Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Adventbudskapet

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Satans snaror.

  Jag såg, att satan bjöd sina änglar att lägga sina snaror särskilt för dem, som förväntade Kristi andra ankomst och höllo alla Guds bud. Han meddelade sina änglar, att kyrkosamfunden sovo, och han skulle nu föröka sin makt och sina falska under för att kunna behålla dem. “Men”, sade han, “dem, som hålla sabbaten, hata vi; de motarbeta oss ständigt och beröva oss våra undersåtar och komma dem att hålla Guds förhatliga lag. Gån åstad och gören dem, som hava lantegendomar och penningar, druckna av bekymmer, Kunnen I få dem att fästa sitt sinne vid dessa ting, skola vi kunna behålla dem. Låt deras bekännelse vara vad den vill, om I blott kunnen förmå dem att intressera sig mera för penningar än för Kristi rikes framgång eller utbredandet av de sanningar, som vi hata. Framställen världen för dem i det mest tilldragande ljus, så att de komma att älska och avguda den, Alla de penningar, vi kunna få kontroll över, måste vi hålla inom vår räckvidd, Ju mera medel Kristi efterföljare giva till hans tjänare, desto mera skola de skada vårt rike genom att beröva oss våra undersåtar. Då de bestämma möten på olika platser, stå vi i fara, och I måsten då vara noga på eder vakt. Åstadkommen förvirring och förbistring, om det är möjligt. Tillintetgören den inbördes kärleken. Gören deras predikanter modlösa och försagda, ty dem hata vi. Söken på allt sätt att få dem, som hava medel, att ej uppoffra dem, Behärsken penningeförhållandena, om det är eder möjligt, och låten deras predikanter komma i nöd och brist. Detta skall beröva dem deras. mod och nit. Fören eder kamp på varje fält. Gören begärelse och lust till jordiska skatter till ett förhärskande drag i deras karaktär, ty då detta drag är förhärskande, hållas nåd och frälsning i bakgrunden. Omgiven dem med allt, som är tilldragande, så skola de för visso höra oss till. Ej endast skola vi kunna vara säkra på dem, utan deras förhatliga inflytelse skall då ej leda andra till himmelen. Om någon vill giva någon gåva, ingjut då i honom en knorrande ande, så att han giver endast sparsamt.”ADB 336.1

  Jag såg, att satan genomför sina planer väl. Då Guds tjänare bestämma möten, äro satan och hans änglar på platsen för att förhindra verket. Satan giver ständigt Guds folk ingivelser. Några leder han på ett sätt, andra på ett annat, alltid sökande att använda sig av brödernas och systrarnas svaga karaktärsdrag, i det han påverkar och uppväcker deras naturliga svagheter. Äro de benägna för själviskhet och egennytta, så ställer satan sig vid deras sida och leder dem till att omhulda dessa skötesynder. Guds nåd och sanningens ljus kunna kanske för en kort tid undantränga deras själviskhet och egennytta, men om de ej vinna en fullständig seger, tränger satan sig in, då de ej befinna sig under en frälsande inflytelse, och tillintetgör varje god och ädel princip, och de tycka, att det kräves allt för mycket av dem. De tröttna på att göra gott och glömma det stora offer, som Jesus bragte för att förlossa dem från satans makt och från hopplöst elände.ADB 338.1

  Satan drog fördel av Judas’ girighet och egennytta och fick honom att vara missnöjd, då Maria smorde Jesus med den dyrbara smörjelsen. Judas betraktade detta som ett stort slöseri och påstod, att smörjelsen hade kunnat säljas och penningarna givits åt de fattiga. Han brydde sig ej om de fattiga, men ansåg detta frikostiga offer vara slöseri. Judas värderade sin Herre just så mycket, att han sålde honom för några få silverpenningar. Och jag såg, att bland dem, som bekänna sig vänta Herren, finnas sådana, som likna Judas. Satan har dem i sitt våld, men de veta det icke. Gud kan ej gilla den minsta grad av själviskhet eller egennytta, och han avskyr deras böner och förmaningar, som hava dessa onda karaktärsdrag. Eftersom satan ser, att hans tid är kort, förleder han människorna att bliva mer och mer egennyttiga och själviska, varpå han fröjdar sig, då han ser, att de äro upptagna med sig själva, att de äro snåla, småaktiga och själviska. Kunde sådana få upp sina ögon, skulle de se, att den onde jublar över dem med satanisk fröjd och ler åt deras dårskap, som följa hans ingivelser och låta sig fångas i hans snaror.ADB 338.2

  Satan och hans änglar lägga märke till alla dåliga, småaktiga handlingar hos dessa personer, och satan framställer dem för Jesus och hans heliga änglar, i det han hånande säger: “Dessa äro Kristi efterföljare! De bereda sig för himmelsfärd!” Han jämför deras handlingssätt med skriftställen, där det tydligen fördömes, och hånar därpå de himmelska änglarna, sägande: “Dessa följa Kristus och hans ord! De äro frukterna av Kristi offer och hans återlösningsverk.” Änglarna vända sig med avsky bort. Gud fordrar, att hans barn alltid skola vara i verksamhet, och då de tröttna på att göra gott, tröttnar han på dem. Jag såg, att det minsta uttryck av egenkärlek hos Guds folk, för vilket Jesus ej sparade sitt eget dyrbara liv, misshagade Gud storligen. Varje egenkär, självisk person skall duka under på vägen. Liksom Judas, som sålde sin Herre, skola sådana sälja goda principer och ett ädelt, givmilt sinnelag för en smula jordisk vinning. De skola alla avskiljas från Guds folk. De som önska nå himmelen måste med all den kraft de äga tillägna sig himmelens principer. I stället för att förtvina av själviskhet böra deras själar växa i godhet. De böra taga varje tillfälle i akt och göra gott mot var. andra och sålunda omhulda de himmelska principerna. Jesus framställdes för mig såsom det fullkomliga mönstret. Hans liv var utblottat på egenkära intressen samt alltid präglat av godhet och oegennytta.ADB 339.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents