Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mod En Bedre Fremtid - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 40—Guds folks befrielse

  Når beskyttelsen fra de menneskelige love fratages dem, der adlyder Guds lov, vil der i de forskellige lande være en samtidig bevægelse for at ødelægge og tilintetgøre dem. Efterhånden som det i dekretet fastsatte tidspunkt nærmer sig, vil folkene slutte sig sammen om at udrydde den forhadte sekt. Det vil blive besluttet på at slå til på én nat for at rette et afgørende slag, som skal bringe den afvigende og bebrejdende stemme fuldstændigt til tavshed.MBF 513.1

  Guds folk — nogle i fængsler, andre skjult på ensomme tilflugtssteder i skove og på bjerge — beder stadig om Guds beskyttelse, mens flokke af bevæbnede mænd ansporet af en hærskare af onde engle alle vegne forbereder sig på deres dødbringende gerning. Netop nu, i den yderste nød, vil Israels Gud gribe ind for at frelse sine udvalgte. Herren siger: “I skal synge sange som i natten, når man helliger sig til festen, I skal være glade, som når man vandrer til fløjtespil på vej til Herrens bjerg, til Israels klippe. Så vil Herren lade sin herlige røst lyde, vise sin arm, der slår ned med glødende vrede og fortærende flammer, med styrtregn, skybrud og haglsten.”1Es 30,29-30.MBF 513.2

  Med triumfråb, hån og forbandelser skal onde mænd til at kaste sig over deres bytte, da et tæt mørke, dybere end den mørkeste nat, sænker sig over jorden. Så strækker en regnbue, strålende af glansen fra Guds trone, sig over himlen og synes at omkredse hver bedende gruppe. De vrede menneskemasser standser pludselig op. Deres hånlige råb dør hen. Målet for deres morderiske raseri er glemt. Opfyldt af bange anelser stirrer de på symbolet på Guds pagt og ønsker at gemme sig for det blændende lys.MBF 513.3

  Guds folk hører en klar, melodisk stemme sige: “Se op!” og idet de løfter blikket mod himlen, ser de pagtens bue. De sorte, truende skyer, som dækkede himmelhvælvingen, har skilt sig, og ligesom Stefanus ser de ind i himlen. De ser Guds herlighed og Menneskesønnen siddende på sin trone. På hans guddommelige skikkelse ser de mærkerne efter hans ydmygelse, og fra hans læber hører de bønnen til Faderen og de hellige engle: “Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig.”2Joh 17,24.Atter lyder der en stemme, velklingende og triumferende, som siger: “De kommer! De kommer! Hellige, uskadte og ubesmittede. De har holdt fast ved mit ord om udholdenhed, og de skal vandre blandt englene.” Og med blege, skælvende læber opløfter de, der har holdt fast ved deres tro, et sejrsråb.MBF 514.1

  Det er ved midnatstid, at Gud beviser sin magt for at befri sit folk. Solen kommer til syne i al sin glans. Tegn og undere følger i hurtig rækkefølge. De gudløse ser til med rædsel og undren, mens de retfærdige med højtidelig glæde betragter tegnene på deres befrielse. Hele naturen synes at være ude af balance. Vandløbene standser. Tunge mørke skyer trækker op og støder sammen. Men midt på den mørke himmel er der et ubeskrivelig herligt skyfrit område, hvorfra Guds stemme, der lyder som en brusen af mange vande siger: “Det er sket!”3Åb 16,17.MBF 514.2

  Denne stemme ryster himmel og jord. Der kommer et vældigt jordskælv, “så stort, at der aldrig har været magen til det, siden der kom mennesker på jorden.”4Åb 16,18.Det ser ud, som om himmelhvælvingen åbner og lukker sig. Stråleglansen fra Guds trone synes at bryde igennem. Bjergene skælver som siv for vinden, og klippestykker spredes til alle sider. Der lyder en buldren som af en optrækkende orkan. Havet piskes til raseri. Orkanens hylen lyder som dæmoner på ødelæggelsestogt. Hele jorden hæver sig og svulmer som havets bølger. Dens overflade brydes op. Selve dens grundvold synes at give efter. Bjergkæder synker sammen. Beboede øer synker i havet. Havnebyer, der er fordærvede som Sodoma, opsluges af de rasende bølger. Gud husker det store Babylon og rækker det “bægeret med sin harmes og vredes vin.” “Blytung hagl” vil anrette store ødelæggelser.5Åb 16,19.21.Jordens prægtigste byer går til grunde. De pragtfulde paladser, som verdens stormænd har ødslet deres rigdom på for at forherlige sig selv, synker i ruiner for deres øjne. Fængselsmure styrter sammen, og Guds folk, der har været spærret inde på grund af deres tro, sættes i frihed.MBF 514.3

  Grave åbner sig, og “mange af dem, der sover i jorden,” vågner, “nogle til evigt liv, andre til forhånelse, til evig afsky.”6Dan 12,2.Alle, der er døde i troen på den tredje engels budskab, kommer herliggjorte frem af gravene for at høre Guds fredspagt med dem, der har adlydt hans lov. “Også de, som har gennemboret ham,”7Åb 1,7.de, der spottede og hånede Kristus i hans dødskamp, og de bitreste fjender af hans sandhed og hans folk opstår for at se ham i hans herlighed og se hvilken ære, der times de trofaste og lydige.MBF 515.1

  Endnu er himlen dækket af tykke skyer, men nu og da bryder solen frem og ser ud som Jahves hævnende øje. Voldsomme lyn springer frem fra himlen og hyller jorden i flammer. Over tordenens frygtelige larm høres mystiske og frygtindgydende stemmer forkynde dommen over de gudløse. Ikke alle forstår ordene, men for de falske lærere er de tydelige nok. De, der kort forinden var så hensynsløse, så pralende og trodsige, så hoverende i deres grusomhed mod Guds folk, der overholder budene, overvældes nu af bestyrtelse og skælver af frygt. Deres klageskrig høres over elementernes rasen. Dæmoner erkender Kristi guddommelighed og skælver for hans magt, mens mennesker grebet af den største rædsel bønfalder om nåde.MBF 515.2

  Fortidens profeter så Herrens dag i hellige syner og skrev: “I skal jamre, for Herrens dag er nær, den kommer som ødelæggelse fra den Almægtige.”8Es 13,6.“Søg ind mellem klipperne, skjul dig i jorden i rædsel for Herren og for hans storhed og vælde! Menneskets stolte blik skal ydmyges, mænds hovmod skal bøjes; Herren alene er ophøjet på den dag. For Hærskarers Herre har en dag mod alt stolt og hovmodigt, mod alt knejsende, så det ydmyges.” “Den dag skal mennesker tage deres afguder af guld, som de har lavet for at tilbede dem, og kaste dem hen til spidsmus og flagermus. De skal søge ind i klippespalter og I bjergkløfter i rædsel for Herren og for hans storhed og vælde, når han rejser sig for at skræmme jorden.”9Es 2,10-12.17.20-21.MBF 515.3

  Gennem en rift i skyerne stråler en stjerne, hvis stråleglans er firedoblet i kontrast til mørket. Den bringer håb og glæde til de trofaste, men forbitrelse og smerte til dem, der har overtrådt Guds lov. De, som har ofret alt for Kristus, er nu i sikkerhed, gemt som i skjul i Herrens telt. De er blevet sat på prøve og har over for verden og dem, der foragtede sandheden, vist deres troskab mod ham, som døde for dem. Der er sket en vidunderlig forandring med dem, der ansigt til ansigt med døden har holdt fast ved deres tro. Pludselig er de blevet befriet fra det frygtelige tyranni, som blev udøvet af mennesker, der var forvandlet til dæmoner. Deres ansigter, der for nylig var blege, ængstelige og forpinte, lyser nu af undren, tro og kærlighed. Deres stemmer løfter sig i sejrssang: “Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler. Derfor frygter vi ikke, når jorden skælver og bjergene vakler i havets dyb, når vandet larmer og bruser og rejser sig, så bjergene bæver.”10Sl 46,2-4.MBF 515.4

  Mens denne sang fuld af hellig tillid stiger op til Gud, fejes skyerne til side, og himlens stjener kommer til syne, usigeligt strålende i modsætning til det sorte og vrede himmelrum på begge sider. Den himmelske bys stråleglans strømmer ud gennem dens åbne porte. Så viser en hånd sig på himlen; den holder to sammenlagte stentavler. Profeten siger: “Og himlen forkynder hans retfærdighed, for Gud selv er dommer.”11Sl 50,6.Den samme hellige lov, Guds retfærdighed, der forkyndtes fra Sinaj bjerg under torden og lynild som ledetråd for livet, afsløres nu for mennesker som dommens lov. Hånden åbner tavlerne, og de ti bud kommer til syne, som var de skrevet med ildskrift. Ordene er så tydelige, at alle kan læse dem. Hukommelsen vågner, overtroens og vildfarelsens mørke forjages fra alle sind, og Guds ti bud, korte, klare og myndige, holdes frem for alle jordens beboere.MBF 516.1

  Det er umuligt at beskrive den rædsel og fortvivlelse, der bemægtiger sig dem, der har trådt Guds hellige forskrifter under fode. Herren gav dem sin lov; de kunne have sammenlignet deres karakter med den og indset deres fejl, mens der endnu var mulighed for omvendelse og forbedring; men for at opnå verdens gunst tilsidesatte de dens forskrifter og lærte andre at gøre det samme. De har forsøgt at tvinge Guds børn til at vanhellige hans sabbat. Nu fordømmes de af den lov, de har foragtet. Med uhyggelig klarhed ser de, at de ikke har nogen undskyldning. De har selv valgt, hvem de ville tjene og tilbede. “Da kan I atter skelne retfærdig fra uretfærdig, ham, der tjener Gud, fra ham, der ikke gør det.”12Mal 3,18.12MBF 516.2

  Guds lovs fjender, fra præster ned til de mindste blandt dem, får en ny opfattelse af sandhed og pligt. For sent indser de, at det fjerde buds sabbat er den levende Guds segl. For sent indser de den sande betydning af den falske hviledag — og at de ikke har bygget på klippegrund, men på sand. De indser, at de har kæmpet mod Gud. Religiøse ledere har ført sjæle i fortabelse, mens de foregav at lede dem til Paradisets port. Først når det endelige regnskab skal gøres op, vil det stå klart, hvor stort et ansvar mænd i hellige embeder har, og hvor frygtelige resultater deres utroskab har ført til. Først i evigheden kan vi rettelig bedømme tabet af én eneste sjæl. Forfærdelig bliver dommen over den, til hvem Gud siger: “Gå bort fra mig, du onde tjener!”MBF 516.3

  Fra himlen høres Guds stemme forkynde dag og time for Jesu genkomst og den evige pagt med sit folk. Som vældige tordendrøn lyder hans stemme over hele jorden. Guds Israel står og lytter med blikket rettet opad. Deres ansigter oplyses af hans herlighed og stråler som Moses’ ansigt, da han kom ned fra Sinaj. De gudløse kan ikke holde ud at se på dem. Og da velsignelsen udtales over dem, der har æret Gud ved at helligholde hans sabbat, lyder der et vældigt sejrsråb. Snart kommer der en lille sort sky til syne i øst, omtrent halvt så stor som en mands hånd. Det er den sky, der omgiver Frelseren, og som på afstand ser ud til at være hyllet i mørke. Guds folk ved, at dette er Menneskesønnens tegn. I højtidelig tavshed stirrer de på skyen, som den nærmer sig jorden og bliver lysere og mere strålende, indtil den er en stor, hvid sky, der forneden stråler som en fortærende ild, og øverst er omsluttet af pagtens regnbue. Jesus kommer som en mægtig sejrherre — ikke som en “smerternes mand” for at drikke skammens og smertens bitre kalk — men som himlens og jordens sejrherre kommer han for at dømme levende og døde. “Tro og Sanddru” hedder han. “Han dømmer og strider med retfærdighed.” Og “hærene i himlen fulgte ham.”13Åb 19,11.14.En utallig engleskare følger ham med hymner af himmelsk velklang. Hele himmelhvælvingen synes fyldt af strålende skikkelser — “tusind tusinder og titusind titusinder.” Ingen menneskelig pen kan beskrive denne scene, intet menneskeligt sind kan fatte dens pragt. “Hans herlighed dækker himlen, jorden er fuld af hans pris; glansen er som lyset.”14Hab 3,3-4.Idet den levende sky nærmer sig, ser hvert øje livets Fyrste. Ingen tornekrone skæmmer hans hellige hoved, men en strålekrans hviler på hans hellige pande. Hans ansigt overstråler middagssolens blændende glans. “På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongernes Konge og Herrernes Herre.”15Åb 19,16.MBF 517.1

  I hans nærhed må “alle ansigter blegne.” Over dem, der afviser Guds nåde, falder den evige fortvivlelses rædsel. “Ængstede hjerter, rystende knæ. … Og alle ansigter blegner.”16Jer 30,6, ældre oversættelse; Nah 2,11.De retfærdige råber med skælvende stemme: “Hvem kan bestå?” Englesangen forstummer, og en højtidelig stilhed indtræder. Så høres Jesu stemme: “Min nåde er nok for jer.” De retfærdiges ansigter lyser op, og deres hjerter fyldes med glæde. Englene slår en højere tone an og synger på ny, efterhånden som de kommer nærmere og nærmere mod jorden.MBF 517.2

  Kongernes Konge stiger ned på skyen, indhyllet i flammende ild. Himlene rulles sammen som en bogrulle, jorden skælver for ham, og alle bjerge og øer flytter sig fra deres sted. “Vor Gud kommer, han tier ikke. Foran ham går en fortærende ild, omkring ham raser en vældig storm. Han indkalder himlen deroppe og jorden, han vil holde dom over sit folk.”17Sl 50,3-4.MBF 518.1

  “Og jordens konger og stormænd og hærførere og rigmænd og magthavere og hver træl og fri skjulte sig i huler og klippekløfter.” Og de sagde til bjerge og klipper: “Fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen, og for Lammets vrede. For nu er deres vredes store dag kommet, og hvem kan da bestå?”18Åb 6,15-17.MBF 518.2

  De spotske ord høres ikke mere. Løgnagtige læber bringes til tavshed. Våbenlarm og krigstummel og “hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod,”19Es 9,5.er bragt til ophør. Der høres kun bøn, gråd og klage. Fra læber, der for så kort tid siden spottede, lyder råbet: “Nu er deres vredes store dag kommet, og hvem kan bestå?” De gudløse beder om at blive begravet under klipperne for at slippe for at møde ham, som de har foragtet og forkastet.MBF 518.3

  De kender den stemme, som åbner de dødes ører. Hvor ofte har den ikke blidt og sørgmodigt kaldt på dem! Hvor ofte har de ikke hørt den i en vens, en brors, en frelsers rørende bønfaldelse! For dem, der har forkastet hans nåde, kan ingen stemme være så anklagende og fordømmende som den, der så længe har bønfaldet: “Vend om, vend om fra jeres onde veje! Hvorfor vil I dø?”20Ez 33,11.Ak, var det blot en fremmed stemme for dem! Jesus siger: “Fordi jeg kaldte, og I afslog, fordi jeg løftede hånden og ingen ville lytte, fordi I lod hånt om alle mine råd og ikke ville vide af min retledning.”21Ordsp 1,24-25.Den stemme vækker minder, de gerne ville glemme — foragtede advarsler, afslåede indbydelser, forsmåede privilegier.MBF 518.4

  Der står de, der spottede Jesus i hans ydmygelse. Med frygtelig klarhed mindes de den lidende frelsers ord, da han blev taget i ed af ypperstepræsten og højtideligt erklærede: “Herefter skal I se Menneskesønnen sidde ved den Almægtiges højre hånd og komme på himlens skyer.”22Matt 26,64.Nu ser de ham i hans herlighed, og de skal komme til at se ham siddende ved den Almægtiges højre hånd.MBF 518.5

  De, der spottede ham, når han sagde, han var Guds søn, er nu stumme. Her står den hovmodige Herodes, der drev spot med hans kongelige titel og lod sine rå soldater krone ham til konge. Her står de selvsamme mænd, hvis pietetsløse hænder lagde purpurkappen om hans skuldre, satte tornekronen på hans hellige pande og lagde røret, der skulle forestille et scepter, i hans modstandsløse hånd, og som bøjede sig for ham med blasfemisk spot. De mænd, der slog og spyttede på livets Fyrste, vender sig nu fra hans gennemborende blik og prøver på at flygte fra hans nærværs overvældende herlighed. De, der drev naglerne gennem hans hænder og fødder, og soldaten, der gennemborede hans side, betragter med rædsel og anger disse mærker.MBF 519.1

  Præster og rådsherrer erindrer med uhyggelig klarhed det, der skete på Golgata. Med gysen og rædsel husker de, hvordan de rystede på hovedet og med djævelsk hån råbte: “Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro på ham. Han har stolet på Gud, lad Gud nu udfri ham, hvis han vil vide af ham.”23Matt 27,42-43.MBF 519.2

  De husker levende Frelserens lignelse om vingårdsmændene, der nægtede at give ejeren vingårdens frugt, og som mishandlede hans tjenere og dræbte hans søn. De husker også den dom, de selv afsagde: “Et ondt endeligt vil han give de onde.” I disse utro mænds synd og straf ser præsterne og de ældste nu deres eget levnedsløb og deres egen retfærdige dom. Og nu lyder et skrig af den dybeste fortvivlelse. Højere end råbet: “Korsfæst ham! Korsfæst ham!” som gav genlyd i Jerusalems gader, lyder dette frygtelige klageråb: “Han er Guds Søn! Han er virkelig Messias!” De prøver på at flygte fra kongernes Konge. I jordens dybe huler, som er ødelagt af elementernes rasen, prøver de forgæves at gemme sig.MBF 519.3

  Alle, der forkaster sandheden, oplever nu og da øjeblikke, hvor samvittigheden vågner, og hukommelsen viser et martrende minde om et liv i hykleri, og hvor sjælen plages af ørkesløse beklagelser. Men dette er for intet at regne i sammenligning med den anger og selvbebrejdelse, de vil føle på den dag, “når rædslen kommer over jer som et uvejr, når jeres ulykke kommer som en hvirvelvind.”24Ordsp 1,27.De, der ville tilintetgøre Kristus og hans folk, bliver nu vidne til den herlighed, der hviler over dem. Midt i al deres rædsel hører de de helliges stemmer råbe frydefuldt: “Han er vor Gud, vi satte vort håb til ham, og han frelste os.”25Es 25,9.MBF 519.4

  Under jordens rystelser, lynenes glimten og tordenens buldren kalder Guds søns stemme de sovende hellige frem. Han ser på de retfærdiges grave, og så løfter han sine hænder og råber: “Vågn, vågn, vågn, I, som sover i støvet, og stå op!” Overalt på jorden skal de døde høre hans stemme, og de, der hører, skal leve. Hele jorden vil genlyde af den umådeligt store hærskare fra alle nationer, slægter, tungemål og folk. Fra dødens fængsel kommer de, klædt i udødelig herlighed, under råbet: “Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod?”261 Kor 15,55.De levende retfærdige og de opstandne hellige forener deres stemmer i et langt, frydefuldt sejrsråb.MBF 520.1

  Alle kommer frem af deres grave i samme skikkelse, som da de blev lagt i dem. Adam, der står i den opstandne skare, er en høj, majestætisk skikkelse, kun lidt mindre end Guds søn. Han udgør en markant kontrast til menneskene af senere generationer. I dette ene tilfælde vises menneskeracens degeneration. Men alle opstår med den evige ungdoms friskhed og vitalitet. I begyndelsen blev mennesket skabt i Guds billede, ikke blot i karakter, men i skikkelse og egenskaber. Synden har vansiret og næsten udslettet Guds billede, men Kristus kom for at genskabe det, der var gået tabt. Han vil forandre vore usle legemer, og forme dem efter sin egen herlige skikkelse. Den dødelige, forkrænkelige, alt andet en pæne skikkelse, engang vanhelliget af synd bliver fuldkommen, smuk og udødelig. Alle skavanker og misdannelser efterlades i graven. De frelste, der igen får adgang til livets træ i det Eden, de mistede for så længe siden, vil “vokse op”27Mal 4,2.til menneskeracens fulde statur i dens oprindelige herlighed. De sidste spor af syndens forbandelse fjernes, og Kristi trofaste tilhængere vil fremstå i skønhed som Herren vor Gud og i ånd, sjæl og legeme reflektere deres herres perfekte væsen. Hvilken vidunderlig frelse! Talt om og håbet på så længe, set hen til med ivrig forventning, men aldrig helt forstået.MBF 520.2

  De levende retfærdige forvandles “i et nu, i et øjeblik.” Ved lyden af Guds stemme blev de herliggjort. Nu bliver de udødeliggjort og sammen med de opstandne døde bortrykket for at møde Herren i luften. Engle samler “hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden.” Små børn bliver af hellige engle lagt i deres mødres arme. Venner, som døden så længe har adskilt, bliver forenet for aldrig mere at skilles, og med glædessange stiger de sammen op til Guds by.MBF 520.3

  På hver side af skyvognen er der vinger, under den er der levende hjul; og mens vognen ruller opefter, råber hjulene “Hellig”, vingerne, når de bevæger sig, råber “Hellig”, og den ledsagende engleskare råber: “Hellig, hellig, hellig er Herren Gud den Almægtige.” Og de frelste råber “Halleluja!” mens vognen fortsætter mod det ny Jerusalem.MBF 521.1

  Før Frelseren træder ind i Guds by, overrækker han sine tilhængere sejrstegnene og symbolerne på deres kongelige værdighed. De strålende rækker stilles op i en firkant om deres konge, hvis skikkelse hæver sig majestætisk højt over de frelste og englene. Hans ansigt lyser over dem med velvilje og kærlighed. Hvert øje i hele den utallige skare er rettet mod ham. Hvert blik ser hans herlighed, han om hvem det engang blev sagt: “Så umenneskeligt ussel så han ud, så ussel var hans skikkelse blandt mennesker.”28Åb 2,17.Med sin højre hånd sætter Jesus herlighedens krone på de sejrendes hoveder. Der er en krone til hver eneste påført hans eget “nye navn”29Åb 1,5-6.og indskriften “Helliget Herren.” De får også sejrspalmen og den skinnende harpe. Så — når den ledende engel slår tonen an — slår hver hånd harpens strenge med øvet greb og frembringer sød musik i smukke, melodiske klange. Alles hjerter bæver af ubeskrivelig fryd, og alle stemmer hæver sig i lovsang til “ham, som elsker os og har løst os fra vore synder med sit blod, og som har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud, sin fader, ham være ære og magt i evighedernes evigheder.”30Jud 24.MBF 521.2

  Foran den genløste skare ligger den hellige by. Jesus åbner perleportene på vid gab og alle, der har holdt fast ved sandheden, går ind. De ser Guds Paradis, Adams hjem, mens han var uskyldig. Så høres den stemme, som er smukkere end nogen musik, et menneskeligt øre nogen sinde har hørt: “Jeres strid er endt. Kom, I som er min faders velsignede og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt.”MBF 521.3

  Nu er Frelserens bøn for hans disciple opfyldt: “Jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig.” “At stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel.”31Åb 15,2-3;14,1-5.Sådan fremstiller Jesus dem, han har løskøbt med sit blod, for Faderen og siger: “Her er jeg og de børn, du har givet mig. Dem, du gav mig, har jeg bevaret.” Hvor vidunderlig er ikke den frelsende kærlighed! Hvor betagende det øjeblik, hvor den evige far ser sit eget billede i dem, der er løskøbt fra jorden, efter at syndens vansiring og dens forbandelse er fjernet, og det menneskelige atter er i harmoni med det guddommelige!MBF 521.4

  Med usigelig kærlighed byder Jesus sine trofaste velkommen til deres Herres glæde. Frelserens største glæde er at se de sjæle i herlighedens rige, der er frelst ved hans smerte og ydmygelse. Og de forløste deler hans glæde, når de blandt de velsignede ser dem, der blev vundet for Kristus ved deres bønner, deres anstrengelser og kærlige opofrelse. Mens de samles om den store, hvide trone, fyldes deres hjerter af usigelig glæde, når de ser dem, de har vundet for Kristus og ser, at én har vundet andre, og disse endnu andre, der alle er bragt til hvilens havn for der at lægge deres kroner for Jesu fødder og prise ham i evighedernes evighed.MBF 522.1

  Mens de løskøbte bydes velkommen i Guds by, lyder der gennem luften et jublende hyldestråb. Den første og den anden Adam skal mødes. Guds søn venter med udstrakte arme for at tage imod vor stamfar — det væsen, han skabte, som syndede mod sin skaber og for hvis skyld Frelseren bærer mærker efter korsfæstelsen. Da Adam ser mærkerne efter de grusomme nagler, lægger han sig ikke til sin Herres bryst, men kaster sig ydmygt ned for hans fødder og råber: “Værdigt, værdigt er Lammet, det slagtede!” Frelseren rejser ham nænsomt op og beder ham atter engang betragte det hjem i Eden, han så længe har været forvist fra.MBF 522.2

  Efter at Adam blev forvist fra Eden, var hans liv på jorden fuldt af sorg. Hvert visnende blad, hvert offerdyr, der blev ofret, alt, hvad der skæmmede den skønne natur, og hver plet på menneskets renhed var en ny påmindelse om hans synd. Frygtelige var hans samvittighedskvaler, når han så ondskaben brede sig, og når han som svar på sine advarsler blev mødt med bebrejdelser for, at han selv var årsag til synden. I næsten tusinde år udholdt han tålmodigt og ydmygt straffen for sin overtrædelse. Han angrede sin synd oprigtigt og stolede på den lovede frelsers fortjenester, og han døde i håbet om opstandelsen. Guds søn løskøbte mennesket fra nederlag og fald, og nu er Adam ved forsoningen genindsat i sit første herredømme.MBF 522.3

  Overvældet af lykke ser han de træer, der engang var hans fryd — de samme træer, hvis frugter han samlede i sine uskyldige og lykkelige dage. Han ser de vinranker, han selv har bundet op, de blomster han engang elskede at passe. Han forstår, at dette virkelig er det genoprettede Eden — endnu skønnere end da han blev forvist derfra. Frelseren fører ham hen til livets træ, plukker den gyldne frugt og giver ham den at spise. Adam ser sig om og betragter vrimlen af hans løskøbte familie stående i Guds Paradis. Så kaster han sin funklende krone for Jesu fødder og omfavner Frelseren. Han rører den gyldne harpes strenge, og himlens hvælvinger genlyder af den jublende sang:MBF 522.4

  “Værdigt, værdigt, værdigt er Lammet, det slagtede, som atter lever!” Adams familie følger hans eksempel, kaster deres kroner for Frelserens fødder og bøjer sig for ham i tilbedelse.MBF 523.1

  Denne genforening bliver overværet af englene, som græd ved Adams fald og frydede sig, da Jesus efter sin opstandelse steg op til himlen efter at have åbnet graven for alle, som måtte tro på ham. Nu ser de frelsesgerningen fuldført, og de forener deres stemmer i lovsang.MBF 523.2

  På glarhavet foran tronen, det glarhav, der ser ud, som om det var blandet med ild — sådan stråler det af Guds herlighed — er den skare samlet, der har “sejret over dyret og dets billede og dets navns tal.” Med “Guds harper” i deres hænder står de sammen med Lammet på Zions bjerg, et hundrede og fireogfyrretyve tusinde, der er løskøbt fra menneskeslægten. Og som en brusen af mange vande og som en buldren af et stort tordenvejr høres lyden af “harpespillere, der slår på deres harper.” De synger “en ny sang” foran tronen, en sang som ikke kan læres af andre end de hundrede og fireogfyrre tusinde. Det er Moses’ og Lammets sang, en sang om befrielse — sangen om deres erfaring — en erfaring, som ingen anden nogen sinde har haft. “De følger Lammet, hvor det går.” De er blevet bortrykket fra jorden og regnes som “en førstegrøde for Gud og Lammet.”32Åb 7,14-17.“Det er dem, som kommer fra den store trængsel.”MBF 523.3

  De har gennemgået en trængselstid, der ikke har haft sin mage, så længe der har været folkeslag til. De har gennemlevet Jakobs trængselstid. De har stået uden en forsvarer, mens Guds sidste straffedomme blev udøst. Men de er blevet udfriet, for de har “vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod.” “Der fandtes ikke løgn i deres mund; de er uden fejl.” “Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel; og han, som sidder på tronen, skal rejse sit telt over dem.” De har set jorden hærget af hungersnød og pest, de har set solen svide mennesker med brændende hede, og de har selv lidt, sultet og tørstet. Men “de skal ikke sulte længere og ikke tørste længere, hverken solen eller nogen anden hede skal plage dem, for Lammet midt for tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildevæld, og Gud vil tørre hver tåre af deres øjne.”33Sl 50,6.MBF 523.4

  Til alle tider er Frelserens udvalgte blevet oplært og tugtet i prøvelsens skole. På jorden gik de ad smalle stier, de blev lutret i lidelsens ovn. For Jesu skyld tålte de modstand, had og bagtalelse. De fulgte ham gennem svære kampe. De fornægtede sig selv og led bitre skuffelser. Af egen smertefuld erfaring lærte de syndens ondskab at kende, dens magt, dens skyld, dens sorg og smerte, og de ser på den med afsky. Erkendelsen af det uendeligt store offer, der blev bragt for at udrydde synden, gør dem ydmyge og fylder deres hjerter med en taknemmelighed og pris, som er ufattelig for den, der aldrig er faldet. De elsker meget, fordi meget er blevet dem tilgivet. Fordi de har haft del i Kristi lidelser, er de egnet til at få del i hans herlighed.MBF 524.1

  Guds arvinger er kommet fra fattige loftskamre, fra usle rønner, fra fængsler, fra skafotter, fra bjerge, fra ørkener, fra jordhuler og fra havets dyb. På jorden led de “nød og trængsel og blev mishandlet.” Millioner gik vanærede i deres grav, fordi de standhaftigt nægtede at anerkende Satans bedrag. Ved menneskelige domstole blev de dømt som de værste forbrydere. Men nu er Gud selv dommer.34Es 25,8.Nu omstødes de jordiske afgørelser. Herren “fjerner spotten mod sit folk fra hele jorden.”35Es 62,12;61,3.“De skal kaldes Det Hellige Folk, Herrens Løskøbte.” Han har besluttet at give “Zions sørgende hovedpynt i stedet for aske, glædens olie i stedet for sørgedragt og lovsang i stedet for svigtende mod.”36Åb 7,10.12.De er ikke længere svage, sørgende, spredte og undertrykte. Fra nu af skal de altid være hos Herren. De står foran tronen iført kosteligere klædninger, end de mest ærede på jorden nogen sinde har båret. På hovedet har de kroner, der er mere strålende end dem, nogen jordisk monark er blevet kronet med. Smertens og sorgens dage er for evigt forbi. Himlens konge har aftørret deres tårer. Enhver årsag til sorg er borttaget. Mens de svinger med palmegrene synger de en lovsang, klar, liflig og harmonisk. Alle stemmer slutter sig til lovsangen, og gennem himlens hvælvinger lyder det: “Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen, og fra Lammet.” Og alle himlens beboere svarer i kor: “Amen! Pris og lov og visdom og tak og ære og magt og styrke er vor Guds i evighedernes evigheder.”MBF 524.2

  I dette liv kan vi kun svagt fatte ganske lidt af det vidunderlige emne, som hedder genløsningen. Med vor begrænsede opfattelsesevne kan vi måske tænke meget alvorligt over skammen og herligheden, livet og døden, retfærdigheden og nåden, som mødes i korset; men selv med de største anstrengelser er vi ikke i stand til at fatte den fulde betydning heraf. Det fuldstændige omfang af den frelsende kærlighed fatter vi kun svagt. Frelsesplanen vil ikke blive forstået fuldt ud, selv når de genløste ser, som de ses, og kender, som de kendes. Men ny sandhed åbenbares fortsat gennem evige tider for det undrende og glade sind. Skønt jordens sorg og pine og fristelse er forbi og årsagen fjernet, vil Guds folk altid have en klar, forstandig viden om, hvad deres frelse har kostet.MBF 524.3

  Kristi kors vil være indeholdt i de frelstes viden og sang i al evighed. I den herliggjorte Kristus vil de se den korsfæstede Kristus. Aldrig skal det glemmes, at han, hvis kraft skabte og opretholdt de utallige verdener i rummets umådelige rige, Guds elskede søn, himlens Majestæt, han, som keruber og skinnende serafer tilbad af hele deres hjerte, ydmygede sig for at løfte det faldne menneske op; at han bar syndens skyld og skam og oplevede, at Faderen skjulte sit ansigt for ham, indtil en fortabt verdens elendighed fik hans hjerte til at briste og slukkede hans liv på Golgatas kors. Det vil altid vække universets undren og tilbedelse, at alverdens skaber skulle lægge sin herlighed bort og ydmyge sig af kærlighed til mennesket.MBF 525.1

  Når de frelste fra alle nationer betragter deres frelser og ser Faderens evige herlighed stråle fra hans ansigt; når de ser hans trone, som er fra evighed til evighed, og ved, at hans rige aldrig får ende, bryder de ud i jubelsang:MBF 525.2

  “Værdigt, værdigt er Lammet, det slagtede, som har genløst os til Gud med sit eget dyrebare blod!”MBF 525.3

  Korsets mysterium forklarer alle andre mysterier. I lyset, der skinner fra Golgata, forekommer Guds egenskaber, der fyldte os med frygt og dyb respekt, os smukke og tiltrækkende. Barmhjertighed, ømhed og faderlig kærlighed ses blande sig med hellighed, retfærdighed og styrke. Når vi ser hans trones majestæt, høj og ophøjet, ser vi hans karakter med al dens åbenbaring af nåde, og vi fatter som aldrig før betydningen af det elskede navn “Vor Far.”MBF 525.4

  Vi vil få at se, at han, som er i besiddelse af uendelig visdom, ikke kunne udtænke nogen anden plan for vor frelse end at ofre sin søn. Belønningen for dette offer er den glæde, Gud føler ved at befolke jorden med løskøbte væsener, hellige, lykkelige og udødelige. Resultatet af Frelserens strid med mørkets magter er de frelstes glæde, som vil tjene Gud til ære i al evighed. Og så stor er sjælens værdi, at Faderen er tilfreds med den pris, han har måttet betale, og Kristus selv er tilfreds, når han ser frugten af sit store offer.MBF 525.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents