Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Pagkayab Ni Cristo

  Ang kabug-usan sang langit nagahulat sang tion sang kadalag-an nga si Jesus magakayab sa Iya Amay. Ang mga manugtunda nagkari sa pagbaton sang Hari sang himaya kag pagaupdan Sia pakadto sa langit. Pagkatapos nga ginpakamaayo ni Jesus ang Iya mga gintoton-an, nahamulag Sia sa ila kag ginkuha paibabaw. Samtang Sia nagpanguna sa pagpaibabaw, ang kadam-an nga namatay kag ginbanhaw sa tion sang Iya pagkabanhaw nagsunod. Madamu nga mga manugtunda ang nag-upud sa ila, kag didto sa langit indi maisip nga mga manugtunda ang nagahulat sa ila.SP 83.1

  Niyan ang kabug-usan sang langitnon nga panong nagpalibot sa ila harianon nga Manugmando kag nagyaob sa Iya sa bug-os nga pagpaubos, nga nagabutang sang ila nagaigpat nga mga korona sa Iya tiilan. Kag niyan ila ginpatunog ang ila bulawanon nga mga arpa, kag sa matam-is nga mga ambahanon nalikupan ang kabug-usan sang langit sang ila lalantunon kag mga ambahanon sa Cordero nga ginpatay, apang karon nabuhi liwat sa himaya.SP 83.2

  Ang Saad Sang Pagbaiik—Samtang ang mga gintoton-an sing masinulob-on nagatulok sa langit sa paglantaw sang ila Dios nga nagakayab, duha ka manugtunda, nga may panaput nga puti, nagtindug upud nila kag nagsiling sa ila, “Mga tawo sa Galilea, ngaa bala nagatindug kamo nga nagatolok sa langit? Ining Jesus, nga ginbayaw pa langit gikan sa inyo, magabalik sa amo nga bagay subong nga nakita ninyo sia nga nagapalangit.” Binuhatan 1:11. Ang mga gintoton-an nagsugilanon sang Iya makatalanhaga nga mga binuhatan kag makatilingala nga mga hitabo sa malip-ot nila nga paghiliupud.SP 83.3

  Ang Kaakig ni Satanas—Si Satanas nagpakigsugilanon sa iya mga manugtunda, kag sa iya sobra nga kaakig sa pagdumalahan sang Dios, iya sila ginsilingan nga bisan nagapabilin sia nga makagagahum sa duta, kinahanglan napulo ka doble ang ila pagpaninguha batok sa mga sumulunod ni Jesus. Indi sila nangin madinalag-on batok kay Cristo, apang kinahanglan nila madaug ang Iya mga sumulunod. Sa tagsa ka kaliwatan, kinahanglan may matiplang sila nga mga tumuloo ni Jesus. Niyan ang mga manugtunda ni Satanas naglakat nga daw nagangurob nga mga leon, nga nagapangita sang ila pagatukbon sa mga sumulunod ni Jesus.SP 83.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents