Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mod En Bedre Fremtid - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 12—Den franske reformation

  Efter protesten i Speyer og den augsburgske konfession, som markerede reformationens sejr i Tyskland, fulgte år præget af strid og mørke. Protestantismen var svækket af uenighed mellem sine tilhængere, den blev angrebet af stærke fjender og syntes forudbestemt til fuldstændig tilintetgørelse. Tusinder beseglede deres vidnesbyrd med deres blod. Der udbrød borgerkrig; den protestantiske sag blev forrådt af en af sine ledende tilhængere; de ædleste af de reformerte fyrster faldt i kejserens hænder og blev slæbt som fanger fra by til by. Men netop som det så ud, som om kejseren havde sejret, led han nederlag. Han så byttet blive vristet ud af sin hånd, og blev omsider tvunget til at tolerere de lærdomme, som det havde været hans livs mål at tilintetgøre. Han havde sat sit kejserdømme, sine skatte og sit liv ind på at knuse kætteriet. Nu så han sine hære hærget af kamp, sine skatkamre tømt og sine mange kongeriger truet af oprør, mens den tro, han forgæves havde forsøgt at undertvinge, bredte sig overalt.MBF 171.1

  Karl V havde kæmpet mod den Almægtiges styrke. Gud havde sagt: “Der blive lys!” men kejseren havde forsøgt at bevare mørket. Hans hensigt var slået fejl. Alt for tidligt ældet og udslidt af den lange kamp fraskrev han sig tronen og begravede sig i et kloster.MBF 171.2

  I Schweiz kom der ligesom i Tyskland mørke dage for reformationen. Mens mange kantoner antog den reformerte tro, holdt andre hårdnakket fast ved Roms lære. Deres forfølgelse af dem, der ønskede at tage imod sandheden, førte til sidst til borgerkrig. Zwingli og mange af hans tilhængere faldt på den blodige slagmark ved Kappel. Oecolampadius, der var fortvivlet over disse frygtelige ulykker, døde kort efter. Rom triumferede og syntes mange steder at være lige ved at genvinde alt, hvad der var tabt. Men han, der råder for evigheden, havde hverken svigtet sin sag eller sit folk. Hans hånd skulle befri dem. I andre lande havde han oprejst arbejdere, der skulle føre reformationen videre.MBF 172.1

  I Frankrig var det allerede begyndt at lysne, før Luther blev kendt som reformator. En af de første, der fangede lyset, var den gamle Lefèvre, en meget lærd mand, der var professor ved universitetet i Paris og en oprigtig og nidkær katolik. Under sine studier af klassisk litteratur blev han opmærksom på Bibelen, og han indførte studiet af den blandt sine studenter.MBF 172.2

  Lefèvre var en entusiatisk beundrer af alle helgener og havde påtaget sig at skrive historien om helgener og martyrer på grundlag af kirkens legender. Dette var et værk, som krævede en enorm arbejdsindsats, men han havde allerede gjort betydelige fremskridt med det, da han begyndte at studere Bibelen, som han mente kunne være en værdifuld hjælp. Her fandt han i sandhed helgener levende beskrevet, men ikke den slags, der fandtes i den romerske kalender. En strøm af himmelsk lys trængte ind i hans sind. Med forbavselse og afsky vendte han sig fra sin selvbestaltede opgave og helligede sig studiet af Guds ord. De dyrebare sandheder, som han opdagede der, begyndte han snart at undervise i.MBF 172.3

  I 1512, endnu før både Luther og Zwingli havde påbegyndt deres arbejde for reformationen, skrev Lefèvre: “Det er Gud, som ved troen giver os den retfærdighed, der alene ved nåde retfærdiggør til evigt liv.”1Wylie, bog 13, kap. 1.Dvælende ved frelsens mysterium udbrød han: “Hvilken usigelig storhed i dette bytte — den skyldfri fordømmes, og den skyldige går fri; den velsignede bærer forbandelsen, og den forbandede velsignes; livet dør, og den døde lever; herligheden indhylles i mørke, og den, som ikke kendte andet end forvirring, iklædes herlighed.”2D'Aubigné, bog 12, kap. 2 (London ed.).MBF 172.4

  Han forkyndte, at frelsens herlighed alene tilhører Gud, men sagde også, at mennesket har pligt til at være lydig. “Hvis du er medlem af Kristi kirke, er du et af hans legemes lemmer; hvis du er en del af hans legeme, er du fuld af guddommelig natur. Kunne mennesker blot forstå dette privilegium — hvor ville deres liv blive rent, kysk og helligt! De ville foragte denne verdens herlighed, når de sammenlignede den med den indre herlighed, som kødelige øjne ikke kan se.”3Samme, bog 12, kap. 2 (London ed.).MBF 173.1

  Der var nogle stykker blandt Lefévres elever, som lyttede ivrigt til hans ord, og som skulle komme til at fortsætte med at forkynde sandheden, længe efter at lærerens stemme var blevet bragt til tavshed. Blandt dem var Guillaume Farel. Som søn af gudfrygtige forældre og opdraget til med uforbeholden tro at stole på kirkens lære kunne han ligesom apostlen Paulus have sagt om sig selv: “Som farisæer har jeg levet efter den strengeste retning i vor religion.”4ApG 26,5.4MBF 173.2

  Han var en nidkær katolik og brændte efter at tilintetgøre enhver, der vovede at modsige kirken. “Jeg skar tænder som en rasende ulv,” sagde han senere, når han talte om denne periode i sit liv, “når jeg hørte nogen tale imod paven.”5Wylie, bog 13, kap. 2.MBF 173.3

  Han var utrættelig i sin tilbedelse af helgenerne og havde sammen med Lefèvre besøgt alle Paris’ kirker, bedt ved altrene og lagt gaver på helgenskrinene. Men disse ceremonier bragte ham ingen sjælefred. Syndsbevidstheden nagede ham, og alle hans bodsøvelser, kunne ikke forjage den. Lefèvres ord var som en røst fra himlen: “Frelsen gives af nåde. Den uskyldige fordømmes, og den skyldige frikendes. Kristi kors alene kan åbne himlens port og lukke Helvedes port.”6Samme, bog 13, kap. 2.MBF 173.4

  Farel tog imod sandheden med glæde. På samme måde som Paulus vendte han sig fra overleveringens trældom til Guds børns frihed. “I stedet for den glubende ulvs morderiske hjerte,” sagde han, “kom jeg tilbage så rolig som et blidt og uskadeligt lam, med hjertet helt vendt bort fra paven og givet til Jesus Kristus.”7D'Aubigné, bog 12, kap. 3.MBF 173.5

  Mens Lefèvre fortsatte med at udbrede lyset blandt sine studenter, gav Farel sig til at forkynde sandheden offentligt — lige så nidkær i Kristi tjeneste som han havde været i pavens. Biskoppen af Meaux, en af kirkens højtstående mænd, sluttede sig snart til dem. Andre lærde og dygtige lærere fulgte hans eksempel. De begyndte at forkynde evangeliet, som vandt tilhængere i alle samfundslag, lige fra bønder og håndværkere til hofmænd. En søster til kong Frans I antog den reformerte tro. Selv kongen og enkedronningen syntes i nogen tid at se med venlige øjne på troen, og reformatorerne så frem til en tid, hvor Frankrig ville være vundet for evangeliet.MBF 173.6

  Deres håb skulle ikke blive opfyldt. Prøvelser og forfølgelser ventede Kristi disciple. Men dette var barmhjertigt skjult for deres øjne. Først kom der en fredelig tid, hvor reformationen gjorde hurtige fremskridt, og de kunne samle kræfter til at møde stormen. Biskoppen af Meaux arbejdede i sit eget stift med megen iver på at undervise både gejstligheden og folket. Uvidende og umoralske præster blev fjernet og så vidt muligt erstattet med lærde, fromme mænd. Biskoppen ønskede inderligt, at folket skulle få adgang til Guds ord, og dette ønske blev snart opfyldt. Lefévre påtog sig at oversætte Det Nye Testamente, og netop da Luthers tyske Bibel udkom i Wittenberg, udkom Det Nye Testamente på fransk i Meaux. Biskoppen sparede ingen ulejlighed eller udgift for at give det til sine sognebørn, og i løbet af kort tid var bønderne i Meaux i besiddelse af Den hellige Skrift.MBF 174.1

  Disse mennesker modtog Himlens budskab ligesom rejsende, der er ved at omkomme af tørst, hilser et kildevæld velkommen. Arbejderne på marken og håndværkerne på værkstedet fattede nyt mod i deres daglige slid ved at tale om Bibelens kostelige sandheder. Om aftenen samledes de ikke længere på vinstuen, men i hjemmene for at læse Guds ord og bede sammen. Snart skete der en stor forandring i disse sogne. Skønt de var uoplyste og hårdt arbejdende bønder, blev deres liv præget af den guddommelige nådes forvandlende og opløftende magt. Ydmyge og kærlige stod de som eksempler på, hvad evangeliet kan gøre for den, der modtager det i alvor og oprigtighed.MBF 174.2

  Det lys, som var blevet tændt i Meaux, sendte sine stråler vidt omkring. For hver dag, der gik, voksede de omvendtes antal. I nogen tid blev gejstlighedens raseri holdt i skak af kongen, som foragtede munkenes skinhellighed; men til sidst sejrede de katolske ledere. Nu blev bålene tændt. Biskoppen af Meaux, der blev tvunget til at vælge mellem bålet og tilbagekaldelse, valgte den nemmeste udvej, men trods lederens frafald forblev hans menighed standhaftig. Mange vidnede om sandheden, mens flammerne slikkede op om dem. Disse ydmyge kristne vidnede ved deres tapperhed og troskab for tusinder, som i fredens dage aldrig ville havde hørt deres vidnesbyrd.MBF 174.3

  Det var ikke kun de ydmyge og fattige, der trods lidelse og forhånelse vovede at vidne for Kristus. I slotte og paladser var der ædle sjæle, der vurderede sandheden højere end rigdom og rang — ja end selve livet. Under den kongelige rustning gemte der sig en mere ophøjet og standhaftig ånd end under biskoppens kåbe. Louis de Berquin var af adelig byrd. Han var en modig og beleven ridder, belæst, med udsøgte manerer og en ulastelig moral. “Han var,” siger en skribent, “en ivrig tilhænger af den katolske kirke, gik ofte til messe og nærede den største afsky for Luthers lære.” Men da forsynet ledte ham til Bibelen, var han forbavset over der at finde: “Ikke Roms læresætninger, men Luthers.”8Wylie, bog 13, kap. 9.Derefter ofrede han sig helt og fuldt for evangeliets sag.MBF 174.4

  Han var betegnet som “den lærdeste af Frankrigs adelsmænd.” Hans begavelse og veltalenhed, hans ukuelige mod og heroiske nidkærhed sammen med hans indflydelse ved hoffet — for han var en af kongens yndlinge — fik mange til at betragte ham som den, der skulle være sit lands reformator. “Berquin havde været en anden Luther,” sagde Beza, “hvis han i Frans I havde fundet en anden kurfyrste.” “Han er værre end Luther!” råbte katolikkerne.9Samme, bog 13, kap. 9.Han var i alle tilfælde mere frygtet af Frankrigs katolikker. De beskyldte ham for at være kætter og kastede ham i fængsel; men kongen befriede ham. Kampen fortsatte i årevis. Kong Frans, som vaklede mellem romerkirken og reformationen, fandt sig nogle gange i munkenes voldsomme nidkærhed — andre gange bekæmpede han den. Tre gange blev Berquin fængslet af de gejstlige myndigheder, men hver gang befriet af kongen, som beundrede hans geni og ædle karakter og ikke ville lade ham blive offer for præsternes ondskab.MBF 175.1

  Berquin blev ofte advaret mod de farer, som truede ham i Frankrig, og opfordret til som så mange andre ved frivillig landflygtighed at bringe sig i sikkerhed i udlandet. Den frygtsomme og holdningsløse Erasmus, som trods sine store kundskaber ikke havde moralsk mod til at sætte sandheden over liv og ære, skrev til Berquin: “Bed om at blive sendt som ambassadør til et fremmed land eller rejs til Tyskland. I kender Beda og hans lige — han er et tusindhovedet uhyre, som sprøjter gift i alle retninger. Eders fjender er utallige. De vil ikke lade Eder undslippe. Stol ikke for sikkert på kongens beskyttelse. Under alle omstændigheder, bring ikke mig i fare ved det teologiske fakultet.”10Samme, bog 13, kap. 9.MBF 175.2

  Berquins nidkærhed voksede med faren. I stedet for at følge Erasmus’ snedige råd besluttede han at optræde endnu mere dristigt. Han ville ikke blot forsvare sandheden, men angribe vildfarelserne. Den beskyldning for kætteri, som katolikkerne rettede mod ham, ville han rette mod dem selv. Hans mest aktive og bitre modstandere var de lærde doktorer og munke ved det teologiske fakultet i det store universitet i Paris — en af landets højeste gejstlige autoriteter. Fra disse doktorers skrifter valgte han tolv læresætninger, som han offentligt erklærede for at være “i modstrid med Bibelen og kætterske,” og han appellerede til kongen om at være dommer i denne meningsudveksling.MBF 175.3

  Kongen havde intet imod at stille de fjendtlige parters styrke og skarpsindighed op mod hinanden og var glad for en lejlighed til at ydmyge de hovmodige munke. Han befalede katolikkerne at forsvare deres sag på grundlag af Bibelen. De vidste godt, at dette våben ikke ville være dem til stor nytte. Fængsling, tortur og bål var våben, de bedre forstod at bruge. Nu var der vendt op og ned på situationen, og de var nær ved at falde i den grav, de havde håbet at styrte Berquin i. Forbløffede så de sig om efter en udvej.MBF 176.1

  “Netop i de dage blev der på et gadehjørne skamferet et helgenbillede af Jomfru Maria.” Det vakte stor ophidselse i byen. Folk strømmede til stedet og gav udtryk for vrede og sorg. Også kongen var dybt bevæget. Nu havde munkene en gunstig anledning, og de var ikke sene til at udnytte den. “Dette er et resultat af Berquins lære,” råbte de. “Alt skal omstyrtes — religionen, lovene, ja selv tronen — af denne lutheranske sammensværgelse.”11Samme, bog 13, kap. 9.MBF 176.2

  Berquin blev atter fængslet. Kongen forlod Paris, og således fik munkene frit spil. Reformatoren blev stillet for retten og dømt til døden, og for at kongen ikke igen skulle frelse ham, blev dødsdommen fuldbyrdet samme dag, den blev afsagt. Klokken 12 middag blev Berquin ført til retterstedet. En vældig menneskemængde havde samlet sig for at overvære begivenheden, og mange var både forbavsede og bedrøvede over, at ofret stammede fra en af Frankrigs bedste og modigste adelsslægter. Forundring, harme, foragt og bittert had stod at læse i mængdens ansigter. Men Berquins tanker var langt borte. Han følte kun Herrens nærhed.MBF 176.3

  Han ænsede hverken den usle kærre, han blev kørt i, sine forfølgeres vrede ansigter eller den frygtelige død, som ventede ham. Han, som lever og var død, som lever evigt og har dødsrigets nøgler, var ved hans side. Berquins ansigt lyste af himmelsk fred. Han havde iført sig smukke klæder, og bar en “kappe af fløjl, en vest af satin og damask og gyldne benklæder.”12D'Aubigné, History of the Reformation in the Time of Calvin, bog 2, kap. 16.Han skulle snart vidne om sin tro i kongernes Konges og hele universet nærvær, og intet tegn på sorg skulle fordunkle hans glæde.MBF 176.4

  Mens processionen langsomt bevægede sig frem ad de tætpakkede gader, bemærkede folk med forundring den afklarede fred og sejrssikre glæde, der var over hele hans udseende og holdning. “Han ligner en,” sagde de, “der sidder i et tempel og tænker på hellige ting.”13Wylie, bog 13, kap. 9.MBF 176.5

  Ved bålet søgte Berquin at henvende nogle ord til folket, men munkene, der frygtede resultatet, begyndte at råbe op, mens soldaterne raslede med deres våben. I denne larm druknede martyrens stemme. Således skulle den højeste litterære og kirkelige myndighed i det kultiverede Paris i 1529 “sætte den store hob i 1793 et dårligt eksempel på, hvordan man undertrykker den døendes sidste hellige ord på skafottet.”14Samme, bog 13, kap. 9.MBF 177.1

  Berquin blev kvalt og hans legeme fortæret af flammerne. Hans død vakte stor sorg hos alle reformationens venner i Frankrig. Men hans gode eksempel havde stor betydning. Mange andre vidnede: “Også vi er rede til at møde døden med glæde, idet vi retter blikket mod det kommende liv.”15D'Aubigné, bog 2, kap. 16.MBF 177.2

  Under forfølgelsen i Meaux blev den reformerte tros forkyndere frataget deres bevilling til at prædike og begav sig til andre egne. Lefèvre begav sig til Tyskland, og Farel vendte tilbage til sin fødeby i det østlige Frankrig for at sprede lyset i sin hjemegn. Der havde man hørt, hvad der skete i Meaux, og mange lyttede til den sandhed, han forkyndte med stor nidkærhed. Inden længe besluttede myndighederne at bringe ham til tavshed og forviste ham fra byen.MBF 177.3

  Skønt han ikke mere kunne arbejde offentligt, rejste han fra landsby til landsby og underviste i private hjem og på afsides liggende egne. Han fandt ly i skovene og i de klippehuler, hvor han havde leget som dreng. Gud forberedte ham til større prøvelser. “Det har ikke manglet på de forfølgelser og Satans rænker, som jeg er blevet advaret om,” sagde han. “og de er langt værre, end jeg kunne have udholdt i egen kraft. Men Gud er min Fader. Han har altid givet og vil altid give mig den styrke, jeg behøver.”16D'Aubigné, History of the Reformation of the Sixteenth Century, bog 12, kap. 9.MBF 177.4

  Forfølgelserne havde, ligesom i apostlenes dage, “snarest ført til fremgang for evangeliet.”17Fil 1,12.Fordrevet fra Paris og Meaux drog de omkring og forkyndte evangeliet.18ApG 8,4.Således fandt lyset vej til mange af Frankrigs fjerne provinser.MBF 177.5

  Gud forberedte stadig arbejdere til at fremme sin sag. I en parisisk skole havde en tankefuld, stilfærdig ung mand allerede bevist, at han havde en skarp hjerne. Han udmærkede sig lige så meget ved sit dadelfri liv, som ved sin åndelige spændvidde og sin oprigtige tro. Hans geni og flid gjorde ham snart til kollegiets stolthed, og alle regnede med, at Jean Calvin skulle blive en af den katolske kirkes bedste forsvarere. Men selv gennem de mure af skolastik og overtro, som omgav Calvin, trængte en guddommelig lysstråle ind. Han hørte med gysen om den nye lære og tvivlede ikke om, at kætterne fortjente at blive brændt. Men uden selv at vide det blev han bragt ansigt til ansigt med kætteriet og tvunget til at afprøve den katolske teologis evne til at bekæmpe den protestantiske lære.MBF 177.6

  En fætter til ham, der havde sluttet sig til reformationen, kom til Paris. De to unge mænd diskuterede ofte det, som bragte forstyrrelse i kristenheden. Protestanten Olivetan sagde: “I hele verden findes der kun to religioner. Den ene har mennesker opfundet, og ifølge den frelser mennesket sig selv ved ceremonier og gode gerninger. Den anden er den religion, som åbenbares i Bibelen og lærer mennesket at søge frelse alene af Guds nåde.” “Jeg vil ikke høre om din nye lære!” udbrød Calvin. “Mener du, at jeg har levet i vildfarelse alle mine dage?”19Wylie, bog 13, kap. 7.MBF 178.1

  Men i hans sind var der vakt tanker, som han ikke kunne fordrive. Alene i sit kammer tænkte han på sin slægtnings ord. Han følte, at han var en synder og så sig selv stå foran en hellig og retfærdig dommer. Helgenernes forbøn, gode gerninger og kirkens ceremonier kunne ikke sone nogen synd. Han så kun den evige fortvivlelses mørke. Forgæves søgte kirkens doktorer at lindre hans kvaler. Forgæves gik han til skrifte og gjorde bodsøvelser. Det forsonede ikke hans sjæl med Gud.MBF 178.2

  Mens Calvin var optaget af denne frugtesløse kamp, overværede han tilfældigvis, at en kætter blev brændt på bålet. Han var fuld af forundring over martyrens fredfyldte ansigt. Trods de frygtelige pinsler og kirkens forbandelse viste han en tro og et mod, som den unge studerende med smerte sammenlignede med sin egen fortvivlelse, skønt han levede i streng lydighed mod kirkens påbud. Han vidste, at kætternes tro byggede på Bibelen, og besluttede sig til at studere den og forsøge at finde kilden til deres glæde.MBF 178.3

  I Bibelen fandt han Kristus. “Åh, Fader!” råbte han, “hans offer har slukket din vrede; hans blod har renset mig for synd; hans kors har båret min forbandelse; hans død har løskøbt mig. Vi har selv fundet på mange tåbeligheder, men du har sat dit ord foran mig som en fakkel. Du har rørt mit hjerte, så jeg kan afsky alle andre fortjenester og holde mig til Jesus.”20Martyn: The Life and Times of Luther, bind 3, kap. 13.MBF 178.4

  Calvin var uddannet til præst. Kun 12 år gammel var han blevet udnævnt til kapellan ved en lille kirke og kronraget af biskoppen efter kirkens skik.MBF 178.5

  Han var dog aldrig blevet præsteviet og udførte heller ikke en præsts gerning, men han var et lønnet medlem af præstestanden.MBF 179.1

  Nu følte han, at han aldrig kunne blive præst. Han begyndte at studere jura, men opgav snart dette for at vie sit liv til evangeliet. Han tøvede dog med at stå offentligt frem som lærer og forkynder. Han var frygtsom af natur og tynget af følelsen af det ansvar, en sådan stilling medførte. Han ønskede stadig at studere. Det endte dog med, at han gav efter for sine venners indtrængende bønner. “Hvor vidunderligt er det ikke,” sagde han, “at et menneske af så ringe herkomst kan blive ophøjet til så stor en værdighed.”21Wylie, bog 13, kap. 9.MBF 179.2

  Calvin begyndte stilfærdigt at arbejde, og hans ord var som duggen, der kvæger jorden. Han havde forladt Paris og opholdt sig nu i en provinsby under beskyttelse af prinsesse Marguerite, der elskede evangeliet og beskyttede dets disciple. Calvin var stadig ung, blid og beskeden af væsen. Hans arbejde begyndte i hjemmene. Han læste højt af Bibelen og forklarede frelsens sandheder. De, der hørte budskabet, bragte det videre til andre, og snart forlod deres lærer byen og gik til de nærliggende landsbyer. Han fik adgang til både slot og hytte. Han fortsatte sin gerning og lagde grundstenen til menigheder, som senere vidnede frygtløst om sandheden.MBF 179.3

  Få måneder senere var han igen i Paris. Der var et usædvanligt røre blandt lærere og studenter. Studiet af de klassiske sprog havde ført mennesker til Bibelen, og mange, som var uberørte af dens sandheder, diskuterede ivrigt med dem og stredes endog med katolicismens forkæmpere. Calvin var en dygtig stridsmand på den teologiske slagmark; men han havde en højere mission end at diskutere med de højrøstede lærde. Folk var ved at vågne op, og nu var tiden inde til at åbne sandheden for dem. Mens universitetet genlød af teologisk ordstrid, gik Calvin fra hus til hus, åbnede Bibelen for folk og talte til dem om Kristus og hans korsfæstelse.MBF 179.4

  Det var Guds vilje, at Paris endnu engang skulle indbydes til at tage imod evangeliet. Lefèvre og Farel var blevet afvist, men nu lød budskabet atter til alle samfundsklasser i den store by. Kongen var påvirket af politiske hensyn, men havde endnu ikke helt taget parti for Rom. Marguerite klyngede sig stadig til håbet om, at den protestantiske tro ville sejre i Frankrig. Hun besluttede, at den skulle forkyndes i Paris. I kongens fravær befalede hun en protestantisk præst at prædike i byens kirker. Da de katolske biskopper forbød dette, åbnede hun paladsets døre. En af salene blev indrettet til kapel, og det blev bekendtgjort, at der hver dag på et bestemt tidspunkt ville blive holdt en prædiken, og at alle var velkomne uanset stand og stilling. Hver eneste dag samledes tusinder — adelsmænd, statsmænd, sagførere, handlende og håndværkere. Ikke blot kapellet, men forgemakker og sale var tæt pakkede. I stedet for at forbyde disse møder befalede kongen, at to af Paris’ kirker skulle åbnes. Aldrig havde Guds ord gjort så dybt indtryk på byen. Afholdenhed, orden og flid afløste drikfældighed, strid og dovenskab.MBF 179.5

  Men de katolske gejstlige sad ikke med hænderne i skødet. Kongen nægtede at standse forkyndelsen, og derfor vendte de sig til folket. Med alle midler søgte de at vække de overtroiske massers frygt, fordomme og fanatisme. Pariserne fulgte blindt de falske hyrder. I to år blev Guds ord prædiket i Paris. Mange tog imod det, men flertallet forkastede det. Kong Frans havde kun spillet tolerant for at fremme sine egne interesser, og det lykkedes katolikkerne at genvinde herredømmet. Kirkerne blev atter lukket for protestanterne, og martyrbålene flammede.MBF 180.1

  Calvin var stadig i Paris og forberedte sig ved studier og bøn til sin fremtidige gerning. Han fortsatte med at udbrede lyset. Til sidst blev mistanken rettet imod ham. Myndighederne besluttede at overgive ham til flammerne. Han havde følt sig sikker i sin afsondrethed, da nogle gode venner i hast opsøgte ham for at meddele, at officerer var på vej for at arrestere ham. I samme øjeblik blev der dundret på gadedøren. Der var ingen tid at spilde. Venner opholdt officererne ved døren, mens andre firede Calvin ned fra vinduet. Han skyndte sig til byens udkant, og forklædt som arbejder slap han bort. Han drog sydpå og fandt igen tilflugt i Marguerites besiddelser.22D'Aubigné: History of the Reformation in the Time of Calvin, bog 2, kap. 30.MBF 180.2

  Her blev han i nogle måneder og studerede uforstyrret under indflydelsesrige venners beskyttelse. Men hans hjerte var opfyldt af ønsket om, at evangeliet skulle prædikes i Frankrig — han kunne ikke i længere tid forblive uvirksom. Så snart stormen havde lagt sig lidt, tog han til universitetsbyen Poitiers, hvor den nye lære allerede havde vundet adskillige tilhængere. Folk af alle samfundslag lyttede med glæde til evangeliets forkyndelse — ikke offentligt, men i dommerens hjem, i Calvins logi og somme tider i en offentlig park forkyndte han livets ord for dem, som ønskede at lytte. Snart var der så mange tilhørere, at man mente, det var mere sikkert at mødes uden for byen. En hule i en dyb kløft under træer og klippefremspring blev valgt til mødested. Folk forlod byen i små grupper og kom ad forskellige veje. På dette afsides sted blev Bibelen læst og forklaret. Og her holdt Frankrigs protestanter nadver for første gang. Adskillige trofaste evangelister blev udsendt fra denne lille menighed.MBF 180.3

  Endnu engang vendte Calvin tilbage til Paris. Selv nu kunne han ikke opgive håbet om, at hele Frankrig skulle tage imod reformationen. Men han fandt næsten alle døre lukkede. At forkynde evangeliet var at gå den lige vej til bålet, og omsider besluttede han at rejse til Tyskland. Næppe var han rejst, før uvejret atter brød løs over protestanterne. Var han blevet i Frankrig, ville han utvivlsomt være gået til grunde sammen med de andre.MBF 181.1

  De franske reformatorer, der ønskede, at deres land skulle holde trit med Tyskland og Schweiz, besluttede at rette et modigt slag mod romerkirkens overtro — et slag, der skulle vække hele nationen. Plakater, der angreb messen, blev i løbet af én nat slået op overalt i landet. I stedet for at fremme reformationen bragte dette dristige men uovervejede kup ødelæggelse, ikke alene over ophavsmændene, men over den reformerte tros tilhængere overalt i Frankrig. Katolikkerne fik et længe ønsket påskud til at kræve kætterne fuldstændig tilintetgjort, fordi de måtte betragtes som agitatorer, der var farlige for troens sikkerhed og nationens fred.MBF 181.2

  En eller anden — det blev aldrig opklaret, om det var en ubetænksom ven eller en lumsk fjende — havde slået en af plakaterne op på døren til kongens private gemak. Kongen blev rædselsslagen. Denne plakat indeholdt hårde angreb på former for overtro, som i menneskealdre var blevet betragtet med ærbødighed. Den enestående dristighed, hvormed disse utvetydige og foruroligende udtalelser var bragt kongen for øje, vakte hans vrede. Af lutter forbavselse stod han et øjeblik tavs. Så fandt hans raseri udtryk i disse frygtelige ord: “Lad alle uden undtagelse, som mistænkes for lutheranisme, pågribe. Jeg vil udrydde dem alle.”23Samme, bog 4, kap. 10.Terningen var kastet. Kongen havde stillet sig helt på romerkirkens side.MBF 181.3

  Der blev straks gjort forberedelser til at arrestere alle lutheranere i Paris. En fattig håndværker, der var tilhænger af den reformerte tro og plejede at kalde de troende til deres hemmelige møder, blev grebet. Under trussel om straks at blive brændt på bålet, hvis han ikke adlød, befalede man ham at føre pavens udsending til samtlige protestanter i byen. Han blev forfærdet over dette skammelige forslag, men frygten fik overtaget, og han gik ind på at forråde sine brødre. Med hostien i spidsen og omgivet af en hærskare af præster, munke og soldater gik den kongelige opdager, Morin, sammen med den ulykkelige, langsomt gennem byens gader. Det blev kaldt en demonstration til ære for “det hellige sakramente” — som soning for den krænkelse, protestanterne havde tilføjet messen. Men der skjulte sig en morderisk hensigt under dette optog. Når de kom til et hus, som tilhørte en lutheraner, gjorde forræderen et tegn, men der blev ikke mælet et ord. Processionen gjorde holdt, nogle trængte ind i huset, familien blev slæbt ud og lagt i lænker. Og så gik det frygtelige optog videre for at søge nye ofre. De “skånede intet hus, stort eller lille, ikke engang Pariser-universitetets kollegier. … Morin fik hele byen til at skælve. … Det var et rædselsregimente.”24Samme, bog 4, kap. 10.MBF 181.4

  Ofrene blev dræbt under grusom tortur. Efter særlig ordre blev ilden dæmpet for at gøre pinslerne særlig langvarige. Men de sejrede i døden. Deres standhaftighed var urokkelig og deres fred uforstyrret. Deres forfølgere var ude af stand til at knække dem og følte sig besejrede. “Skafotterne blev rejst overalt i Paris, og dag efter dag fandt henrettelser sted. Hensigten var at forøge rædslen for kætteri, men i den sidste ende var det evangeliet, der fik fordel af det. Hele Paris fik at se, hvilken slags mennesker den nye tro kunne skabe. Ingen prædikestol kunne måle sig med martyrbålet. Den ophøjede glæde, der oplyste disse menneskers ansigter, når de kom gående til bålet, deres heltemod, når de stod mellem flammerne og deres ydmyge tilgivelse af deres fjender forvandlede i mange tilfælde vrede til medlidenhed, had til kærlighed og talte uimodståeligt til gunst for evangeliet.”25Wylie, bog 13, kap. 20.MBF 182.1

  Præsterne var ivrige efter at holde pøbelens raseri ved lige. De kom med de forfærdeligste beskyldninger mod protestanterne. De blev beskyldt for at planlægge at myrde katolikkerne, vælte regeringen og dræbe kongen. De kunne dog ikke komme med så meget som skyggen af et bevis for deres påstande. Men disse onde profetier skulle gå i opfyldelse — dog under helt andre omstændigheder. De grusomheder, katolikkerne begik mod uskyldige protestanter, lagde grunden til en vrede, som i følgende århundreder fremkaldte den undergang, de havde forudsagt ville blive kongens, regeringens og undersåtternes skæbne. Men den blev forårsaget af vantro og af katolikkerne selv. Det var ikke protestantismen, men undertrykkelse af den, der knap tre hundrede år senere bragte disse ulykker over Frankrig.MBF 182.2

  Mistro og rædsel fyldte mennesker af alle klasser. Midt i al uroen så man, hvilket fast greb Luthers lære havde fået i mænd, som særlig udmærkede sig ved kundskab, indflydelse og en fremragende karakter. Høje og betroede stillinger stod pludselig ledige. Håndværkere, bogtrykkere, lærere, professorer og forfattere, ja selv hofmænd forsvandt. Mange hundrede flygtede fra Paris og forlod af egen fri vilje deres fædreland. På denne måde tilkendegav de, at de var tilhængere af den reformerte tro. Katolikkerne blev højlig forbløffede over, hvilke kættere de uden at vide det havde tålt iblandt sig uden at mistænke dem. Deres raseri gik ud over de mange, mindre fornemme ofre, der var i deres magt. Fængslerne var overfyldte, og selve luften syntes formørket af røgen fra martyrbålene.MBF 182.3

  Frans I havde smigret sig med at være blandt lederne af den store bevægelse for videnskabens genoplivelse i begyndelsen af det 16. århundrede. Det havde været hans glæde at samle videnskabsmænd og forfattere fra alle lande ved sit hof. Hans tolerance over for reformationen skyldtes delvis hans kærlighed til videnskaben og hans foragt for munkenes uvidenhed og overtro. Nu var videnskabens beskytter så opfyldt af iver for at tilintetgøre kætteriet, at han udstedte en lov, som forbød bogtrykning i hele Frankrig. Frans I er et af talrige eksempler på, at videnskabelig dannelse ikke er noget bolværk mod religiøs intolerance og grusomhed.MBF 183.1

  Ved en højtidelig offentlig ceremoni forpligtede Frankrig sig til at tilintetgøre protestantismen. Præsterne krævede, at den krænkelse, som var tilføjet himlen, da messen blev angrebet, blev sonet med blod, og at kongen offentligt på sit folks vegne godkendte denne skrækkelige plan.MBF 183.2

  Den frygtelige ceremoni skulle finde sted den 21. januar 1535. Hele nationens overtroiske frygt og skinhellige had var blevet vakt. Paris’ gader var tæt pakket med folk fra byen og omegnen. En imponerende procession skulle indlede dagen. Husene langs ruten var behængt med sørgeflor. Foran hver gadedør var der anbragt en tændt fakkel til ære for “det hellige sakramente.” Før daggry udgik optoget fra kongeslottet med de forskellige sognes faner og kors i spidsen. Derefter fulgte borgerne to og to med tændte fakler i hænderne. Så fulgte de fire munkeordener. Efter dem kom et stort optog af berømte relikvier. Bag dem red højtstående gejstlige, der strålede af juveler og silke og frembød et imponerende skue.MBF 183.3

  “Paris’ biskop bar hostien under en prægtig baldakin … båret af fire prinser af blodet. … Efter hostien gik kongen, Frans I, som den dag ikke bar nogen krone eller kåbe.” Med “blottet hoved, blikket rettet mod jorden og en tændt kerte i hånden,” så man Frankrigs konge “i den bodfærdige rolle.”26Samme, bog 13, kap. 21.Ved hvert alter bøjede han sig ydmygt — ikke på grund af det uskyldige blod, som besudlede hans hænder, men som bod for den utilgivelige synd nogle af hans undersåtter havde begået ved at fordømme messen. Efter ham fulgte dronningen og de højeste embedsmænd to og to. Også de bar tændte fakler.MBF 183.4

  En af dagens ceremonier bestod i, at kongen skulle tale til rigets højeste embedsmænd i den store sal i biskoppens palads. Med sorgfuldt ansigt og stor veltalenhed beklagede han “den forbrydelse, gudsbespottelse, den sorgens ogvanærens dag,” som nationen måtte opleve. Han opfordrede alle sine trofaste undersåtter til at hjælpe med at udrydde det dødbringende kætteri, som truede Frankrig med tilintetgørelse. “Så sandt som jeg er jeres konge,” sagde han, “hvis jeg vidste, at et af mine egne lemmer var smittet af denne afskyelige råddenskab, ville jeg bede jer hugge det af. … Og hvis jeg så, at et af mine børn var besmittet af den, ville jeg ikke spare det. … Jeg ville selv udlevere det og ofre det til Gud.” Tårer kvalte hans stemme, alle de tilstedeværende græd og råbte: “Vi vil leve og dø for den katolske tro!”27D'Aubigné, bog 4, kap. 12.MBF 184.1

  Et frygteligt mørke indhyllede den nation, som havde vraget sandhedens lys. Efter at Frankrig havde set Guds nådes magt, og tusinder var blevet tiltrukket af evangeliets guddommelige skønhed, havde franskmændene foretrukket mørket for lyset. De havde nægtet at modtage den himmelske gave. De havde kaldt det onde godt og det gode ondt og var blevet ofre for deres forsætlige selvbedrag. Selv om de nu muligvis troede, at de tjente Gud ved at forfølge hans børn, kunne denne tro ikke frikende dem. Det lys, som ville have frelst dem fra bedrag og fra at vanære deres sjæle med blodskyld, havde de forsætligt vraget.MBF 184.2

  Et højtideligt løfte om at tilintetgøre kætteriet blev aflagt i den store domkirke, hvor “fornuftens gudinde” næsten tre hundrede år senere skulle sættes på tronen af et folk, der havde glemt den levende Gud. Optoget drog videre, og Frankrigs repræsentanter gik for at begynde det, de havde svoret at gøre. “Med korte mellemrum var der rejst skafotter, hvor visse protestantiske kristne skulle brændes levende. Risknipper blev antændt i det øjeblik kongen kom til syne, og processionen skulle gøre holdt og overvære henrettelsen.”28Wylie, bog 13, kap. 21.Detaljerne i de pinsler, disse Kristi vidner måtte lide, er så sindsoprivende, at de unddrager sig omtale, men ofrene vaklede ikke. … Da en af dem blev opfordret til at afsværge sin tro, svarede han: “Jeg tror kun på det, profeterne og apostlene engang forkyndte. Min tro indbefatter en tillid til Gud, som kan modstå alle helvedes magter.”29D'Aubigné, bog 4, kap. 12.MBF 184.3

  Gang på gang gjorde optoget holdt ved torturstederne. Da processionen nåede tilbage til sit udgangspunkt ved det kongelige slot, spredtes mængden, og kongen og prælaterne trak sig tilbage. De var godt tilfredse med dagens dåd og lykønskede hinanden. Det arbejde, som nu var begyndt, skulle fortsættes, indtil kætteriet var fuldstændig udryddet.MBF 185.1

  Det fredens evangelium, som Frankrig havde vraget, blev kun alt for snart udryddet, og resultatet var forfærdeligt. Den 21. januar 1793, nøjagtig 250 år efter den dag, da Frankrig forpligtede sig til at forfølge de reformerte, skred en anden procession med et helt andet formål gennem Paris’ gader. På ny var det kongen, der spillede hovedrollen; på ny var der tumult og skrig; på ny hørtes kravet om flere ofre; på ny var der sorte skafotter, på ny skulle dagens optrin slutte med uhyggelige henrettelser. Ludvig XVI, der satte sig til modværge med de bare næver mod sine vogtere og bødler, blev slæbt til blokken og holdt nede med magt, indtil øksen faldt og skilte hovedet fra kroppen, så det rullede ned på skafottet.30Wylie, bog 13, kap. 21.Kongen var ikke det eneste offer; i samme kvarter blev to tusind og otte hundrede mennesker guillotineret i rædselsregimets blodige dage.MBF 185.2

  Reformationen havde rakt verden en åben bibel, der åbenbarede Guds lovs forskrifter og appellerede til folkets samvittighed om at adlyde dem. Gud havde i sin store kærlighed vist menneskene himlens principper og sagt:MBF 185.3

  “I skal følge dem omhyggeligt! Så vil andre folk få øjnene op for jeres visdom og indsigt, for når de hører om alle disse love, vil de sige: ‘Hvor dette store folk dog er et klogt og forstandigt folk!’ ”315 Mos 4,6.Da Frankrig nægtede at modtage himlens gave, såede det lovløshedens og ødelæggelsens sæd; og det uundgåelige resultat blev revolutionen og rædselsregimet.MBF 185.4

  Længe før den forfølgelse begyndte, som skyldtes plakaterne, havde den modige og nidkære Farel været nødt til at flygte fra sit land. Han søgte ly i Schweiz, hvor han arbejdede sammen med Zwingli og bidrog til at vende stemningen til gunst for reformationen. Han tilbragte resten af sit liv i Schweiz, men vedblev at øve betydelig indflydelse på reformationen i Frankrig. I sin udlændigheds første år, bestræbte han sig især på at udbrede evangeliet i sit fædreland. Han brugte megen tid på at prædike for sine landsmænd i nærheden af grænsen, hvor han med utrættelig vagtsomhed fulgte kampen og hjalp sine venner med opmuntrede ord og kloge råd. Andre landflygtige oversatte de tyske reformatorers skrifter til fransk. De blev — sammen med den franske bibel — trykt i store oplag og solgt i Frankrig af kolportører. Kolportørerne fik dem ganske billigt, og den fortjeneste, de kunne opnå, gjorde det muligt for dem at fortsætte arbejdet.MBF 185.5

  Farel begyndte sit arbejde i Schweiz som skolelærer. Han slog sig ned i et afsides liggende sogn, hvor han viede sin tid til at undervise børn. Foruden de almindelige fag lærte han børnene nogle af Bibelens sandheder, i håb om at få forældrene i tale gennem børnene. Nogle troede på hans forkyndelse, men præsterne besluttede at sætte en stopper for hans arbejde og fik den overtroiske landbefolkning lokket til at blive Farels modstandere. “Dette kan ikke være Kristi evangelium,” hævdede præsterne, “eftersom forkyndelsen af det ikke bringer fred, men krig.”32Wylie, bog 14, kap. 3.Ligesom de første disciple flygtede Farel for forfølgelsen fra by til by. Han gik til fods, led sult og kulde og var i stadig livsfare. Han prædikede på markeder, i kirker og somme tider fra domkirkers prædikestole. Undertiden fandt han kirken tom, og til andre tider blev hans forkyndelse afbrudt af skrål og spot. Mere end én gang blev han overfaldet af pøbelen og pryglet halvt ihjel. Men han gav ikke op. Skønt han ofte blev afvist, prøvede han igen og igen med utrættelig energi. Og én efter én åbnede store og små byer, der engang havde været katolicismens faste borge, deres porte for evangeliet. Det varede ikke længe, før det lille sogn, hvor han først arbejdede, antog den reformerte tro. Byerne Morat og Neuchâtel gav også slip på de katolske ritualer og fjernede afgudsbillederne fra deres kirker.MBF 186.1

  Farel havde længe ønsket at plante den protestantiske fane i Genève. Hvis denne by blev vundet, ville den blive et centrum for reformationen i Frankrig, Schweiz og Italien. Med dette mål for øje fortsatte han sit arbejde, indtil mange af de omliggende byer var erobret. Så tog han ind i Genève, kun med én ven som ledsager. Men han fik kun lov til at holde to prædikener. Præsterne, som forgæves havde forsøgt at få de civile myndigheder til at forvise ham, indkaldte ham for et gejstligt råd. De kom med våben skjult under præstekjolen i den bestemte hensigt at myrde ham. En rasende pøbel havde samlet sig bevæbnet med køller og sværd, fast besluttet på at slå ham ihjel, hvis det skulle lykkes ham at slippe fra rådet. Men nogle civile embedsmænd og en deling soldater frelste ham. Tidligt næste morgen blev han og hans ven sejlet til et sikkert sted på den anden side af søen. Således endte hans første forsøg på at evangelisere Genève.MBF 186.2

  Til det næste forsøg blev der valgt et mere ydmygt redskab — en ung mand af så beskedent udseende, at han selv af reformationens venner blev køligt modtaget. Hvad kunne sådan en udrette på et sted, hvor Farel var blevet forkastet? Hvordan kunne en mand med så lidt mod og erfaring modstå et uvejr, som selv de modigste og stærkeste havde måttet flygte for? “Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre!”33Zak 4,6.“Det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme.” “For Guds dårskab er visere end mennesker og Guds svaghed er stærkere end mennesker.”341 Kor 1,27.25.MBF 187.1

  Froment begyndte som skolelærer. De sandheder, han lærte børnene i skolen, gentog de i hjemmene. Snart kom forældrene for at få Bibelen forklaret, og efterhånden fyldtes klasseværelset med opmærksomme tilhørere. Eksemplarer af Det Nye Testamente og traktater blev udleveret gratis og nåede ud til mange, der ikke turde komme selv og lytte til den nye lære. Efter nogen tid blev også Froment tvunget til at flygte, men de sandheder, han havde forkyndt, havde fæstet rod i folkets sind. Reformationen var blevet plantet, og den fortsatte med at vokse. Forkynderne vendte tilbage, og takket være deres gerning endte det med, at Genève blev protestantisk.MBF 187.2

  Byen havde allerede taget parti for reformationen, da Calvin efter lange vandringer og mange omskiftelser kom til dens porte. Han havde aflagt et sidste besøg på sit fødested og var på vej til Basel, da han opdagede, at den direkte vej var besat af Karl V’s tropper, så han blev nødt til at tage en længere vej, der førte gennem Genève.MBF 187.3

  Farel så Guds ledelse i dette. Skønt Genève havde antaget den reformerte tro, var der stadig meget at udrette i byen. Det er ikke som samfund, men som enkeltpersoner, mennesker omvendes til Gud. Genfødelsens gerning må ske i hjertet og samvittigheden ved Helligåndens indflydelse — ikke ved rådsforsamlingers afgørelse. Genèves indbyggere havde ganske vist forkastet romerkirkens myndighed, men de var ikke helt så villige til at give afkald på de laster, som havde floreret under denne kirkes regime. At indføre evangeliets rene principper og forberede dette folk til værdigt at indtage den plads, som forsynet syntes at have beredt det, var ikke nogen let opgave.MBF 187.4

  Farel var sikker på, at han i Calvin havde fundet en, han kunne samarbejde med om dette. Han bønfaldt højtideligt den unge evangelist om at blive og arbejde i Genève. Calvin trak sig forskrækket tilbage. Frygtsom og fredselskende som han var, gøs han for at komme i berøring med genfernes tapre, uafhængige og til tider voldsomme temperament. Hans svage helbred og hans ønske om at bruge det meste af sin tid til studier fik ham til at foretrække et liv i ensomhed. Han mente, at han kunne tjene reformationens sag bedst ved hjælp af sin pen og ønskede derfor at finde et fredeligt sted, hvor han kunne studere og gennem det skrevne ord undervise og opbygge menighederne. Men han opfattede Farels højtidelige anmodning som et budskab fra himlen og turde ikke sige nej. Han sagde, at Guds hånd var rakt ned fra himlen, havde grebet ham og holdt ham uigenkaldeligt fast på det sted, han var så ivrig efter at forlade.35D'Aubigné, bog 9, kap, 17.MBF 187.5

  På dette tidspunkt truede store farer den protestantiske sag. Pavens bandlysning tordnede imod Genève, og mægtige nationer truede med at ødelægge byen. Hvordan skulle den lille by modstå det mægtige hierarki, som så ofte havde undertvunget konger og kejsere? Hvordan skulle den modstå verdens største erobreres hære?MBF 188.1

  I hele kristenheden var protestantismen truet af frygtelige fjender. Efter reformationens første sejre havde romerkirken samlet nye tropper og håbede nu på at tilintetgøre den. På denne tid blev jesuitterordenen oprettet, den grusomste, mest hensynsløse og magtfulde af alle katolicismens munkeordener. Løst fra alle jordiske bånd og menneskelige interesser, døve for den naturlige kærligheds krav og med fornuft og samvittighed bragt til tavshed kendte jesuitterne ingen anden regel og intet andet bånd end deres ordens — og deres eneste pligt var at udvide dens magt (se noter). Kristi evangelium havde sat sine tilhængere i stand til at udholde lidelse, kulde, sult, slid og fattigdom — og at holde sandhedens fane højt trods trusler om fængsling, tortur og døden på bålet. For at besejre disse kræfter indpodede jesuitterne deres tilhængere en fanatisme, som satte dem i stand til at udholde lignende farer og bekæmpe sandhedens magt med alle bedragets våben. Ingen forbrydelse var dem for stor, intet bedrag for gement, og ingen forklædning for vanskelig at anlægge. De havde aflagt løfte om evig fattigdom og ydmyghed, men deres virkelige mål var at sikre sig rigdom og magt og at sætte alt ind på at tilintetgøre protestantismen og genoprette pavens overherredømme.MBF 188.2

  Når de optrådte som medlemmer af deres orden, var de tilsyneladende fromme. De besøgte fængsler og hospitaler, hjalp de syge og fattige og foregav at have givet afkald på verden. De bar Jesu hellige navn — han, som drog omkring og gjorde vel. Men under det ulastelige ydre skjulte de mest forbryderiske og dødbringende planer sig ofte. Det var ordenens grundlæggende princip, at hensigten helliger midlet. Ud fra dette princip var tyveri, løgn, mened og mord ikke blot tilgivelige, men prisværdige, når de blot kunne gavne kirkens interesser. I forskellige forklædninger trængte jesuitter ind i statens kontorer. Det lykkedes dem at blive kongers rådgivere og deltage i udformningen af landenes politik. De optrådte som tjenere for at udspionere deres herrer. De oprettede kollegier for sønner af fyrster og adelsmænd og skoler for børn af det jævne folk — og sådan blev børn af protestantiske forældre forledt til at overholde katolske ritualer. Al den pomp og pragt, som omgav den katolske gudstjeneste, blev brugt til at forvirre sindet og blænde fantasien; og således blev den frihed, som fædrene havde lidt for, forrådt af deres sønner. Jesuitterne bredte sig hurtigt over hele Europa, og hvor de kom, blussede katolicismen op på ny.MBF 188.3

  For at give jesuitterne større magt blev der udstedt en bulle, som genindførte inkvisitionen (se noter). Trods den almindelige afsky, man selv i katolske lande betragtede denne frygtelige domstol med, blev den genoprettet af de katolske ledere. Og grusomheder, der var for frygtelige til at tåle dagens lys, blev gentaget i hemmelige fangekældre. I mange lande blev tusinder af nationens bedste mænd, de reneste og ædleste, de klogeste og bedst uddannede, fromme og nidkære præster, flittige og patriotiske borgere, fremragende videnskabsmænd, talentfulde kunstnere og dygtige håndværkere myrdet eller tvunget til at flygte til andre lande.MBF 189.1

  Sådanne midler benyttede romerkirken for at slukke reformationens lys, fratage mennesker Bibelen og genindføre middelalderens uvidenhed og overtro. Men takket være Guds velsignelse og det arbejde, der blev udført af de ædle mænd, som han lod følge efter Luther, blev protestantismen ikke knust. Den kunne ikke takke fyrsters gunst eller hære for sin styrke. De mindste lande og de fattigste og svageste nationer blev dens faste borge. Det var den lille by Genève, der var omgivet af mægtige fjender, som pønsede på dens ødelæggelse; det var Holland på sine sandbanker ved Nordsøen, som kæmpede mod det tyranniske Spanien — det største og rigeste af alle kongerigerne — og det var det kolde, ufrugtbare Sverige, som vandt sejre for reformationen.MBF 189.2

  I næsten 30 år arbejdede Calvin i Genève — først for at oprette en menighed, som holdt fast ved Bibelens morallære — senere for at udbrede reformationen i hele Europa. Hans karriere som offentlig leder var ikke pletfri, og hans læresætninger var ikke fejlfri, men han medvirkede til at udbrede sandheder af særlig betydning for sin tid, til at bevare protestantismens principper mod den hurtigt voksende katolske modstand og til i de reformerte kirker at fremme en ren og enkel livsførelse i stedet for det hovmod og den fordærvelse, som den katolske lære fostrede.MBF 189.3

  Fra Genève udgik der skrifter og lærere, som udbredte den reformerte lære. De forfulgte i alle lande fik undervisning, gode råd og opmuntring fra Genève. Calvins by blev tilflugtssted for forfulgte reformatorer fra hele Vesteuropa, som flygtede for de forfærdelige storme, der varede i århundreder. Forsultne, sårede og berøvet hjem og slægtninge blev de budt hjerteligt velkommen og fik omhyggelig pleje. Der fandt de et hjem, og de berigede den by, der havde taget imod dem og givet dem husly, med deres dygtighed, lærdom og fromhed. Mange, som havde søgt et fristed her, vendte tilbage til deres egne lande for at bekæmpe romerkirkens tyranni. John Knox, den tapre skotske reformator, en del engelske puritanere, de hollandske og spanske protestanter og de franske huguenotter førte sandhedens fakkel fra Genève for at sprede mørket i deres fædrelande.MBF 190.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents