Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bung 30—Mihring Leh Setana Inhmêlmâkna

  (Enmity Between Man And Satan)

  NANG leh hmeichhia hi ka indotîr ang che u a, i thlahte leh a thlahte pawh ka la indotîr bawk ang; chû mi chuan i lû A la tithitling ang a, nangin A keartui i la tithitling ang,” (Genesis 3:15). Mihring tlûk hnua Setana chunga Pathian thupuan chhuah chu hrilhlâwkna a ni bawk a, a tîr aṭanga hun tâwp thleng a huap a, leia mihring chi lo piang chhuak zawng zawngte chu, indona ropui taka an tel ve tûrte a lo entîr lâwk a ni.IR 505.1

  Pathian chuan, “Ka indotîr ang,” A ti a. He indona hi a hringhrânin beih a ni lo. Mihringin Pathian dân a lo bawhchhiat khân, a nunphung a lo sual ta a. Setana duh dân remin a lo nung ta a. Chutah chuan a hringhrânin mi sual leh sualna tichhuaktu inkârah indona a awm lo. Kal sualna avângin an pahnihin sual an ni ve ve mai a ni. A tih dân zâwm zui tûra mi dangte lainatna leh puihna a hmuh chauh loh chuan, kal sualna chu a châwl ngai lo. Hetih avâng hian vantirhkoh tlute leh mi sualte chu an inzawm nghet tlat a. Pathian chu inrawlh hlauh lo phei sela chuan, Setana leh mihringte chu vân do tûrin an infâwk khâwm ang a, Setana huat a hnêkin, mihring thlah pumpui chuan Pathian an do vang.IR 505.2

  Vântirhkohte chu a heltîr ta angin, vân sorkâr a donaa puibâwm tûrin mîte chu Setanan a thlêm a. Krista an huatna lam thuah chuan, Setana leh vântirhkoh tlûte chu an inlungrual a; thil dang zawng zawngah inrem lohna nei mah se, vân leh khawvêl Rorêltu dodâlin, an inkungkaih ṭhêm a. Mahse Setanan amah leh hmeichhe inkârah leh, a thlahte leh hmeichhe thlahte inkârah indona awm tûr thu sawi a hriat chuan, mihring nihphung tichhe tûra beihna chu tihbuai a nih tûr leh engemaw hmangin mihring chu a thuneihna dâl tûrin tihchak a ni dâwn tih a hria a.IR 505.3

  Mihringte chu, Krista avânga Pathian hmangaihna leh zahngaihna changtu an nih avângin, Setanan hnamte a huatna chu a lo ling a. Mihringte chu Pathian zah lohna neihtîrin, Pathian thil ruahman leh A kut chhuakte chu nuai bo leh tihbawlhhlawha, mihring tlanna chu tlawlhtîr a, vânah lungngaihna awmtîr a, leiah hian chungpikna leh ṭiauna thlentîr a tum a. Tichuan hêng thil ṭha lo zawng zawngte hi Pathianin mihring A siam vânga lo awm niin a sawi a.IR 506.1

  Mihring thinlunga Setana do duhna lo awm hi Krista zahngaihna vâng a ni a. Hemi rilru tithartu zahngaihna leh thiltihtheihna tihthar lehna lo chuan, mihring chu Setana sal man a ni reng ang a, bâwihh, a pu duhzâwng ti tûra inpeih reng chu a ni zêl ang. Mahse thinlunga dân thar chuan tûn thlengin remna awmnaah buaina a siam a. Krista thiltihtheihna pêk chu hmangin mihring chuan mi sual leh dân kalhtu chu a dodal thei. Tupawh sual hmangaih lova lungten zâwk leh chhûng lama rilru tichhetu châkna dodâla hnehtu apiangin, chung lam kaihhruaina hman a nihzia an târlang a ni.IR 506.2

  Krista Thlarau leh Setana thlarau inkâra hnialkalhna awm chu, khawvelin Krista a hmuh khân, mak taka tihlan a lo ni ta. Judaten Isua an hnarna chhan kha khawvêl hausakna te, ropuina te, zahawmnate nei lova A lo lan vâng a ni ber lo. Pâwn lam tlâkchhamna phuhrûkna aia nasa zâwk thiltihtheihna A neih chu an hmu reng a. Mahse Krista fîmna leh thianghlimna chuan Pathian ngaisak loten Amah an huatna chu a tichhuak a. Mahni inphatna leh sual tel lova A nunna chu, mipui chapo tak, tîsa châkna sual ûmtute tân zilhna awm reng chu a ni. Hei hi a ni, Pathian Fapa chunga huatna tichhuaktu chu. Setana leh a tirhkoh sualte chu, mi sualte nên an ṭang tlâng a. Kal sual zawng zawngte chuan thutak thupui Humtu chu an phiar a.IR 506.3

  Chu inhmêlmâkna chu Krista chunga an tilang ta ang khân, A zuitute chungah pawh an tilang a. Tupawh sual nungchang tuitang lo chu hmua, chung lam chakna ringa thlêmna do apiangin, Setana leh a mîte thinurna an chawk chhuak ngei ngei dâwn a ni. Thutak bulpui thianghlim huatna leh a zuitute sawisêlna leh tihduhdahna hi, sualna leh mi sualte an awm chhûng chuan a reh lo vang. Krista zuitute leh Setana rawngbâwltute chu an inrem thei lo. Kraws dodâlna chu a la tâwp rih lo. “Tupawh, Krista Isuaa Pathian ngaihsaka awm tum apiangin tihduhdahnate an tuar bawk ang,” (2 Timothea 3:12).IR 506.4

  Setana thawhpuitute chuan a kaihhruaina hnuaiah a thiltihtheihna tinghet tûr leh, Pathian sorkârna kalhzâwnga a ram din tûrin an la thawk mêk zêl a ni. Hetiang thila Krista zuitute bum tûr leh, an thuâwihna laka hîp bo dân kawng an zawng reng a. An hruaitupa ang bawkin, Pathian thu an ngaisualin an tichingchivêt a. Setanan Pathian a mawhchhiat angin, amâ tâna thawktute pawhin Pathian mîte chu sawichhiatna an zawng a. Krista tihlumtu thlarau khân Amah zuitute tiboral tûrin mi sualte a chawk tho va. Hêng zawng zawng hi hrilhlâwkna hmasa berah tihlan vek a ni a, “Nang leh hmeichhia hi ka indotîr ang che u a, i thlahte leh a thlahte pawh ka la indotîr ang,” tiin. Hei hi hun tâwp thlengin chhunzawm a ni ang.IR 507.1

  Setanan a mîte zawng zawng a pun a, a thiltihtheihna zawng zawng chu indo nân a hmang a. Engati nge nasa zâwka dodâl a hlawh loh? Engati nge Krista sipaite chu an mutthlûk a, thil an ngaihven loh?—Krista nêna inzawmna tak tak an neih loh vâng leh A Thlarau an chan loh vâng mai a ni. An Hotupain sual a huat leh a hnâwl angin, an huain an hnâwl ve lo. Kristan a tih angin sual do tumna an nei lo va. Sual sualzia leh huatthlalâkzia lah an hre hek lo. Thimna lalpa nungchang leh thiltihtheihna hre lovin an mit chu tihdel a ni a. A thiltihtheihna leh mi tihchhiat a duhna te, Krista leh A kohhrante a dona nasatzia te chu an hriat tlêm êm avângin, Setana leh a hnathawhte chu huat nachâng an hre vak lo a ni. He thilah hian mipui chu bumin an awm a. An hmêlma chu mi thiltithei tak mai, tirhkoh sualte rilru pawh thunun thei, ruahman lâwkna fel tak leh remhre taka chein mîte chu chhandama an awm loh nâna dangchat tûrin Krista chu a do a ni tih an hre lo. Kristian intite leh Chanchin Ṭha rawngbâwltute zîngah meuh pawh, pulpitah tihpalh thila lam rîk mai bâk chu, Setana chung thu sawi a khât hlê a ni. A thothang ṭhatna leh a hlawhtlinna chiang êm êm te hi an hmuh kân a; a vervêkna hmuh thiam harsa deuh laka zilhna chu an ngaihthah bawk a; a awm ngei a ni tih hre lo vang maiin an lang a.IR 507.2

  Mîten a thil ruahmante an hriat loh laiin, he hmêlma harhvâng tak hi, englai pawhin an kawngah a awm reng a ni. In tina chhûngkaw chanvo pêng hrang hrangah te, kan khawpui kawtthlêr tinah te, kohhranah te, hnam rorêl khâwlah te, rorêl dikna hmunah te, kua hreuhvin, ti-chî-âiin, bum a, hruai bovin, hmun tinah a hmei a pâ leh naupangte thlarau leh taksa te tibuai a, chhûngkuate tidarhin, huatna chî te, elrelna te, inbeihna te, sorkâr pawisawina te leh tualthahna te a tuh a. Kristian khawvêl lahin hêng thilte hi Pathian ruat leh, thil lo awm ngei tûrah an ngai maiin a lang si a.IR 508.1

  Khawvêl aṭanga tihrangtu daidanna chu tichhiaa Pathian mite hneh theih dân Setanan a zawng reng a. Ring lo mîte nêna inkûngkaihna neih khap tlat chu an tawn luih avângin, hmânlai Israelte chu sualah hruai luhin an awm a. Chumi ang chiahin tûn lai Israelte pawh hi hruai bovin an awm ve. “Krista, Pathian anpui, A ropuina Chanchin Ṭha êng chuan a chhun ên theih lohna tûrin chûngahte chuan he khawvêl pathian hian ring lote rilru a tidel ta a.” Krista zuitu tak tak ni lo zawng zawngte chu Setana bâwihhte an ni vek a. Thinlung siam thar lohvah chuan sual hmangaihna leh chhuanlam siama sual vawn tlat duhna a awm a. Thinlung siam tharah erawh chuan sual huatna leh dodâl tlatna a awm thung a ni. Kristianten Pathian ngaihsak lo leh ring lo mîte kawp an thlan hian, anmahni chu thlêmnaah an intâr chhuak a ni. Hmuh theih lohvin Setana chu a inthup a, a rûk têin a bumna chuan an mitte chu a tuam a. Chûng mîte chuan anni chu an tihkhawloh theih an ring lo va; chutia nungchangah te, thusawiah te, chêt dânah te khawvêl nên an insiam rem zêl lai chuan, an mit a lo del tial tial ṭhîn a ni.IR 508.2

  Khawvêl tih dân rema khawsakna hian kohhran chu khawvêl lamah a hruai lût a; khawvêl chu Krista lamah a hruai ngai lo. Sual pawng nêlna hian sual chu a tilang tenawm nêp ngê ngê ṭhîn. Setana bâwihhte pâwl fotu chuan an hotupa a hlauhna chu a bo thuai ang. Kan tih tûr kan tihna lamah harsatna thlenpui kan nihin, lal rorêlnaa Daniela ang khân, Pathianin min humhim dâwn tih kan chiang tûr a ni: mahse thlêmnaah kan inpêk erawh chuan, rang takin emaw, muang deuhvin emaw sualah kan tlu ngei ngei ang.IR 508.3

  A thu hnuaia awm inring ngai rêng rêng lote lakah thlêmtu chu a thawk hlawhtling ber ṭhîn a ni. Talen nei ṭhate lehlehkha thiamte hi, Pathian ṭihna tel lo pawha chhandamna pe thei leh, mîte chu Pathian duhsakna dawntîr thei ang hrimin ngaihsân leh chawimawi an ni a. Anmahni ngaih chuan talen leh hnam nunphung te hi Pathian thilpêk a ni an ti a; mahse hêngte hi sakhaw hmun pawimawha dah an nih chuan, Pathian hnêna thlarau hruai hnaih a hnêkin, an hruai bo zâwk a, tichuan ânchhia leh thang an lo ni mai ṭhîn a ni. Engemaw chenah chuan, hawihhâwmna leh awm dân mawi zawng zawng hi Kristaa chhuak vek a ni tih ngaihdân hian mi tam tak a hneh a. Tihsual nasa zâwk a awm ngai lo. Hetiang ṭhatna hian Kristian tinrêng nun a cheimawi ang a, sakhaw dik tak tân hû thiltithei tak an hmang thei dâwn si a, mahse anmahni chu Pathianah hlan thianghlim tûr an ni, a nih loh chuan sual thiltihtheihna an ni mai ang. Mi hriatna nei ṭhate leh mi hîp thei tam takte, chêt dân khawlo ni anga lang thei lam âwn duh miah lo tûrte hi, Setana hmanraw cheimawi lek an ni ṭhîn. A tihkhawlohna leh, bum hmang nungchang huhâng nei tak leh a nungchang entawn tûr hnutchhiah chuan, Krista hnaah la hre lo leh fing lote aia hmêlma hlauhawm zâwk an nihtîr ta ṭhîn a ni.IR 509.1

  Ṭhahnemngaia ṭawngṭaina leh Pathiana innghatin, Solomona chuan, khawvêl maktih leh ngaihsân khawp hial finna a nei a. Mahse a chakna hnâr aṭanga a pên a, amaha a innghah tâk khân, thlêmtu saseh mai a lo ni a. Lalte zînga fing ber hnêna thiltihtheihna mak tak pêk a lo nihna pawh khân, thlaraute hmêlma ṭangkai zâwk a nihtîr lekfang a ni.IR 509.2

  Chutiang thil Setanan an rilru tihdel tuma a phî ruai lai chuan, Kristiante hian, “Tîsa leh thisen an buan lo va, lalna te leh thuneihna te, he khawvêl thim chunga rorêltu te, vân hmunahtea thlarau sualho awm chu an buan zâwk” a ni tih theihnghilh suh se. Thâwk khum thua zilhna chu kum zabi tam tak liam ta aṭanga kan hun thlengin tihrîk a ni a: “Ngaihven ula, fîmkhur rawh u; in khingpui Diabola chu sakeibaknei rûm ṭhîn angin a ei theih tûr zawngin a phî ruai ṭhîn,” (1 Petera 5:8). “Diabola ngamthlêmnate chu in do zawh nân Pathian râlthuam famkimin inthuam rawh u,” (Efesi 6:11).IR 510.1

  Adama hun aṭanga kan hun thlengin, kan hmêlma ropui chuan mihringte hnehchhiah tûr leh tiboral tûrin a thiltihtheihnate chu a hmang reng a. Kohhran a beihna hnuhnung ber atân tûnah hian a inbuatsaih mêk a ni. He hmêlma nunrâwng, châwl ngai lo do tûr hian Krista zui tum zawng zawngte chu hruai an ni vek ang. Kristiante chuan Pathian ṭih dân entawn tûr an zir tam poh leh, anmahni chu Setana beih tûrin an intârlang chiang ting a ni mai. Pathian hnâa phûr taka thawk zawng zawng, Diabola bumna hailan tuma, mîte hmâa Krista târ chhuah tumtute chu, Paulan rilru inngaitlâwm tak leh, mittui tam tak leh thlêmna kâra, LALPA rawngbâwltute tia a sawite zîngah an tel ve thei ang.IR 510.2

  Setanan a thlêmna hrâng ber leh fing vervêk berin Krista chu a rawn bei a; mahse inbeihna zawng zawngah amah chu dan kîr a ni vek a. Chûng indonate chu Kristan kan aiawhin A bei a; chûng hnehnate hmang chuan hnehtuah min siam ve thei a ni. Amah zawngtu zawng zawngte hnênah Kristan chakna A pe ang. Mi tumah hi mahni remtihna lo chuan Setanan a hneh thei lo. Thlêmtu chuan rilru a thunun thei lo va, mi tumah sual tûrin a tilui thei hek lo. A tihrehawm thei a, mahse a tibawlhhlawh thei lo. Lungngaihna a tuartîr thei a, mahse a tikhawlo thei lo. Krista hnehna hian sual leh Setana chu huai takaIR 510.3

  do tûrin Amah zuitute chu huaisenna A pe dâwn a ni. “Râlthuam famkimin inthuam rawh u,” (Efesi 6:11).IR 510.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents