Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mod En Bedre Fremtid - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 11—Fyrsternes protest

  Et af de ædleste vidnesbyrd for reformationen var de kristne fyrsters protest ved rigsdagen i Speyer i 1529. Disse gudfrygtige mænds mod, tro og fasthed sikrede de efterfølgende tidsaldre frihed for tanke og samvittighed. Det var deres protest, som gav den nye kirke navnet den protestantiske; og dens principper er “selve protestantismens kerne.”1D'Aubigné, bog 13, kap. 6.MBF 159.1

  Det var en mørk og truende tid for reformationen. Trods ediktet fra Worms, som havde erklæret Luther fredløs og forbudt tro på eller udbredelse af hans læresætninger, havde religiøs tolerance således været vidt udbredt i riget. Guds forsyn havde holdt de kræfter, der modarbejdede sandheden, i skak. Karl V var fast besluttet på at knuse reformationen, men han blev ofte tvunget til at tilbagekalde sine planlagte aktioner. Den øjeblikkelige tilintetgørelse af enhver, der vovede at sætte sig op imod Rom, forekom gentagne gange uundgåelig; men i det afgørende øjeblik dukkede enten de tyrkiske hære op ved den østlige grænse, eller den franske konge eller endog paven selv erklærede krig af misundelse over kejserens voksende magt. På denne måde fik reformationen under nationernes stridigheder lejlighed til at vokse i styrke og brede sig yderligere.MBF 159.2

  Men til sidst indstillede de katolske herskere deres fejder for at gøre fælles sag imod reformatorerne. Rigsdagen i Speyer havde i 1526 givet landene fuld frihed i religiøse anliggender, indtil et nyt kirkemøde trådte sammen. Men aldrig så snart var de farer, der havde sikret denne indrømmelse, overstået, før kejseren indkaldte til en ny rigsdag i Speyer i 1529 for at knuse kætteriet. Fyrsterne skulle, om muligt med fredelige midler, formås til at tage parti imod reformationen. Men hvis det slog fejl, var Karl V parat til at gribe til våben.MBF 160.1

  Katolikkerne hoverede. De mødte talrigt frem i Speyer og viste åbenlyst deres fjendskab mod reformatorerne og alle, som holdt med dem. Melanchton sagde: “Vi er verdens udskud og fejeskarn, men Kristus vil se ned til sit stakkels folk og bevare det.”2Samme, bog 13, kap. 5.Det blev endog forbudt de reformerte fyrster, som deltog i rigsdagen, at lade evangeliet forkynde i deres boliger. Men Speyers indbyggere tørstede efter Guds ord, og trods forbudet flokkedes tusinder ved de gudstjenester, som blev holdt i kurfyrsten af Sachsens kapel.MBF 160.2

  Dette fremskyndede krisen. Kejseren lod kundgøre for rigsdagen, at da den resolution, der tillod samvittighedsfrihed, havde forvoldt megen uorden, forlangte han den annulleret. Dette vakte de reformerte kristnes harme og forfærdelse. En af dem sagde: “Kristus er igen faldet i Pilatus’ og Kajfas’ hænder!” Katolikkerne optrådte stadigt voldsommere. En af dem erklærede: “Tyrkerne er bedre end lutheranerne, for de overholder fastedage, men lutheranerne overtræder dem. Skulle vi vælge mellem Den hellige Skrift og kirkens gamle vildfarelser, måtte vi forkaste den første.” Melanchton sagde:MBF 160.3

  “Hver eneste dag kaster Faber en eller anden ny sten efter os evangeliske.”3Samme, bog 13, kap. 5.MBF 160.4

  Der var ved lov indført tolerance i religionsspørgsmål, og de protestantiske stater var fast besluttede på at modsætte sig enhver krænkelse af deres rettigheder. Luther var stadig bandlyst og havde ikke lov til at være til stede i Speyer, men han blev repræsenteret af sine medarbejdere og de fyrster, som Gud havde kaldet til at forsvare sin sag i denne farlige situation. Den ædle Frederik af Sachsen var død, men hans bror og efterfølger, hertug Johan, havde med glæde budt reformationen velkommen, og som en fredens ven lagde han stor energi og stort mod for dagen i alle sager med relation til troens interesser.MBF 160.5

  Præsterne krævede, at de stater, der havde antaget reformationen, ubetinget skulle underkaste sig Roms jurisdiktion. Modsat gjorde reformatorerne krav på den frihed, de tidligere havde fået. De kunne ikke gå med til, at Rom atter skulle beherske stater, som med så stor glæde havde modtaget Guds ord.MBF 160.6

  Som et kompromis blev det til sidst foreslået, at Worms-ediktet skulle håndhæves strengt, “hvor reformationen ikke var blevet indført, og at der, hvor folket var afveget fra det, og hvor det ikke uden fare for opstand kunne indrette sig efter det, måtte man i det mindste ikke fremkalde nogen ny reform. Man måtte ikke komme ind på omstridte hovedspørgsmål eller modsætte sig, at der blev holdt messe. Man måtte ikke tillade nogen katolik at antage Luthers lære.”4Samme, bog 13, kap. 5.Dette lovforslag blev vedtaget af rigsdagen til de pavelige prælaters store tilfredshed.MBF 161.1

  Hvis dette edikt blev håndhævet, “kunne reformationen hverken brede sig, hvor den endnu var ukendt, eller få en sikker stilling, hvor den allerede fandtes.”5Samme, bog 13, kap. 5.Der kom forbud mod talefrihed! Ingen omvendelser ville være tilladt. Og man krævede, at reformationens venner straks skulle underkaste sig disse restriktioner og forbud. Det var, som skulle verdens håb slukkes!MBF 161.2

  “Genoprettelse af det romerske præstevælde ville uvægerlig føre til de gamle misbrug, og der kunne hurtigt findes en anledning til at fuldende nedbrydningen af et arbejde, der allerede var så voldsomt rystet af fanatisme og uenighed.”6Samme, bog 13, kap. 5.MBF 161.3

  Da det protestantiske parti mødtes for at rådslå, så man på hinanden med utilsløret forfærdelse. Fra den ene til den anden lød spørgsmålet: “Hvad skal der gøres?” Vægtige stridspunkter for verden stod på spil. Skulle reformationens ledere underkaste sig og rette sig efter ediktet? Hvor let kunne reformatorerne ikke i denne krise, der i sandhed var forfærdelig, have argumenteret sig ind på en forkert kurs! Hvor mange plausible påskud og gode grunde til at underkaste sig kunne de ikke have fundet! De lutherske fyrster var garanteret fri udøvelse af deres religion. Den samme gunst omfattede også de af deres undersåtter, som allerede havde antaget den reformerte tro. Burde dette ikke være nok? Hvilke farer ville eftergivenhed ikke fri dem for! Og hvilke ukendte farer og konflikter ville modstand ikke resultere i! Hvem vidste, hvilke muligheder fremtiden ville bringe? Lad os gribe den oliegren, Rom rækker os, og læge Tysklands sår. Med argumenter som disse kunne reformatorerne have retfærdiggjort deres valg af en kurs, som med sikkerhed i løbet af kort tid havde resulteret i en ødelæggelse af deres sag.MBF 161.4

  “Heldigvis så de, efter hvilket princip denne overenskomst var udformet, og de handlede i tro. Og hvilket princip var det? Det var Roms ret til at tvinge samvittigheden og forbyde fri oplysning. Men skulle da ikke både de selv og deres protestantiske undersåtter nyde religiøs frihed? Jo, som en gunst, der var særligt betinget i denne ordning, men ikke som deres ret. Hvad alt uden for overenskomsten angik, skulle det store myndighedsprincip gælde. Samvittigheden skulle der ikke tages hensyn til. Roms ufejlbarlige dom skulle adlydes. Hvis den foreslåede overenskomst var blevet godkendt, ville det have betydet, at religionsfriheden havde været begrænset til det reformerte Sachsen. For hele den øvrige kristenhed skulle fri oplysning og det, at bekende sig til den reformerte tro, være forbrydelser, der skulle bekæmpes med fængsling og bål. Kunne de give deres samtykke til at begrænse religionsfriheden? Til at bekendtgøre, at reformationen havde vundet sin sidste tilhænger? At den havde underlagt sig det sidste stykke land? Og at hvor Rom i denne time herskede, skulle dets herredømme vare for evigt? Kunne reformatorerne have hævdet, at de var uskyldige i de hundreders og tusinders blod, der som følge af denne overenskomst ville komme til at ofre livet i de katolske lande? Dette ville have været i den afgørende time at forråde evangeliets sag og kristenhedens frihed!”7Wylie, bog 9, kap. 15.“Hellere ville de ofre alt, selv deres riger, deres kroner og deres liv.”8D'Aubigné, bog 13, kap. 5.MBF 161.5

  “Lad os forkaste dette dekret,” sagde fyrsterne. “Hvor det drejer sig om samvittigheden, har flertallet ingen magt.” De erklærede: “Det er dekretet fra 1526, vi kan takke for den fred, riget nyder, og hvis det ophæves, vil splittelse og ulykke ramme Tyskland. Rigsdagen er ikke kompetent til at gøre andet end at bevare religionsfriheden, indtil kirkemødet træder sammen.”9Samme, bog 13, kap. 5.Det er statens pligt at beskytte samvittighedsfriheden, og det er grænsen for dens myndighed i religionsspørgsmål. Den verdslige regering, der prøver på at regulere eller påtvinge overholdelse at religiøse ceremonier, prisgiver det princip, som de protestantiske kristne har kæmpet så tappert for.MBF 162.1

  Katolikkerne besluttede at undertrykke det, som de kaldte “forvoven stædighed”. Først forsøgte de at skabe splittelse blandt reformationens beskyttere og at skræmme alle, som ikke åbenlyst havde erklæret sig for den. Til slut blev fristædernes repræsentanter indkaldt for rigsdagen og opfordret til at tilkendegive, om de ville tiltræde forslagets betingelser. De anmodede om udsættelse, men forgæves. Da de skulle svare, tog næsten halvdelen reformatorernes parti. De, der nægtede af ofre samvittigheden og retten til selv at dømme, vidste udmærket, at de udsatte sig for kritik, fordømmelse og forfølgelse, men en af dem sagde: “Vi må enten fornægte Guds ord — eller lade os brænde.”10Samme, bog 13, kap. 5.MBF 162.2

  Kong Ferdinand, kejserens repræsentant på rigsdagen, indså, at forordningen ville skabe alvorlig splittelse, hvis man ikke kunne formå fyrsterne til at støtte den. Vel vidende at brugen af magt over for sådanne mænd blot ville styrke deres beslutning, forsøgte han overtalelsens kunst. Han bad indtrængende fyrsterne om at godkende dekretet og forsikrede dem, at kejseren ville være overordentlig tilfreds med dem. Men disse tro mænd anerkendte en myndighed, som var hævet over jordiske herskeres, og svarede: “Vi vil adlyde kejseren i alt, hvad der kan bidrage til at opretholde freden og Guds ære.”11Samme, bog 13, kap. 5.MBF 163.1

  Til sidst meddelte kongen dem i rigsdagens påhør, at ediktet var ved at blive affattet i form af et kejserligt dekret, og at den eneste mulighed var at bøje sig for flertallet. Da han havde sagt det, trak han sig tilbage uden at give reformationens tilhængere mulighed for at svare. Det hjalp ikke, at man sendte en deputation til kongen for at trygle ham om at komme tilbage. Hans eneste svar på deres indvendinger var: “Sagen er afgjort! Der mangler kun, at man underkaster sig!”12Samme, bog 13, kap. 5.MBF 163.2

  Det kejserlige parti var overbevist om, at de kristne fyrster ville holde sig til Den hellige Skrift og betragte den som hævet over alle menneskelige læresætninger og krav. Og de vidste, at hvor som helst dette princip blev godkendt, ville pavedømmet til sidst blive væltet. Men som tusinder af andre efter deres tid, der kun ser på “de synlige ting,” smigrede de sig med, at kejserens og pavens sag var stærk og reformationens svag. Havde reformatorerne kun været afhængige af menneskers hjælp, ville de have været netop så magtesløse, som katolikkerne formodede. Men skønt de var få og i strid med Rom, havde de deres egen styrke. “De indankede deres sag fra rigsdagens afgørelse til Guds ord, og fra kejser Karl V til kongernes Konge og herrernes Herre.”13Samme, bog 13, kap. 6.MBF 163.3

  Da Ferdinand havde nægtet at tage hensyn til deres overbevisning, besluttede fyrsterne ikke at tage hensyn til hans fravær, men uden tøven at fremsætte deres protest for det nationale råd. Der blev affattet en højtidelig erklæring, som blev overrakt rigsdagen.MBF 163.4

  “Vi protesterer herved for Gud, vor eneste skaber, beskytter, forsoner og frelser, som engang skal være vor dommer — såvel som for alle mennesker — mod, at vi på egne eller vort folks vegne på nogen som helst måde går ind for den foreslåede forordning på noget punkt, der er i modstrid med Gud, hans hellige ord og med vor samvittighed og vore sjæles frelse.MBF 163.5

  Hvorledes! Skulle vi stadfæste denne forordning? Skulle vi hævde, at når den almægtige Gud kalder et menneske til at kende sig, skulle dette menneske ikke modtage denne kundskab? Der findes ingen anden pålidelig kundskab, end den, der stemmer overens med Guds ord. Herren forbyder enhver anden lære. Den hellige Skrift bør udlægges anderledes tydeligt. I alt, hvad en kristen behøver, er den hellige bog let forståelig og velegnet til at sprede mørket. Det er vor beslutning ved Guds nåde at bevare den rene og uforfalskede forkyndelse af hans ord, som det findes i Det Gamle og Det Nye Testamente — uden dertil at føje noget, som kan være i modstrid med det. Dette ord er den eneste sandhed; det er den sikre rettesnor for al lære og alt liv, og det kan aldrig svigte eller bedrage os. Den, der bygger på denne grundvold, skal modstå alle Helvedes magter, mens al menneskelig forfængelighed, som sætter sig op mod den, skal falde for Guds ansigt.MBF 163.6

  Af denne grund afviser vi det åg, man vil lægge på os. Vi forventer, at hans kejserlige Majestæt vil handle mod os som en kristen fyrste, der elsker Gud over alle ting; og vi erklærer os rede til at yde ham, såvel som eder, nådige herrer, al den hengivenhed og lydighed, som er vor rette og lovlige skyldighed.”14Samme, bog 13, kap. 6.MBF 164.1

  Dette gjorde dybt indtryk på rigsdagen. De fleste blev både forbavsede og forskrækkede over protestens dristighed. Fremtiden forekom dem stormfuld og usikker. Strid og blodsudgydelse syntes uundgåelige. Men reformatorerne, der var overbeviste om deres sags retfærdighed og stolede på den Almægtiges støtte, var fulde af mod og beslutsomhed.MBF 164.2

  Grundsætningerne i denne berømte protest danner selve protestantismens kerne, idet den modsætter sig to former for menneskeligt misbrug i trosspørgsmål. For det første de borgerlige myndigheders indblanding, og for det andet kirkens vilkårlige autoritet. Protestantismen sætter Guds ord over myndighederne — og dette ords myndighed over kirkens. Den siger: ‘Man bør adlyde Gud mere end mennesker.’ Over for Karl V's krone løfter den Jesu Kristi krone! Men den går endnu videre. Den hævder det princip, at al menneskelig lære må underordne sig Guds ords visdom.15Samme, bog 13, kap. 6.Protestanterne hævdede også deres ret til frit at fremsætte deres overbevisning om sandheden. De ville ikke kun tro og adlyde, men også lære andre, hvad Guds ord siger, og de benægtede, at præst eller dommer havde nogen ret til at blande sig heri. Protesten i Speyer var et højtideligt vidnesbyrd mod religiøs intolerance og hævdede alle menneskers ret til at dyrke Gud ud fra deres egen samvittighed.MBF 164.3

  Erklæringen var afgivet! Den blev indprentet i tusinders erindring og indskrevet i himlens bøger, hvor ingen menneskelig magt kan udslette den. Hele det protestantiske Tyskland vedtog den som et udtryk for sin tro. Alle vegne så man i denne erklæring løftet om en ny og bedre tid. I Speyer sagde en af fyrsterne til protestanterne: “Måtte den Almægtige, som har givet jer nåde til kraftigt og frygtløst at bekende jeres tro, bevare jer urokkelige til evighedens dag.”16Samme, bog 13, kap. 6.MBF 165.1

  Hvis reformationen efter at have haft en vis fremgang var gået ind på at tilpasse sig for at sikre sig verdens gunst, ville den have været utro over for både Gud og sig selv og således have sikret sin egen undergang. De ædle fyrsters erfaring rummer en lære for alle senere tider. Den måde, hvorpå Satan modarbejder Gud og hans Ord, har ikke ændret sig. Han er stadig lige så meget imod, at Skriften gøres til rettesnor for livet, som i det sekstende århundrede. I vore dage er man kommet langt bort fra Skriftens lære, og det er hårdt tiltrængt at vende tilbage til det store protestantiske princip: Bibelen og Bibelen alene er afgørende for vor tro og pligt! Satan arbejder stadig med alle midler for at tilintetgøre religionsfriheden. Den antikristelige magt, som protestanterne forkastede i Speyer, søger nu med fornyet styrke at genoprette sit tabte herredømme. Det eneste håb om en reformering i dag er den samme aldrig svigtende troskab over for Guds ord, som viste sig i dette for reformationen så afgørende øjeblik.MBF 165.2

  Det var en farlig situation for protestanterne — men Guds hånd var udstrakt for at beskytte dem. Det var omkring dette tidspunkt, at “Melanchton hastigt førte sin ven, Simon Grünæus, gennem Speyers gader til Rhinen. Dette hastværk forbavsede Grünæus. Melanchton sagde: ‘En gammel mand, jeg ikke kendte, men som så meget alvorlig og højtidelig ud, kom hen til mig og sagde: Om et øjeblik vil Ferdinand sende retsbetjente hen for at arrestere Grünæus!’ ”MBF 165.3

  Samme dag var Grünæus blevet forarget over en prædiken af Faber, en ledende katolsk universitetsdoktor. Da denne var færdig med at tale, bebrejdede han ham, at han forsvarede “visse afskyelige vildfarelser.” Faber skjulte sin vrede, men gik straks derefter til kongen, hvor han opnåede en fængslingskendelse på den besværlige lærer fra Heidelberg. Melanchton var ikke i tvivl om, at Gud havde frelst ham ved at sende en engel for at advare ham. “Han ventede ubevægelig ved Rhinens bred, til floden havde skilt hans ven fra hans forfølgere. ‘Endelig,’; udbrød Melanchton, da han så ham på den modsatte bred, ‘endelig er han revet ud af gabet på dem, der tørster efter uskyldigt blod.’; Da Melanchton kom hjem, fik han at vide, at betjente, som var kommet efter Grünæus, havde undersøgt huset fra kælder til kvist.”17Samme, bog 13, kap. 6.Reformationen skulle blive endnu mere iøjnefaldende fremstillet for denne verdens mægtige. Kong Ferdinand havde afslået at høre på de reformerte fyrster, men der blev tilstået dem en lejlighed til at fremstille deres sag for kejseren og de højeste embedsmænd inden for stat og kirke. For at skabe ro om den strid, som forstyrrede rigets fred, sammenkaldte Karl V ret snart efter protesten i Speyer en rigsdag i Augsburg, hvor han personlig ville præsidere. De protestantiske ledere blev indkaldt.MBF 165.4

  Store farer truede reformationen, men dens forkæmpere satte deres lid til Gud og forpligtede sig til at holde fast ved evangeliet. Kurfyrsten af Sachsen blev rådet til ikke at vise sig ved rigsdagen. Man sagde, at kejseren forlangte fyrsternes tilstedeværelse for at lokke dem i en fælde. Ville det ikke være at sætte alt på spil at lukke sig inde sammen med en mægtig fjende bag en bys mure? Men andre erklærede dristigt: “Lad kun fyrsterne optræde modigt, så er Guds sag reddet!” “Gud er trofast! Han vil ikke svigte os,”18Samme, bog 14, kap. 2.sagde Luther. Kurfyrsten drog med sit følge til Augsburg. Enhver var klar over de farer, som truede ham, og mange rejste med tungt hjerte. Luther, som ledsagede dem til Coburg, satte nyt liv i deres svigtende tro ved at synge den salme, han skrev på denne rejse: “Vor Gud han er så fast en borg.” Mange bange anelser blev fordrevet af dens inspirerende strofer.MBF 166.1

  De reformerte fyrster havde besluttet i systematisk form at fremsætte en redegørelse for deres synspunkter og sammen med vidnesbyrd fra Skriften fremlægge den for rigsdagen. Det forberedende arbejde var betroet Luther, Melanchton og deres medarbejdere. Protestanterne godkendte denne konfession som en fremstilling af deres tro, og de samledes for at skrive under på dette vigtige dokument. Det var et højtideligt og vanskeligt øjeblik. Reformatorerne var bekymrede for, at deres sag skulle blive sammenblandet med politiske spørgsmål. De følte, at reformationen ikke burde udøve nogen anden indflydelse, end den der stammede fra Guds ord. Da de kristne fyrster gik hen for at underskrive konfessionen, lagde Melanchton sig imellem og sagde: “Det passer sig bedre for præster og teologer at forelægge disse ting; lad os gemme de mægtiges myndighed til andre sager.” Johan af Sachsen svarede: “Gud forbyde, at I skulle udelukke mig! Det er min faste beslutning at gøre, hvad ret er, uden at bekymre mig om min krone. Min kurfyrstelige hat og min hermelinskåbe er mig ikke så dyrebare som Kristi kors.” Da han havde sagt dette, skrev han sit navn under. En anden fyrste sagde: “Hvis min Herres, Jesu Kristi ære kræver det, er jeg rede til at give afkald på mit gods og mit liv. Jeg vil hellere frasige mig mine undersåtter og mine lande, hellere forlade mine fædres jord med stav i hånd end godkende nogen anden lære end den, som rummes i denne konfession.”19Samme, bog 14, kap. 6.En sådan tro og dristighed havde disse Guds mænd.MBF 166.2

  Nu kom den fastsatte tid til at træde frem for kejseren. Karl V sad på tronen omgivet af sine fyrster og gav audiens for de protestantiske reformatorer. Deres trosbekendelse blev oplæst. I denne ærefrygtindgydende forsamling blev evangeliets sandheder klart fremsat — og pavekirkens vildfarelser blev påvist. Med rette er denne dag blevet kaldt “reformationens største dag og en af de herligste i kristenhedens og menneskeslægtens historie.”20Samme, bog 14, kap. 7.MBF 167.1

  Kun få år tidligere stod munken fra Wittenberg alene foran rigsdagen i Worms. Nu stod i hans sted de ædleste og mægtigste fyrster i hele riget! Det var blevet Luther forbudt at vise sig i Augsburg, men ved sine ord og sine bønner havde han været til stede. Han skrev: “Jeg er lykkelig over, at jeg har oplevet denne time, da Kristus offentligt er blevet ophøjet af så højbårne bekendere og i en så berømmelig forsamling.”21Samme, bog 14, kap. 7.Således gik Skriftens ord i opfyldelse: “Jeg vil tale om dine formaninger til konger uden at blive til skamme.”22Sl 119,46.MBF 167.2

  Paulus forkyndte for Roms fyrster og fornemme mænd det evangelium, han sad fængslet for. Og nu blev det, som kejseren havde forbudt at sige fra prædikestolen, forkyndt for konger og fyrster af kronede hoveder. Det, der af mange var blevet anset for at være uskikket for tjenestefolks ører, blev nu med undren påhørt af rigets øverste mænd. Tilhørerne var konger og stormænd. Prædikanterne var kronede hoveder. “Siden apostlenes dage er der aldrig sket en større gerning eller aflagt en mere storslået bekendelse,”23D'Aubigné, bog 14, kap. 7.siger en forfatter.MBF 167.3

  “Vi kan ikke nægte, at alt, hvad lutheranerne har sagt, er sandhed,” erklærede en katolsk biskop. “Kan I med vægtige beviser gendrive kurfyrstens og hans forbundsfællers konfession?” spurgte en anden den katolske doktor Eck.MBF 167.4

  “Med apostlenes og profeternes skrifter — nej!” lød svaret. “Men med kirkefædrenes — ja!” “Jeg forstår — efter jeres opfattelse står lutheranerne inden for Skriften, og vi står udenfor!”24Samme, bog 14, kap. 8.MBF 167.5

  Nogle af de tyske fyrster blev vundet for reformationen. Selv kejseren erklærede, at de protestantiske trosartikler var sandhed. Konfessionen blev oversat til mange sprog og udbredt over hele Europa — og i de følgende generationer er den af millioner blevet godkendt som udtryk for deres tro. Guds trofaste tjenere arbejdede ikke alene. Da “ondskabens åndemagter i himmelrummet” sluttede sig sammen imod dem, svigtede Herren ikke sit folk. Hvis deres øjne var blevet åbnet, ville de have fået et lige så tydeligt bevis på, at englene var til stede, som det, der i gamle dage blev skænket en profet. Da Elisas tjener så den fjendtlige hær, der omgav dem, bad profeten: “Herre, åbn øjnene på ham, så han kan se! …Og han så, at bjerget var fuldt af ildheste og ildvogne rundt om Elisa.”252 Kong 6,17.På samme måde vogtede englene dem, der arbejdede for reformationens store sag.MBF 168.1

  Et af de principper, som Luther med den største fasthed håndhævede, var, at man aldrig skulle tage sin tilflugt til verdslig magt for at støtte reformationen eller gribe til våben for at forsvare den. Han frydede sig over, at evangeliet blev bekendt af rigets fyrster, men da de foreslog at samles i en forsvarsliga, erklærede han, at evangeliets lære burde forsvares af Gud alene. Jo mindre mennesker blandede sig i værket, jo mere tydeligt ville Guds indgriben til gavn for det vise sig. Alle de politiske forsigtighedsregler, man foreslog, kunne i hans øjne kun tilskrives uværdig frygt og syndig mistillid.26D'Aubigné, bog 10, kap. 14 (London ed.)MBF 168.2

  Da mægtige fjender forenede sig for at kuldkaste den reformerte tro, og tusinder af sværd syntes at skulle drages imod den, skrev Luther: “Satan opbyder hele sit raseri; ugudelige paver lægger råd op, og man truer os med krig. Forman folket til tappert at kæmpe for Herrens trone i tro og bøn, så vore fjender bliver overvundet af Guds ånd og tvinges til fred. Vort største behov, vort vigtigste arbejde er bøn! Lad folket vide, at de er udsat for sværdets æg og Satans raseri, og lad dem bede!”27Samme, bog 10, kap. 14.MBF 168.3

  Da Luther senere talte om det forbund, de protestantiske fyrster over-vejede at danne, erklærede han, at det eneste våben der skulle anvendes i denne kamp, var “Åndens sværd”. Han skrev til kurfyrsten af Sachsen: “Vi kan for vor samvittigheds skyld ikke give vort bifald til den foreslåede alliance. Jeg vil hellere dø ti gange, end at vort evangelium skal være årsag til, at én eneste blodsdråbe bliver udgydt. Det tilkommer os at være som slagtefår.MBF 168.4

  Kristi kors skal bæres. Eders Højhed kan være uden frygt. Vi skal udrette mere med vore bønner end alle vore fjender med deres pralende ord. Lad blot ikke Eders hænder plettes af Eders brødres blod. Hvis kejseren kræver, at vi skal udleveres til hans domstol, er vi rede til at komme. I kan ikke forsvare vor tro; enhver af os må tro på eget ansvar og egen risiko.”28Samme, bog 14, kap. 1.MBF 169.1

  Fra bønnens lønkammer kom den kraft, som rystede verden ved den store reformation. Guds tjenere satte med hellig tillid deres fødder på hans forjættelses klippe. Under striden i Augsburg lod Luther “ikke én dag gå hen, hvor han ikke i det mindste brugte tre timer til bøn. Og det var den tid, som var bedst egnet til at studere i.” Man hørte ham udøse sin sjæl for Gud i ord fulde af tilbedelse, frygt og håb, som når man taler med en ven: “Jeg ved, at du er vor Fader og vor Gud, og at du vil adsprede dem, der forfølger dine børn — for du kommer selv i fare sammen med os. Hele denne sag er din egen, og det er kun på dit bud, at vi har rakt hånd til den. Så forsvar os da, o Fader!”29Samme, bog 14, kap. 6.Til Melanchton, der var overvældet af ængstelse og frygt, skrev Luther: “Nåde og fred i Kristus — ja, i Kristus, siger jeg, og ikke i verden! Amen. Jeg hader med et stort had disse overdrevne bekymringer, som fortærer dig. Hvis denne sag er uretfærdig, så forlad den; men hvis den er retfærdig, hvorfor skulle vi da gøre hans løfter til skamme, som befaler os at sove uden frygt? Kristus vil ikke svigte arbejdet for retfærdighed og sandhed. Han lever! Han regerer! Hvad skal vi da frygte for?”30Samme, bog 14, kap. 6.MBF 169.2

  Gud hørte sine tjeneres råb. Han gav fyrster og præster nåde og mod til at holde fast ved sandheden. Herren siger: “Se, i Zion lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme.”311 Pet 2,6.31 De protestantiske reformatorer havde bygget på Kristus, og Helvedes porte fik ikke overhånd over dem.MBF 169.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents