Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Suuren Lääkärin seuraajana - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Opettamalla oppii itse

  Nuorten tulisi opiskella niin nopeasti ja niin pitkälle kuin voivat. Heidän tulisi hankkia niin laajat tiedot kuin heidän voimansa sallivat. Ja samalla kun he oppivat uutta, heidän tulee jakaa tietojaan muille. Tällä tavalla heidän mielensä harjaantuu ja voimistuu. Se, miten he käyttävät tietoaan, määrää heidän kasvatuksensa arvon. Pitkän ajan käyttäminen opiskeluun ilman, että pyritään jakamaan opittua tietoa muille, osoittautuu pikemminkin esteeksi kuin avuksi kehitykselle. Sekä kotona että koulussa opiskelijan tulisi pyrkiä oppimaan, miten opiskellaan ja miten hankittua tietoa jaetaan muille. Oli hänen kutsumuksensa mikä hyvänsä, hänen on oltava sekä oppilas että opettaja elämänsä loppuun saakka. Näin hän voi edistyä jatkuvasti luottaen Jumalaan ja pitäen yhteyttä häneen, jonka viisaus on ääretön ja joka voi paljastaa kauan kätkössä olleet salaisuudet ja ratkaista mitä vaikeimmat ongelmat niiden puolesta, jotka uskovat häneen.SLS 324.5

  Jumalan sana painottaa seuran vaikutusta. Miten paljon enemmän se vaikuttaakaan lasten ja nuorten kehittyvään mieleen ja luonteeseen! Toverit, joiden kanssa he seurustelevat, sekä periaatteet ja tavat, jotka he omaksuvat, ratkaisevat heidän käyttökelpoisuutensa tämän maan päällä ja heidän ikuisen kohtalonsa.SLS 325.1

  Vanhempien, jotka lähettävät nuorensa saamaan sivistystä ja opetusta kouluihin ja yliopistoihin, tulisi kavahtaa niissä vallitsevaa henkeä, joka kierouttaa luonteen, suuntaa mielen pois elämän todellisesta tarkoituksesta ja turmelee moraalin. Jumalattomien, huvinhaluisten ja turmeltuneiden toverien vaikutuksesta lukemattomat nuoret menettävät aitoutensa ja puhtautensa, uskonsa Jumalaan ja sen uhrautuvan mielen, jota kristityt isät ja äidit ovat vaalineet ja varjelleet ja opettaneet heille uskollisesti ja hartaasti rukoillen. Monet niistä, jotka aloittavat koulun valmistuakseen johonkin epäitsekkääseen palvelutehtävään, joutuvat kokonaan maallisten opintojen lumoihin. He alkavat himoita korkeita oppiarvoja sekä asemaa ja kunniaa maailmassa. He kadottavat sen päämäärän, jonka vuoksi he opiskelun aloittivat, ja omistavat elämänsä itsekkäille ja maailmallisille tavoitteille. He omaksuvat usein tapoja, jotka tuhoavat sekä heidän nykyisen että tulevan elämänsä.SLS 325.2

  Suuria aatteita, epäitsekkäitä tavoitteita ja jaloja pyrkimyksiä omaavat ihmiset kehittyivät tavallisesti sellaisiksi hyvien nuoruuden toverien vaikutuksesta. Ohjeissaan Israelin kansalle Jumala korosti jatkuvasti lasten ystävyyssuhteiden valvonnan tärkeyttä. Kaikki yhteiskunnallista, uskonnollista ja seuraelämää koskevat järjestelyt tehtiin lasten varjelemiseksi huonoilta tovereilta ja perehdyttämiseksi pienestä pitäen Jumalan lain vaatimuksiin ja periaatteisiin. Israelin kansan syntyvaiheessaan saama opetus teki syvän vaikutuksen kaikkiin: Ennen kuin viimeinen hirvittävä tuomio, esikoisten kuolema kohtasi egyptiläisiä, Jumala käski kansansa koota lapset kotiin. Jokaisen talon ovenpielet merkittiin verellä, ja kaikkien oli pysyttävä tämän merkin takaaman suojan piirissä. Samoin on nykyisten vanhempien, jotka rakastavat ja pelkäävät Jumalaa, saatettava lapsensa “liiton siteeseen” — niiden pyhien vaikutusten suojaan, jotka Kristuksen lunastava veri on tehnyt mahdollisiksi.SLS 326.1

  Opetuslapsistaan Kristus sanoi: “Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja — — he eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole.” Joh. 17: 14.SLS 326.2

  “Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan”, Jumala käskee meitä, “vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta.” Room. 12: 2.SLS 326.3

  “Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? — — Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: ‘Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani’. Sentähden:SLS 326.4

  ‘Lähtekää pois heidän keskeltänsä
  ja erotkaa heistä — —
  älkääkä saastaiseen koskeko;
  niin minä otan teidät huostaani
  SLS 326.5

  ja olen teidän Isänne,
  ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni,
  sanoo Herra, Kaikkivaltias.’” Kor. 6: 14-18
  SLS 327.1

  “Kootkaa lapset.” Ilmoittakaa heille “Jumalan säädökset ja lait”. Jooel 2:16; 2 Moos. 18:16. “Näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse, ja minä siunaan heitä.” 4 Moos. 6:27. “Ja kaikki kansat maan päällä näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiinsä.” 5 Moos. 28: 10.SLS 327.2

  “Ja ne, jotka ovat jäljellä Jaakobista
  monien kansain seassa,
  ovat niinkuin kaste, joka tulee Herralta,
  niinkuin sadekuuro ruohikolle;
  se ei odota miestä, ei varro ihmislapsia.” Miika 5: 6
  SLS 327.3

  Meidät luetaan Israeliin. Kaikki muinaisille israelilaisille annetut ohjeet lasten kasvatuksesta ja koulutuksesta sekä kaikki lupaukset kuuliaisuuden tuomasta siunauksesta ovat meitä varten.SLS 327.4

  Jumalan sana meille kuuluu: “Niin minä — — siunaan sinut — — ja sinä olet tuleva siunaukseksi.” 1 Moos. 12: 2.SLS 327.5

  Ensimmäisistä opetuslapsista ja kaikista, jotka heidän sanansa perusteella uskoisivat häneen, Kristus sanoi: “Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä — minä heissä, ja sinä minussa — että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.” Joh. 17: 22, 23.SLS 327.6

  Ihmeellisiä sanoja, joita usko tuskin voi käsittää! Kaikkien maailmojen Luoja rakastaa hänen palvelukseensa antautuvia samalla tavalla kuin hän rakastaa omaa Poikaansa. Tässä ja nyt hän osoittaa meille armollista suosiotaan näin usko- mattoman runsaasti. Hän on antanut meille taivaan Valon ja Majesteetin, ja hänen mukanaan hän on lahjoittanut kaikki taivaan aarteet. Hän on luvannut meille paljon tulevassa elämässä, ja jo tässä elämässä hän antaa ruhtinaallisia lahjoja. Hän toivoo, että me hänen armostaan osallisina nauttisimme kaikesta, mikä jalostaa, avartaa ja kohottaa luonnettamme. Hän haluaa innoittaa nuoria antamalla heille taivaan voimia, jotta he voisivat pysyä Kristuksen verilipun alla, työskennellä kuten hän, johtaa sieluja turvallisille poluille, laskea monen jalat ikiaikojen kalliolle.SLS 327.7

  Kaikki, jotka pyrkivät työskentelemään Jumalan kasvatussuunnitelman mukaisesti, osallistuvat hänen ylläpitävästä armostaan, hänen jatkuvasta läsnäolostaan ja hänen varjelevasta voimastaan. Hän sanoo jokaiselle: “Ole luja ja rohkea; älä säikähdy äläkä arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi.” “Minä en jätä sinua enkä hylkää sinua.” Joos. 1:9, 5.SLS 328.1

  “Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee,
  ei sinne palaja,
  vaan kostuttaa maan,
  tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi,
  antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän,
  niin on myös minun sanani,
  joka minun suustani lähtee:
  ei se minun tyköni tyhjänä palaja,
  vaan tekee sen, mikä minulle otollista on,
  ja saa menestymään sen,
  mitä varten minä sen lähetin.
  Sillä iloiten te lähdette,
  ja rauhassa teitä saatetaan;
  vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne,
  ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiänsä.
  Orjantappurain sijaan on kasvava kypressejä,
  nokkosten sijaan on kasvava myrttipuita;
  SLS 328.2

  ja se tulee Herran kunniaksi,
  iankaikkiseksi merkiksi, joka ei häviä. Jes. 55: 10-13
  SLS 329.1

  Kaikkialla maailmassa yhteiskunta on epäjärjestyksen vallassa. Tarvitaan perusteellista uudistusta. Nuorille annetun kasvatuksen tarkoituksena on muovata koko yhteiskuntaa.SLS 329.2

  “Ja he rakentavat jälleen ikivanhat rauniot,
  kohottavat ennalleen esi-isien autiot paikat;
  ja he uudistavat rauniokaupungit,
  jotka ovat olleet autiot polvesta polveen. — —
  Mutta teitä kutsutaan Herran papeiksi,
  sanotaan meidän Jumalamme palvelijoiksi;
  te saatte nauttia kansain rikkaudet
  ja periä heidän kunniansa.”

  “Sillä minä, Herra, rakastan oikeutta,
  vihaan vääryyttä Ja ryöstöä;
  ja minä annan heille palkan uskollisesti
  ja teen heidän kanssaan iankaikkisen liiton.
  Heidän siemenensä tulee tunnetuksi kansain
  keskuudessa
  ja heidän jälkeläisensä kansakuntien keskellä;
  kaikki, jotka näkevät heitä,
  tuntevat heidät Herran siunaamaksi siemeneksi. — —
  Sillä niinkuin maa tuottaa kasvunsa
  ja niinkuin kasvitarha saa siemenkylvönsä versomaan,
  niin saattaa Herra, Herra
  versomaan vanhurskauden ja kiitoksen
  kaikkien kansojen nähden.” Jes. 61:4. 6-9. 11
  SLS 329.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents