Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Adventistu māja - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  14. Daļa—Sargājiet Durvis Uz Dvēseli

  66. Nodaļa—Durvis, Kas Mums Jāsargā

  [401] Kāpēc Dievs mums ir devis acis, ausis un runas dāvanas? Dievs ir devis cilvēkiem acis, lai viņi redzētu brīnišķīgās lietas, kas ra-dušās no Viņa likuma. Viņš ir devis dzirdīgas ausis, lai cilvēki dzirdētu Viņa vēsti, ko runā dzīvs sludinātājs. Viņš ir devis runas dāvanu, lai tie atklātu Kristu kā grēkus piedodošu Glābēju. Cilvēks ar sirdi tic taisnībai un ar muti apliecina glābšanu. 1Vēstule 21, 1899.Am 354.1

  Kā sātans gūst pieeju dvēselei. Visiem ir jāsargā savas maņas, lai sātans negūtu uzvaru pār viņiem, jo tās ir durvis uz dvēseli. 2Liecības draudzei 3, 507.Am 354.2

  Jums būs jākļūst par uzticīgu sargu savām acīm, ausīm un visām maņām, ja gribat kontrolēt savu prātu un neļaut tukšām, samaitātām domām aptraipīt dvēseli. Tikai žēlastības spēkā var paveikt vēlamo darbu. 3Liecības draudzei 2, 561. Am 354.3

  Sātans un viņa eņģeļi ir aizņemti, radot paralizējošu maņu stāvokli, lai brīdinājumi un rājieni netiktu sadzirdēti vai arī, ja tie ir sadzirdēti, lai sirds netiktu ietekmēta un neizmainītu dzīvi. 4Turpat, 5:493.Am 354.4

  Mani brāļi, Dievs aicina jūs kā savus sekotājus staigāt gaismā. Jums ir jābūt modriem. Mūsu vidū ir grēks, un tas netiek uzskatīts par pārāk grēcīgu. Daudzu cilvēku maņas ir notrulinājusi izdabāšana ēstkārei un tuvās attiecības ar grēku. Mums ir jāiet uz priekšu tuvāk Debesīm. 5Turpat, 3:476.Am 354.5

  Sātana stratēģija ir notrulināt maņas. Sātana darbs ir [402] vadīt cilvēkus tā, lai viņi ignorētu Dievu, un saistīt un pārņemt prātu, ka viņu domās nav Dieva. Izglītība, ko viņi ir ieguvuši, ir tāda rakstura, kas ap-tumšo prātu un aizēno patieso gaismu. Sātans nevēlas, lai cilvēkiem ir zināšanas par Dievu, un viņš ļoti priecājas, ja tam izdodas ar dažādām spēlēm un teatrāliem uzvedumiem notrulināt jauno cilvēku maņas, ka viņi aiziet bojā, lai gan visapkārt spīd gaisma. 6The Review and Herald, March 13, 1900.Am 355.1

  Sātans nevar ienākt mūsu prātā bez mūsu piekrišanas. Mums va-jadzētu atklāt cilvēkiem faktu, ka Dievs ir parūpējies, lai mēs netiktu kārdināti vairāk, nekā spējam panest, un ka katrā kārdinājumā Viņš ir sagatavojis ceļu izbēgšanai. Ja dzīvojam pilnīgi Dievam, mums neva-jadzētu ļaut prātam nodoties savtīgai iztēlei. Ja vien būs kāds veids, kā sātans var piekļūt mūsu prātam, viņš sēs nezāles un liks tām augt, kamēr tās nomāks bagātīgo ražu. Sātans nekad negūs virsroku pār mūsu domām, vārdiem un darbiem, ja vien brīvprātīgi neatvērsim durvis un neaicināsim viņu ienākt. Tad viņš ienāks un, iznīcinot visu labo sēklu, kas ir sēta sirdī, padarīs patiesību neietekmīgu. 7The Review and Herald, July 11, 1893.Am 355.2

  Aizveriet visas durvis kārdinātājam. Visiem, kuri piesauc Kristus vārdu, ir jābūt modriem, jālūdz un jāsargā dvēseles durvis, jo sātans strādā, lai samaitātu un iznīcinātu, ja viņam tiks dota vismazākā iespēja. 8Liecības draudzei 3, 476.Am 355.3

  Nav droši domās kavēties pie priekšrocībām, ko varētu iegūt, pa-kļaujoties sātana ierosinājumiem. Grēks nozīmē kaunu un negodu katrai dvēselei, kas tajā iesaistās; bet tas atņem redzi un pieviļ, un tas mūs vilinās ar glaimojošu atklāšanos. Ja nostājamies uz sātana zemes, mēs nevaram būt droši, [403] ka tiksim pasargāti no viņa spēka. Cik tālu tas ir atkarīgs no mums, mums vajadzētu aizvērt visas durvis, pa kurām kārdinātājs var mums piekļūt. 9Domas no svētību kalna, 118.Am 355.4

  Kurš gan kārdināšanas brīdī var aptvert šausmīgās sekas, kas rodas no viena nepareiza un pārsteidzīga soļa! Mūsu vienīgā drošība ir pakļauties Dieva žēlastībai ik brīdi un nezaudēt savu garīgo redzi, lai nesauktu ļaunu par labu un labu par ļaunu. Bez vilcināšanās vai strīdiem mums vajadzētu aizvērt un sargāt dvēseles durvis pret ļaunu. 10Liecības draudzei 3, 324. Am 355.5

  Ikvienam kristietim vajadzētu pastāvīgi būt sardzē, modri sargājot visas dvēseles durvis, pa kurām sātans varētu tuvoties. Kristietim ir jālūdz pēc dievišķas palīdzības un vienlaikus apņēmīgi jāpretojas katrai tieksmei grēkot. Ar drosmi, ar ticību un ar neatlaidīgām pūlēm viņš var uzvarēt, bet viņam jāatceras, ka, lai gūtu uzvaru, Kristum ir jāmājo viņā un viņam Kristū. 11Turpat, 5:47.Am 356.1

  Izvairieties lasīt, skatīties un klausīties ļaunu. Apustulis [Pēteris] centās mācīt ticīgajiem, cik svarīgi ir atturēt prātu no klejošanas pa aizliegtām tēmām vai enerģijas tērēšanas mazsvarīgiem jautājumiem. Tiem, kuri negrib krist par laupījumu sātana līdzekļiem, ir rūpīgi jāsargā dvēseles durvis. Viņiem ir jāizvairās lasīt, skatīties vai klausīties to, kas ierosina nešķīstas domas. Prāts nedrīkst brīvi kavēties pie ikviena jautājuma, ko var ierosināt ienaidnieks. Sirds ir rūpīgi jāsargā, vai arī ļaunais ārpusē pamodinās ļauno iekšā, un dvēsele klejos tumsā. 12Apustuļu darbi, 518, 519Am 356.2

  Ir jādara viss, ko vien varam, lai noliktu sevi un savus bērnus tur, kur mums nebūtu jāskata nekrietnība, kas tiek praktizēta [404] pasaulē. Mums vajadzētu rūpīgi sargāt savu redzi un dzirdi, lai šīs šausmīgās lietas neienāktu mūsu prātos. Kad saņemam dienas avīzi, man gribas to paslēpt, lai muļķīgās un jutekliskās lietas tajā neredzētu. Šķiet, ka daudz ko no tā, kas lasāms avīzēs, ir ierosinājis publicēt ienaidnieks. Viss grēcīgais, ko vien var atrast, ir redzams un stāv kails pasaules priekšā. 13Notebook Leaflets from the Elmshaven Library, Education, Volume 1 (1845). Am 356.3

  Tiem, kuri grib iegūt gudrību, kas ir no Dieva, ir jākļūst muļķiem šī laikmeta grēcīgajās zināšanās, lai būtu gudri. Viņiem vajadzētu aizvērt acis, lai neredzētu un nemācītos ļaunu. Viņiem vajadzētu aizvērt ausis, lai nedzirdētu to, kas ir ļauns, un neiegūtu zināšanas, kas aptraipīs viņu domu un darbu šķīstumu. Viņiem vajadzētu sargāt savas mēles, lai neizteiktu samaitātus vārdus un viņu mutē nevarētu atrast vainu. 14A Solemn Appeal, 76. Am 356.4

  Durvju atvēršana vājina pretošanās spējas. Nepārbaudiet, cik tuvu jūs varat pieiet aizas malai un neiekrist tajā. Izvairieties no katras tuvošanās briesmām. Ar dvēseles interesēm nedrīkst jokot. Jūsu kapitāls ir jūsu raksturs. Sargājiet to kā zelta dārgumu. Morāla šķīstība, pašcieņa, spēks pretoties ir cieši un pastāvīgi jāsargā. Nedrīkst būt nekādu atkāpju no atturības. Viena tuvības parādīšana, viena neapdomība var pakļaut riskam dvēseli, atverot durvis kārdinājumiem, un pretošanās spēks kļūs vājāks. 15Medical Ministry, 143.Am 357.1

  Sātans grib aizēnot nākotnes godību. Sātans pastāvīgi darbojas, lai aizēnotu nākotnes pasaules godību un piesaistītu visu uzmanību šīs zemes lietām. Viņš ir centies visu [405] sakārtot tā, ka mūsu domas, rūpes un darbs būtu stipri saistīts ar laicīgām lietām un mēs neredzētu un nesaprastu mūžīgās realitātes vērtību. Pasaulei un tās rūpēm ir atvēlēta pārāk liela vieta, bet Jēzum un Debesu lietām ir pārāk maza daļa mūsu domās un jūtās. Mums vajadzētu godīgi pildīt visus ikdienas dzīves pie-nākumus, bet svarīgi ir arī pāri visam izkopt svētas pieķeršanās jūtas mūsu Kungam Jēzum Kristum. 16The Review and Herald, January 7, 1890.Am 357.2

  Debesu eņģeļi mums palīdzēs. Mums vienmēr vajadzētu atcerē-ties, ka gan labie, gan ļaunie neredzamie aģenti darbojas, lai pārņemtu kontroli pār mūsu prātu. Tie darbojas ar neredzamu, tomēr ietekmīgu spēku. Labie eņģeļi ir kalpojoši gari, kas izplata Debesu ietekmi uz sirdi un prātu, kamēr lielais dvēseles ienaidnieks velns un viņa eņģeļi pastāvīgi strādā, lai panāktu mūsu iznīcību. [..]Am 357.3

  Lai gan mums vajadzētu skaidri apzināties, ka esam pakļauti nere-dzamu un neredzētu ienaidnieku uzbrukumiem, mums jābūt arī drošiem, ka tie nevar mums kaitēt bez mūsu piekrišanas. 17The Review and Herald, July 19, 1887.Am 357.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents