Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kabanta 23 - Ang Ministeryo ng Magasin Natin

  Pagpapahayag ng Katotohanan sa Pamamagitan ng Ating mga Magasin.—Ang pinagpalang katotohanan ng Biblia na makapagliligtas ng kaluluwa ay nilalathala sa ating mga babasahin. Maraming makatutulong sa gawain ng pagbebenta ng ating mga magasin.— Testimonies , vol. 9, p. 63. (1909)MTP 170.1

  Para bang natutulog pa rin tayo tungkol sa gawaing dapat matapos sa pamamagitan ng pagpapakalat ng babasahing maayos na inihanda. Ngayon, sa mahusay na paggamit ng ating mga magasin at aklat, ating ipangaral ang salita na may determinadong lakas, upang maunawaan ng mundo ang mensaheng ibinigay ni Cristo kay Juan sa isla ng Patmos. Lahat ng katalinuhan ng taong nagpapahayag ng pangalan ni Cristo ay magpatotoo na, Ang wakas ng lahat ng bagay ay nalalapit na; humanda kayong salubungin ang inyong Diyos.— Review and Herald , July 30, 1908.MTP 170.2

  Ipahayag ang Mensahe ng Ikatlong Anghel.—Ang dakila at kamangha-manghang gawain ng huling ebanghelyo ay dapat isulong ngayon na di gaya ng dati. Dapat matanggap ng mundo ang liwanag ng katotohanan sa pamamagitan ng ministeryo ng pangangaral ng salita sa ating mga aklat at magasin. Dapat ipakita ng ating mga babasahin na ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Ako ay inatasang sabihin sa ating mga bahay-palimbagan na, Itaas ang bandila; itaas ito nang mas mataas. Ipahayag ang mensahe ng ikatlong anghel, upang ito’y marinig ng buong mundo. Makitang “narito ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos, at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus.” Ibigay ng ating mga babasahin ang mensahe bilang saksi sa buong mundo.— Review and Herald, July 30, 1908.MTP 170.3

  Sa mahusay na paggamit ng ating mga magasin at aklat, ating ipangaral ang salita na may determinadong lakas.MTP 171.1

  Mga Subscription ng Magasin.— Isang pagkakamali ang nagawa sa pagkuha ng subscription na pang ilang linggo lamang para sa ating mga magasin, samantalang kung tama ang trabaho maaaring mas matagal na subscription ang makukuha. Ang isang taon na subscription ay mas makabuluhan kaysa marami nga pero maikling panahon lang. Kapag ang babasahin ay kinuha nang ilang buwan lang, kadalasan madali ring matapos ang subscription. Kaunti lamang ang umuulit ng subscription na pangmatagalan, kaya, malaki ang oras na nasasayang na kaunti naman ang bumabalik, samantalang kung may kaunting dagdag na pamamaraan at pagtitiyaga, maraming makukuhang taunang subscription. Mababa ang palo ninyo mga kapatid; makitid kayong magplano. Hindi ninyo isinasama sa inyong trabaho ang lahat ng taktika at pagsisikap na nararapat dito. Mas maraming hirap sa gawaing ito kaysa ibang mga sangay ng trabaho; subalit ang mga liksiyon na matututunan at ang pamamaraan at disiplinang inyong makakamit ay magbabagay sa inyo sa iba pang larangan ng kapakinabangan, kung saan maaari kayong maglingkod sa mga kaluluwa. Yung mga di-natuto ng kanilang liksiyon, at walang-ingat at padalus-dalos sa paglapit sa mga tao, ay magpapakita din ng gayong depekto sa pamamaraan, gayon ding kakulangan sa taktika at kakayahang makitungo sa mga isipan, kapag papasukin na nila ang ministeryo.MTP 171.2

  Ang Maiikling Subscription ay Mali.—Samantalang tinatanggap ang maiikling subscription, ang ilan ay hindi gagawa ng nararapat na pagsisikap upang makuha iyon para sa mas matagal na panahon. Ang mga nagkakambas ay hindi dapat pumunta sa destinasyon sa paraang walang-ingat, at walang-pakialam. Dapat nilang madama na si la ay mga manggagawa ng Diyos, at ang pagmamahal sa mga kaluluwa ang dapat na umakay sa kanila para buong-sikap na mabigyang liwanag ang mga lalaki at babae ukol sa katotohanan. Ang kalooban at biyaya ng Diyos, ang mga paraan at ang mga resulta ay magkakaugnay. Kapag ginawa ng Kanyang mga manggagawa ang pinakamabuti nila, gagawin ng Diyos para sa kanila ang mga hindi nila kayang gawin sa kanilang sarili; pero walang dapat umasa na sila’y magtatagumpay na mag-isa at sa pamamagitan ng sariling pagsisikap niya. Dapat gumawang may kasamang matibay na pagtitiwala sa Diyos.MTP 171.3

  Ang pagtitipid ay kailangan sa bawat departamento ng gawain ng Panginoon. Ang likas na ugali ng mga kabataan ngayon ay ang pagbabalewala at paghamak sa pagtitipid, at ikinalilito ito sa kakuriputan at kakitiran. Subalit ang pagtitipid ay alinsunod sa malawak at liberal na mga pananaw at damdamin; walang tunay na pagkamapagbigay kung ang pagtitipid ay hindi sasanayin. Hindi dapat isipin ninuman na hindi na niya dapat pag-aralan ang pagtitipid at pinakamabuting paraan ng pag-aasikaso sa mga pira-piraso. Sabi ni Cristo matapos gawin ang isang tanyag na himala: “Tipunin ninyo ang mga pinagputul-putol na lumabis upang walang anumang masayang.” — Testimonies , vol. 5, pp. 339, 400. (1885)MTP 172.1

  Mga tanong na dapat pag-isipan

  1. Gaano kahalaga ang ministeryo ng magasin natin?
  a. “Dapat matanggap ng mundo ang liwanag ng katotohanan sa pamamagitan ng ministeryo ng ____________ ng salita sa ating mga aklat at magasin.”
  b. “Samantalang tinatanggap ang ____________ subscription, ang ilan ay hindi gagawa ng nararapat na pagsisikap upang makuha iyon para sa mas ____________ na panahon.”
  MTP 172.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents