Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mod En Bedre Fremtid - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 31—Lidt om åndeverdenen

  Forbindelsen mellem den synlige og den usynlige verden, Guds engles tjeneste og onde ånders virksomhed er tydeligt åbenbaret i Skrifterne og uadskilleligt sammenflettet med menneskets historie.MBF 411.1

  Der er en voksende tendens til ikke at tro på eksistensen af onde ånder, mens de hellige engle, som er “tjenende ånder, der sendes for at hjælpe dem, som skal arve frelse”1Hebr 1,14., betragtes som de dødes ånder. Bibelen lærer ikke blot om eksistensen af engle, gode såvel som onde, men præsenterer ubestrideligt bevis på, at disse ikke er frigjorte ånder fra døde mennesker.MBF 411.2

  Der fandtes engle, før menneskets skabelse, for “alle morgenstjerner jublede, og alle gudssønner råbte af fryd,”2Job 38,7.da jordens grundvold blev lagt. Efter syndefaldet blev engle sat til at vogte livets træ, og det var, før noget menneske var afgået ved døden. Englenes natur er mere ophøjet end menneskenes. Salmisten siger, at mennesket blev skabt “lidt ringere end englene.”3Sl 8,6.MBF 411.3

  Bibelen fortæller os også om de himmelske væseners antal, deres magt og herlighed, deres forbindelse med Guds herredømme tillige med deres andel i frelsergerningen. “Herren har grundfæstet sin trone i himlen, han hersker som konge over alle.” Og profeten siger: “Jeg hørte røsten af mange engle i kreds om tronen.” I kongernes Konges tronsal står hans engle, som er “vældige i kraft,” og som gør “hvad han byder.”4Sl 103,19-20; Åb 5,11.Profeten Daniel så tusinder, ja titusinder himmelske sendebud. Og Paulus siger, ar der er “tusinder af engle.”5Dan 7,10; Hebr 12,22.MBF 411.4

  De sendes ud af Gud, “og det så ud som lynglimt.”6Ez 1,14.Så blændende er deres herlighed, så hurtig deres flugt. Den engel, der kom til Frelserens grav, så ud “som lynild,” og hans klæder var “hvide som sne.” Han fik vagtposterne til at skælve af frygt, og de “blev som døde.”7Matt 28,3-4.Da den stolte Sankerib spottede Gud og truede Israel med tilintetgørelse, “gik Herrens engel samme nat ud i assyrernes lejr og dræbte 185.000 mand.” Han “tilintetgjorde alle krigerne og befalingsmændene og hærførerne” i Sankeribs hær, så han “med skam måtte vende hjem til sit land.”82 Kong 19,35; 2 Krøn 32,21.MBF 412.1

  Engle bliver udsendt til hjælp og velsignelse for Guds børn. De blev sendt til Abraham med løfter om velsignelse; til Sodoma for at redde den retfærdige Lot, da byen var dømt til at brændes; til Elias, da han var ved at omkomme af træthed og sult i ørkenen; til Elisa med kampvogne og heste af ild og omringede den lille by, hvor han var spærret inde af sine fjender; til Daniel, da han bad om guddommelig visdom ved en hedensk konges hof, og da han blev kastet for løverne; til Peter, der sad dødsdømt i Herodes’ fængsel; til fangerne i Filippi; til Paulus og hans ledsagere i en stormvejrsnat på havet; til Kornelius for at åbne hans sind for evangeliet og til Peter for at sende ham til en ukendt hedning med frelsens budskab — således har hellige engletil alle tider tjent Guds børn.MBF 412.2

  En beskyttende engel er udpeget til hver eneste tilhænger af Kristus. Disse himmelske vagtposter beskytter de retfærdige mod den Ondes magt. Selv Satan erkendte dette, da han sagde: “Det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig. Har du ikke sikret ham og hans familie og hele hans ejendom på enhver måde?”9Job 1,9-10.Salmistens ord fortæller, at Gud beskytter sine børn: “Herrens engel lejrer sig omkring dem, der frygter ham, og han udfrier dem.”10Sl 34,8.Om dem, der tror på ham, sagde Frelseren: “Se til, at I ikke ringeagter en af disse små. For jeg siger jer: Deres engle i himlen ser altid min himmelske faders ansigt.”11Matt 18,10.De engle, der har til opgave at hjælpe Guds børn, har altid fri adgang til Gud.MBF 412.3

  Således er Guds folk, der er udsat for den vildledende magt og utrættelige ondskab fra mørkets fyrste, forsikret om de himmelske engles uophørlige beskyttelse. Denne forsikring er ikke givet uden grund. Når Gud har lovet at give sine børn sin nåde og beskyttelse, er det fordi, der er enorme, onde magter at kæmpe imod; magter, som er talrige, beslutsomme og utrættelige. Ingen kan føle sig sikker ved at ignorere eller være uvidende om disse magters ondskab.MBF 412.4

  Onde ånder, oprindelig skabt syndfrie, var i natur, magt og herlighed jævnbyrdige med de hellige væsener, der nu er Guds sendebud. Men efter at være faldet i synd, har de allieret sig for at vanære Gud og ødelægge mennesker. Efter at have forenet sig med Satan i hans oprør og være blevet udstødt af himlen har de gennem alle efterfølgende tidsaldre samarbejdet med ham i hans krig mod den guddommelige autoritet. Skriften fortæller os om deres forbund og ledelse, deres forskellige rang, deres intelligens og snedighed og deres onde anslag mod menneskers fred og lykke.MBF 413.1

  Det Gamle Testamente omtaler lejlighedsvis deres eksistens og virke; men det var, da Kristus var her på jorden, at onde ånder viste deres magt på den mest slående måde. Kristus var kommet for at gennemføre den plan, der var lagt for menneskenes frelse, og Satan besluttede at hævde sin ret til at beherske verden. Det var lykkedes ham at indføre afgudsdyrkelse i alle lande undtagen i Palæstina. Kristus kom til det eneste land, der ikke havde givet sig helt i fristerens vold, for at lade det himmelske lys skinne på folket. Nu gjorde to modstridende magter krav på overherredømmet. Jesus strakte sine kærlige arme ud og indbød alle, der ville, til at få fred og tilgivelse. Mørkets magter så, at de ikke havde ubegrænset herredømme, og de indså, at hvis Kristi mission lykkedes, ville deres herredømme snart være til ende. Satan rasede som en løve i bur og demonstrerede trodsigt sin magt over både menneskers sjæl og krop.MBF 413.2

  Det fremgår tydeligt af Det Nye Testamente, at mennesker har været besat af onde ånder. De mennesker, der var ramt således, led ikke bare af sygdomme, som havde naturlige årsager. Kristus var helt klar over, hvad han havde med at gøre, og han genkendte de onde ånders direkte tilstedeværelse og virke.MBF 413.3

  Et slående eksempel på de onde ånders antal, magt og ondskab, men også på Jesu magt og nåde, finder vi i beretningen om de besatte i gerasenernes egn. De stakkels sindssyge, der ikke fandt sig i nogen tvang, vred sig, frådede og rasede, fyldte luften med deres skrig, gjorde vold mod sig selv og var til fare for alle, der måtte nærme sig dem. Det frydede mørkets fyrste at se deres skamferede legemer og forvirrede sind. En af de dæmoner, som beherskede de besatte, erklærede: “Legion er mit navn, for vi er mange.”12Mark 5,9.I den romerske hær bestod en legion af mellem tre og fem tusind mand. Satans hær er også inddelt i kompagnier, og det kompagni, som disse onde ånder tilhørte, talte ikke mindre end en legion.MBF 413.4

  På Jesu befaling forlod de onde ånder deres ofre, som nu sad ved Frelserens fødder, rolige, forstandige og venlige. Men ånderne fik lov til at styrte en flok svin ud i søen. For beboerne i gerasenernes egn betød dette tab mere end de velsignelser, Kristus havde skænket, og de bad indtrængende den guddommelige læge om at forlade stedet. Dette var netop, hvad Satan havde planlagt. Ved at give Jesus skylden for deres tab kaldte han egoisme og frygt frem i folket og forhindrede dem i at høre Jesu ord. Satan beskylder hele tiden de kristne for at være årsag til tab, ulykker og lidelse i stedet for at placere ansvaret, hvor det rettelig hører hjemme — hos ham selv og hans redskaber.MBF 414.1

  Men Kristi planer blev ikke forhindret. Han tillod de onde ånder at ødelægge svineflokken for at irettesætte de jøder, som for vindings skyld opdrættede disse urene dyr. Hvis Jesus ikke havde holdt ånderne i ave, ville de ikke kun have styrtet svinene, men også deres vogtere og ejere i søen. Menneskene blev kun skånet, fordi Jesus nådigt brugte sin magt til at beskytte dem. Desuden fik denne begivenhed lov til at finde sted for at disciplene kunne overvære Satans grusomme magt over både mennesker og dyr. Frelseren ønskede, at hans tilhængere skulle få kendskab til den fjende, som de skulle møde for ikke at blive bedraget og besejret af hans påfund. Han ville også vise egnens befolkning sin magt til at bryde Satans lænker og befri hans fanger. Skønt Jesus selv rejste videre, blev de mænd, som var blevet befriet på en så vidunderlig måde, tilbage og kunne fortælle om deres velgørers barmhjertighed.MBF 414.2

  Bibelen beretter om andre lignende tilfælde. En syrisk-fønikisk kvindes datter var frygteligt plaget af en ond ånd, som Jesus uddrev ved sit ord.13Mark 7,26-30.Den medfølende frelser helbredte også “en besat, der var blind og stum,”14Matt 12,22.en ung mand, der var besat af en ond ånd, der kastede ham “både i ild og vand for at gøre det af med ham,”15Mark 9,17-27.og en sindssyg, som var besat af “en uren, dæmonisk ånd”16Luk 4,33-36.og forstyrrede sabbatsfreden i synagogen i Kapernaum. Jesus talte næsten hver gang til de onde ånder som til fornuftsvæsener. Han befalede dem at fare ud af deres ofre og aldrig at plage dem mere. Da de i Kapernaums synagoge så hans mægtige kraft, blev alle “forfærdede, og de sagde til hinanden: ‘Hvad er dog det for et ord? Han befaler jo med myndighed og kraft over de urene ånder, og de farer ud!’”17Luk 4,36.MBF 414.3

  Som regel beskrives de besatte som værende i en tilstand af stor lidelse; der var dog undtagelser til denne regel. Nogle mennesker underkastede sig frivilligt satanisk indflydelse for at opnå en overnaturlig styrke. Og de havde naturligvis ingen kamp med ånderne. Til denne klasse hørte de mennesker, der havde en spådomsånd, f.eks. troldmændene Simon og Elymas og den unge pige, der fulgte efter Paulus og Silas i Filippi.MBF 415.1

  Ingen er i større fare for at komme under onde ånders indflydelse end de mennesker, der på trods af Skriftens direkte og utvetydige vidnesbyrd benægter Djævelens og hans engles eksistens. Så længe vi er uvidende om deres onde anslag, har de en næsten ufattelig fordel. Mange retter sig efter åndernes forslag i den tro, at de gør, hvad deres egen bevidsthed byder dem. Derfor udbreder Satan den tro, at han ikke eksisterer, netop nu da endens tid nærmer sig, og han skal bedrage og ødelægge som aldrig før. Det er hans politik at skjule både sig selv og den måde, han arbejder på.MBF 415.2

  Der er intet, den store forfører frygter mere, end at vi skal lære hans planer at kende. For at skjule sit sande væsen og sine virkelige hensigter, har han fået mennesker til at anse ham for en latterlig og foragtelig figur. Det passer ham udmærket at blive fremstillet som en vanskabning, halvt dyr og halvt menneske. Og han synes godt om, at mennesker, som anser sig selv for intelligente og oplyste, bruger hans navn tankeløst i sjov og spot.MBF 415.3

  Fordi han mestrer forklædningens kunst til fuldkommenhed, spørger mennesker ofte, om et sådant væsen virkelig eksisterer. Et bevis på, hvilke enestående resultater han har opnået er, at store dele af kristenheden hylder teorier, som er i strid med Skriftens tydeligste vidnesbyrd. Netop fordi Satan har så let ved at få magten over dem, der er uvidende om hans indflydelse, indeholder Guds ord så mange eksempler på hans ondskab og afslører de skjulte kræfter, han råder over, så vi kan være på vagt over for hans angreb.MBF 415.4

  Vi ville have al mulig grund til at ængstes over Satans og hans engles magt, hvis vi ikke kunne søge tilflugt i vor frelsers overlegne kraft og styrke. Vi sikrer omhyggeligt vore huse med lås og slå for at værne vor ejendom og vort liv mod onde mennesker. Men vi tænker sjældent på de onde engle, som hele tiden søger at få adgang til os, og som vi ikke kan forsvare os imod i vor egen styrke. Hvis de fik lov til det, ville de forvirre vort sind, pine og plage vort legeme, ødelægge vor ejendom og tage vort liv. Deres eneste fornøjelse er at sprede elendighed og ødelæggelse. De mennesker, der modsætter sig Guds krav og giver efter for Satans fristelser så længe, at Gud giver dem i de onde ånders vold, er i en frygtelig situation. Men de, der følger Kristus, er altid trygge i hans varetægt. Mægtige engle bliver udsendt fra himlen for at beskytte dem. Den Onde kan ikke bryde gennem det værn, Gud har rejst om sine børn.MBF 415.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents