Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Великата Борба Между Христа И Сатана - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Предговоръ

  Тази книга, драги читателю, не е написана за да ни укаже, какво въ сегашния свѣтъ е грѣхъ, печаль и нещастие. Намъ това е вече доста добре известно.BC 3.1

  Тази книга не е написана затова, да ни разкаже за непримиримата борба между тъмнината и свѣтлината, грѣха и праведностьта, злото и доброто, смъртьта и живота. Въ това ние сме твърдо убедени и знаемъ сѫщо, че ние самитѣ вземаме живо участие въ тази борба. Но често въ нашето сърдце възниква желание да вникнемъ по-дълбоко въ сѫщ-ностьта й. Какъ се е почнала тази борба ? Сѫществувала ли е тя постоянно тукъ ? Кое се явява причина на тази из-вънредно интересна борба, и какво положение заемамъ азъ въ нея ? Каква е моята отговорность ? Въ този свѣтъ азъ се намирамъ не по мой изборъ. За какво служи всичко това на мене, дали за добро или за зло?BC 3.2

  Какви ли велики принципи има въ тази борба ? Дали тя ще сѫществува дълго ? Какъвъ ще е нейниятъ край ? Дали нашата земя, споредъ твърдението на ученитѣ, ще потъне въ ледена дълбина, ще замръзне въ вѣчна нощь ? Или пъкъ нея очаква занапредъ нѣщо по-хубаво, лѫчезаренъ, свѣтълъ животъ, съгряванъ отъ въчната любовь на Твореца ?BC 3.3

  Сега се явява въпросъ : ще се свърши ли въ моето собствено сърдце борбата между любовьта и себелюбието съ победа за доброто и ще се закрепи ли тази победа завинаги ? Какво говори по това Библията ? Какво желае Богъ да ни каже по този въпросъ, толкова важенъ за всѣка душа ?BC 3.4

  Подобни въпроси ни заобикалятъ отъ всѣка страна. Tѣ настойчиво се повдигатъ отъ глъбинитѣ на нашето собствено сърдце. Tѣ изискватъ опредѣленъ отговоръ.BC 3.5

  Наистина, Богъ, Който е създалъ въ насъ желанието да се стремимъ кьмъ по-хубавото, къмъ познаване истината, нѣма да скрие отъ насъ отговора за постигане на не-обходимото познание : “Защото Господь Богъ нищо не пра-ви, безъ да открие тайната Си на Своитѣ раби — пророцитѣ”.BC 3.6

  Цельта на тази книга, драги читателю, е да помогне на всѣка скърбяща душа правилно и вѣрно да разбере всички тѣзи задачи. Тя е написана отъ авторъ, който е вку- силъ и видѣлъ, колко Господь е благъ, и който е позналъ въ уединение съ Бога и въ изучаване Неговото слово, че “тайната Господня е за ония, които Му се боятъ ; тѣмъ от-крива Той Своя заветъ”.BC 3.7

  За да разберемъ по-добре принципитѣ, по които се води тази всеобхващаща борба, отъ изхода на която зависи сѫдбата на свѣта, авторътъ на настоящия трудъ ни пред-ставя по-важнитѣ събития въ църковната и свѣтовната исто-рии презъ течение на изминалитѣ двадесеть вѣка.BC 4.1

  Книгата започва съ описание на последнитѣ печални събития отъ живота на Йерусалимъ, избрания отъ Бога градъ, следъ това, какъ неговитѣ жители сѫ отхвърлили Голготския Богочовѣкъ, Който бѣ дошелъ за спасение. Затова тя, следвайки постепенно развитието на историята въ народитѣ, ни показва преследването на Божиитѣ деца въ първитѣ столѣтия ; великото отстѫпление, последвало въ Неговата църква ; всемирното пробуждане на реформацията, въ която нѣкои принципи на великата борба се откриватъ ясно ; ужасниятъ урокъ отъ отхвърлянето принципитѣ на истината въ Франция ; оживлението и въздигането на Свещеното Писание и неговото полезно, животоспасително влияние ; религиозното пробуждане въ последнитѣ дни ; разпечатването лѫчезарния изворъ на словото Божие съ неговитѣ чудни откровения на свѣтлина и знание, за противодействия на всѣка измама отъ тъмнината.BC 4.2

  Острата борба въ наши дни по спорнитѣ жизнени въ-проси, въ които никой не може да остане безучастенъ, е изложена въ този трудъ ясно, просто и убедително . Най-после, тукъ се говори и за вѣчната и преславна победа на доброто върху злото, на правдата надъ неправдата, на свѣт-лината надъ тъмнината, на радостьта надъ скръбьта, на надеждата надъ отчаянието, на славата надъ позора, на жи-вота надъ смъртьта, и на вѣчната дълготърпелива любовь надъ отмъстителната ненависть.BC 4.3

  Предшествуващитѣ издания на тази книга въ други страни сѫ обърнали и привели много души къмъ Истинския Пастирь; искрената молитва на издателитѣ е, щото това издание да послужи като вѣрно срѣдство за вѣчното благо.BC 4.4

  Издателитѣ.BC 4.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents