Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Vittnesbörd För Församlingen, vol. 1 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Försummande af vittnesbörden.

  Icke endast de, som öppet förkasta eller hysa tvifvel angående vittnesbörden, befinna sig på en farlig grund. Att ringakta ljuset är också att förkasta det.VF 38.1

  Några af eder erkänna med sina ord tillrättavisningen, men i edra hjärtan antagen I den icke. I förblifven desamma som förut, endast mindre mottagliga för Guds Andes inflytande, alltmera blinda, med mindre vishet, mindre själfbehärskning, mindre moralisk kraft, mindre ifver och lust till bön och gudstjänst; och för så vida I icke omvänden eder, skolen I slutligen fullständigt uppgifva edert stöd i Gud. I hafven icke låtit någon afgjord förändring inträda i edert lif genom den erhållna tillrättavisningen, emedan I icke sett och erkänt edra karaktärsfel och den stora skillnaden mellan edert lif och Kristi. Hvad gagna edra böner, då I hysen orättfärdighet i edra hjärtan? Om I icke låten en fullständig omdaning äga rum, skolen I i en snar framtid blifva trötta på varningar, liksom Israels barn blefvo, och i likhet med dem affalla från Gud.VF 38.2

  Många handla i direkt strid mot det ljus Gud gifvit sitt folk, emedan de icke läst de böcker, som innehålla ljuset och kunskapen om dessa rådslag, tillrättavisningar och varningar. Denna världens omsorger, kärlek till fina kläder och brist på religion hafva afvändt uppmärksamheten från det ljus Gud så nådigt gifvit, medan böcker och tidningar, som innehålla villfarelser, utspridas öfver hela landet. Tvifvelsjuka och otro tilltaga öfverallt. Det kostbara ljuset, som kommer från Guds tron, ställes under skäppan. Gud skall göra sitt folk ansvarigt för denna försummelse. Vi måste inför honom aflägga räkenskap för hvarje ljusstråle, som han låter skina på vår väg, om den tjänat oss till framåtskridande i gudomliga ting eller om den förkastats, emedan det var oss angenämare att följa vår egen böjelse.VF 38.3

  Boken »Profetians ande»1Nu kallad »Den stora striden».) och äfven »Vittnesbörden» borde införas i hvarje familj, som iakttager Herrens sabbatsdag; syskonen borde känna deras värde och tillhållas att läsa dem. Det är icke klokt att sätta upp priset på dessa böcker och endast hafva af hvarje band ett exemplar i hvarje församling. De borde finnas i biblioteket i hvarje familj och alltjämt läsas om igen. Låt dem finnas på platser, där de kunna läsas af många.VF 39.1

  Må predikanter och folk minnas, att evangelii sanning förhärdar, då den icke frälsar. Förkastandet af ljuset gör människorna till fångar, bundna med mörkrets och otrons kedjor. De själar, som dag efter dag vägra att skänka gehör åt nådens inbjudningar, kunna snart utan den ringaste själsrörelse lyssna till de mest trägna inbjudningar. Såsom Guds medarbetare hafva vi behof af djupare fromhet och min-dre själfupphöjelse. Ju mera jaget upphöjes, dess ringare kommer tron på Guds Andes vittnesbörd att vara. De, som sätta hela sitt förtroende till sig själfva, skola varseblifva allt mindre af Gud i hans Andes vittnesbörd.VF 39.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents