Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mod En Bedre Fremtid

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 29—Det ondes oprindelse

  For mange mennesker er syndens oprindelse og årsagen til det ondes eksistens en stor gåde. De ser syndens værk og den frygtelige sorg og fortvivlelse, den forårsager — og de spørger, hvordan dette kan findes under Guds overhøjhed, han, som er uendeligt vis, mægtig og kærlig. Her er et mysterium, som de ikke kan finde nogen forklaring på. Og i deres uvished og tvivl er de blinde for de sandheder, der tydeligt fremgår af Guds ord, og som er af afgørende betydning for frelsen. I deres grublen over syndens eksistens er der nogle, som prøver at forske i ting, som Gud aldrig har åbenbaret, og derfor finder de ingen løsning på deres problemer. Og andre, der drives af en trang til tvivl og smålig kritik, griber dette som undskyldning for at forkaste Guds ord. Atter andre har ingen virkelig forståelse af det store problem med det onde, fordi tradition og fejlfortolkning har fordunklet Bibelens lære om Guds karakter, hans styreform og de principper, ud fra hvilke han behandler synden.MBF 395.1

  Det er umuligt at forklare syndens oprindelse med henblik på at give en grund til dens eksistens. Imidlertid kan man komme til at forstå tilstrækkeligt vedrørende oprindelsen og den endelige tilintetgørelse af synden, for fuldt du at kunne erkende Guds retfærdighed og godhed i sin behandling af det onde. Intet siges mere tydeligt i Den hellige Skrift, end at Gud på ingen måde var ansvarlig for, at synden opstod. Guds nåde blev ikke vilkårligt trukket tilbage, og det var ikke en fejl i hans styreform, der var årsag til, at der blev oprør. Synden er en ubuden gæst, og ingen kan forklare, hvorfor den kom. Den er mystisk og uforklarlig. At undskylde den er det samme som at forsvare den. Hvis der kunne findes en undskyldning for den eller en årsag til, at den eksisterer, ville den ophøre at være synd. Den eneste definition på synd, vi har, findes i Bibelen. Den er “lovbrud”; den er resultatet af et princip, der er i krig med den store kærlighedslov, som er grundlaget for det guddommelige styre.MBF 395.2

  Før det onde opstod, var der fred og glæde i hele universet. Alt var i fuldstændig harmoni med Skaberens vilje. Kærligheden til Gud var grænseløs, og alle elskede hinanden. Kristus, Ordet, Guds enbårne søn var ét med den evige Fader — ét i natur, i karakter og i hensigt — den eneste i hele universet, der forstod alle Guds tanker og hensigter. Ved Kristus skabte Gud alle de himmelske væsener. “I ham blev alting skabt i himlene, … troner og herskere, magter og myndigheder.”1Kol 1,16.Og hele himlen viste samme lydighed mod Kristus som mod Faderen.MBF 396.1

  Da kærlighedens lov er grundlaget for Guds styre, afhang alle skabte væseners lykke af, at de var i fuld harmoni med retfærdighedens store principper. Gud ønsker, at alle hans skabninger skal tjene ham af kærlighed — hylde ham ud fra en forstandig erkendelse af hans karakter. Han ønsker ikke en tvungen lydighed og giver alle en fri vilje, så de kan tjene ham frivilligt.MBF 396.2

  Men der var én, som valgte at misbruge denne frihed. Synden begyndte hos ham, der næst efter Kristus var blevet æret mest af Gud. Han var den mægtigste og mest ansete af himlens beboere. Før sit fald var Lucifer en skærmende kerub, hellig og ubesmittet. “Dette siger Gud Herren: Du var seglet på fuldkommenhed, fyldt med visdom og af fuldendt skønhed. Du var i Eden, i gudshaven. Alle slags ædelsten sad på din dragt.” “Du var en salvet kerub, jeg gjorde dig til beskytter; du var på det hellige gudebjerg, du vandrede blandt funklende sten. Du var udadlelig i din færd, fra den dag du blev skabt, til der blev fundet uret hos dig.”2Ez 28,12-15.MBF 396.3

  Lucifer kunne have bevaret Guds nåde og englenes kærlighed og hyldest. Han kunne have brugt sine ædle evner til velsignelse for andre og til sin skabers ære. Men profeten siger: “Dit hjerte blev hovmodigt over din skønhed, du fordærvede din visdom og strålende glans.”3Ez. 28,17.Lidt efter lidt gav Lucifer efter for trangen til at ophøje sig selv. “Fordi du i dit hjerte følte dig som en gud.”MBF 396.4

  “Du sagde ved dig selv: ‘Jeg vil stige op til himlen, højt over Guds stjerner rejser jeg min trone; jeg tager sæde på bjerget, hvor guderne samles, i det yderste nord. Jeg stiger op over skybankerne, gør mig lige med den Højeste.’”4Ez 28,6, ældre oversættelse; Es 14,13-14.I stedet for at ophøje Gud som den, der fortjener sine skabningers fulde hengivenhed og troskab, søgte Lucifer at få dem til at tjene og hylde sig selv. Denne fyrste blandt engle misundte Guds søn den ære, Faderen havde vist ham, og stræbte efter den magt, det alene tilkom Kristus at udøve.MBF 397.1

  Hele himlen havde frydet sig over at genspejle Skaberens herlighed og prise ham — og så længe Gud blev æret på denne måde, var der fred og glæde. Men nu forstyrrede en mislyd himlens harmoni. Ønsket om at ophøje sig selv og lade sig tjene i modstrid med Skaberens plan skabte en forudanelse om noget ondt i hjertet hos dem, for hvem Guds herlighed var det vigtigste af alt. De himmelske rådgivere tryglede Lucifer om at afstå fra sit forsæt. Guds søn foreholdt ham Skaberens storhed, godhed og retfærdighed og hans lovs hellige, uforanderlige natur. Gud havde selv etableret himlens orden, og ved at afvige herfra, ville Lucifer vanære sin skaber og ødelægge sig selv. Men den advarsel, der blev givet af grænseløs kærlighed og nåde, vakte kun modstand. Lucifer lod sin skinsyge mod Kristus få overhånd og blev kun mere beslutsom.MBF 397.2

  Stoltheden over sin egen skønhed styrkede Lucifers ønske om at blive den største. Han følte ikke nogen taknemlighed mod sin Skaber over de høje æresbevisninger, han havde modtaget. Han var stolt af sin skønhed og ophøjede stilling og stræbte efter at blive ligestillet med Gud. Himlens hærskarer elskede og ærede ham. De udførte med glæde hans befalinger, og hans visdom og herlighed overgik deres. Men Guds søn var anerkendt som himlens Herre og havde samme magt og myndighed som Faderen. Han deltog i Guds rådslagninger, mens det ikke var tilladt Lucifer at deltage i den guddommelige planlægning på denne måde. “Hvorfor skal Kristus være den højeste?” spurgte den mægtige engel. “Hvorfor vises der ham større ære end mig?”MBF 397.3

  Lucifer forlod sin plads i Guds nærhed og begyndte at skabe utilfredshed blandt englene. Han var meget forsigtig og hemmelighedsfuld, og i nogen tid lykkedes det ham at skjule sin virkelige hensigt. Med tilsyneladende ærbødighed for Gud søgte han at skabe utilfredshed med de love, som gjaldt for alle himmelske væsener, idet han antydede, at de var urimeligt strenge. Han påstod, at da englenes natur var hellig, kunne de roligt følge deres egen vilje. Han pøvede at skabe sympati for sig ved at sige, at Gud havde behandlet ham uretfærdigt ved at vise Kristus større ære. Han påstod, at hans ønske om større magt og ære ikke skyldtes trang til selvophøjelse, men at han kun forsøgte at skaffe alle himlens beboere større frihed, så de kunne få en mere ophøjet tilværelse.MBF 397.4

  I sin store barmhjertighed bar Gud længe over med Lucifer. Han blev ikke afsat fra sin ophøjede stilling, da han begyndte at nære utilfredshed, eller da han fremsatte falske påstande over for de loyale engle. Han fik længe lov til at blive i himlen. Gang på gang fik han tilbudt tilgivelse, hvis han ville angre og bøje sig. Anstrengelser, som kun en uendeligt kærlig og vis Gud kunne udtænke, blev udfoldet for at overbevise ham om hans vildfarelse. Der havde aldrig før været utilfredshed i himlen. I begyndelsen forstod Lucifer ikke selv, hvad han var på vej ind i. Han forstod ikke sine følelsers sande natur. Men da det blev bevist, at der ikke var nogen grund til hans utilfredshed, blev han overbevist om, at han havde uret, at Guds krav var retfærdige og at han burde erkende det for alle i himlen. Havde han gjort det, kunne han have frelst sig selv og mange engle. Han havde endnu ikke helt frigjort sig fra sin troskab mod Gud. Skønt han havde forladt sin stilling som skærmende kerub, kunne han være blevet genindsat i denne stilling, hvis han havde været villig til at komme til Gud, anerkende Skaberens visdom og lade sig genindsættte i den gerning, som Gud havde bestemt ham til. Men hans stolthed forbød ham at underkaste sig. Han blev ved med at forsvare sin handlemåde og fastholdt, at han ikke havde nogen grund til at angre — og til sidst kastede han sig ind i den store strid med sin skaber.MBF 398.1

  Hele hans vidunderlige begavelse blev nu sat ind på at bedrage for at sikre sig sympati hos de engle, han havde været leder for. Selv den kendsgerning, at Kristus havde advaret og formanet ham, fordrejede han for at fremme sine forræderiske planer. Til dem, der havde særlig tillid og kærlighed til ham, havde han sagt, at han var blevet uretfærdigt dømt, og at hans frihed skulle indskrænkes. Først fordrejede han Kristi ord. Derefter beskyldte han Guds søn for at ville ydmyge ham for himlens beboere. Han bagtalte også de engle, der var loyale over for Gud. Alle dem, han ikke kunne overtale til at gå helt over på sit parti, beskyldte han for at være ligeglade med de himmelske væseners interesser. Han gav dem, der forblev tro mod Gud, skylden for sit eget bedrageriske værk. Og for at underbygge sin påstand om, at Gud havde været uretfærdig mod ham, fordrejede han Skaberens ord og handlinger. Hans politik gik ud på at forvirre englene ved snedige udlægninger af Guds hensigter. Alt, der var enkelt og ligetil, gjorde han mystisk, og ved snedige forvanskninger såede han tvivl om Jahves mest tydelige udtalelser. Hans høje stilling så nær ved himlens ledelse gav hans ord større vægt, og mange lod sig friste til at deltage i hans oprør mod Gud.MBF 398.2

  I sin visdom lod Gud Satan fortsætte sit værk, til misfornøjelsen blev til åbent oprør. Det var nødvendigt, at Lucifers planer skulle udfoldes helt, så alle kunne se deres sande natur. Lucifer havde som salvet kerub indtaget en meget ophøjet stilling. Englene elskede ham højt, og han havde stor indflydelse på dem. Gud herskede ikke kun over himlens beboere, men også over alle de verdener, han havde skabt, og Satan tænkte, at hvis han kunne få himlens engle med i sit oprør, kunne han også få de andre verdener med. Han havde fremstillet sin side af sagen meget snedigt og brugt løgn og bedrag for at nå sit mål. Han havde en usædvanlig evne til at føre andre bag lyset, og han havde opnået en fordel ved at forstille sig. Selv de loyale engle kunne ikke helt se hans sande karakter og forstod ikke, hvad hans værk måtte føre til.MBF 399.1

  Satan havde været så højt æret, og alle hans handlinger var i den grad indhyllet i mystik, at det var vanskeligt at afsløre, hvad det egentlig var, han ville. Synden ville først vise sig virkelig ond og afskyelig, når den var fuldt udviklet. Den havde ikke tidligere eksisteret i Guds univers, og de hellige væsener forstod ikke dens væsen og ondskab. De kunne ikke forestille sig, hvilke forfærdelige følger det ville have, hvis Guds lov blev tilsidesat. For at skjule sine hensigter foregav Satan i begyndelsen at være tro mod Gud. Han påstod, at han kun søgte at fremme Guds ære, hans riges sikkerhed og alle himlens beboeres vel. Mens han skabte utilfredshed hos de engle, der var ham undergivet, gav han det snedigt udseende af, at han tværtimod søgte at fjerne utilfredshed. Når han hævdede, at der burde foretages ændringer i Guds love og regler, skete det under foregivende af, at det var nødvendigt for at bevare himlens harmoni.MBF 399.2

  Gud kunne kun gøre brug af retfærdighed og sandhed i sin behandling af synden. Satan kunne bruge midler, som Gud ikke kunne — smiger og bedrag. Han havde forsøgt at fordreje Guds ord, og han havde løjet over for englene om Guds styre, idet han havde hævdet, at det var uretfærdigt, at Gud forlangte, at himlens beboere skulle følge visse love og regler — og at Gud krævede, at hans skabninger skulle underkaste sig og adlyde ham, udelukkende for at ophøje sig selv. Det måtte derfor demonstreres både for himlens beboere og for alle verdener, at Guds styre var retfærdigt og hans lov fuldkommen. Satan havde fået det til at se ud, som om han søgte at fremme universets vel. Alle måtte indse tronranerens sande karakter og hensigt. Han måtte have tid til at vise sin sande natur gennem sine onde gerninger.MBF 399.3

  Satan gav Guds lov og styrelse skylden for den uoverensstemmelse, hans eget virke alene havde været årsag til i himlen. Han erklærede, at alt ondt skyldtes den guddommelige styrelse, og at det var hans hensigt at forbedre Jahves love. Derfor var det nødvendigt at give ham anledning til at demonstrere sine kravs natur og vise, hvilke resultater de foreslåede ændringer i Guds lov ville føre til. Hans eget værk måtte fordømme ham. Lige fra begyndelsen havde han påstået, at han ikke gjorde oprør. Hele universet måtte se bedrageren afsløret.MBF 400.1

  Selv da det var besluttet, at Satan ikke længere kunne forblive i himlen, tilintetgjorde den alvidende Gud ham ikke. Da kun tjeneste af kærlighed er Gud velbehagelig, må hans skabningers troskab være baseret på en overbevisning om hans retfærdighed og godhed. Himlens og de andre verdeners beboere, der var ude af stand til at forstå syndens natur og konsekvenser, kunne ikke på det tidspunkt have set, at Gud var retfærdig, hvis han havde tilintetgjort Satan. Hvis han straks var blevet udslettet, ville de have tjent Gud af frygt i stedet for af kærlighed. Hverken bedragerens indflydelse eller oprørsånden ville være blevet helt udryddet. Det onde måtte have lov til at udvikle sig helt. Af hensyn til hele universets evige fremtid måtte Satan have lejlighed til at udvikle sine principper fuldt ud, så hans beskyldninger mod Guds styre kunne ses i det rette lys af alle skabninger, og sådan at Guds retfærdighed og barmhjertighed og hans lovs uforanderlighed i al fremtid ville være hævet over enhver tvivl.MBF 400.2

  Satans oprør skulle gennem alle kommende tider være universet en lære — et evigt vidnesbyrd om syndens natur og frygtelige følger. Satans principper og deres følger for både mennesker og engle ville vise resultatet af at tilsidesætte Guds myndighed. Det ville vise, at alle Guds skabningers velfærd beror på hans styre og hans lov. Beretningen om dette frygtelige oprørsforsøg skulle for alle intelligensvæsener være en evig sikkerhed og forhindre dem i at lade sig bedrage med hensyn til overtrædelsens natur. Det skulle forskåne dem for at synde og lide syndens straf.MBF 400.3

  Helt til afslutningen af striden i himlen fortsatte den store tronraner at retfærdiggøre sig. Da det blev kundgjort, at han og alle hans tilhængere skulle udelukkes fra himlen, erklærede oprørslederen åbenlyst sin foragt for Skaberens lov. Han gentog sin påstand om, at engle ikke behøvede nogen kontrol, men skulle følge deres egen vilje, som altid ville lede dem på rette vej. Han erklærede, at de guddommelige love var en uretmæssig begrænsning af englenes frihed, og at det var hans hensigt at få afskaffet loven, så englene uden dette åg kunne opnå en mere ophøjet og vidunderlig tilværelse.MBF 401.1

  Alle som én gav Satan og hans tilhængere Kristus skylden for deres oprør. De erklærede, at hvis de ikke var blevet irettesat, ville de aldrig have gjort oprør. Forgæves søgte de stædigt og trodsigt at omstyrte Guds regering, og samtidig påstod de, at de selv var uskyldige ofre for en undertrykkende magt. Til sidst blev oprøreren og hans sammensvorne forvist fra himlen.MBF 401.2

  Den ånd, der fremkaldte oprøret i himlen, skaber stadig oprør på jorden. Satan benytter samme taktik over for mennesker, som han brugte over for englene. Nu hersker hans ånd i ulydighedens børn. De forsøger lige som han at begrænse Guds lovs forbud og lover mennesker frihed ved at overtræde lovens bud. Hvis nogen bebrejder dem deres synd, bliver de hadefulde og trodsige. Når Guds budskaber taler advarende til samvittigheden, får Satan mennesker til at retfærdiggøre sig og appellere til andres medfølelse, mens de fremturer i synden. I stedet for at rette deres fejl bliver de vrede på dem, der søger at vejlede dem, som om de var den eneste årsag til deres vanskeligheder. Lige fra den retfærdige Abels dage til vor tid er den samme ånd blevet udvist mod dem, der vover at fordømme synden.MBF 401.3

  Satan har forledt menneskene til at synde ved at sætte Guds karakter i et falsk lys — akkurat som han gjorde det i himlen. Når det lykkes for ham, erklærer han, at Guds uretfærdige forbud er skyld i menneskenes fald, ligesom de var skyld i hans eget oprør.MBF 401.4

  Men den evige Gud kundgør selv sin karakter: “Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtled, tilgiver skyld og overtrædelse og synd; men han lader ikke den skyldige ustraffet.”52 Mos 34,6-7.MBF 401.5

  Ved at udvise Satan af himlen beviste Gud sin retfærdighed og bevarede sin trones ære. Men da mennesket havde syndet ved at tro på den frafaldne ånds bedrag, viste Gud sin kærlighed ved at lade sin enbårne søn dø for den faldne slægt. Guds karakter åbenbares i forsoningen. Korsets vældige vidnesbyrd beviser for hele universet, at det var ganske uberettiget, at Lucifer gav Guds styre skylden for sin synd.MBF 401.6

  I striden mellem Kristus og Satan, da Frelseren var her på jorden, blev den store bedragers karakter afsløret. Intet kunne så fuldstændigt udrydde enhver sympati for Satan hos himlens engle og hele universets beboere som hans grusomme krig mod verdens frelser. Hele universets forundring og harme blev vakt af hans gudsbespottelige krav om, at Jesus skulle tilbede ham, hans himmelråbende dristighed, da han førte ham op på et højt bjerg og på helligdommens tinde, den ondskab, der lå i hans opfordring til Jesus om at styrte sig ned fra den svimlende højde, og det aldrig hvilende had, hvormed han jog Jesus fra sted til sted og fik præsterne og folket til at forkaste hans kærlighed og til sidst råbe: “Korsfæst ham, korsfæst ham!”MBF 402.1

  Det var Satan, der var skyld i, at verden forkastede Kristus. Ondskabens fyrste brugte al sin magt og list for at tilintetgøre Jesus; for han forstod, at Frelserens kærlighed og barmhjertighed, hans medfølelse og ømhed viste verden Guds karakter. Satan rejste strid om hvert eneste krav, som Guds søn fremsatte og fik mennesker til at fylde Frelserens liv med lidelse og sorg. Den spidsfindighed og falskhed, hvormed han søgte at hindre Jesu gerning, det had, der kom til udtryk i ulydighedens børns handlinger og hans grusomme beskyldninger mod ham, hvis liv var præget af en enestående godhed, udsprang af hans ubændige hævntørst. Misundelsens og ondskabens, hadets og hævntørstens indestængte flammer blev på Golgata slynget mod Guds søn, mens hele himlen så til i tavs rædsel.MBF 402.2

  Da det store offer var fuldbyrdet, opsteg Jesus til himlen, hvor han nægtede at tage imod englenes tilbedelse, før han havde fremsat denne bøn: “Fader. jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig.”6Joh 17,24.Med usigelig kærlighed og styrke kom svaret fra Faderens trone: “Alle Guds engle skal kaste sig ned for ham.”7Hebr 1,6.Ikke den mindste plet fandtes på Jesus, Hans ydmygelse var forbi, hans offer fuldbragt, og der blev givet ham et navn, som overgår alle andre navne.MBF 402.3

  Nu var Satans skyld afsløret — der fandtes ingen undskyldning for den. Han havde afsløret sin sande natur som en løgner og en morder. Det var klart, at hvis han havde fået lov til at herske over himlens beboere, ville han have brugt de samme metoder, som han benyttede til at herske over de mennesker, han havde i sin magt. Han havde påstået, at overtrædelse af Guds lov ville føre til frihed og ophøjelse, men den viste sig at resultere i trældom og nedværdigelse.MBF 402.4

  Satans løgnagtige beskyldninger mod Gud og hans styre fremstod nu i deres sande lys. Han havde beskyldt Gud for at forlange underkastelse og lydighed af sine skabninger blot for at ophøje sig selv, og han havde erklæret, at Skaberen forlangte selvfornægtelse af alle andre, men at han selv ikke bragte noget offer. Nu kunne alle se, at universets Herre for at frelse en falden slægt havde bragt det største offer, kærlighed kunne bringe, for “det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv.”82 Kor 5,19.Det var også klart, at Lucifer havde åbnet indgangsdøren for synden ved sit begær efter ære og magt, mens Kristus havde ydmyget sig og været lydig indtil døden for at tilintetgøre synden.MBF 403.1

  Gud havde vist sin afsky for oprørets principper. Hele himlen så hans retfærdighed åbenbaret — både i hans fordømmelse af Satan og i menneskets frelse. Lucifer havde erklæret, at hvis Guds lov var uforanderlig og straffen for at overtræde den ikke kunne eftergives, måtte enhver, der var ulydig mod loven, for evigt afskæres fra Skaberens gunst. Han havde hævdet, at den syndige slægt ikke kunne frelses og derfor var hans retmæssige bytte. Men Kristi død var et argument til menneskets fordel, som ikke kunne omstødes. Lovens straf ramte ham, der var Gud lig, og mennesket kunne frit tage imod Kristi retfærdighed, og ved et liv i anger og ydmyghed kunne de besejre Satans magt på samme måde, som Guds søn havde gjort det. Gud er retfærdig, og han retfærdiggør alle, som tror på Jesus.MBF 403.2

  Men det var ikke blot for at frelse mennesket, at Kristus kom til jorden for at lide og dø. Han kom også for at “løfte loven til højhed og ære.” Ikke blot denne verdens beboere skulle betragte loven, som den bør betragtes, men alle verdener i hele universet skulle indse, at Guds lov er uforanderlig. Hvis lovens krav kunne være tilsidesat, havde Guds søn ikke behøvet at give sit liv for at sone lovens overtrædelse. Kristi død viser, at loven er uforanderlig. Og det offer, som en uendelig kærlighed tvang Faderen og Sønnen til at bringe for at frelse syndere, viste hele universet — hvad intet mindre end netop dette offer kunne gøre — at retfærdighed og barmhjertighed er grundlaget for Guds lov og styre.MBF 403.3

  Når dommen til sidst fuldbyrdes, vil det fremgå, at der ikke findes nogen årsag til synden. Når hele jordens dommer spørger Satan: “Hvorfor har du gjort oprør mod mig og frarøvet mig nogle af mit riges undersåtter?” vil det ondes ophavsmand ikke kunne fremføre nogen undskyldning. Hver mund vil være lukket, og alle oprørere vil være stumme.MBF 404.1

  Golgatas kors, der viser, at loven er uforanderlig, forkynder for hele universet, at syndens løn er død. Frelserens sidste ord: “Det er fuldbragt!” fik dødsklokken til at ringe over Satan. Da blev den store strid, der havde varet så længe, afgjort, og det ondes endelige udslettelse var sikret. Guds søn gik ind ad dødens port, “for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig Djævelen.”9Hebr 2,14.Lucifers trang til selvophøjelse havde fået ham til at sige: “Højt over Guds stjerner rejser jeg min trone, … gør mig lige med den Højeste.” Men Gud siger: “Jeg gjorde dig til aske på jorden, … du er borte for evigt.”10Es 14,13-14; Ez 28,18-19.“Dagen, der kommer, skal sætte ild til dem, siger Hærskarers Herre, så der hverken bliver rod eller gren tilbage.”11Mal 4,1.MBF 404.2

  Hele universet vil have været vidne til syndens natur og følger. Og dens endelige tilintetgørelse, der i begyndelsen ville have gjort englene bange og vanæret Gud, vil nu bevise hans kærlighed og stadfæste hans ære for alle universets beboere, som glæder sig over at gøre hans vilje og har hans lov i deres hjerter. Synden skal aldrig mere vise sig. Guds ord siger: “Han bringer tilintetgørelsen, så nøden ikke kommer igen.”12Nah 1,9.Guds lov, som Satan har beskyldt for at være et trældomsåg, vil blive æret som frihedens lov. Universets beboere vil aldrig mere blive ledet bort fra deres troskab mod ham, hvis karakter har vist sig at være ufattelig kærlighed og grænseløs visdom.MBF 404.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents