Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ζωή και Υγεία - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  ΟΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

  Στο γιατρό παρουσιάζονται πολύτιμες ευκαιρίες για να στρέψει την προσοχή των ασθενών του στις υποσχέσεις του λόγου του Θεού. Πρέπει να βγάζει από το θησαυροφυλάκιο καινούργια και παλιά πράγματα, προσφέροντας πότε-πότε τα λόγια της παρηγοριάς και της καθοδήγησης που οι άνθρωποι ποθούν να ακούσουν. Ας αποθηκεύει στο νου του ο γιατρός καινούργιες σκέψεις. Ας μελετάει το λόγο του Θεού προσεκτικά ώστε να εξοικειωθεί με τις υποσχέσεις του. Ας μάθει να επαναλαμβάνει τα παρήγορα λόγια που πρόφερε ο Χριστός κατά την επίγεια διακονία Του όταν δίδασκε ή θεράπευε τους ασθενείς. Οφείλει να μιλάει για τα θεραπευτικά έργα που έκανε ο Χριστός, για τα τρυφερά Του αισθήματα και για την αγάπη Του. Δεν πρέπει ποτέ να παραμελεί να στρέφει το νου των ασθενών του στο Χριστό, το Μεγάλο Γιατρό.ZY 87.1

  Η ίδια δύναμη που ο Χριστός ασκούσε όταν ορατός κυκλοφορούσε μεταξύ των ανθρώπων, βρίσκεται στο λόγο Του. Με το λόγο Του ο Ιησούς θεράπευε τις ασθένειες και έβγαζε τα δαιμόνια. Με το λόγο Του ηρέμιζε τη θάλασσα και ανάσταινε τους νεκρούς. Οι άνθρωποι μαρτυρούσαν ότι ο λόγος Του συνοδεύονταν από δύναμη. Μιλούσε για το λόγο του Θεού όπως τον είχε κηρύξει σε όλους τους προφήτες και δασκάλους της Παλαιάς Διαθήκης. Ολόκληρη η Γραφή είναι μία αποκά-λυψη του Χριστού.ZY 87.2

  Τις Γραφές πρέπει να τις δεχόμαστε σαν λόγο του Θεού προς εμάς, όχι απλώς σε γραπτή, αλλά και σε προφορική μορφή. Όταν οι πονεμένοι έρχονταν στο Χριστό, Εκείνος ατένιζε όχι μόνο αυτούς που ζητούσαν τότε βοήθεια, αλλά και όλους αυτούς που στο διάβα των αιώνων θα έρχονταν σ’ Αυτόν με τις ίδιες ανάγκες και με την ίδια πίστη. Όταν έλεγε στον παράλυτο: «Θάρρει, τέκνον συγκεχωρημέναι είναι εις σε αι αμαρτίαι σου,» ή όταν έλεγε στη γυναίκα της Καπερναούμ: «Θάρρει, θύγατερ, η πίστις σου σε έσωσεν ύπαγε εις ειρήνην,» μιλούσε και σε άλλους βασανισμένους, βαρυμένους με αμαρτίες ανθρώπους που μελλοντικά θα ζητούσαν τη βοήθειά Του. (Ματθ. 9:2, Λουκ. 8:48.)ZY 87.3

  Το ίδιο συμβαίνει και με τις υποσχέσεις του λόγου του Θεού. Σ’ αυτές απευθύνεταισε μας προσωπικά, μιλώντας τόσο καθαρά σαν να μας είναι δυνατό να ακούσουμε τη φωνή Του. Με τις υποσχέσεις αυτές ο Χριστός μας μεταδίδει τη χάρη και τη δύναμή Του. Αποτελούν τα φύλλα του δένδρου εκείνου που είναι «προς θεραπείαν των εθνών.» (Αποκ. 22:2.) Όταν γίνονται αποδεκτές και αφομοιώνονται, γίνονται η δύναμη του χαρακτήρα, η έμπνευση και η συντηρητική ουσία της ζωής. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να περιέχει τέτοια θεραπευτική δύναμη. Τίποτε άλλο εκτός από αυτές δεν μπορεί να μεταδώσει το θάρρος και την πίστη που εφοδιάζουν ολόκληρη την ύπαρξη με ζωτική δραστηριότητα.ZY 88.1

  Σε κάποιον που στέκει τρέμοντας από το φόβο στο χείλος του τάφου, στην αποκαμωμένη από το βάρος του πόνου και της αμαρτίας ψυχή, ας επαναλαμβάνει ο γιατρός σε κάθε ευκαιρία τα λόγια του Σωτήρα επειδή όλα τα λόγια του Αγίου Πνεύματος είναι λόγια δικά Του: «Μη φοβού διότι Εγώ σε ελύτρωσα, σε εκάλεσα με το όνομά σου Εμού είσαι. Όταν διαβαίνης δια των υδάτων, μετά σου θέλω είσθαν και όταν δια των ποταμών, δεν θέλουσι πλημμυρίσει επί σε όταν περιπατής δια του πυρός, δεν θέλεις καή ουδέ θέλει εξαφθή η φλόξ επί σε. Διότι Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρ σου. . . Αφ’ ότου εστάθης πολύτιμος εις τους οφθαλμούς Μου, εδοξάσθης και Εγώ σε ηγάπησα.» «Εγώ, Εγώ είμαι όστις εξαλείφω τας παραβάσεις σου ένεκεν Εμού, και δεν θέλω ενθυμηθή τας αμαρτίας σου.» (Ησ. 43:1-4, 25, 5.)ZY 88.2

  «Καθώς σπλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους Αυτόν. Διότι Αυτός γνωρίζει την πλάσιν ημών, ενθυμείται ότι είμεθα χώμα. » (Ψαλμ. 103:13-14.)ZY 89.1

  «Μόνον γνώρισον την ανομίαν σου, ότι ημάρτησας εις Κύριον τον Θεόν σου.» «Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας.» (Ιερ. 3:13, Α’ Ιωάν. 1:9.)ZY 89.2

  «Εξήλειψα ως πυκνήν ομίχλην τας παραβάσεις σου, και ως νέφος τας αμαρτίας σου επίστρεψον προς Εμέ διότι Εγώ σε ελύτρωσα. » (Ησ.44:22.)ZY 89.3

  «Ελθετε τώρα, και ας διαδικασθώμεν, λέγει Κύριος• εάν αι αμαρτίαι σας είναι ως το πορφυρούν, θέλουσι γίνει λευκαί ως χιών• εάν είναι ερυθραί ως κόκκινον, θέλουσι γίνει ως λευκόν μαλλίον. Εάν θέλητε και υπακούσητε, θέλετε φάγει τα αγαθά της γης.» (Ησ. 1:18-19.)ZY 89.4

  «Σε ηγάπησα αγάπησιν αιώνιον δια τούτο σε είλκυσα με έλεος.» «Εν θυμώ μικρώ έκρυψα το πρόσωπόν Μου από Σου δια μίαν στιγμήν με έλεος όμως αιώνιον θέλω σε ελεήσει.» (Ιερ. 31:3, Ησ. 54:8.)ZY 89.5

  «Ας μη ταράττηται η καρδία σας.» «Ειρήνην αφίνω εις εσάς, ειρήνην την Εμήν δίδω εις εσάς• ουχί καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω Εγώ. Ας μη ταράττηται η καρδία σας μηδέ ας δειλιά. » (Ιωάν. 14:1, 27.)ZY 89.6

  «Ο άνθρωπος θέλει είσθαι ως σκέπη από του ανέμου και ως καταφύγιον από της τρικυμίαςως ποταμοί ύδατος εν ξηρά γη, ως σκιά μεγάλου βράχου εν πηγή διψώση. » (Ησ. 32:2.)ZY 89.7

  «Όταν οι πτωχοί και ενδεείς ζητήσωσιν ύδωρ και δεν υπάρχη, η γλώσσα δε αυτών ξηραίνηται υπό δίψης, Εγώ ο Κύριος θέλω εισακούσει αυτούς, ο Θεός του Ισραήλ δεν θέλω εγκαταλείψει αυτούς. » (Ησ. 41:17.)ZY 89.8

  «Ούτω λέγει ο Κύριος όστις σε έκαμε . . . Θέλω εκχέει ύδωρ επί τον διψώντα και ποταμούς επί την ξηράν θέλω εκχέει το Πνεύμα Μου επί το σπέρμα σου και την ευλογίαν Μου επί τους εκγόνους σου.» (Ησ. 44:2-3.)ZY 90.1

  «Εις Εμέ βλέψατε και σώθητε, πάντα τα πέρατα της γης.» (Ησ.45:22.)ZY 90.2

  «Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασε. » «Αυτός ετραυματίσθη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών η τιμωρία ήτις έφερε την ειρήνην ημών ήτο επ’ Αυτόν και δια των πληγών Αυτού ημείς ιάθημεν.» (Ματθ. 8:17, Ησ. 53:5.)ZY 90.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents