Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Χριστιανική Εκπαίδευση - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

  «Θέλουσιν ιδεί το πρόσωπον Αυτού, και
  το όνομα Αυτού θέλει είσθαι επί των
  μετώπων αυτών.»
  (Αποκ. 22:4)

  Ο ουρανός είναι ένα σχολείο. Το θέμα των σπουδών του είναι το σύμπαν. Δάσκαλός του ο άπειρος Θεός. Ένας κλάδος του σχολείου αυτού είχε ιδρυθεί στην Εδέμ. Και όταν το απολυτρωτικό σχέδιο ολοκληρωθεί, η εκπαίδευση θα συνεχισθεί και πάλι στο εδεμικό σχολείο.XE 285.1

  «Οφθαλμός δεν είδε και ωτίον δεν ήκουσε, και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ητοίμασεν εις τους αγαπώντας Αυτόν.» (Α’Κορ, 2:9). Μόνο μέσο του λόγου Του μπορούν να γίνουν νοητά τα πράγματα αυτά. Αλλά και αυτός ακόμη, μερική μόνο αποκάλυψη παρέχει.XE 285.2

  Ο προφήτης της Πάτμου περιγράφει την τοποθεσία του σχολείου του μέλλοντος με τα ακόλουθα λόγια:XE 285.3

  «Είδον ουρανόν νέον και γην νέαν, διότι ο πρώτος ουρα-νός και η πρώτη γη παρήλθε ... Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ητοιμασμένην ως νύμφην κεκοσμημένην διά τον άνδρα αυτής.» (Αποκ. 21:1,2).XE 285.4

  «Και η πόλις δεν έχει χρείαν του ηλίου, ουδέ της σελήνης, διά να φέγγωσιν εν αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν και ο λύχνος αυτής είναι το Αρνίον.” (Αποκ. 21:23).XE 285.5

  Μεταξύ του αρχικού σχολείου της Εδέμ και εκείνου που θα ιδρυθεί στο μέλλον, παρεμβάλλλεται ολόκληρο το διάστημα της ιστορίας αυτού του κόσμου - ιστορίας της ανθρώπινης παράβασης και δυστυχίας, της θεϊκής θυσίας και της ήττας του θανάτου και της αμαρτίας. Στο σχολείο της μελλοντικής ζωής δε θα υπάρχουν όλες οι συνθήκες του πρώτου εδεμικού σχολείου. Κανένα δένδρο της γνώσης του καλού και του κακού για να προκαλεί πειρασμό. Κανένας πειραστής δε βρίσκεται εκεί, καμιά πιθανότητα για το κακό. Ο κάθε χαρα- κτήρας έχει υποστεί τη δοκιμασία του κακού, και κανείς δεν επηρεάζεται πια από τη δύναμή του.XE 285.6

  Ο Χριστός λέει: «Εις τον νικώντα θέλω δώσει να φάγη από το δένδρον της ζωής το οποίον είναι εν τω μέσω του Πα-ραδείσου του Θεού.” (Αποκ. 2:7). Στην Εδέμ το δένδρο της ζωής προσφερόταν κάτω από ορισμένους όρους, και τελικά αυτό αποσύρθηκε. Τα δώρα όμως της μέλλουσας ζωής είναι απεριόριστα και αιώνια.XE 286.1

  Ο προφήτης παρατηρεί τον «καθαρόν ποταμόν (του) ύδατος της ζωής, λαμπρόν ως κρύσταλλον, εξερχόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου ... και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν ήτο το δένδρον της ζωής.” «Και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον.” (Αποκ. 22:1,2, 21:4).XE 286.2

  «Ο λαός σου θελουσιν είσθαι πάντες δίκαιοι,
  Θέλουσι κληρονομήσει την γην διά παντός,
  Ο κλάδος του φυτεύματος Μου,
  Το έργον των χειρών Μου,
  Διά να δοξάζωμαι.” Ησαΐας 60:21
  XE 286.3

  Αποκαταστημένος τώρα στην παρουσία Του, ο άνθρωπος θα ξαναγίνει, όπως ήταν αρχικά, διδακτός του Θεού: «Διά τούτο ο λαός Μου θέλει γνωρίσει το όνομά Μου ... θέλει γνωρίσει εν εκείνη τη ημέρα ότι Εγώ είμαι ο λαλών. Ιδού, Εγώ.» (Ησ. 52:6).XE 286.4

  «Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετ’αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαός Αυτού, και Αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ’αυτών Θεός αυτών.» (Αποκ. 21:3). «Ούτοι είναι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης. Και έπλυναν τας στολάς αυτών, και ελεύκαναν αυτάς εν τω αίματι του Αρνίου. Διά τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού, και λατρεύουσιν Αυτόν ημέραν και νύκτα εν τω ναώ Αυτού . . . Δεν θέλουσι πεινάσει πλέον, ουδέ θέλουσι διψήσει πλέον, ουδέ θέλει πέσει επ’αυτούς ο ήλιος, ουδέ κανέν καύμα. Διότι το Αρνίον το αναμέσον του θρόνου θέλει ποιμάνει αυτούς και οδηγήσει αυτούς εις ζώσας πηγάς υδάτων.” (Αποκ. 7:14-17).XE 286.5

  «Τώρα βλέπομεν διά κατόπτρου αινιγματωδώς, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε δε θέλω γνωρίσει καθώς εγνωρίσθην.” (Α’Κορ. 13:12).XE 287.1

  «Θέλουσιν ιδεί το πρόσωπον Αυτού, και το όνομα Αυτού θέλει είσθαι επί των μετώπων αυτών.» (Αποκ, 22:4).XE 287.2

  Εκεί, όταν το πέπλο που θαμπώνει την όρασή μας απο-συρθεί και τα μάτια μας αντικρίσουν τον όμορφο εκείνο κόσμο στον οποίο μόνο φευγαλέες ματιές ρίχνουμε τώρα με το μικροσκόπιο, όταν ιδούμε τα ένδοξα ουράνια σώματα που τώρα μόνο κατοπτεύουμε από μακριά με το τηλεσκόπιο, όταν η φθορά της αμαρτίας εκλείψει και ολόκληρη η γη παρουσιασθεί με την «ωραιότητα Κυρίου του Θεού ημών» τι πεδίο μελέτης ανοίγεται για μας!XE 287.3

  Εκεί ο σπουδαστής της επιστήμης θα μπορεί να μελετήσει τα στοιχεία της δημιουργίας χωρίς να διακρίνει διόλου υ-πολείμματα του νόμου της αμαρτίας. Θα μπορεί να ακούσει τις μελωδικές φωνές της φύσης χωρίς να αφουγκράζεται καμιά θλιβερή νότα ή λυπητερή υπόκρουση. Θα μπορεί να α-νευρίσκει σε όλα τα πλάσματα της δημιουργίας μέσα στο α-πέραντο σύμπαν την ίδια πάντοτε χειρογραφή, το όνομα του Θεού μεγεθυμένο, χωρίς ίχνος του κακού να έχει υποληφθεί σε γη, θάλασσα και ουρανό.XE 287.4

  Εκεί θα αναζήσει η εδεμική ζωή, η ζωή των κήπων και α-γρών. «Θέλουσιν οικοδομήσει οικίας και κατοικήσει, και θελουσι φυτεύσει αμπελώνας και φάγει τον καρπόν αυτών. Δεν θέλουσι κτίσει αυτοί και άλλος να κατοικήση, δεν θέλουσι φυτεύσει αυτοί και άλλος να φάγη. Διότι αι ημέραι του λαού Μου είναι ως αι ημέραι του δένδρου, και οι εκλεκτοί Μου θέλουσι παλαιώσει το έργον των χειρών αυτών.» (Ησ. 65:21,22).XE 287.5

  Εκεί «εν όλω τω αγίω Μου όρει”, δε θα υπάρχει τίποτε απολύτως που να «κάμνει ζημίαν ουδέ φθοράν, λέγει Κύ-ριος.» (Ησ. 65:25). Εκεί ο άνθρωπος θα αποκατασταθεί στο βασίλειο που είχε χάσει, και τα κατώτερα δημιουργήματα θα αναγνωρίσουν και πάλι την εξουσία του. Τα άγρια ζώα θα εξημερωθούν και τα δειλά θα ξεθαρρέψουν.XE 287.6

  Εκεί θα παρουσιασθεί στο σπουδαστή η ιστορία με απέ-ραντη προοπτική και με πλούτο ανέκφραστο. Εδώ, έχοντας τα πλεονεκτήματα του λόγου του Θεού, ο μελετητής είναι σε θέση να απολαύσει μια κάποια όψη του απέραντου ιστορικού πεδίου, και μπορεί να αποκτήσει κάποια γνώση των αρχών οι οποίες διέπουν τη φορά των ανθρώπινων γεγονότων. Η όρασή του όμως είναι ακόμη θαμπή και η γνώση του ατελής. Μόνο όταν σταθεί στο φως της αιωνιότητας θα μπορέσει να τα δει όλα καθαρά.XE 288.1

  Τότε θα παρελάσει μπροστά του η πορεία της μεγάλης διαμάχης που εμφανίσθηκε πριν από τον υπολογισμό του χρόνου, και θα τερματισθεί με το σταμάτημα του χρόνου. Η ιστορία της εισχώρησης της αμαρτίας, του μοιραίου ψεύδους με τα διεστραμμένα τεχνάσματά του, της αλήθειας η οποία, αμετακίνητη από την ευθυγραμμισμένη πορεία, αντιμετώπισε και νίκησε την πλάνη - όλα αυτά θα γίνουν φανερά. Το παραπέτασμα που παρεμβάλλεται μεταξύ του ορατού και του αόρατου κόσμου θα αποσυρθεί, και θαυμάσια πράγματα θα αποκαλυφθούν.XE 288.2

  Μόνο όταν η πρόνοια του Θεού φανεί μέσα στο φως της αιωνιότητας, τότε θα μπορέσουμε να καταλάβουμε πόσα ο-φείλουμε στη φροντίδα και στην επέμβαση των αγγέλων Του. Ουράνιες υπάρξεις έχουν παίξει ενεργό ρόλο στις υποθέσεις των ανθρώπων. Έχουν παρουσιασθεί με ενδύματα που έλαμπαν σαν αστραπή. Έχουν έρθει σαν άνθρωποι μεταμφιεσμένοι σε οδοιπόρους. Έχουν δεχθεί φιλοξενία οι-κογενειών. Έχουν γίνει οδηγοί σε νυχτωμένους οδοιπόρους. Έχουν εκμηδενίσει το σκοπό του δολιοφθορέα και έχουν αναχαιτίσει το κτύπημα του καταστροφέα.XE 288.3

  Παρόλο ότι οι ηγέτες του κόσμου το αγνοούν, πολλές φο-ρές όμως άγγελοι έχουν παραστεί σαν ομιλητές στα συμβούλιά τους. Ανθρώπινα μάτια έχουν στυλωθεί επάνω τους. Αν-θρώπινα αυτιά έχουν ακούσει τις εκκλήσεις τους. Στις αίθου-σες των συμβουλίων και των δικαστηρίων ουράνιοι απε-σταλμένοι έχουν συνηγορήσει στις υποθέσεις των καταδιω- κομένων και καταδυναστευομένων. Έχουν εκμηδενίσει σκο-πούς και έχουν αναστείλει κακές επιβουλές που θα επέφεραν αδικία και βάσανα στα τέκνα του Θεού. Όλα αυτά θα αποκαλυφθούν στους σπουδαστές του σχολείου του ουρανού.XE 288.4

  Ο κάθε σεσωσμένος θα κατανοήσει την υπηρεσία που πρόσφεραν οι άγγελοι στη ζωή του. Θα γνωρίσει το φύλακα άγγελό του από τις πρώτες στιγμές του. Τον άγγελο που πρόσεχε τα βήματά του και προστάτευε το κεφάλι του την η-μέρα του κινδύνου. Τον άγγελο που ήταν μαζί του στην κοι-λάδα της σκιάς του θανάτου, που σημείωσε τον τόπο της α-νάπαυσής του και που πρώτος τον χαιρέτισε το πρωί της α-νάστασης. Τι θαυμάσιο θα είναι να πιάσει κανείς συζήτηση μαζί του, να μάθει το ιστορικό της θεϊκής παρέμβασης στη ζωή του ατόμου, της ουράνιας συνεργασίας σε κάθε έργο προοριζόμενο για την ανθρωπότητα!XE 289.1

  Όλες οι δυσκολίες που συναντήσαμε στη ζωή, τότε θα μας εξηγηθούν. Εκεί όπου εμείς βλέπαμε μόνο σύγχυση και απογοήτευση, αποτυχημένους σκοπούς και εκμηδενισμένα σχέδια, θα εμφανισθεί μια μεγάλη, υπερέχουσα, νικηφόρα πρόθεση, μια θεϊκή αρμονία.XE 289.2

  Εκεί όλοι όσοι εργάσθηκαν με πνεύμα αφίλαυτο, θα ιδούν τους καρπούς των μόχθων τους. Θα διακρίνουν το αποτέλε-σμα της κάθε ορθής αρχής και της κάθε εξευγενισμένης πράξης. Ένα μέρος των ιδιοτήτων αυτών διακρίνουμε στην εδώ ζωή μας. Πόσο μικρό όμως ποσοστό των αποτελεσμάτων του ευγενέστατου στον κόσμο έργου φανερώνεται στον εκτελεστή του σε ετούτη τη ζωή! Πόσοι εργάζονται αφίλαυτα και ακούραστα για εκείνους που ξεπερνούν τα όριά τους και τις γνώσεις τους! Γονείς και δάσκαλοι οδηγούνται στον τελευταίο ύπνο τους έχοντας δαπανήσει το ισόβιο έργο τους φαινομενικά εις μάτην. Δεν ξέρουν ότι η πιστότητά τους έχει ξεσφραγίσει αστείρευτες πηγές ευλογίας. Μόνο με τα μάτια της πίστης βλέπουν τα παιδιά που ανέθρεψαν να γίνονται ευλογία και έμπνευση στους συνανθρώπους τους, και η επιρροή τους να επαναλαμβάνεται χιλιάδες φορές. Πολλοί εργάτες στέλνουν στον κόσμο μηνύματα δύναμης, ελπίδας και θάρρους, λόγια που προσδίδουν ευλογία σε ανθρώπινες καρδιές σε όλες τις χώρες. Επειδή όμως μοχθούν στη μοναξιά και στο σκότος, ελάχιστη ιδέα έχουν για τα αποτελέσματα. Έτσι χορηγούνται τα δώρα, σηκώνονται τα βάρη και επιτελείται το έργο. Οι άνθρωποι σπέρνουν το σπόρο από τον οποίο άλλοι θα θερίσουν την ευλογημένη συγκομιδή πάνω από τους τάφους τους. Φυτεύουν δένδρα για να γευθούν άλλοι τον καρπό. Μένουν όμως ικανοποιημένοι γνωρίζοντας ότι έθεσαν σε κίνηση ορισμένα στοιχεία για το καλό. Στον ερχόμενο κόσμο θα φανεί η δράση και η αντίδραση όλων αυτών.XE 289.3

  Λεπτομερή τηρούνται κατάστιχα στον ουρανό για την κάθε δωρεά που χορηγεί ο Θεός με σκοπό να οδηγήσει τους ανθρώπους να καταβάλουν αφίλαυτες προσπάθειες. Το να καθορίσει κανείς αυτό στις ευρύτατες γραμμές του, το να ατενίσει σε εκείνους που έχουν ανυψωθεί και εξευγενισθεί με τις ατομικές του προσπάθειες, το να διακρίνει στην ιστορία της ζωής του την εργασία των πραγματικών αρχών - αυτό θα είναι μια από τις σπουδές και αμοιβές του σχολείου του ουρανού.XE 290.1

  Εκεί θα γνωρίσουμε όπως γνωριζόμαστε. Εκεί η αγάπη και τα συμπαθητικά αισθήματα που ο Θεός έχει εμφυτέψει στην ψυχή, θα βρουν ειλικρινή και γλυκιά εξάσκηση. Η αγνή επικοινωνία με τις άγιες υπάρξεις, η αρμονική κοινωνική ζωή με τους ευλογητούς αγγέλους και με τους πιστούς όλων των αιώνων, η άγια συντροφικότητα που συνδέει ολόκληρη την οικογένεια του ουρανού και της γης, όλα αυτά ανήκουν στις εμπειρίες της μελλοντικής ζωής.XE 290.2

  Θα αναδίδεται εκεί μουσική και υμνωδία, μουσική και υ-μνωδία τέτοια που, αν εξαιρέσουμε τα θεία οράματα, κανένα θνητό αυτί δεν έχει ποτέ ακούσει και καμιά διάνοια δεν έχει ποτέ συλλάβει.XE 290.3

  «Και οι ψάλται και οι λαληταί των οργάνων” «θέλουσιν υψώσι την φωνήν αυτών, θέλουσι ψάλλει διά την μεγαλειότητα του Κυρίου.” «Ο Κύριος λοιπόν θέλει παρηγορήσει την Σιών, Ούτος θέλει παρηγορήσει πάντας τους ηρημωμένους τόπους αυτής, και θέλει κάμει την έρημον αυτής ως την Εδέμ και την ερημίαν αυτής ως παράδεισον του Κυρίου. Ευφροσύνη και αγαλλίασις θέλει ευρίσκεσθαι εν αυτή, δοξολογία και φωνή αινέσεως.” (Ψαλμ. 87:7, Ησ. 24:14, 51:3).XE 290.4

  Εκεί κάθε δύναμη θα αναπτυχθεί, κάθε ικανότητα θα αυ-ξηθεί. Τα μεγαλύτερα επιχειρήματα θα προωθηθούν, οι προ-σφιλέστερες προσδοκίες θα εκτελεσθούν, οι τολμηρότερες φιλοδοξίες θα πραγματοποιηθούν. Και ακόμη θα παρουσιά-ζονται νέα ύψη για να κατακτηθούν, νέα υπέροχα πράγματα να προκαλούν το θαυμασμό, νέες αλήθειες να κατανοηθούν, καινούργια αντικείμενα για να απασχολούν τις σωματικές, τις πνευματικές και τις ψυχικές δυνάμεις.XE 291.1

  Όλοι οι θησαυροί του σύμπαντος θα προσφερθούν για μελέτη στα τέκνα του Θεού. Με ανείπωτη ευχαρίστηση θα συμμετέχουμε στη χαρά και στη σοφία των αναμάρτητων υ-πάρξεων. Θα συμμετέχουμε στους θησαυρούς που στο διάβα των αιώνων αποκτήθηκαν με την παρατήρηση των έργων του Θεού. Και ενώ ο χρόνος θα κυλάει αιώνια, θα εξακολουθεί να παρουσιάζει ενδοξότερες αποκαλύψεις. Στους ατελεύτητους αιώνες η χορήγηση των δώρων του Θεού θα γίνεται «υπερεκπερισσού . . . υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν.» (Εφεσ. 3:20).XE 291.2

  «Οι δούλοι Αυτού θέλουσι λατρεύσει Αυτόν.» (Αποκ. 22:2). Η επίγεια ζωή είναι η αρχή της ζωής στον ουρανό. Η ε-πίγεια εκπαίδευση αποτελεί την έναρξη των αρχών του ου-ρανού. Το ισόβιο έργο εδώ είναι η προκατάρτιση του εκεί ισόβιου έργου. Αυτοί που τώρα είμαστε, όσον αφορά στο χαρακτήρα και στην ιερόπρεπη υπηρεσία, είναι η αναντίρρητη προδιαγραφή αυτών που μέλλουμε να γίνουμε.XE 291.3

  «Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε διά να υπηρετηθή, αλλά διά να υπηρετήση.» (Ματθ. 20:28). Το επίγειο έργο του Χριστού είναι το ίδιο με το επουράνιο έργο Του, και η αμοιβή μας για τη συνεργασία μας με Αυτόν σε ετούτο τον κόσμο θα είναι η μεγαλύτερη δύναμη και το ανώτερο προνόμιο της συ-νεργασίας μας με Αυτόν στον κόσμο του μέλλοντος.XE 291.4

  «Σεις είσθε μάρτυρές Μου, λέγει ο Κύριος, και Εγώ ο Θε-ός.» (Ησ. 43:12). Και αυτό θα συνεχίσουμε να είμαστε στην αιωνιότητα.XE 291.5

  Για ποιο λόγο επιτράπηκε να συνεχισθεί η λογομαχία στο κύλισμα των αιώνων; Γιατί δε διακόπηκε η ύπαρξη του Σατανά με το ξέσπασμα της ανταρσίας του; Ο λόγος ήταν για να μπορέσει το σύμπαν να πεισθεί για τη δίκαιη διαπραγμάτευση του Θεού έναντι της αμαρτίας, για να λάβει η αμαρτία την αιώνια καταδίκη. Στο απολυτρωτικό σχέδιο υπάρχουν τέτοια ύψη και βάθη που ούτε αυτή η αιωνιότητα θα μπορέσει ποτέ να εξαντλήσει, θαυμάσια πράγματα στα οποία οι άγγελοι ποθούν να ‘’παρακύψουν”. Από όλες τις δημιουργημένες υπάρξεις, μόνο οι λυτρωμένοι έχουν με την εμπειρία τους αποκτήσει την πραγματική σύγκρουση με την αμαρτία. Εργάσθηκαν μαζί με το Χριστό και συμμερίσθηκαν τα βάσανά Του, κάτι που οι άγγελοι δεν μπορούσαν να κάνουν. Δε θα φέρουν λοιπόν τη μαρτυρία τους σχετικά με την επιστήμη της απολύτρωσης, κάτι που να έχει αξία για τις αναμάρτητες υπάρξεις;XE 292.1

  Ήδη και τώρα ακόμη γνωρίζεται «εν τοις επουρανίοις εις τας αρχάς και τας εξουσίας» «διά της εκκλησίας ... η πολυ-ποίκιλος σοφία του Θεού.” Μας «συνανέστησε και συνεκάθισεν εν τοις επουρανίοις ... διά να δείξη εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος Αυτού δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού.» (Εφεσ. 3:10, 2:6,7).XE 292.2

  «Εν τω ναώ Αυτού πας τις κηρύττει την δόξαν Αυτού” (Ψαλμ. 29:9), και ο ψαλμός τον οποίο θα ψάλουν οι λυτρω-μένοι - ο ψαλμός της εμπειρίας τους θα φανερώνει τη δόξα του Θεού. «Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα Σου, Κύριε Θεέ Παντοκράτωρ, δίκαιαι και αληθιναί αι οδοί Σου, Βασιλεύ των αγίων. Τίς δεν θέλει Σε φοβηθή, Κύριε, και δοξάσει το όνομά Σου; Διότι είσαι μόνος όσιος.» (Αποκ. 15:3,4).XE 292.3

  Στην εδώ ζωή μας, τη γήινη και αμαρτωλή όπως είναι, η μεγαλύτερη χαρά και η ανώτερη εκπαίδευση έγκεινται στην υπηρεσία. Και στη μελλοντική μας υπόσταση, την ανεμπόδιστη από τους πειρασμούς της αμαρτωλής ανθρωπότητας, πάλι στην υπηρεσία θα βρεθεί η μεγαλύτερη χαρά και η ανώτερη εκπαίδευσή μας, δηλαδή στη μαρτυρία που θα δίνουμε, και ενώ θα μαρτυρούμε διαρκώς, θα μαθαίνουμε εκ νέου τον πλούτον «της δόξης του μυστηρίου . . . όστις είναι ο Χριστός εις εσάς, η ελπίς της δόξης.» (Κολ. 1:27).XE 292.4

  «Έτι δεν εφανερώθη τί θέλομεν είσθαι. Εξεύρομεν όμως ότι όταν φανερωθή, θέλομεν είσθαι όμοιοι με Αυτόν, διότι θέλομεν ιδεί Αυτόν καθώς είναι.» (ΑΊωάν. 3:2).XE 293.1

  Τότε στα αποτελέσματα ο Χριστός θα ενατενίσει στην α-νταμοιβή του έργου Του. Στο μεγάλο εκείνο πλήθος που κα-νένας άνθρωπος δεν μπορεί να αριθμήσει, βλέποντάς τους να στέκονται «κατενώπιον της δόξης Αυτού αμώμους εν α-γαλλιάσει”, Εκείνος του οποίου το αίμα μάς λύτρωσε και του οποίου η ζωή μάς δίδαξε, «θέλει ιδεί τους καρπούς του πόνου της ψυχής Αυτού, και θέλει χορτασθή.” (Ιούδα 24, Ησ. 53:11). XE 293.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents