Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Χριστιανική Εκπαίδευση - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ο Ελισσαιέ Πιστός στα Μικρά Πράγματα

  Τα παιδικά χρόνια του προφήτη Ελισσαιέ κύλησαν μέσα στη γαλήνη της εξοχικής ζωής, με τη διδασκαλία του Θεού και της φύσης, και την πειθαρχία που προσφέρει η χρήσιμη εργασία. Σε μια εποχή γενικής σχεδόν αποστασίας, το πατρικό του σπίτι συγκαταλεγόταν μεταξύ εκείνων που δεν είχαν κλίνει το γόνατο στο Βάαλ. Η οικογένειά του τιμούσε το Θεό και η αφοσίωση στο καθήκον αποτελούσε κανόνα της ζωής.XE 48.3

  Γιος πλούσιου γαιοκτήμονα, ο Ελισσαιέ διάλεξε το πλησιέστερο σε αυτόν επάγγελμα. Αν και ήταν προικισμένος με δυνατότητες αρχηγού μεταξύ των ανθρώπων, εκπαιδεύθηκε στον τομέα των συνηθισμένων καθηκόντων της ζωής. Αν επρόκειτο να διοικήσει με σύνεση, έπρεπε να μάθει την υπακοή. Με την πιστότητα στα μικροκαθήκοντα, ετοιμαζόταν για σοβαρότερες υποχρεώσεις.XE 48.4

  Άνθρωπος με πράο και μειλίχιο πνεύμα, ο Ελισσαιέ είχε επίσης ενεργητικότητα και σταθερότητα. Έτρεφε μέσα του την αγάπη και το φόβο του Θεού, και στον ταπεινό κύκλο του καθημερινού μόχθου απέκτησε τη σταθερότητα του σκοπού και την ευγένεια του χαρακτήρα, αυξανόμενος στη θεϊκή χάρη και γνώση. Καθώς συνεργαζόταν με τον πατέρα του στα οικιακά καθήκοντα, μάθαινε να συνεργάζεται με το Θεό.XE 48.5

  Η προφητική κλήση απευθύνθηκε στον Ελισσαιέ ενώ όρ-γωνε το χωράφι με τους υπηρέτες του πατέρα του. Όταν, καθοδηγούμενος από το Θεό σε αναζήτηση διαδόχου, ο Ηλίας έρριξε το μανδύα του στους ώμους του νεαρού άνδρα, ο Ελισσαιέ αναγνώρισε την κλήση του και υπάκουσε σε αυτή. «Σηκωθείς, υπήγε κατόπιν του Ηλία, και υπηρέτει αυτόν.» (Α’Βασ. 19:21). Στην αρχή δεν απαιτήθηκαν από τον Ελισσαιέ σπουδαία πράγματα. Συνηθισμένες υπηρεσίες αποτελούσαν τη μαθητεία του. Αναφέρεται ότι έχυνε νερό στα χέρια του κυρίου του, του Ηλία. Σαν υπηρέτης του προφήτη, συνέχισε να εκτελεί πιστά τα μικροκαθήκοντα, ενώ με καθη-μερινά ενισχυμένη πρόθεση αφοσιωνόταν στην ταγμένη γι’ αυτόν αποστολή από το Θεό.XE 49.1

  Όταν αρχικά έλαβε την πρόσκληση, η απόφασή του πέρασε από δοκιμή. Ενώ στράφηκε για να ακολουθήσει τον Η-λία, ο προφήτης του ζήτησε να επιστρέψει στο σπίτι του. Όφειλε να υπολογίσει το κόστος, ο ίδιος να αποφασίσει να δε-χθεί ή να απορρίψει την κλήση. Ο Ελισσαιέ όμως κατάλαβε την αξία της ευκαιρίας η οποία του παρουσιαζόταν. Για κανένα παγκόσμιο προνόμιο δε θα αποποιείτο την πιθανότητα να γίνει αγγελιοφόρος του Θεού, ή να θυσιάσει το προτέρημα της επικοινωνίας του με το θεϊκό δούλο.XE 49.2

  Καθώς κυλούσε ο χρόνος και ο Ηλίας ετοιμαζόταν για την ανάληψή του, ταυτόχρονα προετοιμαζόταν και ο Ελισσαιέ για να γίνει ο διάδοχός του. Τότε η πίστη και η αποφασιστικότητά του δοκιμάσθηκαν και πάλι. Ενώ συνόδευε τον Ηλία στον κύκλο της υπηρεσίας του, γνωρίζοντας τη μεταλλαγή η οποία σε λίγο επρόκειτο να συμβεί, σε κάθε τόπο ο προφήτης τον καλούσε να στραφεί πίσω. Ο Ηλίας του είπε: «Κάθου ενταύθα, παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν έως Βαιθήλ.” Στην παλιά εργασία του όμως, οδηγώντας το αλέτρι, ο Ελισσαιέ είχε μάθει να μην αποθαρρύνεται, ούτε να αποτυχαίνει. Και τώρα που είχε βάλει το χέρι του στο αλέτρι μιας διαφορετικής κατεύθυνσης καθηκόντων, δεν επρόκειτο να παραιτηθεί από το σκοπό του. Όσες φορές του έγινε η πρόταση να στραφεί πίσω, η απάντησή του ήταν: «Ζη Κύριος, και ζη η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει.” (Β’Βασ. 2:2).XE 49.3

  «Και υπήγαν αμφότεροι ... και εκείνοι δε οι δύο εστάθησαν επί του Ιορδάνου. Και έλαβεν ο Ηλίας την μηλωτήν αυτού, και εδίπλωσεν αυτήν, και εκτύπησε τα ύδατα, και διηρέθησαν ένθεν και ένθεν, και διέβησαν αμφότεροι διά ξηράς. Και ότε διέβησαν, είπεν ο Ηλίας προς τον Ελισσαιέ, Ζήτησον τί να σοι κάμω, πριν αναληφθώ από σου. Και είπεν ο Ελισσαιέ, Διπλασία μερίς του πνεύματός σου ας ήναι, παρακαλώ, επ’εμέ, Ο δε είπε, Σκληρόν πράγμα εζήτησας, πλην εάν με ίδης αναλαμβανόμενον από σου, θέλει γείνει εις σε ούτως, ει δε μη, δεν θέλει γείνει. Και ενώ αυτοί περιεπάτουν έτι λαλούντες, ιδού, άμαξα πυρός, και ίπποι πυρός, και διεχώρισαν αυτούς αμφοτέρους. Και ανέβη ο Ηλίας με ανεμο-στρόβιλον εις τον ουρανόν.XE 50.1

  Ο δε Ελισσαιέ έβλεπε, και εβόα, Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξα του Ισραήλ, και ιππικόν αυτού! Και δεν είδεν αυτόν πλέον. Και επίασε τα ιμάτια αυτού, και διέσχισεν αυτά εις δύο τμήματα. Και σηκώσας την μηλωτήν του Ηλία, ήτις έπεσεν επάνωθεν εκείνου, επέστρεφε, και εστάθη επί του χείλους του Ιορδάνου. Και λαβών την μηλωτήν του Ηλία, ήτις έπεσεν επάνωθεν εκείνου, εκτύπησε τα ύδατα, και είπε, Πού είναι Κύριος ο Θεός του Ηλία; Και ως εκτύπησε και αυτός τα ύδατα, διηρέθησαν ένθεν και ένθεν. Και διέβη ο Ελισσαιέ. Και ιδόντες αυτόν οι υιοί των προφητών, οι εν Ιεριχώ εκ του απέναντι, είπον, Το πνεύμα του Ηλία επανεπαύθη επί τον Ελισσαιέ. Και ήλθον εις συνάντησιν αυτού, και προσεκύνησαν αυτόν έως εδάφους.» (Β’Βασ. 2:6-15).XE 50.2

  Από τότε ο Ελισσαιέ πήρε τη θέση του Ηλία, και αυτός που υπήρξε πιστός στα λίγα, φάνηκε πιστός και στα πολλά.XE 50.3

  Ο Ηλίας, ο δυναμικός άνδρας, είχε γίνει το όργανο του Θεού για την αποτροπή τεράστιων κακών. Η ειδωλολατρία που με την υποστήριξη του Αχαάβ και της ειδωλολάτρισσας Ιεζάβελ είχε αποπλανήσει το έθνος, εξουδετερώθηκε. Οι προφήτες του Βάαλ είχαν σφαγεί. Ο λαός του Ισραήλ είχε βαθιά συγκινηθεί και πολλοί είχαν επιστρέψει στη λατρεία του Θεού. Ως διάδοχος του Ηλία χρειαζόταν κάποιος που με προσεκτική, υπομονητική διαπαιδαγώγηση να μπορούσε να οδηγήσει τον Ισραήλ σε ασφαλή μονοπάτια. Η αρχική εκ-παίδευση κάτω από την καθοδήγηση του Θεού είχε ετοιμάσει τον Ελισσαιέ για το έργο αυτό.XE 50.4

  Το μάθημα είναι για όλους. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει σε ποιον τομέα Του προτίθεται να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός. Όλοι όμως μπορούν να είναι βέβαιοι ότι η πιστότητα στα μικρά πράγματα αποτελεί ένδειξη της καταλληλότητας για μεγαλύτερες ευθύνες. Κάθε πράξη της ζωής είναι μια απο-κάλυψη του χαρακτήρα, και μόνο εκείνος που στα μικροκαθήκοντά του αποδεικνύεται «εργάτης ανεπαίσχυντος”, θα τι-μηθεί από το Θεό με καθήκοντα μεγαλύτερης ευθύνης. (Β’ Τιμ. 2:15).XE 51.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents