Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ithemba Elikhulu - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Umthetho Wenkululeko

  Abaningi abafundisa ngezenkolo bathi uKristu ngokufa kwaKhe, wawuchitha umthetho. Abanye bawubona njengejoka elisindayo, bese bethi, kunalobo “bugqila” bomthetho bangazithokozisa “ngenkululeko” etholakala evangelini.IE 64.2

  Kodwa abaprofethi nabaphostoli abawuthathanga kanjalo umthetho ongcwele kaNkulunkulu. UDavide wathi: “Ngiyakuhamba endaweni ebanzi, ngokuba iziyalezo zaKho ngiyazifuna,” (iHubo 119:45). Umphostoli uJakobe ukhuluma ngomthetho wemiyalo eyishumi ngokuthi “opheleleyo, wenkululeko.” (Jakobe 1:25). UMambuli ubusisa labo “abenza imiyalo yaKhe ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila, bangene emzini ngamasango,” (iSambulo 22:14).IE 64.3

  Ukuba kwakungenzeka ukuthi umthetho uguqulwe noma uchilizelwe eceleni, sasingeke sibe khona isidingo sokufa kukaKristu ukuze asindise abantu ecaleni lesono. INdodana kaNkulunkulu yeza “ukukhulisa umthetho, iwudumise,” (Isaya 42:21). Wathi: “Ningathi ngeze ukuchitha umthetho,” “Kuze kudlule izulu nomhlaba, akusoze kwadlula nagamana linye nasicashana sinye somthetho.” Ezisho Yena, wathi: “Ngiyathanda ukwenza intando yakho Nkulunkulu wami; nomthetho wakho usenhliziyweni yami,” (Mathewu 5:17,18; iHubo 40:8).IE 64.4

  Umlhetho kaNkulunkulu awuguquki, uyisambulo sesimilo soMqambi wawo. UNkulunkulu uluthando, nomthetho waKhe uluthando. Uthando lungukugcwaliseka komthetho.” Umhlabeleli uthi: “Umthetho wakho uyiqiniso”; “Imiyalo yakho yonke ilungile.” UPawulu uthi: “Ngakhoke umthetho ungcwele, nomyalo ungcwele, ulungile, muhle.” (amaRoma 13:10; iHubo 119:142,172; amaRoma 7:12). Umthetho onjalo ufanele ukuhlala naphakade njengoMqambi wawo.IE 65.1

  Kuwumsebenzi wenguquko nokungcwaliswa ukubuyisela abantu kuNkulunkulu ngokubenza bezwane nezimiso zomthetho waKhe. Ekuqaleni, umuntu wayezwana ngokuphelele nomthetho kaNkulunkulu. “Ukunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu; ngokuba akuwuthobeli umthetho kaNkulunkulu, yebo, futhi kungekwenze,” (amaRoma 8:7). Kodwa “UNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngeNdodana yaKhe ezelwe yodwa,” ukuze umuntu abuyisane noNkulunkulu, abuyiselwe ekuzwaneni noMdali wakhe. Lenguquko ukuzalwa ngokusha, ngaphandle kwakho “angewubone umbuso kaNkulunkulu,” (Johane 3:16, 3).IE 65.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents