Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Adventbudskapet

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Det höga ropet.

  (Den “starka rösten” enligt nya svenska bibelöversättningen.) Jag såg änglar skynda fram och tillbaka i himmelen, stiga ned till jorden och därpå åter stiga upp till himmelen, i det de gjorde förberedelser för fullbordandet aven eller annan viktig händelse. Därefter såg jag, att en annan mäktig ängel fick befallning att stiga ned till jorden för att förena sin röst med den tredje ängeln och giva kraft åt hans budskap. Denna ängel blev given stor kraft och härlighet, och då han steg ned, upplystes jorden av hans glans. Det ljus, som ledsagade denna ängel, trängde in överallt, i det han med hög röst och mäktigt rop sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags vederstyggliga fåglar.” Budskapet om Babylons fall, som förkunnas av den andra ängeln, återupprepas, varjämte det hänvisas till det fördärv, som trängt sig in i kyrkosamfunden sedan år 1844. DJ,Jlnil ängels verksamhet infaller på den rätta tidpunkten för att kunna för!,na sig med det tredje änglabudskapets stora verk, samtidigt ,som detta utvecklar sig till ett högt rop. Guds folk bliva sålunda iståndsatta alt bestå i den- prövningens stund, som snart skall komma över dem. Jag såg ett stort ljus vila över dem, och de slöto sig tillsammans för alt oförfärat förkunna den tredje ängelns budskap.ADB 350.1

  Änglar blevo sända för att bistå den mäktiga ängeln från himmelen, och jag hörde röster, som tycktes ljuda överallt: “Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor. Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar.” Detta budskap tycktes vara ett tillägg till det tredje budskapet, anslutande sig till detta senare, liksom midnattsropet år 1844 förenades med den andra ängelns budskap. Gud; härlighet vilade över de tålmodiga, väntande heliga, som utan fruktan gåva den sista högtidliga varningen, i det de förkunnade Babylons fall och uppmanade Guds folk att gå ut från Babylon för alt ej få del av dess plågor.ADB 351.1

  Det ljus, som utgöts över de väntande, trängde fram överallt, och de i de religiösa samfunden, som hade ljus och som ej förkastat de tre budskapen, åtlydde kallelsen och lämnade de fallna samfunden, Sedan dessa budskap började förkunnas, hade många kommit till en ansvarsfull ålder; ljuset lyste över dessa, och de fingo tillfälle att välja mellan liv och död. Några valde livet och togo plats vid deras sida, som förväntade Herren och höllo alla hans bud. Det tredje budskapet skulle uträtta sitt värk; det skulle ställa alla på prov, och de utvalda skulle kallas ut från de religiösa samfunden. En tvingande kraft påverkade de uppriktiga, under det uppenbarelsen av Guds kraft ingöt fruktan hos deras otrogna släktingar och vänner och lade ett band på dem, så att de ej vågade och ej heller hade makt att hindra dem, som kände, att Guds Ande verkade på dem. Den sista kallelsen ljöd även för de stackars slavarna, och de fromma bland dem sjöngo hänryckt fröjdesånger vid tanken på sin lyckliga befrielse. Deras herrar kunde ej avhålla dem därifrån; fruktan och förvåning gjorde dem stumma. Mäktiga underverk blevo utförda, sjuka blevo botade, och tecken och under följde de troende. Gud var med i ,verket, och utan fruktan för resultatet följde envar sitt hjärtas överbevisning och förenade sig med dem, som höllo alla Guds bud, och med det läto de det tredje budskapet ljuda vida omkring. Jag såg, att detta budskap skall avslutas med en kraft och en styrka, som vida överträffa midnatts-ropets.ADB 352.1

  Utrustade med kraft från det höga och med ansikten strålande av helig hängivenhet, gingo Guds tjänare ut för att förkunna budskapet från himmelen själar, som voro spridda överallt i de religiös lägren, åtlydde kallelsen, och de utvalda blev skundsamt tagna ut ur de dömda kyrkosamfunden, liksom Lot skyndsamt för des ut ur Sodom, innan staden tillintetgjordes. Guds folk stäntes genom den underbara härlighet, som i rikt mått vilade över dem och gjorde dem redda att bestå i prövningens stund. Överallt hörde jag en mångfald av röster säga: “Här gäller det förde heliga att hava ståndaktighet, för dem, som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus.”ADB 353.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents