Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Suuren Lääkärin seuraajana - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Terveysperiaatteiden opettaminen

  Evankeliumin julistajien tulisi kyetä opettamaan myös terveelliseen elämään liittyviä periaatteita. Kaikkialla on sairautta. Suurin osa siitä voitaisiin kuitenkin välttää noudattamalla terveyden lakeja. Ihmisten on opittava näkemään terveysperiaatteiden vaikutus heidän omaan hyvinvointiinsa sekä tämän että tulevan elämän osalta. Heidät on herätettävä näkemään vastuunsa itsestään temppelinä, jonka Luoja valmisti asunnokseen ja josta hän haluaa heidän pitävän hyvää huolta. Heidän mieleensä on juurrutettava totuus, joka sisältyy seuraaviin Pyhän Raamatun sanoihin:SLS 110.2

  “Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: ‘Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellänsä ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.” 2 Kor. 6: 16.SLS 110.3

  Tuhannet ihmiset tarvitsisivat ja ottaisivat iloiten vas- taan opetusta hoitomenetelmistä, jotka korvaisivat myrkyllisten lääkkeiden käytön. Ruokavalion uudistukseen liittyvissä asioissa tarvitaan paljon opetusta. Väärät ruokailutottumukset ja epäterveellinen ravinto ovat osasyyllisiä maailmassa kirouksena olevaan juoppouteen, rikollisuuteen ja kurjuuteen.SLS 110.4

  Kun opetat terveysperiaatteita, korosta sitä, että terveysuudistuksen tarkoituksena on kehittää ihmistä fyysisesti, psyykkisesti ja hengellisesti mahdollisimman korkealle tasolle. Osoita, että luonnonlait, jotka ovat Jumalan lakeja, on laadittu meidän parhaaksemme ja että niiden noudattaminen edistää onnea tässä elämässä ja auttaa valmistautumaan tulevaan elämään.SLS 111.1

  Ohjaa ihmiset tutkimaan Jumalan rakkauden ja viisauden ilmenemistä luonnon ihmeissä. Neuvo heitä perehtymään ihmisruumiin ihmeelliseen rakenteeseen ja sen toimintaa ohjaaviin lakeihin. Ne, jotka tajuavat Jumalan rakkauden ja ymmärtävät hieman hänen lakiensa viisautta ja hyödyllisyyttä sekä kuuliaisuuden seurauksia, alkavat suhtautua aivan toisella tavalla velvollisuuksiinsa ja tehtäviinsä. Sen sijaan että pitäisivät terveyden lakien noudattamista uhrauksena tai itsekieltäymyksenä, he pitävätkin sitä mittaamattoman suurena siunauksena, mitä se todellisuudessa onkin.SLS 111.2

  Jokaisen evankeliumin julistajan tulisi tuntea, että terveellistä elämää koskevien periaatteiden opetus muodostaa osan hänelle uskotusta työstä. Tällaista työtä kaivataan kipeästi, ja maailma on avoin sitä varten.SLS 111.3

  Yksilöiden toiminta pyritään kaikkialla korvaamaan järjestöjen toiminnalla. Inhimillinen viisaus johtaa yhdistymiseen, keskittymiseen, suurten kirkkojen ja laitosten rakentamiseen. Ihmiset jättävät hyväntekeväisyystyön laitoksille ja järjestöille ja eristäytyvät maailmasta, ja niin heidän sydämensä kovettuu. Heistä tulee itsekeskeisiä ja välinpitämättömiä. Rakkaus Jumalaan ja ihmisiin sammuu sielusta.SLS 111.4

  Kristus velvoittaa seuraajansa henkilökohtaiseen työ- hön, jota ei voida jättää muiden tehtäväksi. Sairaiden ja köyhien auttamista ja evankeliumin viemistä eksyneille ei saa jättää toimikuntien tai hyväntekeväisyysjärjestöjen huoleksi. Evankeliumi vaatii henkilökohtaista vastuuta, yksilöllistä ponnistelua ja henkilökohtaista uhrausta.SLS 111.5

  “Mene teille ja aitovierille ja pakota heitä tulemaan sisälle”, kuuluu Kristuksen käsky, “että minun taloni täyttyisi.” Luuk. 14:23. Hän johtaa ihmiset kosketuksiin niiden kanssa, joita he pyrkivät auttamaan. Hän pyytää meitä viemään kurjat kulkijat kotiimme ja vaatettamaan alastomat. Jes. 58: 7. “He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.” Mark. 16: 18. Evankeliumin siunaukset on välitettävä suoran kosketuksen ja henkilökohtaisen työn kautta.SLS 112.1

  Antaessaan muinoin valoa kansalleen Jumala ei käyttänyt välikappaleenaan mitään tiettyä yhteiskuntaluokkaa. Daniel oli Juudan heimoon kuuluva ruhtinas. Myös Jesaja kuului kuninkaalliseen sukuun. Daavid oli paimenpoika, Aamos karjapaimen, Sakarja vanki Babylonista, Elisa maanviljelijä. Herra valitsi edustajikseen profeettoja ja ruhtinaita, ylhäisiä ja alhaisia, ja opetti heille totuudet, jotka oli määrä julistaa maailmalle.SLS 112.2

  Herra lähettää jokaisen, joka osallistuu hänen armostaan, työskentelemään muiden hyväksi. Jokaisen meistä on oltava valmiina paikallamme ja sanottava: “Tässä minä olen, lähetä minut.” Jes. 6:8. Kaikki ovat vastuussa työstä — niin sananjulistajat, lähetyssairaanhoitajat, kristityt lääkärit kuin yksityiset kristitytkin, olivatpa he kauppiaita tai maanviljelijöitä, sivistyneistöön kuuluvia tai työläisiä. Tehtävämme on julistaa ihmisille pelastuksen evankeliumia. Kaikkien toimiemme tulisi tähdätä tähän päämäärään.SLS 112.3

  Ne, jotka ryhtyvät heille määrättyyn työhön, eivät ainoastaan siunaa muita vaan saavat itsekin siunauksen. Tietoisuus hyvin tehdystä työstä vaikuttaa heidän omaan sieluunsa. Epätoivoiset unohtavat epätoivonsa, heikoista tulee voimakkaita, tietämättömistä viisaita, ja kaikki saavat luotettavan avun häneltä, joka on heidät kutsunut.SLS 112.4

  Kristuksen seurakunta on perustettu palvelutyötä varten. Sen tunnussana on palvelu. Sen jäsenet ovat sotilaita, joiden on valmistauduttava taisteluun pelastuksensa Päällikön alaisuudessa. Kristittyjen sananjulistajien, lääkärien ja opettajien työ on laajaalaisempaa kuin yleensä luullaan. Heidän tehtävänsä ei ole vain palvella ihmisiä vaan opettaa näitä palvelemaan. Heidän ei ole vain opetettava oikeita periaatteita vaan kasvatettava kuulijansa vuorostaan opettamaan niitä. Totuus, jota ei eletä, jota ei välitetä muille, menettää elämää antavan voimansa ja parantavan vaikutuksensa. Sen siunaus säilyy vain kun siitä kerrotaan muille.SLS 113.1

  Jumalan palvelemisemme yksitoikkoisuudesta on päästävä eroon. Jokaisen seurakunnanjäsenen on tehtävä jotain Mestarinsa hyväksi. Kaikki eivät voi tehdä yhtä paljon, mutta jokaisen tulisi mahdollisuuksiensa mukaan pyrkiä torjumaan sairauden ja ahdingon hyökyaaltoa, joka vyöryy maailmamme yli. Monet haluaisivat ryhtyä työhön, jos vain joku neuvoisi heille miten aloittaa. Heitä on opetettava ja rohkaistava.SLS 113.2

  Jokaisen seurakunnan tulisi toimia kristittyjen työntekijöiden harjoituskouluna. Jäsenet tulisi opettaa pitämään raamatuntutkisteluja, johtamaan ja opettamaan raamatuntutkisteluryhmiä, auttamaan köyhiä ja huolehtimaan sairaista parhaalla mahdollisella tavalla sekä työskentelemään kääntymättömien hyväksi. On perustettava terveydenhoitokouluja, keittokouluja ja annettava opetusta kristillisen avustustyön eri muodoissa. Tietopuolisen opetuksen lisäksi kokeneiden opettajien on annettava ohjausta käytännön työssä. Näyttäkööt opettajat esimerkkiä ihmisten hyväksi tehtävässä työssä, niin muut liityvät heihin ja seuraavat sitä. Yksi ainoa esimerkki on arvokkaampi kuin kaikki määräykset.SLS 113.3

  Kaikkien tulisi kehittää ruumiillisia ja henkisiä voimiaan parhaalla mahdollisella tavalla voidakseen työskennellä Jumalan hyväksi siellä, minne hän kaitselmuksessaan heidät johtaa. Sama armo, jonka Kristus antoi Paavalille ja Apollok- selle ja joka osoitti heidän olevan hengellisiä ruhtinaita, annetaan uskollisille kristillisille lähetystyöntekijöille nykyaikana. Jumala toivoo lapsillaan olevan älyä ja tietoa, jotta hänen kirkkautensa paljastuisi maailmallemme kiistattoman selvästi ja voimakkaasti.SLS 113.4

  Koulutetut, Jumalalle pyhittäytyneet työntekijät voivat palvella useammalla tavalla ja saada aikaan enemmän kuin oppimattomat. Heidän kasvatuksensa asettaa heidät edullisempaan asemaan. Mutta nekin, joilta erityislahjat ja laajapohjainen koulutus puuttuvat, voivat tyydyttävästi auttaa muita. Jumala käyttää ihmisiä, jotka tarjoutuvat hänen käytettävikseen. Suurimmat ja kestävimmät tulokset eivät välttämättä ole seurausta etevimpien ja lahjakkaimpien työstä. Tarvitaan miehiä ja naisia, jotka ovat kuulleet sanoman taivaasta. Tehokkaimpia työntekijöitä ovat ne, jotka vastaavat kutsuun: “Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta.” Matt. 11: 29.SLS 114.1

  Tarvitaan lähetystyöntekijöitä, joiden sydän on mukana työssä. Se, jonka sydäntä Jumala koskettaa, palaa halusta auttaa niitä, jotka eivät milloinkaan ole tunteneet hänen rakkauttaan. Heidän tilansa saa hänet tuntemaan henkilökohtaista tuskaa. Oman henkensä uhalla hän lähtee taivaan lähettämänä ja innoittamana sanansaattajana suorittamaan työtä, johon enkelit osallistuvat.SLS 114.2

  Jos ne, joille Jumala on uskonut suuret hengenlahjat, käyttävät kykyjään itsekkäästi, hän jättää heidät koeajan jälkeen kulkemaan omia teitään. Heidän sijaansa hän valitsee ihmisiä, jotka eivät vaikuta yhtä lahjakkailta, joilla ei ole niin suurta itseluottamusta, ja muuttaa heikot voimakkaiksi, koska he uskovat hänen tekevän heidän puolestaan sen, mihin he eivät itse pysty. Jumala hyväksyy kokosydämisen palvelun, ja hän itse korjaa siinä esiintyvät puutteet.SLS 114.3

  Herra on usein valinnut työtovereikseen ihmisiä, joilla on ollut tilaisuus vain puutteellisen koulusivistyksen hankkimiseen. He ovat käyttäneet kykyjään erittäin tunnollisesti, ja Herra on palkinnut heidän uskollisuutensa, ahkeruutensa ja tiedonjanonsa. Hän on nähnyt heidän kyyneleensä ja kuullut heidän rukouksensa. Hän antaa viisautta ja tietoa työntekijöilleen nykyaikana niin kuin hän siunasi pakkosiirtolaisia Babylonin hovissa.SLS 114.4

  Puutteellisen koulusivistyksen saaneet, alhaisessa yhteiskunnallisessa asemassa olevat henkilöt ovat Kristuksen armosta joskus olleet erittäin menestyksekkäitä sielujen voittamisessa. Heidän menestyksensä salaisuus oli heidän luottamuksessaan Jumalaan. He oppivat päivittäin häneltä, jonka neuvot ovat ihmeelliset ja voima mahtava.SLS 115.1

  Tällaisia työntekijöitä on rohkaistava. Herra johtaa heidät yhteen kyvykkäämpien henkilöiden kanssa täyttääkseen heidän puutteensa. Heidän kykynsä nähdä nopeasti, mitä tulee tehdä, heidän halukkuutensa auttaa tarvitsevia ja heidän ystävälliset sanansa avaavat ovia, jotka muuten pysyisivät lukittuina. He pystyvät lähestymään vaikeuksissa olevia, ja heidän vakuuttaviin sanoihinsa sisältyy voima, joka vetää monia heikkoja sieluja Jumalan luo. Heidän työnsä osoittaa, mitä tuhannet muut saattaisivat tehdä, jos vain haluaisivat.SLS 115.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents