Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ζωή και Υγεία - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  ΨΑΛΛΕΤΕ ΔΟΞΟΛΟΓΙΕΣ

  Ας εκφράζεται η δοξολογία και η ευγνωμοσύνη μας με υμνωδίες. Όταν πειραζόμαστε, αντί να μιλούμε για τα αισθήματα που μας κατέχουν, ας υψώνομε με πίστη ένα ευχαριστήριο ύμνο στο Θεό.ZY 228.2

  Λατρεία, τιμή στον Πλάστη Θεό,
  Σαν Πατέρας λυπάται τον κόσμο αυτό.

  Επωδός
  Ο Θεός είναι οικτίρμων, αλληλούια, αμήν!
  Ο Θεός ειν’ ελεήμων, χαρά στην γην.

  Λατρεία, τιμή σε Σένα Πνεύμα Σεπτό
  Οδηγείς τους ανθρώπους στο Φως το Χριστό.

  Θεέ, φώτισε τους τυφλούς οφθαλμούς
  Και οδήγει μας πάντοτε στους ουρανούς.

  Αφύπνισε δε τους θνητούς δυστυχείς
  Για να λυτρωθούν της μελλούσης οργής.
  ZY 228.3

  Η υμνωδία είναι το όπλο που μπορούμε πάντοτε να χρησιμοποιούμε κατά της αποθάρρυνσης. Ενώ μ’ αυτό τον τρόπο ανοίγουμε την καρδιά στο φως της παρουσίας του Σωτήρα, θα αποκτήσουμε την υγεία, επίσης και την ευλογία Του.ZY 228.4

  «Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός,
  Διότι το έλεος Αυτού μένει εις τον αιώνα.
  Ας λέγωσιν ούτως οι λελυτρωμένοι του Κυρίου,
  Τους οποίους ελύτρωσεν εκ χειρός του εχθρού. »

  «Ψάλλετε εις Αυτόν ψαλμωδείτε εις Αυτόν
  Λαλείτε περί πάντων των θαυμασίων Αυτού.
  Καυχάσθε εις το Άγιον Αυτού όνομα
  Ας ευφραίνεται η καρδία των εκζητούντων τον
  Κύριον. »

  «Διότι εχόρτασε ψυχήν διψώσαν
  Και ψυχήν πεινώσαν ενέπλησεν από αγαθών.
  Τους καθημένους εν σκότει και σκιά θανάτου
  Τους δεδεμένους εν θλίψει και εν σιδήρω. . . .
  Εβόησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψει αυτών,
  Και έσωσεν αυτούς από των αναγκών αυτών
  Εξήγαγεν αυτούς εκ του σκότους και εκ της σκιάς
  του θανάτου.
  Και τα δεσμά αυτών συνέτριψεν.
  Ας υμνολογώσιν εις το Κύριον τα ελέη Αυτού.
  Και τα θαυμάσια Αυτού τα προς τους υιούς των
  ανθρώπων.»

  «Διατί είσαι περίλυπος, ψυχή μου;
  Και διατί ταράττεσαι εντός μου;
  Έλπισον επί τον Θεόν επειδή έτι θέλω υμνεί
  Αυτόν
  Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο
  Θεός μου.» (Ψαλμ. 107:1-2, 105:2-3, 107:9-15, 42:11.)
  ZY 229.1

  «Κατά πάντα ευχαριστείτεδιότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού.» (Α’ Θεσ. 5:18.) Η εντολή αυτή αποτελεί διαβεβαίωση ότι ακόμη και τα πράγματα που φαίνονται να βαίνουν εναντίον μας, θα εξελιχθούν για το καλό μας. Διαφορετικά ο Θεός δεν θα μας ζητούσε να είμαστε ευγνώμονες για πράγματα που θα μπορούσαν να μας βλάψουν.ZY 229.2

  «Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου
  τίνα θέλω φοβηθή;
  Ο Κύριος είναι η δύναμις της ζωής μου
  από τίνος θέλω δειλιάσει;»

  «Εν ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψει
  εν τη σκηνή Αυτού
  Θέλει με υψώσει επί βράχον . . .
  Και θέλω θυσιάσει εν τη σκηνή Αυτού θυσίας
  αλαλαγμού-
  Θέλω υμνεί και θέλω ψαλμωδεί εις τον Κύριον.»

  «Περιέμεινα εν υπομονή τον Κύριον,
  Και έκλινε προς εμέ και ήκουσε της κραυγής μου
  Και με ανεβίβασεν εκ λάκκου ταλαιπωρίας και εκ
  Βορβορώδους πηλού,
  Και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου,
  εστερέωσε τα βήματά μου
  Και έβαλεν εν τω στόματί μου άσμα νέον,
  ύμνον εις τον Θεόν ημών.»

  «Ο Κύριος είναι δύναμίς μου και ασπίς μου
  Επ’ αυτόν ήλπισεν η καρδία μου,
  και εβοηθήθην
  Δια τούτο ηγαλλίασεν η καρδία μου,
  Και με τας ωδάς μου θέλω υμνεί Αυτόν.» (Ψαλμ. 27:1,5-6, 40:1-3, 28:7.)
  ZY 230.1

  Ένα από τα σοβαρότερα εμπόδια στην ανάρρωση των ασθενών είναι ότι συγκεντρώνουν όλη τους την προσοχή διαρκώς στον εαυτό τους. Πολλοί ανάπηροι αισθάνονται ότι όλοι τους χρωστούν συμπάθεια και βοήθεια, ενώ εκείνο που πραγματικά τους χρειάζεται είναι να στραφούν μακριάαπό τον εαυτό τους για να μπορούν να σκεφθούν και να φροντίζουν τους άλλους.ZY 230.2

  Συχνά μας ζητούν να προσευχόμαστε για τους πάσχοντες, για τους θλιμμένους και τους απελπισμένους και αυτό είναι σωστό. Πρέπει να προσευχόμαστε ο Θεός να φωτίσει τη σκοτισμένη διάνοια και να παρηγορήσει τη λυπημένη καρδιά. Ο Θεός όμως απαντάει στην προσευχή εκείνων που τοποθετούν τον εαυτό τους στο κανάλι των ευλογιών Του. Ενώ προσευχόμαστε για τους θλιμμένους αυτούς, θα πρέπει να τους ενθαρρύνουμε να προσπαθούν να βοηθήσουν εκείνους που έχουν μεγαλύτερη από αυτούς ανάγκη. Το σκότος θα διαλυθεί από τις δικές τους καρδιές καθώς προσπαθούν να συνδράμουν τους άλλους. Όταν εμείς προσπαθούμε να παρηγορήσουμε τους άλλους με την παρηγοριά με την οποία έχομε παρηγορηθεί, η ευλογία επιστρέφει πάλι σε μας.ZY 231.1

  Το πεντηκοστό όγδοο κεφάλαιο του Ησαΐα είναι μία συνταγή για τις ασθένειες του σώματος και της ψυχής. Αν επιθυμούμε την υγεία και την πραγματική χαρά της ζωής, πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή τους κανόνες που δίνονται στη Γραφική αυτή περικοπή. Σχετικά με την ευπρόσδεκτη από Αυτόν υπηρεσία και τις ευλογίες που τη συνοδεύουν, ο Κύριος λέει:ZY 231.2

  «Δεν είναι το να διαμοιράζης τον άρτον σου εις
  τον πεινώντα
  Και να εισάγης εις την οικίαν σου τους αστέγους
  πτωχούς;
  Όταν βλέπης τον γυμνόν να ενδύης αυτόν,
  Και να μη κρύπτης σεαυτόν από της σαρκός σου;
  Τότε το φως σου θέλει εκλάμψει ως η αυγή
  Και η υγεία σου ταχέως θέλει βλαστήσεν
  Και η δικαιοσύνη σου θέλει προπορεύεσθαι έμπροσ
  θέν σου
  ZY 231.3

  Η δόξα του Κυρίου θέλει είσθαι η οπισθοφυλακή
  σου
  Τότε θέλεις κράζει και ο Κύριος θέλει αποκρίνε
  σθαν
  Θέλεις φωνάζει και Εκείνος θέλει λέγει, Ιδού Εγώ.
  Εάν εκβάλης εκ μέσου σου τον ζυγόν
  Την ανάτασιν του δακτύλου και τους ματαίους
  λόγους
  Και ανοίγεις την ψυχήν σου προς τον πεινώντα
  Και ευχαριστής την τεθλιμμένην ψυχήν
  Τότε το φως σου θέλει ανατέλλει εν τω σκότει
  Και το σκότος σου θέλει είσθαι ως μεσημβρία.
  Και ο Κύριος θέλει σε οδηγεί πάντοτε
  Και χορταίνει την ψυχήν σου εν ανομβρίαις
  Και παχύνει τα οστά σου
  Και θέλεις είσθαι ως κήπος ποτιζόμενος
  Και ως πηγή ύδατος,
  Της οποίας τα ύδατα δεν εκλείπουσι.» (Ησ. 58:7-11.)
  ZY 232.1

  Η αγαθοεργία είναι διπλή ευλογία. Ωφελεί τόσο τον ευεργέτη, όσο και τον ευεργετούμενο. Η συναίσθηση της ευπραγίας αποτελεί ένα από τα καλύτερα γιατρικά για τα αρρωστημένα σώματα και πνεύματα. Όταν το πνεύμα είναι ελεύθερο και χαρούμενο με την επίτευξη ενός καθήκοντος νοιώθει την ικανοποίηση για τη χαρά που προξένησε στους άλλους. Η χαρούμενη, ανυψωτική αυτή επιρροή φέρνει καινούργια ζωή σε ολόκληρη την ύπαρξη.ZY 232.2

  Αντί ο ανάπηρος να αποζητάει διαρκώς τη συμπόνοια των άλλων, ας επιδιώξει να τη μεταδώσει στους άλλους. Αφήστε το βάρος της δικής σας αδυναμίας και λύπης να πέσει επάνω στον ευσπλαχνικό Σωτήρα. Ανοίξτε την καρδιά σας στην αγάπη Του και αφήστε την αγάπη αυτή να ρέει προς τους άλλους. Έχετε υπόψη ότι όλοι έχουν βαριές δοκιμασίες να σηκώσουν, μεγάλους πειρασμούς να αντικρούσουν και ότι θα μπορούσατε να κάνετε κάτι για να ελαφρύνετε τα βάρη τους αυτά. Εκφράζετε τις ευχαριστίες σας για τις ευλογίες που απολαμβάνετε. Δείξετε ευγνωμοσύνη για τις φιλοφρονήσεις που δέχεστε. Διατηρείτε την καρδιά σας γεμάτη από τις πολύτιμες υποσχέσεις του Θεού, ώστε να προμηθεύεστε από το θησαυρό αυτό λόγια που να φέρνουν παρηγοριά και δύναμη στους άλλους. Αυτό θα σας περιβάλλει με ένα πνεύμα εξυπηρετικό και ανυψωτικό. Κάντε σκοπό σας να ευλογείτε αυτούς που είναι γύρω σας και θα βρείτε τρόπους να γίνετε χρήσιμοι τόσο προς τα μέλη της οικογενείας σας όσο και προς τους άλλους.ZY 232.3

  Αν αυτοί που υποφέρουν από έλλειψη υγείας λησμονούσαν τον εαυτό τους σκεπτόμενοι τους άλλους, αν εκπλήρωναν την εντολή του Κυρίου να εξυπηρετούν εκείνους που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες από ότι αυτοί οι ίδιοι, θα αναγνώριζαν πόσο αληθινή είναι η προφητική υπόσχεση: «Τότε το φως σου θέλει εκλάμψει ως η αυγή και η υγεία σου ταχέως θέλει βλαστήσει. »ZY 233.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents