Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Veiledning For Menigheten, 2. bd. - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Utdannelse av arbeidere

  En stor hensikt med våre skoler er å utdanne unge mennesker til å gjøre tjeneste i våre anstalter og i forskjellige grener av evangelisk virksomhet. Overalt skal Bibelen bli åpnet for folket. Tiden er kommet, den alvorsfulle tid da bokrullen med Guds sendebuds hjelp skal bli åpnet for verden. Den sannheten som er innbefattet i den første, den annen og den tredje engels budskap, må nå ut til alle folk og stammer og tungemål og slekter. Den må opplyse mørket i alle verdensdeler og nå ut til øyene i havet. Ikke noe menneskelig påfunn må få lov å hemme dette verk. Skal dette kunne bli utført, er det nødvendig med kultiverte og helligede talenter. Det kreves mennesker som kan utrette et ypperlig arbeid i Kristi saktmodighet, fordi selvet er skjult i Kristus. Ukyndige kan ikke gjøre tilfredsstillende arbeid med å folde ut den skjulte skatten for å gjøre sjeler rike med kostelige ting. “Forstå det jeg sier! for Herren skal gi deg forstand på alt.” “Legg vinn på å fremstille deg for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noe a skamme seg over, idet du rettelig lærer sannhetens ord.” 2 Tim. 2, 7. 15. Dette budet til Timoteus må være en oppdragende kraft i enhver familie og i enhver skole.VM2 331.1

  Hos alle som er knyttet til våre institusjoner, ikke bare til våre skoler, men også til våre sanatorier og forlag, er det nødvendig med alvorlige anstrengelser forat menn, kvinner og unge mennesker kan bli dyktiggjort til å bli Guds medarbeidere. Elever bør læres opp til å arbeide på en forstandig måte etter de retningslinjer Kristus har gitt. De må vise en edel, opphøyet kristelig karakter overfor dem de er sammen med. De som står for undervisningen av de unge, de som har forbindelse med en eller annen gren av vår virksomhet, bør være menn som har en dyp forståelse av hva en sjel er verdt. Dersom de ikke tar imot den Hellige Ånd i rikt mål, er det en ond vekter som vil skape forstyrrende forhold. Pedagogen bør være klok nok til å innse at troskap og godhet vil vinne sjeler, mens hardhet aldri kan gjøre det. Vilkårlige ord og handlinger egger opp de verste lidenskaper i mennesket. Hvordan kan menn og kvinner som bekjenner seg til å være kristne, vente å bli æret og respektert dersom de ikke har lært å legge vekk sitt eget onde og barnaktige sinnelag?VM2 331.2

  Hvor forsiktig bør man ikke være så man velger de rette personer til lærere, slike som ikke bare er trofaste i sitt arbeid, men som legger det rette sinnelag for dagen. Kan man ikke stole på dem, bør de få avskjed. Gud vil holde enhver anstalt ansvarlig for hvilken som helst unnlatelse av å sørge for at vennlighet og kjærlighet blir fremelsket. Vi må aldri glemme at Kristus selv har ledelsen av våre anstalter.VM2 332.1

  Til å undervise i bibel i våre skoler bør man ansette slike som har de beste talenter i predikevirksomheten. De som blir valt til denne gjerning, bør være grundige bibelgranskere og ha en dyp kristelig erfaring. Deres lønn bør betales av tienden. Guds hensikt er at alle våre institusjoner skal være redskaper til å lære opp og utvikle arbeidere som han ikke vil skamme seg over — arbeidere som kan bli sendt ut som godt skikkede misjonærer til å gjøre tjeneste for Mesteren. Men dette mål har man ikke alltid hatt for øye. I mange henseender står vi langt tilbake i dette arbeid, og Herren krever at det på dette felt blir vist uendelig meget større nidkjærhet enn vi hittil har vært vitne til. Han har kalt oss ut fra verden forat vi skal være vitner for hans sannhet. Overalt innenfor våre rekker bør unge menn og kvinner bli opplært til å fylle stillinger der de kan gjøre nytte og øve innflytelse.VM2 332.2

  Behovet for arbeidere på det evangeliske felt er overveldende. Vi trenger unge menn og kvinner til dette arbeid. Gud kaller på dem. Deres utdannelse er av den største betydning i våre høyere skoler og bør ikke i noe tilfelle ignoreres eller betraktes som noe av underordnet betydning. Det er helt feilaktig når lærere foreslår andre gjøremål for de unge menn som kunne ha blitt dyktiggjort til å utføre tilfredsstillende arbeid i predikegjerningen og råder dem fra å ta fatt på dette arbeid. De som peker på hindringer for å holde unge menn fra å gjøre seg dyktige til dette arbeid, motarbeider Guds planer, og de kommer til å måtte gjøre regnskap for sin handlemåte. Vi har menn blant oss med mer enn gjennomsnittlige talenter. Dersom deres evner ble tatt i bruk, kunne vi ha tyve predikanter der vi nå har en.VM2 332.3

  Unge menn som har til hensikt å tre inn i predikegjerningen, bør ikke tilbringe mange år bare med å få en utdannelse. Lærere bør være i stand til å forstå situasjonen og å tillempe undervisningen etter hva denne klasse menn behøver, og de bør få særskilte anledninger til å gjennomgå et kortvarig, men likevel omfattende kurs i de fag som er særlig nødvendige for dem når de skal forberede seg for sin oppgave. Men denne planen er ikke blitt fulgt. Det er blitt viet for liten oppmerksomhet overfor utdannelsen av slike unge menn til predikevirksomheten. Vi har ikke mange år til å arbeide i, og lærerne burde være gjennomtrengt av Guds Ånd og arbeide i samsvar med hans hellige vilje istedenfor å gjennomføre sine egne planer. Vi mister meget hvert eneste år fordi vi ikke følger Herrens råd på disse punkter.VM2 332.4

  I våre skoler bør sykepleiere og sykepleiersker i misjonsarbeidet få undervisning av vel kvalifiserte leger, og som en del av sin utdannelse bør de lære å bekjempe sykdom og å vise verdien av naturlige legemidler. Dette arbeid er meget påkrevd. Byene er gjennomsyret av synd og moralsk fordervelse, og likevel finnes det menn som Lot i ethvert Sodoma. Syndens gift er virksom i menneskesamfunnets hjerte, og Gud kaller på reformatorer som vil forsvare den lov han har innført til å råde i den fysiske organisme. Vi bør på samme tid opprettholde en opphøyet standard med hensyn til opplæring av åndsevnene og utdannelse av hjertet, slik at den store lege må kunne samarbeide med den menneskelige hjelpende hånd når det gjelder å utføre et nøyaktig barmhjertighetsarbeid som skal lindre lidelsen.VM2 333.1

  Det er også Herrens hensikt at skolene våre skal gi de unge en opplæring som kan gjøre dem dyktige til å undervise i hvilken som helst avdeling av sabbatsskolen eller utføre pliktene i hvilken som helst av dens gjøremål. Allting ville ha vært annerledes dersom noen gudhengivne unge mennesker helliget seg til sabbatsskolearbeidet ved flittig å utdanne seg og deretter utdanne andre og lære dem de beste metoder som en kan gjøre bruk av for å lede sjeler til Kristus. Dette er en arbeidsgren som bærer frukt.VM2 333.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents