Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Η Χριστιανική Οικογένεια - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  54. - Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

  Η οικογενειακή θρησκεία καθορισμένη. Η θρησκεία στην οι-κογένεια συνίσταται στην ανατροφή των παιδιών σύμφωνα με την καθοδήγηση του Κυρίου. Όλα τα μέλη της οικογένειας πρέπει να γαλουχηθούν με τα μαθήματα του Χριστού, και το ενδιαφέρον της κάθε ψυχής είναι να φυλάγεται προσεκτικά για να μην την εξαπατήσει ο Σατανάς και να τη δελεάσει απομακρύνοντάς την από το Χρι-στό. Στον κανόνα αυτόν πρέπει να προσβλέπει κάθε οικογένεια με τη στερεά απόφαση να μην αποτύχει, ούτε να απομακρυνθεί. Όταν οι γονείς επιμελούνται την καθοδήγηση των παιδιών τους και τα ανατρέφουν αποβλέποντας αποκλειστικά στη δόξα του Θεού, τότε συνεργάζονται με Αυτόν, και ο Θεός συνεργάζεται με αυτούς για τη σωτηρία των παιδιών για τα οποία ο Χριστός έδωσε τη ζωή Του.ΧΟ 233.1

  Η θρησκευτική εκπαίδευση έχει πολύ βαθύτερη σημασία από τη συνηθισμένη διδασκαλία. Σημαίνει ότι πρέπει να προσεύχεσθε με τα παιδιά σας, διδάσκοντάς τα πώς να πλησιάζουν στον Ιησού και να Του παρουσιάζουν όλες τις ανάγκες τους. Σημαίνει πως πρέπει να φανερώνετε με τη ζωή σας ότι το παν για σας είναι ο Ιησούς και ότι η αγάπη Του σας κάνει υπομονητικούς, καλοκάγαθους, ανεκτικούς, αλλά και σταθερούς στη διοίκηση των παιδιών σας, όπως φερόταν ο Αβραάμ.ΧΟ 233.2

  Οπως ακριβώς φέρεσθε στην οικογενειακή σας ζωή, έτσι καταχωρείσθε στα βιβλία του ουρανού. Όποιος θέλει να κριθεί άγιος στον ουρανό, πρέπει πρώτα να γίνει άγιος μέσα στην οικογένειά του. Όταν οι πατέρες και οι μητέρες είναι πραγματικοί Χριστιανοί στην οικογένεια, θα είναι επίσης χρήσιμα μέλη στην εκκλησία και θα είναι σε θέση να διαπραγματεύονται εκκλησιαστικές και κοινωνικές υποθέσεις με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τις οικογενεια-κές τους υποχρεώσεις. Γονείς, μην κάνετε τη θρησκεία σας απλή ο-μολογία πίστης, αλλά καταστήστε την πραγματικότητα.ΧΟ 233.3

  Η θρησκεία πρέπει να είναι μέρος της οικογενειακής εκπαί-δευσης. Η θρησκεία στην οικογένεια είναι τρομερά παραμελημένη. Άνδρες και γυναίκες δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τους ξένους ιεραποστολικούς αγρούς. Με γενναιοδωρία τους συνδράμουν, προ-σπαθώντας έτσι να κατασιγάσουν τη συνείδησή τους, πιστεύοντας ότι με τη συνεισφορά στο έργο του Θεού εξιλεώνονται για την αμέ- λειά τους να δώσουν το καλό παράδειγμα στο σπίτι. Αλλά το σπίτι αποτελεί τον ιδιαίτερο αγρό τους και καμιά δικαιολογία δεν ευσταθεί ενώπιον του Θεού για την παραμέληση του αγρού αυτού.ΧΟ 233.4

  Στην οικογένεια όπου η θρησκεία βρίσκει έμπρακτη εφαρμογή, το αποτέλεσμα είναι μεγάλο καλό. Η θρησκεία οδηγεί τους γονείς να εκτελέσουν εκείνο ακριβώς το έργο που ο Θεός προόρισε να γί-νεται στην οικογένεια. Τα παιδιά ανατρέφονται με το φόβο και τη νουθεσία του Κυρίου.ΧΟ 234.1

  Η αιτία για την οποία οι σημερινοί νέοι δεν εμφορούνται περισ-σότερο από τη θρησκεία, παραμένει στην ελαττωματική εκπαίδευ-ση. Πραγματική αγάπη στα παιδιά δεν εφαρμόζεται όταν τους επι-τρέπεται να υποθάλπουν πάθη ή όταν η παράβαση των κανονι-σμών σας παραβιάζονται ατιμωρητί. Το δένδρο παίρνει το σχήμα του από την ευλυγισία των κλάδων.ΧΟ 234.2

  Αν πρόκειται η θρησκεία να επηρεάσει την κοινωνία, η επιρροή πρέπει να αρχίσει από την οικογένεια. Αν τα παιδιά ανατρέφονται έτσι που να αγαπούν και να φοβούνται το Θεό στο σπίτι, όταν βγουν στον κόσμο θα είναι έτοιμα να εκπαιδεύσουν τις δικές τους οικογένειες για το Θεό, και με τον τρόπο αυτόν οι αρχές της αλήθειας θα διαχύνονται στην κοινωνία και θα ασκούν έμπρακτη επιρροή στον κόσμο. Η θρησκεία δεν πρέπει να διαχωρίζεται από την οικογενειακή εκπαίδευση.ΧΟ 234.3

  Η θρησκεία ξεκινάει αττό το σττίτι και συνεχίζεται στην εκ-κλησία. Στο σπίτι τοποθετούνται τα θεμέλια για την ευημερία της εκκλησίας. Η επιρροή που διέπει τη ζωή της οικογένειας, μεταδίδε-ται στη ζωή της εκκλησίας. Γι’αυτό τα εκκλησιαστικά καθήκοντα πρέπει να αρχίσουν από το σπίτι.ΧΟ 234.4

  Όταν έχουμε καλή θρησκευτική ζωή στο σπίτι, θα έχουμε θαυ-μάσιες θρησκευτικές συγκεντρώσεις. Φροντίστε το σπίτι σας. Καθιε-ρώστε την οικογένειά σας στο Θεό, και τότε θα μιλάτε και θα φέρεσθε στο σπίτι ως πραγματικός Χριστιανός. Φέρεσθε με καλοσύνη, με ανεκτικότητα και με υπομονή στο σπίτι, γνωρίζοντας ότι είσθε οι δάσκαλοι. Κάθε μητέρα είναι δασκάλα, και κάθε μητέρα πρέπει να είναι μαθητευόμενη στο σχολείο του Χριστού για να ξέρει πώς να διδάξει για να δώσει την κατάλληλη μορφή στο σχηματισμό του χα-ρακτήρα των παιδιών της.ΧΟ 234.5

  Εκεί όπου λείπει η θρησκεία στην οικογένεια, η μίμηση της πί-στης δεν έχει αξία. Πολλοί εξαπατούνται στη σκέψη ότι με την έλευ-ση του Χριστού ο χαρακτήρας θα μετασχηματισθεί. Όμως καμιά μεταλλαγή της καρδιάς δε μεσολαβεί στην Παρουσία Του. Οι ελλεί-ψεις του χαρακτήρα μας πρέπει να διορθωθούν εδώ, και με τη χά- ρη του Χριστού να τις υπερνικήσουμε όσο διαρκεί η διορθωτική πε-ρίοδος. Εδώ είναι ο τόπος όπου θα γίνουμε κατάλληλοι για την ουράνια οικογένεια.ΧΟ 234.6

  Η θρησκεία στην οικογένεια είναι απαραίτητη, και τα λόγια μας στο σπίτι πρέπει να είναι σωστά. Ειδεμή, η μαρτυρία που δίνουμε στην εκκλησία είναι χωρίς αξία. Αν δε δείχνουμε πραότητα, καλοσύ-νη και ευγένεια στο σπίτι, η θρησκεία μας είναι μάταιη. Οσο γνη-σιότερη είναι η θρησκεία στο σπίτι, τόσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη στην εκκλησία.ΧΟ 235.1

  Είναι τρομερό λάθος η καθυστέρηση της θρησκευτικής δι-δασκαλίας. Είναι το πιο οδυνηρό πράγμα να μεγαλώσουν τα παιδιά χωρίς τη γνώση του Θεού.ΧΟ 235.2

  Οι γονείς διαπράττουν το πιο τρομερό λάθος όταν αμελούν να δώσουν στα παιδιά τους θρησκευτική καθοδήγηση, πιστεύοντας ότι αυτά θα εξελιχθούν καθώς πρέπει στο μέλλον, και ότι μεγαλώνο-ντας θα αναζητήσουν μια θρησκευτική εμπειρία. Γονείς, δεν μπορεί-τε να δείτε πως αν δε σπείρετε στην καρδιά τον πολύτιμο σπόρο της αλήθειας, της αγάπης - αυτών των χαρακτηριστικών γνωρισμά-των του ουρανού - τότε ο Σατανάς θα φυτέψει στον αγρό της καρ-διάς ζιζάνια;ΧΟ 235.3

  Πολύ συχνά τα παιδιά αφήνονται να μεγαλώσουν χωρίς θρη-σκεία, επειδή οι γονείς νομίζουν ότι είναι πολύ μικρά για να τους ζητηθούν χριστιανικά καθήκοντα. Το θέμα του καθήκοντος στα παι-διά, όσον αφορά στα θρησκευτικά ζητήματα, πρέπει να αποφασισθεί απόλυτα και χωρίς κανέναν ενδοιασμό από τη στιγμή που αυ-τά προστίθενται στην οικογένεια.ΧΟ 235.4

  Οι γονείς στέκουν στη θέση του Θεού έναντι των παιδιών τους για να τα διδάξουν με σταθερότητα και τέλεια αυτοκυριαρχία τι πρέ-πει ή τι δεν πρέπει να κάνουν. Κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται γι’αυτά με καλοσύνη και αυτοέλεγχο, θα εμφυτεύσει στο χαρακτήρα τους τα στοιχεία της σταθερότητας και της αποφασιστικότητας. Πατέρες και μητέρες είναι προσκυρωμένοι με το καθήκον να ρυθμίσουν το ζήτημα αυτό από νωρίς, ώστε το παιδί να μη θεωρεί μικρότερη την παράβαση του Σαββάτου, την παραμέληση της θρησκευτικής λατρείας και της οικογενειακής προσευχής από τη σκέψη να κλέψει. Με τα ίδια τους τα χέρια οφείλουν οι γονείς να υψώσουν το φράγμα.ΧΟ 235.5

  Από τη μικρότερη ηλικία πρέπει να αρχίσει και να συνεχισθεί μια συνετή εκπαίδευση επάνω σε χριστιανικές γραμμές. Στην ηλικία που η καρδιά των παιδιών είναι ευεπηρέαστη, τότε αυτά πρέπει να διδάσκονται τις θρησκευτικές πραγματικότητες. Οι γονείς πρέπει να θυμούνται ότι ζουν, μιλούν και ενεργούν στην παρουσία του Θεού.ΧΟ 235.6

  Γονείς, ποιο δρόμο ακολουθείτε; Ενεργείτε με την ιδέα ότι στα θρησκευτικά ζητήματα τα παιδιά πρέπει να φερθούν αχαλιναγώγη-τα; Τα αφήνετε χωρίς συμβουλές και παραινέσεις, ενώ διέρχονται την παιδική και νεανική τους ηλικία; Τα αφήνετε να κάνουν ό,τι τους αρέσει; Αν είναι έτσι, τότε παραμελείτε τις ευθύνες τις οποίες σας όρισε ο Θεός.ΧΟ 236.1

  Προσαρμόστε τη διδασκαλία στην ηλικία του παιδιού. Μόλις τα μικρά παιδιά είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται, οι γονείς ο-φείλουν να τα διδάξουν την ιστορία του Χριστού για να μπορέσουν αυτά να απορροφήσουν την πολύτιμη αλήθεια που αφορά στο Βρέ-φος της Βηθλεέμ. Χαράξτε στις παιδικές διάνοιες αισθήματα που προσαρμόζονται στην ηλικία και στην ικανότητά τους. Οδηγήστε τα παιδιά σας με προσευχή στο Χριστό, επειδή Αυτός τα έχει κατα-στήσει ικανά να κατανοούν τη θρησκεία, καθώς μαθαίνουν να σχη-ματίζουν τις λέξεις της γλώσσας που μιλούν.ΧΟ 236.2

  Όταν είναι μικρά, τα παιδιά εύκολα επηρεάζονται από τα θεία. Ο Κύριος τοποθετεί τα παιδιά αυτά κάτω από την ιδιαίτερη φροντί-δα Του, και όταν αυτά μεγαλώσουν, γαλουχημένα και νουθετημένα από το Θεό, γίνονται βοηθοί και όχι εμπόδιο στους γονείς τους.ΧΟ 236.3

  Οι γονείς πρέπει να διατηρήσουν μαζί τη θρησκεία στο σπίτι. Ο πατέρας και η μητέρα ευθύνονται για τη διατήρηση της θρησκείας στην οικογενειακή εστία.ΧΟ 236.4

  Η μητέρα ας μη συγκεντρώνει τόσες πολλές ευθύνες γύρω της, σε σημείο που να μη διαθέτει τον καιρό για τις πνευματικές ανάγκες της οικογένειάς της. Ας εκζητούν οι γονείς το Θεό για καθοδήγηση στο έργο τους. Γονατίζοντας στην παρουσία Του, θα αποκτήσουν πραγματική κατανόηση των σοβαρών ευθυνών τους, και τότε θα εναποθέσουν τα παιδιά τους σε Εκείνον, του οποίου η συμβουλή και η καθοδήγηση ουδέποτε κάνουν λάθος.ΧΟ 236.5

  Ο πατέρας της οικογένειας ας μην αφήνει στη μητέρα ακέραια τη φροντίδα της μετάδοσης της πνευματικής διδασκαλίας. Ένα μεγάλο έργο πρέπει να γίνει από τους πατέρες και τις μητέρες, και οι δύο οφείλουν να εκτελούν το ατομικό τους μέρος προετοιμάζοντας τα παιδιά τους για τη μεγάλη ημέρα της κρίσης.ΧΟ 236.6

  Γονείς, συμπεριλαμβάνετε τα παιδιά σας στα θρησκευτικά σας καθήκοντα. Απλώστε γύρω τους τούς βραχίονες της πίστης σας και αφιερώστε τα στο Χριστό. Μην επιτρέπετε σε κανένα εμπόδιο να σας κάνει να αποτινάξετε την ευθύνη σας να τα εκπαιδεύσετε όπως πρέπει. Μην αφήστε κανένα κοσμικό ενδιαφέρον να σας παρασύρει να τα αμελήσετε. Μην αφήστε ποτέ τη θρησκευτική ζωή σας να τα απομονώσει από σας. Να τα φέρνετε μαζί σας στον Κύριο. Να τα διδάσκετε ώστε η σκέψη τους να εξοικειωθεί με την αλήθεια. Ας συναναστρέφονται εκείνους που αγαπούν το Θεό. Οδηγήστε τα στο λαό του Θεού σαν παιδιά που θέλετε να σχηματίσουν χαρακτήρες κατάλληλους για την αιωνιότητα.ΧΟ 236.7

  Τι δεν μπορεί να κατορθώσει η θρησκεία στην οικογένεια! Θα επιτελέσει ακριβώς το έργο εκείνο που ο Θεός έχει προγραμματίσει για την κάθε οικογένεια. Τα παιδιά θα αναπτυχθούν με τη γαλουχία και την παραίνεση του Κυρίου. Θα εκπαιδευθούν για να γίνουν όχι θιασώτες της κοινωνίας, αλλά μέλη της οικογένειας του Κυρίου.ΧΟ 237.1

  Τα παιδιά προσβλέπουν στους γονείς για σταθερότητα στη ζωή. Το καθετί αφήνει τη σφραγίδα του επάνω στην παιδική σκέψη. Την έκφραση του προσώπου, τον τόνο της φωνής, τον τρόπο της συμπεριφοράς, τα παιδιά μελετούν όλα αυτά και τα μιμούνται με ακρίβεια. Δυσανασχετημένοι και οξύθυμοι γονείς δίνουν μαθήματα στα παιδιά τους που κάποια στιγμή στη ζωή τους θα έδιναν ολό-κληρο τον κόσμο αν μπορούσαν να τους τα ξεμάθουν. Τα παιδιά πρέπει να παρατηρούν στη ζωή των γονέων τους τη σταθερότητα εκείνη που εναρμονίζεται με την πίστη τους. Διάγοντας μια σταθερή ζωή και ασκώντας αυτοέλεγχο, οι γονείς μπορούν να δώσουν μορ-φή στο χαρακτήρα των παιδιών τους.ΧΟ 237.2

  Ο Θεός τιμάει μια καλοστημένη οικογένεια. Οι πατέρες και οι μητέρες που κάνουν πρώτο το Θεό στις οικογένειές τους, που δι-δάσκουν στα παιδιά τους ότι ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της σοφίας, δοξάζουν το Θεό μπροστά σε αγγέλους και σε ανθρώπους, παρουσιάζοντας στον κόσμο μια σωστά εκπαιδευμένη οικογένεια, μια οικογένεια που αγαπάει το Θεό και υπακούει σε Αυτόν, αντί να επαναστατεί εναντίον Του. Ο Χριστός δεν είναι ξένος στο σπιτικό τους. Το όνομά Του είναι όνομα οικογενειακό, σεβαστό και δοξα-σμένο. Οι άγγελοι ευχαριστιούνται σε ένα σπίτι όπου ο Θεός βασι-λεύει πάνω από όλους, και όπου τα παιδιά διδάσκονται να σέβονται τη θρησκεία, την Αγία Γραφή και το Δημιουργό τους. Αυτές οι οικογένειες μπορούν να ιδιοποιηθούν την υπόσχεση που λέει:«τους δοξάζοντάς Με θέλω δοξάσει». (Α’Σαμ. β’[2]30).ΧΟ 237.3

  Πώς ο Χριστός εισάγεται μέσα στο σπίτι. Όταν ο Χριστός ενοικεί μέσα στην καρδιά, εισάγεται και μέσα στο σπίτι. Ο πατέρας και η μητέρα αισθάνονται τη σπουδαιότητα να ζουν υπακούοντας στο Άγιο Πνεύμα. Με τον τρόπο αυτόν οι ουράνιοι άγγελοι, οι οποίοι υπηρετούν τους μέλλοντες να κληρονομήσουν σωτηρία, θα τους εξυπηρετούν στο σπίτι ως δάσκαλοι, καταρτίζοντάς τους για το έργο της ανάτροφής των παιδιών τους. Είναι δυνατόν να υπάρχει στο σπίτι μια μικρή εκκλησία που να τιμάει και να δοξάζει το Λυτρωτή.ΧΟ 237.4

  Κάνετε τη θρησκεία ελκυστική. Κάνετε τη χριστιανική ζωή ελκυστική. Να μιλάτε για τη χώρα στην οποία οι οπαδοί του Χριστού θα κατοικήσουν. Κάνοντας αυτό, ο Θεός θα οδηγήσει τα παιδιά σας σε όλη την αλήθεια, γεμίζοντας την καρδιά τους με την επιθυμία να γίνουν κατάλληλα για τα οικήματα που ο Χριστός πήγε να ετοιμάσει γι’αυτούς οι οποίοι Τον αγαπούν.ΧΟ 238.1

  Οι γονείς δεν πρέπει να εξαναγκάσουν τα παιδιά τους να απο-κτήσουν μια φαινομενική όψη θρησκείας, αλλά να παρουσιάσουν σε αυτά τις αρχές αιώνιας σημασίας μέσα σε ένα ελκυστικό φως.ΧΟ 238.2

  Οι γονείς οφείλουν να παρουσιάσουν τη θρησκεία του Χριστού ελκυστική με τη φαιδρότητά τους, με τη χριστιανική ευγένειά τους και με την τρυφερή συμπάθειά τους, παραμένοντας όμως σταθεροί εκεί όπου απαιτείται σεβασμός και υπακοή. Οι ορθές αρχές πρέπει να σταθεροποιούνται στη σκέψη του παιδιού.ΧΟ 238.3

  Ας παρουσιάσουμε στους νέους ένα κίνητρο για να κάνουν το ορθό. Το χρυσάφι και το ασήμι δεν αρκούν γι’αυτό. Ας τους αποκαλύψουμε την αγάπη, την ευσπλαχνία και τη χάρη του Χριστού, την πολυτιμότητα του Λόγου Του και τις χαρές του νικητή. Με προσπάθειες αυτού του είδους θα κάνουμε ένα έργο που θα διαρκέσει στην αιωνιότητα.ΧΟ 238.4

  Γιατί μερικοί γονείς αποτυγχάνουν; Μερικοί γονείς, ενώ δεί-χνονται θρήσκοι, δε λένε στα παιδιά τους ότι στο Θεό οφείλεται η υπηρεσία και η υπακοή, ότι η άνεση, η ευχαρίστηση και οι τάσεις να μην παρεμβάλλονται σε αυτές. «Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου.” Αυτή η αλήθεια πρέπει να συνυφανθεί στη ζωή και στο χαρακτήρα. Η ορθή αντίληψη του Θεού με την επίγνωση του Χριστού, ο οποίος πέθανε για να σωθούμε εμείς, να εγχαραχθεί στο νου τους.ΧΟ 238.5

  Γονείς, ίσως σκεφθείτε ότι δεν έχετε καιρό να κάνετε όλα αυτά. Πρέπει όμως να βρείτε τον καιρό να κάνετε το έργο για την οικογένειά σας, ειδεμή ο Σατανάς θα καλύψει την έλλειψη αυτή. Αφαιρέ-στε καθετί άλλο από τη ζωή σας που εμποδίζει την εκτέλεση αυτού του έργου, και διδάξτε τα παιδιά σας σύμφωνα με την εντολή Του. Παραμελήστε καθετί που έχει προσωρινή σημασία, μένετε ικανοποιημένοι ζώντας οικονομικά, περιορίστε τις ανάγκες σας, αλλά για όνομα του Χριστού, μην αμελείτε τη θρησκευτική κατάρτιση, τη δική σας και των παιδιών σας.ΧΟ 238.6

  Κάθε μέλος της οικογένειας να αφιερωθεί στο Θεό. Οι οδηγίες που ο Μωυσής έδωσε σχετικά με την τελετή του Πάσχα, είναι γεμάτες σημασία, και έχουν την εφαρμογή τους στους γονείς και στα παιδιά στην εποχή αυτή του κόσμου.ΧΟ 239.1

  Ο πατέρας ενεργούσε ως ιερέας στην οικογένειά του, και αν πέθαινε αυτός, τότε ο μεγαλύτερος γιος έπρεπε να εκτελέσει την ιερόπρεπη αυτή πράξη να ραντίσει το κατώφλι της πόρτας με αίμα. Αυτό είναι ένα συμβολικό έργο που πρέπει να γίνεται σε κάθε οικο-γένεια. Οι γονείς ας συγκεντρώνουν τα παιδιά τους μέσα στο σπίτι και να παρουσιάζουν το Χριστό ως το Πάσχα τους. Ο πατέρας να αφιερώσει στο Θεό κάθε μέλος της οικογένειάς του και να κάνει το έργο που αναπαριστά η τελετή του Πάσχα. Είναι επικίνδυνο να αφεθεί το ιερόπρεπο αυτό καθήκον σε χέρια άλλων.ΧΟ 239.2

  Οι χριστιανοί γονείς ας είναι αποφασισμένοι να μείνουν πιστοί στο Θεό, ας συγκεντρώνουν τα παιδιά στο σπίτι τους και μαζί να βάψουν το ανώφλι της πόρτας συμβολικά με αίμα που παριστάνει το Χριστό ως το δυνάμενο να διαφυλάξει ώστε ο εξολοθρευτής άγ-γελος να προσπεράσει τον αγαπημένο κύκλο της οικογένειας. Ας δει ο κόσμος ότι μια επιρροή ανώτερη από την ανθρώπινη εργάζεται στο σπίτι. Ας διατηρήσουν οι γονείς ζωτική επαφή με το Θεό, ας τοποθετηθούν δίπλα στο Χριστό και ας δείξουν με τη χάρη Του, ότι μεγάλο καλό μπορεί να προκύψει με παράγοντες τους γονείς.ΧΟ 239.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents