Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Padya Sang Mga Balaan

  Kag niyan halin sa siyudad amo ang madamu nga mga manugtunda nga may dala nga mga korona—isa ka korona sa tagsa ka balaan, sa diin nasulat ang iya ngalan. Sang ginpangayo ni Jesus ang mga korona, ginpresentar sang mga manugtunda ang mga ini sa Iya. Si Jesus mismo ang nagbutang sang mga korona sa mga ulo sang mga balaan. Sa amo man nga paagi gindala sang mga manugtunda ang mga arpa, kag ginpresentar man ini Niya sa mga balaan. Ang manugdumala nga manugtunda una nga nagtandug sang nota, kag niyan ang tagsa ka tingug nag-ambahan sing may kasadya. Ang tagsa ka kamut sing may kahanas nagtokar sang arpa, kag nabatian ang matahum, matam-is, kag himpit nga mga tono.SP 114.2

  Niyan gintuytuyan ni Jesus ang mga naluwas sa nagabanaag nga gawang sang siyudad. Iya ginbuksan ini kag gin-agda ang mga pungsud nga naghuput sang kamatooran sa pagsulud. Sa sining siyudad makita ang tanan nga makabusog sa mata. Ang himaya ila makita sa bisan diin lamang. Niyan gintulok ni Jesus ang Iya naluwas nga mga balaan, ang ila mga guya manayanaya sa himaya. Sing mahigugmaon Iya sila gintulok kag ginsilingan sa matam-is nga tingug, “Makita ko ang kasakit sang Akon kalag, kag nalipay na ako. Ining bugana nga himaya para sa inyo kalipayan tubtub sa katubtuban. Wala sa sing kamatayon, ukon kalisang, ukon hilibion, wala man sing kasakit.” Ang mga naluwas nagduko kag naghalad sang ila nagasidlak nga mga korona sa tiilan ni Jesus, kag sang Iya sila ginpatindug, ila gintokar ang ila mga arpa kag ginpuno ang langit sang ila matahum nga ambahanon sa Cordero.SP 114.3

  Niyan gindala naman ni Jesus ang Iya katawohan sa kahoy sang kabuhi, kag sa liwan ila nabatian ang Iya matahum nga tingug, mas matahum kay sa bisan ano nga ambahanon nga nabatian sang tawohanon nga igdulungog, nga nagasiling, “Ang mga dahon sang kahoy bulong sa mga pungsud. Kaon kamo sini tanan.” Sa kahoy sang kabuhi makita ang pinakamatahum nga prutas, nga libre kaonon sang mga balaan. Sa siyudad makita ang pinakamahimayaon nga trono, kag nagailig halin diri ang dalisay nga suba sang tubig sang kabuhi, nga kaangay katin-aw sang katya. Sa kada kilid sang sini nga suba amo ang kahoy sang kabuhi, kag sa mga pangpang sang suba makita ang iban pa nga matahum nga mga kahoy nga ang mga bunga maayo kaonon.SP 115.1

  Wala sing bisan ano nga pulung ang makasaysay kon daw ano katahum sang langit. Kita lamang makasiling, “O, daw ano nga gugma! Daw ano ka makatalanhaga nga gugma!” Bisan ang pinakamataason nga hambal indi makasaysay sang himaya sang langit okon ang indi matupungan nga gugma sang aton Manluluwas.SP 115.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents