Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mod En Bedre Fremtid - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 32—Fejla gtige for tolkninger

  Den store strid mellem Kristus og Satan, der nu har stået på i omkring seks tusinde år, vil snart være forbi, og den Onde fordobler sine anstrengelser for at ødelægge Kristi gerning for menneskene og fastholde sjæle i sine snarer. Hans mål er at holde mennesker i uvidenhed og ubodfærdighed, indtil Frelserens formidlingstjeneste er ophørt, og der ikke længere er noget offer for synden.MBF 417.1

  Når der ikke gøres nogen særlig anstrengelse for at modstå hans magt, og ligegyldighed præger menigheden og verden, har Satan ingen bekymringer, for så risikerer han ikke at miste nogen af dem, der underkaster sig hans vilje. Men når menneskene retter opmærksomheden mod det evige og spørger: “Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?” er han på sin post og forsøger at modarbejde Kristi magt og Helligåndens indflydelse.MBF 417.2

  Bibelen fortæller, at da englene engang trådte frem for Gud, var Satan også iblandt dem — ikke for at bøje sig for den evige Konge, men for at fremme sine egne onde anslag mod de retfærdige.1Job 1,6.Med samme hensigt er han til stede, når mennesker forsamles for at tilbede Gud. Skønt han er usynlig, arbejder han af alle kræfter på at beherske de tilbedendes sind. Som en dygtig general lægger han sine planer på forhånd. Når han ser Guds sendebud studere Skriften, lægger han mærke til, hvilket emne der skal tales om. Og så bruger han al sin list på at tilrettelægge forholdene på en sådan måde, at budskabet ikke trænger frem til dem, som han bedrager på netop dette specielle punkt. Den, som trænger mest til advarslen, bliver optaget af forretninger, der kræver hans tilstedeværelse, eller forhindres på anden måde i at høre det, som kunne være blevet ham en hjælp i rette tid.MBF 417.3

  Og Satan ser, at Herrens tjenere føler sig tynget på grund af det mørke, verden er hyllet i. Han hører deres inderlige bønner om nåde og kraft fra Gud til at hæve den ligegyldighedens, efterladenhedens og ugidelighedens fortryllelse, der hviler over dem. Derfor finder han på alle mulige kunstgreb med fornyet iver. Han frister mennesker til at give efter for deres appetit eller andre former for tilfredsstillelse af selvet og afstumper derved deres følelser, så de ikke får hørt netop det, de har størst behov for at lære.MBF 418.1

  Satan ved udmærket, at hans angreb vil få dem, han kan lokke til at forsømme bøn og læsning i Bibelen, til at bukke under. Derfor udtænker han alle mulige planer til at lægge beslag på opmærksomheden. Der har altid været mennesker, der hævdede at være gudfrygtige, men som i stedet for at søge sandheden gør det til deres religion at søge fejl ved karakteren eller troen hos dem, de ikke er enige med. Den slags mennesker er Satans bedste hjælpere. Der er ikke få, som anklager brødrene; og de har mest travlt, når Gud virker, og hans tjenere tilbeder ham i sandhed. De kaster et falsk lys over dem, der elsker og adlyder sandheden, og over deres ord og handlinger. De beskylder Kristi mest oprigtige, nidkære og selvfornægtende tjenere for at bedrage eller lade sig bedrage. De mistænkeliggør motivet til enhver sand og ædel gerning, kommer med ondskabsfulde hentydninger og vækker mistanke hos de uerfarne. De forsøger på alle tænkelige måder at få det, der er rent og retfærdigt, til at se ud som urent og bedragerisk.MBF 418.2

  Men ingen behøver at lade sig narre af sådanne mennesker. Det er let at se, hvis børn de er, hvis eksempel de følger, og hvis gerning de gør. “På deres frugter kan I kende dem.”2Matt 7,16.Deres adfærd ligner Satans, den giftige bagtaler, “vore brødres anklager.”3Åb 12,10.MBF 418.3

  Den store bedrager har mange hjælpere, der er parat til at fremsætte alle slags vildfarelser for at fange sjæle — falske lærdomme, der er tilpasset smag og evner hos dem, som Satan søger at ødelægge. Han vil tilføre menigheden uoprigtige og uomvendte elementer, der vil vække tvivl og vantro og være en hindring for alle, der ønsker at se Guds værk gå frem og selv være med i fremgangen. Mange, der ikke har nogen virkelig tro på Gud og hans ord, er enige i visse af sandhedens principper og betragtes derfor som kristne. Og på den måde får de mulighed for at indføre deres vildfarelser, som var de Bibelens lære.MBF 418.4

  Den opfattelse, at det er uden betydning, hvad mennesker tror, er et af Satans mest virkningsfulde bedrag. Han ved, at når sandheden modtages i kærlighed, helliggør den modtagerens sjæl. Derfor søger han ustandselig at erstatte sandheden med falske teorier, fabler og et andet evangelium. Lige fra begyndelsen har Guds tjenere kæmpet imod falske lærere — ikke blot fordi de var onde mennesker, men fordi de udbredte falske påstande, som var skæbnesvangre for sjælen. Elias, Jeremias og Paulus bekæmpede frygtløst dem, der vendte mennesker bort fra Guds ord. Den frisindethed, der betragter ret gudstro som uvæsentlig, fandt ingen støtte hos disse hellige forsvarere af sandheden.MBF 419.1

  De vage og fantasifulde udlægninger af Skriften, og de mange modstridende teorier vedrørende religiøs tro, som findes i den kristne verden, er udtænkt af vor modstander for at forvirre sindene, så de ikke kan se, hvad der er sandhed. Og den uenighed, som findes mellem de forskellige kristne kirker, skyldes for en stor del den udbredte tilbøjelighed til at fordreje Skriften for at få den til at støtte en yndet teori. I stedet for omhyggeligt og ydmygt at studere Guds ord for at lære hans vilje at kende, søger mange blot at finde noget mærkeligt eller originalt i det.MBF 419.2

  Til støtte for fejlagtige læresætninger eller ikke kristne skikke er der nogle, som tager visse skriftsteder ud af deres sammenhæng. Måske citerer de det halve af et skriftsted som bevis for deres påstands rigtighed, skønt den anden halvdel viser, at meningen er den stik modsatte. Med en slanges list forskanser de sig bag løsrevne udtalelser, som de fortolker på en sådan måde, at det passer med deres kødelige lyster. Mange fordrejer med vilje Guds ord på denne måde. Andre, der har en mere livlig fantasi, griber Bibelens symboler og fortolker dem efter deres eget ønske. Uden at tage hensyn til, at Bibelen fortolker sig selv, præsenterer de deres påfund som Bibelens lære.MBF 419.3

  Når Bibelen studeres uden bøn og en ydmyg, lærevillig ånd, vil både de enkleste og de vanskeligste afsnit blive berøvet deres sande betydning. De katolske ledere vælger de dele af Bibelen, der bedst tjener deres egne formål, fortolker dem efter forgodtbefindende og forkynder derefter resultatet for mennesker, samtidig med at de nægter dem tilladelse til selv at studere Bibelen og forstå dens hellige sandheder. Hele Bibelen burde gives til mennesker lige som den er. Det ville være bedre slet ikke at få bibelundervisning end at få Skriftens lære så groft misfortolket.MBF 419.4

  Bibelen var tænkt som en vejledning for alle, som ønsker at lære deres skabers vilje at kende. Gud gav mennesker profetiens sikre ord. Engle og endog Kristus selv kom for at lade Daniel og Johannes vide, hvad der skulle ske i fremtiden. Disse betydningsfulde emner, som angår vor frelse, blev ikke indhyllet i mystik. De blev ikke åbenbaret på en sådan måde, at den ærlige sandhedssøger kunne blive forvirret eller vildledt. Ved profeten Habakkuk sagde Herren: “Skriv synet tydeligt på tavler, så det er let at læse.”4Hab 2,2.Guds ord taler tydeligt til alle, som studerer det under bøn. Hver ærlig sjæl vil finde sandhedens lys. “Lys stråler frem for de oprigtige.”5Sl 97,11.Og ingen menighed kan vokse i hellighed, hvis dens medlemmer ikke søger efter sandheden som efter skjulte skatte.MBF 420.1

  Kravet om “frihed” gør mennesker blinde for deres store modstanders kneb, mens han hele tiden arbejder for at nå sit mål. Når det lykkes ham at erstatte Bibelen med menneskelige påfund, bliver Guds lov tilsidesat, og menighederne kommer under syndens åg, mens de hævder at være frie.MBF 420.2

  Videnskabelig forskning er blevet en forbandelse for mange. Gud har tilladt en strøm af lys at vælde ud over verden gennem opdagelser inden for videnskab og kunst. Men hvis de ikke i deres forskning ledes af Guds ord, vil selv de bedste hjerner blive forvirrede i forsøget på at udforske relationerne mellem videnskab og åbenbaring.MBF 420.3

  Menneskelig viden om både materielle og åndelige emner er begrænset og ufuldkommen, og derfor er mange ikke i stand til at få deres opfattelse af videnskaben til at harmonere med Skriftens udtalelser. Mange anerkender teorier og spekulationer som videnskabelige kendsgerninger og mener, at Guds ord skal prøves ved teorier, der er resultatet af en “kundskab, der med urette kaldes sådan.”61 Tim 6,20.Skaberen og hans værk ligger uden for deres fatteevne; og fordi de ikke kan forklare dem ved naturlovene, betragter de Bibelen som upålidelig. De, der betvivler pålideligheden af Det Gamle og Det Nye Testamentes beretninger, går alt for ofte et skridt videre; de tvivler på Guds eksistens og tillægger naturen en grænseløs magt. Efter således at have givet slip på deres anker, bliver de kastet ind mod vantroens klippeskær.MBF 420.4

  Sådan farer mange vild fra troen og bliver forført af Satan. Mennesker stræber efter at være klogere end deres skaber. Menneskelig filosofi har prøvet at udforske og forklare mysterier, som selv ikke evigheden vil åbenbare. Hvis mennesker blot ville studere og forstå, hvad Gud har meddelt om sig selv og sine hensigter, ville de opnå en sådan opfattelse af Jahves herlighed, majestæt og magt, at de ville erkende, hvor små de selv er, og stille sig tilfreds med det, der er åbenbaret for dem og deres børn.MBF 421.1

  Et af Satans mesterstykker består i at få mennesker til at blive ved med at forske og gætte om ting, Gud ikke har åbenbaret og ikke ønsker, at vi skal forstå. Det var ved at gøre det, Lucifer mistede sin plads i himlen. Han blev utilfreds, fordi Gud ikke betroede ham alle sine hensigter, og han glemte helt at sætte pris på det, som var blevet ham åbenbaret om hans eget arbejde i den høje stilling, han havde fået betroet. Ved at vække den samme utilfredshed hos de engle, der stod under hans ledelse, blev han årsag til deres fald. Nu forsøger han at vække den samme følelse i menneskers sind og forlede også dem til at overtræde Guds udtrykkelige befalinger.MBF 421.2

  De, der ikke er villige til at tage imod Bibelens klare, tydelige sandheder, søger ustandselig efter tiltalende fabler for at berolige deres samvittighed. Jo mindre åndeligt, selvfornægtende og ydmygende de præsenterede læresætninger er, desto større er den velvilje, de bliver modtaget med. Disse mennesker nedværdiger deres intelligens for at følge deres kødelige lyster. De betragter sig selv som værende for kloge til at ransage Bibelen med anger og oprigtig bøn om guddommelig vejledning, og derfor har de intet værn mod vildfarelser. Satan er parat til at opfylde deres ønsker og fylde dem med løgn og bedrag i sandhedens sted. På den måde vandt pavedømmet magt over menneskers sind; og protestanter følger samme vej ved at afvise sandheden, fordi den involverer et kors. Alle, der tilsidesætter Guds ord for at studere skik og brug og taktik for ikke at adskille sig fra omverdenen, vil blive overladt til at betragte forbandet vranglære som religiøs sandhed. Den, der ser med afsky på én løgn, tror uden videre på en anden. Da Paulus talte om dem, der “ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst,” sagde han:MBF 421.3

  “Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.”72 Thess 2,10-12.Med en sådan advarsel i tankerne bør vi være på vagt og passe på, hvilken lære vi tager imod.MBF 421.4

  Et af bedragerens mest succesfulde midler til at forføre er spiritismens vildledende lære og falske undere. Forklædt som en lysets engel lægger han sine fælder, hvor man mindst venter det. Hvis mennesker blot ville læse i Guds ord og bede indtrængende om at forstå det, ville de ikke blive overladt til mørket for kun at modtage falsk lære. Men når de forkaster sandheden, bliver de bytte for bedrag.MBF 422.1

  En anden farlig vildfarelse er den lære, der fornægter Kristi guddommelighed og hævder, at han ikke var til, før han kom til denne verden. Denne teori accepteres glad og gerne af mange, som bekender sig til at tro på Bibelen. Men den er i direkte modstrid med Frelserens tydelige udtalelser om sit forhold til Faderen, sin guddommelige karakter og sin tidligere tilværelse. Kun den mest ubeføjede fordrejelse af Skriften kan begrunde denne opfattelse. Ikke blot forringer den menneskets opfattelse af forsoningen, den underminerer også troen på Bibelen som en åbenbaring fra Gud. Dette gør ikke kun vildfarelsen farligere, men også vanskeligere at imødegå. Hvis mennesker forkaster Bibelens vidnesbyrd om Kristi guddommelighed, er det nytteløst at argumentere om emnet med dem; intet argument, hvor afgørende det end måtte være, vil kunne overbevise dem. “Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd; det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter Åndens målestok.”81 Kor 2,14.Ingen, der holder fast ved denne vildfarelse, kan have en sand opfattelse af Kristi karakter og mission eller af Guds store plan for menneskets frelse.MBF 422.2

  Endnu en subtil og ondsindet vildfarelse, der breder sig hastigt, er, at Satan ikke eksisterer som et personligt væsen — at hans navn kun bruges i Bibelen som et symbol på menneskenes onde tanker og lyster.MBF 422.3

  Den lære, der forkyndes fra mange prædikestole om, at Kristi genkomst er hans komme til hvert enkelt menneske i dets dødsøjeblik, er et påfund for at aflede menneskers tanker fra hans personlige komme i himlens skyer. Satan har i årevis sagt: “Se, han er i kamrene!”9Matt 24,23-26.og mange er gået fortabt, fordi de troede på dette bedrag.MBF 422.4

  Verdslig visdom siger, at bøn ikke er så vigtig. Videnskabsmænd påstår, at der ikke findes noget virkeligt svar på bøn, at det ville være et mirakel, som strider imod naturlovene, og at mirakler ikke finder sted. De hævder, at universet styres af uforanderlige love, og at selv Gud ikke gør noget, som strider mod disse love. På denne måde fremstiller de Gud, som om han var bundet af sine egne love — som kunne guddommelige love udelukke guddommelig frihed. En sådan lære strider mod Bibelens vidnesbyrd. Gjorde Kristus og hans apostle ikke mirakler? Den samme medfølende frelser lever i dag, og han er lige så villig til at lytte til troens bøn, som han var, da han gik på jorden. Det naturlige samarbejder med det overnaturlige. Det er en del af Guds plan som svar på troens bøn at give os det, han ikke havde givet os, hvis vi ikke havde bedt om det i tro.MBF 422.5

  Utallige fejlagtige læresætninger og forskruede ideer vinder indpas i de forskellige kristne kirker. Det er umuligt at vurdere de onde følger af at fjerne blot ét af Guds ords landemærker. Kun få af dem, der vover at gøre dette, nøjes med at forkaste en enkelt sandhed. De fleste fortsætter med at tilsidesætte det ene efter det andet af sandhedens principper, indtil de til sidst helt går bort fra troen.MBF 423.1

  Den populære teologis vildfarelser har gjort mange skeptiske, der ellers ville have troet på Bibelen. Det er umuligt for dem at anerkende læresætninger, der strider imod deres sans for retfærdighed, barmhjertighed og kærlighed, og eftersom de fremstilles som Bibelens lære, nægter de at anerkende den som Guds ord.MBF 423.2

  Og det er netop, hvad Satan søger at opnå. Der er intet, han ønsker mere end at nedbryde tilliden til Gud og hans ord. Satan står i spidsen for den store hær af tvivlere, og han gør sit yderste for at lokke mennesker ind i sine rækker. Det er blevet en modesag at tvivle.MBF 423.3

  Mange mennesker betragter Guds ord med mistro, fordi det går i rette med synden og fordømmer den. Og de, der ikke er villige til at adlyde Ordets krav, bestræber sig på at at kuldkaste dets autoritet. De læser Bibelen eller hører dens lære som den forkyndes fra prædikestolen, blot for at finde fejl i Bibelen eller i prædikenen. Mange bliver ateister, blot for at retfærdiggøre sig eller undskylde sig for pligtforsømmelser. Andre antager skeptiske principper af stolthed og magelighed. De er for mageligt anlagte til at gøre en hæderlig indsats, der vil kræve anstrengelse og selvfornægtelse. I stedet tilstræber de at kritisere Bibelen for at vinde ry for højere visdom. Der er meget en begrænset forstand, der er uoplyst af guddommelig visdom, er ude af stand til af fatte, og det giver skeptikerne en anledning til at kritisere. Mange synes at anse det for en dyd at være skeptiske og vantro. Men bag den tilsyneladende oprigtighed er det egentlige motiv selvtilfredshed og stolthed. Mange ynder at finde noget i Skriften, der kan forvirre andre. Mange begynder med at kritisere og argumentere på et forkert grundlag, blot for at komme op at diskutere. De er ikke klar over, at de derved vikler sig ind i fuglefængerens net. Men da de nu engang har erklæret sig for vantro, føler de, at de må holde fast ved deres standpunkt. Og derfor stiller de sig på de gudløses side og lukker sig selv ude fra Paradiset.MBF 423.4

  Gud har i sit ord givet tilstrækkelige beviser for, at det er af guddommelig oprindelse. De store sandheder, der angår vor frelse, er tydeligt fremsat; og ved Helligåndens hjælp, som er lovet alle, der oprigtigt beder om den, kan enhver selv forstå disse sandheder. Gud har givet mennesker et stærkt grundlag for deres tro.MBF 424.1

  Alligevel kan menneskenes begrænsede forstand ikke fuldt ud fatte den evige Guds planer og hensigter. Det vil aldrig lykkes os at udforske Guds væsen. Vi skal ikke formasteligt prøve at trække det slør til side, bag hvilket han skjuler sin majestæt. Apostlen udbryder: “Hvor uransagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje!”10Rom n11,33.Vi kan forstå så meget af den måde, han behandler os på og de motiver, han handler ud fra, at vi indser den grænseløse kærlighed, nåde og uendelige kraft, der ligger bag.MBF 424.2

  Vor himmelske far styrer alting med visdom og retfærdighed, og vi skal ikke nære utilfredshed eller mistillid, men underkaste os med ærbødighed. Han vil lade os se så meget af sine planer, som det er godt for os at se, men i øvrigt bør vi stole på den almægtige hånd og det hjerte, der er fuldt af kærlighed.MBF 424.3

  Gud har givet rigelige beviser til støtte for troen, men han vil aldrig fjerne alle undskyldninger for vantro. De, som ønsker noget at begrunde deres tvivl med, vil også finde det. Og de, der nægter at tro og adlyde Guds ord, før alle hindringer er skaffet af vejen og der ikke mere er nogen mulighed for at tvivle, vil aldrig nå frem til til lyset.MBF 424.4

  Mistillid til Gud er naturlig for det uomvendte hjerte, som nærer fjendskab mod ham. Men troen, som inspireres af Helligånden, vil kun vokse, hvis man værner om den. Ingen bliver stærk i troen uden at gøre en energisk indsats. Vantroen vokser, når man giver den vækstbetingelser, og hvis mennesker tillader sig at kritisere i stedet for at dvæle ved de vidnesbyrd, Gud har givet os til støtte for troen, vil de finde, at deres tvivl bliver større og slår stadig dybere rødder.MBF 424.5

  Men de, der tvivler på Guds løfter og forsikringer om hans nåde, vanærer ham, og i stedet for at drage andre til Kristus får de dem til at vende ryggen til ham. De er ufrugtbare træer, som spreder deres grene vidt omkring og holder sollyset borte fra andre planter, så de visner og dør under den kolde skygge. Disse menneskers livsværk vil vise sig at være et uafviseligt vidne imod dem. De sår tvivlens sæd, som altid giver dem sikker høst.MBF 425.1

  De, som virkelig ønsker at blive befriet for tvivl, har kun én vej at følge. I stedet for at stille spørgsmål og kritisere det, som de ikke forstår, bør de give agt på det lys, der allerede skinner på deres vej — så vil de få mere lys. Hvis de udfører de pligter, de forstår, vil de blive i stand til at forstå og udføre de pligter, de hidtil har været i tvivl om.MBF 425.2

  Satan kan komme med en efterligning, der ligner sandheden så meget, at den narrer dem, der er villige til at lade sig bedrage — og som ønsker at slippe for den selvfornægtelse og de ofre, sandheden kræver. Men det er umuligt for ham at bevare sin magt over dem, som ønsker at kende sandheden, koste hvad det vil. Kristus er sandheden og det “lys, som oplyser hvert menneske.”11Joh 1,9.MBF 425.3

  Sandhedens ånd er udsendt for at lede mennesker til hele sandheden. Og Guds søns autoritet står bag ordene: “Søg, så skal i finde.” “Den, der vil gøre hans vilje, skal erkende, om min lære er fra Gud.”12Matt 7,7; Joh 7,17.MBF 425.4

  Kristi tilhængere ved kun lidt om de anslag, Satan og hans hær lægger op mod dem. Men han, som bor i himlene, vil lede alting, så hans egne hensigter bliver fuldbyrdet. Herren tillader, at hans børn bliver udsat for fristelsens ildprøve — ikke fordi deres sorg og lidelse behager ham, men fordi denne proces er af vigtighed for deres endelige sejr. Han kunne ikke for sin egen æres skyld skærme dem mod fristelse, eftersom hensigten med disse prøvelser netop er at forberede dem til at modstå alle den Ondes tillokkelser.MBF 425.5

  Hverken onde mennesker eller djævle kan hindre Guds gerning eller adskille ham fra sine børn, hvis de spagfærdigt og angerfuldt vil bekende og afstå fra deres synder og i tro gøre krav på hans løfter. Enhver åbenlys eller skjult fristelse eller modstand kan overvindes, “ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre!”13Zak 4,6.MBF 425.6

  “Herrens øjne hviler på de retfærdige, hans ører hører deres råb om hjælp.… Hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at gøre det gode?”141 Pet 3,12-13.Da Bileam, lokket af løfter om en stor belønning, øvede trolddom mod Israel og søgte at nedkalde forbandelse over Guds folk ved at ofre til Herren, forbød Guds ånd ham at udtale det onde, han gerne ville, og tvang ham til at sige: “Hvordan skulle jeg forbande, når Gud ikke forbander?” “Måtte jeg dø, som retskafne dør, måtte jeg få et endeligt som de!” Da der endnu engang var blevet ofret, udtalte den ugudelige profet: “Jeg har hentet ham til at velsigne, han skal velsigne, jeg opgiver det ikke! Der ses ingen elendighed i Jakob, øjnes ingen ulykke i Israel; Herren dets Gud er med det, der lyder kongehyldest hos det.”MBF 425.7

  “Spådomskunst udretter intet mod Jakob, trolddom intet mod Israel. Nu siges det om Jakob og om Israel: Hvad Gud dog har gjort!” “Velsignet de, der velsigner dig, forbandet de, der forbander dig.”154 Mos 23,8.10.20-21.23;24,9.MBF 426.1

  På den tid var Israel tro mod Gud, og så længe de var lydige mod hans lov, kunne ingen magt på jorden eller i Helvede overvinde dem. Men den forbandelse, Bileam ikke havde fået lov til at udtale, lykkedes det ham omsider at nedkalde over Guds folk ved at forlede dem til at synde. Da de overtrådte Guds bud, skilte de sig fra ham og blev overladt til ødelæggerens magt.MBF 426.2

  Satan ved meget godt, at selv den svageste sjæl, der holder sig nær til Kristus, er stærkere end alle mørkets magter, og at han, hvis han viste sig åbenlyst, ikke ville sejre. Derfor prøver han på at lokke korsets soldater væk fra deres stærke fæstning, mens han ligger i baghold med sine styrker — parat til at ødelægge enhver, som vover sig ind på hans område. Kun ved ydmygt at sætte vor lid til Gud og adlyde alle hans bud, kan vi være sikre.MBF 426.3

  Intet menneske kan nogen sinde føle sig tryg uden at bede. Vi bør især bede Gud om visdom til at forstå hans ord. I Bibelen afsløres fristerens rænker og midlet at modstå ham med held. Satan er en mester i at citere Bibelen og give den sin egen fortolkning, som han håber skal få os til at falde. Vi må læse Bibelen med et ydmygt hjerte og aldrig glemme vor afhængighed af Gud. Vi må konstant vogte os for Satans fælder og blive ved med i tro at bede: “Led os ikke ind i fristelse!”MBF 426.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents