Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Immununa A Sursurat - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kinaawan Panagraem

  Nakitak a ti nasantoan a nagan ti Dios maaramat koma a siraraem ken sibubuteng. Dagiti sasao a Dios Mannakabalin-amin maararamatda nga agtipon ket araramaten dagiti dadduma iti di naannad, di nainpanunutan a wagas, isu a di makaparagsak iti Dios. Dagiti kakasta awan ti pannakariknada a mangilasin iti Dios ken iti Kinapudno, ta no koma no saan dida koma agsao iti kasta a kinaawan panagraem iti dakkel ken nakabutbuteng a Dios, nga iti mabiit okomenna ida iti kamaudianan nga aldaw. Kinuna ti angel, “Dikay pagtiponen ida; ta nakabutbuteng ti naganna.” Dagidiay a makabigbig iti kinadakkel ken kinangayed ti Dios, baliksento dagiti bibigda ti naganna a mapakuyugan ti nasantoan a buteng. Agtaeng ti Dios iti lawag a di maasitgan, awan tao a makakita Kenkuana ket agbiag. Nakitak a dagitoy a banag masapul a maawatan ken maatur ida sakbay ti pannakabalin ti iglesia a rumang-ay.IAS 131.1

  *****

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents