Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ithemba Elikhulu - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Isahluko 11—Victory of Love

  Ekupheleni kweminyaka eyinkulungwane,1Iminyaka eyinkulungwane lena echazwe eBhayibhelini kuSambulo 20:1 - 6, nasencwadini ephelele i- The Great Controversy , isahluko 41. uKristu uyobuyela emhlabeni ephahlwe ngabasindisiwe nezingelosi. Uyala ababi abafile ukuba bavuke ukuze bamukele ukubhujiswa kwabo. Baphuma bebaningi ngangezihlabathi zolwandle, benezimpawu zokugula nokufa. Veko umahluko uma kuqhathaniswa nalabo abavuka ovukweni lokuqala!IE 113.1

  Wonke amehlo abona inkazimulo yeNdodana kaNkulunkulu. Ngazwil linye, ababi bayakhamuluka bathi: “Ubusisiwe ozayo ngegama leNkosi!” Mathewu 23;39. Akulona uthando olubaqhuba ukuba basho njalo. Amandla eqiniso iwona akhipha lamazwi ezindebeni zabo. Ngendlela ababi abangena ngayo emangcwabeni, bayophuma ngayo, benaleyo nzondo ngakuKristu, nalowo moya wokuhlubuka. Ngeke bathole elinye ithuba lomusa ukuze balungise izimpilo zabo zakuqala.IE 113.2

  Umprofethi uthi: “Izinyawo zakhe ziyakuma ngalolosuku eNtabeni yemiNqumo ephambi kweJerusalema ngasempumalanga, iNtaba yemiNqumo iqhekezeke phakathi,” (Zakariya 14:4). Njengoba iJerusalema entsha yehla ivela ezulwini, yehlela endaweni elungisiwe, uKristu nabantu baKhe bangene emzini ongcwele.IE 113.3

  Ngesikhathi engenakuxhumana nabantu angase abakhohlise, uSathane wayedangele ezizwa eyedwa, kodwa ngokuvuswa kwababi abebefile, ebona isixuku esikhulu esisohlangothini Iwakhe, amathemba akhe ayavuseleleka. Uzimisele ukuthi ngeke ayiyeke lempikiswano enkulu. Uzokhuza amabutho abalahleki abangaphansi kwakhe. Ngokwenqaba uKristu, bamukela umbuso womhlubuki, futhi balungele ukwenza akushoyo.IE 114.1

  Kodwa ngokuhambisana nobuqili bakhe bangaphambili, akabatsheli ukuthi unguSathane. Uthi uyena umnikazi womhlaba ngokomthetho, nokuthi ifa lawo laqwagwa kuyena. Uthi ungimsindisi, enika isiqiniseko kubalandeli bakhe abaphuphuthekisiwe, sokuthi bavuswe emangcwabeni ngamandla akhe. USathane unika amandla kulabo ababuthakathaka, abafake umfutho ngawo wonke amandla akhe ebahola ukuze bathathe umuzi kaNkulunkululu. Ukhomba izigidi ezingenakubalwa zalabo abavuswe ekufeni, athi yena njengomholi wabo, unamandla okuwubuyisela kuyena umbuso nesihlalo sobukhosi.IE 114.2

  Kuleso sixuku esikhulu kukhona abantu abaphila iminyaka eminingi, ngaphambi kukazamcolo, abantu abakhulu, nabahlakaniphile; abantu abamisebenzi yabo yenza ukuthi izwe libakhonze ngenxa yobuhlakani babo, kodwa isihluku sabo nobubi babo benza ukuthi uNkulunkulu abashabalalise emhlabeni. Kukhona amakhosi, nabakhuzi bempi ababengakaze behlulwe empini. Ekuteni, akukho nguquko eyenzeka kubona. Uma bephuma emathuneni, basaqutshwa yileso sifiso sokunqoba esasibabusa ngesikhathi befa.IE 115.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents