Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Veiledning For Menigheten, 2. bd. - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  I hver menighet

  Arbeidet i helsemisjonen bør bli en del av arbeidet i hver menighet i landet. Dersom det ble skilt fra menigheten, ville det snart bli et merkelig sammensurium av uorganiserte partikler. Det ville tære, men ikke bringe fram noe. Istedenfor å arbeide som Guds hjelpende hånd til å fremme hans sannhet, ville det komme til å suge ut menighetens liv og kraft og svekke budskapet. Dersom det ble ledet på en uavhengig måte, ville det ikke bare bruke opp talenter og midler som er nødvendige på andre områder, men nettopp ved anstrengelsen for å hjelpe de hjelpeløse uten forkynnelsen av Ordet ville man bringe mennesker i en stilling der de kom til å øve spott med den bibelske sannhet.VM2 421.1

  Forkynnelsen av evangeliet er nødvendig for å gjøre arbeidet i helsemisjonen permanent og gi det stabilitet. Predikevirksomheten trenger helsemisjonens arbeid for å klarlegge evangeliets praktiske virksomhet. Ingen av disse deler av virksomheten er fullstendig uten den andre.VM2 421.2

  Budskapet om Frelserens snare komme må bringes ut til alle deler av verden, og hver enkelt gren på dette budskap burde være preget av en høytidelig verdighet. En stor vingård skal opparbeides, og den kloke vingårdsmannen vil bearbeide den på en slik måte at hver del bringer fram frukt. Dersom sannhetens levende prinsipper ble bevart rene i helsemisjonsarbeidet, usmittet av alt som kunne fordunkle deres glans, ville Herren lede dette arbeidet. Dersom de som bærer tunge byrder ville holde seg til sannhetens prinsipper med troskap og fasthet, ville Herren holde dem oppe og støtte dem.VM2 421.3

  Den harmoni som burde herske mellom helsemisjonsarbeidet og predikevirksomheten, blir klart fremholdt i det 58. kapitel hos Esaias. Det er visdom og velsignelse for dem som vil arbeide slik som det er fremholdt her. Dette kapitelet er tydelig, og det inneholder nok til opplysning for enhver som gjerne vil gjøre Guds vilje. Det viser oss rike anledninger til å tjene lidende mennesker og til på samme tid å være et redskap i Guds hender til å bringe sannhetens lys fram for en fortapt verden. Dersom arbeidet i den tredje engels budskap følger de riktige linjer, kommer predikegjerningen ikke til å få en underordnet plass. Heller ikke vil de fattige og syke bli forsømt. I sitt ord har Gud knyttet disse to arbeidsgrenene sammen, og ikke noe menneske bør skille dem at.VM2 421.4

  Det kan være og det er fare for at vi mister sannhetens store prinsipper av syne når vi utfører det arbeid for de fattige som det er riktig å gjøre. Men vi må alltid huske på at når vi utfører dette arbeid, må vi holde sjelens åndelige behov i forgrunnen. Når vi bestreber oss for å lindre timelige behov, står vi i fare for å skille det siste evangeliske budskap fra dets ledende og mest nødvendige trekk. Slik som arbeidet i helsemisjonen har vært utført på noen steder, har det lagt beslag på talenter og midler som hører til andre virksomheter, og anstrengelser i mer direkte åndelige retninger er blitt forsømt.VM2 421.5

  På grunn av de stadig større anledninger til å avhjelpe timelige behov innenfor alle klasser er det fare for at dette arbeid vil overskygge det budskap Gud har gitt oss å forkynne i enhver by — forkynnelsen av Kristi snare komme, nødvendigheten av lydighet mot Guds befalinger og Jesu vitnesbyrd. Dette budskapet er det viktigste i vår virk-somhet. Det skal forkynnes med høyt rop, og det skal bringes ut til hele verden. Både her hjemme og i fremmede land må forkynnelsen av helseprinsippene forenes med det, men det må ikke gjøres avhengig av det eller på noen annen måte innta dets plass. Heller ikke bør dette arbeid legge så meget beslag på oppmerksomheten at det forringer de andre grenene. Herren har pålagt oss å ta hensyn til verket i alle dets forbindelser, forat det må få en riktig avmålt, symmetrisk og likevektig utvikling.VM2 422.1

  Sannheten for denne tid omfatter hele evangeliet. Når dette blir fremholdt på den rette måten, vil det føre til akkurat de forandringer i mennesket som vil åpenbare Guds nådes kraft på hjertet. Det vil utføre et fullstendig arbeid og utvikle et fullstendig menneske. Trekk ikke noen skillelinje mellom en ekte helsemisjon og forkynnelsen av evangeliet. Disse to bør stå samlet om å gi innbydelsen: “Kom! for nå er det ferdig. ” Luk. 14, 17. De bør være knyttet sammen i en uatskillelig forening, liksom armen er knyttet til legemet.VM2 422.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents