Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mod En Bedre Fremtid - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 42—Striden endt

  Efter de tusind års forløb vender Kristus atter tilbage til jorden. Han ledsages af de frelstes skare og eskorteres af et følge af engle. Når han stiger ned i vældig majestæt, befaler han de gudløse at opstå for at modtage deres dom. De kommer frem i en vældig skare, talløs som havets sand. Hvilken kontrast til dem, der opstod ved den første opstandelse! De retfærdige var iklædt udødelig ungdom og skønhed. De gudløse er mærket af sygdom og død. Hvert øje i den vældige skare er vendt mod Guds søns herlighed. Som med én stemme udbryder den utallige skare: “Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!” Det er ikke kærlighed til Jesus, der får dem til at sige dette. Sandhedens magt tvinger ordene frem fra deres ufrivillige læber. Som de gudløse gik i graven, kommer de frem med den samme fjendtlige indstilling til Kristus og den samme oprørsånd. De får ingen ny nådetid til at rette på fejlene i deres forspildte liv. Der ville ikke være noget at vinde ved noget sådant. Et langt livs overtrædelser har ikke blødgjort deres hjerter. Hvis de fik en ny nådetid, ville den ligesom den første blive brugt til at unddrage sig Guds krav og ophidse til oprør mod ham.MBF 535.1

  Kristus stiger ned på Oliebjerget, hvorfra han efter sin opstandelse steg op til himlen, og hvor englene gentog løftet om hans genkomst. Profeten siger:MBF 536.1

  “Da kommer Herren min Gud og alle de hellige med ham.” “På den dag skal han stå på Oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem. Oliebjerget skal spaltes i to dele fra øst til vest, så der dannes en meget stor dal.” “Da skal Herren være konge over hele jorden; på den dag skal Herren være én og hans navn være ét.”1Zak 14,5.4.9.Når det ny Jerusalem i strålende pragt kommer ned fra himlen, hviler det på det sted, der er blevet renset og gjort rede til at modtage det, og Kristus med sit folk og englene drager ind i den hellige by.MBF 536.2

  Nu forbereder Satan en sidste vældig kamp om overherredømmet. Så længe ondskabens fyrste var berøvet sin magt og afskåret fra sin bedrageriske virksomhed, var han elendig og modløs, men idet de gudløse bliver kaldt til live, og han ser de mægtige skarer, der er på hans side, fatter han nyt håb og beslutter ikke at vige i den store strid. Han vil samle alle de fortabte under sit banner og forsøge at fuldføre sine planer ved deres hjælp. De gudløse er Satans fanger. Ved at forkaste Kristus har de stillet sig under oprørerens ledelse. De er rede til at gå ind på hans forslag og adlyde hans befalinger. Listig som altid indrømmer han ikke, at han er Satan. Han hævder at være den fyrste, der er verdens retmæssige herre, og hvis arv er blevet ham uretmæssigt frataget. Han fremstiller sig for sine bedragne undersåtter som frelser og forsikrer dem om, at det er hans magt, der har oprejst dem fra graven, og at han nu vil befri dem fra det grusomste tyranni. Da Kristus ikke er til stede, udfører Satan undere for at bevise sine påstande. Han gør de svage stærke og indgyder alle sin egen ånd og kraft. Han tilbyder at lede dem mod de helliges lejr og indtage Guds stad. Med djævelsk fryd peger han på de utallige millioner, der er opstået fra de døde, og erklærer, at han som deres anfører udmærket kan indtage staden og generobre sin trone og sit rige.MBF 536.3

  I den vældige skare, som levede før syndfloden, er der mange, som blev meget gamle. Mænd af høj vækst og vældige, overlegne begavelser. Mænd, som lod sig forlede af de faldne engle og ofrede hele deres dygtighed og kundskab for at ophøje sig selv. Deres vidunderlige kunstværker fik verden til at forgude dem, men deres grusomhed og onde opfindelser besmittede jorden og vansirede Guds billede, så han måtte udslette dem. Der er konger og generaler, som har besejret nationer, tapre mænd, der aldrig tabte et slag, stolte, ærgerrige krigere, hvis komme fik riger til at skælve. De har ikke forandret sig i døden. Når de kommer op fra graven, fortsætter deres tanker i de samme baner, hvor de blev afbrudt. De drives af samme trang til erobring, som beherskede dem, da de faldt.MBF 536.4

  Først rådslår Satan med sine engle og derpå med disse konger, erobrere og mægtige mænd. De betragter deres styrke og antal og erklærer, at den hær, der er inde i byen, kun er lille i sammenligning med deres, og at den nok kan besejres. De planlægger, hvordan de skal tage det ny Jerusalems skatte og herligheder i besiddelse. Alle begynder straks at forberede sig på krig. Dygtige håndværkere fremstiller våben. Berømte generaler opdeler skarer af våbenføre mænd i kompagnier og divisioner.MBF 537.1

  Endelig gives der ordre til angreb, og de talløse skarer sætter sig i bevægelse — en hær, som ingen jordisk erobrer hidtil har kunnet samle, som alle tiders samlede styrker siden den første krig på jorden ikke kunne måle sig med. Satan, den største af alle krigere, fører an, og hans engle forbereder sig til den endelige kamp. Konger og krigsherrer marcherer i hans rækker, og masserne følger efter i vældige kompagnier, hver under sin særlige fører. Med militær præcision rykker de sluttede rækker frem over jordens brudte og ujævne overflade mod Guds stad. På Jesu befaling lukkes det ny Jerusalems porte, og Satans hære omringer staden og gør sig klar til angrebet.MBF 537.2

  Nu viser Kristus sig igen for sine fjender. Højt over staden på et fundament af skinnende guld hæver der sig en høj og ophøjet trone. På tronen sidder Guds søn, og rundt omkring ham er borgerne i hans rige. Kristi magt og majestæt kan intet sprog beskrive, ingen pen skildre. Den evige Fars herlighed indhyller hans søn. Hans stråleglans fylder Guds by og skinner ud gennem portene, så hele jorden oplyses ved skæret.MBF 537.3

  Nærmest ved tronen står de, som engang var nidkære i Satans tjeneste, men blev reddet brændende ud af ilden, og har fulgt deres frelser med dyb, inderlig hengivenhed. Dernæst kommer de, der har udviklet en ægte kristen karakter i en verden af falskhed og utroskab, de, der holdt Guds bud i ære, selv om den kristne verden erklærede dem for ugyldige, og de millioner fra alle tider, som led martyrdøden for deres tro. Og endelig er der “en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål … foran tronen og foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne.”2Åb 7,9.Deres strid er endt, deres sejr vundet. De har fuldendt løbet og vundet sejrskransen. Palmegrenene i deres hænder er symbolet på deres sejr, og den hvide klædning er tegnet på Kristi uplettede retfærdighed, som nu er deres.MBF 537.4

  De forløste istemmer en lovsang, der giver genlyd under himmelhvælvingen: “Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen, og fra Lammet.”3Åb 7,10.Og engle og serafer forener deres stemmer i tilbedelse. Efter at de frelste har set Satans ondskab og magt, har de som aldrig før forstået, at kun Kristi magt kunne gøre dem til sejrvindere. I hele den lysende skare er der ikke én, som selv tager æren for sin frelse eller tror, at den er opnået ved egen magt og godhed. Ingen taler om, hvad de selv har har udrettet eller lidt, men temaet og grundtonen i hver sang er dette: “Frelsen tilhører vor Gud og Lammet.”MBF 538.1

  I nærværelse af alle jordens og himlens beboere finder den endelige kroning af Guds søn sted. Og nu, hvor kongernes Konge er forlenet med den højeste myndighed og magt, afsiger han dommen over oprørerne mod sin regering og øver retfærdighed mod dem, der har overtrådt hans lov og undertrykt hans folk. Guds profet siger: “Jeg så en stor hvid trone og ham, der sad på den. For hans ansigt måtte både jord og himmel flygte, og der var ingen plads til dem. Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, det er livets bog, og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det, der stod skrevet i bøgerne.”4Åb 20,11-12.MBF 538.2

  Så snart bøgerne bliver åbnet og Jesus ser på de gudløse, husker de hver eneste synd, de har begået. De ser nøjagtigt, hvor de gik væk fra den rene og hellige vej, hvor langt stolthed og oprør har ført dem i overtrædelse af Guds lov. De forførende fristelser, de åbnede vejen for ved at hengive sig til synd, de velsignelser, som de misbrugte, Guds budbringere, som de foragtede, de advarsler, de forkastede, de bølger af barmhjertighed, som det egenrådige og uforsonlige hjerte har afvist — alt ser de så tydeligt, som var det skrevet med flammeskrift.MBF 538.3

  Over tronen kommer korset til syne, og som i et panorama fremstilles Adams fristelse og fald og den store frelsesplan trin for trin. Frelserens ydmyge fødsel, hans tidlige liv i nøjsomhed og lydighed, hans dåb i Jordanfloden, fasten og fristelsen i ørkenen, hans offentlige forkyndergerning, som viste mennesker himlens dyrebare velsignelser, dage fulde af kærlighedsog barmhjertighedsgerninger, nætter med bøn og vågen i bjergenes ensomhed, sammensværgelser fulde af misundelse, had og ondskab som gengæld for hans velgerninger, den frygtelige, mystiske sjælekamp i Getsemane under den tyngende vægt af hele verdens synder, forræderiet, der udleverede ham til den morderiske pøbel, rædselsnattens frygtelige begivenheder — den modstandsløse fange, svigtet af sine mest elskede disciple, brutalt ført gennem Jerusalems gader, Guds søn fremstillet for den hoverende Annas, anklaget i ypperstepræstens palads og i Pilatus’ retssal, ført frem for den feje og grusomme Herodes, forhånet, krænket, torteret og dømt til døden — alt bliver klart og levende skildret.MBF 538.4

  Og nu vises for den vaklende skare de sidste scener — man ser ham tålmodigt bære sine lidelser, idet han slæber sig til Golgata. Man ser himlens fyrste hængende på korset, de hoverende præster og den spottende pøbel, der gjorde nar af hans dødskamp, det overnaturlige mørke, den skælvende jord, de spaltede klipper, gravene der åbner sig og markerer det øjeblik, da verdens forløser gav sit liv.MBF 539.1

  De frygtelige begivenheder viser sig, netop som de var. Satan, hans engle og undersåtter har ikke styrke til at vende sig bort fra dette billede af deres egne gerninger. Hver eneste mindes den rolle, han selv spillede. Herodes, der dræbte Betlehems uskyldige børn for at tilintetgøre Israels konge. Den fordærvede Herodias, hvis syndige sjæl er tynget af Johannes Døbers blod. Den svage, holdningsløse Pilatus. De spottende soldater. Præsterne og rådsherrerne og den rasende pøbel, der råbte: “Lad hans blod komme over os og vore børn!” — alle ser, hvor umådelig stor deres skyld er. Forgæves søger de at skjule sig for hans åsyns guddommelige majestæt, der stråler klarere end solen, mens de frelste lægger deres kroner ned for Frelserens fødder og råber: “Han døde for mig!”MBF 539.2

  I den løskøbte skare står Kristi apostle, den heltemodige Paulus, den nidkære Peter, den elskede og kærlige Johannes, og deres trofaste brødre, og med dem den store skare af martyrer. Uden for byens mure, midt i alt det onde og afskyelige står alle de, der forfulgte dem, kastede dem i fængsel og dræbte dem. Der er den grusomme, lastefulde Nero, der nu ser glæden og ophøjelsen hos dem, som han engang pinte, og i hvis yderste kvaler han fandt en satanisk fryd. Neros mor er der, så hun kan se resultatet af sine egne gerninger, se, hvordan de onde karaktertræk, der gik i arv til hendes søn, og de lidenskaber, hun opmuntrede gennem sit eget eksempel, bar frugt i forbrydelser, der fik verden til at gyse.MBF 539.3

  Der er pavelige præster og prælater, som hævdede at være udsendt af Kristus, men som brugte pinebænk, fængsel og marterpæl for at herske over menneskers samvittighed. Der er de stolte paver, der ophøjede sig over Gud og vovede at ændre den Almægtiges lov. Disse mænd, der foregav af være kirkens fædre, har et regnskab at aflægge for Gud, som de gerne ville være fritaget for. For sent indser de, at den Almægtige værner om sin lov, og at han på ingen måde vil frikende de skyldige. Nu forstår de, at Kristus gør sig til ét med sit lidende folk, og de føler vægten af hans ord: “Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.”5Matt 25,40.MBF 539.4

  Hele den onde verden står opstillet ved Guds domstol, beskyldt for højforræderi mod hans styre. De har ingen, der kan tale deres sag, de har ingen undskyldning, og den evige dødsdom afsiges over dem.MBF 540.1

  Nu står det klart for alle, at syndens løn ikke er ædel uafhængighed og evigt liv, men slaveri, undergang og død. De gudløse indser, hvad de er gået glip af ved deres oprørske liv. De lod hånt om herlighedens langt større og evige betydning, da de fik den tilbudt, men hvor attråværdig forekommer den ikke nu! “Alt dette kunne jeg have haft,” råber den fortabte sjæl, “men jeg forkastede det. Hvor har jeg været forblindet! Jeg har byttet fred, lykke og ære med ondskab, skændsel og fortvivlelse.” Alle indser, at deres udelukkelse fra himlen er retfærdig. Med deres livsførelse har de erklæret: “Vi vil ikke have denne Jesus til vor konge.”MBF 540.2

  Som fortryllede har de gudløse set Guds søn blive kronet. I hans hænder ser de tavlerne med Guds lov, de bud, de havde foragtet og overtrådt. De overværer de frelstes undren, glæde og tilbedelse, og idet lovsangens toner lyder ud over den utallige skare uden for byen, udbryder de alle med én stemme:MBF 540.3

  “Store og underfulde er dine gerninger, du Herre, Gud, Almægtige, retfærdige og sande er dine veje, du folkenes konge.”6Åb 15,3.De kaster sig ned og tilbeder livets Fyrste.MBF 540.4

  Satan synes lammet, idet han ser Kristi herlighed og majestæt. Han, der engang var en skærmende kerub, husker, hvorfra han faldt. En lysende seraf, “en strålende morgenstjerne,” ak, hvor forandret, hvor fornedret! Han er for evigt udelukket fra det råd, hvor han engang var et højt æret medlem. Nu ser han en anden stå ved Faderens side og tilhylle hans herlighed. Han har set en høj, majestætisk engel sætte kronen på Kristi hoved, og han ved, at han selv kunne have indtaget denne engels ophøjede stilling.MBF 540.5

  I erindringen genkalder han sig sin uskylds og renheds hjem, den fred og tilfredshed, han nød godt af, indtil han begyndte at opponere mod og misunde Kristus. Hans beskyldninger, hans oprør, hans bedrag for at vinde englenes sympati og støtte, hans stædige hårdnakkethed, da han ikke ville forbedre sig, dengang Gud ville tilgive ham — alt ser han klart for sig. Han ser sine gerninger blandt mennesker og følgerne af dem — menneskets fjendskab mod dets medmennesker, den frygtelige ødelæggelse af liv, rigers opståen og fald, omstyrtning af troner, den lange række af uroligheder, stridigheder og oprør. Han husker sine stadige forsøg på at modarbejde Kristi gerning og få mennesker til at synke dybere og dybere. Han ser, at hans djævelske intriger ikke har magtet at ødelægge dem, der har sat deres lid til Kristus. Idet Satan ser på sit rige, frugten af sine anstrengelser, ser han kun nederlag og undergang. Han har fået masserne til at tro, at Guds by ville være et let bytte, men han ved, at det ikke er sandt. Efterhånden som den store strid skred fremad, har han gang på gang lidt nederlag og er blevet tvunget til at trække sig tilbage. Han kender kun alt for godt den Eviges magt og majestæt.MBF 540.6

  Den store oprørers mål har altid været at retfærdiggøre sig og vise, at Gud er ansvarlig for oprøret. Til dette formål har han opbragt al den styrke hans enorme begavelse kunne opvise. Han har arbejdet velovervejet og systematisk og haft et enestående held med at få tusinder og atter tusinder til at tro på sin forklaring på den store strid, der har raset så længe. I årtusinder har denne sammensværgelsernes mester udgivet løgn for sandhed. Men nu er den time kommet, da oprøret skal slås ned for evigt og Satans væsen afsløres. Ærkebedrageren er blevet afsløret helt og fuldt i sin sidste, store anstrengelse for at sætte Kristus fra tronen, udrydde hans folk og sætte sig i besiddelse af Guds by. De, der gik sammen med ham, ser, at hans sag er fuldstændig håbløs. Kristi tilhængere og de trofaste engle ser den fulde udstrækning af hans rænkespil mod Guds styre. Alle betragter ham med afsky.MBF 541.1

  Satan indser, at hans forsætlige oprør har gjort ham uegnet for himlen. Han har sat alt ind på at føre krig mod Gud. Himlens renhed, fred og harmoni ville være en frygtelig tortur for ham. Hans anklager mod Guds nåde og retfærdighed er forstummet. De beskyldninger, han har rettet mod Jahve, falder tilbage på ham selv. Satan bøjer sig og indrømmer, at dommen over ham er retfærdig.MBF 541.2

  “Hvem må ikke frygte dig, Herre, og ære dit navn? For du alene er hellig, alle folkeslag skal komme og tilbede dig, for dine retfærdige domme er blevet åbenbare.”7Åb 15,4.Hvert eneste spørgsmål angående sandhed og vildfarelse i den langvarige strid er nu opklaret. Følgerne af oprøret, frugten af at tilsidesætte Guds bud er klarlagt for alle intelligensvæsener. Følgerne af Satans herredømme i modsætning til Guds styre er afsløret for hele universet. Satans egne gerninger har dømt ham. Guds visdom, retfærdighed og godhed er godtgjort i fuld udstrækning. Det fremgår tydeligt, at alt, hvad han har foretaget sig i den store strid, er sket ud fra hensynet til hans folks evige vel og til bedste for alle de verdener, han har skabt. “Alle dine skabninger, Herre, takker dig, dine fromme priser dig.”8Sl 145,10.Syndens historie vil i al evighed stå som vidnesbyrd om, at alle Guds skabningers lykke er nøje knyttet til eksistensen af hans lov. Med alle kendsgerningerne vedrørende den store strid for øje erklærer hele universet, både trofaste og oprørere, med én stemme: “Retfærdige og sande er dine veje, du folkenes Konge!”MBF 541.3

  Faderens og Sønnens store offer for menneskets skyld er blevet klart fremlagt for hele universet. Timen er kommet, da Kristus indtager sin rette plads og herliggøres over fyrstendømmer og magter og alt, hvad nævnes kan. Han udholdt korset uden at ænse skammen for at få den glæde, der ventede ham — at bringe mange sønner til herlighed. Ufatteligt stor var sorgen og skammen, men så meget større er glæden og herligheden. Han ser på de frelste, der er genskabt i hans eget billede, og hvert ansigt genspejler ligheden med deres konge. I dem ser han resultatet af sin sjælekamp, og han er tilfreds. Så erklærer han med en stemme, der når ud over de forsamlede masser af retfærdige og gudløse: “Se, hvad jeg har løskøbt med mit blod! Jeg led og døde for deres skyld, så de kan være hos mig i al evighed.” Og lovsangen lyder fra de hvidklædte, der står omkring tronen: “Lammet, det slagtede, er værdigt til at få magt og rigdom og styrke og ære og lov og pris.”9Åb 5,12.MBF 542.1

  Selv om Satan har været nødt til at anerkende Guds retfærdighed og bøje sig for Kristi overhøjhed, forbliver hans karakter den samme. Som en mægtig flodbølge bryder oprørsånden atter frem. Rasende beslutter han ikke at give efter i den store strid. Timen er kommet for en sidste desperat kamp mod himlens Konge. Han styrter ind midt blandt sine undersåtter og søger at indgyde dem sit eget raseri og vække dem til øjeblikkelig kamp. Men blandt alle de talløse millioner, han har forledt til oprør, findes der nu ikke én, som anerkender hans overhøjhed. Hans magt er brudt. De gudløse er fyldt af det samme had til Gud, som inspirerer Satan, men de indser, at deres sag er håbløs, og at de ikke kan sejre over Jahve. Deres raseri vender sig imod Satan og mod dem, der har været hans redskaber til at vildlede dem, og med dæmonisk raseri vender de sig mod dem.MBF 542.2

  Herren siger: “Fordi du har gjort dit hjerte til et gudehjerte, sender jeg fremmede imod dig, grusomme folkeslag; de skal trække deres sværd imod din skønne visdom og vanære din strålende glans. De styrter dig i graven, og du dør en voldsom død, midt ude i havet.” “Jeg ødelagde dig, du beskyttende kerub. … Jeg kastede dig til jorden, gav dig hen til konger, så de kunne fryde sig over dig. … Jeg gjorde dig til aske på jorden for øjnene af alle, der så dig. … Du blev en rædsel, du er borte for evigt.”10Ez 28,6-8.16-19.MBF 543.1

  “Hver en støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild.” “Herrens vrede rammer alle folkene, hans harme alle deres hære; han lægger band på dem og overgiver dem til slagtning.” “Han lader glødende kul og svovl regne over de uretfærdige, og en glohed vind bliver deres skæbne.”11Es 9,5;34,2; Sl 11,6.Ild falder ned fra himlen. Jorden åbner sig. De våben, der skjuler sig i dens indre, drages frem. Fortærende flammer slår du af alle de gabende kløfter. Selv klipperne står i brand. Dagen kommet med ovnen, der brænder som ild. “Elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig, som det, det er.”12Mal 4,1; 2 Pet 3,10.Jordens overflade er én stor smeltet masse — en mægtig sydende ildsø. Det er ugudelige menneskers doms og undergangs dag — “for Herren har en hævndag, et gengældelsens år i striden for Zion.”132 Pet 3,7; Es 34,8; Ordsp 11,31, rev. overs. 1871.MBF 543.2

  De gudløse får deres straf på jorden. “Nu kommer den dag, der brænder som en ovn; da bliver alle de overmodige og alle, der handler ugudeligt, til strå. Dagen, der kommer, skal sætte ild til dem, siger Hærskarers Herre.”14Mal 3,19.Nogle tilintetgøres i et nu, mens andre må lide i mange dage. Alle bliver straffet “efter deres gerninger.”MBF 543.3

  Da de retfærdiges synder er blevet overført til Satan, skal han ikke blot lide for sit eget oprør mod Gud, men for alle de synder, han har forledt Guds folk til at begå.MBF 543.4

  Hans straf er langt strengere end den, der rammer dem, han har bedraget. Efter at alle, der faldt for hans bedrag, er omkommet, skal han fortsætte med at leve og lide. I den rensende ild udslettes de ugudelige til sidst, rod og grene] — Satan roden, hans tilhængere grenene. Lovens fulde straf er fuldbyrdet, retfærdigheden er sket fyldest, og himmel og jord, der har set til, erklærer, at Jahve er retfærdig.MBF 543.5

  Satans nedbrydende gerning er slut for evigt. I seks tusind år har han sat sin vilje igennem, fyldt jorden med elendighed og bragt sorg over hele universet. Hele skabningen har sukket og lidt. Nu er Guds skabninger for altid befriet fra ham og hans fristelser. “Hele jorden finder ro og hvile, den bryder ud i jubel.”15Es 14,7.Et sejrsråb og en lovsang lyder fra hele det trofaste univers. “Jeg hørte lyden som af en stor folkeskare og som af vældige vande og som af stærk torden, som sagde: Halleluja! Herren vor Gud, den Almægtige, har taget magten.”16Åb 19,6.MBF 544.1

  Mens jorden var indhyllet i den tilintetgørende ild, opholdt de retfærdige sig i sikkerhed i den hellige stad. Den anden død har ingen magt over dem, der havde del i den første opstandelse. Mens Gud er en altfortærende ild for de ugudelige, er han sol og skjold for sit folk.17Åb 20,6; Sl 84,12.MBF 544.2

  “Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt.”18Åb 21,1.Den ild, der fortærer de ugudelige, lutrer jorden. Forbandelsens sidste spor er udslettet. Intet evigt brændende helvede vil minde de frelste om syndens frygtelige følger.MBF 544.3

  Kun ét minde bliver tilbage: Vor Frelser vil altid bære mærkerne efter sin korsfæstelse. På hans sårede hoved, i hans side og på hans hænder og fødder ses de eneste spor af syndens grusomme følger. Profeten, der så Kristus i hans herlighed, siger: “Fra hans side udgår stråler; dér er hans vælde i skjul.”19Hab 3,4, ældre oversættelse.MBF 544.4

  I den gennemborede side, hvorfra den blodrøde strøm flød ud, som forsonede mennesket med Gud — dér er Frelserens herlighed, “der er hans vælde i skjul.” Han var “vældig til at frelse” på grund af forløsningens offer. Han er derfor også i stand til at udøve retfærdighed mod dem, der foragtede Guds barmhjertighed. Og tegnene på hans ydmygelse er hans største ære. I al evighed vil sårene fra Golgata forkynde hans pris og magt.MBF 544.5

  “Men du, … Zions datter, til dig kommer det, det tidligere herredømme kommer.”20Mika 4,8.Den tid er kommet, som hellige mænd længselsfuldt har set frem til, siden flammesværdet spærrede vejen til Edens have for det første menneskepar — tiden, hvor “forløsningen kommer for hans ejendomsfolk.”21Ef 1,14.Den jord, der oprindelig blev skænket mennesket som dets rige, og som det forrådte til Satan, den vældige fjende, der holdt den så længe, er nu vundet tilbage ved hjælp af forløsningens store plan. Alt det, der gik tabt ved synden, er givet tilbage. “Dette siger Herren, … som dannede jorden og frembragte den, han som grundfæstede den; han skabte den ikke til tomhed, men dannede den til beboelse.”22Es 45,18.Guds oprindelige hensigt med at skabe jorden fuldbyrdes nu, idet den bliver de frelstes hjem i al evighed. “De retfærdige skal få landet i arv og eje og bo i det til evig tid.”23Sl 37,29.MBF 544.6

  En frygt for at få vor fremtidige arv til at virke for materiel har fået mange til at lægge en symbolsk betydning i netop de sandheder, der lærer os at betragte den som vort hjem. Kristus forsikrede sine diciple, at han gik bort for at berede boliger for dem i sin fars hus. De, der tror Guds ords lære, vil ikke være helt uvidende om den himmelske bolig. Og dog er det sandt, hvad der står: “Hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham.”241 Kor 2,9.MBF 545.1

  Menneskeligt sprog kan ikke beskrive de retfærdiges belønning. Kun de, der får den at se, vil fatte den. Vor begrænsede forstand kan ikke fatte herligheden i Guds Paradis.MBF 545.2

  I Bibelen kaldes de frelstes arv “et fædreland.”25Hebr 11,14-16.Der fører den himmelske hyrde sin flok til levende vandkilder. Livets træ bærer frugt hver måned, og dets blade tjener til lægedom for folkeslagene. Der er krystalklare, evigt flydende strømme, og langs deres bredder kaster vajende træer deres skygge på de stier, der er beredt for Herrens forløste. Vidtstrakte sletter bølger op mod skønne højdedrag, og Guds bjerge rejser deres stolte tinder. På disse fredelige sletter, langs disse levende strømme, skal Guds børn, der så længe var pilgrimme og vandringsmænd på jorden, finde et hjem.MBF 545.3

  “Mit folk skal bo på fredens boplads, i boliger, hvor tillid råder, på hvilesteder, hvor de kan være sorgløse.” “Der høres ikke længere om vold i dit land, om undertrykkelse og ulykke inden for dine grænser; dine mure skal du kalde Frelse og dine porte Lovsang.” “De skal bygge huse og bo i dem og plante vingårde og nyde deres frugt. Andre skal ikke bo i det, de bygger, eller spise, hvad de har plantet. Mit folk skal nå træets alder, mine udvalgte skal nyde frugten af deres hænders værk.”26Es 32,18;60,18;65,21-22.MBF 545.4

  “Ørkenen og det tørre land skal glæde sig, ødemarken skal juble og blomstre.” “I stedet for tjørnekrat vokser enebær op, myrter i stedet for nælder.” “Ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligge sammen med kiddet; … en lille dreng vogter dem.” “Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg,” siger Herren.27Es 35,1;55,13;11,6.9.MBF 545.5

  Smerte kan ikke eksistere i den himmelske atmosfære. Der er ingen tårer mere, ingen begravelser, ingen tegn på sorg. “Døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig. … Thi det, der var før, er forsvundet.” “Ingen indbygger skal sige: ‘Jeg er syg!’ Folket, der bor der, har fået synden tilgivet.”28Åb 21,4; Es 33,24.MBF 545.6

  Der er det ny Jerusalem, den nye forherligede jords hovedstad, “en prægtig krone i Herrens hånd, en kongelig turban i din Guds hånd.” “Dens stråleglans er som den dyreste ædelsten, som krystalklar jaspis.” “Folkeslagene skal vandre i dens lys og jordens konger komme ind i den med deres herligheder.”MBF 546.1

  “Jeg vil juble over Jerusalem og fryde mig over mit folk.” “Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem.”29Es 62,3; Åb 21,11.24; Es 65,19; Åb 21,3.MBF 546.2

  I Guds stad skal det aldrig være nat. Ingen vil trænge til at hvile. Ingen bliver trætte af at gøre Guds vilje og prise hans navn. Altid skal vi føle morgenens friskhed, og den skal aldrig få ende. “De har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen, for Herren Gud lyser for dem.”30Åb 22,5.Solens lys vil blive afløst af et lys, der ikke er ubehageligt blændende, men alligevel langt overgår middagssolen i klarhed. Guds og Lammets herlighed fylder den hellige stad med et lys, der aldrig svinder. De frelste skal leve i den evige dags solløse herlighed.MBF 546.3

  “Men et tempel så jeg ikke i den, for Herren, Gud den Almægtige, er dens tempel, og Lammet.”31Åb 21,22.Guds folk har det privilegium, at de kan have frit fællesskab med Faderen og Sønnen. “Endnu ser vi i et spejl, i en gåde.”321 Kor 13,12.Vi ser Guds billede som i et spejl, i naturen og i hans handlemåde med mennesker, men til den tid skal vi se ham ansigt til ansigt, uden noget fordunklende slør imellem os. Vi skal opholde os i hans nærværelse og se hans ansigts herlighed.MBF 546.4

  Da skal de frelste kende fuldt ud, ligesom de selv er kendt fuldt ud. Den kærlighed og sympati, som Gud selv har nedlagt i sjælen, vil dér finde sit sandeste og smukkeste udtryk. Den rene samhørighed med hellige væsener, det harmoniske samfund med de velsignede engle og med de trofaste fra alle tider, som har vasket deres klæder hvide i Lammets blod, de hellige bånd, der knytter familien i himlen og på jorden sammen33Ef 3,15.— alt dette bidrager til de frelstes lykke.MBF 546.5

  Med aldrig svigtende glæde vil udødelige mennesker studere skabermagtens vidundere og den frelsende kærligheds mysterier. Der skal ikke være nogen grusom, bedragerisk fjende, som frister til at glemme Gud. Alle evner vil blive udviklet og forøget. Tilegnelsen af kundskab vil hverken trætte sindet eller tære på kræfterne. Der vil de mest storslåede foretagender kunne gennemføres, de største forhåbninger nås, den højeste ærgerrighed gøres til virkelighed. Og dog vil der være stadig nye højder at bestige, nye undere at beundre, nye sandheder at forstå, nye opgaver, der kalder på forstandens, sjælens og legemets kræfter.MBF 546.6

  De frelste får adgang til at studere alle universets skatte. Uhæmmet af dødeligheden flyver de uden at trættes til fjerne verdener — verdener, der blev grebet af sorg ved synet af menneskenes kval, og som genlød af glade sange, hver gang en sjæl blev frelst. Med usigelig fryd får jordens børn del i den glæde og visdom, som ejes af de væsener, der aldrig har syndet. Menneskene får del i den visdom og indsigt, der er opnået gennem uendelige tiders fordybelse i Guds hænders værk. Med et syn, der ikke er sløret, iagttager de skabelsens herlighed — sole og stjerner og systemer, der alle drejer sig om Guds trone i deres bestemte orden. Skaberens navn står skrevet på alle ting, fra de mindste til de største, og hans magt viser sig i det alt sammen.MBF 547.1

  Efterhånden som evighedens år henrinder, bringer de endnu rigere og herligere åbenbaringer af Gud og Kristus. Ligesom kundskaben er gradvist tiltagende, vil også kærligheden, ærefrygten og lykken øges. Jo mere menneskene lærer om Gud, jo større beundring får de for hans karakter. Når Jesus forklarer dem frelsens rigdomme og beretter om de store bedrifter, der blev udført i den store strid med Satan, vil de frelstes hjerter fyldes med endnu større hengivenhed for ham, og med endnu større fryd og glæde lader de guldharperne klinge, og titusind titusinder og tusind tusinder af stemmer forener sig i et vældigt lovsangskor.MBF 547.2

  “Og hver skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet, med alt, hvad de rummer, hørte jeg sige: Ham, der sidder på tronen, og Lammet, være pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder.”34Åb 5,13. Da Martin Luther i 1517 opslog sine 95 teser på døren til Stiftskirken i Wittenberg, blev det signalet til et vendepunkt i den kristne kirkes historie. En reformation var ved at se dagens lys — og dens tilhængere, protestanterne, mente nu at være på vej mod en bedre fremtid. Siden da har reformationsbevægelsen fået mange ansigter — og mange fortalere. Nogle har ønsket at fortsætte, hvor Luther slap; andre har søgt at holde igen — og om muligt søge forligelse med den romerskkatolske verden. Ellen White — denne bogs forfatter — pegede allerede i 1888 med profetisk klarsyn på den udvikling, der ville ske i den kristne kirke — og mødte naturligvis modstand. Hendes påstande om, at man i det frihedselskende USA skulle nå til et punkt, hvor man ville forsøge ved lov at få alle kristne til at handle ens, var for utrolige. Strømninger I USA g Europ imidlertid vist, at hun havde ret. Bogen har tidligere været udgivet som “Den store Strid” og som “K fr tati”.MBF 547.3

  Den store strid er til ende. Synd og syndere er ikke mere. Hele universet er rent. Harmoni og glæde går som et pulsslag gennem hele det umådelige skaberværk. Fra ham, der skabte alt, strømmer liv og lys og glæde til universets grænseløse rige. Alle ting, fra det mindste atom til den største klode, de levende og de livløse, forkynder i deres uplettede skønhed og fuldkomne glæde, at GUD ER KÆRLIGHED!MBF 547.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents