes af få. Tusinder gør naturen til deres gud, mens de afviser naturens Gud. I den kristne verden i dag eksisterer afgudsdyrkelse i lige så høj grad som på Elias’ tid i det gamle Israel, omend i en anden form. Mange kloge mænds gud, filosoffers, digteres, politikeres og journalisters gud — de slebne, moderne kredses, mange kollegiers og universiteters, ja, endog teologiske institutioners gud — er ikke meget bedre end Ba'al, fønikernes solgud.MBF 470.1

  Ingen vildfarelse inden for den kristne verden sætter sig mere dristigt op mod himlens autoritet og fornuftens stemme — ingen har mere ødelæggende virkninger end den moderne lære, der hurtigt vinder udbredelse: at Guds lov ikke længere er bindende for mennesker. Enhver nation har sine egne love, som kræves adlydt og respekteret; uden dem kunne ingen regering bestå. Kan det da tænkes, at himlens og jordens skaber ikke har en lov, der gælder for hans skabninger? Tænk, om ansete præster offentligt forkyndte, at de love, der styrer landet og beskytter borgernes rettigheder, ikke var gyldige — at de begrænsede folkets frihed og derfor ikke burde adlydes! Hvor længe ville sådanne mænd blive tålt på prædikestolen? Men er det en større forbrydelse at ringeagte statens eller nationens love end at træde de guddommelige befalinger, som er grundlaget for enhver form for regering, under fode?MBF 470.2

  Det ville passe bedre for nationer at ophæve deres vedtægter, give folkene lov til at gøre, som de ville, end for universets hersker at annullere sin lov og lade verden være uden grundlag til fordømmelse af de skyldige og retfærdiggørelse af de lydige. Kan vi forestille os, hvad resultatet ville blive af at gøre Guds lov ugyldig? Forsøget er gjort. Forfærdelige forhold var rådende i Frankrig, da ateismen blev den styrende magt. Da blev det demonstreret for verden, at afskaffelse af de begrænsninger, som Gud har pålagt, er at acceptere et styre af de grusomste tyranner. Når målestokken for retfærdighed tilsidesættes, er vejen åben for, at det ondes fyrste kan udøve sin magt på jorden.MBF 471.1

  Når man forkaster Guds lov, ophører synden at være syndig og retfærdigheden at være ønskværdig. De, der nægter at underkaste sig Guds styre, er helt uegnede til at styre sig selv. Gennem deres skadelige undervisning er opsætsighed blevet indpodet hos børn og unge, der af naturen er irriterede over at blive kommanderet med, og resultatet bliver et retsløst og tøjlesløst samfund. Mens masserne gør nar af dem, der er så naive at adlyde Guds krav, tager de ivrigt imod Satans vildfarelser. De giver lysterne frit løb og begår de samme synder, som har nedkaldt dom over hedningerne.MBF 471.2

  De, der lærer mennesker at tage sig Guds bud let, sår ulydighed og vil høste ulydighed. Hvis de hæmmende bånd, Guds lov pålægger os, helt tilsidesættes, vil der snart heller ikke bliver taget hensyn til menneskelige love. Fordi Gud forbyder uhæderlig praksis, begær, løgn og bedrag, er mennesker rede til at træde hans bud under fode som en hindring for deres materielle fremgang, men følgerne af at tilsidesætte disse forskrifter bliver helt anderledes, end de havde ventet. Hvis loven ikke var bindende, hvorfor skulle nogen så frygte for at overtræde den? Ejendom vil ikke være sikret. Folk ville tage deres naboers ejendele med vold, og de stærkeste ville blive de rigeste. Ikke engang livet ville man respektere. Ægteskabsløftet ville ikke mere være et helligt værn for familien. Den, der kunne, ville tage sin næstes hustru med vold, hvis han ønskede det. Det femte bud ville blive tilsidesat sammen med det fjerde. Børn ville ikke vige tilbage for at tage deres forældres liv, hvis de ved at gøre det, kunne opfylde deres fordærvede ønsker. Den civiliserede verden ville blive til en bande røvere og mordere, og fred, hvile og lykke ville være forvist fra jorden.MBF 471.3

  Den lære, der går ud på, at mennesker ikke behøver at adlyde Guds bud, har allerede svækket styrken i de moralske forpligtelser og åbnet syndens sluseporte på jorden. Lovløshed, udsvævelser og korruption strømmer ind over os som en flodbølge. Satan arbejder i familielivet. Hans banner vajer selv i såkaldte kristne hjem. Der findes misundelse, ond mistanke, hykleri, kulde, strid, tillidsbrud og uhæmmede lidenskaber. Alle de religiøse principper, der skulle danne grundlaget for og rammen om samfundslivet, er som en vaklende bygning, der er lige ved at styrte sammen. Når de værste forbrydere kommer i fængsel, bliver de ofte genstand for opmærksomhed og får tilsendt gaver, som om de havde opnået en misundelsesværdig udmærkelse. Deres liv og karakter omtales alle vegne. Pressen offentliggør detaljer i forbrydelsernes afskyelige ondskab og indvier på den måde andre i, hvordan man bedrager, myrder og røver; og Satan fryder sig over sine djævelske planers fremgang. Blind ondskab, manglende respekt for livet, det stadig voksende, frygtelige umådehold og forbrydelser af alle slags burde vække alle, der frygter Gud, og få dem til at spørge, hvad der kan gøres for at standse ondskabens flodbølge.MBF 472.1

  Domstole er korrupte. Mænd i ledende stillinger lader sig lede af begærlighed og sanselighed. Mangel på mådehold har svækket manges evner, så Satan næsten har fuld kontrol over dem. Jurister er fordærvede; de lader sig bestikke og bliver vildledt. Drukkenskab, udsvævelser, misundelse og uhæderlighed af enhver art findes blandt dem, der administrerer lovene. “Retten er trængt tilbage, og retfærdigheden holder sig langt borte; for sandhed snubler på torvet, og ærlighed kan ikke komme frem.”2Es 59,14.MBF 472.2

  Den uretfærdighed og det åndelige mørke, der herskede under romerkirkens overhøjhed, var det uundgåelige resultat af at undertrykke Skriften. Men hvor finder man årsagen til den udbredte vantro, forkastelsen af Guds lov og den deraf følgende fordærvelse under evangeliets fulde lys på en tid, hvor der hersker fuld trosfrihed? Nu, hvor Satan ikke længere kan beherske verden ved at fratage den Skriften, bruger han andre midler for at opnå samme resultat. At nedbryde troen på Bibelen tjener hans hensigt lige så godt som at tilintetgøre selve Bibelen. Ved at udbrede den tro, at Guds lov ikke gælder, lykkes det ham lige så godt at få mennesker til at overtræde den, som hvis de havde været helt uvidende om den. Og ligesom i svundne tider har han fremmet sine planer gennem kirken. Tidens religiøse organisationer nægter at høre på de upopulære sandheder, der fremgår tydeligt af Skriften, og for at bekæmpe dem har de antaget fortolkninger og indtaget standpunkter, som har spredt skepticismens sæd for alle vinde. Ved at fastholde den pavelige vildfarelse om sjælens udødelighed og menneskets bevidste tilstand i døden har de forkastet det eneste forsvar mod spiritismens bedrag. Læren om den evige pine har fået mange til at tvivle på Bibelen. Når det fjerde buds krav fremstilles for mennesker, opdager de, at det påbyder helligholdelse af den syvende dag. Og som den eneste udvej til at befri sig for en pligt, som man er uvillig til at opfylde, erklærer man, at Guds lov ikke mere gælder. På denne måde forkaster man loven og sabbatten samtidig. Efterhånden som sabbatsreformen går fremad, vil forkastelsen af Guds lov for at undgå det fjerde buds krav blive næsten verdensomspændende. De religiøse lederes lære har åbnet vejen for vantro, spiritisme og foragt for Guds hellige lov. Der hviler et frygteligt ansvar på disse ledere for den syndighed, der findes i den kristne verden.MBF 472.3

  Og så er det netop disse folk, der hævder, at den fordærvelse, der breder sig så hurtigt, i høj grad skyldes vanhelligelsen af den såkaldte “kristne sabbat,” og at en tvungen helligholdelse af søndagen ville betyde meget for en forbedring af samfundsmoralen. Det er navnlig i Amerika, dette gøres gældende, da læren om den rette sabbat har været forkyndt i størst udstrækning her. Her forenes afholdsbevægelsen, en af de vigtigste og mest fremtrædende moralske reformer, ofte med søndagsbevægelsen, og dens fortalere hævder, at de arbejder på at fremme samfundets største interesse. Afholdsbevægelsen, som er en af de mest fremtrædende og betydningsfulde moralske reformer, forener sig ofte med søndagsbevægelsen. Forkæmperne for den sidstnævnte udgiver sig for at arbejde for samfundets bedste interesser, mens de, der nægter at slutte sig sammen med dem, erklæres for fjender af mådehold og reformer. Men det faktum, at en bevægelse, der støtter vildfarelse, er knyttet til et arbejde, der er godt i sig selv, berettiger ikke fejlen. Vi kan skjule et giftstof ved at blande det i sund mad, men vi ændrer ikke giften som sådan. Den bliver tværtimod mere farlig, fordi der er større sandsynlighed for, at den tages uforvarende. Det er et af Satans påfund at forene løgnen med netop så meget sandhed, at den får et skær af troværdighed. Det er muligt, at de, der går i spidsen for søndagsbevægelsen, gør sig til talsmænd for principper, der er i overensstemmelse med Bibelen. Men så længe de stiller krav, der strider mod Guds lov, kan hans tjenere ikke gøre fælles sag med dem. Intet kan retfærdiggøre, at de tilsidesætter Guds bud for menneskers forskrifter.MBF 473.1

  Ved hjælp af de to store vildfarelser: sjælens udødelighed og søndagens hellighed, vil Satan vildlede menneskene. Mens den første danner grundlaget for spiritismen, skaber den anden sympati for romerkirken. Protestanterne i De forenede Stater vil være de første til at række hånden over afgrunden mod spiritismen; de vil række ud over det dybe svælg for at trykke den romerske magt i hånden, og dette land vil følge i Roms fodspor under påvirkning af det tredobbelte forbund og træde samvittighedens rettighed under fode.MBF 474.1

  Idet spiritismen efterligner tidens såkaldte kristendom mere og mere, får den større mulighed for at bedrage og besnære. Satan er selv gået over til den nye orden. Han vil vise sig som en lysets engel. Gennem spiritismen udføres mirakler, syge helbredes, og der sker mange ubestridelige undere. Og da ånderne vil bekende sig til at tro på Bibelen og vise respekt for kirkens skikke, vil man anse deres gerninger for at være af guddommelig oprindelse.MBF 474.2

  Nu er skillelinjen mellem de bekendende kristne og de gudløse næppe til at skelne. Kirkens medlemmer elsker det, verden elsker, og er rede til at slutte sig til den, og Satan beslutter at forene dem i én gruppe og styrke sin sag ved at feje dem alle ind i spiritismens rækker. Katolikker, der praler af mirakler som et sikkert tegn på den sande kirke, lader sig villigt narre af denne undergørende magt, og protestanterne, der har kastet sandhedens skjold bort, lader sig føre bag lyset. Katolikker, protestanter og ateister vil sammen vedkende sig gudsfrygtens skin uden dens kraft, og de vil i denne sammenslutning se en stor bevægelse til verdens omvendelse og indførelse af det længe ventede tusindårsrige.MBF 474.3

  Gennem spiritismen vil Satan komme til at se ud som menneskeslægtens velgører, idet han helbreder de syge og siger, at han bringer verden en ny og mere ophøjet religion; men samtidig virker han som ødelægger. Hans fristelser fører masserne ud i fordærv. Udsvævelser sætter fornuften ud af funktion, og følgen er strid og blodsudgydelse. Satan elsker krig, fordi den kalder sjælens værste lidenskaber frem og siden sender sine ofre lige ind i evigheden tilsølet af synd og blod. Hans mål er at ophidse nationerne til krig — for på den måde kan han aflede menneskers tanker fra at forberede sig til at bestå på dommens dag.MBF 474.4

  Satan virker også gennem elementerne på at samle sin høst af uforberedte sjæle. Han har studeret naturens hemmeligheder og bruger al sin magt på at kontrollere elementerne, så langt som Gud tillader det. Hvor hurtigt blev ikke flokke af kvæg, tjenere, huse og børn ryddet af vejen, da Gud tillod ham at hjemsøge Job! I løbet af ingen tid fulgte den ene ulykke efter den anden.MBF 475.1

  Det er Gud, der værner sine skabninger mod ødelæggerens magt. Men den kristne verden har foragtet Jahves lov, og Herren vil gøre netop, hvad han har sagt: Han vil trække sin velsignelse tilbage fra jorden og fjerne sin beskyttende omsorg fra dem, der sætter sig op imod hans lov, og lærer og tvinger andre til at gøre det samme. Satan behersker alle, der ikke er under Guds særlige beskyttelse. For at fremme sine egne formål vil han give nogle fremgang, og han vil bringe ulykke over andre og få mennesker til at tro, at det er Gud, der hjemsøger dem.MBF 475.2

  Samtidig med, at han viser sig for mennesker som den store læge, der helbreder alle deres sygdomme, vil han sende sygdomme og ulykke, indtil tæt befolkede byer lægges i ruiner. Selv nu arbejder han. I ulykker og katastrofer til lands og til vands, i store ildebrande, i voldsomme tornadoer og frygtelige haglbyger, i storme, oversvømmelser, cykloner, flodbølger og jordskælv, alle vegne og under tusind forskellige former udøver Satan sin magt. Han ødelægger kornhøsten med hungersnød og elendighed til følge. Han spreder dødbringende pest i luften, og tusinder omkommer af pesten. Sådanne hjemsøgelser vil blive stadig hyppigere og mere ødelæggende. Både mennesker og dyr vil gå til grunde. “Jorden sørger og visner, … himlen og jorden sygner hen. Jorden er vanhelliget af sine beboere, for de har overtrådt loven, tilsidesat budet og brudt den evige pagt.”3Es 24,4-5.MBF 475.3

  Derpå vil den store bedrager overbevise mennesker om, at alle disse ulykker skyldes dem, der tjener Gud. De, der har nedkaldt himlens vrede, vil beskylde dem, hvis lydighed mod Guds bud er en stadig bebrejdelse mod overtræderne, for at være skyld i alle deres vanskeligheder. Det skal hedde sig, at mennesker krænker Gud ved ikke at helligholde søndagen, at det er denne synd, der har medført ulykker, som ikke holder op, før helligholdelsen af søndagen bliver tvungen. Samt at de, der kommer med det fjerde buds krav og ødelægger ærbødigheden for søndagen, er folkets plageånder, der hindrer dem i at genvinde Herrens gunst og verdslig fremgang. Sådan gentages de beskyldninger, der i gamle dage blev rettet mod Guds tjenere, og med lige så god grund: “Så snart Akab fik øje på Elias, sagde han til ham: ‘Nå, der er du, som styrter Israel i ulykke!’ Han svarede: ‘Det er ikke mig, der styrter Israel i ulykke, men dig og din fars hus, fordi I har svigtet Herrens befalinger, og fordi du følger Ba'alerne.’”41 Kong 18,17-18.Når folkets vrede vækkes ved falske beskyldninger, vil de behandle Guds sendebud på samme måde, som det frafaldne Israel behandlede Elias.MBF 475.4

  Den undergørende magt, som viser sig gennem spiritismen, vil bruge sin indflydelse imod alle dem, der vælger at adlyde Gud mere end mennesker. Meddelelser fra ånderne vil hævde, at Gud har sendt dem for at overbevise dem, der forkaster søndagen, om deres fejltagelse, og indskærpe, at landets love skal adlydes som Guds lov. De vil beklage den store ondskab i verden og støtte de religiøse lederes udtalelser om, at de dårlige moralske tilstande skyldes søndagens vanhelligelse. De vil ophidse til stor vrede mod alle, der nægter at godkende deres vidnesbyrd.MBF 476.1

  Satans politik i den sidste kamp mod Guds folk er den samme, som han brugte ved begyndelsen af den store kamp i himlen. Han foregav at søge at fremme det guddommelige styres stabilitet, mens han i hemmelighed satte alt ind på at omstyrte det. Og han beskyldte de trofaste engle for det, han selv søgte at gennemføre. Den samme bedrageriske politik har præget den katolske kirkes historie. Den har foregivet at handle som himlens viceregent, mens den søgte at ophøje sig selv over Gud og at forandre hans lov. Under romerkirkens herredømme blev de, der led døden for deres troskab mod evangeliet, erklæret for forbrydere. De blev anset for at være i forbund med Satan, og man søgte på alle tænkelige måder at sværte dem til, for at de i andres øjne — ja selv i deres egne — skulle se ud som de værste forbrydere. Således vil det også være nu. Idet Satan søger at tilintetgøre dem, der ærer Guds lov, vil han få dem anklaget for at overtræde loven og for at vanære Gud og bringe straffedomme over verden.MBF 476.2

  Gud tvinger aldrig menneskers vilje eller samvittighed, men Satan griber hele tiden til grusomhed og tvang for at få magt over dem, han ikke på anden måde kan forføre. Ved at skabe frygt og bruge magt søger han at beherske samvittigheden og sikre sig selv at blive hyldet. Han virker gennem både religiøse og verdslige myndigheder for at opnå dette og får dem til at gennemføre menneskelige love i strid med Guds lov.MBF 476.3

  De mennesker, der ærer Bibelens sabbat, vil blive fordømt som fjender af lov og orden, for at nedbryde samfundets moralske grænser og være årsag til anarki og korruption, og derved nedkalde Guds dom over jorden. Deres samvittighedsskrupler vil blive udråbt som genstridighed, stædighed og foragt for myndighederne. De vil blive beskyldt for at være fjender af regeringen. Præster, der fornægter den guddommelige lovs gyldighed, vil fra prædikestolen understrege pligten til at adlyde de borgerlige myndigheder som indsat af Gud. I lovgivende forsamlinger og i retssale vil de, der overholder budene, blive fremstillet i et falsk lys og dømt. Man vil fordreje deres ord og tillægge dem de værste motiver.MBF 477.1

  Da de protestantiske kirker forkaster Skriftens klare begrundelser til forsvar for Guds lov, længes de efter at bringe dem til tavshed, hvis tro de ikke kan omstyrte ved Bibelens hjælp. Skønt de lukker øjnene for kendsgerningen, er de nu er ved at slå ind på en vej, der fører til forfølgelse af dem, der af samvittighedsgrunde nægter at gøre som hele den øvrige kristne verden og anerkende kravet om at helligholde den pavelige hviledag.MBF 477.2

  Kirkens og statens høje embedsmænd vil enes om at bestikke, overtale eller tvinge alle klasser til at holde søndagen hellig. I mangel af guddommelig myndighed sætter de tvingende lovbestemmelser i værk. Politisk korruption nedbryder kærligheden til retfærdighed og hensynet til sandhed. For at sikre sig folkets velvilje giver myndigheder og lovgivere, selv i det frie Amerika, efter for et folkeligt krav om at påbyde søndagshelligholdelse. Trosfriheden, der har kostet så store ofre, respekteres ikke længere. Under den store konflikt, der snart vil opstå, skal vi se disse profetiske ord gå i opfyldelse; “Og dragen rasede mod kvinden og gik hen for at føre krig mod hendes øvrige børn, som holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd.”5Åb 12,17.MBF 477.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents