Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mod En Bedre Fremtid - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 1—Jerusalems ødelæggelse

  “Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid.”1Luk 19,42-44.MBF 15.1

  Jesus så ud over Jerusalem fra Oliebjergets top. Det var et smukt og fredfyldt syn. Det var påske, og Jakobs børn havde forsamlet sig fra alle lande for at fejre den store nationale fest. De terrasseformede høje, de prægtige paladser og de massive fæstninger i Israels hovedstad knejsede over haverne og vingårdene og de grønne skråninger, hvor pilgrimmenes telte lå tæt. Zions datter syntes stolt at udbryde: “Jeg sidder som dronning … og skal aldrig mærke sorg.” Hun var lige så smuk og anså sig for at være lige så sikker på himlens gunst nu, som da den kongelige skjald århundreder i forvejen sang: “Hans hellige bjerg knejser smukt til fryd for hele jorden, Zions bjerg … den store konges by.”2Sl 48,2.MBF 15.2

  Templets prægtige bygninger lå udbredt for hans blik. Den nedgående sols stråler belyste de snehvide marmormure og gav genskin i den gyldne port og i templets tårn og tinde. Således fremtrådte “skønhedens krone,” Jødefolkets stolthed. Hvilken israelit kunne betragte dette syn uden at blive grebet af glæde og beundring!MBF 15.3

  Men det var helt andre tanker, der optog Jesu sind. “Da han kom nærmere og så byen, græd han over den.”3Luk 19,41.Midt i sejrstogets jubel, da man svingede med palmegrene, og glade hosiannaråb gav genlyd mellem højene — mens tusinder udråbte ham til konge, blev verdens Frelser overvældet af en uforklarlig sorg. Guds søn, Israels Forjættede, han, som havde besejret døden og kaldt dens fanger ud af graven, græd; og det var ikke en almindelig sorg, der fyldte ham, men en overvældende sjælekval, som han ikke kunne skjule.MBF 16.1

  Han græd ikke over sig selv, skønt han meget vel vidste, hvor hans vej førte hen. Foran ham lå Getsemane, hvor han skulle udkæmpe sin store sjælekamp. Han kunne også se Fåreporten, som man i århundreder havde ført offerdyrene ind gennem. Den ville også blive åbnet for ham, når han skulle “føres til slagtning” “som et lam.”4Es 53,7.Golgata, hvor korsfæstelsen skulle finde sted, lå heller ikke langt borte. Når Jesus hengav sin sjæl som et syndoffer, ville rædslens tætte mørke indhylle den sti, han snart skulle betræde. Det var dog ikke tanken om alt dette, der kastede en skygge over ham i denne glædestime. Det var ikke tanken om hans overmenneskelige sjæleangst, der sænkede sig som en sky over hans uselviske ånd. Han græd over de tusinder af domfældte mennesker i Jerusalem; han græd, fordi de mennesker, han var kommet for at velsigne og frelse, var blinde og ubodfærdige.MBF 16.2

  Mere end tusind års historie oprulledes for Jesu blik. I dette tidsrum havde det udvalgte folk nydt Guds særlige gunst og beskyttelse. Der lå Morija bjerg, hvor løftets søn blev bundet til alteret som et frivilligt offer for at symbolisere ofringen af Guds søn. Der var velsignelsens pagt — det herlige løfte om Messias — blevet stadfæstet for de troendes fader.51 Mos 22,9.16-18.Der havde offerbålet, hvis flammer steg op mod himlen fra Ornans tærskeplads, standset dødsenglens sværd — et passende billede på Frelserens offer og forbøn for syndere.61 Krøn 21.Gud havde æret Jerusalem mere end hele den øvrige verden. Herren havde “udvalgt Zion, … ønsket det som sin bolig.”7Sl 132,13.Der havde hellige profeter forkyndt deres advarselsbudskaber gennem århundreder. Der havde præsterne svunget deres røgelseskar, og her var røgelsen steget op til Gud sammen med de tilbedendes bønner. Der blev det slagtede lams blod daglig ofret som et symbol på Guds Lam. Der havde Herren åbenbaret sin nærværelse i herlighedens sky over nådestolen. Der stod den hemmelighedsfulde stige, som forbandt jorden med himlen — den stige, Guds engle steg op og ned ad, og ad hvilken vejen til det Allerhelligste blev åbnet for verden.81 Mos 28,12; Joh 1,51.Hvis Israel var forblevet tro over for himlen, ville Jerusalem, Guds udvalgte by, have bestået til evig tid.9Jer 17,21-25.Men dette begunstigede folks historie var én lang beretning om frafald og oprør. De afslog himlens nåde, misbrugte deres privilegier og lod hånt om deres chancer.MBF 16.3

  Skønt Israel “spottede Guds sendebud og lod hånt om hans ord og holdt hans profeter for nar,”102 Krøn 36,16.optrådte Gud stadig som “en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed.”112 Mos 34,6.Skønt de gentagne gange forkastede ham, blev han i sin nåde ved med at tale til dem. Gud havde vist dem mere ømhed og kærlighed end en far, der forbarmer sig over sin søn. Han “sendte dem igen og igen advarsler gennem sine sendebud, fordi han ville skåne sit folk og sin bolig.”122 Krøn 36,15.Da advarsler, overtalelser og irettesættelser ikke hjalp, sendte han dem himlens bedste gave, ja mere: Han udøste hele himlen i denne ene gave.MBF 17.1

  Guds egen søn blev sendt ned for at tale indtrængende til den forhærdede by. Det var Kristus, der havde ført Israel ud af Egypten.13Sl 80,9.Han havde egenhændigt uddrevet hedningerne foran folket. Han havde plantet det “på en frugtbar skråning”. Hans omsorg havde været et gærde omkring det, og han sendte sine tjenere for at pleje det. “Hvad var der mere at gøre ved min vingård, som jeg ikke har gjort?” udbryder han.14Es 5,1-4.Men da han ventede på, at den skulle bære god frugt, bar den vilde druer. Alligevel blev han ved at nære det inderlige håb, at den ville bære frugt. Han kom selv til sin vingård for at se, om den måske kunne reddes fra ødelæggelse. Han gravede om sit vintræ, beskar og plejede det. Han udfoldede de utrætteligste bestræbelser for at redde det vintræ, han selv havde plantet.MBF 17.2

  I tre år var lysets og herlighedens Herre gået ind og ud blandt sit folk. Han “færdedes overalt og gjorde vel og helbredte alle, der var under Djævelens herredømme.”15ApG 10,38.15 Han trøstede de fortvivlede, gav de bundne deres frihed og de blinde synet; han gav de lamme deres førlighed og de døve hørelsen; han rensede de spedalske, oprejste de døde og forkyndte evangeliet for de fattige.16Luk 4,18; Matt 11,5.Til alle befolkningstrupper lød den samme nådige opfordring: “Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.”17Matt 11,28.MBF 17.3

  Skønt de gengældte hans godhed med ondskab og hans kærlighed med had, fortsatte han trofast sin barmhjertige mission.18Sl 109,5.Han afviste aldrig de mennesker, der søgte hans nåde. Han var selv hjemløs. Forsmædelse og fattigdom var hans daglige lod; men han levede for at hjælpe mennesker, lindre deres smerter og indtrængende bede dem om at tage imod livets gave. De bølger af barmhjertighed, der blev afvist af disse genstridige hjerter, vendte tilbage i en stærkere strøm af medfølende, ubeskrivelig kærlighed. Men Israel havde vendt sig fra sin bedste ven og eneste hjælper. Hans kærlige henstillinger var blevet foragtet, hans råd hånligt afvist og hans advarsler latterliggjort.MBF 17.4

  Håbets og nådens dag nærmede sig hastigt sin afslutning. Gud havde længe holdt vreden tilbage, men nu var bægeret fuldt. De ulykkesskyer, der var trukket sammen gennem frafaldets og oprørets århundreder, var ildevarslende sorte, og uvejret ville snart bryde løs over det skyldige folk. Den eneste, der kunne have reddet dem fra den truende dom, havde de ringeagtet, hånet og forkastet. Da Jesus hang på Golgatas kors, ophørte Israel med at være Guds begunstigede og velsignede folk. Tabet af blot én eneste sjæl er så stor en ulykke, at den ikke kan erstattes af alverdens rigdomme. Da Jesus så ud over Jerusalem, så han den skæbne, der ville ramme en hel by, ja, et helt folk — den by og det folk, som Gud engang havde udvalgt som sin særlige ejendom.MBF 18.1

  Profeterne havde grædt over Israels frafald og de frygtelige ødelæggelser, som kom over dem for deres synders skyld. Jeremias siger: “Jeg græder og græder, tårer strømmer fra mine øjne, for Herrens hjord føres i fangenskab.”19Jer 9,1; 13,17.19MBF 18.2

  Hvilken sorg må da ikke have fyldt ham, hvis profetiske blik ikke blot spændte over år, men over århundreder! Han så dødsenglens sværd hævet imod den by, der så længe havde været Herrens bolig. Fra Oliebjergets top — akkurat det sted, der senere blev besat af Titus og hans hær — så han ud over dalen og betragtede de hellige forgårde og buegange, og med tårer i øjnene så han i et frygteligt syn murene omringet af fremmede hære. Han hørte mødre og børn råbe på brød i den belejrede by. Han så dens hellige, smukke tempel og dens paladser og tårne blive flammernes bytte, og han så de rygende ruiner, hvor de engang havde ligget.MBF 18.3

  Han kastede blikket ind i fremtiden og så pagtsfolket spredt til alle lande, som “vragrester på en øde strand.” Han vidste, at den timelige straf, der snart ville ramme byens indbyggere, kun var det første drag af den vredesskål, som de skulle drikke til sidste dråbe i den endelige dom. Guddommelig medynk og inderlig kærlighed kom til udtryk i de sørgmodige ord: “Jerusalem, Jerusalem! du, som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke.”20Matt 23,37.MBF 18.4

  Havde blot du, der som nation er begunstiget over alle andre, kendt din besøgelsestid og vidst, hvad der tjener til din fred! Jeg har holdt retfærdighedens engel tilbage og bedt dig om at angre, men forgæves. Det er ikke blot tjenere, sendebud og profeter, du har afvist og forkastet, men Israels Hellige, din Genløser. Hvis du går til grunde, bærer du alene skylden. “Og dog vil I ikke komme til mig og få liv.”21Joh 5,40.MBF 19.1

  Kristus så i Jerusalem et symbol på verden, forhærdet i vantro og oprør og hastigt på vej mod Guds dom og gengældelse. Den faldne menneskeslægts ulykker tyngede hans sjæl og fremtvang dette fortvivlede råb fra hans læber. Han så syndens spor i menneskenes sorg, tårer og blod. Hans hjerte blev grebet af en usigelig medfølelse med jordens hjemsøgte og lidende beboere. Han længtes inderligt efter at hjælpe dem alle sammen; men ikke engang hans hånd formåede at standse bølgen af menneskelig elendighed. Kun få ville søge hen til ham, som var den eneste, der kunne hjælpe. Han var villig til at udøse sin sjæl i døden for at bringe frelsen inden for deres rækkevidde, men kun få ville komme til ham for at få liv.MBF 19.2

  Himlens Majestæt græd! Den almægtige Guds søn var nedbøjet og dybt og smerteligt bekymret. Synet heraf fyldte alle i himlen med undren. Dette viser os, hvor frygtelig synden er og hvor vanskeligt det er, selv for den Almægtige, at frelse de skyldige fra følgerne af deres overtrædelse af Guds lov. Idet Jesus rettede blikket fremad mod den sidste generation, så han verden indviklet i et bedrag af samme art som det, der blev årsag til Jerusalems ødelæggelse. Jødernes store synd var deres afvisning af Kristus, den kristne verdens store synd ville være deres afvisning af Guds lov, grundlaget for hans regering i himlen og på jorden. Herrens bud ville blive afvist og betragtet som værende uden betydning. Millioner, fanget af synd og slaver af Satan, dømt til at lide den anden død, ville nægte at lytte til sandhedens ord, når deres besøgelsestid kom. Hvilken forfærdlig blindhed — hvilken besynderlig forblindelse!MBF 19.3

  To dage før påske gik Jesus atter med sine disciple ud på Oliebjerget og satte sig sammen med dem på den grønne skråning, hvorfra der var udsigt over byen. Han havde fordømt de jødiske rådsherrers hykleri og forladt templet for sidste gang. Endnu engang betragtede han templets mure, tårne og paladser og lod blikket dvæle ved dets blændende skønhed, der prydede det hellige bjerg.MBF 19.4

  Tusind år tidligere havde salmisten lovsunget Gud, fordi han havde vist Israel den gunst at gøre dets hellige tempel til sin bolig. “Han fik sin hytte i Salem, sin bolig på Zion.” “Han udvalgte Judas stamme, Zions bjerg, som han elsker; han byggede sin helligdom som en himmelbolig.”22Sl 76,3; 78,68-69.Det første tempel blev opført i Israels glansperiode. Kong David havde samlet vældige skatte til det, og planerne for dets opførelse var blevet udarbejdet under guddommelig inspiration.231 Krøn 28,11-19.Salomo, den viseste af alle Israels konger, fuldførte arbejdet. Templet var den prægtigste bygning, verden nogen sinde havde set. Og alligevel sagde Herren ved profeten Haggaj: “Husets kommende herlighed bliver større end den tidligere.” “Jeg vil få alle folkene til at skælve, så de kommer med deres skatte; jeg fylder dette hus med herlighed, siger Hærskarers Herre.”24Hagg 2,9.7.MBF 20.1

  Da Nebukadnesar havde ødelagt templet, blev det genopbygget 500 år før Jesu fødsel af mennesker, som var vendt hjem til et øde og næsten folketomt land efter et livslangt fangenskab. Blandt dem var der gamle mænd, som havde set Salomos tempels herlighed. Da de så grundstenen blive lagt til den nye bygning, græd de, fordi den ville blive ringere end den første. Profeten giver en malende skildring af deres følelser med disse ord: “Er der nogen af jer, der er tilbage, som har set dette hus i dets tidligere herlighed? Hvordan er det, som I nu ser? Ser det ikke ud af ingenting?”25Hagg 2,3; Ezra 3,12.25 Og nu fik de det løfte, at det sidste tempels herlighed skulle blive større end det førstes.MBF 20.2

  Men det andet tempel kunne ikke måle sig med det første i pragt. Det blev ikke helliget af de samme synlige tegn på Guds nærværelse som det første tempel. Ingen guddommelig kraft fyldte det ved dets indvielse. Den nyopførte helligdom blev ikke fyldt af herlighedens sky. Der faldt ikke ild ned fra himlen for at fortære ofret på alteret. Shekinah hvilede ikke længere mellem keruberne i det Allerhelligste. Arken, nådestolen og lovens tavler var der heller ikke. Der lød ingen røst fra himlen for at give Guds vilje til kende, når præsten spurgte ham til råds.MBF 20.3

  I århundreder havde jøderne forgæves bestræbt sig på at bevise, at Guds løfte til Haggaj var blevet opfyldt, men de var så forblindede af stolthed og vantro, at de ikke kunne se den sande betydning af profetens ord. Det andet tempel blev ikke hædret med Herrens herligheds sky, men af den levende tilstedeværelse af én, i hvem hele guddomsfylden boede legemligt — som var Gud selv åbenbaret i kød. Han, som var hele menneskehedens store håb, var i sandhed kommet til sit tempel, da manden fra Nazaret underviste og helbredte i templets forgårde. Det var Jesu tilstedeværelse og den alene, der gjorde det andet tempels herlighed større end det førstes. Men Israel afslog den gave, som Himlen tilbød. Da den ydmyge lærer hin dag gik ud gennem den gyldne port, forlod herligheden templet for stedse. Frelserens ord: “Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt,” var allerede gået i opfyldelse.26Matt 23,38.MBF 20.4

  Disciplene blev fyldt med ærefrygt og undren, da Jesus forudsagde templets tilintetgørelse, og de ønskede at få en nærmere forklaring på hans ord. I mere end fyrre år havde man ofret både penge, arbejdskraft og arkitektonisk dygtighed for at forskønne templet. Herodes den Store havde skænket både romerske og jødiske skatte til det, og selv verdens kejser havde beriget det med sine gaver. En del af bygningen bestod af massive hvide marmorblokke af en næsten utrolig størrelse. De var hentet helt fra Rom til dette formål. Disciplene pegede på dem og sagde: “Mester, se alle de store sten og alle de store bygninger!”27Mark 13,1.MBF 21.1

  Jesus gav det højtidelige og overraskende svar: “Sandelig siger jeg jer: Der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned.”28Matt 24,2.MBF 21.2

  Disciplene satte Jerusalems ødelæggelse i forbindelse med de begivenheder, som skulle indtræffe ved Kristi personlige komme i timelig herlighed, når han ville bestige tronen og tiltræde verdensherredømmet, straffe de ubodfærdige jøder og befri nationen for det romerske åg. Jesus havde fortalt dem, at han ville komme igen. Derfor kom de til at tænke på hans genkomst, da han nævnede straffen over Jerusalem, og mens de var samlet om Frelseren på Oliebjerget, spurgte de: “Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?”29Matt 24,3.MBF 21.3

  Jesus skånede nådigt disciplene for at kende fremtiden. Havde de fuldt ud forstået de to frygtelige begivenheder — Frelserens lidelse og død og byens og templets ødelæggelse — ville de være blevet grebet af rædsel. Jesus skildrede de vigtigste af de begivenheder, der skulle finde sted før verdens ende. De forstod ikke helt, hvad han mente dengang; men hans folk vil komme til at forstå det, når de har brug for det. Hans profeti havde en dobbelt betydning. Den var både en forudsigelse af Jerusalems ødelæggelse og af rædslerne på den sidste store dag.MBF 21.4

  Jesus fortalte de lyttende disciple om de straffedomme, som ville ramme det frafaldne Israel, og især om den gengældelse, der ville komme over dem, fordi de forkastede og korsfæstede Messias. Der ville ske tydelige tegn før den grufulde afslutning, som ville komme pludseligt. Frelseren gav sine efterfølgere denne advarsel: “Når I derfor ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, der er talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund — den, der læser dette, skal mærke sig det! — da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene.”30Matt 24,15-16; Luk 21,20-21.Når romernes hedenske bannere blev plantet på den hellige grund, som strakte sig et stykke uden for byens mure, skulle de kristne redde sig ved flugt. Når de så faresignalet, skulle de straks flygte. Både i Judæa og i selve Jerusalem skulle de øjeblikkelig give agt på tegnet til flugt. Den, der tilfældigvis var på taget, måtte ikke gå ned i huset for at redde sine dyrebareste ejendele. De, der arbejdede på markerne eller i vingårdene, måtte ikke tage tid til at gå tilbage efter det tøj, som de havde taget af, mens de arbejdede i dagens hede. De måtte ikke tøve et eneste øjeblik, for at de ikke skulle omkomme under byens ødelæggelse.MBF 22.1

  Jerusalem var ikke blot blevet meget forskønnet under Herodes’ regering, men der var blevet opført tårne, mure og fæstninger, som sammen med den naturlige beskyttelse, byen havde i kraft af sin beliggenhed, syntes at gøre den uindtagelig. Hvis nogen dengang offentligt havde forudsagt byens ødelæggelse, ville han være blevet betegnet som en forrykt ulykkesprofet ligesom Noa. Men Jesus havde sagt: “Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.”31Matt 24,35.Der var blevet fældet dom over Jerusalem på grund af dens synder, og dommen ville blive fuldbyrdet på grund af byens hårdnakkede vantro.MBF 22.2

  Ved profeten Mika havde Herren sagt: “Hør dog, ledere i Jakobs hus, stormænd i Israels hus, som afskyr, hvad der er ret, og fordrejer alt retskaffent, som bygger Zion med blod og Jerusalem med uret. Dens ledere dømmer for betaling, dens præster underviser for løn, dens profeter spår for penge, mens de støtter sig til Herren og siger: ‘Er Herren ikke hos os? Ulykken rammer ikke os!’ ”32Mika 3,9-11.MBF 22.3

  Disse ord gav et sandfærdigt billede af de demoraliserede og selvretfærdige indbyggere i Jerusalem. De bekendte sig til nøje at overholde Guds lov, men de overtrådte alle dens principper. De hadede Jesus, fordi hans renhed og hellighed afslørede deres synd, og de gav ham skylden for alle de vanskeligheder, de kom ud for på grund af deres synder. Skønt de vidste, at han var syndfri, havde de sagt, at hans død var nødvendig af hensyn til nationens sikkerhed. “Lader vi ham blive ved på den måde, vil alle snart tro på ham, og romerne vil komme og tage både vort tempel og vort folk.”33Joh 11,48.Hvis Jesus blev ofret, kunne de måske endnu engang blive et stærkt, forenet folk. Således ræsonnerede de, og de tilsluttede sig deres ypperstepræsts erklæring om, at “det er bedre for jer, at ét menneske dør for folket, end at hele folket går til grunde.”MBF 22.4

  Således havde de jødiske ledere bygget “Zion med blod og Jerusalem med uret.”34Mika 3,10.Og dog var de så selvretfærdige, at de anså sig for Guds udvalgte folk og ventede, at Herren ville befri dem fra deres fjender, skønt de dræbte deres frelser, fordi han irettesatte dem for deres synder. “På grund af jer skal Zion pløjes som en mark, Jerusalem skal blive til ruiner og tempelbjerget til kratbevoksede høje,” fortsætter profeten.35Mika 3,12.MBF 23.1

  Næsten fyrre år ventede Herren med at lade sine straffedomme komme over byen og folket, efter at Jesus havde forkyndt dommen over Jerusalem. Hvilken forunderlig langmodighed Gud viste med de mennesker, som havde forkastet hans evangelium og dræbt hans Søn! Lignelsen om det ufrugtbare figentræ er et billede på Guds handlemåde med jødefolket. Befalingen var givet: “Hug det om! Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte?”36Luk 13,7.MBF 23.2

  Men i sin barmhjertighed sparede Gud det endnu en lille tid. Der var endnu mange jøder, som var uvidende om Jesu karakter og gerning. Børnene havde heller ikke haft de samme muligheder eller modtaget det samme lys, som deres forældre havde foragtet. Gud ville lade sit lys skinne på dem gennem apostlenes forkyndelse. Han ville give dem lejlighed til at se, hvordan profetierne var gået i opfyldelse ved Jesu fødsel og liv, død og opstandelse. Børnene blev ikke fordømt for forældrenes synder; men når de med kendskab til al den oplysning, der var blevet givet deres forældre, afviste det lys, som yderligere blev givet til dem selv, blev de delagtige i forældrenes synder og fyldte deres uretfærdigheds bæger.MBF 23.3

  Guds langmodighed bekræftede blot jøderne i deres stivnakkede forhærdelse. Ved deres had og grusomhed mod Jesu disciple forkastede de det sidste tilbud om nåde. Så trak Gud sin beskyttelse af dem tilbage og fjernede de begrænsninger, han havde sat for Satan og hans engle, og nationen blev overladt til at blive styret af den leder, den selv havde valgt. Jøderne havde vraget Kristi nåde, som ville have sat dem i stand til at holde deres onde tilbøjeligheder nede, og nu fik disse overtaget. Satan opflammede sjælens voldsomste og laveste lidenskaber. Mennesker tænkte ikke; de var blottet for fornuft og lod sig beherske af deres indskydelser og et blindt raseri. De blev djævelske i deres grusomhed. Mistanke, misundelse og splid, oprør og mord florerede i familien og i nationen. Ingen var tryg. Venner og slægtninge forrådte hinanden. Forældre og børn dræbte hinanden. Byens ledere havde ingen kontrol over sig selv. Deres utøjlede lidenskaber gjorde dem til tyranner. Jøderne havde benyttet falske vidnesbyrd for at dømme Guds uskyldige søn. Nu gjorde falske anklager livet usikkert for dem selv. Ved deres handlinger havde de længe sagt: “Skaf os af med Israels Hellige!”37Es 30,11.Nu fik de deres ønske opfyldt. Frygten for Gud foruroligede dem ikke længere. Satan stod i spidsen for nationen, og de højeste borgerlige og kirkelige myndigheder var i hans magt.MBF 23.4

  De stridende parters ledere sluttede sig til tider sammen for at udplyndre og pine deres ulykkelige ofre — for dernæst at bekæmpe hinandens tilhængere og dræbe uden skånsel. End ikke templets hellighed formåede at lægge en dæmper på deres frygtelige vildskab. De tilbedende blev hugget ned foran alteret, og helligdommen blev besmittet af de dræbtes lig. Og dog vovede de blinde, formastelige hovedmænd i dette djævelske værk offentligt at sige, at de ikke nærede nogen frygt for, at Jerusalem ville blive ødelagt, fordi den var Guds egen by. For yderligere at styrke deres magt bestak de falske profeter til at sige, at folket skulle vente på Guds befrielse. På det tidspunkt belejrede de romerske legioner templet. Skarerne troede til det sidste, at Gud ville gribe ind og slå deres fjender. Men Israel havde vraget Guds beskyttelse — og nu havde de intet forsvar mere. Jerusalem befandt sig i en frygtelig situation. Byen var svækket på grund af indbyggernes indbyrdes stridigheder; gaderne var farvet røde af blodet af dem, der var faldet for hinandens hånd — og samtidig nedbrød fremmede hære dens fæstninger og dræbte dens soldater.MBF 24.1

  Alle Jesu forudsigelser om Jerusalems ødelæggelse blev bogstaveligt opfyldt. Jøderne erfarede sandheden i hans ord: “Det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.”38Matt 7,2.MBF 24.2

  Der viste sig tegn og undere, som varslede ulykke og dom. Ved midnat skinnede et unaturligt lys over templet og alteret. I aftenskyerne viste der sig billeder af stridsvogne og soldater, som stillede op til kamp. De præster, der gjorde tjeneste i helligdommen om natten, blev skræmt af mystiske lyde.MBF 24.3

  Jorden rystede, og et kor af stemmer råbte: “Lad os drage bort herfra.” Den store østport, der var så tung, at tyve mand næppe kunne lukke den — den var fastgjort med svære jernstænger, som gik dybt ned i den solide brolægning — blev åbnet ved midnat af usynlige kræfter.39Milman: History of the Jews, book 13.MBF 25.1

  I syv år blev en mand ved at gå op og ned ad Jerusalems gader og råbe om de ulykker, der ville ramme byen. Dag og nat sang han den dystre sørgesang:MBF 25.2

  “En røst fra øst! En røst fra de fire vinde! En røst imod Jerusalem og imod templet! En røst imod brudgommene og brudene! En røst imod hele folket!”40Samme, bog 13.MBF 25.3

  Denne mærkelige mand blev fængslet og pisket, men ikke en klagelyd kom over hans læber. Når han blev hånet og mishandlet, svarede han blot: “Ve, ve Jerusalem!” “Ve, ve dens indbyggere!” Hans varselsråb tav først, da han blev dræbt under den belejring, som han havde forudsagt.MBF 25.4

  Ikke én eneste kristen omkom under Jerusalems ødelæggelse. Jesus havde advaret sine disciple, og alle, der troede på hans ord, gav agt på det tegn, som han havde lovet dem. “Når I ser Jerusalem omringet af hære, da skal I vide, at dens ødelæggelse er nær. Da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene; de, der er inde i byen, skal forlade den,” havde han sagt.41Luk 21,20-21.Da romerne havde omringet byen under ledelse af Cestius og alt syntes klart til stormangreb, hævede de pludselig belejringen. De belejrede havde opgivet håbet om at gøre virkningsfuld modstand og skulle netop til at overgive sig, da den romerske general trak sine tropper tilbage tilsyneladende uden ringeste årsag. Men i sit nådige forsyn ledede Gud begivenhederne til bedste for sit folk. De ventende kristne havde fået det lovede tegn, og nu fik alle, der ville, mulighed for at efterkomme Frelserens opfordring. Forholdene blev tilrettelagt således, at hverken jøderne eller romerne hindrede de kristnes flugt. Da Cestius trak sig tilbage, gjorde jøderne udfald og forfulgte hans hær, under tilbagetrækningen. Da de to hære var optaget af at holde hinanden i skak, kunne de kristne forlade byen. På dette tidspunkt var der heller ingen fare for, at deres flugt ville blive hindret af fjender ude i landet. Under belejringen var jøderne samlet i Jerusalem for at fejre løvhyttefesten, og de kristne i hele landet kunne derfor flygte uantastet. Uden tøven bragte de sig i sikkerhed i byen Pella i Perea på den anden side af Jordan. De jødiske soldater, der forfulgte den romerske hær, kastede sig over dens bagtrop med et sådant raseri, at romerne var truet af tilintetgørelse. Det var med den største vanskelighed, at det lykkedes romerne at trække sig tilbage. Jøderne led næsten ingen tab og vendte sejrsstolte tilbage til Jerusalem med deres bytte; men den tilsyneladende sejr blev kun til skade for dem. Den opflammede dem nemlig til en hårdnakket modstand mod romerne, hvilket resulterede i, at den domfældte by blev udsat for usigelige lidelser.MBF 25.5

  Der skete frygtelige ting i Jerusalem, da belejringen blev genoptaget af Titus. Byen blev omringet ved påsketid, da millioner af jøder var samlet i den. Der ville have været levnedsmidler til flere års forbrug, hvis de var blevet opbevaret omhyggeligt; men de var allerede blevet ødelagt på grund af de stridende parters skinsyge og hævntørst. Indbyggerne led alle hungersnødens kvaler. Et mål hvede blev solgt for en talent (150 guldmønter). Hungeren var så frygtelig, at mændene gnavede i læderet på deres sandaler og betrækket på deres skjolde. Nogle listede sig uden for murene om natten for at samle vilde planter, men mange blev fanget og dræbt under frygtelige pinsler. Ikke sjældent blev de, der kom tilbage i god behold, berøvet det, de med så stor fare havde samlet. Magthaverne benyttede de mest umenneskelige pinsler for at tvinge de nødlidende indbyggere til at udlevere deres sidste knappe forråd — og ikke sjældent af ellers velforsynede mænd, som blot ville samle forråd til fremtiden.MBF 26.1

  Tusinder omkom af sult og pest. Mennesker syntes fuldstændig blottet for naturlige følelser. Mænd stjal fra deres hustruer og hustruer fra deres mænd. Børnene rev maden ud af munden på deres gamle forældre. Profetens spørgsmål: “Glemmer en kvinde sit diende barn?”42Es 49,15.blev bekræftet. Og denne profeti gik i opfyldelse: “Med egne hænder må mødre nu koge deres børn; det er blevet deres føde, for mit folks datter er lemlæstet.”43Klages 4,10.Nu blev den profeti, som var fremsat 1.400 år tidligere, opfyldt: “Den sarteste og mest forvænte kvinde, som end ikke har prøvet at støtte med sin fod på jorden, fordi hun er så forvænt og sart, skal se skævt til sin mand, som hun favner, og til sin søn og datter; … de børn, hun føder, vil hun æde i hemmelighed, fordi hun mangler alt i den nød og trængsel, som din fjende forvolder dig i dine byer.”445 Mos 28,56-57.MBF 26.2

  De romerske officerer søgte at skræmme jøderne til at overgive sig. De, der gjorde modstand mod tilfangetagelse, blev pisket, pint og korsfæstet foran byens mure. Der blev daglig dræbt flere hundrede på denne måde, og disse grusomheder fortsatte, til der var rejst så mange kors langs Josafats dal og på Golgata, at der næppe var plads til, at et menneske kunne færdes imellem dem. Så grusomt gik det til, da den frygtelige forbandelse, som blev udtalt foran Pilatus’ domstol: “Lad hans blod komme over os og vore børn!” gik i opfyldelse.45Matt 27,25.MBF 26.3

  Titus ville hellere end gerne gøre en ende på rædslerne og skåne Jerusalem for at tømme vredesbægeret til bunds. Han var forfærdet over de dynger af lig, han så. Han var som fortryllet, da han stod på Oliebjerget og betragtede det prægtige tempel. Han gav ordre til, at ikke én eneste sten i det måtte røres. Inden han forsøgte at indtage denne fæstning, bad han indtrængende de jødiske ledere om ikke at tvinge ham til at besmitte det hellige sted med blod. Hvis de ville komme ud og kæmpe et hvilket som helst andet sted, skulle romerne ikke krænke templets hellighed. Selve Josefus rettede en glødende appel til jøderne og tryglede dem om at overgive sig for at redde sig selv, deres by og deres tempel; men han fik kun bitre forbandelser til svar. Han var det sidste menneske, der mæglede, og mens han søgte at overtale dem, slyngede de kastespyd efter ham. Jøderne havde ladet hånt om Guds søns indtrængende henstillinger, og nu gjorde alle forsøg på overtalelse dem blot endnu mere besluttede på at yde modstand til det sidste. Det var forgæves, at Titus forsøgte at redde templet. Én, der var større end Titus, havde sagt, at der ikke skulle lades sten på sten tilbage.MBF 27.1

  De jødiske lederes blinde raseri og de afskyelige forbrydelser, som blev begået i den belejrede by, vakte romernes rædsel og harme, og Titus besluttede til sidst at tage templet med storm. Men hvis det var muligt, skulle det skånes for at blive ødelagt. Hans befaling blev ikke efterkommet. Da han havde trukket sig tilbage til sit telt om aftenen, gjorde jøderne udfald fra templet mod soldaterne udenfor. Under kampen kastede en soldat et brændende træstykke ind gennem døråbningen — og i næste øjeblik stod de cederbeklædte kamre, som omgav templet, i flammer. Titus kom styrtende fulgt af sine generaler og befalede, at soldaterne skulle slukke ilden. Men ingen hørte på ham. Rasende soldater kastede brændende træstykker ind i de kamre, der stødte op til templet og nedslagtede dem, som havde søgt tilflugt der, i stort antal. Blodet flød i strømme ned ad templets trapper. I tusindvis af jøder omkom. Over kamptumlen hørtes stemmer, som råbte: “Ikabod!” — Herligheden er borte!MBF 27.2

  Titus havde ingen mulighed for at bremse soldaternes raseri. Han gik ind i templet sammen med sine officerer og betragtede den hellige bygnings indre. Dens herlighed fyldte ham med undren. Flammerne var endnu ikke nået ind til det Hellige, og han gjorde et sidste forsøg på at redde det. Han sprang frem og befalede atter soldaterne at slukke ilden. En høvedsmand forsøgte at skabe respekt med sin embedsstav, men selv ærbødigheden for kejseren måtte vige for det rasende fjendskab mod jøderne, kampens vildskab og krigernes umættelige begær efter bytte. Soldaterne så alt omkring sig funkle af guld, som skinnede med en blændende glans i det vilde lys fra flammerne. De troede, at der var skjult ufattelige rigdomme i templet. Ubemærket kastede en soldat en tændt fakkel ind gennem døren, og på et øjeblik stod hele bygningen i flammer. Røgen og ilden tvang officererne til at trække sig tilbage, og den prægtige bygning blev overladt til sin skæbne.MBF 27.3

  Det var et frygteligt syn for romerne — men hvordan må det ikke have virket på jøderne? Hele toppen af det bjerg, der dominerede byen, flammede som en vulkan. En efter en styrtede bygningerne sammen med vældige brag og forsvandt i flammehavet. Cedertræslofterne stod i lys lue, de gyldne spir skinnede som glødende spydspidser, og portene sendte høje ildog røgsøjler til vejrs. De nærliggende høje var fuldt oplyst, og mørke klynger af mennesker fulgte skrækslagne ødelæggelsen. På murene og i de højere liggende bydele stod mennesker tæt. Nogle var blege af den dybeste fortvivlelse, i andres ansigt stod hævntørsten malet. Råbene fra de romerske soldater og skrigene fra de oprørere, som omkom i flammerne, blandede sig med lyden fra de brølende flammer og braget fra nedstyrtende bjælker. Fra bjergene genlød skrigene af dem, som befandt sig på højdedragene. Langs murene lød skrig og gråd. Mennesker, som var segnefærdige af sult, samlede deres sidste kræfter i et angstfyldt, fortvivlet skrig.MBF 28.1

  Myrderiet inde i byen var endnu grusommere end det, der foregik udenfor. Mænd og kvinder, gamle og unge, oprørere og præster, mennesker der kæmpede, og mennesker, der bad, blev hugget ned uden forskel. Antallet af dræbte overgik antallet af dem, der dræbte. Legionærerne måtte klatre over dynger af lig for at fortsætte tilintetgørelsen.46Milman: History of the Jews, book 16.MBF 28.2

  Da templet var ødelagt, faldt hele byen hurtigt i romernes hænder. De jødiske ledere forlod deres uindtagelige tårne, og Titus fandt dem rømmede. Han stirrede forundret på dem og sagde, at det var Gud, der havde ladet dem falde i hans hånd, for selv de kraftigste krigsmaskiner ville ikke have formået noget over for disse vældige fæstningsværker. Både byen og templet blev revet ned til grunden, og den plads, hvor helligdommen havde ligget, blev “pløjet som en mark.”47Jer 26,18.47 Under belejringen og det efterfølgende myrderi omkom over en million jøder. De overlevende blev ført bort som fanger, solgt som slaver, slæbt til Rom for at kaste glans over sejrherrernes triumftog, kastet for devilde dyr i amfiteatrene eller spredt som hjemløse over hele jorden.MBF 28.3

  Jøderne havde selv smedet deres lænker. De havde selv fyldt hævnens bæger. Den totale ødelæggelse, der overgik dem som et folk, og alle de ulykker, som hjemsøgte dem i adspredelsen, var blot høsten af det, de selv havde sået. Profeten siger: “Israel, … du snublede i din skyld.”48Hos 14,1-2.Jødernes lidelser omtales ofte som en straf, der kom over dem på Guds direkte befaling. På den måde forsøger den store bedrager at dække over sine egne gerninger. Det var jødernes hårdnakkede forkastelse af Guds kærlighed og nåde, der var årsag til, at han ikke længere kunne beskytte dem, og at Satan fik lov til at handle med dem efter sin vilje. De frygtelige ødelæggelser var et udslag af Satans hævngerrige magt over dem, der underkaster sig ham.MBF 29.1

  Vi gør os ikke noget begreb om, hvor meget vi skylder Kristus for den fred og beskyttelse, vi nyder. Det er fordi, Gud holder igen, at menneskeheden undgår at komme fuldstændigt i Satans vold. De ulydige og utaknemlige har al mulig grund til at være Gud taknemlige, fordi han i sin nåde og langmodighed holder den ondes grusomme, ødelæggende kræfter i skak. Men når menneskene overskrider den guddommelige tålmodigheds grænse, griber Gud ikke længere ind. Gud er ikke en bøddel, der står parat for at straffe synderen for hans overtrædelse; men han overlader dem, der forkaster hans nåde, til sig selv og lader dem høste det, de har sået. Enhver lysstråle, der forkastes, enhver advarsel, som foragtes eller får lov til at gå upåagtet hen, enhver lidenskab, som man hæger om, ja, al overtrædelse af Guds lov er en udsæd, som bringer sin uundgåelige høst. Når der vedvarende bliver gjort modstand mod påvirkningen fra Guds Ånd, bliver den til sidst trukket tilbage fra synderen, og så er der ingen kraft mere til at holde de onde lidenskaber tilbage og ingen beskyttelse mod Satans ondskab og fjendskab.MBF 29.2

  Jerusalems ødelæggelse er en frygtindgydende og alvorlig advarsel til alle, der tager let på de indtrængende tilbud om guddommelig nåde og barmhjertighed. Der er aldrig blevet givet et tydeligere vidnesbyrd om Guds had til synden og om den straf, der med usvigelig sikkerhed vil ramme de skyldige. Jesu profeti om de straffedomme, der ville ramme Jerusalem, skal få endnu en opfyldelse; men Jerusalems ødelæggelse giver blot et svagt begreb om det, der skal komme. Den skæbne, der overgik den udvalgte by, er et billede på den straf, som vil ramme en verden, der har forkastet Guds nåde og trådt hans lov under fode. De menneskelige lidelser udgør et dystert kapitel i syndens århundredlange herredømme på denne jord. Hjertet bliver sygt, og det svimler for tanken, når man tænker på dette. Det har haft frygtelige følger at forkaste himlens myndighed, men fremtiden er endnu mørkere. Hvad er fortidens historie med dens lange række af oprør, revolutioner, støvler, “der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod,”49Es 9,4.imod rædslerne på den dag, da Guds ånd, som nu holder igen, bliver draget fuldstændigt bort fra de gudløse og ikke længere holder de menneskelige lidenskaber og Satans vrede i tømme! Da vil verden som aldrig før komme til at se resultaterne af Satans herredømme.MBF 29.3

  Men på den dag vil Guds børn, “alle … der er indskrevet til livet,”50Es 4,3.blive befriet, ligesom de blev det under Jerusalems ødelæggelse. Jesus har sagt, at han vil komme igen for at hente sine trofaste. “Da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden.”51Matt 24,30-31.Da vil de, der ikke adlyder evangeliet, blive fortæret af hans munds ånde og tilintetgjort, når han kommer synligt.522 Thess 2,8.De gudløse ødelægger sig selv ligesom Israel fordum. De omkommer på grund af deres egen uretfærdighed. Deres syndige liv har bragt dem helt ud af harmoni med Gud, og deres natur er blevet så fordærvet af det onde, at åbenbarelsen af hans herlighed er en fortærende ild for det.MBF 30.1

  Mennesker bør vise den største agtpågivenhed, for at de ikke skal gå glip af den lære, som Jesu ord indeholder. Han fortalte på forhånd disciplene, at Jerusalem ville blive ødelagt, og gav dem et tegn på byens forestående fald for at give dem lejlighed til at flygte. På samme måde har han oplyst verden om dens endelige ødelæggelse og givet den tegn på, at den nærmer sig, for at give alle, der ønsker det, mulighed for at flygte for den kommende vrede. Jesus siger: “Der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folk gribes af angst.”53Luk 21,25: Matt 24,29; Mark 13,24-26; Åb 6,12-17.De, der ser disse varsler om hans komme, skal vide at “han står lige for døren.”54Matt 24,33.Hans formaning lyder: “Våg derfor!”55Mark 13,35.De, der retter sig efter denne advarsel, vil ikke blive ladt i mørke, så den dag kommer over dem som en tyv. Men for dem, der ikke våger, kommer Herrens dag “som en tyv om natten.”561 Thess 5,2-5.MBF 30.2

  Verden er ikke mere villig til at tro på det budskab, der gælder denne tid, end jøderne var til at modtage Frelserens advarsel om Jerusalem. Guds dag vil komme bag på de gudløse, uanset hvornår den kommer. Mens livet går sin sædvanlige gang — mens mennesker er optaget af at more sig, handle og tjene penge; mens de religiøse ledere lovpriser verdens fremskridt og oplysning, og mennesker lulles ind i en falsk tryghedsfornemmelse — netop da kommer undergangen pludseligt over de ligegyldige og gudløse, ligesom tyven lister sig ind i den ubevogtede bolig ved midnat, “og de skal ikke undslippe.”571 Thess 5,3.MBF 30.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents