Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Adventistu māja - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  54. Nodaļa—Reliģija Ģimenē

  [317] Ģimenes reliģijas definīcija. Ģimenes reliģija nozīmē bērnu audzināšanu Kunga pamācībās. Ikvienam ģimenē ir jāsaņem Kristus mācības un stingri jāsargā ikviena dvēsele, lai sātans to nevarētu piekrāpt un aizvilināt prom no Kristus. Šis ir standarts, uz ko vajadzētu tiekties ikvienai ģimenei, un tai vajadzētu apņemties nepadoties un nekļūt mazdūšīgiem. Ja vecāki būs čakli un modri savās pamācībās un audzinās bērnus, domājot tikai par Dieva godu, viņi sadarbosies ar Dievu un Dievs sadarbosies ar viņiem, glābjot bērnu dvēseles, par kurām Kristus ir miris. 1Manuskripts 24b, 1894.Am 277.1

  Reliģiskas pamācības nozīmē daudz vairāk nekā parastas pamācības. Tas nozīmē, ka jūs lūdzat kopā ar bērniem, mācāt viņiem tuvoties Jēzum un stāstīt Viņam visas savas vajadzības. Tas nozīmē, ka jums ir jāparāda savā dzīvē, ka Jēzus jums ir viss un ka Viņa mīlestība padara jūs pacietīgus, laipnus, iecietīgus un tomēr stingrus, pavēlot saviem bērniem pēc sevis, kā to darīja Ābrahāms. 2Vēstule 8a, 1896.Am 277.2

  Tieši tā, kā uzvedaties mājās, jūs esat reģistrēti Debesu grāmatās. Kas grib kļūt par svēto Debesīs, tam vispirms ir jākļūst par svēto savā ģimenē. Ja tēvi un mātes ir patiesi kristieši ģimenē, viņi būs noderīgi locekļi draudzē un spēs vadīt draudzes un sabiedrības lietas tieši tāpat, kā viņi ir vadījuši savas ģimenes jautājumus. Vecāki, neļaujiet savai reli-ģijai būt vienkārši vārdiem, bet lai tā kļūst [318] par realitāti. 3Manuskripts 53, bez datuma.Am 277.3

  Reliģijai jābūt daļai no audzināšanas darba mājās. Reliģija ģi-menē ir stipri atstāta novārtā. Vīrieši un sievietes daudz interesējas par ārzemju misijas laukiem. Viņi bagātīgi ziedo tiem un tādā veidā cenšas klusināt savu sirdsapziņu, domādami, ka ziedošana Dieva darbam iz-līdzinās viņu nolaidību būt pareizam paraugam mājās. Taču mājas ir viņu īpašais lauks, un Dievs nepieņems nekādus aizbildinājumus, ja šis lauks tiks atstāts novārtā. 4The Signs of the Times, August 23, 1899.Am 278.1

  Mājās, kurās reliģija tiek praktizēta, tiek paveikts liels labums. Reliģija vadīs vecākus darīt savu darbu, ko Dievs ir paredzējis padarīt mājās. Bērni tiks uzaudzināti Kunga pamācībās. 5The Review and Herald, March 13, 1894.Am 278.2

  Iemesls, kāpēc mūsu laikmeta jaunieši nav reliģiskāki, ir tas, ka viņu audzināšanas darbā ir trūkumi. Patiesa mīlestība uz bērniem netiek pa-rādīta, ja viņiem ļauj izdabāt kaislībām vai nepaklausība jūsu likumiem paliek nesodīta. Kā locīs zaru, tā lieksies koks. 6Liecības draudzei 2, 701.Am 278.3

  Ja reliģijai ir jāietekmē sabiedrība, tai vispirms ir jāietekmē ģimenes locekļi. Ja bērni būtu mācīti mīlēt un bīties Dievu mājās, tad, izejot ārā pasaulē, viņi būtu sagatavoti audzināt paši savas ģimenes Dievam un patiesības principi iesakņotos sabiedrībā un izplatītu spēcīgu ietekmi pasaulē. Reliģijai nevajadzētu būt nošķirtai no audzināšanas darba mājās. 7The Signs of the Times, April 8, 1886.Am 278.4

  Vispirms reliģija mājās, tad draudzē. Mājās tiek likts pamats draudzes labklājībai. Ietekme, kas valda mājas dzīvē, tiek īstenota draudzes dzīvē, tāpēc draudzes pienākumiem vispirms vajadzētu sākties mājās. 8The Signs of the Times, September 1, 1898.Am 278.5

  [319]Ja mums būs labas reliģiskas ģimenes, mums būs izcilas reliģiskas sanāksmes. Izveidojiet cietoksni mājās. Ziedojiet savi ģimeni Dievam un tad runājiet un rīkojieties mājās kā kristieši. Esiet laipni, iecietīgi un pacietīgi mājās, zinot, ka esat skolotāji. Ikviena māte ir skolotāja, un ikvienai mātei vajadzētu būt skolniecei Kristus skolā, lai viņa zinātu, kā mācīt, un varētu izveidot pareizu bērnu raksturu. 9Manuskripts 70, bez datuma.Am 278.6

  Ja mājās nav reliģijas, ticības apliecība būs bezvērtīga. [..] Daudzi krāpj sevi, domādami, ka raksturs tiks pārveidots, atnākot Kristum, bet, kad Viņš atnāks, nekādas sirds atgriešanās nenotiks. Mūsu rakstura trūku-miem ir jātiek nožēlotiem šeit, un Kristus žēlastībā mums tie ir jāuzvar, kamēr ir pārbaudes laiks. Šī ir vieta, kur sagatavoties ģimenei augšā. 10The Signs of the Times, November 14, 1892. 11 Am 279.1

  Reliģija mājās ir ļoti nepieciešama, un mūsu vārdiem mājās vajadzētu būt pareiza rakstura, citādi mūsu liecības draudzē būs tukši vārdi. Ja ne-parādāt lēnprātību, laipnību un pieklājību savās mājās, jūsu reliģija ir vel-tīga. Ja būtu vairāk patiesas reliģijas mājās, draudzei būtu vairāk spēka. 11Vēstis jauniešiem, 327.Am 279.2

  Liela kļūda ir atlikt reliģiskās pamācības. Visskumjākais, kas var būt, ir ļaut bērniem uzaugt bez zināšanām par Dievu. 12The Signs of the Times, April 23, 1894.Am 279.3

  Vecāki pieļauj vislielāko kļūdu, ja nesniedz bērniem reliģiskas pa-mācības, domādami, ka ar viņiem nākotnē viss būs kārtībā un, kļūstot vecāki, viņi paši sāks interesēties par reliģisku pieredzi. Vecāki, vai jūs neredzat, ka sātans apsēs [320] sirds lauku ar nezālēm, ja jūs nesēsit dārgo patiesības, mīlestības un Debesu rakstura īpašību sēklu sirdī? 13The Signs of the Times, August 6, 1912.Am 279.4

  Pārāk bieži bērniem ļauj uzaugt bez reliģijas, jo vecāki domā, ka viņi ir pārāk jauni, lai viņiem uzliktu kristiešu pienākumus. [..]Am 279.5

  Jautājums par bērnu pienākumu attiecībā uz reliģiju ir jāizlemj pilnībā un bez vilcināšanās, kamēr viņi ir ģimenes locekļi. 14The Review and Herald, April 13, 1897.Am 279.6

  Vecāki saviem bērniem ir Dieva vietā, lai stingri un tieši, sevi kon-trolējot, pateiktu, kas viņiem ir jādara un kas nav jādara. Visas pūles, kas ar laipnību un paškontroli pieliktas viņu labā, attīstīs viņu raksturos stingrības un izlēmības īpašības. [.. ] Tēviem un mātēm ir pienākums savlaicīgi nokārtot šos jautājumus, lai bērns par sabata pārkāpšanu, ne-vērību pret dievkalpojumiem un ģimenes lūgšanām domātu tikpat maz kā par zagšanu. Barjera ir jāuzceļ ar pašu vecāku rokām. 15Manuskripts 119, 1899.Am 279.7

  Jau no agrīna vecuma bērni ir gudri jāaudzina Kristum un tas jāturpina arī vēlāk. Par mūžīgo realitāti bērniem ir jāmāca tad, kad viņu sirdis ir visuzņēmīgākās. Vecākiem vajadzētu atcerēties, ka viņi dzīvo, runā un rīkojas Dieva klātbūtnē. 16The Review and Herald, March 13, 1894.Am 280.1

  Vecāki, kādu ceļu jūs ejat? Vai jūs rīkojaties saskaņā ar domu, ka reli-ģiskajos jautājumos jūsu bērnus nevajadzētu ierobežot? Vai jūs atstājat viņus bez padoma un pamācībām visu bērnības un jaunības laiku? Vai jūs ļaujat viņiem darīt tā, kā viņiem patīk? Ja tā, tad jūs atstājat novārtā Dieva dotās atbildības. 17Turpat.Am 280.2

  Pielāgojiet pamācības bērna vecumam. Tiklīdz mazie ir pietiekami saprātīgi, vecākiem vajadzētu stāstīt viņiem stāstu par Jēzu, lai viņi varētu uzņemt dārgo patiesību par Betlēmes bērniņu. Ieaudziniet bērnu prātos vienkāršas dievbijības jūtas, kas ir piemērotas viņu gadiem un spējām. Nesiet savus [321] bērnus lūgšanā pie Jēzus, jo Viņš ir sagādājis iespēju viņiem mācīties reliģiju, tāpat kā viņi no vārdiem ir mācījušies veidot valodu. 18The Signs of the Times, August 27, 1912.Am 280.3

  Vēl būdami mazi, bērni ir uzņēmīgi dievišķai ietekmei. Kungs ņem šos bērnus īpašā savā aprūpē. Ja viņi ir audzināti Kunga pamācībās, tad saviem vecākiem ir nevis šķērslis, bet palīdzība. 19The Signs of the Times, April 23, 1912.Am 280.4

  Vecākiem kopīgi ir jāsekmē reliģija mājās. Tēvs un māte ir atbildīgi par reliģijas saglabāšanu mājās. 20Manuskripts 47, 1908.Am 280.5

  Lai māte neuzņemas tik daudz rūpju, ka nevar atvēlēt laiku ģimenes garīgajām vajadzībām. Lai vecāki meklē Dieva vadību savā darbā. Uz ceļiem Viņa priekšā viņi iegūs patiesu izpratni par savām lielajām atbil-dībām, un tur viņi var nodot savus bērnus Viņam, kurš nekad nekļūdās savā padomā un pamācībās. [..]Am 280.6

  Ģimenes tēvam nevajadzētu visas rūpes par garīgajiem jautājumiem atstāt mātes ziņā. Tēviem un mātēm ir jādara liels darbs, un abiem vaja-dzētu darīt savu daļu, sagatavojot bērnus lielajai tiesas dienas pārbaudei. 21Vēstule 90, 1911.Am 280.7

  Vecāki, iesaistiet bērnus savā reliģiskajā dzīvē. Aplieciet ap viņiem savas ticības rokas un nododiet viņus Kristum. Neļaujiet nekam atmest savu atbildību audzināt viņus pareizi. Neļaujiet nekādām pasaulīgām interesēm jūs piespiest viņus pamest. Nekad neļaujiet savai kristīgajai dzīvei nošķirt bērnus no jums. Nesiet viņus kopā ar sevi Kungam, izglī-tojiet viņu prātus, lai tie iepazītos ar dievišķo patiesību. Lai viņi satiekas ar tiem, kuri mīl Dievu. Vediet viņus pie Dieva ļaudīm kā bērnus, kuriem [322] palīdzat veidot raksturus, kas derīgi mūžībai. 22The Signs of the Times, April 23, 1912.Am 281.1

  Reliģija mājās - ko gan tā spēj paveikt! Tā darīs to darbu, ko Dievs ir paredzējis darīt katrā ģimenē. Bērni ir jāuzaudzina Kunga pamācībās. Viņi tiks audzināti un apmācīti nevis būt sabiedrības cienītājiem, bet Kunga ģimenes locekļiem. 23Manuskripts 7, 1899.Am 281.2

  Bērni vēro, vai vecāku dzīve ir saskanīga. Bērnu prātus ietekmē viss. Tiek vērota sejas izteiksme, arī balss tonim ir sava ietekme, un viņi precīzi atdarina jūsu uzvedību. Īgni un sapīkuši tēvi un mātes sniedz saviem bērniem mācības, kuru dēļ viņi kādā savas dzīves brīdī būs gatavi atdot visu pasauli, ja tā viņiem piederētu, lai no tām atbrīvotos. Bērniem ir jāredz savu vecāku dzīvēs saskaņa ar viņu ticību. Dzīvojot saskanīgu dzīvi un mācoties paškontroli, vecāki var veidot savu bērnu raksturus. 24Liecības draudzei 4, 621.Am 281.3

  Dievs godā labi pārvaldītu ģimeni. Tēvi un mātes, kas savās mājās Dievu liek pirmajā vietā un kas māca bērniem, ka Kunga bijāšana ir gudrības sākums, pagodina Dievu eņģeļu un cilvēku priekšā, atklājot pasaulei labi noregulētu, labi disciplinētu ģimeni - ģimeni, kas mīl Dievu un paklausa Viņam, nevis saceļas pret Viņu. Kristus nav svešinieks viņu mājās. Viņa vārds ir ģimenes locekļa vārds, kas tiek cienīts un godāts. Eņģeļi priecājas tādās mājās, kur Dievam pieder augstākā vara un kur bērni tiek mācīti godāt reliģiju, Bībeli un savu Radītāju. Šādas ģimenes var balstīties [323] uz apsolījumu: “Kas Mani godā, to Es godāšu.” (1. Sam. 2:30) 25Turpat, 5:424.Am 281.4

  Kā Kristus tiek ielaists mājās. Kad Kristus ir sirdī, Viņš tiek ievests ģimenē. Tēvs un māte jūt, cik svarīgi ir dzīvot paklausībā Svētajam Garam, lai Debesu eņģeļi, kas kalpo tiem, kuri būs glābšanas mantinieki, kalpotu tiem kā skolotāji mājās, izglītojot un mācot viņus bērnu audzi-nāšanas darbā. Mājās ir iespējams izveidot mazu draudzi, kas godā un slavē Glābēju. 26Manuskripts 102, 1901.Am 282.1

  Padariet reliģiju pievilcīgu. Padariet kristīgo dzīvi pievilcīgu. Stāstiet par zemi, kurā Kristus sekotājiem ir jāizveido sev mājas. To darot, Dievs vadīs jūsu bērnus patiesībā, piepildot viņus ar ilgām būt derīgiem mājokļiem, kurus Kristus ir aizgājis sagatavot tiem, kas mīl Viņu. 27The Review and Herald, January 29, 1901.Am 282.2

  Vecākiem nav jāspiež bērnus pieņemt reliģijas formu, bet pievilcīgā gaismā jāatklāj viņiem mūžīgie pamatprincipi. 28The Signs of the Times, August 27, 1912.Am 282.3

  Ar savu priecīgumu, kristīgo laipnību un maigo, sirsnīgo līdzjūtību vecākiem ir jāpadara Kristus reliģija pievilcīga, bet viņiem ir jābūt arī stingriem, prasot cieņu un paklausību. Bērnu prātos ir jātiek nostipri-nātiem pareizajiem principiem. 29The Review and Herald, June 27, 1899.Am 282.4

  Mums jaunieši jāpamudina rīkoties pareizi. Tam nepietiek ar sudrabu un zeltu. Atklāsim viņiem Kristus mīlestību un žēlastību, Viņa vārda bagātību un uzvarētāja prieku. Šāda veida pūlēs jūs darīsit darbu, kas nezudīs visā mūžībā. 30Manuskripts 93, 1909.Am 282.5

  Kāpēc dažiem vecākiem neizdodas? Daži vecāki, kaut arī aplie-cina ticību, nemāca bērniem, ka Dievam ir jākalpo un jāpaklausa, ka ērtībām, izpriecām vai tieksmēm [324] nevajadzētu kavēt Viņa prasību izpildi. “Kunga bijība ir gudrības iesākums.” Šo faktu vajadzētu ieaust dzīvē un raksturā. Pareizajai izpratnei par Dievu, pateicoties Kristus atziņai, kurš mira, lai mūs glābtu, vajadzētu iespiesties mūsu prātos. 31The Review and Herald, June 24, 1890.Am 282.6

  Jūs varbūt, vecāki, domājat, ka jums nav laika to visu darīt, bet jums ir jāatvēl laiks, lai darītu savu darbu ģimenē, citādi sātans aizstās trūkumu. Atsakieties no visa, kas traucē darīt šo darbu, un audziniet bērnus pēc Viņa norādījumiem. Atmetiet visu laicīgo, samierinieties un dzīvojiet taupīgi un apspiediet savas vēlmes, bet Kristus dēļ neatstājiet novārtā savu un savu bērnu reliģisko audzināšanu. 32Manuskripts 12, 1898.Am 282.7

  Katrs ģimenes loceklis lai ir nodots Dievam. Norādījumi, ko Mozus sniedza attiecībā uz Pashā svētkiem, ir ļoti svarīgi, un tie ir attieci-nāmi uz vecākiem un bērniem šajā pasaules laikmetā. [.. ]Am 283.1

  Tēvam vajadzēja rīkoties kā mājas priesterim, un, ja tēvs bija miris, šo svinīgo durvju stenderu apslacīšanu ar asinīm vajadzēja veikt vecākajam dēlam. Šis ir simbols darbam, kas jādara katrā ģimenē. Vecākiem ir jāsapulcina bērni mājās un jāatklāj Kristus viņu priekšā kā Pashā Jērs. Tēvam katrs mājas iemītnieks ir jānodod Dievam un jādara darbs, ko aino Pashā svētki. Ir bīstami atstāt šo svinīgo pienākumu kāda cita rokās. 33The Review and Herald, May 21, 1895.Am 283.2

  Lai kristīgie vecāki apņemas būt uzticīgi Dievam, sapulcina savus bērnus savās mājās pie sevis un slacina [325] durvju stenderes ar asinīm, atklājot Kristu kā vienīgo, kas var pasargāt un glābt, lai iznīcinošais eņģelis aizietu garām mājas mīļajam ģimenes lokam. Lai pasaule redz, ka mājās darbojas vairāk nekā tikai cilvēcīga ietekme. Lai vecāki saglabā dzīvu savienību ar Dievu, noliek sevi Kristus pusē un parāda Viņa žēlastībā, kādu lielu labumu ir iespējams paveikt ar vecāku palīdzību. 34The Review and Herald, February 19, 1895.Am 283.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents